Paus Benedictus overleden

Door: Franklin ter Horst. (Laatste bewerking: 17 februari 2023)

Paus Benedictus XVI. (bekend als Joseph Ratzinger) is op 31 december 2022 in de leeftijd van 95 jaar in het Vaticaan overleden. Ratzinger werd op 19 april 2005 als opvolger van Johannes Paulus II tot paus gekozen. Hij was de eerste Duitse paus na circa 480 jaar. Acht jaar later trad hij- naar men zegt-  vrijwillig af. Sinds zijn aftreden in 2013 leefde Benedictus teruggetrokken in een klooster in de Vaticaanse tuin. Zijn ambtstijd werd door misbruikschandalen overschaduwd, die de katholieke kerk al lange tijd in een diepe crisis stortten.

In 2006 baarde Ratzinger opzien toen hij in Beieren- waar hij van oorsprong vandaan kwam- een rede hield over het thema “geloof, ratio en universiteit” en hij de jihad en het gebruik van geweld in naam van de Koran scherp veroordeelde. In deze rede citeerde hij ook uit het dispuut van de Byzantijnse keizer Manuel II Palaeologus wat echter niet betekende dat hij zich identificeerde met de uitspraak van deze keizer. Het ging om dit citaat van de Byzantijnse keizer met een moslim:“Laat mij zien wat Mohammed voor nieuws heeft gebracht en je zult er slechts slechte en onmenselijke dingen vinden, zoals zijn gebod om het geloof dat hij predikte te verspreiden met het zwaard.”

Het citeren van deze zin werd door de mainstream media enorm opgeblazen. De reactie van de islamitische wereld liet niet lang op zich wachten. Dreigementen, rellen en geweld waren het gevolg. Over de hele wereld eisten moslimleiders excuses van de paus. Turkije verlangde een verontschuldiging, in Pakistan vonden woedende straatprotesten plaats, de terreurgroep Al-Qaeda riep op de paus te vermoorden. In Somalië werd een Italiaanse non geëxecuteerd, in PLO-gebieden die onder controle staan van de “Bende van Ram-allah” werden kerken en christenen aangevallen, en in Irak werd een Syrische orthodoxe priester onthoofd.

 

Op islamitische forums werd de paus afgebeeld als Dracula, werd opgeroepen om hem af te slachten en werd hij de 'varkensknecht van het kruis' genoemd. De middeleeuwse Iraanse ayatollah Ali Khamenei noemde de rede van de paus “de laatste schakel van een complot voor een kruistocht”en de Moslim Broederschap dreigde met 'reacties die erger zijn dan die na de Deense (Mohammed) cartoons'. Benedictus bezweek onder de grote druk en bood zijn excuses aan, in de hoop meer geweld te voorkomen. Wie beweert dat de islam gewelddadig zou zijn, krijgt problemen en wordt met de dood bedreigd. Het was niet vanwege zijn gebrekkige gezondheid dat Benedictus afstand deed van de troon. Zijn Regensburgtoespraak over Mohammed paste niet in de plannen van het Vaticaan de samenwerking tussen de verschillende religies te bevorderen.

 

Velen geloven er niets van dat Benedictus na bijna acht jaar om gezondheidsredenen het Vaticaan heeft verlaten, maar tot aftreden is gedwongen om plaats te maken voor de pro-islamitische extreemlinkse Argentijnse ‘nep-paus’ Franciscus. Bijzondere bijkomstigheid is dat Benedictus eertijds om het gebed der gelovigen voor zich vroeg opdat hij niet zou vluchten uit vrees voor “de wolven”! In 2013 werd er druk gespeculeerd over de ware redenen, omdat het nooit voorkomt dat een paus zijn ambt daadwerkelijk enkel om ‘gezondheidsredenen’ neerlegt.

Een bijzondere gebeurtenis vond plaats op de dag dat paus Benedictus XVI op 28 februari 2013 zijn aftreden bekendmaakte. Op die dag trokken donkere wolken over het Vaticaan en werd de Sint-Pietersbasiliek getroffen door de bliksem.

Het Vaticaan getroffen door de bliksem

Al in de tijd dat Bergoglio nog de rol van kardinaal vervulde in Argentinië, was hij al groot voorstander van de dialoog met de islam. Tijdens een bijeenkomst op 20 maart 2013 met een tiental vertegenwoordigers van verschillende religies, maakte hij bekend de samenwerking met moslims verder te willen bevorderen ten behoeve van het algemeen belang. Voor meer informatie over Franciscus zie mijn artikel “Is paus Franciscus de valse profeet?” Zie ook: Wereldreligie officieel vastgelegd.

In een documentaire van de Bayerische Rundfunk liet Benedictus zien weliswaar lichamelijk gebrekkig te zijn, maar geestelijk nog steeds alert en actief. Zo reageerde hij fel op de plannen van Franciscus om het priesterambt weldra voor getrouwde mannen open te stellen. 

Hoewel Benedictus kritiek leverde op de islam, pleitte hij op 7 juli 2009 in de uitgebrachte encycliek 'Caritas in Veritate' (Liefde in Waarheid) voor een soort economische wereldregering die de hele planeet met elkaar moet verenigen. Ook in een toespraak voor de Pontificale Raad voor Rechtvaardigheid deed Benedictus een oproep een wereldregering te vormen met een 'universele bevoegdheid' om leiding te geven aan de economie die de hele wereld omvat. Zo’n autoriteit zou universeel moeten worden erkend en moeten worden uitgerust met effectieve macht om de veiligheid voor iedereen te verzekeren. Ook zei hij dat in deze Nieuwe Wereld Orde geen 'eindtijd' past en geen 'einde van de wereld' en dus ook geen letterlijke terugkeer van Jezus. Hij ontkende hiermee de terugkeer van Jezus op aarde voor de installering van het Duizend jarige rijk. 

 

Benedictus in Israël

 

Van 8 tot 15 mei 2009 was Benedictus in Israël. Israëls president Simon Peres begroette hem met de woorden “Blessed is he who comes”. Tijdens dit bezoek zei hij dat alle religies feitelijk maar één God hebben ,dat de God van de Bijbel dus dezelfde is als Allah van de islam. “Meneer de President (Shimon Peres), de heilige Zetel en de staat Israël hebben veel gemeenschappelijke waarden, vooral het streven om religie zijn rechtmatige plaats in het maatschappelijke leven te geven. De eerlijke leefregels van sociale relaties vereisen en sluiten respect voor de vrijheid en waardigheid van ieder menselijk wezen in, die volgens zowel Christenen, Moslims als Joden zijn geschapen door een liefhebbende God en die bestemd zijn voor het eeuwige leven.”

Tijdens dit bezoek zei Benedictus dat Gods verbond met het volk van Israël nog steeds van kracht is en dat zijn beloften levend zijn. Maar tijdens zijn bezoek aan Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus sprak hij zijn steun uit voor een Palestijnse staat in wat hij noemde ,,het land van hun voorvaderen” en zei hij de frustraties van hun onvervulde ‘legitieme ambitie’ te begrijpen. De Veiligheidsmuur (anti-terreurhek-in werkelijkheid 95% hek, 5 % muur) noemde hij een ,,symbool van de impasse tussen Israëli’s en de Palestijnen”. Ook beloofde hij te zullen bidden voor vrede, vrijheid en stabiliteit die hen zolang (door Israël) wordt ontzegd.” Hij zei dat beide volken in vrede in hun eigen thuisland moeten kunnen leven in door de internationale gemeenschap erkende grenzen. Benedictus verklaarde: ,,Er moet absoluut een Palestijnse staat komen”, zonder dat hij ook maar één woord 'vuil' maakte aan het geweld tegen de Joden, tegen Israël en tegen de dankzij de etnische zuiveringen van het bewind in Ram-allah, fors uitgedunde christelijke gemeenschap. Reeds in de aanloop van zijn bezoek sprak Benedictus de woorden ,,60 jaar geweld en onrechtvaardigheid” daarmee doelend op Israëls optreden tegen de PLO-terreur.

PLO-leider en Holocaust-revisionist Mahmoud Abbas die ooit nog afstudeerde aan de Lumumba Universiteit in Moskou met een proefschrift waarin hij de Holocaust minimaliseerde, was natuurlijk bijzonder blij met de uitspraken van de Benedictus. Staand naast terreurbaas Abbas riep hij Israël op om ‘de vrede te omarmen’ terwijl de “Bende van Ram-allah”alle vredesinitiatieven van Israël heeft afgewezen. Tijdens zijn bezoek aan Yad Vashem bad hij niet om vergeving voor de vernietiging van de zes miljoen Joden in de Holocaust, en noemde ook in zijn rede de Duitse nazi’s niet. Ook weigerde hij een bepaald deel van het Holocaust herdenkingsmuseum te bezoeken omdat er een foto hangt van ‘oorlogspaus’ Pius XII die paus was tussen 1939 en 1958. 

Bethlehem, 13 mei 2009. Paus Benedictus VI – in zijn jonge jaren nog lid van de Hitlerjugend – samen met Mahmoud Abbas de leider van het Fatah/PLO bewind.  (Photo: Uriel Sinai/Getty Images)

Op 24 november 2012 benoemde Benedictus zes nieuwe kardinalen waaronder Bechara Boutros Rai, het hoofd van de Katholieke Kerk in Libanon. Onder de genodigden was zelfs een delegatie van de Libanese terreurbeweging Hezbollah die streeft naar de vernietiging van Israël. 

Deze Rai zegt openlijk een oorlog van Hezbollah tegen Israël te steunen, zolang Israël nog 'Libanees gebied bezet'. Dat daar al jaren geen sprake meer van is, daar schijnt deze figuur volkomen lak aan te hebben. Rai zond enige tijd geleden zijn afgevaardigde Abdo Abou Kassem naar een conferentie in Teheran die georganiseerd werd om de PLO-Intifada te steunen en te streven naar een 'Zionistenvrij Midden Oosten'. Ook Hezbollah ideoloog Mohammad Raad en Hamas terreurleider Khaled Meshaal waren daarbij aanwezig. Ook eist Rai dat alle zogenaamde Arabische 'vluchtelingen' moeten kunnen terugkeren naar Israël.

Benedictus zegende op 24 november 2012 kardinaal Boutros Rai, die openlijk achter de oorlog van Hezbollah tegen Israël staat.

In de kerk van Rome is de “Koningin des hemels” uit het oude Babylon herboren als een Roomse Madonna. Aanbidding die aan God de Vader toebehoort wordt aan Maria gegeven. Sprekend op een massabijeenkomst op 15 augustus 2012 zei Benedictus dat Maria’s hemelvaart “de mens kan helpen te leven in welzijn en hoop”. Hij zei dat Maria’s “lichaam en geest” in de hemel is gekroond tot Koningin des Hemels en daar “verenigd is met haar Zoon,”. Volgens Benedictus “heeft Maria bij haar hemelvaart de gelovigen niet achter gelaten, maar is zij door haar positie in de hemel zelfs nader tot hen gekomen.”

 

Het Kruisbeeld dat Paus Johannes Paulus II regelmatig bij zich droeg was ook in gebruik was bij Benedictus. Dit is geen traditioneel Kruisbeeld. Dit kruis staat bekend als het "Gebogen Kruis" en is een symbool dat door satanisten en Zwarte tovenaars in de zesde eeuw is ontworpen en is lange tijd in de Middeleeuwen in Satansmissen gebruikt.

Het vertegenwoordigt de Bijbelse tekst het "Teken van het Beest" en is sinds het IIde Vaticaans Concillie weer in gebruik. Op dit gebogen of gebroken kruis, is het repulsieve en vervormde corpus van Jezus te zien. De magiërs uit de 6e eeuw noemden dit Bent Cross het “Merk van het Beest”. Het merendeel van de volgelingen van de kerk van Rome hebben niet het geringste vermoeden dat dit kruis in werkelijkheid helemaal niets met Jezus van doen heeft. De auteur Piers Campton heeft in zijn boek “The broken cross: Hidden hand in the Vaticaan” de betekenis van het gebogen kruis uiteengezet.

Tijdens zijn priesteropleiding werd Ratzinger verplicht lid van de 'Hitlerjugend', de nazi-jeugdbeweging. Hij werd in 1943 samen met de rest van zijn klas - gedwongen - ingezet bij het luchtafweergeschut dat een BMW-fabriek verdedigde. Tijdens de oorlog was hij assistent van een Duitse SS kapelaan in het concentratiekamp Ravensbruck. Enkele dagen voor de Duitse overgave deserteerde hij.

Gershon Salomon, voorzitter van de Stichting “The Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement”, te Jeruzalem, deed in oktober 2012 een oproep aan Benedictus, om alle Tempelschatten aan de Israël terug te geven. Volgens Salomon is het Tempelgerei eeuwenlang in het Vaticaan te bezichtigen geweest. Joodse bezoekers en anderen die het Vaticaan hebben bezocht, hebben de voorwerpen met eigen ogen gezien. Maar bij het uitroepen van de staat Israël in 1948 zijn ze plotseling verdwenen. Ook Benedictus deed- net als zijn voorgangers-  alsof hij van niets wist. In mijn artikel “Bezit het Vaticaan de Tempelschatten” schrijf ik dat er al jaren geruchten bestaan dat deze tempelschatten die in het jaar 70 door de Romeinen zijn meegenomen naar Rome te vinden zijn in de catacomben van het Vaticaan. Feit is dat het Romeinse rijk zich later bekeerde tot het christendom en daarom is de gedachte niet zo vreemd dat alle heilige Joodse voorwerpen uiteindelijk in het Vaticaan terecht zijn gekomen en daar zijn opgeborgen. Woordvoerders van het Vaticaan hebben zich tot dusver nooit geroepen gevoeld vragen hieromtrent te beantwoorden. Historici en andere onderzoekers zijn er echter zeker van dat de geroofde Joodse eigendommen door het Vaticaan in geheime kamers verborgen worden gehouden.

 

Jezus komt

Franklin ter Horst

Terug naar: Inhoud