Uit het nieuws 01-02-2021

 

Door: Franklin ter Horst To translate my newsletter into different languages, click here

 

Welkom in de Great Reset dictatuur Nederland (deel 2)

 

Bij het online gaan van deze nieuwsbrief waren de door mij gebruikte bronnen nog te openen. Maar door de alsmaar toenemende censuur kunnen sommige bronnen inmiddels verwijderd zijn.

Nog even en dan heeft de Nederlandse bevolking er een jaar Covid-19 dictatuur op zitten en gaan de vrijheidsberovingen door Rutte&CO onverminderd verder. De maatregelen van de machthebbers en hun trekpoppen gaan niet over het onder controle brengen van een virus maar over de vestiging van een wereldwijde satanische dictatuur met een duivelse agenda. Zoals verwacht hebben de leiders in Den Haag weer een paar extra dwangmaatregelen toegevoegd om het volk nog verder te knevelen waaronder een avondklok. De Sperzeit geldt vanaf 21.00 tot 4.30 in de ochtend. Zoals ik al in een eerdere nieuwsbrief heb aangegeven, dient dit geen enkel doel behalve meer gehoorzaamheid af te dwingen en de strik om de hals nog verder aan te trekken. Het gaat om pure vrijheidsberoving!

Er is geen enkele medische reden noch een legitieme reden of rechtvaardiging voor het invoeren van een avondklok. De ware reden is dat Rutte precies dat uitvoert wat zijn master Klaus Schwab en de Bilderberg kliek hem opdraagt. De avondklok zet het hele coronabeleid te kijk. Het gaat alleen maar om verdere onderwerping. Iedereen die oprecht gelooft dat het allemaal nodig is vanwege de volksgezondheid, zal uiteindelijk ontdekken dat er andere plannen achter zitten.

Wie zich na 21.00 uur zonder toestemming op straat begeeft, loopt het risico geconfronteerd te worden met Boa’s, politie en mogelijk zelfs militaire politie. Wie zich niet aan deze dwangmaatregel houdt kan een boete tegemoet zien van 95 euro. Kees van der Staaij van de SGP wees er echter op dat je volgens de wet tot een half jaar in de gevangenis gezet kunt worden of een boete van 8700 euro kunt krijgen als je je niet aan de regels houdt.

Rutte’s Great Reset collega Macron in Frankrijk heeft de sperzeit al teruggebracht naar 18.00 uur. Het is zeker niet ondenkbaar dat wij dat ook in ons land nog gaan meemaken. De Fransen lopen al vanaf de zomer van 2020 met slavenmaskers op, en op veel plaatsen ook buiten, maar dat blijkt allemaal niet te helpen. Op zich is dat natuurlijk al lang geen nieuws meer. De Franse regering is ook van plan om met een nieuw wetsontwerp de sinds oktober 2020 geldende noodtoestand tot juni 2021 te verlengen. Bovendien mogen niet gevaccineerde mensen straks geen gebruik meer maken van het openbaar vervoer. Alles op zijn tijd. Wat er in Frankrijk gebeurd wordt uiteindelijk ook door Rutte&CO in Nederland ingevoerd.

En dan hebben we nog het advies maar 1 bezoeker thuis te ontvangen. Daarmee is het trouwens nog niet gedaan. Helemaal geen bezoekers meer houden ze nog achter de hand. De Nederlandse bevolking is in een boosaardig machtscentra terecht gekomen met leiders die zich als vijanden van de bevolking gedragen. Er waart een kwade geest rond die zijn weerga niet kent. Wat ze doen is onze waardigheid vernietigen en angst vrees en paniek veroorzaken.Het stemvee wordt geraffineerd om de tuin geleid met hulp van de reguliere media die zijn omgebouwd tot propagandakanalen van de overheid. Ieder restje menselijkheid zijn ze aan het verpletteren.

Rutte gaat er prat op nu meer macht te hebben dan voordat hij en zijn kabinet hun ontslag indienden.

Ondertussen gaan Rutte&CO verder met het vernietigen van ons land en gaat hij er prat op nu meer macht te hebben dan voordat hij en zijn kabinet hun ontslag indienden. Ze zijn onze maatschappij in alle geledingen aan het slopen en verloederen waardoor velen in enorme psychische nood zijn terechtgekomen. Verbijsterend is dat het merendeel van de bevolking nog steeds niet in de gaten heeft waar dit naar toe gaat. Zij die zich laten vaccineren denken dat het allemaal weer goed komt. Maar het blijft niet bij twee spuiten, het worden er drie en mogelijk zelfs nog meer. En dan nog gaan wij niet terug naar ons oude normaal. Ons mooie welvarende Nederland van voor maart 2020 komt nooit meer terug. Dat is niet wat de machthebbers en hun uitvoerende trekpoppen willen. Ze zijn onze democratische rechtsstaat heel bewust aan het afbreken om plaats te maken voor een satanische dictatuur. Niets interesseert deze Rutte het maakt hem niks uit wat er om hem heen gebeurt, als hij maar op het pluche kan blijven zitten. Dat is het enige wat hem interesseert’ zegt Pieter Lakeman.

De Staat der Nederlanden heeft bevestigd dat alle Nederlanders worden verdacht van ondermijnende strafbare feiten. Alle Nederlanders staan in een databestand zonder dat ze dat weten. Op alle mogelijke manieren worden de rechten geschonden en uiteindelijk gewoon afgepakt. Nog even en dan zit de Nederlandse burger onder een volledige bezetting en ontbreekt het nog aan gewapende militairen op straat om burgers die weigeren de opdrachten op te volgen, op te pakken en af te voeren naar wat men heropvoedingskampen gaat noemen. Zie hier hoe schokkend wat er momenteel al in Duitsland gebeurt. Het worden nu nog quarantainekampen genoemd maar straks wordt iedereen naar dit soort kampen afgevoerd die weigeren aan de dwangmaatregelen van de dictators te voldoen.

Tachtig jaar na de Tweede Wereldoorlog worden wij opnieuw geconfronteerd met een bezettingsmacht. Gedwongen vaccinatie- paspoorten zullen van hen die weigeren, als vijanden van het volk worden gebrandmerkt en van hun laatste vrijheden worden beroofd.  

Dat is waar Rutte en trawanten naar toe werken om de satanische machthebbers hun zin te doen. Voor de camera’s doen ze alsof ze de mensonwaardige maatregelen met tegenzin nemen, maar dat is niets anders dan volksverlakkerij. Beursanalist en econoom Kees de Kort vindt Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel een stel ‘kloothommels.’ Er gaan nu mensen dood die het slachtoffer zijn van hun coronabeleid.

Vaccineren tegen corona is onnodig en massavaccinatie is vanwege onbekende bijverschijnselen en gevolgen hoogst onverantwoordelijk.

Hebt u de beruchte ‘frikadel’ uitspraak van die Hugo de Jonge nog meegekregen waarin hij nogal lacherig het inspuiten van een van de vele coronavaccins “gewoon even een prikkie halen” noemde en op onthutsend minachtende wijze iedereen die het waagt zich af te vragen wat er in die vaccins zit, in een hoek zette. Vaccineren tegen corona is onnodig en massavaccinatie is vanwege onbekende bijverschijnselen en gevolgen hoogst onverantwoordelijk. Er is helemaal geen urgentie om zich te laten vaccineren omdat volgens talloze deskundigen de meeste mensen gewoon immuun zijn. Bovendien is het geen vaccin, maar genetische manipulatie! Er wordt een meer dan schandalig experiment verricht met mensen. De kans dat dit vreselijk misgaat, is daarom enorm. Het advies van Rutte&CO zich te laten vaccineren is volstrekt misplaatst en wordt als wapen gebruikt tegen mensen die zich weigeren te laten vaccineren. Er zijn huisartsen die gruwen van deze ‘gedwongen’ inenting tegen corona. Geheel ongehoord is de openlijke ‘reclamecampagne’ waarmee de overheid iedereen wil overhalen tot inenting.

Met dit gentherapie-experiment kunnen ze ons zelfs vaccineren door middel van neustest met wattenstaafjes en zich richten op de hersenen. Zie ook deze video. Zo doen ze dit ook om nano-neurotherapeutica via de neus in de hersenen te brengen. Het gaat om perverse activiteiten. Het coronavirus is geen ziekteverwekker die een echte pandemie kan veroorzaken. De sterftecijfers lagen in 2020 niet significant hoger dan in voorgaande jaren, niet in Nederland, niet in andere landen. Nog een wonder eigenlijk, als je nagaat hoeveel extra doden de lockdowns hebben veroorzaakt. De zelfmoorden onder jongeren rijzen de pan uit. “De kosten zijn vele malen hoger dan de baten, ook in termen van gezondheid,” riep een keur aan bezorgde artsen, wetenschappers en dissidente commentatoren.

Om één coronadode te voorkomen, moeten ze 100.000 mensen vaccineren met dit wereldwijde én gevaarlijke experiment met gentherapie schrijft dr. R. Seldenrijk op 8 januari 2021. Zij zitten namelijk tot 2023 notabene nog volop in de onderzoeksfase. Toxicoloog Dr. Stefan Hockertz zegt ondubbelzinnig: “Ik beschouw dit als opzettelijk grove lichamelijke letselschade”. Dit grootse gentherapie experiment is in strijd met de Wet Medisch wetenschappelijk onderzoek (WMO) en tart de Code van Neurenberg (1947). Dat we in de klauwen van Big Farma en mainstream nieuws zitten, komt omdat de politiek deze corrupte branche steunt en niet het volk. Zie ook deze video. 

Diverse artsen uit verschillende landen waarschuwen voor de gevolgen van de vaccins.

Volgens de Belgische arts Johan Denis is niet bewezen dat het coronavaccin veilig of effectief is. Volgens hem is er geen medische noodtoestand maar is er sprake van een neppandemie. Ook is hij van mening dat het coronavaccin mogelijk je DNA verandert. “Dit is onomkeerbaar en onherstelbaar; een experiment op de mensheid. Ik zou het zelf nooit nemen en ook niet aan mijn patiënten geven. Denis zegt verder dat het vaccin gebaseerd is op nanotechnologie. “Nanobots in hydrogels zijn ontwikkeld voor militaire doeleinden. Er zijn sterke aanwijzingen dat het je verandert in een willoze marionet.”

artsFoto: Brand Ne w Tube/Oracle Films

De door Rutte&CO en bang gemaakte landgenoten zien in het vaccin de redding waar ze op hebben zitten wachten maar diverse artsen uit verschillende landen waaronder Dr. Andrew Kaufman waarschuwen voor de gevolgen van de vaccins. Zie ook dit artsen collectief.

Er is nauwelijks getest, dierproeven zijn voor het gemak helemaal overgeslagen en bovendien is er geen sprake van een wereldwijde pandemie omdat de mensen die doodgaan ieder jaar doodgaan aan de gevolgen van de griep. Aangezien er niet voldoende is getest om de veiligheid van vaccins te kunnen garanderen zijn wij de proefkonijnen. De Belgische dokter Hilde de Smet vertelt dat de farmaceutische industrie al 20 jaar zonder succes bezig is om vaccins te ontwikkelen tegen coronavirussen en eigenlijk het enige dat ze daarmee bereiken is dat mensen die dit soort vaccinaties krijgen met auto-immuunziektes te maken krijgen.

Vaccineren zal de basis vormen of je nog ergens toegang krijgt of niet. Daarvoor zijn ze onze samenleving al een tijdje aan het opwarmen door tweedeling te zaaien tussen al of niet gevaccineerde landgenoten. De Nederlandse burger zit met leiders die op geen enkele wijze gehinderd worden door enige kennis over virussen in het algemeen, en corona in het bijzonder maar dat hoeft ook niet want daar hebben ze hun lakeien van het OMT voor. Samen veroorzaken zij de grootste crisis van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben een samenleving gecreëerd waarin burgers worden gestraft met waanzinnige maatregelen. Bejaarden werden vanaf maart 2020 al gedwongen in eenzaamheid te sterven, maar dat blijkt nog niet voldoende. Geen gezellige verjaardagen meer met familie en vrienden. Een samenleving waar knuffelen als een soort halsmisdaad wordt gezien. Waar jongeren alles zijn kwijtgeraakt wat hen zo dierbaar was. Een samenleving waar je over je schouder moet kijken of er niet een lid van de nieuwe Gestapo klaar staat om je op de bon te slingeren voor iets onbenulligs. 

Onze democratie is door Rutte&CO door het riool weggespoeld

 

Ze hebben een noodtoestand uitgeroepen die niet berust op een werkelijke noodsituatie. Ze eigenen zich het recht toe ongestraft allerlei waanzinnige maatregelen te nemen om de noodtoestand te rekken zo lang ze maar willen. Wanneer de macht geen rekenschap meer hoeft af te leggen voor hun afbraakbeleid, is er sprake van dictatuur. De beschermende rol van de staat is voor de burgers volledig komen te vervallen. Het is verbazingwekkend om te zien hoe gemakkelijk weldenkende mensen te misleiden zijn.

 

Albert Einstein zei het eens heel treffend: “een blind vertrouwen in de overheid is de grootste vijand van de waarheid.” Volgens communicatiewetenschapper Tade Bergman maken niet de journalisten het nieuws, maar de elites. De reguliere media is niet meer in staat om eerlijk en genuanceerd nieuws te brengen om ons goed te kunnen informeren. Het reguliere nieuws is eenzijdig en alle geluiden die dit tegenspreken, worden in de hoek van de complotdenkers gezet én gecensureerd. Door de politiek van Rutte&CO zitten wij in een tijd van staatspropaganda en censuur zoals sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gezien is. Ze misbruiken hun macht om de bevolking te tiranniseren.

Vredige demonstratie op Museumplein in Amsterdam met grof geweld uit elkaar geslagen

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam prees het optreden van de politie tijdens de demonstratie voor vrijheid op 17 januari 2021 tegen de coronamaatregelen op het Museumplein. “Samen met mijn partners in de driehoek wens ik te benadrukken dat de politiemensen onder deze moeilijke omstandigheden humaan, gedisciplineerd en gedecideerd hebben opgetreden.” Halsema schreef dat de politie op het Museumplein geconfronteerd is met ‘onbegrip, tegenwerking, agressie en uiteindelijk geweld’.

Ze zei bovendien ‘geschrokken te zijn van de beweringen op social media dat agenten in burger, de zogenoemde Romeo’s, rellen zouden hebben uitgelokt. De burgemeester sprak van ‘buitengewoon kwalijke complottheorieën’.In werkelijkheid was het optreden van de politie buiten alle proporties en waren het wel degelijk infiltranten van de politie (Romeo’s) die zich tussen de vreedzame demonstraten mengden en volgens diverse ooggetuigen gewelddadigheden uitlokten. Macht uitoefenen en geweld gebruiken zijn aan de orde van de dag. De Nederlandse burger is in de greep van politici die verslaafd zijn aan repressief beleid.

In een open brief aan de politie van Amsterdam en alle politieagenten in Nederland schrijft huisarts Els van Veen dat ze naar Amsterdam was gekomen om te demonstreren omdat ze zich erg bezorgd maakt over het schenden van onze grondrechten. De aanwezigheid van de vele politieagenten was voor haar intimiderend. “Langs alle randen van het Museumplein stond de ME met knuppels en schilden. Ik ben huilend naar hen toegelopen en vroeg waarom ze onschuldige burgers aanvielen. Ik kreeg geen antwoord, de agenten leken wel robots,” schrijft ze. Volgens de kranten waren er alleen ‘wappies’ en ‘relschoppers’. “Dat is niet waar,” benadrukt de huisarts. “Er waren overwegend bezorgde mensen, van alle leeftijden. Ik heb musici gesproken en andere artsen.” Sinds 17 januari ben ik mijn vertrouwen in een rechtsstaat verloren. Als ik een politiewagen zie, word ik bang.

“Mijn indruk is dat de regering de politie aanzet tot geweld. Ik ben ervan overtuigd dat veel agenten zich hier niet goed bij voelen.” De huisarts roept de politie van Amsterdam en de landelijke politie op te stoppen met het gebruiken van geweld tegen burgers. “Wij hebben het recht om onze mening kenbaar te maken. Wij hebben het recht om te demonstreren. U hebt de plicht om ons te beschermen in plaats van ons aan te vallen. Ik vraag u in de spiegel te kijken en uzelf af te vragen of u nog wel mee wilt werken aan geweld tegen de eigen bevolking.”

Ze verwijst die agenten naar de buitenparlementaire onderzoekscommissie corona, die hier te vinden is. Deze commissie doet middels door het horen van getuigen onderzoek naar de door de overheid getroffen maatregelen in het kader van Covid 19, het coronavirus. De commissie hoort hiertoe deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren waarbij de volgende vraag centraal staat:“Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?”De verhoren zijn openbaar, worden gefilmd en gestreamd. Van de verhoren wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Naar aanleiding van de verhoren wordt een eindrapport met bevindingen en conclusies opgesteld die wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.Zie ook deze beelden die de hele wereld overgingen van het politieoptreden in Eindhoven.

Ze hebben Nederland in een verachtelijke dictatuur veranderd

Alle dwangmaatregelen worden door het merendeel van de bevolking geaccepteerd als noodzakelijk omdat Rutte&CO met in hun kielzog de fake-mainstream media de bevolking daar dagelijks mee overspoelen. De democratie is terzijde geschoven, de rechtsstaat wordt met voeten getreden, zoals de Nederlandse Orde van Advocaten vaststelde. De internationaal vermaarde advocaat Reiner Fuellmich uit Göttingen maakt de weg vrij voor een lawine van rechtszaken tegen politici en ‘wetenschappers’ die door valse informatie over corona een paniekangst hebben veroorzaakt waardoor onverantwoorde maatregelen (lockdown, mondmaskers, sociale afstand…) aan allen werden opgelegd, die onnoemelijk meer schade hebben berokkend dan het corona virus.

 

Advocaten klagen WHO aan wegens misleiding over pandemie - LNNmediaReiner Fuellmich

Het is goed te horen dat er steeds groter wordende organisaties zoals The World Doctor Alliance, Ärtze für Aufklarung, en Corona-ausschuss (De coronacommissie) zijn opgericht en zich hebben  georganiseerd om werkelijke vuist te maken tegen deze misdaden tegen de mensheid. Dat zijn moedige mensen. Er zitten hele grote namen tussen maar tot nu toe lopen ze tegen een muur van mediacensuur op. Al in een vroeger stadium waren deze mensen vastberaden tegen dit grote onrecht te vechten. Dit wordt gezien als letterlijk de grootste misdaad tegen de mensheid aller tijden en zij zijn heel betrokken en vastberaden om alle verantwoordelijken voor een tribunaal te krijgen.

Nederland is onder Rutte en trawanten veranderd in een verachtelijke dictatuur waarin de mens behandeld wordt als vee dat naar de slachtbank wordt geleid. Met deze door angst list en bedrog gedreven globale corona lockdowns met mensonterende vrijheidsbeperkingen, worden we de duivelse Great Reset plannen van Klaus Schwab in geloodst. Democratische rechten zijn afgeschaft om zo het verzet tegen de opbouw van een satanisch bewind in de kiem te smoren.

De Nederlandse bevolking heeft een periode van relatieve vrede, welvaart, stabiliteit en vrijheid achter de rug. Dit is door Rutte&CO volledig om zeep geholpen. Wij zijn door hun toedoen aanbeland op het meest gevaarlijke en destructieve punt in de tijd die wij na de oorlog hebben meegemaakt. Zonder ook maar een greintje van empathie, zijn ze begonnen met het creëren van een extreem wrede totalitaire tirannie.

De menselijke waardigheid wordt weggevaagd onder het frauduleuze label van ‘democratie’ en dat allemaal om een stel satanische machthebbers te gerieven die van plan zijn Gods Schepping te vernietigen. Ze zijn bezig alle vaste waarden en de hele beschaving te verwoesten. Wij worden geconfronteerd met een wereldwijde beweging van godslastering. Het is een opstand tegen God en zijn schepping en daarom ook tegen de mens, geschapen naar Gods beeld. Daar willen de satanisten een eind aan maken. Ze eigenen zich het recht toe te beslissen over leven en dood van 7,8 miljard mensen. Ze hebben de duisternis verkozen boven het Licht. Ze hebben niet het recht de wereldbevolking te terroriseren en zullen daarvoor gestraft worden. Vergeet niet dat God altijd het laatste Woord heeft. Alleen Jezus is de weg en de waarheid (Johannes 14:6 ) Ook in Zijn tijd stonden de bewoners van het Heilige Land bloot aan duivelse machthebbers, die alleen konden heersen door middel van de leugen, misleiding en bedrog. De geschiedenis herhaalt zich.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud