Satan in de muziekindustrie

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt 27 januari 2004) (Laatste bewerking: 4 februari 2022 )

Muziek met een satanische inhoud heeft een enorme vlucht genomen. Diverse muziekmaatschappijen hebben ontdekt dat de duivel goede handel kan zijn. Het is satan wat de klok slaat. Er zijn heel wat jongeren die daardoor op het terrein van het occulte terechtkomen en vervolgens in aanraking komen met het rijk van de duisternis en van allerlei geesten. In Amerika bestaat een vereniging van tovenaars en samenzweerders die zich "Wicca" noemt. Deze vereniging bezit een aantal muziekuitgeverijen die muziek op de markt brengen die ten doel hebben om aan de morele vernietiging en innerlijke ontreddering van de jeugd bij te dragen. Diverse artiesten verklaren openlijk in interviews, dat ze hun ziel hebben verkocht aan de duivel ten behoeve van een wereldcarrière in de rockmuziek.

Het kwaad op deze wereld vinden we vooral terug bij de Illuminati. Dit kwaad is er in geslaagd om bezit te nemen van de meeste instituten op deze wereld. Zo wordt de muziekindustrie door hen gebruikt om het satanisme te promoten bij de wereldbevolking en dan vooral bij de jeugd, want zij zijn tenslotte de toekomst. Om mensen/artiesten zover te krijgen dat ze precies doen wat hen is opgedragen maakt de Illuminati gebruik van wat men noemt mind control technieken. Eén van dergelijke mindcontrol slachtoffers is Stefani Germanotta, beter bekend als Lady Gaga. Zelfs de naam “gaga” geeft al aan dat zij niet meer beschikt over haar eigen brein.

 

Lady Gaga Preps for the VMAs With This Year's Most Hardcore Beauty Trend |  VogueLady Gaga met het satansteken

 

In 2006 was Lady Gaga een onbekende artiest die optrad in louche bars in New York. Ze had moeite om te overleven en van een succesvolle artiest was geen sprake. Totdat zij op een avond haar ziel verkocht aan de duivel en vervolgens binnen een jaar schitterde op de internationale podia. In een door Netflix gemaakte documentaire (Gaga: Five Foot Two) over haar leven schijnt ze verteld te hebben hoe die verkoop van haar ziel gebeurde, maar in de versie van de documentaire die uiteindelijk werd uitgezonden werd dit deel weggeknipt. Hier volgt het originele verhaal in het Engels zoals dat door Lady Gaga zou zijn verteld en dat uit de documentaire is geknipt.

 

Openbaring 13:4 “…en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”

Tijdens de MTV Music Video Awards ceremonie in september 2009 spoorde acteur Jack Black het publiek aan om elkaar de hand te geven en te bidden tot 'Satan de heer der duisternis'. De acteur bad vervolgens dat de popsterren en genomineerden ,,blijvend succes zouden hebben in de muziekindustrie'.” Met zijn kreet 'laat me die horens zien!' vroeg hij de aanwezigen om met hun hand het duivelsteken te maken. Een deel van het aanwezige publiek reageerde enthousiast op zijn oproep om de duivel te 'aanbidden.

De gebeurtenis die op zowel kabel- als satelliet tv te zien was, kreeg in conservatieve- en christelijke kringen opvallend weinig aandacht, mogelijk omdat Jack Black een komiek is en ze dachten dat het slechts om een publiciteitsstunt ging. Maar Jack Black heeft in het verleden al vaker zijn grote minachting voor het christendom en de Bijbel laten blijken. Het Culture & Media Institute (CMI) betitelde Jack Black op 4 december 2008 niet voor niets als een 'antichristelijke opruier'. Black's gebed aan Satan schept volgens Paul McGuire, auteur en professor aan het King's College, een gevaarlijk precedent. Het is nauwelijks bekend dat Satanisme één van de snelst groeiende religies in Amerika is. Daarom valt te verwachten dat Satanisten dezelfde rechten zullen gaan eisen als iedere andere religie.

Openbaring 13:5En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.”

De Amerikaanse tv-zender ABC zond een aantal jaren geleden een geluidsband uit waarop de voormalige popster Michael Jackson anti-joodse opmerkingen maakte. Jackson typeerde Joden als “bloedzuigers”.Jackson werd duidelijk geïnspireerd door ‘de god van deze wereld’. Zijn songs en vooral video’s zitten vol met verwijzingen naar satan en het occulte. Volgens eigen zeggen sprak hij met geesten. In Zwitserland kwam Jackson met een heks in contact. Tijdens een voodooritueel offerde hij een aantal koeien met als doel om mensen te doden onder wie Steven Spielberg. Met het bloed van de koeien nam hij een bloedbad. 

Michael Jackson, alias Jacko X, maakt hier het duivelsteken.

Openbaring 13:6En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen.”

Er zijn artiesten die verklaren dat, zodra ze het podium op gaan, er een geest meegaat die de leiding in muziek en teksten overneemt. Die teksten gaan over het oproepen tot moord, het afslachten van mensen, criminaliteit en opstand tegen alle gezag en alle regels.

De Australische popgroep Deicide heeft een CD uitgebracht die aanspoort tot haat en geweld en tot het doden van christenen. Er zijn liedjes op te vinden als "Als Satan straks de wereld regeert". De leider van de popgroep verklaarde in een interview dat hij dagelijks tot satan bidt en God vervloekt. Het komt rechtstreeks uit de diepste satanische duisternis. De naam Deicide betekent: Dei=God en ‘cide’ komt van het Latijnse ‘caedere’, hetgeen ‘doden’ betekent. Satanisten en duivelaanbidders verklaren openlijk dat zij de geestelijke krachten leveren aan dit soort rockmuzikanten.

Popzanger en satanist Marilyn Manson (die eigenlijk Brian Warner heet) roept onder luid gejuich van tienduizenden aanwezigen: “Het is mijn taak het christendom te vernietigen, zodat we niet langer onder de tirannie van dat christelijke fascisme hoeven te leven. Het einde van het christendom is in zicht”. En duizenden juichten alsof de grootste overwinning was behaald. Hij gaf openlijk toe zijn ziel aan de duivel te hebben verkocht, in ruil voor een succesvolle muziekcarrière.

De Amerikaanse drugsgoeroe Timothy Leary verklaart brutaalweg: “Ik moet de jeugd klaarmaken voor de antichrist”. De praktijk heeft uitgewezen dat wanneer jongeren een bepaalde tijd aan dit soort muziek worden blootgesteld, er een vorm van razernij, hysterie en woede bij ze ontstaat. Voordat deze muziek op de markt verschijnt, wordt de plaat eerst, d.m.v. een soort ritueel, aan de duivel gewijd. Veel van de gezongen teksten roepen op zich te verzetten tegen de ouders, tegen de maatschappij, eigenlijk tegen alles wat er bestaat. Daarnaast roepen ze op om het evangelie van satan uit te dragen, hem te eren en te volgen.

Openbaring 13:12En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.”

 

Mick Jagger van de Rolling Stones zegt dat Anton laVey, de oprichter van de eerste satanskerk en schrijver van de satansbijbel, hen heeft geholpen met het inspireren van onder andere het lied ‘Their Satanic Majesties Request’ (Hun verzoek van de satanische majesteiten) en ‘Sympathy for the devil’, waarin het werk van satan verheerlijkt wordt tijdens de kruisiging van Jezus/Yeshua . Jagger gaf toe: ‘Inderdaad, popmuziek is het terrein van de satan.’Een ander lied van satansaanbidding van deze groep is ‘Goats Head Soup’(geitenkoppensoep), dat tijdens een echt Haïtiaans voodooritueel is opgenomen. De geitenkop is een symbool voor de satan en de Stones lijken hier bewust voor gekozen te hebben.

Black Sabath zong: Jezus, gij zijt de slechterik, neem het zegel, dat van de antichrist, het getal 666. Andere teksten zijn: Dance with the devil’ en ‘We sold our soul for rock and roll’. Led Zeppelin zong: Ja aan satan, heb geen angst voor satan; ik verlang ernaar dat de Heer op zijn knieën gaat voor satan. De teksten van deze groep komen uit oude toverboeken en de muziek ontvangt men uit spiritistische seances.

De band Queen zingt in haar lied ‘Bohemian Rhapsody’ ‘Beëlzebul has a devil put aside for me’ (Beëlzebul heeft een duivel apart gehouden voor mij) . KiSS zong: Satan, dat is diegene die je God is. De naam KISS (SS in runentekens geschreven) herinnert sterk aan Hitlers SS, waardoor zij niet in Duitsland mochten optreden. KISS schijnt de afkorting te zijn van ‘Knights (of Kids of Kings) in Satans Service’ (ridders of kinderen of koningen in satans dienst). Opvallend veel doodskoppen, pentagrammen, omgekeerde kruizen, draken, bokkenkoppen, duivels en demonen, galgen, ‘Sacred talismans’ (heilige amuletten), kristallen bollen, zwaarden zijn er te zien. Posters en flyers liegen er ook niet om. Satan afgebeeld als bok en doodshoofden staan garant voor een heftig concert. Bepaalde groepen gebruiken systematisch technieken om boodschappen die niet te horen zijn, maar wel opgepikt kunnen worden door het onderbewuste, de wereld in te sturen. Het zijn boodschappen van het type: Bedrijf de liefde met de duivel- het christendom zal verdwijnen- Satan is God.

AC/DC zongen over ‘Highway to Hell’ en Ik dood de kinderen, ik houd ervan ze te zien sterven; ik doe de moeders huilen, ik verpletter ze onder mijn auto; je bent jong, maar je zult sterven, ik breng je naar de hel, ik zal de klokken van de hel luiden.

Shawn Corey Carter beter bekend als Jay-Z, de man van Beyonce, is een Amerikaanse rapper en producent. Deze figuur noemt zichzelf ook wel Jay-Hova. Vanaf het moment dat hij het album Dynasty uitbracht, gebruikt hij regelmatig het Illuminatie piramide symbool om zich te identificeren met zijn platenlabel. Enkele jaren later werkte hij samen met de bekende occultist Rick Rubin, voor een nummer op zijn Jay-Z Black album. Jay-Z werkt ook lang samen met Kanye West. Hij nam samen met hem en Rihanna een song op die heet “Run This Town”, wat ook weer gevuld is met Illuminatie symboliek. Hierna volgt een foto van Rihanna die een gebaar maakt wat de hoorns van de duivel moet uitbeelden. In andere video’s kun je haar ook zien waarbij ze het gebaar maakt van het Alziend Oog.

Het alziend oog op het Amerikaanse dollarbiljet

Als het teken van de hoorns wordt gemaakt met de handpalmen naar je toe gericht, dan nodig je satan uit. Als je ze naar buiten keert, dan werp je satan in de richting van anderen.

 

Het is een bekend gegeven dat diverse sterren uit de muziekindustrie geprogrammeerde mind control slaven zijn. Dat is waarom de muziek bolstaat van occulte symboliek en iemand die absoluut in die categorie thuis hoort is Beyoncé. Zij onderhoudt al jaren banden met occulte organisaties waaronder en de Illuminati.  In praktisch ieder optreden en muziekvideo vind je de occulte en/of Illuminati tekens terug. Waar het op neer komt is dat zij hun ziel letterlijk aan de duivel hebben verkocht. Beyonce heeft samengewerkt met de Illuminatie lieveling en meesteres in de occulte symboliek, Lady Gaga in de song “Telephone”waarbij ze op de typische Lady Gaga manier het Alziend oog en het triple-zes gebaar maakt. Als een rode draad loopt satan tussen diverse artiesten door die tegenwoordig het muziektoneel bevolken en waar kinderen mee opgroeien.

 

Openbaring 22:11Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.

 

In de video “They sold their souls for rock ‘n roll’ vertelt een satanspriester dat muziek een zeer geschikt middel is om zielen voor de hel te vergaren. Popmuziek blijkt als zodanig een uitstekend voertuig voor het verbreiden van de satanische gedachte. Zanger Alice Cooper vertelde dat satan tijdens het optreden gedeeltelijk de zang en de acts over nam. Housers zeggen dat satan op party’s zelf aanwezig is. Er worden demonen opgeroepen door satanisten. Openlijk wordt op houseparty’s gezongen dat satan jongeren voorbereidt op de heilige oorlog tegen God. Op een groot scherm was plotseling Jezus/Yeshua aan het kruis te zien, waarna een duivel met rollende ogen Hem ervan af rukte.

 

In Mexico vindt sinds 2010 het zogeheten; 'Hell and Heaven fest' plaats. Het gaat om een hardrock/metal-festival wat in de openlucht wordt gehouden. Bijzonder is dat het festival enkele keren ook gesponsord werd door het biermerk Corona. Met meer dan 30.000 festivalbezoekers trekt het metalmuziekfans van alle subgenres, waaronder thrash metal, black metal, death metal, power metal, gothic metal, folk metal en zelfs metalcore, nu metal, hardrock van over de hele wereld. Het is allemaal satanisme wat de klok slaat. Het festival wordt voornamelijk bezocht door een Mexicaans publiek uit het hele land, maar trekt een groot aantal bezoekers uit Midden- en Zuid-Amerika, evenals fans uit Europa en andere delen van de wereld. De afgelopen tien jaar heeft H&H indruk gemaakt met optredens van genrelegendes zoals Ozzy Osborne, Deep Purple, Guns 'N' Roses, Scorpions en Kiss. Wat opvalt op enkele van de reclameposters is de afbeelding van mensen/wezens met een middeleeuws Pest-mondmasker en/of gasmaskers.

 

Het teken dat de fans hier maken, staat bekent als het eren van satan.

 

Dit handgebaar staat bekend staat onder verschillende namen zoals “El Diablo”, “Il Cornuto” ook wel “Heil Satan” en verder the horn, horned devil, devil salute. Op internet zijn diverse afbeeldingen te zien van bekende mensen die ook dit handgebaar maken.

Het is een zeer populair gebaar bij mensen die hun ziel aan de duivel hebben verkocht. Ook vele Rockgroepen maken dit gebaar tijdens hun optredens. Duizenden fans nemen het gebaar van hun idolen over en eren daarmee satan, waarschijnlijk zonder te beseffen waar ze mee bezig zijn. Op een cover van de rockband Dio staat een satankarakter dat hetzelfde handgebaar maakt.

Satanisten en duivelaanbidders verklaren openlijk dat zij de geestelijke krachten leveren aan dit soort rockmuzikanten. Ze roepen op om het evangelie van satan uit te dragen, hem te eren en te volgen De praktijk heeft uitgewezen dat wanneer jongeren een bepaalde tijd aan dit soort muziek worden blootgesteld, er een vorm van razernij, hysterie en woede bij ze ontstaat. Mensen die zich er mee bezig houden worden aan satan gebonden. Om mensen/artiesten zover te krijgen dat ze precies doen wat hen is opgedragen maken ze gebruik van wat men noemt mindcontrol technieken.

Lucifer (Satan) is geen product van de menselijke fantasie, geen mythe, maar reële werkelijkheid. Hij wordt verteerd door een gloeiende haat tegen Jezus/Yeshua en Zijn volgelingen. Een groot deel van de wereld wordt geleid door machthebbers die hun voorliefde voor Lucifer openlijk aan het grote publiek presenteren. De Luciferiaanse filosofie is de basis en de inspiratie voor de Nieuwe Wereldorde. Ons huidige wereldbestel is Satans werkterrein en hij heeft heel wat politieke en religieuze psychopaten die ten dienste van hem staan.

Satan is met een groot leger van demonen naar de aarde gekomen en heeft daar veel bereidwillige helpers gevonden in de muziek, in de vrijmetselarij en in bewegingen als de New Age en de Great Reset van Klaus Schwab.

Franklin ter Horst

Terug naar: Inhoud