Uit het nieuws 07-12-2020

Door: Franklin ter Horst To translate my newsletter into different languages, click here

De Covid-19 reis naar de globalisering van de wereld (deel 5)

De lockdowns laten zien hoe het systeem van de machthebbers en hun marionetten werkt. De leiders van veel landen – groot en klein – implementeerden gelijktijdig vrijwel identieke maatregelen. Het is volkomen duidelijk dat ze daartoe de opdracht hadden gekregen. De maandenlange economische stilstand heeft de levens van miljoenen mensen verwoest. De lockdowns hebben ervoor gezorgd dat massa’s mensen niet langer voor zichzelf kunnen zorgen. Deze lockdowns zijn bedoeld om grootschalige voedsel- en brandstoftekorten, alsmede energieschaarste en steeds meer black-outs te veroorzaken, waardoor de zwaksten in de samenleving als eersten worden ‘weggesaneerd’.Wij zijn gewoon het vee dat door de machthebbers en hun marionetten wordt misbruikt om hun ranzige doelen te bereiken. Wij zijn niets anders dan pionnen op hun schaakbord, vervangbaar en wegwerpbaar.

De mensenrechtenschendingen die wij in 2020 hebben meegemaakt waren slechts een voorproefje van wat de wereldbevolking in 2021 zal meemaken. Er zal een permanente staat van angst gecreëerd worden, massaal verlies van banen en toenemende afhankelijkheid van de staat. Het individu zal worden onderworpen aan tirannie. Als gevolg van de lockdowns, ingesteld om het coronavirus te beteugelen, zijn de plannen om een nieuwe wereldorde te installeren in een stroomversnelling gekomen. Dat schrijft de Duitse professor Dr. Antony P. Mueller. Hij zegt dat er een sociaal kredietsysteem komt, waar China al mee werkt. Het systeem houdt in dat burgers een bepaalde score krijgen op basis van hun gedrag. Het is mogelijk allerlei rechten te verliezen, zoals de mogelijkheid om geld te lenen of naar het buitenland te reizen. Om de Great Reset uit te kunnen voeren, moet het menselijk gedrag veranderen en dus is transhumanisme onderdeel van het programma. Met behulp van nieuwe technologieën kunnen dissidenten er eenvoudig uitgepikt worden.

Antony Mueller

Volgens Mueller kan enkel een massale opstand de tirannieke machthebbers en hun marionetten nog tegenhouden. Dat is echter maar zeer de vraag want in het Covid-19 stappenplan staat dat opstanden met harde hand de kop in gedrukt zullen worden.

In naam van de gezondheid wordt in deze coronapandemie ongebreideld fysiek en vooral psychologisch geweld uitgeoefend, door het gebod om afstand te bewaren, door de beperking van de bewegingsvrijheid, door de verplichting om een slavenmasker te dragen, en uiteindelijk zelfs door een verplichting om te vaccineren waarbij lichamelijk letsel niet uitgesloten moet worden. Het is niet zo vreemd dat velen zich gaan afvragen of er wellicht nog een andere achterliggende bedoeling achter de aankomende vaccinaties zit? Velen die onderzoek doen en goed in de gaten hebben wat er speelt in de wereld, worden massaal weggezet als complotdenkers.Maar wetenschappelijke studies bewijzen onomstotelijk dat bijvoorbeeld lockdowns niet helpen om virus verspreiding tegen te gaan en dat ze onbeschrijflijke verwoesting aanrichten in de hele samenleving. Het aantal doden door lockdowns is vele malen meer dan het aantal doden door Covid. Toch dwingen regeringen hun bevolking om totale lockdowns toe te passen. Logisch nietwaar, want ze voeren een plan uit!

Er zijn al heel wat artikelen verschenen waarin onderzoekers van mening zijn dat het bij het vaccin gaat om genetische manipulatie, het verminken van onze beschaving. In feite gaat het om het manipuleren van het door God in de mens aangebrachte DNA. We weten vanuit de Bijbel dat ons DNA ook de symbolische betekenis is van de boom des levens. Daarom wil Satan met een gemanipuleerd vaccin proberen de wereldbevolking onder zijn gezag te krijgen. Het zal de kudde echte gelovigen van de ongelovigen scheiden. De Here Jezus geeft daar een mooi voorbeeld van:

Matthéüs 13:24-30Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid te voorschijn. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? Hij zeide tot hen: Dat heeft een vijandig mens gedaan. De slaven zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij het bijeenhalen? Hij zeide: Neen, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur.

De beroemde onderzoeksjournalist Anthony Patch deed jarenlang onderzoek naar de plannen om de wereld te beheersen, door middel van gecreëerde pandemieën en verplichte vaccins. Tijdens een interview in 2014 voorspelde deze onderzoeker het volgende: 'Ze zullen een door de mens gemaakt coronavirus vrijlaten. Als gevolg daarvan zullen de mensen een vaccin eisen om hen te beschermen. Dit vaccin zal een derde stam DNA aan het menselijk lichaam toevoegen, waardoor ze in wezen een hybride zijn. Een derde DNA streng kan tegenwoordig vrij gemakkelijk worden gemaakt met behulp van nanotechnologie. De manier waarop die derde streng DNA in het menselijk lichaam kan worden ingebracht is via een injectie. Als een persoon eenmaal is ingespoten, ondergaat zijn DNA vrijwel onmiddellijk een transformatie. Deze genetische verandering zal ervoor zorgen dat mensen het vermogen verliezen om voor zichzelf te denken, zonder dat ze zich er zelfs maar van bewust zijn dat dit is gebeurd. Zo kunnen ze gemakkelijker gecontroleerd worden, om slaven te worden voor de elite.'

Dat klinkt natuurlijk krankzinnig en het is inderdaad krankzinnig. Het coronavirus is een Trojaans paard dat gebruikt wordt om een tirannieke agenda uit te rollen. Er wordt een spirituele en psychologische oorlog gevoerd tegen de mensen. Dit is waar het al die tijd om begonnen was. Dit is wat ze nodig hebben om ons tot slaaf te kunnen maken. Bill Gates zegt dat alle 7 miljard mensen op de wereld twee keer per jaar gevaccineerd moeten worden. ‘U heeft géén keus. Mensen doen alsof ze een keus hebben.

Bill Gates: You dont have a choice.

Dat verklaarde hij in een van zijn beruchte angstzaaiende interviews: “Het is niet de regering die zegt dat we deze ziekte moeten negeren. Mensen worden erg getroffen door al die doden, wetende dat ze deel kunnen uitmaken van de besmettingsketting. Dus je hoort niet te zeggen ‘negeer maar wat er gaande is’… Sommige landen kunnen over een paar maanden weer opengaan, maar normaliteit keert alleen terug als we de hele wereldbevolking grotendeels hebben gevaccineerd.” Hij zegt dat de wereld pas na de tweede generatie coronavaccins terug naar normaal gaat en het virus overal is uitgeroeid.

 “Vanaf dat moment kunnen we pas de problemen gaan aanpakken die zijn gecreëerd, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van mentale gezondheid” zei hij in een interview met NBC. Nog nooit eerder in de geschiedenis is de lat zo hoog gelegd bij het bestrijden van een ziekte.“We kunnen alleen terug naar normaal als we een vaccin hebben dat supereffectief is en veel mensen zich laten inenten,” aldus de ‘messias’. Dit is een leugen want de wereld gaat nooit meer terug naar het oude normaal.

Wel waarschuwde hij dat de effectiviteit van de vaccins enorm kan variëren. “Sommige zullen mislukken en andere niet. Maar we weten het nog niet.” Hij voegde toe dat mensen in vrijwel alle gevallen twee doses nodig zullen hebben. Neem de vaccins of verlies uw baan: de medische politiestaat van Bill Gates maakt zijn bedoelingen duidelijk. Deze figuur is de belichaming van Transhumanisme. Hij gelooft in eugenetica (ingrijpen in het menselijk ras, oftewel een rassenpolitiek zoals de Nazi’s die ook volgden). Eugenetica is in strijd met de in de tweede helft van de 20e eeuw ontwikkelde mensenrechten en wetgeving tegen discriminatie. Aangezien eugenetica in verband wordt gebracht met de Holocaust en het sterilisatiebeleid van de nazi's is het in veel landen een politiek taboe. Tevens rijst altijd de vraag wie er bepaalt wat meer of minder geschikte erfelijke eigenschappen zijn. De term "eugenetica" werd in 1883 voor het eerst gebruikt door Francis Galton, ter verwijzing naar het gebruik van selectief fokken (van dieren of mensen) om een soort in de loop van generaties te verbeteren, specifiek met betrekking tot erfelijke kenmerken.

Francis Galton

Bill Gates heeft zijn tentakels in bijna alle vaccin producerende bedrijven door middel van patenten. Voor elk spuitje dat straks gegeven wordt krijgt hij zijn royalty’s binnen. En het doel is: de hele wereldbevolking, 2x per jaar een spuit in de arm. Hij heeft zich al eens laten ontvallen dat zijn investeringen in vaccins de meest lucratieve van zijn leven gaan worden. Hij heeft er ondertussen voor gezorgd dat de farmaceutische industrie op volle toeren draait om vaccins te produceren. We weten wat er gaat gebeuren. Ze zeggen het allemaal zelf. Bijna alle instellingen die ertoe doen op het gebied van infectieziekten, zowel onderzoeks- als behandelingsinstellingen, zijn afhankelijk gemaakt van het geld van de Bill & Melinda Gates Foundation. De BBC, The Guardian, Der Spiegel en NBC krijgen regelmatig geld van Gates om er propaganda voor te maken.

Volgens hoogleraar Piere Capel is het vaccin niets anders dan genetische modificatie en brengt het Sars-Cov-2 eiwit permanent in ons lichaam: “Het gaat helemaal niet om een vaccin! Het is namelijk een adenovirus van een chimpansee, dat ze zo hebben gemodificeerd dat het ook bij mensen binnen kan komen. In dat virus hebben ze het spike eiwit (het eiwit waar corona aan bindt) erin gekloond. Het wordt gekweekt in genetisch gemodificeerde menselijke embryonale niercellen. Als we dan ook nog zien dat hiervoor menselijke embryo’s zijn gebruikt, waar wat tumor genen in zijn gezet om ze te laten groeien, dan is dit gewoon genetische modificatie. Mijn idee daarbij? Het Covid vaccin gaat de volgende ‘pandemie’ veroorzaken, die zal worden aangegrepen voor nóg meer vaccinatierondes. Het uiteindelijke doel: de hele wereldbevolking verplicht meerder malen vaccineren en dus genetisch modificeren, en tegelijkertijd alle ‘weigeraars uitsluiten, en op den duur ook opruimen.’ Wat er vanaf 2021 wereldwijd op ongekend massale schaal zal worden gedaan is dus het genetisch modificeren van de hele mensheid. Dat wordt eufemistisch ‘vaccineren’ genoemd.

Maar volgens viroloog Ab Osterhaus zijn vaccins tegenwoordig ‘veiliger dan ooit’. “Er is geen enkele aanleiding om aan te nemen dat een coronavaccin gepaard gaat met forse risico’s.” Osterhaus noemt het wantrouwen tegen vaccins in Nederland ‘een groeiend probleem’. “Steeds vaker menen hoogopgeleiden dat een vaccinatie overbodig is. Daardoor brengen ze anderen in gevaar.” Deze angstzaaier heeft samen met biochemicus Bram Palache een boekje geschreven met de 50 meest gestelde vragen over het coronavirus. “We willen niet demotiveren, maar er zijn andere virussen in aantocht.” Logisch toch want Osterhaus is immers volledig op de hoogte van het Covid-19 stappenplan!

Een andere opmerkelijke uitspraak komt van arts Alie Hoek. Die noemt ‘vaccinaties zelfs een cadeau van God’. “Bij vaccinatie wordt gebruik gemaakt van wat God in de schepping heeft gelegd, namelijk het aanmaken van antistoffen,” stelde de arts. Mensen die wantrouwend zijn over vaccineren, zijn in de ogen van Hoek complotdenkers. Dus wat de farmaceuten in de vaccins stoppen is hetzelfde als wat God in Zijn Schepping heeft aangebracht? ??

Wij zien geen enkel wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat de buitensporige maatregelen van Rutte&Co ook maar enige zin hebben. Het gaat om een complot om controle te krijgen over de hele wereldbevolking wat vanaf begin 2020 in een onvoorstelbaar tempo over de wereld wordt uitgerold met als argument het onder controle brengen van een killervirus. Ze hebben de meest waanzinnige maatregelen aan ons opgedrongen en nu is de volgende stap de hele wereldbevolking te vaccineren. Er komen steeds meer verhalen over nogal heftige bijwerkingen van de vaccins die zich nu in de laatste testfase bevinden.

Dr. Carrie Madej arts uit de Amerikaanse staat Georgia, waarschuwt dat het komende Covid-19 vaccin geen “gewoon” vaccin is. Zij onderzocht het coronavaccin en slaakt een alarmkreet.

 

Gewone” vaccins hebben weliswaar ook soms ernstige bijwerkingen te wijten aan uiterst giftige stoffen die men aan het vaccin toevoegt, maar in dit geval speelt er veel meer. Waar het in dit geval om gaat is een totaal nieuw type experimenteel vaccin dat nog nooit is getest en toegepast. En men wil het op korte termijn injecteren in de totale wereldbevolking! Het vaccin zal worden toegediend met micronaalden dat in massaproductie gemaakt kan worden.

 

De micronaalden bevatten drie onderdelen: Hydrogel, Luciferase en het vaccin zelf. Hydrogel is nanotechnologie, microscopisch kleine robots. Luciferase is een bioluminescentie enzym, wat betekent dat het licht kan uitzenden. De reden is dat ze 100% zeker willen zijn dat je gevaccineerd bent. Dus dat je genetisch gewijzigd bent. Door met een app over je huid te gaan kunnen ze scannen of je gevaccineerd bent. Het invoeren van een dictatuur wordt zo wel heel gemakkelijk. Zie ook dit interview uit 2014. De machthebbers, hun marionetten en de media hebben een collectieve hysterie opgewekt op grond van leugens, opgevoerde cijfers en gemanipuleerde studies om de bevolking angst aan te jagen en hen klaar te maken voor een algemeen verplicht, ziekmakend vaccin dat ons DNA blijkt te veranderen en maakt dat we altijd en overal gecontroleerd en gemanipuleerd zouden kunnen worden: een plan van werelddictatuur en technologische tirannie.

 

Hugo de Jonge heeft aangekondigd elke informatie op internet die waarschuwt voor de gevaren van de komende vaccins, te zullen censureren. Maar in deze brief gericht aan de Kamer laat hij een ander geluid horen want daarin staat duidelijk vermeld dat het coronavaccin een risico is.

De coronawet bevordert Mark Rutte tot alleenheerser. Het zal voor niemand een verrassing zijn dat Rutte goede maatjes is met Klaus Schwab één van de organisatoren achter de tirannie waar wij nu inzitten. Rutte ontving op 23 september 2019 The Global Citizen Award toen hij aanwezig was bij The Atlantic Council. Deze award werd uitgereikt door Klaus Schwab! Dit was niet zomaar een ontmoeting, maar een voorspel, een ‘samen’ op weg naar de Great Reset. Samen op weg om ons leven, onze maatschappij en Nederland om zeep te helpen. Wie zijn deze mensen? Vergis u niet in deze lieden!!!

Nederland zal net als de rest van de wereld, in een soort concentratiekamp veranderen. De spoedwet geeft medezeggenschap aan virologen van het RIVM, die er eerder nog pijnlijk naast zaten bij de aanpak van de pandemie. De wet geeft ook macht aan de totaal ongeloofwaardig geworden minister van Justitie Grapperhaus. Daarnaast geeft de wet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en viceminister-president (Bilderberg 2016) Kajsa Ollongren (D66) de bevoegdheid om je huis onaangekondigd binnen te dringen. Ze zeggen nu nog van niet, maar let maar op! De wet geeft deze minister bovendien de macht om coronacritici en -sceptici de mond te snoeren.

Nederland is onder Rutte&Co afgegleden naar een dictatuur waar ieder tegengeluid in de kiem gesmoord zal worden. De vrijheid van meningsuiting hebben ze bij het oud vuil gezet. YouTube- en Facebook-filmpjes verdwijnen nu al aan de lopende band als ze niet in lijn zijn met wat de gewone media ons aan angst willen aanjagen. Er is censuur. En hoe je het ook wendt of keert: censuur is altijd een teken van een vorm van dictatuur. Waar is de wetenschap achter de 1,5 meter? Waar is de wetenschap dat mondkapjes helpen? Waar is het bewijs dat de PCR-testen echt het corona-virus aantonen en waar is de wetenschap dat lockdowns echt hebben geholpen? Dat is er allemaal niet! Alleen al in Nederland zijn er vele honderden artsen die aangeven dat veel zaken rondom de Covid-19 heisa  niet kloppen. Wereldwijd zijn dat er vele duizenden. Artsen, wetenschappers, journalisten, onderzoekers, advocaten, enz. die vanuit hun gedegen vakkennis en met bewijzen aantonen hoe onwettig, onwetenschappelijk, verwoestend en gevaarlijk het Corona beleid is. Zij worden door diverse politieke leiders en onbenullen in de mainstream media weggezet als complotgekkies.

Wij moeten vertrouwen hebben, vinden ze, op het gepatenteerde synthetische RNA dat een fabrikant als Moderna heeft ontwikkeld en wat ze straks in ons lichaam willen spuiten. Of zoals in Europa, dat van het Franse Sanofin, waar de Europese Commissie 300 miljoen ‘vaccins in ontwikkeling’ bij bestelde. Zelfs de WHO geeft toe dat vaccinaties niet veilig zijn. Met vaccinaties, met daarin ingrediënten die nooit meer uit uw lichaam gaan, wordt precies dat gedaan wat voor voedsel en drank streng verboden is. De Nederlandse burger hoeft er helemaal niet raar van op te kijken dat Rutte&CO  straks voor de show voor de televisie een naald in hun arm laat steken, waar in werkelijkheid helemaal niets in zit om zo de indruk te wekken dat er helemaal niets aan de hand is met het vaccin.

 

Ook in Groot-Brittannië is onder Boris Johnson de Cocid-19 gekte volledig toegeslagen. Hij heeft een ontmoeting gehad met messias Bill Gates om te praten over de uitrol van een wereldwijd vaccinatieprogramma. Klik ook hier. Gates en zijn vrouw Melinda waren in 2014 ook al eens op bezoek in het Torentje bij Rutte om te praten over het werk van de Bill & Melinda Gates Foundation en de toekomst van ontwikkelingssamenwerking.

 

UK Prime Minister Boris Johnson meets Bill Gates to discuss COVID-19  vaccine, World News | wionews.comBij de ontmoeting in Groot-Brittannië waren ook de directeuren van de 10 grootste farmaceutische bedrijven aanwezig. Het is de bedoeling dat Groot-Brittannië in 2021 als hoofd van de G7 een wereldwijd ‘gezondheidsplan’ gaat uitwerken dat is ontwikkeld door de Bill & Melinda Gates Foundation. De premier zei dat wereldleiders hadden moeten luisteren naar de waarschuwingen die Gates jaren geleden heeft gedaan en dat ze nu moeten samenwerken met zijn stichting ‘om te voorkomen dat zoiets ooit weer zal gebeuren’.

 

De Britse overheid bereidt zich op dit moment voor op de uitrol van het coronavaccin. Het is een project van ‘ongekende omvang’: het leger wordt ingezet bij vaccinatiecentra in onder meer stadions, sporthallen en winkelcentra. Er wordt gesproken van ‘de grootste logistieke operatie sinds de Tweede Wereldoorlog’. Gates zei ook dat overheden het hoofd moeten bieden aan vaccinatietwijfel.

Het corona vaccin wordt dus eerst zogenaamd ‘vrijwillig’, maar als in de eerste weken te weinig mensen zich laten inenten, moet het alsnog worden verplicht, zo wordt bepleit. Mensen die dan nog steeds weigeren, moeten ‘substantieel’ worden gestraft. Dat zouden geen boetes moeten zijn, want die kunnen worden aangevochten, maar sancties zoals gedwongen thuis moeten blijven, en ontslagen worden. De verplichting zou eerst moeten gelden voor bepaalde ‘hoge risico’ groepen, dus mensen in de zorg, politie en leger, en daarnaast ouderen in verpleeghuizen, en gevangenen.

Als niet genoeg mensen ‘vrijwillig’ hun Covid vaccinaties halen, zal er wel degelijk dwang aan te passen komen – niet alleen in de VS, maar ook in Europa en Nederland. Veel beloften en garanties van de overheid blijken al jaren van nul en generlei waarde te zijn geweest, zeker dit jaar in verband met de corona ‘crisis’.Het is daarom geen kwestie meer van of, maar wanneer ongevaccineerde mensen zullen worden uitgestoten uit de samenleving, en zelfs de schuld zullen krijgen voor het ‘besmetten’ van anderen. Nu al worden mensen die geen slavenmaskers dragen als een ‘gevaar’, als de ‘vijand’ behandeld, en steeds vaker met haat en agressie bejegend.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud