Richard Kalergi en zijn blauwdruk voor de omvolking van Europa

 

Door:Franklin ter Horst  (Aangemaakt: 16 mei 2016) (Laatste bewerking: 25 december 2022)

Met regelmaat verschijnen er artikelen waarin de racistische filosofie van Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972) wordt toegelicht. De schrijvers worden echter in de mainstream-media en door zogenaamde fact checkers weggezet als rechts-populisten, aanhangers van complottheorien en verspreiders van fake-nieuws. Maar wat Coudenhove-Kalergi heeft verkondigd laat echter niets aan duidelijkheid te wensen over. Niks complottheorieën want een deel van de Europese leiders voeren zijn plannen exact zo uit.

Kalergi wordt door de elite beschouwd als de grondlegger van Europa. Hij richtte in 1922 in Wenen de Pan-Europese beweging op. Zijn eerste doel was te komen tot een “Verenigde Staten van Europa”. Ook op andere continenten zouden zulke samenwerkingsverbanden moeten komen met als einddoel een wereld met slechts vijf samenwerkende staten, onder de vlag van een “Nieuwe Wereld Orde”. Hij beoogde de verdwijning van het recht op zelfbeschikking, de eliminatie van naties en de vervanging van de oorspronkelijke bevolking van Europa door middel van massa-immigratie.  

Hij schrijft in zijn boek Praktischer Idealismus (1925) dat een toekomstig Europa niet alleen meer bewoond zou moeten worden door de oorspronkelijke bewoners, maar door een mengras van Europese, Aziatische en Afrikaanse volkeren. Kalergi meende dat bij het mengen van rassen hun karaktereigenschappen zouden verzwakken en zo de nieuwe mens wegens zijn karakterzwakte gemakkelijker kunnen onderwerpen en tot slaaf maken dan iemand die deel uitmaakt van een volk dat zich een eenheid voelt. 

Richard Nicolas Coudenhove Kalergi

Met de opkomst van het fascisme in Europa werd het plan tijdelijk opgeschort, maar direct na de Tweede Wereldoorlog werd het weer opgepakt. De racistische filosofie van Coudenhove-Kalergi behelst uitwissing van het blanke ras door menging met Afrikanen en Aziaten en blijkt een blauwdruk voor de huidige omvolking van Europa die thans in volle gang is.  Onder meer Angela Merkel (Duitsland) en Emmanuel Macron (Frankrijk) maken zich bij uitstek sterk voor dit politieke plan. Macron poneerde zelfs dat vermenging van rassen een plicht is voor de Fransen.

Angela Merkel heeft zich fanatiek ingezet door het laten binnenstromen van allerlei culturen. Merkel was verantwoordelijk voor het wijd openzetten van de sluizen in Europa en waar Merkel ging, daar volgde de rest van de EU, waaronder Nederland met Rutte die bekend staat als haar trouwste schoothondje. Zij heeft precies gedaan wat Kalergi met zijn racistische filosofie beoogde. Vluchtelingen en gelukszoekers stroomden/stromen nog steeds massaal binnen. Met het formidabele wapen van de politieke correctheid wordt iedereen de mond gesnoerd. Merkels doel is bereikt want de mensen die zijn binnen gekomen zijn in principe al voldoende om onze hele samenleving volledig te ondermijnen.

Ook Duitslands voormalige minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, zei in een openhartig interview in Die Zeit (9 juni 2016), dat de grenzen met Afrika en het Midden-Oosten open moeten en het oude Duitsland en het oude Europa moeten verdwijnen. Hij noemde de moslims een verrijking van onze openheid en diversiteit. Het is volkomen duidelijk dat de wereld wordt gecontroleerd door diegenen die wederom de mogelijkheden hebben om regeringen (om) te kopen en zodoende politieke invloed te verwerven. Er zit duidelijk een plan achter al die honderdduizenden asielzoekers die Europa nog steeds overspoelen. In Nederland zit de asielopvang weer propvol en moeten er voor 1 november 2021 minimaal 3000 extra plekken bijkomen.

Iedere twee jaar wordt de Coudenhove-Kalergi prijs toegekend aan leidende persoonlijkheden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt met de eenwording (vernietiging) van Europa. In 2010 viel deze eer te beurt aan Angela Merkel. In 2012 was de Jezuïet en voormalig voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy aan de beurt en in 2014 was het Jean Claude Juncker, van 1 november 2014 tot 1 december 2019 voorzitter van de Europese Commissie. Alleen al het bestaan van deze prijs bewijst dat de ideeën van Coudenhove-Kalergi onverminderd voortleven bij de leiders van de Europese Unie en dat de Europese naties en culturen onder deze bewindhebbers moeten vrezen voor hun vo De chef van het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwt dat de ‘omvolkingstheorie’ steeds meer gemeengoed wordt en dat het de sociale samenhang in het land bedreigd.

Pieter-Jaap Aalbersberg zegt dat de omvolkingstheorie zich van de krochten van het internet naar de bovenwereld en de discussies in de mainstream heeft verplaatst en zegt dat “het openlijk en kritiekloos bespreken van dergelijk xenofoob en deels racistisch gedachtegoed, en andere complottheorieën, bijdragen aan de sociale acceptatie”. De opmerking van deze gast getuigd van weinig kennis op het gebied van de omvolkingstheorie want in werkelijkheid gaat om een blauwdruk voor de omvolking van Europa zoals door Richard Kalergi verkondigd in zijn boek Praktischer Idealismus (1925). Kalergi omschrijft duidelijk dat een toekomstig Europa niet alleen meer bewoond zou moeten worden door de oorspronkelijke bewoners, maar door een mengras van Europese, Aziatische en Afrikaanse volkeren. Kennelijk heeft Aalbersberg hier nog nooit van gehoord of is het slechts zijn bedoeling de mensen die dit onder de aandacht brengen om daarmee de enorme instroom van asielzoekers uit voor een deel veilige landen te verklaren, in een kwaad daglicht te stellen.

Niks complottheorieën want een deel van de Europese leiders voeren de plannen van Kalergi exact zo uit en sommigen die zich verdienstelijk maken met de uitvoering van zijn plannen, krijgen zelfs de Coudenhove-Kalergi prijs toegekend. In 2010 viel deze eer te beurt aan Angela Merkel. In 2012 was de Jezuïet en voormalig voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy aan de beurt en in 2014 was het Jean Claude Juncker, van 1 november 2014 tot 1 december 2019 voorzitter van de Europese Commissie. Alleen al het bestaan van deze prijs bewijst dat de ideeën van Coudenhove-Kalergi onverminderd voortleven bij de leiders van de Europese Unie en dat de Europese naties en culturen onder deze bewindhebbers moeten vrezen voor hun voortbestaan.

Deze Aalbersberg en zijn NCTV zitten trouwens ook achter de corona-crisisstructuur met onder meer de coronaspoedwet zoals uit de sinds februari 2022 vrijgegeven WOB-documenten is duidelijk geworden. Deze documenten geven een opmerkelijk beeld van de sleutelrol die de NCTV speelde bij wat werd voorgesteld als een nationale gezondheidscrisis. Het ontplooide verschillende operationele activiteiten waarvoor geen wettelijke grondslag bestond. Om de informatie oorlog te winnen heeft de Nederlandse WEF-sekte vanaf het begin van haar coronabeleid onder de regie van het (NCTV) hard ingezet op het voorkomen en saboteren van demonstraties.

 

https://i2.wp.com/robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2021/01/Herkende-Romeos-foto-Twitter-.jpg?w=640&ssl=1Romeo’s actief op het Malieveld op 14 maart 2021. Afbeelding afkomstig van Robscholtemuseum

Verder laten de vrijgekomen WOB-documenten zien dat al vroeg tijdens de “pandemie” omgevingsanalyses werden uitgevoerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hieruit blijkt dat het ministerie van VWS met input van het NCTV) -waarvoor geen wettelijke basis bestond- werden rondgestuurd op het ministerie van VWS. Berichten in de media en op social media werden geanalyseerd op kritische geluiden en verschillende burgers, journalisten en politici werden gevolgd en geïnventariseerd. Ook werd duidelijk dat de overheid sinds het uitroepen van de “pandemie” een stevige campagne heeft gevoerd tegen wat zij zelf bestempeld als desinformatie.

Van duizenden nieuwsberichten en reacties op social media werden "omgevingsanalyses" gemaakt om de stemming in het land te peilen. Uit vrijgegeven WOB-documenten over de coronacrisis bleek ook dat coronakritische burgers en politici door de overheid in de gaten gehouden zijn, waaronder BVNL-bestuurslid Hans van Tellingen en PVV-Kamerlid Fleur Agema. De overheid bleek actief critici van het coronabeleid op social media te hebben gevolgd. Daarbij werd zelfs de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ingezet. Onschuldige burgers dus die niets meer deden dan zich uitspreken, zijn geschaduwd als ware zij staatsgevaarlijk.Wanneer op sosial media een op handen zijnde demonstratie werd aangekondigd, stuurde de militaire eenheid LIMC direct een situatierapport naar de NCTV en de politie- met de waargenomen ‘dreiging’en omvang ervan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een e-mail, daags voor de demonstratie op het Malieveld van 22 juini 2020. Die werd met behulp van onder meer de inzet van agent provocateurs met veel geweld neergeslagen.  Dit riekt allemaal naar Gestapo en Stasi praktijken.

Jezus komt

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud