Uit het nieuws 07-06-2021

 

Door: Franklin ter Horst To translate my newsletter into different languages, click here

 

Iraanse Ďkiller droneí.

 

Iran heeft door het hele Midden-Oosten terreursteunpunten opgebouwd om de Joodse staat te vernietigen

De oproepen vanuit Iran om de Joodse staat te vernietigen klinken steeds luider. Commandant generaal-majoor van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde Hossein Salami zei tijdens een uitgebreid televisie-interview dat de Ďveiligheidí van IsraŽl is uitgehold en dat de Ďveiligheidsbubbelí de afgelopen maanden is gesprongen. Hij schepte uitvoerig op over hoe het ďzionistische regimeĒ zich zogenaamd midden in veiligheid, politieke en sociale desintegratie bevindt. Hij beweerde vervolgens dat IsraŽl te maken heeft gehad met aanvallen op zijn maritieme belangen, zwakke plekken in de cyberbeveiliging en andere veiligheidsproblemen, waaronder mysterieuze explosies en een raket die over Dimona vloog.  Salami wees op een reeks incidenten in de afgelopen maanden, die de eer leken te verdienen. 

Volgens de Iraanse generaal Mohammad-Hossein Sepehr heeft Iran islamitische verzetsbases gebouwd van Teheran tot Bagdad, Beiroet, SyriŽ, Jemen, Hoorn van Afrika, om het Ďkankerachtige gezwelí IsraŽl te vernietigen. Zo melden bronnen in SyriŽ dat de Afghaanse militie, de Fatemiyoun-brigade, in SyriŽ opereert onder leiding van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC), en is begonnen met het rekruteren van lokale SyriŽrs in haar gelederen. Sepehr maakte zijn opmerkingen in een openbare toespraak die werd uitgezonden op Dena TV (Iran) op 6 mei 2021.

MTV88393.JPG

Hij zei verder dat Iran de religieuze plicht heeft om de islam te verdedigen en IsraŽl te vernietigen. ďDit is het bevel en de strategie van de profeet Mohammed en van Allah zelf."Ook plaatste Iran op 7 mei 2021 een Arabische muziekvideo van de Al-Ghadir-groep met de titel "Israel to Be Crushed" op het YouTube-kanaal van Imam Reza Endowment uit Mashhad. De groep zingt: "We zijn gekomen om je te vernietigen. We zijn gekomen om je te vernietigen, en om je in de zee te gooien, jullie zijn de meest kwaadaardige (kanker) klieren. Je dagen zijn geteld. Je mening zal worden weerlegd, en uw menigten zullen worden verstrooid - IsraŽl zal worden verpletterd! IsraŽl zal worden verpletterd! U bent de bron van criminaliteit, en wat we zeggen is hard voor u. De slinger van de klok waarschuwt dat uw nachten geteld zijn. Wij zijn mensen van grote moed, en ons doel is dodelijk. Sinds Khaybar zijn onze aanvallen ongeŽvenaard. Het is waar dat we zeggen dat u aan het verdwijnen bent. IsraŽl moet worden verpletterd! IsraŽl moet worden verpletterd! Onze leider zegt dat uw dagen geteld zijn. De nacht zal niet lang meer duren, jullie zijn de meest kwaadaardige (kanker) klieren. IsraŽl moet worden verpletterd! IsraŽl moet worden verpletterd! "

Ter gelegenheid van de Iraanse 'Jeruzalemdag' op 7 mei 2021 toonde Iran een korte video waarin de vernietiging van de IsraŽlische nucleaire faciliteit in Dimona werd simuleert tijdens een raketaanval. "De vernietiging van het zionistische regime en de bevrijding van Jeruzalem in de nabije toekomst zijn vereist en zeker.Ē

Jerusalem DayĒ in IranDe jaarlijks terugkerende Jeruzalemdag in Iran

Maar ook dit Iran ( in de Bijbel Elam) zal net als alle tegenstanders van de Joodse staat, geoordeeld worden.

Jeremia 49: 35t/m39 ďZo zegt de Here der heerscharen: Zie, Ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht, en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des hemels en Ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk meer zal zijn, waar niet verdrevenen van Elam zullen komen. Ja, Ik maak Elam verschrikt voor hun vijanden en voor wie hen naar het leven staan. Ik breng rampspoed over hen, mijn brandende toorn, luidt het woord des Heren, Ik zend het zwaard hun achterna, totdat ik hen verdelgd heb, Ik richt mijn troon in Elam op en Ik roei koning en vorsten daar uit, luidt het woord des Heren. Maar in het laatst der dagen zal ik in het lot van Elam een keer brengen, luidt het woord des Heren.Ē

Deze profetie is tot dusver niet in vervulling gegaan en moet dus nog gaan plaatsvinden. Ook de tekst dat God zijn troon in Elam zal oprichten is in het verleden nooit gebeurd. Geen wonder dat de aandacht vandaag op Elam (Iran) gericht is. Naast de verschillende profetieŽn in het Oude Testament dat Iran geoordeeld zal worden, verteld ook het Boek van Henoch (waar de Bijbel in positieve zin naar verwijst, Judas 1:14-15) in Hoofdstuk 56:5-6-7-8 dat IsraŽl te maken krijgt met vijandigheid van Iran.

(1) En in die dagen zullen de engelen zich verzamelen en hun gelaat naar het oosten richten, naar de Parthen en de Meden: om daar onder de koningen een beweging te doen ontstaan, zodat een geest van opwinding over hen komt. En zij zullen van hun tronen oprijzen, zodat ze plotseling als leeuwen uit hun schuilhoeken tevoorschijn komen, als hongerige wolven temidden van hun kudde.

(2) En zij zullen optrekken en het land van Zijn uitverkorenen betreden. En het land van Zijn uitverkorenen zal voor hen een dorsvloer en een weg zijn:

(3) Maar de stad van Mijn rechtvaardigen zal een hindernis worden voor hun paarden, en zij zullen strijd gaan voeren tegen elkander (EzechiŽl 38:21) En hun rechterhand zal zich krachtig tegen henzelf keren. En niemand zal zijn naaste en zijn broeder kennen, noch de zoon zijn vader of zijn moeder. Totdat door hun slachting het aantal lijken niet meer te tellen zal zijn. (EzechiŽl 39:12-13) En het strafgericht over hen niet tevergeefs zal zijn.

(4) In die dagen zal het dodenrijk zijn muil openen, en zij zullen daarin neerdalen. (EzechiŽl 39:11). En zo zullen zij aan hun eind komen; Het dodenrijk zal de zondaren voor het aangezicht der uitverkorenen verslinden.

Gelijksoortige informatie is terug te vinden bij de profeet EzechiŽl. EzechiŽl 38:21 ďDan zal ik op mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen, luidt het woord van de Here Here; het zwaard van de een zal tegen de ander zijn. EzechiŽl 39:11 Te dien dage zal Ik Gog een plaats geven, waar zijn graf zal zijn in IsraŽl. EzechiŽl 39:12-13 Het huis IsraŽls zal hen begraven om het land te reinigen, zeven maanden lang; ja, het gehele volk des lands zal begraven.Ē

De nucleaire deal met Iran in juli 2015, gepromoot door Barack Hussein Obama en zijn puppet John Kerry, hebben een enorme geldstroom naar Teheran op gang gebracht resulterend in een toename van de financiering door Iran van de Libanese terreurbeweging Hezbollah, Hamas en de Islamitische Jihad in Gaza en het bewind van de Syrische president Bashar al-Assad. De overeenkomst heeft Iran internationale legitimiteit gegeven haar nucleaire programma verder uit te bouwen in plaats van te beperken. Het zal de risico's van nucleaire proliferatie in de regio en de risico's van een gruwelijke oorlog alleen maar verhogen. Reeds in 2008 liet Obama de ayatollahs al in het geheim weten een vriend te zijn van de fascistische kliek in Teheran. Sinds het nucleaire akkoord is ook de handel van Europa met Iran weer booming. Europaís geld helpt Iran in hun oorlog tegen IsraŽl.

De profeet EzechiŽl omschrijft Libanon als beeld van de duivel. (EzechiŽl 28) Toepasselijker kan het land vandaag niet genoemd worden, nu de terreurbeweging Hezbollah daar in feite de lakens uitdeelt en met maar een bedoeling door Iran is opgericht, de staat IsraŽl te willen vernietigen.

De psychopaten van Hezbollah brengen de Hitlergroet

D66-leider Sigrid Kaag was van 2014 tot 2017 VN-gezant voor Libanon. In die hoedanigheid faciliteerde zij feitelijk dat Hezbollah Zuid-Libanon verder kon militariseren, met de bedoeling de Joodse staat uiteindelijk van de kaart te vegen.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud