Uit het nieuws 03-05-2021

 

Door: Franklin ter Horst To translate my newsletter into different languages, click here

Nagekomen bericht: BPOC 2020 bereidt een aanklacht voor tegen de Nederlandse regering bij het ICC (International Criminal Court) in Den Haag.De aanklacht betreft foltering en misdaden tegen de menselijkheid in vereniging gepleegd. Meer informatie hierover in de nieuwsbrief van 10-05-2021.

Artsen voor Waarheid doen aangifte tegen Rutte en De Jonge en alle medeplegers wegens ‘zeer ernstige misdrijven tegen de mensheid’

Een aantal organisaties hebben aan een team specialisten opdracht gegeven om uitgebreid onderzoek te doen naar het ontstaan van corona. Uit dit onderzoek is juridisch duidelijk gebleken dat er sprake is van zeer ernstige misdrijven tegen de mensheid, schrijft advocaat Arno van Kessel op de website Aangifte Overheid. Op grond van het onderzoek heeft Artsen voor Waarheid het onderzoeksteam opdracht gegeven een onderbouwde strafrechtelijke aangifte tegen de hoofdverdachten in Nederland op te stellen, oftewel Rutte cum suis. Het geheel betreft een omvangrijk document van ruim 400 pagina’s.“De door de hoofdverdachten in het kader van het project corona in persoon gepleegde misdrijven tegen de menselijkheid zijn in strijd met onder meer internationale verdragsrechtelijke absolute grondrechten. Het is tijd dat de Nederlandse bevolking haar (absolute) grondrechten doet laten gelden,” aldus de organisatie, die wordt geleid door arts Elke de Klerk.

Uit het voorwoord van de aangifte:

Een aanzienlijk deel van de wereldbevolking – van China tot aan Europa, Amerika en Afrika – is vanaf eind 2019 openlijk aangevallen door een op dat moment nog tamelijk onbekende partij, waarvan het gedrag gaandeweg als vijandig kan worden gekenschetst. Op 9 januari 2021 verklaart de hoog onderscheiden Amerikaanse luitenant-generaal (b.d.) Thomas McInerney tijdens een interview in het Witte Huis dat deze ‘onbekende partij’ gebruikmaakt van een biologisch wapen om daarmee Amerika en de gehele wereld onder controle te krijgen.

Er wordt aangifte gedaan tegen Rutte, Hugo de Jonge en ‘alle medeplegers’ wegens onder andere deelneming aan een criminele organisatie, ernstige schendingen van het internationaal humanitaire recht, moord met voorbedachten rade, het veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld, bewust en systematisch vrees aanwakkeren, handelen tegen de veiligheid van de Nederlandse staat en haar burgers, handelen met het oogmerk het Rijk onder vreemde heerschappij te brengen en samenspannen met derden.

 

Hierbij een samenvatting uit eerdere door mij gestuurde nieuwsbrieven. Vanaf het voorjaar van 2020 is de Nederlandse bevolking geconfronteerd met een hele serie dwangmaatregelen waarbij onze vrijheid aan banden is gelegd. Het begon allemaal in maart 2020 toen Rutte&CO maatregelen bekend maakten om het coronavirus te bestrijden. In navolging van andere politieke leiders confronteerde Bilderberger (2012-2013-2015-2016-2018-2019) Rutte het Nederlandse volk met de uitspraak ‘we gaan naar een nieuw normaal’. Vanaf dat moment begonnen wereldwijd politieke volgelingen van Klaus Schwabs Great Reset de kliek van Davos, de mensheid gevangen te zetten in een verwoestende cyclus van armoede en dictatuur en begonnen zich wereldwijd grove mensenrechtenschendingen voor te doen. Zonder ook maar een greintje empathie, zijn ze begonnen met het creëren van een extreem wrede totalitaire tirannie en pure vrijheidsberoving!

 

Rutte&CO introduceerden - zoals ze dat noemden- in maart 2020 een ‘intelligente lockdown’. Horeca, scholen en kinderopvang werden gedwongen te sluiten. De principes van eerbied voor het leven, waardigheid van de menselijke persoon, het gemeenschappelijk welzijn en geluk van een samenleving, werd over boord gegooid, Een absoluut dieptepunt vormden de ontelbare bejaarden die in de grootste afzondering en eenzaamheid werden opgesloten, zogenaamd omwille van corona. Lijden en sterven bleek geen betekenis meer te hebben. Ze stierven zoals we dieren laten creperen. Hoe ziek moet je zijn om kinderen te dwingen slavenmaskers te dragen en ze met regelmaat te confronteren met  de nietszeggende fake PCR-test.  Zou er ooit een “beschaving” geweest zijn die in zulk een barbaars cynisme wegzakte? En dat lag niet aan het toegewijde verplegend personeel! Nooit eerder onderdrukten politieke leiders hun eigen onderdanen zó erg door normaal menselijk contact te verbieden en te criminaliseren. Nederland veranderde in een houjebek-dictatuur waar vrijdenkers die de waarheid te dicht benaderen, belachelijk worden gemaakt en weggezet als fantast, complotgekkies of zoals ze dat tegenwoordig zeggen, wappies. Nog nooit werd onze samenleving zo gemanipuleerd.

 

Het wordt ze niet aangerekend dat ze worden betrapt op het verkondigen van leugens, het manipuleren van statistieken, het in levensgevaar brengen van degenen die ze beweren te beschermen, en het niet naleven van hun eigen regels bij diverse gelegenheden. Er wordt gelogen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. In hun eigen vervormde beleving vinden ze het zelfs gerechtvaardigd om te liegen, omdat zij als taak hebben het volk, dat volgens hen echt niet voor zichzelf kan zorgen, te beschermen.

Nederland is veranderd in een dictatuur met leiders die de burgers met het creëren van een angstcultuur onder de knoet houden. Er werd zelfs een avondklok (spertijd) ingevoerd.  Deze avondklok diende geen enkel ander doel dan alleen nog meer gehoorzaamheid af te dwingen en de strik om de hals nog verder aan te trekken. Het ging om een vergaande, vrijheidsbeperkende maatregel te vergelijken met de door de Duitse nazi-bezetter in gevoerde 'spertijd'. Ze hebben deze klok onder druk afgeschaft maar de vraag is voor hoe lang? Er zijn 95.000 boetes van 104 euro, waarvan 9 euro administratiekosten, uitgedeeld wat de schatkist ruim 9 miljoen euro heeft opgeleverd.

Door de politiek van Rutte&CO zitten wij in een tijd van staatspropaganda en censuur zoals sinds de Tweede Wereldoorlog onder het juk van de nazi’s niet meer gezien is. Ze misbruiken hun macht om de bevolking te tiranniseren. Rutte is overal bij betrokken maar weet zich zelden iets te herinneren. Tien jaar wanbeleid en tien jaar schandalen, maar Rutte blijft zitten. De gevolgen van het ingevoerde coronabeleid is voor velen catastrofaal verlopen. Met name het midden- en kleinbedrijf, winkeliers, horeca en veel andere ondernemers hebben enorme klappen te verduren gekregen.

 

Nooit eerder onderdrukten politieke leiders hun eigen onderdanen zó erg door normaal menselijk contact te verbieden en te criminaliseren. Nederland is onder Rutte&CO in een dictatoriale politiestaat veranderd. En dan heb ik het nog niet over zijn rol in de toeslagenaffaire. Het is zoals Juridisch expert Roger Vleugels het op 13 januari 2021 verwoorde: ‘de boevenwagen had moeten voorrijden en hij had geboeid de zaal moeten verlaten.

 

De lockdowns zijn slechts het begin van een wereldwijde satanische tirannie. Ze hebben God buiten de deur gezet en beschouwen zichzelf als de maat van alle dingen. Maar uiteindelijk zal hun dictatoriale macht door God worden gebroken of misschien zelfs wel door de wil van het volk. Mensen kunnen veel verdragen maar aan alles komt een eind en zijn mensen niet langer bereid de dwangmaatregelen langer te accepteren. De machthebbers en hun lakeien denken almachtig en onschendbaar te zijn maar dat zijn ze niet! Ooit zullen de verantwoordelijken voor deze dwangmaatregelen ter verantwoording worden geroepen. Laten we hopen dat de aangifte van Artsen voor Waarheid er toe zal leiden dat alle genoemde personen hun straf niet zullen ontlopen.

 

Tot 150.000 euro boete voor artsen die ‘effectief geneesmiddel’ tegen corona voorschrijven

Artsen die coronapatiënten hydroxychloroquine of ivermectine voorschrijven, kunnen een boete verwachten die kan oplopen tot 150.000 euro, waarschuwt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). En dat terwijl zowel hydroxychloroquine als ivermectrine uitstekend werken tegen corona. In haar artikel stelt de IGJ dat zij artsen bestuurlijk zal beboeten wanneer zij geneesmiddelen voorschrijven die in strijd zijn met de behandeladviezen voor Corona. In dit verband verwijst zij specifiek naar de geneesmiddelen Hydroxychloroquine (HCQ) en Ivermectine. Het voorschrijven van deze geneesmiddelen buiten de richtlijnen om vormt volgens de IGJ een risico voor de kwaliteit van de zorg. In haar bericht zet de IGJ apothekers aan om als ‘kliklijn’ te fungeren, door bij het Meldpunt Zorg van de IGJ melding te doen ingeval zij recepten voor de medicijnen Hydroxychloroquine en Ivermectine aangeboden krijgen en zij vermoeden dat dit ziet op de behandeling van corona.

De inspectie blijft naar eigen zeggen meldingen binnenkrijgen over artsen die deze medicijnen tegen corona blijven voorschrijven. Volgens de inspectie is het voorschrijven en afleveren van deze geneesmiddelen ‘een risico voor de kwaliteit van zorg’. De IGJ stelt dat ‘bewezen is dat hydroxychloroquine niet effectief is, en tegelijkertijd ernstige bijwerkingen kan veroorzaken als hartritmestoornissen’.Voor ivermectine is er geen wetenschappelijke onderbouwing voor het gebruik ter voorkoming of de behandeling van corona, zegt de inspectie. “De inspectie deelt dus boetes uit aan huisartsen die een effectief geneesmiddel tegen corona voorschrijven,” schrijft gezondheidswetenschapper Yvonne Simons in een reactie op Twitter. Huisarts Rob Elens die zijn patiënten ermee behandelde schreef: “De enige bijwerking van die middelen zou kunnen zijn dat mensen sneller opknappen van hun infecties. Is dat iets gevaarlijks of kwalijk? Ik ga er graag over in gesprek met OMT, NHG, Swab en de kwakclub.” Volgens Elens verspreidt de inspectie drie onwaarheden. Het is bewezen dat hydroxychloroquine effectief is, het middel is veilig en er is wel degelijk bewijs dat ivermectine effectief is, aldus de huisarts.

Een groep artsen heeft via haar advocaat in een brief laten weten aan de IGJ zeer verbolgen te zijn over de boetedreiging en de instelling van een apothekers-“kliklijn”. Gezien deze feiten, kunnen cliënten zich niet aan de indruk ontdoen dat de opstelling van de IGJ is ingegeven door andere belangen dan primair de bescherming van de publieke gezondheid. In dat geval zouden immers andere keuzes worden gemaakt. Voor zover dit het geval mocht zijn, zou dit uiterst kwalijk zijn en vergt dit nader onderzoek. Zie hier de 10 vragen die de artsen aan het IGJ hebben gesteld.

Dat hydroxychloroquine in combinatie met zink en azitromycine bijzonder succesvol kan zijn bewees arts Rob Elens al in juli 2020. Hij kreeg echter van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een verbod nadat hij een aantal patiënten met dit middel had genezen: “Ik had 25 coronapatiënten, daarvan gingen er twaalf dood. Ik gaf bij de volgende patiënten hydroxychloroquine en ze bleven alle tien leven. We hadden duizenden doden kunnen voorkomen.”Elens boekte er voortreffelijke resultaten mee maar in plaats van een flinke schouderklop, bedreigde de gezondheidsinspectie hem met strafmaatregelen. De inspectie noemde zijn handelen een kwalijke zaak terwijl hij patiënten het leven redde.

Volgens het gerenommeerde tijdschrift The Lancet kan hydroxychloroquine tot hartproblemen leiden, met de dood tot gevolg. Rob Elens toonde een brief van honderd wetenschappers die gehakt maakten van dat onderzoek. Hydroxychloroquine - mits op het juiste moment en op de juiste manier toegediend - werkt! The Lancet heeft het artikel later ingetrokken want het bleek niet met feiten te onderbouwen te zijn. Het bleek niets anders dan een fake-onderzoek.

Dat er met dit middel uitstekende resultaten geboekt konden worden werd in mei 2020 al bevestigd door dokter Vladimir Zelenko en "America's Frontline Doctors". Zelenko noemde de tegenstanders van hydroxychloroquine zelfs massamoordenaars.

Vladimir Zelenko - WikipediaVladimir Zelenko

Zelenko behandelde patiënten succesvol met hydroxychloroquine totdat gezondheidsagentschappen daar een stokje voor staken. “Ik probeerde mijn patiënten in leven te houden,” legde hij uit. Uit zijn bevindingen, die later werden gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift, bleek dat het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen in de hoogrisicogroep met 84 procent afnam na de inzet van hydroxychloroquine. Het onderzoek werd tientallen keren herhaald en dat leverde dezelfde resultaten op. Voor dit succes is Zelenko nu genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.

Hij kon in eerste instantie niet geloven dat hij was genomineerd, liet hij weten aan One America News. In Nederland worden artsen die hydroxychloroquine in combinatie met zink en azitromycine, met succes hebben toegepast waaronder Rob Elens, door Hugo de Jonge evenals diverse onbenullen bij de mainstream media voor kwakzalvers uitgemaakt. Wie stopt deze walgelijke omhooggevallen schoolmeester die zelfs een arts meent te moeten kleineren?

Prof. Didier Raoult een befaamde Franse viroloog verklaarde in juni 2020 onder ede tegenover het Franse parlement dat hij anonieme doodsbedreigingen had gekregen, nadat hij eind maart begon te vertellen over HCQ als effectief coronamedicijn.

Yale professor Dr. Harvey Risch zij van mening te zijn dat het middel wel 100.000 levens kon redden als het op de juiste manier werd  gebruikt. Hij gaf aan dat het medicijn slachtoffer is van een propagandaoorlog, ondanks dat het bewezen heeft veilig en effectief te zijn. Het middel blijkt zeker voor de eerste fase van Covid-19 een uitstekende behandeling te zijn maar duizenden artsen zijn wereldwijd het zwijgen opgelegd. Velen vragen zich terecht af waarom de Nederlandse overheid er alles aan gedaan heeft om deze goedkope en werkende behandeling, tegen te houden.

Terwijl de media corona blijven ophypen en er druk wordt gewerkt aan vaccinatiepaspoorten, heeft Stella Immanuel, die al 31 jaar werkzaam is als arts, tienduizenden coronapatiënten succesvol behandeld zonder ook maar een vaccin toe te dienen. Immanuel zegt talloze levens te hebben gered. “We gebruiken ivermectine, hydroxychloroquine en azitromycine, en we geven patiënten vitamine C en D, en zink.” Het voornaamste probleem is volgens de arts dat de patiënten een vitamine D-tekort hebben. “We hebben geweldige resultaten behaald. Deze ziekte is makkelijk te behandelen,” benadrukte Immanuel, die op internet wordt gecensureerd en zelfs van Twitter is verbannen. “Ze censureren ons omdat we de waarheid vertellen. Ze willen mensen helemaal niet behandelen. Ze willen vaccins verkopen. Ik wou dat mensen wakker zouden worden.”De arts heeft ook een boek geschreven waarin ze de waarheid ontmaskerd over de coronapandemie. “Er hoeft niemand te sterven aan deze ziekte. We zeggen dat al vanaf dag één,” aldus dr. Immanuel.

Het is overduidelijk dat behandeling van hydroxychloroquine in combinatie met zink en azitromycine, niet past in het straatje van de machthebbers daarom hebben Google, YouTube, Twitter, Facebook en zelfs Vimeo er alles aan gedaan om artsen die voorstander van het middel zijn het zwijgen op te leggen. Maar een vaccin waar ze gewoonlijk bijna tien jaar over doen om het te ontwikkelen en daarna nog jaren getest moet worden, wordt nu bij miljoenen argeloze mensen ingespoten en zal straks mogelijk dwingend aan de hele wereldbevolking worden opgelegd met onnoemelijk veel leed tot gevolg. “Artsen die opkomen voor de artseneed, worden verketterd.”

De Britse journalist Damian Wilson doet een boekje open over de Nederlandse premier Mark Rutte

 

Russia Today plaatste op 16 maart 2021 een artikel van de Britse journalist Damian Wilson waarin deze een boekje open doet over Mark Rutte. Rutte wordt door Wilson neergezet als een onvoorstelbaar arrogant iemand, die denkt dat hem niets kan overkomen. Welke premier haalt het in zijn hoofd om enkele dagen voor de verkiezingen vreedzame demonstranten in Den Haag, de regeringszetel van het land, door een psychopathische politiemacht met honden, knuppels en waterkanonnen in elkaar te laten rammen met een brute kracht zoals de meeste Nederlanders alleen maar van beelden uit het buitenland hadden gezien. “Het is niet de eerste keer dat er buitensporig geweld tegen burgers wordt gebruikt. Zo werd op 24 januari 2021 een vrouw door een waterkanon met de kracht tegen een muur gesmeten waarbij Bloed uit haar hoofd stroomde en zij een schedelbreuk opliep. Het is een over-the-top autoritair gedrag dat elke vorm van afwijkende mening, met geweld  de kop indrukt waarbij de verantwoordelijken voor dit geweld geen enkele verantwoording hoeven af te leggen. Voor iedere politicus zou een dergelijke actie, die zelfs wereldwijd het nieuws heeft gehaald, funest zijn, maar niet voor Rutte.

 

Wilson komt tot de conclusie dat ‘Teflon’ Rutte kan doen wat hij wil. Dat hij met zijn kabinet heeft moeten aftreden na één van de grootste schandalen ooit uit de Nederlandse geschiedenis (verwijzend naar de toeslagenaffaire) terwijl dat voor hem geen enkel gevolg heeft gehad. Het profileren van de belastingdienst op etnische gronden en het totale drama van de toeslagenaffaire raakt hem niet. Een volk dat het goedvindt dat hij ontslag neemt vanwege een enorm schandaal, vervolgens zichzelf benoemt tot interim premier en na de verkiezingen doodleuk weer een nieuw kabinet gaat vormen. Hij is zelfs zo arrogant dat hij na dit alles enkele dagen voor de verkiezingen honden kan loslaten op het volk. De eindconclusie van Wilson is dan ook dat door de almachtige en onaantastbare positie van Rutte Nederland ondertussen meer op een dictatuur lijkt dan op een democratie. Wilson vraagt zich dan ook af hoelang de arrogantie van Rutte nog zal duren voordat het Nederlandse volk eindelijk beseft met wie ze te maken hebben.

 

PS: ("geschreven na") De vrouw die bij deze terreuraanslag omver werd geblazen en met haar hoofd tegen een betonnen wand knalde   is de Tsjechische Denisa Šťastná. Op Facebook schreef ze dat ze vier uur in het ziekenhuis heeft gelegen met een gebroken schedel en haar wonden gedicht zijn met zo’n 15 hechtingen. Worden de verantwoordelijken voor deze aanslag nog ter verantwoording geroepen of is ook het rechtssysteem in Nederland bij het oud vuil gezet? Zie ook https://bpoc2020.nl/ over diverse zwartboeken, waaronder de verhoren van de politieagenten zoals deze agent.

 

Goede tip van Kamerlid Gideon van Meijeren

Volgens Kamerlid Gideon van Meijeren (FVD zijn huisfeestjes niet illegaal! Op de vraag of je een boete kunt krijgen door op je eigen terrein de coronaregels te overtreden, antwoordt hij: “De coronaregels gelden thuis simpelweg niet, dus kun je ze ook niet overtreden of daarvoor beboet worden. Coronaregels gelden niet achter de voordeur. Het maximumaantal bezoekers thuis is louter een advies (en een slecht advies)”. Het Kamerlid verwijst naar de toelichting bij de spoedwet, waarin staat dat in de wet waarborgen zijn opgenomen om onder meer het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, waaronder het huisrecht, te beschermen. Zo gelden bijvoorbeeld de normen over de veilige afstand, groepsvorming en hygiënevoorschriften niet in woningen. Het RIVM adviseert weliswaar ook in de woning bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen, maar die zijn ‘gezien het belang van het huisrecht en het uitgangspunt van de eigen verantwoordelijkheid van burgers’ niet in de wet opgenomen. In de toelichting staat verder dat de regering ervoor heeft gekozen om woningen van de reikwijdte van de voorgestelde maatregelen uit te zonderen. Dit betekent ‘dat de veiligeafstandsnorm en andere (gedrags)regels niet van toepassing zijn op situaties waarin het huisrecht in het geding is’.

Professor Bhakdi waarschuwt coronaprikken gaan wereldbevolking decimeren

Artsen dringen coronavaccins op aan mensen. Ze doden mensen ermee en voelen zich daar goed bij. “Hoe is dit mogelijk?” vroeg Sucharit Bhakdi tijdens een interview met The New American. Bhakdi is professor aan de Johannes-Gutenberg-Universiteit in Mainz en directeur van het Institute for Medical Microbiology. Hij zegt dat de artsen zich zouden moeten schamen. De vaccinatiecampagne tegen corona gaat volgens de microbioloog leiden tot de grootste catastrofe uit de geschiedenis. Hoe zei die ‘beddenbaas’ Ernst Kuipers het ook al weer: vaccinatie is een ongecontroleerd experiment. Hij zei het echt! En deze figuur krijgt bijna dagelijks een podium om het Nederlandse volk duidelijk te maken dat ze zich toch echt moeten laten vaccineren.

Interesting....Volgens Bhakdi zorgt het vaccin ervoor dat mensen antistoffen aanmaken die in het bloed wachten op indringers. Aan die antistoffen heb je niets, want het virus komt het lichaam binnen via de longen en nestelt zich in de longcellen, aldus Bhakdi. “Daar zijn geen antistoffen. Ze zitten in het bloed. Dit is algemeen bekend. Ik heb dit meer dan 40 jaar lang bijgebracht aan mijn studenten. Het is volstrekt naïef om te denken dat je beschermd zult zijn tegen een longinfectie door jezelf te vaccineren. .De coronavaccins zijn nooit getest op ouderen met onderliggende ziektes en toch worden ze op grote schaal aan oudere mensen toegediend. Dit is crimineel.”

Bhakdi benadrukte dat mensen momenteel worden blootgesteld aan het grootste wetenschappelijke experiment uit de menselijke geschiedenis. “Elke stolselvorming is potentieel dodelijk. Informeer jezelf in vredesnaam voordat je jezelf en je geliefden laat vaccineren. Als je één keer gevaccineerd bent, zullen de lymfocyten de volgende keer nog actiever zijn. Daarom is de tweede prik altijd erger dan de eerste. Haal alsjeblieft geen derde, vierde of vijfde. Als je dat wel doet, draag je bij aan het decimeren van de wereldbevolking,” aldus dr. Bhakdi.

De enorme dodengolf die India heeft getroffen en door de mainstream media en allerlei fake-deskundigen, wordt toegeschreven aan corona, begon echter pal na het begin van de massale vaccinatiecampagne. Veel Indiërs schrijven op internationale forums er zeker van te zijn dat deze mensen niet aan Covid-19 sterven, maar door de vaccins, precies het scenario waar vele deskundigen al voor hebben gewaarschuwd. en wat door de statistieken wordt bevestigd.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud