Todd Bentley

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt 30 juli 2008) (Laatste bewerking: 26 september 2017)

Todd Bentley was weer even terug op het podium, hertrouwd, hersteld en weer helemaal terug van weggeweest. Hij was in ongenade gevallen. Van het toneel verdwenen vanwege alcoholproblemen en een buitenechtelijke relatie.Zijn fans noemden zijn val een aanval van satan. God zou hem weer hebben opgewekt om zijn revival voort te zetten. Nog steeds zijn er mensen die achter deze Lakeland/Toronto rotzooi aanlopen. Hij was weer even bezig nieuwe slachtoffers te maken, pastors die door hem werden betovert, zodat ook zij zich als idioten gingen gedragen en het gif verder gaven met hun gemeentes. Met hulp van de ‘NAR-profeet’ (New Apostolic Reformation) Rick Joyner verscheen hij weer in de openbaarheid. Er verscheen een gloednieuwe website met daarop onder meer brieven van Bentley en video’s waarop zijn ‘wonderbaarlijke genezingen’ te zien zijn. Hij had het over een ‘Secret Place’( een binnenkamer), waar hij met God zou spreken en boodschappen van God zou ontvangen. “Het was in die plaats, die plaats van redding en herstel, dat ik mijzelf en mijn plannen voor dit leven tegen het licht heb gehouden en waar Hij mijn roeping opnieuw heeft bevestigd.” Maar zei hij, in deze‘Secret Place’ heb ik “geworsteld met God”en “kracht en moed ontvangen” om een “heilig en voor mensen acceptabel leven” te leiden. Hij zei veelzeggende doorbraken te verwachten, ‘zoals we die in Lakeland zagen. Lakeland was nog maar het begin’ aldus Bentley.

Bentley verwierf in korte tijd grote bekendheid met zijn Lakeland Outpouring, Dezelfde manipulatie’s als voorheen zijn alleen in een nieuw jasje gestoken. Het verhaal ging dat er tijdens Todd Bentley’s  Lakeland Outpouring manifestaties, wonderbare genezingen plaats zouden vinden en dat er zelfs mensen uit de dood zouden zijn opgestaan en dat is natuurlijk niet niks. Alleen is er nooit ook maar een geval van bewezen. Allemaal leugens. Vanuit de hele wereld stroomden mensen naar Lakeland om de wonderbare gebeurtenissen met eigen  ogen te aanschouwen. Daarnaast volgden enorme aantallen goed gelovige christenen online zijn manipulaties. Natuurlijk togen ook hele horden Nederlanders richting Florida en kwamen onder ‘invloed’ terug.  De ‘evangelist’ zoals hij wordt genoemd, heeft zich van onder tot boven uitgedost met tatoeages, oorbellen en piercings. Hij zegt een deel van die versierselen “in opdracht van God” te hebben laten aanbrengen en beweert daar mee begonnen te zijn nadat hij al in dienst van de Heer was. In zijn jonge jaren zat hij gevangen wegens geweld- en zedendelicten en gebruikte hij drugs, maar dat is nu allemaal voorbij sinds hij op zijn zeventiende tot geloof kwam. Bentley is niet zo maar iemand.  De manifestaties die in Lakeland plaatsvinden worden als uiting van het werk van de Heilige Geest beschouwd.

 

  Wonderdoener Todd Bentley met tatoeages over zijn hele lichaam

 

De bijeenkomsten werden live uitgezonden op de internationale TV-zender God.TV, die via de satelliet en via internet te ontvangen is. Talloze filmpjes op You Tube tonen zeer schokkende beelden van mensen die in zwijm vallen en de meest bizarre geluiden produceren tijdens de zogenaamde ‘genezingsdiensten’. Volgens Bentley is zijn zalving de meest ‘besmettelijke’ die ooit mensen heeft aangeraakt. Bij hem manifesteert deze zalving zich voortdurend door het heen en weer schudden van zijn hoofd en het schokken van zijn lichaam. Ook zwaait hij met zijn armen over het publiek onder het geroep van ‘Bam’, ’Pumbah’ en  ‘Fire! Fire! Fire!’. Was het niet het zoontje van Barney in de Flintstones die ook telkens “Bam bam en fire fire”riep? Sommige aanwezigen beginnen vervolgens te loeien als een koe, te kakelen als een kip, maken autogeluiden of beginnen onbeheerst te schaterlachen. Lachen in de Geest noemt men dat. Anderen schudden keihard met hun hoofd soms minuten lang. Zie: Todd Bentley’s Commissioning - A most bizarre event! Angel Worship. Er wordt op je gesist als een slang of op je geblazen. Bentley kruipt dikwijls zelf als een hond over het podium.  Ook ziet men manifestaties als het wegrollen van de ogen. Er zijn vrouwen die door een onzichtbare kracht van achteren aangerand lijken te worden.  Sommige mensen lijken te gaan kokhalzen en anderen, geven zich over aan geschreeuw en maken ongecontroleerde bewegingen, alsof ze dronken zijn. Ze spreken als een dronkelap en denken dat ze in tongen spreken.

 

Zou het werkelijk zo kunnen zijn dat God dit beeld van dronkemansgelal, van mensen die zich als idioten gedragen,  gebruikt  als uitdrukking van Zijn Heilige Geest? God schept geen verwarring! Satan daarentegen corrumpeert alles wat God volmaakt heeft geschapen. God laat toe om namaakwonderen te doen op een niet eerder voorgekomen schaal. Hoewel men spreekt over werkingen van Gods Geest,  lijken veel werkingen juist afkomstig van de geest waarvoor de Bijbel juist ernstig waarschuwt. Op YouTube staat een filmpje waarop Bentley zich tijdens een dienst afvraagt 'waarom de kracht van God niet beweegt' en er niemand 'aangeraakt' word. God zou hem hebben geantwoord: 'Omdat je die vrouw niet op haar bek getrapt hebt.' 'Pal voor het podium stond een oudere vrouw te aanbidden, en toen sprak de Heilige Geest tot mij. Ik kreeg de gave van geloof en Hij zei: 'Trap haar op haar bek met je biker laars'. Ik kwam dichterbij en... bammm!!! Precies toen mijn laars contact maakte met haar neus viel ze onder de kracht van God.'

 

Volgens Bentley zet God hem ertoe aan om doodzieke en soms zelfs stervende mensen te slaan of te trappen. Zo was er een door artsen opgegeven man met darmkanker die 'genezen' werd op het moment dat Bentley hem in zijn buik trapte, waarna het slachtoffer krimpend van pijn in elkaar zakte. Dat bleek letterlijk een doodschop te zijn, want een paar dagen later overleed de man.

 

Nooit heeft de Here Jezus beloofd, dat als Zijn volgelingen de Heilige Geest zouden ontvangen, dat gepaard zou gaan met gebeurtenissen zoals ze in Lakeland plaatsvinden. Desondanks blijven Bentley’s volgelingen volhouden dat het allemaal echt van de Heilige Geest is. Bij veel mensen aan wie hij zijn zalving overdraagt, zijn dezelfde verschijnselen te zien. Tienduizenden zijn al met zijn ‘zalving’ in aanraking gekomen en hebben het ‘vuur’ mee naar huis genomen om het in hun gemeente of kerk toe te passen, met alle gevolgen vandien.

 

De Bijbel maakt duidelijk dat de komst van de wetteloze mens het werk is van Satan en dat dit gepaard gaat met valse tekenen en wonderen. (2 Thessalonicenzen 2:9) De Bijbel waarschuwt dat de wonderen, genezingen en allerlei krachten die de valse predikers zullen doen, zo geloofwaardig zullen overkomen, dat zelfs veel gelovigen het gevaar zullen lopen erdoor verleid te worden. Het is opvallend hoe de manifestaties in Lakeland, zich als een kwaadaardig gezwel  verspreidt en een toenemend aantal volgelingen telt. Tijdens Bentley’s manifestaties is nog maar bar weinig van het karakter van het Bijbelse evangelie terug te vinden. De Here Jezus komt praktisch niet in het verhaal voor en de Bijbel gaat nauwelijks open.

  

In tegenstelling tot wat vele christenen geloven en door Fresh Fire Ministries wordt beweert, is voor deze  manifestaties geen enkel bijbels bewijs te vinden dat ze van God afkomstig zijn. Oprecht zoekende gelovigen lopen zo de wereld van het spiritisme en de New Age binnen. De Bijbel leert dat in de eindtijd er een massale afval van het ware Bijbelse geloof zal zijn en dat er een machtig werk van de macht van de duisternis  gevonden zal worden. Niet alleen mensen die de manifestaties bijwonen lopen het gevaar beïnvloed te worden, maar zelfs mensen die regelmatig de uitzendingen op GOD. TV volgen. Bentley beweert veelvuldig contacten met (vrouwelijke) engelen te hebben en soms ook met overleden personen. Hij heeft het over een engel die hij Emma noemt en die volgens hem zijn revival aanstuurt.  De grote rol die engelen spelen in zijn leven en in de samenkomsten is opvallend. Hij vertelt over engelen die genezingen zouden uitvoeren. De Bijbel spreekt over engelen, zowel die Gods wil doen, als die onder Satans heerschappij vallen. De Bijbel leert dat engelen in staat zijn  macht uit te oefenen in de wereld en de mens tot het kwaad kunnen aansporen; door bijvoorbeeld verwarring te stichten in de menselijke vermogens (bezetenheid, kwellingen); door de stoffelijke natuur te beïnvloeden, zodat er bovennatuurlijke verschijnselen ontstaan.

 

Bentley beweert dat Paulus hem verteld heeft dat hij het boek Hebreeën samen met Abraham heeft geschreven. Ook zegt hij een manier te hebben gevonden om – net als Paulus –in de ‘derde hemel te worden opgetrokken’. Op You Tube is te zien dat christenen zelf, door te mediteren en zich te concentreren, in een geestestoestand kunnen komen die hij de ‘derde hemel’ noemt. Wat Bentley hier beweerd zijn niets anders dan occulte meditatietechnieken. De manifestaties in Lakeland komen beslist niet voort uit de Geest van God zoals Bentley  beweert, maar uit geesten van afgodendiensten. Christenen die zich hiermee inlaten, worden geïnitieerd in een andere geest. De Bijbel zegt dat het mogelijk is om als christen een andere geest te ontvangen. Daar waarschuwt Paulus voor in zijn tweede brief aan de Korintiërs.

 

2 Kor.11:4 Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.

 

In hetzelfde hoofdstuk spreekt Paulus over schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. Zij brachten valse leringen en droegen een andere geest over. Paulus stelde de Galaten de vraag: “Wie heeft u betoverd?”(Galaten 3:1) Mensen zien tijdens de manifestaties in Lakeland demonen verschijnen die seks met hen willen hebben. Het is werkelijk niet te bevatten dat christenen zich door dit soort waanzin  laten leiden en het zelfs ‘de meest pure vorm van opwekking’ noemen.

 

In Engeland ervaren de mensen die ermee in aanraking komen een brandende sensatie, een soort vuur in hun lichaam. Bentley verklaard het ene moment dat zijn zalving van de heilige geest is en de andere keer dat het van engelen afkomstig is. Verhalen over mensen die genezen van kanker, blindheid, doofheid en andere ziekten, zijn legio. Nadat Bentley in 2005 een ‘genezingsdienst’ hield in een kerk in Engeland, leken veel mensen te genezen onder zijn handoplegging. Zo ook de vrouw van de voorganger van de kerk, die kanker had. Echter, heel snel nadat Bentley haar de handen had opgelegd, kreeg ze voortdurend stemmen in haar hoofd die haar opdroegen om zichzelf te verdrinken, net als haar vader had gedaan. De kanker bleek trouwens ook niet verdwenen. Om deze redenen zijn diverse onderzoekers de gevolgen van Bentley’s optredens gaan onderzoeken en documenteren. De resultaten zeer zoals verwacht, zeer verontrustend.  Bewijzen van genezingen die hij claimt, zijn nauwelijks te vinden, wel getuigenissen van mensen die door het bezoeken van zijn samenkomsten of het kijken naar zijn uitzendingen geestelijk in de problemen komen. Een gemeente uit Noord-Carolina bracht 27 mensen met kanker, leukemie en diabetes naar Lakeland, in de verwachting dat ze daar wel genezing zouden ontvangen. Maar geen van de 27 zieken werd genezen en sommigen waren er na het bezoek zelfs ernstiger aan toe dan ervoor.

 

Tijdens een sessie in Los Angeles onstond grote opschuddung over een oproep van Bentley aan een zaal met 7000 mensen, waarin hij hen voorhield dat ze ten minste 300.000 dollar in de collectezak moesten stoppen, anders zou de

Heilige Geest die avond niet werken.

 

De meeste wonderen die worden geclaimd vinden helemaal niet plaats. Nightline van ABC  zegt dat Todd Bentley hen ‘alle medewerking’ had toegezegd en had beloofd namen te zullen geven van mensen die door zijn bediening genezen zouden zijn. Maar helaas zegt Nightime, Bentley verschaft de gewenste informatie niet. Wel worden er na lang aandringen dossiers overhandigd, maar die blijken allemaal incompleet en de namen van personen onleesbaar gemaakt. Inmiddels beginnen ook andere netwerken Lakeland te ontdekken waaronder Associated Press. Deze persorganisatie kwam enige tijd geleden met een uitgebreid verhaal dat geen van de claims van Bentley van genezingen te verifiëren valt. Ook zijn er bewijzen dat hij met regelmaat agressief te werk gaat.  Zo zou hij  vuistslag aan een man hebben uitgedeeld en een andere man met een soort karatetrap in het gezicht hebben geschopt. “Mensen zullen niet begrijpen als ik zeg dat God me opdroeg om die man in het gezicht te trappen” was het verweer van de grote prediker.

 

Bentley zei duizenden mensen te hebben genezen en ten minste 24 mensen uit de dood te hebben opgewekt. Tijdens een begrafenis zou een overleden man plotseling overeind zijn gaan zitten in zijn kist, God luid prijzend. Hij zou volgens eigen zeggen na  in de hemel aangekomen te zijn, de stem van zijn geliefde dominee Bentley hebben gehoord, waardoor hij weer in zijn lichaam terug gezogen werd. Bud Press, directeur van de organisatie Christian Research Service, besloot onderzoek te doen om het verhaal bevestigd te krijgen. Hij belde met een groot aantal begrafenisondernemingen in en rond Lakeland, de plaats van de opwekking, maar niemand wist ook maar iets van een man die tijdens de begrafenis ineens uit zijn kist was geklommen. Een begrafenisondernemer merkte op dat als dit gebeurd zou zijn, dit zonder enige twijfel wereldnieuws geworden zou zijn. Volgens de ondernemer die de ‘opgestane’ man had begraven, verliep de begrafenis echter normaal, en stond de overleden man zeker niet op uit de dood. Om helemaal zeker te zijn belde Bud Press ook nog met de overkoepelende organisatie de Board of Funerals, Cemetery & Consumer Services in Florida. Deze verklaarden van niets te weten en dat áls het verhaal van Bentley waar is, hun dit ongetwijfeld gemeld zou zijn.

 

World Magazine ontving in 2008 na lang aandringen van Bentley een lijst met namen van dertien mensen waarvan hij zei ‘zeker’ te weten dat ze waren genezen. Na onderzoek blijken er van de lijst echter maar twee te zijn genezen, waarvan eentje bovendien zegt dat ze niet door Bentley in een samenkomst is genezen, maar al lang daarvoor. De ander had lang last van pijnlijke voeten en zei dat zijn voeten geen pijn meer deden. Christopher Fogle uit Cedar Rapids, Iowa, wiens grootste hobby vissen was, kreeg van een arts te horen dat hij longkanker had. Op de lijst van Bentley stond Fogle als twaalfde genoteerd, met de aantekening: “Genezen tijdens een bijeenkomst in Lakeland van longkanker. Is weer aan het vissen”. Maar Fogle was helemaal niet aan het vissen. Toen Bentley op 8 augustus 2008 de lijst met namen openbaar maakte, was Fogle al begraven. Hij had zijn gevecht tegen kanker verloren en stierf twee weken voor het openbaar maken van de lijst. Fogle is niet de enige op de lijst die ‘zeker’ was genezen.

 

World magazine spoorde Phyllis Mills uit Trinity, North Carolina, op. Op de lijst van Bentley stond dat ze ook was genezen van longkanker. De 66 jarige vrouw had zich volgens Bentley laten onderzoeken in een ziekenhuis en er was “geen spoor van kanker meer”te vinden, vermeldt de lijst. In werkelijkheid was dat spoor er wel. Nadat Mills bij Bentley in lakeland was geweest, keerde ze ter controle terug naar het ziekenhuis. Daar vertelden de artsen haar dat de behandeling niet was aangeslagen. Toen World Magazine haar later opspoorde en wilde bellen, kregen ze een geschokt familielid aan de telefoon, die zei dat Mills enkele dagen daarvoor was overleden aan longkanker

 

Het “Pew Forum on Religion & Public Life” heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de opvattingen van evangelische christenen. Uit het onderzoek bleek dat 57 procent van de leden van de Amerikaanse evangelische kerken geloven dat je via vele godsdiensten eeuwig leven kan krijgen. Dit soort schokkende resultaten zijn voornamelijk het gevolg van herders die Gods Woord ontrouw zijn geworden en de schapen met de meest bizarre manifestaties confronteren. Wat door Bentley als zalving wordt gezien lijkt eerder op de in de Bijbel voorzegde grote misleiding in de eindtijd.

 

De Bijbel voorzegt dat er een tijd komt dat de christenen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Dit zal uiteindelijk uitlopen op een gebeurtenis die in de Bijbel de afval  wordt genoemd. De mensen zullen wel religieus zijn maar zullen dwaalgeesten volgen, die de waarheid van Gods Woord zullen ondermijnen. Om af te vallen van het geloof moet je eerst het ware geloof hebben aangehangen. De Bijbel zegt dus dat er een tijd zal komen dat vele christenen zullen afvallen van het geloof.  De afval is één van de tekenen die moeten gebeuren voor de terugkomst van Jezus. Gemeenten en kerken worden door valse leraren geïnfiltreerd en op den duur helemaal uitgehold, omgeturnd en veranderd in een synagoge van Satan, terwijl het uiterlijk nog steeds christelijk  heet te zijn.

Wat er in Todd Bentley’s bijeenkomsten gebeurd is een schande voor het christendom. Hier wordt de mens openlijk als een idioot te kijk gezet en verleid door dwalingen die niets met de ware Heilige Geest van doen hebben. In Nederland zijn mensen uit hun gemeente opgestapt nadat de ‘herders’ Lakeland omarmden. Bentley’s manifestaties worden door de macht van de duisternis aangestuurd. De verschijnselen zouden veroorzaakt worden door de Kundalinigeest. Kundalini is een oude occulte praktijk uit India, die gepaard gaat met lichamelijke manifestaties via het ruggenmerg. Wat onder deze geest gebeurt, is niets anders dan bezetenheid door oosterse New Age geesten. Volgens de klassieke literatuur, kunnen de tekenen van een Ontwakende Kundalini gegroepeerd worden in : mentale, vocale en fysieke tekenen. Mentale tekenen kunnen visioenen zijn die variëren van extatische gelukzaligheid tot verschrikkelijke angstigheid. Vocale tekenen kunnen spontane vocale expressies zijn die variëren van zingen of reciteren van mantra’s tot het maken van allerlei dierlijke geluiden, zoals grommen of kwetteren. Fysieke tekenen kunnen zijn trillen, schudden, beven en veranderd bewustzijn. De ‘zalving’ is besmettelijk door zijn aard en kan gemakkelijk worden overgebracht van de ene op de andere persoon. John Arnott van de Toronto Blessing vergeleek het met een “spiritueel virus”. De Toronto Blessing was de golf die vooraf ging aan de Lakeland Revival en waarbij dezelfde principes betrokken zijn.

In 2008 werd bekend dat Bentley er een relatie met een medewerkster op na hield. Hij is inmiddels gescheiden en met die medewerkster getrouwd. De Bijbel zegt ons de geesten te beproeven of ze uit God zijn (1 Joh.4), wat Bentley laat zien en horen is een ander evangelie (Gal.1.) De ontmoetingen met geesten van doden, zoals Bentley beweert te hebben, is volstrekt door God verboden. Dat is puur spiritisme (Lev.19:31) Mensen die het gevoel hebben door de manifestaties van  Todd Bentley te zijn misleid, doen er goed aan, snel terug te keren in de veilige armen van de Here Jezus. Zij die de kudde zouden moeten beschermen tegen subtiele verleiding van valse leer, promoten nu de weg van Satan te volgen, geheel in stijl met wat de valse kerk propageert en de hoer van Babylon,  die in de laatste dagen zal optreden.

1 Johannes 1:5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet…

Terug naar: Inhoud