Uit het nieuws 08-03-2021

Door: Franklin ter Horst To translate my newsletter into different languages, click here

Tweede Neurenberg tribunaal in voorbereiding

Ik heb in enkele voorgaande nieuwsbrieven al in het kort wat aandacht besteed aan de voorbereidingen voor dit tribunaal. Een aantal lezers zullen hier mogelijk ook al het een en ander over gelezen hebben zoals op de site xandernieuws posted 25-02-2021.Maar ik ga ervan uit dat vele lezers hier nog niet van op de hoogte zijn vandaar dat ik er in deze nieuwsbrief uitvoerig op terug kom.

Wereldwijd verzamelen vele duizenden artsen, wetenschappers en advocaten zich om internationaal tribunaal voor te bereiden, waar de corrupte overheden als oorlogsmisdadigers berecht zullen worden, net zoals gebeurde in de historische Neurenberg Trials na de Tweede Wereldoorlog. De bewijzen voor de verregaande misdaden van politieke overheden, media en gezondheidsorganisaties stapelen zich op, naarmate meer en meer deskundigen zich toewijden om alles uitvoerig te documenteren.

Op initiatief van een internationaal netwerk van bedrijfsjuristen is een Covid-19 onderzoekscommissie ingesteld met als doel een collectieve actie op internationaal niveau in te stellen. Volgens advocaat Reiner Fuellmich moet de Covid-19-crisis worden omgedoopt tot het “Covid-19-schandaal” en alle verantwoordelijken vervolgd worden voor civiele schade als gevolg van manipulatie en vervalste testprotocollen. Hij spreekt van ‘de grootste onrechtmatige zaak aller tijden’. Dit fraudeschandaal is ondertussen uitgegroeid tot de grootste misdaad tegen de menselijkheid ooit.’ Overal staan juristen in de startblokken om het in Davos opgezette Covid19-schandaal voor het tribunaal te krijgen. Volgens Fuellmich is alle fraude in het verleden door Duitse bedrijven gepleegd niets in vergelijking met de schade die deze Covid-19-zwendel heeft veroorzaakt en nog steeds veroorzaakt. 

Zo is Reiner Fuellmich er mede in geslaagd de autogigant Volkswagen veroordeeld te krijgen wegens het modificeren van katalysatoren en het sjoemelen met cijfers daarover. Ook wist hij de Deutsche Bank vanwege corruptiepraktijken en fraudezaken te ontmaskeren en als een criminele onderneming veroordeeld te krijgen. Klik ook hier.

 

Hij verteld dat er sinds 7 oktober 2020 hoorzittingen hebben plaatsgevonden onder leiding van de Berlijnse onderzoekscommissie met o.a. honderden wetenschappers, artsen, economen en juristen, van internationale faam, over de Covid-19-affaire. Deze onderzoeken hebben met nagenoeg 100% zekerheid aangetoond dat het Covid-19-schandaal niets met gezondheid te maken heeft maar eerder een kwestie van het versterken van de macht, onwettig verkregen door criminele methoden van het corrupte World Economic Forum in Davos.

De conclusie van de commissie is dat Covid-19 wordt gebruikt als een afleidingsmanoeuvre door zakelijke en politieke ‘elites’ met als doel marktaandelen en rijkdom te verschuiven van kleine en middelgrote bedrijven naar wereldwijde platforms zoals Amazon, Google, Uber, en andere bigtech en multinationals. We hebben gezien wat keer op keer is bevestigd: de gevaarlijkheid van het virus is ongeveer hetzelfde als die van de seizoensgriep, ongeacht of het een nieuw virus is of dat we gewoon mee te maken hebben met een influenza omgedoopt tot Covid-19 pandemie” aldus Fuellmich. Rechtszaken zullen worden voorbereid in onder meer New York, Duitsland, Canada, Australië, bij het Internationaal Gerechtshof en bij de Europese rechtbank voor mensenrechten.

Fuellmich: “om volledig te begrijpen wat er op het spel staat met dit nieuwe Neurenbergse-tribunaal om de grootste misdaad aller tijden te berechten, moeten we beginnen met de leugen van Christian Drosten hoofd virologie van het Charité-ziekenhuis in Berlijn en het Corman-Drosten paper over de PCRtest in naam van het World Economic Forum.. Deze testen kunnen ons helemaal niets vertellen over besmettelijke infecties.” Drosten begon begin 2020 op eigen houtje snel een test in elkaar te knutselen. Hiermee speelde hij in op berichten in de sociale media over een nieuw onbekend virus in Wuhan. Hoe het virus er uitzag was giswerk. Zijn PCR-test dient slechts als smoes om een (niet-bestaande) pandemie op te sporen. Ook werkt Drosten samen met allerlei andere fabelvertellers die de wereldbevolking onderwerpen aan schijnwetenschap en een satanische dictatuur.

Het gaat niet over een besmettelijke pandemie maar een totaal misplaatst beeld van de werkelijkheid. Twintig internationale wetenschappers die de wetenschappelijke basis van de Drosten-test hebben onderzocht hebben het dan ook resoluut afgewezen. Fuellmich: “Deze PCR-test is onomstotelijk bewezen niet gemaakt en niet in staat om een virus op te sporen. Dat feit vaagt de hele basis voor de vergaande maatregelen van de overheden weg”. Er is sprake van een Historisch uniek niveau van Vernietiging” om de bevolking in paniek te brengen. Geen enkele van de genomen maatregelen is te rechtvaardigen. Nogmaals, de PCR-test kan geen corona vaststellen! Alles wat corona-gerelateerd is, is gebaseerd op de uitslag van een niet werkende PCR-test. Zo doodsimpel is het.” Het is ook geen verrassing meer dat Christian Drostens ook nauwe banden blijkt te onderhouden met Bill Gates.

Klaus Schwab is de grote architect van deze gigantische wereldwijde gijzeling, met achter hem de megalomane miljardairs, Verenigde Naties, wereldwijde regeringen en trekpoppen die zich bezig houden met het uitvoeren van alle vernietigende dwangmaatregelen zoals de avondklok, het verplicht dragen van een slavenmasker, social distancing en andere draconische maatregelen tegen een niet bestaand gevaar. Daarbovenop worden mensen gemotiveerd zich te laten vaccineren gebaseerd op een leugen. Werkt dat niet dan zullen de regeringen de bevolkingen dwingen. Direct of indirect. “Dit zijn de waarheden die de maskers zullen afdoen van degenen die verantwoordelijk zijn voor de gepleegde misdaden”, zegt Fuellmich. “En tegen politici die vertrouwen hebben in alle gepresenteerde corrupte cijfers zegt hij:“Deze feiten zijn wellicht voor hen nog een redding die hen kan helpen zaken recht te zetten en het langverwachte wetenschappelijke debat van het publiek op gang te brengen, om te vermijden dat ook zij met deze criminele charlatans worden vergeleken en berecht.”

Christian Drosten, de man die de hele wereld heeft misleid met de valse PCR-testen

De internationale juridische coalitie zal in maart 2021 operationeel worden. Tevens tracht de Neurenberg tribunaalcommissie beschermende maatregelen te nemen zoals regionale landbouwstructuren beschermen, een regionale valuta beveiligen om te voorkomen dat er een nieuwe valuta “van bovenaf” wordt toegewezen en werkt men aan de wederopbouw van een nieuw medialandschap dat echte onafhankelijke informatie biedt. 

Ondertussen eisen steeds meer mensen, en niet alleen advocaten, naast de onmiddellijke beëindiging van de dodelijke ingestelde maatregelen van de overheden, een rechterlijke toetsing door een werkelijk onafhankelijk internationaal tribunaal, naar het model van de processen in Neurenberg. Het bedrog van onder meer het World Economic Forum en de WHO zullen wettelijk worden gekwalificeerd als misdaden tegen de menselijkheid, zoals gedefinieerd in artikel 7 van het Internationaal Strafwetboek.

"Onder onrechtmatige daadwetten hebben al degenen die schade hebben geleden door deze PCR-test-geïntroduceerde lockdowns recht op volledige compensatie voor hun verliezen," voegde hij eraan toe. “In het bijzonder is er een compensatieplicht - dat is een verplichting tot schadevergoeding - aan bedrijven en zelfstandigen als gevolg van de lockdown en andere maatregelen. Deze coronacrisis moet, volgens alles wat we vandaag weten, omgedoopt worden tot een coronaschandaal, en degenen die ervoor verantwoordelijk zijn, moeten strafrechtelijk worden vervolgd en aangeklaagd voor civiele schade. Op politiek niveau moet alles in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat niemand ooit meer in een positie verkeert die zo machtig is dat hij de mensheid kan bedriegen of probeert ons te manipuleren met hun corrupte agenda's." aldus Fuellmich.

Alle uitvoerenden die de wereldbevolking hebben gegijzeld met de bekende dwangmaatregelen, dagelijkse onzinnige statistieken en getallen van toenemende besmettingen, die worden gerechtvaardigd op basis van het valse Drosten protocol, zullen zich dienen te verantwoorden voor de grootste vrijheidsbeperking sinds de Nazi bezetting. Echte wetenschappers hebben al van meet af aan de frauduleuze ‘PCR-wetenschap’ van Christian Drosten ontmaskerd. Wonderlijk dat dit allemaal niet doordringt tot de mainstream media in Nederland terwijl Drosten in Duitsland in opspraak is geraakt vanwege frauduleus handelen.

Ook blijkt dat Angela Merkel met deze figuur onder een hoedje heeft gespeeld. Vanaf het moment dat het Wuhan-virus zijn intrede deed in Nederland zijn de Nederlandse burgers door de nieuwsbrengers geconfronteerd met geknoei met cijfers en statistieken, onderdrukken van stemmen van kritische artsen, virologen en biomedici, constante bangmakerij en regelrechte leugens. En zo zijn wij in een handomdraai een medische dictatuur in gerold. Het gaat om één grote internationale samenzwering die denkt oppermachtig te zijn, maar hun optreden zal worden afgestraft, is het niet door een internationaal tribunaal, dan is het wel door de toorn van God zoals het Boek Openbaring ons in niet mis te verstane woorden over Het oordeel-en de Val van Babylon duidelijk maakt.

Lockdowns verwoesten onze samenleving maar desondanks duren ze voort en worden er steeds hardere maatregelen geïntroduceerd om onze samenleving verder te misvormen.

Voorstanders van lockdowns blijven beweren dat ze levens redden, terwijl onderzoeken keer op keer aantonen dat dit niet het geval is. Lockdowns zorgen ervoor dat ondernemers failliet gaan, dat mensen hun baan verliezen, dat jongeren depressief worden en dat ouderen vereenzamen, maar dat is volgens het World Economic Forum (WEF) en trawanten allemaal bijzaak. Wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar het effect van de lockdowns in 10 verschillende landen, waaronder ook Nederland. Wat blijkt? Qua effect is er nauwelijks verschil tussen lockdowns en vrijwillige maatregelen. En: hoe strenger de lockdown, hoe slechter de uitkomst. De onderzoekers kwamen tot de ontdekking dat strenge maatregelen geen duidelijk positief effect hadden op het aantal nieuwe gevallen. Thuisblijven en winkels gesloten houden blijkt geen wezenlijke voordelen op te leveren.

Ook Jay Bhattacharya hoogleraar geneeskunde aan de Stanford University en onderzoeksmedewerker bij het National Bureau of Economic Research, was betrokken bij de studie. Hij spreekt zich al sinds maart 2020 uit tegen lockdowns. Ook zei hij toen al dat het sterftecijfer door corona veel lager is dan ons is voorgespiegeld. Bhattacharya schreef ook mee aan de Great Barrington Declaration, die onder meer stelt dat het huidige coronabeleid een verwoestende impact heeft op de volksgezondheid. Met deze lockdowns is onze samenleving onherstelbaar geschaad maar desondanks duren ze voort en worden steeds hardere maatregelen geïntroduceerd om onze samenleving verder te misvormen.

Leden van de Great Barington Declaration met rechts hoogleraar Bhattacharya

In mei vorig jaar concludeerden onderzoekers in The Lancet al dat ‘harde lockdowns de ouderen en zwakkeren niet beschermen’ en dat ze ‘de sterfte als gevolg van Covid-19 niet terugdringen’. In juli ontdekten andere onderzoekers een negatief verband tussen het aantal dagen dat een lockdown duurde en het totale aantal gevallen per miljoen. Inmiddels zijn er nog veel meer van dit soort onderzoeken verschenen. Met andere woorden: de lockdowns hebben geen enkel nut. Het is niets anders dan het afdwingen van gehoorzaamheid.

Mensen die depressief zijn en die niet konden worden behandeld voor kanker of andere levensbedreigende aandoeningen hebben dus onnodig geleden, schrijft Ryan McMaken voor het Mises Institute. Hij voegt toe: dit is gedaan omdat het binnen het politieke narratief moest passen, maar het is gebaseerd op onjuiste aannames, halfbakken wetenschap en de arrogantie van politici. We hebben te maken met een griepachtig virus dat geen significant effect heeft op het sterftecijfer gecorrigeerd voor leeftijd en waarvan het sterfteprofiel vrijwel identiek is aan het normale sterfteprofiel. En toch moest de hele planeet in lockdown, moest iedereen mondmaskers dragen en werden woningen binnengevallen door de politie omdat mensen te veel gasten op bezoek hadden.

Er worden permanent leugens rondgestrooid door "experts" en overheden om het volk maar in angstmodus te houden. Gouverneur van de Amerikaanse staat South Dakota Kristi Noem zei op 27 februari 2021  tijdens een bijeenkomst dat niet de pandemie, maar de lockdowns en andere coronabeperkingen verantwoordelijk zijn voor de crash van 2020. In deze video spreken artsen openlijk hun bezorgdheid uit over de pandemie wat zorgt voor opschudding op social media, schrijft internetkrant Wochenblick. Ze waarschuwen voor de nieuwe mRNA-vaccins en zeggen dat er tijdens de coronapandemie niet meer doden vielen dan normaal. “Het is niet bewezen dat er een virus is dat een nieuwe ziekte heeft voortgebracht. Er is dus geen vaccin nodig,” zegt dr. Andrew Kaufman uit Amerika.

Ondanks diverse onderzoeken en uitspraken van duizenden deskundigen blijven Rutte&CO de Nederlandse bevolking confronteren met disproportionele dwangmaatregelen. Testen, vaccineren, opsluiten, ontmenselijken, bestraffen, stigmatiseren en weggeknuppeld als je meedoet in een vreedzame demonstratie voor vrijheid zoals op 17 januari 2021 tegen de coronamaatregelen op het Museumplein. Politie met honden, paarden, wapenstokken, waterkanonnen en tientallen busjes, intimiderend en provocerend. Er ging geen enkele dreiging van de mensen uit behalve van de die hun grondwettelijk recht hebben om zich middels een demonstratie te uiten tegen onrechtvaardigheid en de door de overheid opgelegde dwangmaatregelen.

De regering die het coronabeleid uitstippelt, wordt zoals bekend geadviseerd door het Outbreak Management Team (OMT). Dit OMT is in belangrijke mate de oorzaak van het inperken van onze vrijheden. Wij worden door deze lieden geïntimideerd met verzonnen nonsens. Merkwaardig genoeg zitten in dat OMT geen huisartsen, geen GGZ-deskundigen, geen ethici en geen filosofen, zoals huisarts Berber Pieksma onlangs opmerkte bij de buitenparlementaire onderzoekscommissie. In het OMT zitten wel virologen, maar die hebben geen eed van Hippocrates afgelegd, aldus Pieksma. Artsen die zich kritisch uitspreken over het coronabeleid worden gecensureerd. Dat overkwam ook huisarts Bart ten Hove, die op LinkedIn een bericht plaatste over het gezwabber van het kabinetsbeleid.

Jan Huurman, oud-directeur van het voormalige Nationaal Instituut voor Gezondheidszorg en Ziektepreventie (NIGZ), de bedenker van het Outbreak Management Team noemt in een gesprek met James Roolvink op Café Weltschmerz het OMT ‘ontspoord’ en dat het zijn bevoegdheden verre te buiten gaat, en veel te weinig oog heeft voor de enorme schade die het beleid aanricht.

Waar de machthebbers naar streven is een mondiale overheersing. Dit is wat de Grote hertsart (build back better) wordt genoemd. Het vereist een wereldregering, een Babylon zoals in het boek Openbaring beschreven, een macht gewenst door de Rockefeller Foundation, de Rothschilds, Bill Gates, George Soros, hoeder van de grootste verzameling ondermijnende ngo’s ter wereld, en diverse andere megalomane superrijken. Dat hele plan wordt ook onderschreven door de jezuïtenpaus Franciscus. Een van de grote voorvechters van een Nieuwe Wereldorde is ook Bilderberger Henry Kissinger. Op 13 januari 2009 publiceerde hij een opiniestuk getiteld ‘De kans voor een Nieuwe Wereld Orde’, waarin hij schreef dat er na een tijd van chaos, een periode van orde zal aanbreken. Een duidelijke referentie naar de Vrijmetselaarsdoctrine ‘Orde an Chao’(Orde uit Chaos). 

Al tijdens de Bilderberg bijeenkomst gehouden van 6 t/m 9 juni in 1991 in het Steigenberger Badischer Hof Hotel en het Schlosshotel Bühlerhöhe in Bühl, Duitsland beschreef Kissinger hoe de wereld gemanipuleerd zou worden om uiteindelijk gewillig een wereldregering te accepteren: ,,Er komt een moment dat alle mensen in de wereld hun regeringen zullen smeken om hen uit de chaos te verlossen. Als het zover is, zullen ze hun individuele rechten vrijwillig opgeven, in ruil voor de garantie van hun welzijn, die verstrekt wordt door hun wereldregering.” Bron: Defender Publishing. De huidige wereldcrisis is volgens hem een uitstekende mogelijkheid om te komen tot een wereld zonder grenzen, waarin nationale belangen ondergeschikt worden gemaakt aan die van de hele wereld.

Klaus Schwab beschrijft zichzelf als protegé van de Rockefeller Foundation. Henry Kissinger en Schwab kennen elkaar al vanuit de tijd dat ze samen op Harvard zaten. Beiden houden zich al een halve eeuw bezig met plannen voor een grootscheepse globalisering. Toen Schwab de gelegenheid kreeg mee te helpen met het fabriceren van de huidige neppandemie, maakten hij en zijn trawanten daar met geestdrift gebruik van.

Bilderberger Henry Kissinger

Voordat de aangerichte ruïnes nog niet helemaal verwoest zijn om plaats te maken voor wat geesteszieke machthebbers menen hoe een nieuwe samenleving (Great Reset) van Klaus Schwab eruit moet gaan zien, is het tijd dat er mensen opstaan die eens flink de bezem door deze kliek en hun trawanten halen ten behoeve van de algemene maatschappelijke gezondheid van de wereldbevolking en het Nederlandse volk dat door de onmenselijke dictatuur van Rutte&CO op het spel is gezet.

Wij worden onder druk van een totalitair regime gedwongen om te doen wat van ons gevraagd wordt. Iedereen die daar commentaar op heeft, wordt mentaal gestoord genoemd, opzettelijk ondermijnend en gevaarlijk. Vrijheid, privacy en zelfbeschikkingsrecht zijn achterhaalde begrippen geworden. De PCR-tests worden gebruikt om de vrijheden van de burgers in te perken en andere willekeurige maatregelen te nemen om zich zogenaamd tegen besmetting te beschermen. Het woord ‘besmettelijk’ is sinds het voorjaar van 2020 één van de meest misbruikte woorden in Nederland. De tests zijn een miljardenbusiness voor de fabrikanten, maar zijn volkomen nutteloos en hebben geen enkele medische waarde voor infectiebestrijding. De lichamelijke en geestelijke gezondheid wordt bewust kapot gemaakt.

We zitten in een globale machtsgreep om een gecentraliseerd totalitair regime in te voeren. Het merendeel van de mensen hebben het niet door en leven inmiddels in een soort massahypnose omdat ze geloven dat wij werkelijk in een wereldwijde pandemie leven. De meerderheid van de in een kunstmatige angstpsychose gebrachte bevolking stapt uit de eigen natuurlijke kracht en verwacht oplossingen van de veroorzaker(s) van de dwangmaatregelen. Gekker kan het niet! Velen blijken buiten het bouwwerk van leugens en bedrog van de gevestigde media, geen interesse te hebben naar echte informatie gegeven door duizenden hoogleraren, artsen en andere specialisten.

Rutte die ons van onze vanzelfsprekende vrijheden heeft beroofd en ons leven ondersteboven heeft gekeerd, heeft in 2019 de prijs voor ‘Global Citizen Award’ ontvangen uit handen van Klaus Schwab. Geen wonder dat hij trouw de plannen van zijn grote baas uitvoert. Bovendien blijken vrijwel alle maatregelen van Rutte kopieën te zijn van vergelijkbare acties van Angela Merkel vandaar dat hij de bijnaam ‘het schoothondje’ van Merkel heeft gekregen. Klik hier wie deze Schwab werkelijk is. Het is geschreven door een onderzoeksjournalist met de naam Johnny Vedmore en het legt de recente geschiedenis van de familie Schwab bloot. Figuren als Schwab en zijn trawanten zijn onderworpen aan de macht van het beest zoals het boek Openbaring ons duidelijk maakt. De criminele, godslasterlijke, eensgezinde vernietiging van deze beschaving zal uiteindelijk gestopt worden. 

Franklin ter Horst

Klik hier om u aan- of af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud