Uit het nieuws 03-01-2022

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

 

Nooit eerder werd de mensheid geconfronteerd met zo’n wereldomvattende uiterst smerige machtsgreep

 

Een groot aantal Nederlanders lijkt te gaan beseffen dat ze voor de gek gehouden worden door een nietsontziend totalitair bewind. Velen krijgen inmiddels door dat het gaat om een gefantaseerde gezondheidscrisis en dat daardoor de basis volledig ontbreekt voor de verwoestende dwangmaatregelen die ze hebben ingevoerd. Het jaar 2022 zal de ultieme test zijn voor de mensheid, want de extreme tirannie zal niet sluimeren of verdwijnen, maar zal voorbij het voorstellingsvermogen van de meesten escaleren. Dit is geen ondoordachte doem en somberheid voorspelling, maar is gebaseerd op wat ook de Nederlandse burger al vanaf het voorjaar van 2020 aan afbraak van de samenleving heeft meegemaakt. Weet u nog dat Rutte in navolging van andere politieke leiders, het Nederlandse volk confronteerde met de uitspraak ‘we gaan naar een nieuw normaal’. Vanaf dat moment werd het Nederlandse volk gevangen gezet in een verwoestende cyclus van dwangmaatregelen en werden de democratische spelregels en grondrechten met voeten getreden.

 

Ze zullen de door henzelf gecreëerde noodsituatie zo lang mogelijk rekken want ze zijn nog lang niet klaar met de uitvoering van de duivelse Great Reset machtsgreep. Het was van meet af aan al duidelijk dat de door Rutte&CO in het voorjaar van 2020 ingevoerde dwangmaatregelen niet meer ingetrokken zouden worden simpelweg omdat ze de sinistere doelen van de satanische machthebbers aan het uitvoeren zijn, doelen die helemaal niets met gezondheid te maken hebben. Wij hebben te maken met een totalitair regime dat met de meest bizarre leugens en middelen bezig is al onze vrijheden aan banden te leggen en ons als minderwaardigen en slaven te behandelen. Er is sprake van ontmenselijking.

Wij worden geconfronteerd met gebroken verkiezingsbeloften, schandelijke en schaamteloze publieke vertoningen van kneedbare figuren die door de WEF-sekte naar hoge posities zijn gedirigeerd. Ze hebben een samenleving gecreëerd waar elkaar een hand geven, knuffelen of kussen ter begroeting tot een soort halsmisdaad is verheven. We leven in een wereld waarin de Great Reset-puppets waanvoorstellingen hebben gecreëerd met de invoering van slavenmaskers, verplichte anderhalve meter, fake-PCR- testen en andere dictatoriale maatregelen waarmee ze de bevolking hebben gekneveld. Een samenleving waar de bevolking dag na dag door de staatsmedia met gemanipuleerde cijfers over recordhoge aantallen ‘besmettingen’ wordt geconfronteerd en daardoor is gaan geloven in een "pandemie" die verschrikkelijke gevolgen zal hebben als ze zich niet laten vaccineren.

De argumenten die worden aangedragen zijn al vele malen ontmaskerd als leugens. Leugens worden op leugens gestapeld. Dat is het overkoepelende kenmerk van het kwaad en daar hebben vanaf het voorjaar van 2020 talloze voorbeelden van gezien. Kunt u zich nog herinneren dat Rutte in maart 2020 in zijn eerste speech gericht aan het volk, het fenomeen immuniteit uitlegde maar later in de Tweede Kamer ontkende dat hij het had gehad over groepsimmuniteit.Hij bleek plotseling over deze uitspraak geen actieve herinnering meer te hebben.De waarheid doet er niet meer toe. De geschiedenis heeft geleerd dat wanneer de leugen eenmaal domineert ze hun effect zullen verliezen en de leugenaars het eerste object van volkswoede zullen zijn.

Mark Twain

Zelfs de zeer gerespecteerde Noorse ex-WHO medewerker dr. Astrid Struckelberger zegt dat de pandemie fake is en dat documenten bewijzen dat alles wat er nu wordt gedaan uitvoerig van te voren is gepland en dat dit in alle documenten na te lezen is. Het vaccinatieprogramma zou volgens haar per direct moeten worden stilgelegd. Een andere uitleg dan die van opzet valt niet meer te verdedigen. Wij worden geconfronteerd met de grootste uitwas van opgelegde censuur die we ooit hebben meegemaakt.  Het hele beleid brengt op een hartverscheurende manier uitwassen in beeld, zoals de mensonterende behandeling waaronder ouderen in tehuizen hun laatste levensdagen slijten en het immuunsysteem van veel mensen aan een opzettelijke verwoesting wordt blootgesteld.

Wiskundige en statisticus Pavlos Kolias van de Aristoteles-universiteit van Thessaloniki in Griekenland heeft de EU-data over corona nagekeken op afwijkingen. Hij heeft dat gedaan op basis van de wetten van Benford, waarmee anomalieën in de distributie van de cijfers worden blootgelegd. Kolias constateert dat er in de hele EU kwistig is geknoeid met het aantal ‘besmettingen’ en overlijdens. Ondanks het gigantisch aantal bewijzen dat er heel bewust geknoeid wordt met de cijfers, geloven de meeste mensen nog steeds dat de Covid-19 vaccinaties een goed middel zijn om hen te beschermen tegen een ‘killervirus’ en blijven er zich vrijwillig aan blootstellen.Velen geloven dat ook de boosters op boosters nodig zijn terwijl al die vaccinaties levensbedreigende aandoeningen veroorzaken met zelfs de dood tot gevolg. Zo zegt de Britse kankerexpert prof.Carl Heneghan dat de overmatige sterfte in het Verenigd Koninkrijk buitengewoon is en niemand bereid is om de experimentele Covid-‘vaccins’ als de boosdoener te noemen.  

Onderzoekers van de Columbia University hebben ontdekt dat het werkelijke aantal doden door de "vaccinaties" aanzienlijk hoger is dan de officiële cijfers van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC). De CDC beweert dat slechts 20.000 mensen aan de injecties zijn overleden, maar men schat dat het werkelijke aantal ongeveer 400.000 doden moet zijn. Opvallend is ook dat in diverse landen sporters plotseling met hartproblemen te maken krijgen en sommigen zelfs dood neervallen maar volgens sommig ‘deskundigen’ heeft dat niets met de vaccinaties te maken.Overal waar de vaccinatiegraad hoog is schieten de sterftecijfers de lucht in. Al deze feiten worden door de gevestigde media verdonkeremaand, hetzij op een frauduleuze manier weergegeven.

Gaat het bij de UFO-waarnemingen om super intelligente wezens uit de verre ruimten van het heelal, of zijn het afgezanten van de duisternis? (deel 5)

Een indrukwekkend monument dat nog steeds overeind staat is de Zonnepoort in Tiahuanaco Bolivia. De mysterieuze personages die op de poort zijn afgebeeld hebben vier vingers aan hun handen. Een van de inscripties vertelt het verhaal van ‘de moeder der mensheid’ die heel lang geleden, in een gouden ruimteschip van de sterren naar de aarde kwam. Ze had een kegelvormig hoofd en vanwege haar opmerkelijk grote oren, noemden de Inca’s haar Orejona. Aan haar handen droeg ze slechts vier vingers, inclusief de duim die door zwemvliezen verbonden waren en aan haar voeten droeg ze vier tenen. Diverse onderzoekers waren zeer verrast toen zij in de buurt van Tiahuanaco diverse schedels ontdekten die dezelfde vorm hadden als de die van Orejona. Deze schedels worden tentoongesteld in een museum in La Paz.

Zonnepoort in Tiahuanacu

Ook de Maya’s beweren op het hoogtepunt van haar beschaving contact met buitenaards leven te hebben onderhouden. In de Maya astronomie die onder meer is opgetekend in de Dresdener Codex wordt gewag gemaakt van oorlogen tussen de verschillende planeten. Ook is er een reptielachtig monster te zien dat aan de hemel verschijnt en in verbinding staat met de maan en water op de aarde spuwt.

 

Verder zijn er figuren te zien met ingewikkelde hoeden en maskers op die in een soort duikerpakken gehuld zijn. Ondefenieerbare gestalten zijn in de weer met merkwaardige apparaten. In de Codex Parijs, een andere Maya codex is een vliegend voorwerp te zien dat voor de voortstuwing gebruik maakt van het licht. De macht van de zon is verbonden met het voortstuwings-mechanisme. Het toestel beweegt zich in de met sterren bezaaide hemel. In de Codex Madrid zijn afbeeldingen te zien van wezens in groteske rituele posities. Op een van de afbeeldingen is verder een vlucht met een ruimteschip te zien dat van de Aarde op weg is naar Venus. Boven dit symbool is een tablet te zien met daarop het teken van Venus en een figuur dat op zijn rug twee bommen lijkt te hebben, voorzien van een vuurlont. In dit teken ontspringt een soort paddenstoel, die zich ontplooit als een wolk van een atoomexplosie. Dan is daar nog het Troano-manuscript. Hierin zijn fragmenten te zien van vliegende machines waarin figuren zitten die bezig zijn met de bediening van ingewikkelde apparatuur. Volgens sommige Maya legenden kwamen hun almachtige oergoden van de sterren en stonden deze voortdurend met hen in contact.

Op 4 juli 1947- de Amerikaanse nationale feestdag- trok een zwaar onweer langs de hemel bij het plaatsje Roswell in New Mexico, Verenigde Staten. Tussen een paar donderslagen door hoorde boer Mac Brazal een enorme klap, alsof er iets neerstortte. De volgende morgen ging hij kijken en trof hij in zijn veld een hoop brokstukken aan van een voor hem onbekend voorwerp. Brazal lichtte vervolgens de autoriteiten in. De bij Roswell gevestigde luchtmachtbasis liet er geen gras over groeien en stuurde een ploeg om de zaak te onderzoeken. Na onderzoek van de stukken metaal zond een persofficier de boodschap de wereld in dat de brokstukken afkomstig waren van een UFO. Getuigen vertelden dat zij mensachtige wezens zagen liggen te midden van de brokstukken. Plotseling waren alle ogen van de wereld op Roswell gericht. Van Londen tot Tokio wilde iedereen weten wat er precies aan de hand was. Maar nauwelijks een dag later kwam het bericht van hogerhand dat de dienstdoende officier zich had vergist en dat het niet om een UFO ging maar om een weerballon. Van hogerhand werd aan iedere getuige, burger en militair, het zwijgen opgelegd. Het wereldnieuws zakte ineen en de zaak Roswell raakte al snel in de vergetelheid.

Roswell incident - WikipediaMaar een gepensioneerde luchtmachtofficier Jesse A.Marcel, die de brokstukken in 1947 had onderzocht zei jaren later dat het wel degelijk om een UFO ging. Volgens hem was het weerballonverhaal bedacht door de militaire autoriteiten om de zaak in de doofpot te stoppen. Maar Marcel bleef beweren dat ‘het voertuig’ niet van deze wereld was. Bob Lazar een voormalig medewerker van een geheime ondergrondse basis in Nevada, waar ook de Stealth-bommenwerper ontwikkeld is, zegt resten van UFO’s te hebben gezien, die werden voortgestuwd door ‘anti-zwaartekracht.’

In de jaren tachtig verschenen verschillende boeken over Roswell en kwam het incident met regelmaat terug op de televisie. Ook verscheen er beeldmateriaal waarin ‘buitenaardse lijken’ te zien waren. Grijze wezens met zwarte ogen. En het meest verbazingwekkende was nog wel dat op een 16-millimeter film een autopsie van de ‘buitenaardse lijken’ te zien was. Van de lijkschouwing werden foto’s gemaakt en daarop zijn twee wezens te zien op een snijtafel. Er bestaat echter veel discussie of de beelden wel echt zijn. De wezens hebben grote hoofden en opgezwollen buiken. Diverse onderzoekers zeggen dat de autoriteiten de zaak in de doofpot hebben gestopt omdat ze de waarheid willen verdoezelen.

De Amerikaanse regering heeft al het bewijsmateriaal in beslag genomen en alle getuigen verplicht hun mond te houden. Volgens Henry Monteith, doctor in de wis-en natuurkunde, liggen de restanten van de ‘vliegende schotel’ en de wezens in een onderaards laboratorium in Texas. Daar zijn voertuig en bemanning nauwkeurig onderzocht door topgeleerden. Volgens de berichten zou één van de bemanningsleden nog enige tijd in leven zijn geweest. Ruim 120 voormalige of gepensioneerde Amerikaanse militairen zouden tussen 1948 en 2003 getuige zijn geweest van het onklaar maken van kernwapens door UFO’s, die plotseling boven militaire installaties verschenen. Zij kregen de opdracht voor altijd hun mond te houden.

De voormalige Canadese minister van Defensie, Paul Hellyer zegt hoe de Amerikanen na de crash bij Roswell er in zijn geslaagd om via “reverse engineering" dit schip na te bouwen en daarom wel degelijk beschikken over geheime ruimtevoertuigen en –wapens en hoe er door de voormalige Amerikaanse president Truman een schaduwregering werd gevormd, Majestic 12 en hoe sinds die tijd het militair-industrieel complex een geheel eigen leven is gaan leiden volledig uit het zicht van de reguliere overheid en de president. 

In de bestseller The Day After Roswell (1997), beweert de Amerikaanse luitenant-kolonel Philip Corso dat hij als hoofd van een afdeling van het Pentagon de beschikking had over buitenaardse technologie die uit een neergestorte UFO in Roswell was gehaald. Corso was onder president Eisenhower lid van de Nationale Veiligheidsraad en wordt gezien als een belangrijke getuige in de zaak rond de Roswell-crash. Hij schrijft in zijn boek dat de meeste hoge functionarissen van het Pentagon en hun belangrijkste stafleden er allemaal van op de hoogte waren dat veel nieuwe projecten gebruikmaakten van technologie uit neergestorte Ufo’s. Hij zegt in zijn boek dat buitenaardse technologieën door hem naar de Amerikaanse bedrijven zijn gebracht en vanaf dat moment verder zijn ontwikkeld. In zijn oorspronkelijke manuscript stond ook dat hij in 1957 zelf een alien had ontmoet in een verlaten mijn. Hij zei telepathisch met het wezen te hebben gecommuniceerd. Klik hier voor een video verslag van Corso.

De meeste mensen zullen de term close encounters wel kennen, al was het alleen maar door Steven Spielbergs succesfilm Close Encounters of the Third Kind. Een close encounter ( nabije ontmoeting) van de derde soort is in het ufologisch jargon een waarneming waarbij ‘wezens’ samen met een UFO zijn gezien. Waarnemers spreken van de kleine grijzen en de grote wel drie meter lange blonde humanoïden. Verschillende getuigen die in contact hebben gestaan met de bemanning van Vliegende Schotels zeggen ervan overtuigd te zijn dat zij demonen hebben gezien. De wezens hadden een afschuwelijke geur bij zich gehad en een vreemde boosaardigheid bezeten. Sommige ‘Gray’ (grijzen) zijn niet veel meer dan kleine onooglijke gedrochten. Zie ook deze video. De meeste contactpersonen vertellen dat ze een enorme dreiging hadden gevoeld en dat ze doodsbang waren geweest vanwege het afschuwelijke uiterlijk.

Kinderen die nauwelijks enig gevaar lopen om te sterven aan corona, zijn inmiddels het doelwit van de vaccinatie- campagnes van de Nederlandse overheid

Om kinderen ertoe te bewegen een injectie als vanzelfsprekend te ervaren wordt een vorm van psychologische manipulatie op hen uitgeoefend. Inmiddels worden kinderen vanaf 12 jaar aangemoedigd ‘de prik’te gaan halen. Daarvoor gebruikt men onder meer de suggestie dat Pino van Sesamstraat ook geprikt is. Dit geheel in lijn met reclamefilmpjes van Pfizer die in Amerika te zien zijn, waarin geïnjecteerde kinderen worden geportretteerd als vrolijk rondspringende ‘super hero’s’.Vergeet ook niet de aanhoudende en opdringerige campagne met GGD-prikbussen rondom scholen. In de diverse landen waar men is begonnen met het injecteren van kinderen duikt plotseling het voorheen onbekende fenomeen op van kleine kinderen die hartproblemen krijgen en er tevens sprake is van oversterfte bij kinderen waaronder in Groot-Brittannië. Op 14 december heeft Nature Medicine een studie van de Universiteit van Oxford gepubliceerd over het risico op myocarditis, pericarditis en hartritmestoornis na vaccinatie. Steeds meer Amerikaanse IC-verpleegkundigen slaan alarm over “overweldigend” aantal hartaanvallen, bloedstolsels en beroertes, bericht Conejoguardian.org.

Terwijl de EMA meldt dat er 67 kinderen overleden zijn door de experimentele gentherapie, adviseert de Nederlandse Gezondheidsraad om kinderen van 5 tot 11 jaar te laten vaccineren. Volgens Hugo de Jonge staat het belang van de kinderen voorop. Dr. Robert Malone zegt hier waarom 16.000 artsen en medische wetenschappers over de hele wereld een verklaring hebben ondertekend waarin publiekelijk wordt verklaard dat gezonde kinderen niet tegen COVID-19 mogen worden gevaccineerd. Talloze voorbeelden laten zien dat er een plan achter schuil gaat, dat met gezondheid niets te maken heeft. Klik ook hier.

Dr. Robert Malone

Maar alsof het allemaal nog niet cynisch genoeg is wat ze in Nederland aan het doen zijn, moeten de academische ziekenhuizen in Groningen, Amsterdam en Leiden stoppen met kinderhartchirurgie, schrijft de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Deze zorg wordt alleen nog mogelijk in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het ErasmusMC in Rotterdam. Ook de meest complexe operaties voor mensen met aangeboren hartafwijkingen verhuizen naar deze centra.

Nadat ze in Amerika zijn begonnen met het inspuiten van kinderen worden scholen verplicht om te zorgen dat er mensen zijn die weten hoe ze moeten reanimeren na een hartaanval. In New York en op andere plaatsen worden met spoed extra defibrillators geplaatst. In Canada in de stad Vancouver heeft de gemeenteraad besloten om 1.000 AED’s (Automated External Defibrillators) extra te plaatsen in de stad. Uiteraard wordt er met geen woord over vaccins gerept, maar er wordt wel gewaarschuwd dat een hartaanval iedereen kan treffen, in iedere leeftijdsgroep.

Ook het verplicht dragen van slavenmaskers is funest voor opgroeiende kinderen. Het is niets anders dan marteling, poppenkast, symboolpolitiek en schijnveiligheid. Het dragen van maskers heeft niets met volksgezondheid te maken maar alles met gedragsbeïnvloeding en onderdrukking. Er is heel wat mis met een samenleving waarin deze mishandeling aan kinderen  opgedrongen wordt. Waarom worden er geen gezondheidstesten gedaan naar hun zuurstofverzadigingsniveau gedurende de dag.? Wat zijn de lange termijn effecten? Het is al lang bewezen dat deze maskers geen enkele bijdrage leveren aan de bestrijding van virusoverdracht. Een overheid die daarover regels voorschrijft en daar nog het gebod van 1.5 meter afstand houden aan toevoegt, is een overheid die bezig is de samenleving te terroriseren.

Dat het dragen van slavenmaskers enorme schade aanricht kan iedereen met de geringste verbeeldingskracht wel begrijpen. Aanhoudend gebruik van deze maskers vormt een gevaar voor de volksgezondheid en al helemaal voor kinderen.Het beweerde nut ervan als bescherming tegen de overdracht van ziektekiemen komt neer op bedrog. Het wordt door geen enkele ervaring of experiment bevestigd. In plaats daarvan leidt het tot ophoping van schimmels, bacteriën, en andere schadelijke stoffen die bij elke ademtocht een kans krijgt het lichaam te vergiftigen. Volgens diverse deskundigen zal het dragen van maskers verder bijdragen tot stijgende ziektecijfers. Toen het dragen van maskers in juni 2021 werd afgeschaft, werd er in de media veel geschreven over de schadelijkheid ervan, het ontbreken van enig effect en over het feit dat de verplichting ertoe vooral was ingevoerd als gedragsbeïnvloeding. Nu de maskers weer heringevoerd zijn hoor je ze niet meer.

Ook worden basisschoolleerlingen aangemoedigd zich te onderwerpen aan zelfstest en-als deze positief uitvalt-zich als besmet te melden, waarna hun hele klas voor een week in quarantaine moet. Zoals inmiddels genoegzaam bekend zit de PCR-staaf bomvol met toxische rotzooi. Ook deze testen hebben helemaal niets met gezondheid te maken maar met psychologische terreur. Het moet kinderen bewust maken dat inentingen heel normaal zijn. Zowel kinderen als ouders wordt frauduleus de schrik op het lijf gejaagd aangaande niet-bestaande besmettingen, terwijl het om een natuurlijk dragerschap van RNA-virussen gaat. Wat we hier meemaken is de misdadige strategie van geleidelijke indoctrinatie met het idee dat deze kinderen een groot reservoir zijn voor besmettingen van de andere generaties. Dat moet ouders over de streep trekken.

Franklin ter Horst

 

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud