Uit het nieuws 01-03-2021

 

Door: Franklin ter Horst To translate my newsletter into different languages, click here

Bij het online gaan van deze nieuwsbrief waren de door mij gebruikte bronnen nog te openen. Maar door de alsmaar toenemende censuur kunnen sommige bronnen inmiddels verwijderd zijn.

Wij leven in een tijdperk van wereldwijde tirannie

De mensheid wordt aangevallen. Corrupte miljardairs, machthebbers en hun trekpoppen leggen de mensheid een nieuwe wereldorde op, onder het mom van Great Reset. Duizenden hoogleraren, artsen en andere deskundigen hebben een overweldigende hoeveelheid bewijs geleverd dat de pandemie is gepland, om de perfecte sfeer te creëren voor een nieuw tijdperk van wereldwijde tirannie. Achter de Grote Reset plannen schuilt een wereldelite die de wereldbevolking wil onderwerpen en uiteindelijk wil reduceren en de rest tot slaaf maken. Terwijl politieke leiders de westerse cultuur om zeep helpen, moeten burgers hun rechten opgeven onder het mom van een gezondheidscrisis die wordt gebruikt om een onmenselijke tirannie te installeren.

Ze hebben ons een samenleving aangesmeerd met onder meer met zinloze slavenmaskers, valse PCR-testen, niet werkende lockdowns, sperzeit (avondklok) boetes, arrestaties, intimidatie en straks vaccinatieverplichtingen. Alles is tot in de puntjes uitgewerkt. De Nederlandse bevolking wordt continu in de maling genomen over de manier van testen want volgens wetenschappers bewijzen deze testen niets over de aanwezigheid van het corona (Wuhan) virus. Waarheid, rechtvaardigheid, veiligheid en essentiële vrijheden zijn ons afgenomen. Veilige en effectieve behandelingen voor Covid worden onderdrukt, maar gevaarlijke vaccins die het door God in de mens aangebrachte DNA manipuleren worden aan de mensheid opgedrongen.

Manipulatie DNA

Lockdowns worden gebruikt om de middenklasse en kleine bedrijven te vernietigen en de mensheid in armoede te storten. Talloze ondernemers klagen steen en been over het gebrek aan overheidssteun. Straks wanneer door toedoen van Rutte&CO met medewerking van een hele serie jaknikkers honderdduizenden bedrijven het loodje hebben gelegd en miljoenen mensen daardoor hun baan hebben verloren, wordt de globalistische oplossing aangeboden: kwijtschelding van alle schulden in ruil voor afstand van alle privébezit.

De wereld krijgt een basisinkomen. Dat heet de Great Reset, of Build Back Better. Ik heb in mijn nieuwsbrief van 30-11-2020 al melding gemaakt van het plan het volledige Midden-en Klein bedrijf te elimineren. De mensheid wordt beheerst door leugen, onrecht, geweld en dictatuur. Ze hebben de wereldbevolking hun kostbaarste vrijheden en persoonlijke grondrechten ontnomen, onder voorwendsel van een killer virus. Ondertussen wordt de Great Reset door Rutte&CO stapje voor stapje uitgevoerd en nu na bijna een jaar heeft het merendeel van de Nederlandse bevolking nog steeds niet in de gaten dat ze met een uiterst sinister plan worden geconfronteerd.

Velen hebben nog steeds niet door wat de echte reden is waarom de lockdowns zijn ingesteld of denken dat de Grote Reset één of ander gestoord plan is dat regeringen nooit zullen doorvoeren zonder eerst de burgers te raadplegen. Vreemd want de plannen van Agenda 2030 en de Grote Reset zijn immers al jaren bekend. Het World Economic Forum heeft nooit een geheim van hun plannen gemaakt. Het begint nu pas bij sommigen door te dringen wat de ware bedoelingen zijn en dat wij door deze kliek alles kwijtraken wat ons zo dierbaar is. Onderzoekers die van meet af aan al weten wat ze van plan zijn, worden echter nog steeds door regeringsleiders en de mainstream media als ‘complotdenkers’ weggezet. Zelfs een afgetreden kabinet kan zonder enige tegenstand doorgaan met het afkondigen van nieuwe dwangmaatregelen. De pleitbezorgers van de Great Reset/Agenda-2030 doen er ook helemaal niet geheimzinnig over wie ze dienen. Dat laten ze zien door het dragen een speciaal speldje.

 Agenda 2030/Great Reset badge

Bijna niemand kon zich voorstellen dat de economie van geïndustrialiseerde landen opzettelijk zou worden verwoest. Enkele maanden voordat de wereld werd getroffen door het Wuhan-virus waarschuwde het World Economic Forum (WEF) in een rapport getiteld ‘Outbreak Readiness and Business Impact – Protecting Lives and Livelihoods across the Global Economy’ voor nieuwe pandemieën. In oktober 2019 (slechts een paar maanden voordat het Wuhan-virus het Westen in haar greep kreeg) organiseerde de Bill and Melinda Gates Foundation Event 201, een 3½ uur durende simulatie van een wereldwijde pandemie.

De Grote Reset is in 2020 van start gegaan en domineert sindsdien het coronabeleid in de geïndustrialiseerde landen. Ondertussen trekt Schwab aan de touwtjes van de trekpoppen die hij in de afgelopen jaren om zich heen heeft verzameld. Je herkent de personen die deel uitmaken van zijn poppentheater aan een speldje dat zij dragen. Ze laten daarmee zien achter de vernietigende plannen van Klaus Schwab te staan en bereid te zijn deze plannen uit te voeren. Deze mensen doen alsof ze de planeet redden en zien de nevenschade als bijzaak, of het nu gaat om zelfmoorden omdat mensen tot wanhoop worden gedreven of massale werkloosheid. Nu al is te zien dat veel mensen vanwege de lockdowns en spoedwetten niet langer in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

AfbeeldingEn zo lopen er nog veel meer met de Great Reset badges rond.

Zoals al eerder vermeldt is de internationaal vermaarde advocaat Reiner Fuellmich uit Göttingen in Duitsland druk bezig de weg vrij te maken voor een lawine van rechtszaken tegen al die figuren die meewerken om de draconische plannen van Klaus Schwab uit te voeren. Allen die door valse informatie over corona een paniekangst hebben veroorzaakt en die onnoemelijk meer schade hebben berokkend dan het Wuhan-virus. Fuellmich krijgt daarbij ondersteuning van duizenden advocaten wereldwijd om het in Davos opgezette Covid19-schandaal voor het tribunaal te krijgen.

Er wordt gewerkt aan het opzetten van een soort Neurenberg tribunaal. De code van Neurenberg is geschreven om criminele medische experimenten in de toekomst te voorkomen. Volgens deze internationaal erkende code is de vrijwillige toestemming van de proefpersoon absoluut essentieel bij elk medisch experiment. In diverse landen zijn advocaten bezig met voorbereidingen om leden van ondermeer regeringen, het parlement en iedere overheidscollaborateur strafrechtelijk te vervolgen voor fraude, verraad en genocide. Ik kom daar in de nieuwsbrief van 08-03-2021 uitvoerig op terug.

Volgens de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus kan avondklok (Sperzeit) ook worden ingezet om Nederlanders overdag op te sluiten

 

Zoals inmiddels bekend heeft het merendeel van de jaknikkers in de Eerste Kamer ook ingestemd met handhaving van de Sperzeit. Van de “senatoren” stemden 45 voor en 14 tegen. Rechters, Tweede Kamer, Eerste Kamer, allen hebben bijgedragen om ervoor te zorgen dat de avondklok van kracht blijft. Ik schreef vorig najaar al dat de avondklok niets met volksgezondheid en veiligheid te maken heeft, maar gebruikt zal worden als onderdeel van de dwangmaatregelen. Inmiddels verschijnen er berichten dat Rutte&CO de avondklok indien nodig, nog kan vervroegen. Ook is in de nieuwe spoedwet verankerd dat mensen ook gewoon overdag door de overheid kunnen worden opgesloten. Nog een voorbeeld hoe onze rechten en wetten letterlijk met voeten worden getreden.

Tijdens het debat in de Eerste Kamer bevestigde Grapperhaus dat de nieuwe wet ook kan worden ingezet om de bewegingsvrijheid overdag in te perken. “Het gaat om het beperken van het vertoeven in de open lucht zoals dat heet. Het is niet in het wetsvoorstel beperkt tot de avonduren,” zei Grapperhaus. Nu de Eerste Kamer de spoedwet er ook doorheen heeft gejast, mag dit kabinet de Nederlandse bevolking 24 uur per dag dwingen om binnen te blijven! Sinds de invoering van de coronawet doen zowel de Eerste-als de Tweede kamer niets meer ter zake en was deze stemming niets anders dan een theaterstuk. Zelfs een rechter die de avondklok van tafel heeft geveegd, doet niet meer ter zake. Zo gaat het in een dictatuur. Er wordt door dat juridische trucje een wet aangenomen die het mogelijk maakt de bevolking zelfs overdag op te sluiten. Nog even en dan kan de minister van Defensie, de straten schoon vegen en iedereen naar willekeur oppakken en opsluiten. Het Nederlandse volk zal in de loop van 2021 met meer tirannieke politiebevoegdheden te maken krijgen, meer economische schade, meer nieuwe normale waanzin.

US deports 95-year-old Nazi guard to Germany… where he won’t be prosecutedIs dit de toekomst van Nederlanders die weigeren aan de dwangmaatregelen van Rutte&CO te voldoen. Of wordt het nog erger?

Zij die al jarenlang onderzoek doen naar de machten achter de zogenaamde 'nieuwe wereldorde' weten wat er komen gaat en dat er iets heel erg mis is met wat ze aan het doen zijn. Door de coronawet beschikken Rutte&Co over een dictatoriale volmacht onze vrijheid volledig aan banden te leggen en daar gaan ze steeds verder mee.

Want let op, ze hebben nog veel meer dwangmaatregelen achter de hand. Ze kunnen namelijk met de coronawet alle instrumenten inzetten om de samenleving in constante situatie van stress en vrijheidsbeperkingen te houden. Wie weigert mee te doen aan deze tirannie zal worden beschouwd als een gevaar voor de rest van de samenleving. De Nederlandse burger zal met een soort staat van beleg te maken krijgen. Het is vanaf het voorjaar van 2020 al duidelijk dat de poppenkast permanent is.

In een artikel in de gedrukte Telegraaf van dinsdag 26 januari 2021 wordt melding gemaakt van het feit dat het nu nog niet nodig is om het leger in te zetten, maar dat deze al wel beschikt over een afdeling die is gespecialiseerd in “crowd and riot control”. Dit wil zeggen, een afdeling die erin is gespecialiseerd opstandige burgers die demonstreren of zich niet aan de dwangmaatregelen van Rutte&CO houden, huisarrest op te leggen of zelfs op te pakken en ze ergens op te sluiten.  Het Nederlandse leger heeft al sinds het begin van de nep- coronacrisis in het geheim op grote schaal data verzameld over de Nederlandse samenleving. Defensie zette in maart het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) op om bijvoorbeeld‘desinformatie’ over corona in kaart te brengen. De door de volgelingen van Klaus Schwab gecreëerde chaos in Nederland zal worden aangegrepen om het leger in te zetten tegen de eigen bevolking. Dat is precies wat ook in het Covid-19 stappenplan voor 2021 is aangekondigd. Daarin staat dat het volk op een gegeven moment de dwangmaatregelen niet langer zal accepteren en in opstand zal komen om hun ongenoegen kenbaar te maken, maar dat dit met harde hand zal worden neergeslagen. Enkele voorbeelden daarvan hebben al gezien met diverse politieoptredens. Later dit jaar zal het leger worden ingezet in grote steden en op wegen om controlepunten op te zetten om te zien of men zich wel aan de dwangmaatregelen houdt.

Rutte: het schoothondje van Klaus Schwab zei dat hij de relschoppers een poepie zou laten ruiken. De aan de leiband van de machthebbers en hun trekpoppen lopende mainstream media vertellen ons dat de Nederlandse burger het prima vindt dat er keihard wordt opgetreden tegen relschoppers (lees voor het merendeel vredige demonstraten). De Media maakt wereldwijd deel uit van het apparaat wat de oorlog aan de mensheid heeft verklaard. Wat zou Hitlers propagandaminister Goebbels de huidige sociaalmedia graag tot zijn beschikking hebben gehad. Rutte wordt als een krachtige leider neergezet die het zo opneemt voor zijn onderdanen.  Dat is wat de in diepe slaap verkeerde mensen willen zien. Een krachtige leider die optreedt tegen al dat “tuig van de richel”. Dat de man in werkelijkheid een mensonterende dictatuur aan het vestigen is, ontgaat het grootste deel van de Nederlandse bevolking. Dat wij te maken hebben met een lang geleden voorbereidde operatie, daar geloven ze niet in. Trap niet langer in de val en wordt wakker want ze hebben weinig goeds met ons voor. 

Nederlandse arts Jolette Blind noemt uitspraken Hugo de Jonge een misdaad tegen de menselijkheid

Op Dinsdagavond 16 februari hield het Jeugdjournaal een persconferentie voor kinderen. In de zaal zaten acht kinderen die vragen stelden aan Rutte en de Nederlandse minister van volksgezondheid Hugo de Jonge. De belangrijkste zijn vermeld op de website van de Rijksoverheid. Tijdens de persconferentie deed De Jonge een aantal opzienbarende uitspraken, die feitelijk niet juist bleken te zijn. Op een vraag of de coronavaccins wel veilig zijn antwoordde de Jonge dat de coronavaccins op wel tienduizenden mensen uitgebreid waren getest. “Net als de inentingen die je waarschijnlijk al eerder kreeg. Bijvoorbeeld tegen mazelen of rode hond. En deskundigen geven goedkeuring voor de vaccins.” Dat antwoord is misleidend aangezien er inmiddels wereldwijd honderden, mogelijk zelfs duizenden mensen zijn overleden na toediening van het vaccin.

Arts Jolette Blind besloot actie te ondernemen en heeft aangifte gedaan van integriteitschending door de minister. “Ik vind het stuitend en schadelijk dat kinderen angst aangejaagd wordt en een verantwoordelijkheidsgevoel aangepraat wordt voor de gezondheid van hun ouders en grootouders. Hiermee horen zij niet belast te worden.”De Jonge zei onder andere dat ‘veel mensen maar een beetje ziek worden van corona’. Blind: “Dat is onjuist. Weinig mensen worden een beetje ziek van corona, en veel mensen merken helemaal niet eens dat ze corona hebben.”De CDA’er zei ook dat ‘we maatregelen moeten nemen, omdat anders alle vaders en moeders en alle opa’s en oma’s ziek worden, en een flink deel van hen in het ziekenhuis belandt’. “Dat is een onwaarheid,” stelt de arts. “Slechts heel weinig mensen worden ziek, namelijk 2%, en een klein deel daarvan komt in het ziekenhuis, namelijk minder dan de helft daarvan.”

Wat de kinderen nu aangedaan wordt, heet in de jeugdpsychiatrie parentificatie en is schadelijk voor de ontwikkeling, aldus Blind. “Dat de regering dit doet, acht ik een misdaad tegen de kinderen en tegen de menselijkheid.” Ze eist rectificatie. Parentificatie houdt kortweg in dat een kind veel te vroeg de rol van volwassene op zich heeft genomen op emotioneel en sociaal gebied. De arts ontvangt veel steunbetuigingen.

Civic Artifact Ideas | Alex's RCL BlogOok ziet de Jonge niets in het organiseren van een vrije vaccinkeuze voor mensen die liever geen coronavaccin willen dat gebaseerd is op foetaal weefsel. Niet zeuren. Gewoon even een prikkie halen? Wie heeft de kinderen met deze walgelijke manipulant de Jonge geconfronteerd?

Rutte&CO hebben Nederland in een staatsgevangenis veranderd.

Onvoorstelbaar dat mensen niet doorhebben wat voor een rampzalig beleid Rutte en trawanten voert. Velen weten inmiddels dat het helemaal niets met een “virus” of een “pandemie” te maken heeft. Het gaat om een wereldwijde georganiseerde operatie door een bende globalisten en hun trekpoppen die alles in het werk stellen om de buit onder zo weinig mogelijk mensen te verdelen. Zelfs een afgetreden kabinet kan ons dwangmaatregelen blijven opleggen en blijken totaal niet gehinderd door welke soort van empathie dan ook. Diverse Nederlanders blijken Rutte meer dan zat.

De hashtag #rutteaftreden is al enige tijd trending op Twitter. Erwin Versteeg, ondernemer en raadslid van Verbindend Enschede, schrijft bijvoorbeeld: “Aftreden, aanklagen, juridische vervolging voor deze daden. En niet alleen #rutteaftreden, deze hele criminele organisatie en nooit meer een bestuurlijke (overheids)functie.” Advocaat Sebas Diekstra, kandidaat-Kamerlid voor Code Oranje, stelt: “Asscher, Rutte, Wiebes en Hoekstra zijn politiek verantwoordelijk voor de verwoesting van de levens van vele onschuldige burgers. Burgers die zij gezworen hebben te dienen en beschermen. Dat zij nog steeds politiek actief zijn toont hun intense minachting voor het volk.” De grootste aanval op democratische rechtsstaat komt van Rutte&CO. Zie ook hier: VVD partij van schandalen.

Kamerleden werden bij de toeslagenaffaire tegengewerkt, kregen bepaalde documenten niet en er waren allerlei dingen weggelakt. Dit wordt ook wel de Rutte-doctrine genoemd. “Dat is de doctrine dat de regering bepaalt welke informatie wij nodig hebben,” legde Kamerlid Pieter Omtzigt uit in Buitenhof. Dat die Rutte-doctrine, om stukken die betrekking hebben op intern beraad per definitie niet te delen met de Kamers is in strijd met de inlichtingenplicht die artikel 68 van de Grondwet oplegt aan bewindslieden, zegt hoogleraar Wim Voermans. Die plicht houdt in dat inlichtingen waar één of meerdere Kamerleden om vragen moeten worden verstrekt, tenzij dat strijdt met het belang van de staat. Weigering vanwege het belang van de staat hoort zeer uitzonderlijk te zijn en het kwam dan ook tot een aantal jaar geleden nauwelijks voor dat informatie om die reden aan de Kamer werd geweigerd, aldus Voermans. Wat Rutte doet, is volgens hem ‘ongrondwettig en schadelijk voor onze democratie’.

Ook de verantwoordelijke bewindslieden blijken tot dusver buiten schot te blijven. Uit nieuw vrijgegeven stukken blijkt dat Rutte sinds mei 2019 heeft meebeslist over te nemen stappen. Hij heeft de beschikkingen laten bestaan terwijl hij wist dat de wet werd geschonden. Rutte was al in het najaar van 2018 op de hoogte van misstanden bij de afdeling Toeslagen toch is het illegale invorderen door de Belastingdienst gewoon doorgegaan. Er blijkt zelfs geen strafrechtelijk onderzoek te komen naar de rol van de Belastingdienst en zijn ambtenaren in de toeslagenaffaire. Het heeft alles weg van een corrupte kliek die elkaar afdekt, de bal toespeelt en een show voor de bünhe opvoert om het volk te doen geloven dat er recht wordt gesproken terwijl veel ouders in de problemen zijn gekomen doordat zij ten onrechte als fraudeur werden behandeld. De schending van de rechtsorde door de overheid is ongekend in de moderne Nederlandse geschiedenis.

 

Franklin ter Horst

Klik hier om u aan- of af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud