Uit het nieuws 07-03-2022

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne doet Europa en de wereld schudden op zijn grondvesten

Poetin sprak onheilspellende woorden toen hij zei: “wie ons probeert te hinderen” in de Oekraïne zal de gevolgen daarvan ondervinden “zoals men in de geschiedenis nog nooit eerder heeft gezien”. Deze dreiging nam op 27 februari concrete vormen aan toen hij de Russische minister van defensie en de chef van de generale staf van het leger opdracht gaf om de grondtroepen van het land, die met intercontinentale ballistische raketten zijn uitgerust, en de schepen van de Noordelijke vloot en de Stille Oceaanvloot, in een alarmstatus te plaatsen. Poetin nam deze beslissing mede omdat hij reeds in december 2021 op de hoogte werd gesteld van de plannen van de NAVO om vier militaire brigades (twee landbrigades, een zee- en een luchtbrigade) met het vermogen om kernkoppen te dragen op Oekraïens grondgebied te stationeren. Daarnaast was het Westen van plan op Rusland gerichte raketinstallaties met kernkoppen in Roemenië en Polen op te stellen. De Russische regering besloot een einde te maken aan deze situatie en orde op zaken in de Oekraïne te stellen.

 

Poetin benadrukte verder dat de stap, om het kernwapenarsenaal te activeren, te hebben genomen na de “onwettige sancties” tegen Moskou en de “agressieve verklaringen” van VS- en EU-functionarissen.

 

Vladimir Vladimirovich Poetin

 

Poetins dreiging werd nog versterkt door de regering van Belarus (Wit-Rusland), die grondwetswijzigingen goedkeurde die het mogelijk maken Russische strijdkrachten en kernwapens in het land te stationeren. De Russische minister van Buitenlandse zaken Sergej Lavrov zei in een interview met Al-Jazeera dat “een Derde Wereldoorlog een alles verwoestende kernoorlog zal zijn.” De oorlog tussen Rusland en Oekraïne doet Europa en de wereld schudden op zijn grondvesten. Een klein incident met de NAVO kan tot gevolg hebben dat deze oorlog volledig escaleert.

Het is trouwens lang niet de eerste keer dat Rusland dreigt met de inzet van kernwapens. Al in 1997 verklaarde Rusland dat de duizenden kernwapens van het land “gebruikt zullen worden als het bestaan van de Russische Federatie door een andere kernmacht of superieure militaire macht bedreigd wordt”. In april 2015 dreigde Poetin met een atoomoorlog indien de NAVO actief mocht blijven in de drie Baltische landen en waarschuwde dat “één verkeerde beweging de hele wereld in een Derde Wereldoorlog zou kunnen storten.” Volgens de Russische Gen.Nikolai Makarov chef van de Generale Staf kunnen locale en regionale omstandigheden leiden tot conflicten die tot een wereldwijde oorlog kunnen escaleren waarbij het gebruik van nucleaire wapens niet uitgesloten moet worden.

Eén van de laatste nieuwe intercontinentale ballistische raketten (ICBM) welke door Rusland is ontwikkeld is de ‘Sarmat’, die de bijnaam ‘Satan 2’ heeft gekregen. Deze raket is in 2018 in gebruik genomen en kan naar schatting 10 tot 12 kernkoppen met een totale vernietigingskracht van 40 megaton (2000x Hiroshima) met zich mee dragen, en complete landen en landsdelen op 10.000 kilometer afstand van de kaart vegen. De Russische viceminister van Defensie, Yuri Borisov, verklaarde dat de raket overal ter wereld doelen kan vernietigen. Met de lancering van één zo’n raket kan een gebied ter grote van Frankrijk totaal worden vernietigd. Bovendien kan het de Westerse raketafweersystemen omzeilen.

De Sarmat met de bijnaam “Satan 2”

De regeringsleiders van Rusland en China hebben in bedekte termen gewaarschuwd, dat zij atoomwapens zullen gebruiken tegen de Verenigde Staten wanneer zij vinden dat hun belangen in gevaar komen. Volgens Russische woordvoerders zal Moskou al haar technische capaciteiten gebruiken als de Verenigde Staten haar daar toe dwingt en zal Rusland een groter aantal atoomkoppen op hun projectielen zetten indien dat nodig mocht blijken. Volgens de Federation of American Scientists heeft Rusland iets minder dan 4500 kernkoppen in voorraad, waarmee het onvoorstelbare verwoestingen kan aanrichten.

De Russen hebben ook hun nucleaire bunkers versterkt en zeggen klaar te zijn een kernoorlog te overleven. Steeds meer bekende Amerikaanse presentatoren, bloggers, auteurs en militaire analisten spreken de vrees uit dat de ijskoude strateeg Poetin mogelijk een nucleaire verrassingsaanval op de Verenigde Staten zal uitvoeren indien het Westen bij de oorlog in de Oekraïne betrokken raakt. Velen noemen de crisis in de Oekraïne het onvermijdelijke resultaat van de Koude Oorlog van het Westen tegen Rusland waarbij sommigen verwijzen naar de top van Malta (2 en 3 dec. 1989), na de val van Berlijnse muur (9 nov 1989) toen George W.Bush sr. beloofde geen landen van het voormalige Warschaupact toe te laten tot de NAVO. Maar vervolgens begon het westen echter het ene land na het andere los te wringen van de toenmalige Sovjet-Unie en op te nemen in de NAVO, 20 in totaal: Roemenië, Oost-Duitsland, Albanië, Hongarije …. En zo zat vervolgens tegen alle beloftes in het Westen op de stoep van de voordeur van Rusland.

In een door het Westen genegeerde toespraak liet Poetin onlangs weten dat wat hem betreft “het speelkwartier voorbij” is voor de Westerse elite. “Iedereen die zal proberen Rusland van de wereld te isoleren, zal storm oogsten,” waarschuwde hij. Poetin onderstreepte dat de Verenigde Staten, als de belangrijkste architecten van de ‘Nieuwe Wereld Orde’, verantwoordelijk zijn voor de huidige chaos en onzekerheid in de wereld. Opvallend bij deze uitspraak is dat Henry Kissinger -een van de belangrijkste promotors van de NWO- al jaren vriendschappelijke betrekkingen onderhoudt met Poetin. Hij komt al 50 jaar in Rusland en heeft daarbij Poetin al minstens tien keer ontmoet. Na de Krim-crisis in 2014 legde Henry Kissinger in de Washington Post uit dat Rusland en de Oekraïne in historisch opzicht onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en hoeveel belang de Russen eraan hechten. “Als de Oekraïne wil overleven, mag het niet de buitenpost van de ene tegen de andere kant zijn-het moet als een brug tussen hen fungeren.”Inmiddels weten we dat de bevolking van de Oekraïne als een speelbal fungeert tussen de nietsontziende wereldmachten.

Vladimir Poetin aan tafel met Kissinger

Op 2 februari 2016 was hij opnieuw op bezoek voor een gesprek met Poetin en sprak hij opnieuw met hem over de NWO. Poetin noemt hem zelfs ‘mijn vriend’ en een ‘politicus van wereldklasse’ en zegt waarde te hechten aan Kissingers visie. In Poetins eerste autobiografie, getiteld: ‘First Person’, bespreekt hij zijn eerste ontmoeting met Henry Kissinger. First Person is een openhartig portret van de man die Rusland in zijn greep houdt. Hierin beschrijft hij zijn verleden bij de KGB, zijn snelle opkomst aan de macht nadat hij door Boris Jeltsin werd gekozen als premier. In de autobiografie komt Poetin naar voren als een mysterieuze man met een opmerkelijk leven van strijd en successen. Zijn levensverhaal is van groot belang voor de wereld want het gaat om een kille man die niet met zich laat sollen.

Na zijn bezoek aan Poetin in februari 2016 schreef Kissinger een artikel in het tijdschrift The National Interest, waarin hij zijn visie weergeeft voor de toekomst van de wereld. Hierin beschrijft hij de problematische relatie tussen Washington en Moskou die hij erger noemt dan tijdens de koude oorlog. Hij vindt dat de Russen en Amerikanen moeten samenwerken en een concept moeten ontwikkelen waarin beide landen gezamenlijk een nieuwe wereldorde moeten ontwikkelen. Kissinger: “De onstabiliteit van vandaag in de wereld is overduidelijk en vergt een gezamenlijke aanpak. De huidige situatie kan gemakkelijk leiden tot destructie over en weer.”

En dan zijn daar nog de banden van Poetin met de WEF-sekte leider Klaus Schwab. Toen Poetin in 1991 in het stadsbestuur van Sint-Petersburg terecht kwam als hoofd van het Comité voor Externe Relaties, ontstond er al een nauwe relatie met Klaus Schwab wat zich in de loop der jaren gestaag verder ontwikkelde. Volgens Schwab hebben het World Economic Forum en Rusland al vele jaren een hoge mate van samenwerking en zegt dat het altijd belangrijk voor hem geweest is dat Russische vertegenwoordigers deelnemen aan de evenementen in Davos.

In 2017 tijdens een lezing aan de Harvard Kennedy School vertelde Schwab bijzonder trots te zijn op al die figuren waaronder Merkel, Trudeau, Macron en Poetin die zijn voortgekomen uit zijn ‘School of Young Global Leaders‘ en hoe zij allemaal de regeringskabinetten zijn binnengedrongen. En in 2019 herhaalde Schwab tijdens een interview in Davos: “Mevrouw Merkel, Tony Blair, ze waren allemaal,… zelfs President Poetin, ze waren allemaal Young Global Leaders.”

Op de website van het WEF van oktober 2021 wordt aangekondigd dat Rusland een leidende rol zal spelen bij het uitvoeren van De Vierde Industriële Revolutie, van Klaus Schwab. Hieruit blijkt dat de globalistische agenda geen puur Westerse of Amerikaanse agenda is. Zowel China als Rusland blijken volop mee te spelen in deze agenda. Als we kijken naar de nauwe interacties tussen het Oosten en de globalisten, lijkt daar nauwelijks twijfel over te bestaan.

Vladimir Putin and Klaus Schwab globalists and big friendsVladimir Poetin en Klaus Schwab zijn dikke vrienden

In zijn toespraak voor de virtuele Davos bijeenkomst van het WEF in 2021, zei Poetin diverse door Schwab georganiseerde evenementen bijgewoond te hebben. Poetin wees op het belang en de aanzienlijke voordelen van het World Economic Forum in Davos als een internationaal platform dat mensen ondersteunt bij hun inspanningen om openlijk te werken binnen het bestaande internationale recht en om contacten te leggen tussen zakenmensen en overheidsfunctionarissen.

Poetin: “We hebben altijd relaties onderhouden met uw forum dat u hebt opgericht en we zullen het blijven steunen. En natuurlijk hebben Russische vertegenwoordigers altijd deelgenomen en zullen ze blijven deelnemen aan de evenementen die u organiseert. We zijn ervan overtuigd dat de grote uitdagingen waarmee we vandaag mee worden geconfronteerd, of het nu gaat om klimaat- en milieuproblemen of problemen van economische groei, alleen kunnen worden opgelost door samenwerking, met name op mondiaal niveau”.Poetin blijkt net als die hele Illuminatie kliek aan de top ook een vrijmetselaar te zijn en lid van de Golden Eurasia loge, dezelfde als waar ook de voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel lid van is.

Rusland speelt ook een belangrijke rol in de jaarlijkse Cyber Polygon oefeningen op gebied van cyberveiligheid, georganiseerd door het WEF en in banen geleid door Bi.Zone, een dochteronderneming van Sberbank (een Russische grootbank). Bi.Zone is verantwoordelijk voor het ontwerpen en leiden van de Cyber Polygon scenario’s en oefeningen. Sberbank is een Russische bank die voornamelijk eigendom is van de staat en het is één van de medeoprichters van het Centrum voor Cyberveiligheid van het World Economic Forum (CCS).

Al die samenwerkingsverbanden laten zien dat wij te maken hebben met één grote door de "Orde der Illuminaten"georkestreerde samenzwering. Illuminatie komt uit het Latijn en staat voor ‘Verlichten’.Het zijn Lucifer aanbidders. Kenners beweren dat de Illuminatie in het geheim een revolutionaire wereldmacht is, die door kunstmatig in het leven geroepen, elkaar bestrijdende ideologieën en via revoluties en oorlogen de wereldmacht wil bemachtigen. Klik hier voor het zien van een video waarin de praktijken van de Illuminatie nader worden toegelicht.

Inmiddels heeft de Russische minister van Defensie Poetin meegedeeld dat de nucleaire afschrikking stand-by-en het personeel gereed staat. Als reactie hierop stuurde de Verenigde Staten op 28 februari een van haar speciaal geprepareerde Boeing 747 met de roepnaam "GORDO15" ook wel bekend als het "doemsdagvliegtuig" voor een trainingsvlucht van meer dan vier uur de lucht in. Het betrokken vliegtuig is ontworpen om een ​​nucleair conflict te overleven.

Doemsdagvliegtuig

Dit vliegtuig maakt deel uit van een vloot van Boeing 747-vliegtuigen wat bekend staat als "Nightwatch" en is gemaakt met het specifieke doel voor de Amerikaanse minister van Defensie en hoog militair personeel om operaties uit te voeren tijdens een nucleaire oorlog. Het kan meerdere dagen in de lucht blijven en is ontworpen om de elektromagnetische puls van een nucleaire explosie te weerstaan.

Zoals gebruikelijk tijdens oorlogen verschijnt ook nu weer het ene na het andere nep-bericht in de reguliere media. Ook het niveau van de censuur is weer ongekend hoog. Propaganda en valse informatie zijn schering en inslag en komen zowel van de kant van Poetin als van de Oekraïnse WEF-sekte leider Volodymyr Oleksandrovytsj Zelensky. Zo melden op 1 maart de media dat bij een Russisch bombardement van een tv-toren in Kiev ook doelbewust een Holocaustmonument was geraakt. Ook Zelensky sprak daar zijn verontwaardiging over uit. Het bericht werd massaal verspreid op social media en klakkeloos overgenomen door vrijwel alle grote media waaronder ook de Telegraaf in Nederland. Een Israëlische journalist besloot een bezoek te brengen aan het monument en kwam tot de ontdekking dat het onbeschadigd is.

Een ander leugenverhaal wat door de gecontroleerde media gehypet werd, ging over de 13 Oekraïense soldaten die op Snake Island gelegerd waren en weigerden zich over te geven aan een Russisch oorlogsschip en vervolgens allemaal werden gedood. Niet waar !!! Ze zijn gevangen genomen en naar het oorlogsschip overgebracht. Beelden van “Russische mobiele crematoria” die gebruikt worden om “bewijzen van slachtoffers op het slagveld te verbergen”komt uit een advertentie van 2013. Ondertussen blijven de reguliere media aan de lopende band meer van dit soort nepberichten verspreiden.

Franklin ter Horst

Terug naar: Inhoud