Uit het nieuws 01-11-2021

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

 

Holocaust-overlevenden met hun nakomelingen waarschuwen voor een nieuwe Shoah (Holocaust) en eisen een

vaccinatiestop!

 

Op 25 augustus 2021 hebben overlevenden van de Shoah met hun nakomelingen  een open brief overhandigd aan het Europees Geneesmiddelenbureau EMA. Daarin eisen zij een onmiddellijke stopzetting van het vaccinatieprogramma. Zij waarschuwen voor weer een Holocaust op een nog grotere schaal dan die welke tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de mensheid is begaan. Hieronder een deel van de brief in zijn oorspronkelijke bewoordingen:

 

Geachte dames en heren,

Wij, de overlevenden van de gruweldaden tegen de mensheid tijdens de Tweede Wereldoorlog, voelen ons verplicht ons geweten te volgen en deze brief te schrijven. Het is ons duidelijk dat zich voor onze ogen weer een Holocaust op grotere schaal afspeelt. De meerderheid van de wereldbevolking begrijpt nog niet wat er aan de hand is, omdat de omvang van een georganiseerde misdaad - zoals deze - buiten hun belevingshorizon ligt. Wij weten het wel. We herinneren ons de naam Josef Mengele.

 

Sommigen van ons hebben persoonlijke herinneringen. We beleven een déjà vu die zo verschrikkelijk is, dat we, om onze arme medemensen te beschermen, er tegen opstaan. Onder de onschuldigen die nu gevaar lopen, bevinden zich kinderen en zelfs zuigelingen. In slechts vier maanden tijd hebben COVID-19-vaccins meer mensen gedood dan alle beschikbare vaccins samen van medio 1997 tot eind 2013 - een periode van 15,5 jaar. En het ergst getroffen zijn mensen tussen 18 en 64 jaar - de groep die niet voorkomt in de covid-statistieken. Wij roepen u op om dit afschuwelijke medische experiment op de mensheid onmiddellijk te beëindigen. Wat u “vaccinatie” tegen SARS-Cov-2 noemt, is in waarheid een godslasterlijke ingreep in de natuur. Nooit eerder is een poging ondernomen om de gehele wereldbevolking immuun te maken door een synthetisch mRNA in het menselijk lichaam in te brengen.

 

 Dit is een medisch experiment waarop de code van Neurenberg moet worden toegepast. De 10 ethische grondbeginselen in dit document vormen een fundamentele code van de medische ethiek die tijdens het medisch proces van Neurenberg werd opgesteld om ervoor te zorgen dat mensen nooit meer worden onderworpen aan onvrijwillige medische experimenten en procedés. Grondbeginsel 1 van de Code van Neurenberg: (a) De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk. Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven; in staat moet zijn zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang; en moet voldoende kennis en begrip hebben van het betreffende onderwerp zodat hij of zij in staat is een onderbouwde keuze te maken.

 

(b) Dit laatste vereist dat voordat de proefpersoon zijn of haar keuze kan bevestigen duidelijk gemaakt moet worden de aard, duur en doel van het experiment; de methode en middelen waarmee het uitgevoerd worden; alle redelijkerwijs te verwachten ongemakken en risico's; en de gevolgen voor de gezondheid of de persoon die mogelijk deel zal nemen aan het experiment. (c) De plicht en de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming ligt bij de persoon die het experiment initieert, aanstuurt of eraan deelneemt. Dit is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet ongestraft overgedragen kan worden aan een ander. Van een vrije beslissing kan geen sprake zijn. De massamedia zaaien angst en paniek en gebruiken Goebbels' propagandaregels door onwaarheden zolang te herhalen tot ze worden geloofd.

 

Al weken roepen ze op tot de boycot van de niet gevaccineerden. Waren het 80 jaar geleden de Joden die werden gedemoniseerd als de veroorzakers van besmettelijke ziekten, vandaag zijn het de niet-gevaccineerden die men verwijt het virus te verspreiden. Lichamelijke integriteit, de vrijheid om te reizen, de vrijheid om te werken, het hele samenleven, zijn de mensen ontnomen om hen de vaccinatie op te dringen. Kinderen worden verleid tot vaccinatie tegen de wil van hun ouders. Per definitie is er nooit geïnformeerde toestemming geweest. Intussen zijn in talrijke databanken duizenden bijwerkingen geregistreerd. Covid "vaccinatie" is gevaarlijker gebleken dan Covid voor ongeveer 99% van de mensen. Zoals de Johns Hopkins University in een studie onder 48.000 kinderen heeft aangetoond, is er geen risico voor kinderen als gevolg van het virus. Uit hun eigen gegevens blijkt dat kinderen, voor wie het virus geen risico vormt, na vaccinatie een hartaanval hebben gekregen; meer dan 15.000 kinderen hebben ongewenste bijwerkingen gehad - waaronder meer dan 900 ernstige voorvallen.

 

En terwijl we schrijven, stijgen de aantallen snel. Met uw medeweten. Grondbeginsel 10 van de code: “Gedurende de gehele loop van het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper voorbereid zijn het experiment te staken, in ieder willekeurig stadium, als hij of zij reden heeft om aan te nemen, met gebruik van het gezond verstand, de superieure vaardigheid en het zorgvuldig oordeel dat van hem of haar vereist wordt, dat voortzetting van het experiment zal leiden tot letsel, handicaps of overlijden van de proefpersoon.” Het is de hoogste tijd voor een eerlijke openbaarmaking van het werkelijke aantal letsels, zwaar gedupeerden en overledenen van “vaccins” wereldwijd. We hebben het nu over miljoenen mensen. Geef ons nu het echte aantal slachtoffers van het covid-vaccin. Hoeveel vaccinatieslachtoffers zijn genoeg om uw geweten wakker te schudden? Klik hier voor het vervolg en de complete brief aan de EMA.

Er zijn geen woorden voor de gruweldaad die ze aan het uitvoeren zijn op de wereldbevolking.

Ze zijn druk doende de hele wereldbevolking te injecteren met de gevaarlijkste prik uit de hele menselijke geschiedenis. Nu honderden miljoenen mensen wereldwijd zijn geïnjecteerd met wat diverse vermaarde artsen en wetenschappers een “biowapen” noemen, worden de patronen voor iedereen duidelijk dat er iets gruwelijks aan de hand is. Wat hier gebeurt, heeft helemaal niets met gezondheid te maken. De injecties doen hun werk precies wat een stel door de duivel bezeten zieke geesten hebben gepland. Er is een medische nachtmerrie aan de gang met gevaccineerden die de ziekenhuizen en mortuaria overspoelen. Net als in Nederland en vele andere landen blijkt ook in de Verenigde Staten het merendeel van de ziekenhuis opnames te gaan om gevaccineerden. De vaccinatieschade is enorm en zelfs kinderen zijn niet meer veilig in de handen van de gewetenloze monsters. Klik ook hier en hier.

Xandernieuws citeert Health Impact News dat er van over de hele wereld bewijs binnenstroomt dat de door critici voorspelde gevreesde pandemie van gevaccineerden is begonnen. Het aantal sterfgevallen neemt overal toe, vooral onder de jongere leeftijdgroepen (20-50). In alle landen houdt de toenemende sterfte gelijke tred met het toenemende aantal geïnjecteerden.

In Nederland zijn Rutte&Co bezig de bevolking ervan te doordringen hoe belangrijk het is zich te laten vaccineren. Zo wordt de Nederlandse bevolking dagelijks overspoeld met vaccinatie propaganda. Allerlei figuren in de media en op de televisie promoten het vaccineren en praten de ongevaccineerden een schuldgevoel aan. Politici en de media hebben een uniform standpunt ingenomen en hebben de niet-gevaccineerden tot zondebok gemaakt voor de problemen die zijn ontstaan ​​na achttien maanden wanbeleid, angstzaaierij en lockdowns. Zie hier een zogenaamd ‘satirisch’ filmpje dat de NPO heeft uitgezonden waarin de ongevaccineerden massaal worden doodgeschoten.

Er wordt heel bewust tweedracht gezaaid en haat gekweekt. Mensen ‘krijgen de schurft aan ongevaccineerden’ schrijft de Stentor op 27 oktober. De vaccinverkoper en zakkenvuller Ab Osterhaus zou het een ‘ideale oplossing’ vinden als alle ongevaccineerden op een eiland worden gezet, zei hij op 26 oktober in Op1. Hij krijgt volkomen terecht op social media een stortvloed aan kritiek over zich heen. “De vaccinazi’s zijn ongevaccineerden aan het dehumaniseren. Echt ziekelijk en veel schadelijker dan wat een virus kan aanrichten,” zegt freelance journalist Arno Wellens. “Waarom geen kampen, Ab?” vraagt Jan Roos. “Prikkeldraad, hondjes, zoeklichten. Ook ideaal.” Het Belgische parlementslid Dries Van Langenhove reageert daarop: “Weet je wie ze ook eerst allemaal naar een eiland wilde verhuizen?” Hij verwijst naar het Madagaskarplan, een plan van de nazi’s om de Joden uit Europa te deporteren naar het eiland Madagaskar.

Wie zich niet laat prikken, wordt als een soort paria weggezet. Ze zijn bezig een medische apartheidsstaat te creëren met een onderklasse van mensen die worden uitgesloten van alle belangrijke aspecten van het openbare leven. De Great Reset sekteleden hebben een levensgevaarlijke incompetente verzameling volksvijandige instellingen in het leven geroepen, die er alles aan doen een tweedeling in de maatschappij te laten ontstaan door gevaccineerden en ongevaccineerden tegen elkaar op te zetten. De aantasting van het recht op lichamelijke integriteit wordt met de dag misdadiger. Het merendeel van de mensen ziet niet dat de overheden bezig zijn ze tot een menselijke QR-code om te turnen, traceerbaar voor de rest van hun bestaan. Het mag duidelijk zijn dat de QR-code op termijn zal worden gekoppeld aan uw Covid-paspoort, bankrekening, rijbewijs, betaalpas en ID-bewijs. De gevolgen laten zich raden: mensen die straks weigeren zich te laten vaccineren en nano-chippen, dreigen op termijn volledig van de samenleving te worden uitgesloten en als het aan sommige hedendaagse NSB-ers ligt, opgesloten.

De QR-code veroorzaakt een fascistoïde ‘bewakingsstaat’ en creëert een medische apartheid en “tweedeling in de samenleving”. Dat is precies wat ze willen: mensen tegen elkaar opzetten!. De ongevaccineerden krijgen van de prikmaniak Hugo de Jonge expliciet de schuld van de maatregelen die intussen alle proporties te buiten gaan. Zo wil hij onze grondrechten nog verder inperken door met werkgevers te praten over het invoeren van een verplichte QR-code op het werk. Wij worden geconfronteerd met cijfers dat het aantal besmettingen weer dramatische vormen begint aan te nemen en overvolle pagina’s in dagbladen melden over ziekenhuizen waarvan de IC’s vol liggen met ongevaccineerden, terwijl de feiten vertellen dat het juist om gevaccineerden gaat.

De megalomane globalist Klaus Schwab heeft een heel leger aan loopjongens ter beschikking die zijn plannen uitvoeren om de hele wereldbevolking onder totale controle te brengen.

In het Coviv-19 schandaal staat het World Economic Forum, (WEF) centraal. De uit een nazinest van oorlogsprofiteurs afkomstige grote baas van deze club is Klaus Schwab.

Vrijmetselaar Klaus Schwab

Hij heeft er vanaf 1971 tientallen jaren aan gewerkt om er een geoliede machine van te maken wat alles in omvang en betekenis overtreft. Vanaf het voorjaar van 2020 is te zien dat de Covid19 zwendel door praktisch alle 190 regeringen wereldwijd wordt opgevolgd. Sindsdien hanteren ze allemaal dezelfde uitdrukkingen, zoals ‘Build Back Better’, of ‘het Nieuwe Normaal’. Ze hebben identieke dwangmaatregelen ingevoerd zoals de zinloze mondkapjes, afstand houden, contactbeperkingen, handenwassen en lockdowns, waarmee zo’n beetje de hele wereldbevolking werd/wordt gekneveld. Voor de oprichting van de WEF heeft Schwab een jaar aan de Harvard University gestudeerd bij Bilderberg Henry Kissinger, die in opdracht van Harvard al eerder had gekeken naar de mogelijkheid van een wereldomvattend forum. Haar toppositie dankt het WEF aan het feit dat het niet alleen een ontmoetingsplaats is maar tevens dient als kweekschool voor de elite.

Ieder jaar brengt het WEF de meest invloedrijke politici en CEO's uit het bedrijfsleven samen om toekomstige strategieën te definiëren en uit te voeren die de globalisering moeten sturen in zijn relaties met staten en wereldmarkten. Klik hier voor de complete ledenlijst van het WEF. Op de bijeenkomsten vergaderen de machthebbers: monarchen, prinsen, politici, CEO’s, wetenschappers en niet te vergeten mediamagnaten over wat ze met de wereldbevolking van plan zijn. Het WEF bezit ook een kweekschool van toekomstige wereldleiders. Onder de eerste deelnemers behoren onder meer Angela Merkel, de voormalige Britse premier Tony Blair, de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy, en José-Manuel Barroso van november 2004 tot november 2014 voorzitter van de Europese Commissie.

Sinds eind 2004 heeft het WEF ook een jongerenafdeling met de naam Young Global Leaders  als een netwerk van leidende figuren in de economie, technologie en communicatie en internationale samenwerking. Zij worden gerekruteerd uit de sfeer van zakenmensen en wetenschappers. Wie mee wil doen, moet zich onderwerpen aan een strenge selectieprocedure. De eerste groep van 237 Young Global Leaders werd geïnstalleerd op 11 januari 2005, gekozen uit 8000 genomineerden uit 69 verschillende landen. Er zijn thans 1300 personen die deze leiderschapscursus met succes hebben afgerond. Velen hebben een komeetachtig carrière gemaakt en zijn terug te zien als politieke leiders.

De bedoeling is dat de Young Global Leaders cursisten elkaar goed leren kennen in verband met het gezamenlijk uitvoeren van de WEF doelstellingen. Zo ontstond in 1992 al contact tussen Angela Merkel en de vaccinatiecrimineel Bill Gates. Behalve wetenschappers en zakenmensen is het aantal leden uit koninklijke huizen opmerkelijk hoog. Zo maken leden van de vorstenhuizen van Denemarken, Zweden en Noorwegen deel uit van de groep; uit Nederland waren vertegenwoordigt: toen nog kroonprins Willem-Alexander en prinses Mabel van Oranje. Doelend op de cursussen voor Young Global Leaders spreekt advocaat Fuellmich van “mensen die zonder scrupules de staatsmacht kunnen inzetten tegen de eigen bevolking.”

In 2020 is Máxima toegetreden tot de bestuurscommissie van WEF’s Digital Currency Consortium, een stuurgroep die zich richt op afschaffing van al het contante geld. In 2012 is het WEF uitgebreid met nog een andere afdeling. Deze heet Global Shapers, met inmiddels 10.000 leden. Het betreft mensen van onder de 30, die willen meewerken aan het realiseren van de ambities van het WEF. In 400 steden in de wereld zijn trefpunten ingericht ten behoeve van de Young Shapers. Schwab had vastgesteld dat de jeugd onmisbaar is bij het doorvoeren van De Vierde Industriële Revolutie, die neerkomt op digitalisering van alles en iedereen. In grote lijnen gaat het om hersenspoeling, het afdwingen van gehoorzaamheid, fascistische dwangmaatregelen, cyborg-toekomst, digitalisering van het onderwijs, nanotechnologie (genetische manipulatie),  propaganda, leugens, eugenetica en ontmenselijking. Met zijn boeken over digitalisering legt Schwab uit wat de bedoeling is van de ‘Great Reset’

Hiermee wordt ondermeer op de langere duur gestreefd naar versmelting van het menselijk lichaam met digitale techniek. Bij velen worden ongemakkelijke gevoelens opgeroepen door dit doel, dat neerkomt op totale controle over alles en iedereen. De keuze voor toekomstig leiderschap valt vooral op mensen die uitblinken door hun inschikkelijkheid. Het gaat om politici die zonder enige wroeging moeiteloos de pijnlijkste en meest schaamteloze beslissingen kunnen nemen. In de landen waar de Great Reset dictatuur van Klaus Schwab is ingesteld zullen zijn volgelingen hun dictatoriale macht die ze verworven hebben, niet meer uit handen geven. Ze hebben inmiddels een door-en-door corrupt systeem aan de mensheid opgedrongen. Om hun macht te consolideren zullen ze een medische politiestaat instellen compleet met verplichte vaccins, vaccinpaspoorten, massale dood en autoritair bewind. Schwab en trawanten zetten gewoon het ‘oude werk’ van Hitler voort. Ook onder Hitler waren onder meer kinderen het weerloze slachtoffer. En ze gingen al naar gelang de oorlog vorderde steeds driester te werk en dat doen Schwab en trawanten ook. "Yes, many people will die when the New World Order is established, but it will be a better world for those who survive". (Henry Kissinger)

 

Professor Amsterdam UMC spreekt zich uit: ‘Ik kan niet meedoen aan een systeem dat leidt tot vaccinatiedwang’

Biomedisch wetenschapper Connie Jimenez heeft besloten dat het tijd is om op te staan en zich uit te gaan spreken. Connie Jimenez is niet zomaar iemand. Ze is als professor verbonden aan het in Amsterdam gevestigde Universitair Medische Centra (UMC) waar zij ook aan het hoofd staat van een laboratorium.“Dit is mijn coming out,” zei ze op zaterdag 30 oktober tijdens het evenement ‘Overbruggen’ van Vrouwen voor Vrijheid. Ze benadrukte op persoonlijke titel te spreken. “Ik sta hier als vrouw, moeder en bioloog. Wat vrijheid betekent, weet je pas als je het kwijt bent,” zei ze. “Veel festiviteiten na een promotie of oratie zijn nu alleen met QR-code toegankelijk. Ik word daar geweerd en dat doet pijn. Het enige waar ik nu nog heen kan gaan, zijn de recepties op de universiteit.”

Biomedisch wetenschapper Connie Jimenez

Jimenez zegt zich het afgelopen jaar breed te hebben geïnformeerd. “Ik – en vele wetenschappers met mij – heb nog twijfels over de veiligheid van de op DNA- en RNA-gebaseerde coronavaccins. De safety profiles zijn echt anders dan van bijvoorbeeld een griepvaccin.”“Het spike-eiwit is het pathogene eiwit van het virus en ik wil daar de code voor niet in mijn lichaam gespoten krijgen,” benadrukte ze. “Ik wil niet dat het in mijn lichaam gaat circuleren en bloedproppen of andere ellende veroorzaakt.”“Ik vertrouw op mijn immuunsysteem,” zei ze. “Het is ons in Nederland nu dus niet meer gegund om in alle vrijheid een individuele afweging te maken tussen wel of niet vaccineren tegen corona. Er is geen echte vrijheid wanneer die keuze uitsluiting tot gevolg heeft.”

 “Het argument ‘je doet het voor een ander’ gaat ook niet op. De coronavaccins zijn leaky: ook gevaccineerden kunnen nog steeds besmet raken en de ziekte doorgeven,” vervolgde ze. “Kuddeimmuniteit met deze vaccins is dus niet mogelijk.”“Het coronapaspoort geeft dus slechts schijnveiligheid,” sprak Jimenez. “Strikt genomen is het QR-paspoort het begin van een social credit-controlesysteem. Dat hoort niet thuis in een democratie.”“Ik doe niet mee aan de QR-codesamenleving,” liet ze weten. “Ik kan gewoon niet meedoen aan een systeem dat leidt tot vaccinatiedwang en discriminatie.”

Toen het stigmatiseren van ongevaccineerde mensen in de media begon en haar eigen biochemisch vakblad bereikte, schreef ze in een opiniestuk dat de zeldzame, maar waarschijnlijk ondergerapporteerde bijwerkingen van de coronavaccins op korte termijn soms ernstig zijn (o.a. anafylactische shock, verlamming, bloedstolsels, myocarditis en ook overlijden).Ze voegde toe dat nog onbekend is wat de bijwerkingen op de lange termijn zijn. Jimenez schreef ook dat diverse groepen wetenschappers in de afgelopen maanden in brieven en petities hun zorgen hebben geuit over massavaccinatie.“Ik zou willen dat er meer begrip is voor mensen die hun eigen afweging maken, het is al moeilijk genoeg. Oordeel niet, misschien weet je niet alles en veel is nog onbekend.”

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud