Pro-Palestijnse activist Ban Ki-moon terug in de vergetelheid

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 16 januari 2017)

Ban Ki-moon is vertrokken als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij heeft nog een laatste toespraak gehouden waarin hij erkend dat de VN een sterk vooroordeel heeft tegen IsraŽl. Hij is echter vergeten te melden dat hijzelf daar mede schuldig aan is geweest. Bovendien heeft hij zelden zijn oordeel uitgesproken over de tientallen waanzinnige resoluties van de club waar hij de baas van was. Deze door dictators en mensenrechtenschenders gegijzelde kliek heeft de laatste tien jaar 223 resoluties tegen IsraŽl aangenomen. De diverse VN-conferenties zijn niets anders dan een parade van dictators, mensenrechtenschenders en donoren van terroristen. Donoren van IS(IS) en andere barbaarse terreurgroepen krijgen volop de ruimte hun vunzigheid ten aanzien van IsraŽl te etaleren en mogen zich verheugen op langdurige ovaties. Dictators spreken over democratie terwijl ze geen flauwe notie hebben van wat dit precies inhoudt. Ban Ki-moon heeft met zijn belabberde toespraken eerst altijd IsraŽl veroordeeld alsof het om een terreurstaat gaat om daarna pas IS(IS), Boko Haram en Al-Shabab te noemen. De Verenigde Naties is al 70 jaar een instituut waar de grootste leugens winnen, en de gruwelijkste dictators in werkelijkheid de dienst uitmaken.

 

Ban Ki-moon

In maart 2011 uitte Moon felle kritiek op IsraŽl door de Joodse aanwezigheid in de Bijbelse gebieden Judea en Samaria, en ook het oostelijk deel van Jeruzalem "immoreel en politiek niet vol te houden" te noemen. Ban sprak deze woorden tijdens een persconferentie in Uruguay op 29 maart 2011. Hij eiste van IsraŽl te capituleren voor de internationaal gesteunde Arabische eisen, afstand te doen van alle Joodse aanspraken op wat hij de Palestijnse gebieden noemde.Hij eiste een onmiddellijke beŽindiging van ,,bezet Palestijns gebiedĒ en vond dat Jeruzalem moest worden verdeeld. Ook sprak hij zijn veroordeling uit ,,over de IsraŽlische nederzettingenpolitiek en sommeerde hij IsraŽl zorg te dragen voor de verbetering van de economische situatie van de Palestijnen.Ē

Op 16 augustus 2013 was Moon in IsraŽl, maar ging eerst naar Ramallah voor een ontmoeting met het Palestijnse bewind. Daar zei hij ďdiep verontrust te zijn door de voortdurende bouwactiviteit in de IsraŽlische nederzettingen en Oost-JeruzalemĒ. Terwijl SyriŽ en Irak veranderen in begraafplaatsen, LibiŽ op zijn kop staat en nog een hele serie andere brandhaarden genoemd kunnen worden, hield Moon zich bezig met de huizenbouw in IsraŽl. Hij sprak van ďuiterste prioriteitĒ zich met deze zaak te bemoeien. Terreurleider Mahmoud Abbas bedankte Moon voor de steun van de Verenigde Naties.

In Jeruzalem aangekomen maakte de IsraŽlische premier Benjamin Netanjahoe de grote VN-baas duidelijk dat het IsraŽlisch-Arabisch conflict helemaal niets te maken heeft met de ďnederzettingenĒ en met huizenbouw maar alles te doen heeft met de Arabische weigering om IsraŽl als een Joodse staat te erkennen binnen om het even welke grenzen. Netanjahoe vroeg aan Moon om eens rond te kijken in de zomerkampen van de UNRWA (de VN-organisatie voor de Palestijnse vluchtelingen) in Gaza. Daar wordt met buitenlandse donaties en gebruik makend van de financiering en de infrastructuur van de Verenigde Naties, IsraŽl gedemoniseerd en opgeroepen deze staat te vernietigen. Ook sprak Netanyahu over het ophitsen van Arabische kinderen tot jihad tegen de Joodse staat door de leiders in Ramallah. Moon wenste echter niet op deze opmerkingen in te gaan en gaf slechts als antwoord alleen maar gekomen te zijn om te helpen bemiddelen in de vredesonderhandelingen tussen Palestijnen en IsraŽl.

Na zijn gesprek met Netanyahu was Moon op vrijdag 16 augustus 2013 op het VN-hoofdkwartier in Jeruzalem waar hij een misleidende act opvoerde door zich plotseling te presenteren als verdediger van IsraŽl. Tijdens een gesprek met IsraŽlische studenten kreeg Moon het verwijt te horen dat de VN zich niet fair opstelt tegenover IsraŽl. Hij reageerde daarop met de woorden: ĎIsraŽl wordt helaas overgoten met kritiek vanwege het IsraŽlisch-Palestijnse conflict en is het slachtoffer van veel vooroordelen en vaak zelfs discriminatie.í Hij sprak met een zo ernstig mogelijk gezicht, van een obscene internationale obsessie van de VN voor IsraŽl. Ook zei hij dat ďIsraŽl op gelijke voet zou moeten worden behandeld als al de andere 192 lidstaten van de Verenigde NatiesEen toneelstuk zoals gezegd want juist Moon eiste met regelmaat van IsraŽl te capituleren voor de internationaal gesteunde Arabische eisen, afstand te doen van alle Joodse aanspraken op Samaria, Judea en het oostelijk deel van Jeruzalem.

Ban-Ki-moons bemoeienis met oorlog Gaza in 2014.

Tijdens de oorlog ďOperation Protective EdgeĒ (Operatie Beschermende Rand) in de zomer van 2014 barste de propagandaoorlog tegen IsraŽl weer in volle hevigheid los. De anti-IsraŽl goeroes op het VN podium beschuldigden de Joodse staat van Ďonbeheerste agressieí,Ďmonsterachtige moordpartijení,Ďmassaslachtingení en Ďmisdaden tegen de menselijkheidí. Diverse door haat gedrogeerde antisemitische breinen kregen weer volop de ruimte het publiek te trakteren op ranzige en ordinaire leugens. Ban Ki-moon bleek geen enkel probleem te hebben met de laffe moordende ĎAmalekietení (Hamas en consorten) in Gaza. ijHijHij deed samen met de Obama-administratie verwoede pogingen Hamas van de ondergang te redden. Moon zweeg toen duidelijk werd dat een gebouw van de UNRWA werd gebruikt om een terreurtunnel te verbergen en andere gebouwen werden gebruikt om van daaruit raketten op IsraŽl af te vuren. Moon zweeg toen op kaarten in de UNRWA-scholen de Staat IsraŽl volkomen was verdwenen.

Moons VN-commissaris voor de mensenrechten, Navi Pillay, beschuldigde het IsraŽlische leger van oorlogsmisdaden. Pillay verweet het IsraŽlische leger dat het bij de bombardementen op Gaza geen verschil maakte tussen de terroristen van Hamas en burgers. De waanzin sloeg helemaal toe toen zij IsraŽl beschuldigde van het onderscheppen van raketaanvallen van Hamas tegen IsraŽlische burgers. Zij zei het niet eerlijk te vinden dat IsraŽls aartsvijand Hamas niet over dergelijke anti-raketssystemen beschikte.

Navi Pillay Anti-IsraŽl activiste Navi Pillay maakt zich schuldig aan selectieve veroordeling

Ban ki-Moon rechtvaardigt Palestijnse terreuraanslagen

Tijdens een toespraak op 26 januari 2016 schilderde Ban Ki-moon IsraŽl af als een immoreel en onderdrukkend land en stelde de geschiedenis van IsraŽl verkeerd voor ten behoeve van eigen zeer omstreden politieke doeleinden. Hij noemde de aanslagen op IsraŽlische burgers een natuurlijke reactie van gefrustreerde jonge Palestijnen. Het is de menselijke natuur zo op de bezetting te reageren en het uitblijven van het vredesproces. Hij veroordeelde de dood van Palestijnen, zonder ook maar enige verwijzing naar de IsraŽlische terreurslachtoffers. Hij sprak van een ďnog nooit eerder vertoonde onacceptabele vorm van geweldĒ. Zijn voor het rapport verantwoordelijke speciale afgezant wilde IsraŽl zelfs op de ďzwarte lijstĒ van de ergste schenders van kinderrechten plaatsen, waarop anders alleen maar despotische en autocratische landen zoals Afghanistan, SyriŽ, Jemen, SomaliŽ of Soedan en terreurorganisaties zoals Al Qaeda, Al Nusra, Boko Haram, IS(IS) en de Taliban staan. Moon nam zijn toevlucht tot demagogie en opruiende uitspraken en verloor daarmee opnieuw alle geloofwaardigheid. Ook zei hij dat de Ďbezetting van de Westelijke Jordaanoeverí het voor de Palestijnen onmogelijk maakt om in waardigheid te leven. In plaats van een duidelijke en categorische verklaring af te geven door de daden van terreur aan de kaak te stellen, verleende hij legitimiteit aan de Palestijnse terreur. Hij veroordeelde IsraŽl in zijn toespraak alsof het om een terreurstaat ging. Hij vernieuwde met zijn uitspraken de hoop van de moslims om IsraŽl te vervangen door een nieuwe moslimstaat die Palestina wordt genoemd. Het ging bij Moon om pure minachting voor een land, dat er in principe mee heeft ingestemd de Palestijnen een eigen staat te gunnen in IsraŽls aloude Bijbelse thuisland Samaria en Judea.

Zoals verwacht citeerden Palestijnse functionarissen de uitspraken van Moon om terroristisch geweld tegen IsraŽlisch te rechtvaardigen. Terwijl Mahmoud Abbasí onderdanen dagelijkse moordpartijen plegen, stellen ze IsraŽl verantwoordelijk voor de escalatie van het geweld. Ze bekritiseren het doden van de moordenaars en roepen de internationale gemeenschap op om hulp. In een open brief aan Moon eiste de IsraŽlische ambassadeur bij de VN Danny Danon van hem zijn woorden terug te nemen. 'Sinds wanneer is het de rol van de VN om rechtvaardigingen voor terreur te zoeken? Sinds wanneer kent de VN twee categorieŽn voor terreur en slachtoffers? Ik roep u op, uw uitspraken terug te nemen en duidelijk te zeggen dat er geen rechtvaardiging bestaat voor het vergieten van bloed van IsraŽlische slachtoffers'. Benjamin Netanyahu bekritiseerde Moon voor zijn meer dan schandalige opmerkingen. Netanyahu: Er is geen rechtvaardiging voor terreur. De Palestijnen die moorden willen geen staat opbouwen, ze willen een staat vernietigen en ze zeggen dat openlijk. Ze willen Joden vermoorden omdat ze Joden zijn en ze zeggen dat openlijk. Ze moorden niet voor vrede en ze moorden niet voor mensenrechten. De Verenigde Naties verloor lang geleden haar neutraliteit en haar morele kracht en de opmerkingen van de secretaris-generaal verbeteren haar positie nietĒ.

Het hele Palestijnse leiderschap Ė van laag tot hoog Ė moedigt terreur en racisme aan, inclusief terreurleider Mahmoud Abbas zelf. Het is ontstellend hoe Moon de massale Palestijnse ophitsing tegen het land en het volk van IsraŽl heeft verzwegen. In een uitzending op 6 oktober 2015 van de officiŽle Palestijnse televisie werd door Mahmoud Ismail, bestuurslid van de PLO, het vermoorden van IsraŽlische burgers tot ďnationale plichtĒ verklaard. Maar Moon verzuimde de ďBende van RamallahĒ daar op aan te spreken.

Ban Ki-moon en Mahmoud Abbas konden het goed met elkaar vinden.

De anti-IsraŽlische horden binnen de Verenigde Naties riepen onder leiding van Moon, 2014 uit tot het Internationale Jaar van Solidariteit met het PLO-bewind in Ramallah. 'Het wordt moeilijk, om dit jaar een ​​twee-staten-oplossing te bereiken, om een einde te maken aan de bezetting die in 1967 begon en zo een onafhankelijke, levensvatbare soevereine Palestijnse Staat te scheppen, die zij aan zij in vrede en veiligheid naast de IsraŽlische Staat bestaat en waar iedereen de rechten van de ander erkend', zei Moon.

Al wat er vanuit de koker van Verenigde Naties aan ďinternationaal rechtĒ komt is totaal gecorrumpeerd, omdat deze club wordt beheerst door misdadigerstaten en dan met name door de vereniging van doodsvijanden van IsraŽl, de OIC, de ďOrganisation of the Islamic CoŲperationĒ, een vereniging van 57 islamitische landen die zich voornamelijk bezig houdt met het indienen van resoluties die IsraŽl veroordelen. Ze worden daarbij onder meer regelmatig gesteund door diverse Europese landen en antisemitische Zuid-Amerikaanse naties waaronder Venezuela.

VN-chef Ban Ki-moon zwicht voor chantage van Saoedi-ArabiŽ

Hoe gevoelig Ban Ki-moon was voor druk van de Arabische dictators bleek in juni 2016. Toen plaatste hij de door Saoedi-ArabiŽ geleide coalitie in Jemen op de zwarte lijst van kindermoordenaars omdat daar tijdens bombardementen 785 kinderen waren omgekomen en 1168 anderen gewond. Maar na dreiging van de Saoedische dictators om hun donaties aan de diverse hulpprogrammaís van de Verenigde Naties te stoppen, gelaste Moon deze religieuze, intolerante apartheidsstaat vervolgens weer snel van de zwarte lijst te verwijderen. Hij gaf op 9 juni 2016 openlijk toe dat hij Saoedi-ArabiŽ weer van de ďZwarte Lijst van KindermoordenaarsĒ heeft afgevoerd Dat gebeurde nauwelijks 72 uren nadat de lijst werd gepubliceerd. Saoedi-ArabiŽ schenkt jaarlijks miljoenen dollars aan de voedselprogrammaís van Verenigde Naties. In 2014 was dat een bedrag van 500 miljoen dollar , de grootste humanitaire schenking in ťťn keer aan de VN. De voorbije drie jaren is Saoedi-ArabiŽ de derde grootste donor van de UNRWA geworden en schonk het tientallen miljoenen dollars voor de heropbouw van Gaza en voor bijstand aan de ĎPalestijnse vluchtelingení.

Of het nu gaat om de UN Human Rights Council (UNHRC), de UN Security Council, de United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) of de United Nations Educationel Scientific and Cultural Organisation (UNESCO),allemaal houden ze zich bezig met het demoniseren van IsraŽl.

Moon is op 1 januari 2017 opgevolgd door de voormalige Portugese premier Antůnio Guterres. Die heeft de moslima uit Nigeria Amina J. Mohammed als assistent aangesteld.

Terug naar: Inhoud