Sigrid Kaag puppet van de Bilderbergers en WEF-sekte samenzwering

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 21 november 2017) (Laatste bewerking: 19 februari 2023)

In een toespraak op een partijbijeenkomst van D66, hypocriete partij, zonder zelfreflectie, in Den Haag op 15 januari 2023 riep Kaag op tot meer openlijk verzet tegen rechts-extremisten en complotpopulisten. Niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland is de voedingsbodem voor extremisme "zorgwekkend vruchtbaar". Ze roept "alle redelijke krachten" in Nederland op om niet langer te zwijgen en stelling te nemen tegen bedreiging van de democratie. "Sta op, spreek tegen." Extreemrechts wordt steeds gangbaarder en zichtbaarder, stelt Kaag. Een op de vijf Nederlanders gelooft in de complottheorie dat een kleine, geheime groep alle belangrijke beslissingen neemt in de wereldpolitiek, zei Kaag. Ze verwees daarmee naar recent onderzoek en spreekt van "een stroming die brede maatschappelijke consensus ontkent, journalisten ontmenselijkt en rechters verdacht maakt". Voor alle duidelijheid; rechters worden in Nederland door de regering benoemd.

 

De oproep "Sta op, spreek tegen"komt uit de mond van iemand die zelf aan de leiband loopt van de Bilderbergers (2018-2019) en de WEF-sekte samenzwering van Klaus Schwab en samen met Rutte en andere trawanten druk doende de Nederlandse samenleving te ontwrichten door Schwabs Great Reset plannen verder uit te voeren. “Ik ben lid van een stroom van denkers bij het World Economic Forum, zegt ze vol trots. Collaboratie met samerzweringen als de Bilderbergers en de WEF-sekte zonder inspraak van de bevolking noemen ze tegenwoordig “democratie”. Dat is de vrouw die met gulle hand Palestijnse terreurorganisaties financierde en nevenfunctie’s verzweeg voor de tweede Kamer.Zie verderop in dit artikel.

 

Vanaf 2018 kreeg Kaag een rol in de samenwerking tussen de World Bank en de WHO de Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), een tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die zich bezighoudt met pandemieën en uitbraken. Als lid van deze club was Kaag medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het GPMB-protocol in Nederland, terwijl zij tegelijkertijd directielid is van een panel dat ditzelfde protocol heeft samengesteld én dat toezicht houdt op de mondiale uitvoering. Door het GPMB wordt een beleid opgelegd die geen enkele rekenschap aflegt aan een land. Beleid dat ook nog tegen alle voortschrijdende inzichten in met starheid wordt uitgevoerd. Het GPMB orgaan schreef in april 2019 dat de wereld onvoldoende voorbereid is op een pandemie. Nog geen jaar later brak er een pandemie uit. Reeds in 2018 zat Kaag aan tafel zat de vaccin messias Bill Gates.

 

Bill Gates met één van zijn favoriete voorwerpen in zijn hand

 

Ook WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus trekpop van de Chinezen en Bill Gates zei in april 2020 een goed gesprek met Kaag te hebben gehad en dankbaar te zijn dat ze nog eens 100 miljoen euro had toegezegd voor de bestrijding van corona.Op 6 april 2021 stuurde Kaag een e-mail naar onder andere de WHO en de Gates Foundation waarin ze schrijft dat overheden een aanzienlijk deel van hun soevereiniteit op het gebied van ziektecontrole zullen moeten opofferen als ze een betekenisvol verdrag willen.

Op 6 januari 2023 publiceerde data-analist Wouter Aukema het onderzoek dat hij samen met anderen heeft gedaan naar vrijgegeven Wob-documenten over een nevenfunctie van Kaag. Het blijkt dat Kaag haar lidmaatschap lid van de Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) van de WHO van 2018 tot 2021 heeft verzwegen voor de Kamer. Klaus Schwabs trekpop Rutte en de minister van VWS moeten hiervan geweten hebben en verzwegen deze dubbele pet van haar eveneens. Het is voor ministers verboden om dit soort nevenfuncties te hebben. Het werd Kaag zelfs tot twee keer toe ontraden om toe te treden. Ambtenaren hebben tussen 2018 en 2021 herhaaldelijk gesignaleerd dat er op geen enkele wijze verantwoording door haar is afgelegd aan de Tweede Kamer over haar nevenfunctie.

Het team van Aukema concludeert dat Kaag heeft gehandeld in strijd met het Handboek Integriteit, twee keer het advies heeft genegeerd om geen zitting te nemen in de GPMB en meerdere adviezen heeft genegeerd om verantwoording af te leggen aan de Kamer. Kaags illegale bestuursfunctie wijst erop dat het covidbeleid van de Nederlandse overheid achter de schermen bepaald wordt door de belangen achter de WHO. Terwijl Melinda Gates de regering pushte om te investeren in 'covidvaccins' maakte de GPMB met Kaag als bestuurslid zich er hard voor om gigantische overheidsinvesteringen te doen in covidvaccins. Hoewel Kaag op groffe wijze de wet heeft overtreden lijkt ze er gewoon ermee weg te komen. Ze liegen en bedriegen en er kleeft bloed aan hun handen. Deze vrouw hoort geen leiding gevende functie te hebben in ons land. De staatsmedia blijft oorverdovend stil. Aukema vat samen: Kaag handelt in strijd met het Handboek Integriteit, negeert twee keer het advies om geen zitting te nemen in de GPMB, negeert meerdere adviezen om verantwoording af te leggen aan de Tweede Kamer en pas na het aantreden als minister van Buitenlandse Zaken verlengt ze haar lidmaatschap niet.

Kaag startte in 1994 als adviseur bij de Verenigde Naties waarbij ze werkte vanuit Khartoum in Sudan. Van 1998 tot 2004 was ze “Chief of Donor Relations for the International Organization for Migration en “Senior Programme Manager” bij het kantoor voor externe relaties van de incompetente, geldverkwistende anti-Israëlkliek UNRWA, in Jeruzalem het agentschap van de Verenigde Naties die alle Palestijnse nakomelingen van zogenaamde vluchtelingen opgesloten houdt in kampen. Kaag financierde met gulle hand deze anti-Israélische kliek en indirect ook de terreurorganisatie PFLP.

 

De UNRWA voert een internationale campagne met het doel Israël te isoleren door wereldwijd campagnes te voeren tegen de Joodse staat. Joden worden door deze kliek “Zionistische varkens”genoemd. Zionisme noemt men racisme en terrorisme. Landen, organisaties en individuen die steun verlenen aan de PLO-landrovers in Ram-allah en de Baäl doodscultuur in Gaza, steunen in feite de vernietiging van de Joodse staat want dat is de uiteindelijke doelstelling, zoals staat beschreven in zowel het handboek van de “Bende van Ram-allah”als die van de terreurbeweging Hamas in Gaza.

 

De WEF-sekte puppet Kaag is gehuwd met de ‘Palestijn’ Anis al-Qaq een topman van de terreurorganisatie PLO en vertrouweling van de voormalige terreurmiljardair Jasser Arafat. Deze figuur was ‘Onderminister van Planning’. Dat was onder meer in de tijd dat Jasser Arafat zijn wandelende zelfmoordbommen naar Israël stuurde om onschuldige Israëlische burgers op te blazen.

 

Sigrid Kaag (rechts) met haar Palestijnse echtgenoot. Later werd Kaag Nederlands vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken

 

Arafat heeft zich zijn hele leven bezig gehouden met weerzinwekkende terreur. Dat kan betekenen Kaag en haar man persoonlijk op de hoogte zijn geweest van Arafats terreurdaden. Zij is echter niet alleen gecharmeerd van deze terreurbaas maar ook beroept zij zich in interviews geregeld op haar goede relatie met de Shi’itische terreurorganisatie Hezbollah.

 

Zo was zij van 2014 tot 2017 was zij VN-gezant voor Libanon. In die hoedanigheid faciliteerde zij feitelijk dat de Libanese terreurbeweging Hezbollah Zuid-Libanon verder kon militariseren, met als doelstelling de Joodse staat uiteindelijk van de kaart te vegen. Ook is zijn voorstander van de boycotbeweging (BDS).

 

De Israëlische premier Netanyahu wordt door haar onder meer “een racistische demagoog” genoemd en “geen vertegenwoordiger van vredelievende Israëli’s”.

Haar kinderen lijken pro-terreur te zijn opgevoed. Zo likete haar dochter Janna “Marwan Barghouti for president” op Twitter. Deze Marwan Barghouti is echter tot vijf keer levenslang veroordeeld wegens bewezen betrokkenheid bij drie terreuraanslagen waarbij vier Israëli’s en een Griekse monnik werden gedood. Maar vermoed wordt dat hij nog minstens 33 aanslagen met in totaal 21 doden georganiseerd heeft.

Sigrid Kaag naast Naim Qassem (de tweede man van de islamitische terreurorganisatie Hezbollah).

In een vroegere situatie was Kaag uit haar vertrouwensfunctie bij de afdeling ‘Politieke VN-zaken’ gezet. Dat was omdat de leiding van Buitenlandse zaken had ontdekt dat zij in het geheim met een vertrouweling van Arafat was getrouwd. Dat alleen al maakt iemand ongeschikt als staatssecretaris op een ministerie waar uiterst vertrouwelijk met informatie moet worden omgegaan, denk aan de internationale samenwerking inzake terrorismebestrijding. Dat belette WEF-sekte puppet Rutte echter niet haar voor functie van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan te stellen. In die hoedanigheid mocht zij in juni 2018 ook aanwezig zijn de Bilderberg vergadering in Turijn met onder andere Mark Rutte, Willen Alexander en Shell topman Ben van Beurden.

Sneller dan gepland besloot Kaag op vrijdag 20 januari 2018 maar liefst 13 miljoen euro aan de UNRWA, over te maken. Dit als reactie op de beslissing van Donald Trump de Amerikaanse hulp aan deze organisatie te halveren. Naar aanleiding van deze gulle donatie bedankte de Palestijnse terreurbeweging Hamas op 22 januari 2018 Nederland voor hun bijdrage aan UNRWA. De donatie werd door Hamas uitgelegd als steun voor Palestijnse jihad tegen Israël. De door Trump doorgevoerde vermindering was echter volkomen terecht. Want er zijn inmiddels vrijwel geen Palestijnse vluchtelingen van de oorlog in 1948 in leven. Dit geld wordt dan ook niet gebruikt om Palestijnse vluchtelingen te helpen maar om de nakomelingen daarvan opgesloten te houden in soms mensonterende kampen. Zelfs de meerderheid van die Palestijnse nakomelingen – die leeft onder zelfbestuur van de door de “Bende van Ramallah” bezette Bijbelse gebieden, en de Gazastrook – blijft eindeloos opgesloten in kampen.

Dit gebeurt in opdracht van hun eigen leiders. Omdat het aantal nakomelingen blijft toenemen, wordt de overbevolking in die kampen steeds groter. Hun situatie wordt dus steeds slechter. In elk geval is het na al die jaren de hoogste tijd dat de onzinnige uitzonderingspositie voor de nakomelingen van Palestijnse vluchtelingen verdwijnt. Zodat de belastingbetalers wereldwijd niet langer blijven opdraaien voor de kosten van generaties nepvluchtelingen. Dat geld kan beter gebruikt worden voor echte vluchtelingen.

In het persbericht van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gesteld dat als de hulp niet gegeven wordt er “risico is dat de stabiliteit in de regio nog verder onder druk komt te staan.” Het omgekeerde is het geval. Er bestaat overweldigend bewijs dat UNRWA het geld juist gebruikt om Palestijnen van kind af aan te radicaliseren (zie bijvoorbeeld hier).Ook is keer op keer gebleken dat de gebouwen van de UNRWA in de Gazastrook worden gebruikt als uitvalsbasis voor terreur van de radicaalislamitische Hamas-beweging richting Israël. Het mag duidelijk dat het door Kaag gedoneerde geld een zeer onwenselijke situatie in stand houdt. Het besluit van de D66 minister kan dan ook als zeer omstreden worden afgedaan, ook gezien het feit dat de andere drie regeringspartijen hier direct Kamervragen over hebben gesteld.

Ook de Palestijnse moordenaars die in 2019 betrokken waren bij de moord op het 17-jarige Israëlisch meisje Rina Shnerb blijken geld te ontvangen van de Nederlandse belastingbetaler en waren in dienst van de door Nederland gesubsidieerde Union of Agricultural Work Committees (UAWC).

 

Rina Schnerb (17) vermoord door door Nederland gefinancierde terroristen.

 

Bovendien hadden deze moordenaars zelfs van de Nederlandse diplomatieke missie een pasje gekregen als ‘medewerkers van een partnerorganisatie van de Nederlandse vertegenwoordiging’.Het is een volstrekt schandalige besteding van Nederlands belastinggeld, het ondermijnt het draagvlak voor ‘ontwikkelingshulp’ en het is een flagrante schending van het internationaal recht – dat vanzelfsprekend terrorismefinanciering verbiedt.

Op 23 augustus 2019 arresteerde de Israëlische politie Samer Abid. Hij leidde de PFLP-cel die op diezelfde dag Rina Schnerb (17) had vermoord. Abid was tegelijkertijd financieel directeur van de UAWC in de Bijbelse gebieden Samaria en Judea. Twee jaar eerder al was een ambtenaar van Buitenlandse Zaken op de foto gegaan met twee andere UAWC-medewerkers en PFLP-terroristen die betrokken waren bij de aanslag op Schnerb.

Volgens Kaag zou uit eerdere internationale controles en uit het Nederlands toezicht op UAWC geen aanwijzingen naar voren zijn gekomen van banden tussen UAWC en organisaties op een internationale terreurlijst. Een regelrechte leugen! Jarenlang is de Nederlandse overheid er door diverse organisaties op gewezen dat er nauwe banden bestaan tussen Palestijnse terreurorganisaties en door Nederland en Europa gesubsidieerde Ngo’s. Er zijn namelijk al jaren gedetailleerde rapporten over de banden van Palestijnse ‘mensenrechtenorganisaties’ met terreurgroepen: Op basis van die informatie gaf Likoed Nederland enkele jaren geleden een eerste persbericht hierover uit. De Israëlische organisatie ‘NGO monitor’ heeft de Nederlandse regering er herhaaldelijk en al vele jaren op gewezen dat Palestijnse organisaties die verbonden zijn met terreurgroepen ‘ontwikkelingshulp’ ontvingen (bijvoorbeeld in 2016). Ook in een video die online is geplaatst door Honestreporting, wordt de financiering door de Nederlandse regering van Palestijnse terreur aan de orde gesteld en waarin ook word vastgesteld dat de Nederlandse regering zich schuldig maakt aan het financieren van Palestijns terrorisme.

Nederlandse diplomaten Ramallah op de foto met Palestijnse  terreurverdachten · CIDILeden van de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah op de foto met gesubsidieerde Palestijnse terroristen. Van links naar rechts: Rezeq Al-Barghothy (lid van de terreurgroep PFLP), Henny de Vries (Nederlands diplomaat), onbekend, Fuad Abu Seif (directeur van organisatie UAWC, die de subsidie kreeg), Wijnand Marchal (Nederlands diplomaat), Abdul Razeq Farraj (een van de daders van de moord op de 17-jarige meisje Rina Shnerb) en Ubai Aboudi, (momenteel in de Israëlische gevangenis voor het rekruteren van terroristen).

In juli 2020 moesten de ministers Blok en Kaag toegeven aan de Tweede Kamer dat een deel van de salarissen van de terroristen met Nederlands subsidiegeld was betaald. De twee ministers zagen zich eindelijk gedwongen de subsidie aan de UAWC te bevriezen, hoewel Kaag bepaalde projecten van de landbouworganisatie toch weer ging betalen toen een extern onderzoek naar de zaak vertraging opliep. Van dat onderzoek is een eindrapport gepresenteerd. Wat iedereen al wist, blijkt waar: de innige relatie tussen UAWC en de terreurorganisatie is niet te ontkennen. Het externe onderzoek door Proximities Risk Consultancy vermeldt banden van maar liefst 34 UAWC-medewerkers met de PFLP. Niet minder dan twaalf van hen hadden tegelijkertijd een leidinggevende functie in zowel de landbouw- als de terreurorganisatie. Alle subsidies aan de UAWC werden daarna stop gezet. Het rapport is een afgang voor Sigrid Kaag. Zij hield immers jarenlang vol dat er geen reden was banden tussen UAWC en PFLP te vermoeden.

Ook publiceerde de Israëlische regering in februari 2019 hierover een rapport: ‘Terrorists in suits’. Ook de organisatie ‘UK Lawyers for Israel’ heeft de Nederlandse regering al herhaaldelijk hierop gewezen. In maart 2019 schreef minister Kaag naar aanleiding van het Israëlische rapport –nog dat “Fondsen van zowel Nederland als de EU pas worden verstrekt zodra zorgvuldige selectieprocedures zijn doorlopen.” Ook dat blijkt dus niet te kloppen! De moord op het Israëlische meisje laat zien dat de vele bewijzen van banden met Palestijnse terreurorganisaties stelselmatig worden genegeerd door Kaag en consorten.  Van ‘zorgvuldige selectieprocedures’ is dus geen enkele sprake.

Ook belandde er geld in de zakken van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, een groep die in de EU op de lijst van terroristische organisaties staat. Federatie Joods Nederland (FJN) gaat onderzoeken of een strafrechtelijke aangifte tegen de Nederlandse staat, en minister Sigrid Kaag (D66) in het bijzonder, mogelijk is. Dit omdat zij verantwoordelijk is voor het feit dat de Nederlandse staat indirect Palestijnse terroristen heeft gefinancierd. “Geld aan terroristen geven, betekent medeplichtig zijn aan terreur,” aldus de organisatie. Ook journalist en voormalig Europarlementariër Lucas Hartong laat via Twitter weten aangifte te hebben gedaan tegen Kaag wegens het financieren van terrorisme. Hij heeft het OM verzocht om vervolging. Kaag zou namelijk onderdruk van Tunahan Kuzu (DENK), de ontwikkelingshulp naar de PLO-gebieden deels hervat hebben. Ook blijken West-Europese hulpbedragen via stelselmatige fraude nog steeds te worden doorgesluisd naar terroristische activiteiten van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina.

Ook steunde Nederland jarenlang in het geheim Syrische terroristen die zich schuldig maakten aan oorlogsmisdaden, met onder meer pick-ups, uniformen en satellietapparatuur. Dat geld kwam uit potjes die onder Kaag vielen. Rutte probeerde te voorkomen dat de Nederlandse steun aan de jihadisten zou worden onderzocht, meldden bronnen in de coalitie. Ten overvloede zijn op de site van Likoed Nederland en op de site van NGO-Monitor nog veel meer bewijzen te vinden van financiële steun door Kaag en trawanten aan terreurorganisaties.

Ontluisterende Wob over dubbele pet en conflicterend belang Sigrid Kaag

Een minister mag geen nevenfuncties hebben. Toch zat minister Sigrid Kaag (D66) van 2018 tot 2021 in de Global Preparedness Monitoring Board van de WHO. Ze verzweeg dit voor de Kamer. De premier en de minister van VWS moeten hiervan geweten hebben, zegt data-analist Wouter Aukema, die zich baseert op vrijgegeven Wob-documenten.De GPMB is opgericht door de WHO en de Wereldbank en wordt gefinancierd door onder andere de Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust en Duitsland. Het doel van deze club: het voorbereiden van het pandemieverdrag.WHO-baas Tedros benaderde Kaag persoonlijk, onder andere vanwege haar affiniteit met de SDG-agenda van de VN en het WEF. Kaag werd tot twee keer toe ontraden om toe te treden.

In een e-mail die op 3 september 2018 werd verstuurd naar het ministerie van Buitenlandse Zaken valt te lezen: “Een dubbele pet ingewikkeld voor een zittende minister en als donor, die aan parlement verantwoording verschuldigd is over bijdragen aan WHO.”Ambtenaren hebben tussen 2018 en 2021 herhaaldelijk gesignaleerd dat er nog steeds geen verantwoording is afgelegd aan de Tweede Kamer over haar nevenfunctie. “Ik vind dit heel kwetsbaar,” schreef een ambtenaar op 3 juni 2022.Op 27 mei 2021 deelde Kaag de GPMB en WHO mee dat ze haar lidmaatschap niet verlengt en betuigt ze haar steun aan het ‘Build Back Better’. Voor haar daadwerkelijke aftreden ontstaat er nog reuring vanwege een verklaring van de GPMB richting de G7 en G20, die door Kaag als lid en minister is ondertekend.

Daarin roept de GPMB op tot forse investeringen in Covid-19 (acht miljard), in aanvulling op de reeds aangekondigde investeringen vanuit de Wereldbank en het IMF. Het statement is onder meer naar de G7- en G20-leden gestuurd. De G20 zegde daardoor toe.Aukema vat samen: Kaag handelt in strijd met het Handboek Integriteit, negeert twee keer het advies om geen zitting te nemen in de GPMB, negeert meerdere adviezen om verantwoording af te leggen aan de Tweede Kamer en pas na het aantreden als minister van Buitenlandse Zaken verlengt ze haar lidmaatschap niet.

Zij heeft op 4 september 2020 met een soort Noord-Koreaanse verkiezingsoverwinning van maar liefst 95% van de stemmen het leiderschap van de marxitisch-racistische partij D66-aanvaard. Bij deze klinkende overwinning hoort een toespraak (hier te zien) vanaf minuut 14.30. (Ze wisten het geluid kennelijk niet helemaal niet synchroon te krijgen). Samenvattend: er moet een Europees leger komen, meer macht voor de EU en ze wil minister-president worden.“Het is tijd voor echte Europese democratie. Tijd voor echte Europese defensie.  Betekent dat een opoffering van nationale soevereiniteit? Ja, daar moeten we eerlijk over zijn.  Maar het betekent ook het aannemen van een grotere soevereiniteit – een Europese soevereiniteit – die de weg plaveit naar welvaart én welzijn voor iedereen. Wij zijn Nederlanders. En dus zijn wij ook Europeaan. Bij onze nationale driekleur horen de gele sterren net zo goed als de oranje wimpel.”

De PFLP idolen (terroristen) van Kaag brengen de nazi-groet

Ook profileerde zij zich opnieuw als een potentiële kandidaat voor het premierschap. ‘Laat ik nog maar eens zeggen dat ik kandidaat ben voor het Torentje.’ Volgens Kaag komt die ambitie niet voort uit haar ‘vrouw-zijn’, maar omdat ze in de toekomst een beter Nederland wil. ‘We moeten mensen het gevoel geven dat hun lot bij ons in veilige handen is.’Een beter Nederland? En dat komt uit de mond van iemand die als trekpop van Klaus Schwab diens alles slopende programma aan het uitvoeren is.

Op 31 januari 2023 gebeurde er iets opmerkelijks in de Tweede Kamer. PVV-Kamerlid Tony van Dijck confronteerde WEF-sekte puppet Kaag met het feit dat het aantal bankkantoren in 20 jaar tijd is afgenomen van 6000 tot 400. “De menselijke maat is helemaal weg,” zei hij.Hij vroeg Kaag of ze kan garanderen dat er vanaf nu geen enkel bankfiliaal meer gesloten zal worden. Vervolgens zei de minister dat ze de laatste 20 jaar chemische wapens in Syrië heeft opgeruimd en een oorlog heeft voorkomen tussen Libanon en Israël. “Ik heb een paar andere zaken gehad,” sprak Kaag zonder daarbij enig bewijs te leveren. Persoonlijk chemische wapens in Syrië opgeruimd? Een oorlog voorkomen tussen Libanon en Israël? Collaboratie met samerzweringen als de Bilderbergers en de WEF-sekte, daar is ze mee bezig!

Jezus komt

Franklin ter Horst

Terug naar: Inhoud