Uit het nieuws 04-05-2020

Door: Franklin ter Horst

WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus trekpop van de Chinezen en Bill Gates

 

WHO Directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus, hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) staat sinds de uitbraak van Wuhan-virus, dagelijks in de schijnwerpers en de goedgelovige wereldburgers zien hem als de juiste man op de juiste plaats. Maar Tedros blijkt niets anders dan een trekpop van de Chinezen en Bill Gates. De nauwe relatie tussen Tedros en Bill Gates werd geïllustreerd toen Tedros Gates bij een toespraak op 16 oktober 2018 "mijn broeder" noemde. Tedros is een Ethiopische microbioloog die, met hulp van China, in juli 2017 een termijn van vijf jaar als hoofd van de WHO begon. Ook Tucker Carlson van Fox News onthulde dat Tedros zijn baan vooral dankt aan China. Wat velen niet weten is dat deze figuur de reputatie heeft van het verdoezelen van epidemieën en het schenden van de mensenrechten in Ethiopië in de jaren dat hij daar minister van Volksgezondheid en minister van Buitenlandse Zaken was. In die rol hield hij toezicht op een enorme uitbreiding van de rol van China in Ethiopië.

 

WHO chief warns of 'deadly resurgence' if restrictions lifted 'too ...

Tedros Adhanom Ghebreyesus (afbeelding afkomstig van israelhayom.com)

 

Toen Tedros in mei 2017 mee deed voor de race om de WHO te leiden, meldde de New York Times dat hij drie cholera-epidemieën in Ethiopië had verdoezeld in zijn functie als minister van gezondheid tussen 2005 en 2012. Tedros beweerde dat het bij de cholera-uitbraken in 2006, 2009 en 2011 slechts ging om  'acute waterige diarree'. Hij beweerde dat de uitbraken beperkt waren tot afgelegen gebieden van het land waar laboratoriumtests "moeilijk" waren en noemde de internationale zorgen overdreven.

 

De 'acute waterige diarree' was in werkelijkheid cholera. Het bereikte uiteindelijk ook de buurlanden, waaronder Kenia, Somalië en Soedan. In september 2017 beschuldigde een groep Amerikaanse artsen Tedros in een open brief ervan dat hij de uitbraken van cholera in Soedan niet had onderzocht. Het effect van het zwijgen was dat Soedan niet de internationale medische middelen ter beschikking kreeg die nodig was om de cholera te bestrijden. De enorme cholera-epidemie bedreigde honderdduizenden Soedanese burgers. Maar Tedros hulde zich in een verwerpelijk zwijgen en maakte zich daarmee medeplichtig aan het vreselijke lijden en sterven van Soedanese burgers dat zich onbeheersbaar bleef verspreiden.

Toen internationale hulporganisaties in 2016 de alarmbellen lieten rinkelen over het gebrek aan regen, waren de Ethiopische autoriteiten, waaronder Tedros, verdeeld over de vraag of ze het een droogte moesten noemen. 2015 was voor Ethiopië een succesvol jaar met dubbele groeicijfers, en de regering wilde geen herinneringen oproepen aan de droogte in de jaren tachtig waarbij honderdduizenden doodden te betreuren waren en het land sindsdien voor altijd in verband bracht met hongersnood. Soortgelijke beschuldigingen van doofpot werden gemeld terwijl Tedros tussen 2012 en 2016 de Ethiopische minister van Buitenlandse Zaken was. In oktober 2016 schreef Tedros in een blogpost dat hij zich verzette tegen de inspanningen van Human Rights Watch om Ethiopië te dwingen een internationaal onderzoek te accepteren naar de manier waarop de regering reageerde op protesten tegen de regering.

De protesten begonnen in november 2015 vanwege de publieke woede over de hardhandigheid van de regering. Ze escaleerden in oktober 2016, toen de veiligheidstroepen van de overheid op een grote menigte festivalgangers schoten. Door de protesten, die zich uiteindelijk over het hele land verspreidden, vielen honderden doden en tienduizenden werden gevangen gezet. Toen Tedros directeur-generaal van de WHO werd ging hij gewoon door met het verdoezelen van belangrijke informatie. De primaire rol van de WHO is het sturen en coördineren van de internationale gezondheid binnen het systeem van de Verenigde Naties. Doel is om een ​​betere, gezondere toekomst op te bouwen voor mensen over de hele wereld. ‘WHO-medewerkers werken via kantoren in meer dan 150 landen en werken zij aan zij met regeringen en andere partners om het hoogst haalbare gezondheidsniveau voor alle mensen te garanderen.

In oktober 2017 benoemde Tedros de voormalige autoritaire leider van Zimbabwe, wijlen Robert Mugabe, tot UN Goodwill Ambassador. Pure vriendjes politiek!

Dictator Mugabe

Tedros prees Zimbabwe als "een land dat universele gezondheidszorg en gezondheidsbevordering centraal stelde in zijn beleid om iedereen gezondheidszorg te bieden". De op 6 september 2019 overleden Moegabe stond bekend als een meedogenloze alleenheerser die zijn land aan de rand van de afgrond heeft gebracht.

Tijdens verkiezingen werden politieke tegenstanders met behulp van fors geweld geïntimideerd en mensenrechten geschonden. Hij was sinds 1980 staatshoofd van Zimbabwe. Door het verdrijven van de meeste blanke boeren van hun boerderijen is het land veranderd van de graanschuur van Afrika, in een land in ernstig economisch verval. Het land van de boeren en de boerderijen gaf hij aan zijn getrouwen. Een groot deel van de bevolking is werkloos en lijdt honger. Na wereldwijde verontwaardiging diende Tedros de benoeming van Mugabe te herroepen.

De benoeming van Tedros als eerste Afrikaanse directeur-generaal van de WHO, had hij te danken aan Chinese diplomaten die uitvoerig campagne voor hem voerden daarbij gebruikmakend van ondoorzichtig hulpbudget van Peking om steun voor hem op te bouwen in de diverse Afrikaanse landen. Dat had succes want zo’n vijftig Afrikaanse stemden voor verkiezing van Tedros. 

De verkiezing van Tedros was ook een overwinning voor de Chinese leider Xi Jinping wiens doel het is China's spierkracht in de wereld te versterken. In juli 2018 meldde China Global Television Network (CGTN), een staatsbedrijf, dat Tedros een ontmoeting had met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi in Peking. Het was het tweede bezoek van Tedros aan China sinds hij tot directeur-generaal van de WHO was aangesteld. Deze Wang Yi verklaarde dat gezondheidszorg een belangrijk onderdeel was van het mondiale bestuur en de nationale ontwikkelingsstrategie van China. Hij zei dat Peking bereid was de samenwerking met de WHO te verdiepen in het kader van een aantal initiatieven, zoals hun gezamenlijke 'Health Silk Road'-project, verschillende gezondheidsontwikkelingsplannen tussen China en Afrika, evenals het vijfjaren-actieplan van de organisatie voor gezondheid, werkgelegenheid en inclusieve economische groei.

Tedros’ voorliefde voor het Chinese regime is te verklaren: hij was in het verleden namelijk een belangrijk lid van de marxistisch-leninistische Tigray People's Liberation Front TPLF een gewelddadige partij in Ethiopië, die in de jaren ’90 op de officiële Amerikaanse lijst van terreurorganisaties stond. Journalist John Martin wees erop dat de TPLF zich schuldig maakte aan ‘systematische discriminatie en mensenrechtenschendingen’ tegen de Amhara etnische minderheden, bijvoorbeeld door hen gezondheidzorg te onthouden.

Het ministerie van Gezondheid dat hier toezicht op hield werd geleid door Tedros. In die periode zijn er zo’n 2 miljoen Amhara ‘verdwenen’. Als uitvoerend lid van het (TPLF), hield hij toezicht op een enorme uitbreiding van de rol van China in Ethiopië. China is de grootste buitenlandse investeerder van Ethiopië, de grootste handelspartner en ook de grootste kredietverstrekker. Ethiopië is daardoor het afgelopen decennium steeds afhankelijker geworden van Chinese investeringen.

Ethiopië is daardoor bijzonder kwetsbaar geworden voor druk van Peking. Op 15 april 2020 kondigde de Amerikaanse president Donald J. Trump aan te zullen stoppen met het financieren van de WHO. Hij sprak van 'wanbeheer, doofpotaffaires, en mislukkingen ' met betrekking tot de Wuhan-pandemie en langdurige structurele problemen die dienden te worden aangepakt voordat hijde organisatie weer kon vertrouwen. De Verenigde Staten zijn de grootste donor van de WHO met 900 miljoen dollar voor de tweejarige begrotingscyclus van 2018 en 2019. Trump voegde er nog aan toe dat de WHO "kwetsbaar was voor verkeerde informatie en politieke invloed" en dat er maatregelen nodig waren om "de buitensporige invloed van China op de organisatie tegen te gaan". Diezelfde dag eisten leden van de Amerikaanse Senaat dat de WHO informatie, dossiers en documenten zou verstrekken over de oorsprong van het Wuhan-virus als onderdeel van een groter onderzoek naar de wereldwijde reactie op de pandemie en informatie over de trage reactie van de WHO op het Wuhan-virus.

 

Ondertussen verscheen er een online petitie waarin werd opgeroepen tot het onmiddellijke ontslag van Tedros met bijna een miljoen handtekeningen. In de petitie, die op de website van Change.org is geplaatst staat: "Wij zijn ervan overtuigd dat Tedros Adhanom Ghebreyesus niet geschikt is voor zijn rol als directeur-generaal van de WHO."Terwijl het virus zich al over de wereld verspreidde, drong de WHO er met name bij de EU en de VS op aan om de grenzen met China vooral open te houden, en het vliegverkeer niet stop te zetten.

Volgens diverse deskundigen moeten de eerste infecties in Wuhan al in november 2019 zijn opgetreden - zo niet eerder - omdat er een incubatietijd bestaat tussen infectie en de eerste symptomen. Klik ook hier wat deze Chinese virologe daarover te vertelen heeft.

Het virus is niet ontstaan op de Huanan-vismarkt zoals velen beweren maar is deze markt van buitenaf binnengekomen en heeft zich vervolgens van daaruit verspreid. Het eerste geval van besmetting was op 1 december en had geen relatie met de Huanan-vismarkt. Op 10 december werden er 3 nieuwe besmettingen ontdekt waarvan er 2 geen relatie tot de vismarkt hadden.

Op 15 december werd er melding gemaakt van een cluster van besmettingen op de vismarkt. De bevolking van China werd hierover volledig in het ongewisse gelaten. Chinese overheidsfunctionarissen bagatelliseerden de ernst van het virus en ontkenden dat het van persoon op persoon doorgegeven kon worden, terwijl de praktijk toen al uitwees dat dit wel degelijk het geval was. Ook het aantal geïnfecteerde mensen werd verzwegen. Het was de 34 jarige Dr.Li Wenliang die op 30 december aan de alarmbel trok en melding maakte over de uitbraak van het Wuhan-virus. Hij werd er echter door de politie van beschuldigd valse informatie te verstrekken. Hij stierf op 7 februari ten gevolge van het virus. Zijn dood veroorzaakte een golf van verdriet en woede online in China.

Ondanks dat zij bekend waren met het virus, lieten de Chinese autoriteiten hun miljoenen burgers naar bestemmingen over de hele wereld vliegen, waardoor ze het virus wereldwijd verspreidden. In plaats van te sluiten, gaf Wuhan begin januari 200.000 gratis kaartjes uit aan mensen om festivalactiviteiten bij te wonen vanwege het ‘maan-Nieuwjaar’. Toen de Trump-regering aanbood om wetenschappers naar China te sturen om de viruscrisis te helpen onderzoeken en op te lossen, weigerde China hun aanbod. Vervolgens begonnen ze op 2 februari, in plaats van te erkennen dat het virus bij hen begon, hun tegen-campagne met de belachelijke bewering dat het Amerikaanse leger de epidemie naar Wuhan had gebracht.

Hieronder volgt een verkorte tijdlijn van Tedros’rol in de verspreiding van het Wuhan-virus:

Op 2 januari 2020 kreeg een medewerker van een genomics-bedrijf in Wuhan een telefoontje van een ambtenaar van de Hubei Provincial Health Commission, (NHC) de belangrijkste gezondheidsautoriteit van het land, die het bedrijf opdroeg te stoppen met het testen van monsters uit Wuhan met betrekking tot het virus en alle bestaande monsters te vernietigen.

 

Op 3 januari,beval de Chinese National Health Commission, instellingen om geen informatie over de ‘onbekende ziekte’ te publiceren, en beval laboratoria om monsters die ze hadden over te dragen aan aangewezen testinstituten of om ze te vernietigen.

 

Volgens het Duitse blad Der Spiegel zou de Chinese president Xi Jinping aan Tedros hebben gevraagd om de ernst van de uitbraak van het Wuhan-virus in januari te verbergen, en de mens-op-mens besmetting van het virus zo lang mogelijk te ontkennen. Ondertussen sloeg China massaal medisch materiaal in, en liet het tientallen miljoenen Chinezen wekenlang gewoon op het vliegtuig naar bestemmingen over de hele wereld stappen. Vervolgens drong de WHO er met name bij Europa en Amerika wekenlang op aan om de grenzen vooral niet te sluiten, en gewoon door te blijven vliegen op China. Het nemen van medische voorzorgsmaatregelen voor reizigers was niet nodig, zo werd beweerd.

 

Op 14 januari tweette de WHO, de club van Tedros dat voorlopig onderzoek door de Chinese autoriteiten geen duidelijk bewijs heeft opgeleverd van overdracht van mens op mens door het Wuhan-virus en dat terwijl een dag eerder dezelfde WHO het eerste geval buiten China in Thailand meldde. Ook verspreidde de WHO nog steeds de Chinese propaganda dat er ‘geen mens op mens besmetting’ van het virus plaatsvond.

Op 20 januari bevestigde China de overdracht van het Wuhan-virus van mens op mens.

Op 21 januari bevestigde de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) het eerste geval van het virus in de Verenigde Staten in de staat Washington. De patiënt in kwestie was teruggekeerd uit Wuhan.

Op 23 januari werd de stad Wuhan met 11 miljoen inwoners van de buitenwereld afgesloten en sloot China alle interne doorvoer van Wuhan naar andere steden in China, maar deed niets om internationale vluchten te stoppen.

Op 28 januari prees WHO-baas Tedros de 'transparantie' van China met betrekking tot het virus.

Op 30 januari bezocht Tedros China en feliciteerde hij de Chinese leiders met de buitengewone maatregelen die zij hadden genomen om de uitbraak in eigen land in te dammen, ondanks de ernstige sociale en economische gevolgen die deze maatregelen zouden hebben voor het Chinese volk.

Op 4 februari veroordeelde Tedros de door Trump uitgevaardigde reisbeperkingen en zei dat ze "het effect van toenemende angst en stigma zouden kunnen veroorzaken, met weinig voordeel voor de volksgezondheid." Ook noemt hij het ‘racistisch’ wanneer men China aanwijst als bron van het Wuhan-virus.

Op 14 februari waarschuwde Tedros voor kritiek op China: "Dit is het moment voor solidariteit, niet voor stigma."


Op 28 februari prees de WHO in een rapport van maar liefst 40 pagina's China's reactie op het virus: "China's gewaagde aanpak om de snelle verspreiding van deze nieuwe respiratoire pathogeen in te perken heeft het verloop van een snel escalerende en dodelijke epidemie veranderd."

 

Op 11 maart verklaarde Tedros - nadat hij lange tijd weigerde de uitbraak van het Wuhan-virus een pandemie te noemen- het plotseling toch een pandemie te noemen.


De Wuhan-crisus heeft ondubbelzinnig aangetoond dat de WHO een incompetente, corrupte organisatie is, die de wereldwijde volksgezondheid meer kwaad dan goed doet. In 2018 moest de WHO toegeven dat 70% van alle polio gevallen ter wereld worden veroorzaakt door de polio
vaccins. Ook bleek de VN organisatie in Afrika miljoenen vaccins te hebben verspreid waarin heimelijk stoffen waren gestopt die vrouwen en meisjes onvruchtbaar maakten. Nederland ziet de WHO als een belangrijke partner,’ verklaarde minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag destijds als reactie op het stopzetten van de Amerikaanse bijdrage aan de WHO door president Trump. Deze ‘belangrijke partner’, waarvan Bill ‘vaccin’ Gates één van de grootste financiers is, heeft echter een lange lijst van uiterst dubieuze besluiten, desinformatie en regelrechte blunders achter zijn naam staan, waardoor de vraag meer dan gerechtvaardigd is waarom ons land nog steeds betalend lid is van deze corrupte, voor de vaccinindustrie werkende VN-organisatie, die misschien juist helemaal zou moeten verdwijnen.

Volgens Barry Shaw van het Senior Associate for Public Diplomacy bij het Israeli Institute for Strategic Studies, kijken ambtenaren van het communistische regime in China nu glimlachend naar de ineenstorting van het Westen. De wereld was er getuige van hoe het regime zijn eigen volk misbruikte. Klokkenluiders brachten beelden naar buiten van ambtenaren in beschermende kleding die mensen die besmet waren met het virus in vrachtwagens wierpen. De wereld mocht niet zien dat geïnfecteerde gebouwen dichtgelast werden en ze de bewoners gewoon lieten sterven. Op sommige plaatsen perkten ze het virus in door gebouwen af te sluiten en lieten ze de mensen daarin sterven. Zij die de desinformatiecampagne van het communistische China volgen, worden door de nuttige idioten van de progressieve politiek gestigmatiseerd en uitgemaakt voor 'racist' of 'xenofoob' omdat ze het virus bij de echte naam noemen het Wuhan-virus

In januari 2019 werd op Twitter een foto gepost waarop Tedros met andere functionarissen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te zien is samen met Chinese gezondheidsfunctionarissen. Opvallend is dat op de achtergrond een beeld te zien is van Shiva de vernietiger uit de Indische Veda.

 

WHO Are You? | Broadsheet.ie

Shiva is Sanskriet en betekent, de Goedige, de Vriendelijke maar zijn karakter vertoont schijnbare tegenstrijdigheden want in de praktijk wordt hij vaak als zeer gevreesd en kwaadaardig afgeschilderd. Als Bhaairava, de dood en de vernietiger draagt hij een slinger bij zich van schedels en wordt hij omgeven door boze geesten en demonen waarmee hij zich op ongunstige plaatsen ophoudt.

 

Hij wordt in staat geacht dood, ziekte en verderf te zaaien en wordt vereerd om hem dusdanig gunstig te stemmen dat hij dit achterwege laat. In zijn voorhoofd heeft hij een derde oog waarmee hij volgens de Veda niet alleen kon zien, maar ook vernietigen. Als hij een vijand in het oog kreeg, schoot er een verschrikkelijke vuurstraal uit dit derde oog. Tot Shiva’s arsenaal van wapens behoorde ook een Pinaka een driepunt, die volgens verhalen, vuur kon spuwen. Als Tandava vernietigt Shiva in een wilde dans, aan het eind van de kosmische cyclus, de wereld.

Het Wuhan virus was al in oktober 2019 actief (nagekomen bericht)

Enkele dagen nadat Franse atleten die hadden deelgenomen aan de Military World Games in Wuhan van 18-27 oktober 2019, waaraan 10.000 atleten uit 100 landen deelnamen, werd bekend dat het eerste geval van het virus al in december in Frankrijk werd ontdekt. Verschillende leden van de Franse delegatie die aan de wedstrijden deelnamen, zeiden dat ze tijdens hun verblijf in Wuhan symptomen ontwikkelden die vergelijkbaar waren met ernstige griep, waaronder koorts en ernstige hoest. Élodie Clouvel, een wereldkampioen moderne pentatleet, vertelde op 25 maart op de Franse lokale tv-zender Loire 7, dat ze eind oktober tijdens hun verblijf in Wuhan allemaal ziek waren, ver voordat China het nog verborg voor de rest van de wereld.

Zij vertelde dat ze ziekteverschijnselen had die ze nog nooit eerder had gehad. Ze waren niet echt bezorgd geweest omdat niemand er over sprak. De Franse nieuwszender BFMTV berichtte dat de Franse atleten terug naar Frankrijk keerden met symptomen als koorts, ernstige hoest en acute spierpijn. Geen van allen werden getest op het Wuhan-virus, aangezien de Chinezen pas melding maakten van een virus 20 dagen nadat de delegatie was teruggekeerd uit Wuhan. Ook andere Europese delegaties meldden griepachtige symptomen, waaronder koorts bij terugkeer van de spelen, waaronder de Zweedse delegatie, meldden Franse media. De Franse atleten kregen van de militaire leiders de opdracht niet met journalisten te praten. De Franse atleten kunnen derhalve niet de enige potentieel besmette atleten zijn. Ook binnen de 100 Zweedse atleten zijn veel zieken geïdentificeerd, van wie sommigen bij hun terugkeer hoge koorts hadden.

China moet Duitsland 150 miljard euro schadevergoeding betalen

Op 15 april 2020 publiceerde de populairste krant van Duitsland, Bild, een artikel met de titel "Wat China ons tot nu toe verschuldigd is", waarin werd gesuggereerd dat China aan Duitsland 150 miljard euro zou moeten betalen om de schade van de Wuhan-viruspandemie te herstellen. Het artikel bevatte een gespecificeerde lijst van economische schade, waaronder 50 miljard euro voor verliezen aan kleine bedrijven en 24 miljard euro voor verloren toerisme.De Chinese ambassade in Berlijn reageerde door Bild te beschuldigen van racisme. In een brief schreef ambassadewoordvoerder Tao Lili: 'Uw rapport mist niet alleen essentiële feiten en precieze tijdlijnen, maar ook een minimum aan journalistieke wederhoor en eerlijkheid. Door het krantenartikel van vandaag, worden nationalisme, vooroordelen, xenofobie en vijandigheid tegen China gevoed. Het doet geen recht aan de traditionele vriendschap tussen onze twee volken of een serieus begrip van de journalistiek. Tegen deze achtergrond vraag ik me af, waar komt in uw redactie de afkeer van ons volk en onze staat vandaan? "

In plaats van zich te verschuilen en te onderwerpen, reageerde Bild's hoofdredacteur, Julian Reichelt, met een eigen brief: "U brengt de hele wereld in gevaar." Het werd in het Duits en Engels gepubliceerd en rechtstreeks aan president Xi Jinping gericht. Reichelt schrijft: "U regeert door surveillance. Zonder surveillance zou u geen president zijn. U houdt alles in de gaten, elke burger, maar u weigert de verziekte veemarkten in uw land te controleren.U sluit elke krant en website die kritiek heeft op uw beleid, maar niet de kraampjes waar vleermuissoep wordt verkocht. U houdt niet alleen uw volk in de gaten, u brengt hen in gevaar - en daarmee ook de rest van de wereld. Surveillance staat gelijk een het ontkennen van vrijheid. En een natie die niet vrij is, is niet creatief. Een natie die niet innovatief is, vindt niets uit. Daarom hebt u van uw land de wereldkampioen in diefstal van intellectueel eigendom gemaakt.China verrijkt zichzelf met de uitvindingen van anderen, in plaats van zelf uit te vinden.”

“De reden waarom China niet innoveert en uitvindt, is dat u de jongeren in uw land niet vrij laat denken. China's grootste exportsucces (dat niemand wilde hebben, maar dat toch de wereld rond is gegaan) is Corona ....U heeft een raadselachtig, ondoorzichtig China gecreëerd. Vóór Corona stond China bekend als een politiestaat. Nu staat China bekend als een politiestaat die de wereld besmet met een dodelijke ziekte. Dat is uw politieke erfenis.Uw ambassade vertelt me ​​dat ik de 'traditionele vriendschap van onze volkeren' niet naleef. Ik neem aan dat u het een geweldige 'vriendschap' vindt als u nu vrijgevig maskers de wereld rond stuurt. Dit is geen vriendschap, ik zou het imperialisme noemen dat verborgen is achter een glimlach - een Trojaans paard.U bent van plan China te versterken door een plaag die u heeft geëxporteerd. U zult niet slagen. Corona zal vroeg of laat uw politieke einde zijn.

Franklin ter Horst