Palestijnse terreurleider Mahmoud Abbas

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt 18 oktober 2007) (Laatste bewerking: 20 februari 2020)

 

ĎWij zijn de nakomelingen van de Kanašnieten, die 5000 jaar geleden in het land Palestina woonden, en wij wonen er nog steeds,í zo stelde de Palestijnse terreurleider Mahmoud Abbas (Abu Mazen) op 19 februari 2018 in de Verenigde Naties. Hij herhaalde voor de zoveelste keer de leugen dat de Palestijnen de nakomelingen van de Kanašnieten zijn. Keer op keer probeert hij hiermee de Palestijnen tot eigenaar van heel Israel te bestempelen.

 

Op 9 januari 2020 vierde hij het begin van zijn 16e jaar van zijn als officiŽle 4-jarige ambtsperiode, als leider van de islamitisch geÔnspireerde corrupte en kleptomane autocratische nepstaat.Van dictators is bekend dat ze graag blijven zitten. Begin 2005, twee maanden na de dood van terreurmiljardair Yasser Arafat, werd hij met 62 procent van de stemmen voor vier jaar gekozen als diens opvolger. Nieuwe verkiezingen stonden gepland voor januari 2009 maar er zijn echter tot op de dag van vandaag geen verkiezingen meer gehouden. Er zijn nu na de verkiezing in 2005, 15 jaar verstreken en de landrover zit nog steeds op zijn troon als de zichzelf gekroonde keizer van de PA en de hele wereld noemt hem nog steeds meneer de president. Hij heeft geen belang bij een functionerend parlement, geen vrije media en geen open debat. De enige mensen die hij raadpleegt zijn "ja-knikkers" die het eens lijken te zijn met elk woord dat hij zegt. Sinds zijn aantreden heeft Mazen de terrorist in een net Europees pak veel van zijn toezeggingen naar de bevolking verloochend, de terreur tegen Israel verder aangewakkerd en de corruptie en autocratie binnen de Palestijnse Autoriteit verergerd. Hij beloofde parlementsverkiezingen te houden tijdens zijn inaugurele rede in 2005, maar bij die verkiezingen zag hij de Palestijnen in meerderheid stemmen voor Hamas.

 

Die verkiezingen vormden de aanzet tot een burgeroorlog in 2007, waarbij de verschillende Palestijnse fracties elkaar de hersens insloegen. De onderlinge Ďdiscussie liep enigszins uit de hand! Balans: 616 doden, waaronder 400 aanhangers van het bewind van Mazen. Daarnaast vielen er 1500 gewonden waarvan vele voor het leven verminkt. 70.000 door Amerika gesteunde Fatah-leden werden door 10.000 leden van Hamas uit Gaza verdreven. Zij gaven zich over met al hun wapens die ze van de Amerikanen en IsraŽl hadden gekregen. Wie niet tijdig kon vluchten werd achter de tralies gegooid en gemarteld. Palestijnen tegen Palestijnen. Egypte wilde ze niet. IsraŽl was het enige land dat troepen, helikopters en ambulances stuurde opdat ze niet allemaal zouden worden afgeslacht. Ze zitten nu in Samaria en Judea, in de volksmond de ĎWest-Bankí genoemd onder het bewind van Mazen die dus eigenlijk niets meer te vertellen zou moeten hebben omdat zijn termijn al in januari 2009 verstreken is.

 

Zoals gezegd heeft Mazen sinds zijn aantreden het conflict met IsraŽl steeds verder op scherp gezet. Zo heeft hij op 27 november 2010 officieel besloten om de erkenning van IsraŽl als het thuisland van de Joden definitief te weigeren. Daarnaast heeft hij aangekondigd de toekomstige PLO-staat etnisch te zullen zuiveren van alle Joden naar het voorbeeld van de apartheidswetgeving in Jordanie en Saoedi-Arabie, waar het Joden verboden is te wonen. Om zijn woorden kracht bij te zetten zijn er op diverse plaatsen borden geplaatst waarop in drie talen (Hebreeuws, Arabisch en Engels) de volgende waarschuwing staat te lezen: Deze straat leidt naar gebied ďAĒ dat valt onder de Palestijnse Autoriteit. De toegang voor IsraŽlische burgers is verboden.Levensgevaarlijk.En is in overtreding met de IsraŽlische wet.

 

Ook wijst Mazen het concept 'land (ruilen) voor vrede' af, omdat wat hij noemt 'illegale kolonisten bendes niet op gelijke hoogte kunnen worden gesteld met de eigenaars van het land en hun rechten.'

 

Ook houdt het bewind vast aan het zogenaamde recht op terugkeer van alle Arabische vluchtelingen. Volgens onderhandelaar en serie leugenaar Saeb Erekat zouden er in 1948 maar liefst 7 miljoen ĎPalestijnení (In werkelijkheid waren dat Arabieren)zijn 'gevlucht' - 10 tot 15 x zoveel als het werkelijke aantal.

In een opinieartikel, getiteld The Long Overdue Palestinian State (De veel te late Palestijnse staat), gepubliceerd door de New York Times, op 17 mei 2011 stelde Mazen dat nadat de VN in 1947 besloot om ĎPalestinaí (Eretz IsraŽl) te verdelen in een Joodse en Arabische staat, de "zionisten" een niet-uitgelokt militair offensief lanceerden, wat de omliggende Arabische staten dwong om in te grijpen. Mazen beargumenteerde, dat de VN in september 2011 deze vermeende historische fout moet rechtzetten door het erkennen van een onafhankelijke PLO-staat. Premier Benjamin Netanyahu noemde Mazens artikel een "grove verdraaiing van welbekende en gedocumenteerde feiten." Netanyahu herinnerde de wereld er aan, dat "het de Arabieren waren die het verdelingsplan voor twee staten verwierpen, terwijl het Joodse leiderschap dit aanvaardde." Bovendien, verklaarde Netanyahu, waren het de Arabische legers en de Arabische bewoners die de Joodse staat aanvielen om deze te vernietigen", en niet andersom.

Het bewind in Ramallah eist al jaren Ďhet recht op terugkeerívan alle Arabische vluchtelingen naar wat men ten onrechte Palestina noemt (inclusief heel IsraŽl) en ondervinden daarmee de steun van zo ongeveer de totale internationale gemeenschap. De mythe dat de stichting van de Joodse staat vergezeld ging van een geplande etnische zuivering en ontrechting van de Arabieren, hoort thuis in de hoek van fascistische anti-IsraŽlische propagandisten.Het verhaal over de Arabische Ďvluchtelingení in het voorjaar van 1948 bevathet grootste internationale bedrog van de 20ste eeuw.Het Ďrecht op terugkeerí van de zogenaamde ĎPalestijnseí vluchtelingen uit 1948, dat bij elke vredesbespreking tussen IsraŽl en Mazen en consorten ter tafel komt, vindt geen enkele basis in het internationaal recht. Het omgekeerde is waar. Het internationaal recht zoekt eerder conflicten te sussen door vluchtelingen te herhuisvesten en zo de strijdende partijen uit elkaar te halen. Een uitspraak van het Europees Hof voor de Mensenrechten, over de kwestie van de in 1974 door de Turken uit Cyprus verdreven Grieken, ondersteunt deze conclusie.

Met 62 procent van de stemmen en zonder een serieuze tegenkandidaat won Mazen eind 2004 de verkiezingen. Een groot aantal kiezers had de Ďboodschapí meegekregen op deze crimineel te stemmen omdat ze anders hun baan zouden verliezen. ďDe Bende van RamallahĒ is de grootste werkgever dus zal deze intimidatie de nodige invloed op het kiezersgedrag hebben gehad. 260 internationale Ďwaarnemersí waaronder de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter, stonden er bij en zeiden niets onregelmatigs te hebben waargenomen. Op 31 december 2004 herhaalde Mazen zijn onsterfelijke loyaliteit aan Arafats meest extreme eisen, een totale terugtrekking van IsraŽl naar de wapenstilstandslijnen van 1949, Jeruzalem als hoofdstad en het recht op terugkeer van miljoenen Arabieren naar IsraŽl. Zonder enige beperking volgt hij de tactiek van Arafat van leugens, bedrog, moord, doodslag en corruptie. Op 1 januari 2005 verklaarde hij nooit het terrorisme te zullen bestrijden en op 4 januari noemde hij IsraŽl ďde Zionistische vijandĒ.

Tijdens de herdenking van vijfde sterfdag van Arafat op 12 november 2009, zei Mazen:ĎJasser Arafat was de aanvoerder van de strijd. Hij ging ons voor, onze commandant.í De krant Al-Hayat Al Jadida citeerde Mazen: ĎWe moeten en zullen (Arafats) oorlogspad volgen en deze moeilijke taak volbrengen, ook als dat met bloed, zweet en tranen gepaard moet gaan. Arafats strijdlustigheid van weleer, bepaalt nog steeds de route die we moedig zullen volgen. We maken daarbij gebruik van gewapende strijd en politiek. Onze geweren worden niet door rovers bediend, maar door mensen die hun politieke plichten kennen. Wij hebben invloed op de wereld gehad, en de wereld zal ons helpen met suggesties voor bevrijding en politieke omwentelingen. We hebben daartoe uitstekende betrekkingen aangeknoopt met andere bevrijdingsmachten.í Mazen was onder Arafat betrokken bij brutaal geweld, vliegtuigkapingen, haatonderwijs en onder zijn leiding worden net als onder Arafat zelfmoordenaars verheerlijkt, is de corruptie onveranderd en worden de mensenrechten met voeten getredenDesondanks noemen de wereldleiders hem ďeen hervormerĒ en een ďgematigdĒ man die streeft naar vrede met IsraŽl.

staat327 april 2009 toonde Mazen een kaart van ďhunĒ Palestina aan pers en publiek . Bemerk bovenaan de benaming in het Engels ĎPalestineí. IsraŽl is op deze kaart nergens meer te bespeuren. Ook Gaza, Samaria en Judea zijn verdwenen. Het is allemaal ĎPalestinaí wat de klok slaat. Deze provocatie volgde nadat hij enkele minuten eerder andermaal het bestaansrecht van IsraŽl als Joodse staat had verworpen. Klik hier hoe mooi Richard Kemp, de vroegere bevelhebber van de Britse troepen in Afghanistan de plannen van Abbas en trawanten verwoord.

Na de jarenlange steun aan aartsterrorist Jasser Arafat, is het meneer de Ďpresidentí Abu Mazen die door de Verenigde Naties en de blinde leiders in Europa, de juiste man op de juiste plaats wordt genoemd. Zodra je hem Ďpresidentí noemt, geef je hem legitimiteit, hem en de rest van zijn idioten. Een misdadiger is een misdadiger. Dat Mazen jarenlang een trouwe handlanger en promotor van terreuractiviteiten onder Arafat is geweest, en dat hij er geen enkele twijfel over laat bestaan IsraŽl van de landkaart te willen verwijderen, blijkt geen punt van discussie te zijn. ĒWij zullen onveranderd het pad volgen van onze grote leider Jasser Arafat en verder werken aan de vervulling van zijn droom, de bevrijding van Palestina, aldus Mazen in een interview met Newsweek. Zijn ideeŽn wijken nauwelijks af van die van Arafat. Zo blijkt hij totaal niet van plan het PLO handvest te wijzigen waarin onverkort wordt opgeroepen tot vernietiging van de staat IsraŽl.

Ook Mazen is besmet met hetzelfde bloeddorstige virus als zijn voorganger. Zijn uitspraken laten wat dat betreft niets aan duidelijkheid te wensen over. Na zijn verkiezingsoverwinning zei hij voor een schreeuwende menigte:ďde kleine Jihad (heilige oorlog) is voorbij, wij gaan nu aan de grote Jihad beginnenĒ De menigte respondeerde met ďEen miljoen martelaren zullen opmarcheren naar JeruzalemĒ. Op 30 december 2004 verscheen hij in de terreurstad Jenin op de schouders van Fatah terrorist Zakaria Zubeidi. Sprekend voor zoín 1000 aanhangers, zei hij: ďMensen die joden vermoorden, zijn geen criminelen noch moordenaar. Zij vechten voor een fatsoenlijk leven van hun ĎPalestijnseí broeders. Wij zullen jou droom (daarmee doelend op Arafat) waarmaken en ervoor zorgen dat de ĎPalestijnseí vlag zal wapperen op de muren van Jeruzalem, de hoofdstad van ons onafhankelijk PalestinaĒ.

Mazenna zijn verkiezingsoverwinning op schouders van moordenaar Zakaria Zubeidi

Een van zijn uitspraken is dat "een Palestijnse staat het meest effectieve wapen zal zijn dat de Arabieren tegen IsraŽl zullen hebben." Mazen noemt IsraŽl de ďZionistische vijand en zegt het terrorisme nooit te zullen bestrijden. Tijdens een bezoek aan Gaza, na IsraŽls ontruiming in augustus 2005,sprong hij op een auto en schreeuwde ďEn nu is de ĎWestbankí aan de beurtĒ aangemoedigd door een uitzinnige menigte, anti IsraŽlische leuzen schreeuwend en IsraŽlische vlaggen verbrandend. Ook voor Mazen loopt deĎWestbankí van de rivier de Jordaan tot aan de Middellandse zee. In december 2005zei hij aan het graf van Jasser Arafat, dat hij voort zou gaan op de weg die zijn geliefde broeder is begonnen, totdat de PLO-vlaggen wapperen op de muren, de minaretten en de kerken in Jeruzalem. Deze figuur verschilt niets van Arafat, noch van de leiders van Hamas!

Half juni 2003 werd de moordenaar Achmed Jbarra (aka Abu Sukkar) na 28 jaar gevangenisstraf door IsraŽl vrijgelaten. Hij was verantwoordelijk voor het plaatsen van een bom in een koelkast op het Zionplein in Jeruzalem in 1975 waarbij 14 mensen omkwamen. Arafat benoemde hem ogenblikkelijk na zijn vrijlating tot speciaal adviseur voor gevangeniszaken en zei dat Jbarra een Ďbelangrijke bijdrage had geleverd aan het ĎPalestijnse volkí. Ook Abu Mazen laat geen gelegenheid onbenut te vertellen hoe fantastisch, heldhaftig en nobel het doden van Joden in de straten van Jeruzalem is. Zo eerde hij de 'koelkastmoordenaarí met een plaquette en zei het volgende:"Abu Sukkar, de legende die op aarde wandelde, Abu Sukkar, die met het zweet van zijn voorhoofd, met zijn geloof, met zijn oprechte saamhorigheid een weg schetste voor ons en een bladzijde [in de geschiedenis] schreef die onvergetelijk en onbeschrijflijk is. ...Geloof me dat Abu Sukkar het waardig is om te worden uitgeroepen tot de meest nobele onder de nobelen, want hij is Abu Sukkar.Jullie deden Abu Sukkar onrecht aan door mij te vragen hier te spreken, want ik denk niet dat alle woordenboeken in staat om deze man recht te doen. Ik kan niet anders zeggen dat Abu Sukkar leefde als een reus en stierf als een reus."

Terreurleider Abu Mazen eert koelkastmoordenaar Achmed Jbarra

Mazen noemt het vermoorden van Joden geen terrorisme maar een legitiem verzet tegen de Ďbezettingí van ĎPalestijnsí land. Ook Mazen schroomt niet om kinderen de dood in te jagen. Toch doen de wereldleiders, de internationale mediaen de anti-IsraŽl lobby er alles aan de man als een Ďvredesduifjeí af te schilderen. George W.Bush noemde hem een man die toegewijd is aan vrede.

De Ďvredelievendeíbaas zei op een bijeenkomst te ere van de 42ste herdenking van de Fatah beweging tegen een grote menigte in Ramallah: ďMet de wil en de vastberadenheid van zijn zoons, zal Fatah continueren. Wij zullen onze principes niet opgeven en wij hebben een legitiem recht onze geweren,al onze geweren,te gebruiken tegen de IsraŽlische bezettingĒ.

Mazen tijdens bovengenoemde toespraak in Ramíallah.

Het terreurverleden van deze Mazen wordt volkomen genegeerd. Iedereen prijst hem de hemel in, wenst hem geluk en helpt hem op weg naar roem en glorie. Hij word geprezen als een "hoogst intellectueel mens" en als  " acteur van diverse boeken." Zo schreef hij onder meer een boek waarin hij de Holocaust ontkent. In zijn boek "The Other Side: the secret Relationship between Nazism and Zionism" schrijft Mazen dat er niets klopt van het verhaal dat er 6 miljoen Joden in Hitlers vernietigingskampen zijn omgebracht. Volgens hem waren dat er niet meer dan 890.000. Ontkenning van de Holocaust (negationisme) is alom bekend en wordt algemeen begrepen als een vorm van antisemitisme en een instrument om IsraŽl onwettig te verklaren. Figuren als Mazen willen niet dat Joden erkend worden als slachtoffer, omdat sympathie voor Joden hen belemmert om haat jegens hen te verspreiden.

Ze noemen Mazen een gematigd en een vredelievend individu.  Er zijn echter een aantal problemen gesignaleerd bij deze  'perfecte man'. Hoewel de linkse nieuwsmedia de nadruk erop leggen dat Mazen "terreurvrij" is, is hij jaren betrokken geweest bij Arafats  moorddadige optreden en bij het financieren van terreur. Hij was erbij toen Arafat probeerde koning Hoessein van JordaniŽ van de troon te stoten en hij was erbij toen Arafat een spoor van moord en doodslag veroorzaakte in Libanon.Ook is hij betrokken geweest bij de moord op de IsraŽlische atleten tijdens de Olympische Spelen in MŁnchen op 5 september 1972.

Mazen zegt het niet eens te zijn met het politieke programma van Hamas dat weigert IsraŽl te erkennen en de terreur af te zweren. Hij wekt de indruk er alles aan te doen een vredesregeling met IsraŽl tot stand te willen brengen. Maar hij heeft mede het platvorm geschapen voor rekrutering en training van terroristen en wandelende moslimbommen, en hij is tevens de raadgever van de opruiende educatie op scholen, in moskeeŽn en in de onder zijn controle staande media. Krantenkoppen en andere headlines van Mazen en trawanten laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Deze vertellen dat ze totaal geen interesse hebben in vrede met IsraŽl en dat op alle mogelijke manieren laten blijken. Men beschouwt IsraŽl als het Arabische deel van ĎPalestinaí dat momenteel bezet wordt door afpersers, apen en varkens die brood bakken van het bloed van Arabische kinderen. De meeste van dit soort artikelen worden vertaald door PalestinianMediaWatch. com. Op 29 mei 2015 werd op de Palestijnse televisie door een meisje de volgende tekst opgedreund: ďJoden zijn barbaarse apen, meest kwaadaardigen onder de creaties.Ē Eveneens op 29 mei zei een prediker in de Al-Aksa moskee op IsraŽls Tempelberg: ĎJoden bereiden hun matsesÖ met het bloed van kinderení. In een officiŽle uitzending op 11 mei 2015 portretteert de PA TV IsraŽl Ďals buitenlandse koloniale bezetter, en dat de oude Joodse geschiedenis Palestijns isí.Deze titels en krantenkoppen spreken niet de taal van vrede. Zij spreken de taal van haat, genocide en verovering. Voor meer van dit soort voorbeelden klik hier.

Desondanks geloven de wereldleiders heilig in deze Nazi sympathisanten in Ramallah met bloed aan hun handen die aanslagenaangemoedigen tegen Joodse bewoners in de bijbelse gebieden Samaria en Judea. De sympahtie voor Hitlers moordmachine komt zelfs tot uitdrukking in een embleem van de ďBende van RamallahĒ.

††††† Links, Hitlers Nazi embleem - Rechts, het embleem van de PLO.

Honderden bewoners van Gush Etzion, ten zuiden van Jeruzalem, zagen op 20 mei 2013 tot hun grote verbijstering een grote Nazi vlag wapperen bij een moskee in het Arabische dorp Beit Omar.De Joodse inwoner van Gush Etzion Uri Arnon, vertelde aan Tazpit News Agency: 'Het was alsof we 75 jaar terug in de tijd waren en we onze greep op het land aan het verliezen zijn. De Arabieren vinden het niet langer nodig hun moorddadige neigingen te verbergen en kondigen luid en duidelijk aan dat ze ons willen uitroeien.' Dat was ook de uitspraak van Mohammed Hussein, de extremistische Mufti van Jeruzalem en de hoogste islamitische autoriteit van de stad. In 2012 preekte Hussein op het officiŽle TV-kanaal van het PLO-bewind dat de moslims nog vůůr de Oordeelsdag de Joden, 'de afstammelingen van apen en varkens', zullen uitroeien. Bovendien bevestigde hij wat in het Westen altijd wordt ontkend, namelijk dat de moslimoorlog tegen de Joden een religieuze opdracht is.

Abu Mazen is sinds 2005 de terreurleider van het bewind in Ramallah. Zijn ambtstermijn is al sinds 2009 verstreken, maar dat doet allemaal niet ter zake want wie kan dat wat schelen?

Klik hier voor mijn artikel over ďPalestijnse schendingen van mensenrechtenĒ.

Slechts ťťn man controleert het hele zootje ongeregeld: Abu Mazen de spin in het terreurnetwerk.

Mazen is gek op terroristen die gruwelijke moorden hebben gepleegd. Zo verleende hij op 5 maart 2006 het Ďstaatsburgerschapí aan de Libanese terrorist Amir Quntar. Deze figuur vermoorde in 1979 in de IsraŽlische kustplaats Nahariya, Danny Haran en zijn vier jarige dochter Einat. IsraŽl heeft hem voor deze moord veroordeeld tot een gevangenisstraf van 542 jaar. In 2003 beschreef Smadar Haran -vrouw en moeder van de kinderen- de moordpartij in de Washington Post. ďHet was een moord van ongekende wreedheid op wat een vredige Sabbatsdag had moeten zijnĒ. Danny Haran was die dag met zijn vrouw en twee kinderen aan het picknicken geweest op het strand.

Rond middernacht stormden terroristen het gebouw binnen waar zij overnachten. Dannyís vrouw wist zich nog net op tijd met haar tweejarige dochter te verbergen. Ze namen Danny en Einat mee naar het strand en schoten Danny dood voor de ogen van zijn dochter. Toen grepen zij het meisje en sloegen haar dood met haar hoofd tegen een rots. Er ging een luid gejuich op onder de volgelingen van Mazen toen men hoorde dat deze Ďdappere heldí was gehonoreerd met het Ramallaanse-staatsburgerschap. De afbeelding van Quntar wordt regelmatig op de televisie getoond en geŽerd als eenďmodel vechtjasĒ, ďdapperĒ, en een ďleiderĒ. Op 18 augustus 2004 noemde men de moord op de vader en de dochter zelfs een daad van dapperheid

Op donderdag 4 juni 2015 bekroonde Mazen een vrouwelijke terrorist met een ďMilitairy Star of HonorĒ die in 1967 een bom geplaatst had in een bioscoop in Jerusalem. In de ceremonie, die werd uitgezonden op de officiŽle PA TV, stond terreurleider Mazennaast de terroristische Fatima Barnawi, terwijl de secretaris-generaal van de landrovers in Ramallah Tayeb Abdel Rahim hardop 'het presidentiŽle decreet ter ere van haarí namens Mazen voorlas. ďStrijder Fatima Barnawi - de eerste vrouwelijke gevangene van de revolutie van het moderne Palestina - wordt de Prijs toegekend van de Militairy Star of HonorĒ, las Rahim. Hij merkte op dat de prijs ďeen waardering voor haar voortrekkersrol in de strijd, haar offer voor haar thuisland en haar volk, en zijn revolutie, en haar bereidheid om te geven vanaf het begin tot nu toe, wasĒ. Barnawi's poging om talloze burgers te vermoorden werd verijdeld toen de bom werd ontdekt, en haar actie leverde haar een levenslange gevangenisstraf op Ė maar ze werd vrijgelaten in 1977 na het uitzitten van slechts tien jaar van haar gevangenisstraf.

Terrorist Rajaei Haddad warm ontvangen door terreurleider Abbas

Op 19 maart 2018 werd de terrorist Rajaei Haddad na twintig jaar vrijgelaten uit de IsraŽlische gevangenis en in het oostelijk deel van de stad Jeruzalem feestelijk ontvangen door honderden mensen. Ook de Palestijnse terreurleider Machmoud Abbas bereidde de terrorist vanzelfsprekend een warme ontvangst.

 

De vrijgelaten terrorist Haddad metterreurleider Mahmoud Abbas.

 

Rajaei Haddad was betrokken bij de moord op de yeshiva-student Gabriel Hirschberg. Een vriend van het slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond. De aanslag vond plaats in november 1997 in de Hagaistraat in de Oude Stad van Jeruzalem, dezelfde straat waar op 18 maart 2018Adiel Kolman een 32-jarige vader van vier, afkomstig uit de IsraŽlische gemeente Kokhav HaShahar in Samaria doorPalestijnse grensarbeider met een mes werd doodgestoken. Abbas verwelkomde de terrorist van harte en zei dat de kwestie van de gevangenen een speciale plaats inneemt bij de prioriteiten van het Palestijnse leiderschap, met als doel alle gevangenen uit de gevangenissen van de 'bezetting' te bevrijden. Als de partner voor vrede er zo uitziet, mag het ons niet verbazen dat ook vandaag nog Joden in de Hagaistraat in de Oude Stad van Jeruzalem worden vermoord door terroristen, vooral als daar een goed salaris voor wordt betaald.

Net als onder Arafat, krijgen ook nu zelfmoordenaars de status van martelaar. Abdullah Badran die zich in Tel Aviv opblies en daarbij vijf IsraŽliís vermoorde en meer dan vijftig verwonde, werd door Ramallah bestempeld als ďmartelaarĒ voor de ĎPalestijnseí zaak. Volgens de radio en kranten heeft hij de hoogste graat van het menselijk zijn bereikt-dat van ďshahidĒ. Mazen haastte zich de aanslag te veroordelen maar het is net als onder het bewind van Arafat: ,,in het engels veroordelen zij de aanslagen en in het Arabisch spreken ze van een martelaar voor hun zaak.Ē Het bewind had alleen de timing (het moment van de aanslag) niet helemaal goed gekozen. Mazen weigerde tegen buitenlandse reporters te verklarenhet vermoorden van Joden als moreel onaanvaardbaar te zien. Hij vroeg zich af waarom zoín aanslag zijn zaak zou kunnen schaden. Met andere woorden:,,Het vermoorden van Joden is niet verkeerd, zolang de timing maar goed is.ĒOp 31 maart 2006 zwaaide een nieuw benoemde mafkees met de koran en schreeuwde, ,,De koran is onze grondwet, Mohammed onze profeet, de heilige oorlog is het pad dat wij zullenvolgenen onze grootste wens is te sterven als martelaar voor de zaak van Allah.ĒDeze woorden werden door de nieuwe regering -waaronder maar liefst veertien ministers die vast hebben gezeten in IsraŽlische gevangenissen -beantwoord met een staande ovatie.

In december 2011 zond de televisie van het bewind een programma uit waarin de 44e verjaardag van het Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) werd gevierd. In dit programma was een deel van een lied te horen waarin de moord op de IsraŽlische minister van Toerisme Rehavam Ze'evi in 2001 werd verheerlijkt: ďOp 17 oktober 2001 maakte de geluidsdemper van het pistool geluiden van vreugde. In het Regency Hotel werd de doodstraf van Zeíevi uitgevoerdĒ, zo luidde een deel van de tekst. De 75-jarige minister Zeíevi werd 17 oktober 2001 in een hotel in Jeruzalem neergeschoten. De PFLP claimde later deze moordpartij. Het was een vergeldingsactie voor de liquidatie door Israel van Saadat, de leider van de terreurbeweging in zijn kantoor in Ramallah op 27 augustus 2001.

De moord maakte deel uit van de door IsraŽl aangenomen liquidatietechniek, waarbij hard wordt opgetreden tegen de moordende kopstukken van de Intifada. Op gezag van Arafat, werden de twee moordenaars in Nablus opgepakt.Hiermee kwam het bewind tegemoet aan een van de IsraŽlische kernvoorwaarden voor het opheffen van het huisarrest van Arafat. Deze zat sinds december 2001 vast in zijn kantoor in Ramallah. Ook het brein achter de aanslag, Ahed Abed Ghalmi, zou samen met het tweetal zijn aangehouden. Vijf andere PFLP-leden die bij de aanslag op Zeíevi betrokken zijn geweest, zitten onder Amerikaans-Brits toezicht vast in een gevangenis in Jericho.

Rehavan Zeíevi.

Opmerkelijk reisje naar Turkije

Mazen legde op woensdag 21 december 2011 wel een heel bijzonder bezoek af. Hij reisde speciaal naar Turkije af om er een ontmoeting te hebben met Mona Awana (Amna Muna), een beruchte terroriste, die vervroegd werd vrijgelaten als deel van de Shalit ruil waarbij 1055 terroristen uit gevangenschap terugkeerden. Een aantal van hen, de Ďzwareí gevallen dus, werden als deel van de overeenkomst  naar Turkije gevlogen en kregen verbod om naar Ramallahstan te reizen. Dus trok Mazen maar zŤlf naar Turkije om zijn heldin te vereren met zijn bezoek. Het IsraŽlisch buitenland ministerie kreeg lucht van het bijzondere reisje van Mazen en reageerde furieus. Premier Benjamin Netanjahoe veroordeelde het bezoek en noemde Mona Awana een Ďverachtelijke moordenaresí. Mona zat een levenslange gevangenisstraf uit voor haar medeplichtigheid aan de moord op de 16-jarige IsraŽlische student Ofir Rahum uit Ashkelon, op 17 januari 2001 in Ramallah. Zij werd op 18 oktober 2011 als deel van de eerste vrijgelaten lichting terroristen vervroegd vrijgelaten. De misdaad van Mona Awana op Ofir Rahum was destijds een bijzondere zaak die heel IsraŽl beroerde en haar bevolking in volslagen ongeloof en verbijstering achterliet omwille van het boosaardige karakter en de langdurige voorbereiding die aan de moord op de jonge tiener voorafging. Hierna in een notendop zoals de gebeurtenissen op Wikipedia en IMFA worden verhaald.

Links Abu Mazen ontmoet en vereerd bloeddorstige kindermoordenaar.. Rechts Ofir Rahum

Ook de haatuitzendingen op televisie gaan onder Mazen constant door. Eind januari 2010 werd met goedkeuring van hem een preek uitgezonden vanuit een moskee waarbij de imam riep: ĎDe Joden zijn de vijanden van Allah en zijn profeet! Vijanden van de mensheid in het algemeen en in het bijzonder van de Palestijnen. Ze voeren oorlog tegen ons en maken gebruik van alle mogelijke criminele middelen. Zelfs ezels stoppen een keer met balken, honden met blaffen, wolven met huilen en slangen met bijten, maar de Joden zullen hun haat tegen de moslims nooit opgegeven.í Volgens de imam kan de oplossing voor dit probleem alleen worden gevonden in nog radicaler optreden van de moslims. Ze moeten zich verheffen en zich met geweld verzetten tegen de ĎJoodse bezettingí. ďDit land zal bevrijd worden! Deze heilige plaatsen en deze moskeeŽn zullen bevrijd worden! Dat kan echter alleen als alle moslims terugkeren tot de Koran! Ook moeten ze strijders willen zijn in de jihad (heilige oorlog) om Allahís wil en om Palestina.í De imam herinnerde de duizenden tv-kijkers eraan dat de profeet Mohammed in het verleden alle gelovigen opgeroepen heeft tot het doden van Joden, waar men ze maar tegenkwam, en dat de profeet gezegd heeft: Gij zult de Joden bestrijden en doden tot de boom en de steen spreken; ďOh moslim, oh dienaar van Allah, er staat een Jood achter mij, kom en dood hemĒ. Deze prediking werd een maandlang herhaald. In een interview met het IsraŽlische dagblad Haíaretz verklaarde Mazen doodleuk dat er Ďtegenwoordig in geen enkele moskee meer opruiende taal tegen IsraŽl wordt gebruiktí.Liegen dat het gedrukt staat, daar zijn het meesters in. Voor IsraŽl is het praktisch onmogelijk vrede te sluiten met zoín bende die een hele generatie met haat hebben gehersenspoeld.

Klik hier om te horen wat het hoofd van de Palestijnse Lerarenvereniging in Jeruzalem, Issa Salman op de officiŽle Palestijnse televisie op 15 november 2014 te vertellen heeft.ďIn onze scholen onderwijzen wij wat onze godsdienst en ons geweten dicteren: dat Jeruzalem Arabisch is en dat Palestina Ė van noord naar zuid, van de [Jordaan] rivier naar de [Middellandse Zee] Zee Ė is islamitisch Palestijns-Arabisch.Dat zal het blijven, in weerwil van de verdoemde bezetter. Zoals uit dit interview blijkt wordt in het Palestijnse onderwijs de kinderen geleerd dat IsraŽl van de Arabieren is en dat de Joodse staat dus vernietigd moet worden.

En ze blijven maar doorgaan met ophitsen en verachterlijke propaganda tegen IsraŽl en het Joodse volk. Zo zond de door Mazen gecontroleerde televisie in mei 2012 een programma uit, waarin kinderen wordt geleerd, dat Joden en Christenen minderwaardig zijn. Een meisje werd gevraagd om een gedicht op te zeggen, dat de kinderen volgens de kleuterjuf verantwoordelijkheid en verbondenheid leert. 'Het overblijfsel van de kruisvaarders (Christenen) en Khaiber (Joden) is minderwaardig, laf en verachtelijk. Christenen en Joden zijn de vijanden van ons lot ... Waar is mijn wapen? Ik vond een steen, en gooide hem naar de vijanden van ons lot.' Dan vertelt het meisje dat veroveraars het land van hun voorvaderen hebben gestolen, en de moslimwereld daarom wakker moet worden. 'O Moslims op deze wereld, jullie hebben te lang geslapen. Uw vaders en uw zonen worden afgeslacht en de Al-Aqsa Moskee vernietigd', zei het meisje. 'Bravo! Applaus voor onze vriendin Lara,' besloot de presentator van het kleuterprogramma.

Het is in het verleden herhaalde malen voorgekomen dat terreurbendes langs de huizen gingen en dreigden het gezin van een Arabier te vermoorden als deze niet bereidt is mee te werken. Wanneer ze weigerden werden ze beschuldigd van collaboratie met IsraŽl, opgesloten, gemarteld en in sommige gevallen in het openbaar gelyncht. De kinderen zijn als willoze slachtoffers in de handen van deze schurken. Internationale mensenrechten organisaties en ĎWereldleidersí bekommeren zich niet om het lot van deze kinderen.

Opvallend is ook dat de Al Aksa Martelaren Brigade, de terreurtak van Mazens Fatah-beweging -door zowel Washington als IsraŽl sinds 2002 omschreven als een terreurorganisatie- onder de Ďpresidentí gewoon hun misdaden kunnen continueren. De leiders van deze terreurgroep zien Mazen als hun leider en deze doet er alles aan deze moorddadige groep te beschermen. Hij heeftzelfs leden benoemd op leidende posities in zijn Force-17 veiligheidsdienst. De Brigadeís hebben een enorme serie beestachtige moorden gepleegd waaronder die op de 72 jarige IsraŽlische burger  Massoud Elon op woensdag 1 januari 2002. Elon, vader van 9 kinderen was tegen de waarschuwingen van zijn familie in op bezoek gegaan bij Arabische kennissen in de Jordaanvallei. Hij sprak vloeiend Arabisch en kende de omgeving als zijn broekzak. Elon verkocht al jaren kleding en andere goederen onder behoeftige Arabieren en BedoeÔenen voor sterk gereduceerde prijzen. Toen hij niet naar huis terugkeerde alarmeerde zijn familie de politie. Deze was al gealarmeerd door een bericht op de tv-zender Al Jazeera waarin triomfantelijk werd bericht over een moord op een Jood in de omgeving van de Jordaan vallei. Na lang zoeken vond de politie bijgestaan door vrijwilligers op 2 januari 202 zijn auto met daarin het totaal verbrande lichaam van Elon. Ooggetuigen van de moord vertelden de politie dat Elon eerst was gestenigd en daarna in zijn auto gezet en verbrand. Hij was zo onherkenbaar verminkt dat de politie de grootste moeite had hem te identificeren.

Mazensvredelievende koorknaapjes

De praktijk leert dat deverschillende terreurgroepen ook onder Mazen hun gruwelijke bedoelingen ten aanzien van IsraŽl, ongehinderd kunnen voortzetten.

Op 6 en 8 juni 2013 werd op de staatstelevisie van het PLO-bewind de terrorist Ibrahim Abu Ali Faiz in het zonnetje gezet en als held geprezen. Faiz is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor de moord op de 24-jarige taxichauffeur Roni Levy op 29 december 1990. Maar volgens de PLO-staatstelevisie is Ibrahim een held en iemand die nog nooit een mens kwaad heeft gedaan. Televisiepresentator:ďVandaag besteden wij aandacht aan de gevangen held Ibrahim Abu Ali Faiz. De strijd van deze held gaf ons en de hele mensheid eer.Ē De moeder van Ibrahim:ďBij Allah, hij is een goed mens, die goede Ibrahim is een eerbaar mens. Hij heeft nog nooit een moslim iets aangedaan, nooit een buurman iets aangedaan, nooit iemand kwaad gedaan Ö..Ē Kennelijk zijn Joden dus geen mensen!En wat is de reactie van de Nederlandse regering op dit onvervalst racisme van het PLO-bewind? Doorgaan met geld geven aan de bende voor het betalen van salarissen van terroristen, zodat ook Ibrahim een vorstelijk salaris ontvangt.

In Groot-BrittanniŽ en Noorwegen zijn over de betalingen aan terroristen Kamervragen gesteld.Volgens het PLO-bewind gaat het slechts om sociale uitkeringen. Natuurlijk zeggen ze in het Engels heel wat anders dan hetzelfde onderwerp in het Arabisch. Want wat publiceerde het officiŽle nieuwsagentschap van het PLO-bewind in het Arabisch op 27 december 2012: "(De Palestijnse Minister van gevangenen] Karake ontkent geruchten over het wijzigen van de salarissen in sociale bijstand ... Hij merkt op dat de regering onder leiding van Salam Fayyad de kwestie van de gevangenen centraal stelt, en wetgeving heeft opgesteld om hen te ondersteunen en te beschermen, uit achting voor hun opoffering en strijd." De gevangenen krijgen het salaris dus niet als bijstand, maar als beloning voor hun terroristische daden tegen onschuldige IsraŽlische burgers.Dezelfde minister bevestigde een en ander op de PLO-televisie. In een nieuwsprogramma stelde hij dat 4.000 inmiddels vrijgelaten terroristen hun "permanente en volledige maandsalaris" gewoon doorbetaald krijgen na hun vrijlating, zonder dat zij worden gevraagd om daarvoor te werken.Voorbeelden van PLO-terroristen die bovengenoemd salaris in de IsraŽlische gevangenis ontvangen zijn bijvoorbeeld de moordenaars van de vijf leden van de familie Fogel en de terrorist Ibrahim Hamid, veroordeeld tot 54-voudige levenslange gevangenisstraf, voor de organisatie van zelfmoordaanslagen waarbij 54 onschuldige Joodse slachtoffers vielen.

Ook de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken Condoleeza Rice noemde Abu Mazen een gematigd leider en zei eens op een persconferentie: ďIk wil dat iedereen weet hoe wij het leiderschap bewonderen van president Abbas als de leider van het ĎPalestijnseí volk.Ē

Condoleeza Rice

Volgens Rice was er veel vooruitgang geboekt door het harde werken van Mazen. Meneer de Ďpresidentí mocht/mag van Washington openlijk dreigen met vernietiging van IsraŽl zonder dat hij daarvoor wordt aangesproken. De uitspraken van Rice waren niet alleen lachwekkend, maar eveneens bijzonder gevaarlijk want de doodscultuur zou daar de conclusie aan kunnen verbinden dat ze niets verkeerds doen wanneer ze hun geweren op IsraŽl richten. De Verenigde Staten voorzien deze terreurmachine van miljoenen dollars, duizenden nieuwe wapens en trainingen om zoals men zegt, Mazen een Ďmilitairí overwicht te bieden aan de rivaliserende Hamasbeweging. Voor een meer uitvoerige beschrijving van Abu Mazen klik ook eens op: PowerPoint Presentation on Mahmoud Abbas.

Ook eist Mazen heropening van het omstreden OriŽnt House in Jeruzalem. Dit gebouw is een aantal jaren geleden door IsraŽl gesloten omdat het werd gebruikt als politiek centrum van waaruit terreuractiviteiten werden gecoŲrdineerd. De man die dit centrum beheerde was Faisal Husseini, minister onder Arafat en diensvertegenwoordiger in Jeruzalem. Husseini publiceerde verschillende artikelen waarin hij de grenzen van de staat ĎPalestinaí omschreef als van de Middellandse zee tot aan de rivier de Jordaan. Ook deze figuur werd destijds in het Westen als gematigd afgeschilderd maar prees bij iedere gelegenheid de terreur tegen IsraŽl. De in 1940 in Bagdad geboren Husseini stamt uit een familie met een zeer bedenkelijke reputatie. Zijn oom was Haj Amin al-Hoesseini, de Groot Moefti van Jeruzalem, de aanstichter van de moordpartijen op joden in 1929-1936 en 1939. Faisal Husseini ontmoette Arafat in Egypte en steunde diens Fatah terreurbeweging. In die tijd controleerde JordaniŽ en niet IsraŽl de huidige betwiste gebieden Samaria en Judea. Er bestond geen enkel Joods dorp in deze gebieden. Husseini hield zich als explosieven expert op in SyriŽ, waar hij persoonlijk terroristen trainde in het maken van explosieven, ten gevolge waarvan talloze IsraŽlische burger zijn vermoord. In 1968 werd hij door IsraŽl gearresteerd en opgesloten nadat hij een terreurcel had geholpen bij het verbergen van wapens en munitie in zijn huis. Door de jaren heen is hij herhaaldelijk onder huisarrest geplaatst of in de gevangenis beland. Hij maakte het Orient House in Jeruzalem tot hoofdkwartier van Arafats macht.

Faisal Husseini/Jasser Arafat

Op 23 november 2010 loofde Abu Mazen de prestaties van de nazi Grootmoefti Haj Amin al-Hoesseini: ďWe moeten ook herinneren aan het uitstekende leiderschap over het ĎPalestijnseí volk door de Grootmoefti van ĎPalestinaí Haj Mohammed Amin al- Hoesseini, die de strijd vanaf het begin heeft gesponsordĒ. De Grootmoefti was een rabiate Jodenhater, en speelde een leidende rol in de gewelddadigheden van de Arabieren in de jaren vůůr de Tweede Wereldoorlog. Hij was de drijvende kracht achter de bloedbaden in 1929 in Jeruzalem en Hebron, en achter de rellen van 1936-1939 die resulteerde in de dood van honderden Joden. Tijdens de 2e Wereldoorlog verhuisde hij naar Duitsland om samen met Hitler plannen op te stellen hoe de uitroeiing van de Joden in Samaria en Judea moest worden uitgevoerd. Ook hielp hij Hitler door tienduizenden SS soldaten te werven onder de moslims op de Balkan. Op de vlucht voor de naoorlogse tribunalen voor oorlogsmisdadigers vestigde de grootmoefti zich in CaÔro waar hij regelmatig Duitse en andere radicale nationalisten bij hem thuis uitnodigde om plannen te smeden hoe de joden het beste in de zee gedreven konden worden. De moefti was ook een oom van de aartsterrorist Jasser Arafat. Arafat noemde deze Jodenhater zijn ďgrote heldĒ.

. De moefti bij Hitler op bezoek

Alle concessies die IsraŽl door de jaren aan haar Arabische vijanden heeft aangeboden, zijn met hoongelach van de hand gewezen. Men accepteert simpelweg geen Joodse staat in het Midden Oosten. Tijdens iedere Ďvredesbesprekingí wordt IsraŽl van de kant van Brussel en Washington gedwongen delen van het aloude Bijbelse land op te geven. De wereldleiders met in hun kielzog de linkse media, hebben de wereldbevolking misleid met het verhaal dat de ĎPalestijnení zich slechts ten doel hebben gesteld, het door de zionisten gestolen land terug te krijgen. De onwetende massa die geen flauw benul heeft wat de geschiedenis verteld over IsraŽls volledige recht op het land, laat zich gemakkelijk manipuleren. IsraŽlís uitgestoken hand is tot dusver slechts beantwoord met beestachtige moordpartijen en gruwelijkheden.

Abu Mazen schenkt Saoedische koning ingelijste Zionistische krant

Abu Mazen was op zondag 19 juni 2016 op bezoek bij de Saoedische koning Salman bin Abdulaziz al-Saud in Jeddah sinds 23 januari 2015 de koning van Saoedi-ArabiŽ. In een uitwisseling van cadeaus volgens het diplomatieke protocol overhandigde Mazen de Saoedische monarch een ingelijste voorpagina van The Palestine Post van 13 augustus 1935.The Palestine Post ontstond in 1925 als het Palestinian Bulletin en was in werkelijkheid een Joodse Zionistische krant. Het gebruik van de term ĎPalestinaí was destijds eenduidig Ė het was duidelijk dat Palestina een Joodse entiteit was.

Twee jaar na de oprichting van de Staat IsraŽl veranderde de krant zijn naam in The Jerusalem Post. Mazen wist blijkbaar niet dat The Palestine Post een zionistische krant was, die zijn naam heeft veranderd in The Jerusalem Post en vandaag nog steeds wordt gepubliceerd in Jeruzalem. De terreurleider overhandigde het cadeau kennelijk met de achterliggende gedachte dat er al in 1932 een Palestijnse krant werd gemaakt, door Palestijnen in een Palestijnse staat om zo te bewijzen dat het Palestijnse volk al bestond vůůr IsraŽl de onafhankelijkheid uitriep in mei 1948. Ten tijde van het Britse Mandaat werden alle inwoners van ĎPalestinaí Palestijnen genoemd, met inbegrip van Joden, Arabieren, Christenen, BedoeÔenen enz. De Arabieren van toen weigerden zelfs om zich ĎPalestijnení te laten noemen en verkozen om aangesproken te worden als (Groot-)SyriŽrs of gewoon Arabieren. En zo proberen ze met allerlei leugenachtige propaganda te bewijzen dat het Palestijnse volk al lang bestaat.

Mazen weet kennelijk niet dat het hier om een Joods Zionistische krant gaat. Zie ook die Ďderde handí van Mazen links onder.

Er bestaat geen onderwerp in de wereld waar de ĎGroten der aardeí zoveel aandacht aan besteden als aan het verkwanselen van het door de Bijbelse God aan de kinderen van IsraŽl gegeven land. De voormalige IsraŽlische Premier Ehud Olmert was bereidt pijnlijke concessies te doen om zodoende de vrede een positieve impuls te geven. Maar de ontruiming van het Bijbelse Gaza in 2005 heeft slechts terreur opgeleverd en niet de vrede die door Washington en Brussel was beloofd.

Allen die IsraŽl liefhebben zien hoe de vijanden van het Joodse volk zich klaar maken voor de strijd.

Psalm 2:2 De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfdeÖ

Psalm 129:5-6 Beschaamd zullen worden en terugdeinzen alle die Sion haten

Een wereld zonder IsraŽl wordt voorgesteld, in schoolboeken, kinderprogrammaís, kruiswoordpuzzels, videoclips, in allerhande symbolen en in school en straatnamen, etc,etc.

Woordvoerders van demonische Verenigde Naties tonen regelmatig hun ranzige anti-IsraŽlische gevoelens en Europaís voormalige superminister Javier Solana collaboreerde onafgebroken met Arafat en consorten. De voormalige Amerikaanse president George W.Bush heeft zich gedurende zijn gehele regeerperiode sterk gemaakt voor de oprichting van een PLO-staat is IsraŽls hartland. Twee staten zei Bush, ĎIsraŽl en Palestina, gebroederlijk naast elkaar levend in vrede en voorspoed.í Wat een waanzinnige dwaling!

De directie van Palestinian Media Watch (PMW) heeft een boek gepubliceerd getiteld Deception: Betraying the Peace Process, waarin wordt beschreven dat het bewind in Ramallah al bijna twintig jaar lang IsraŽls bestaansrecht ontkend, en waarom het alle vredespogingen torpedeert. Terwijl IsraŽl na de ondertekening van de Oslo-akkoorden in 1993 systematisch de bevolking opvoedde tot vreedzaam samenleven, en de algemene aanvaarding van hun eisen, deed de ďBende van RamallahĒ het tegenovergestelde. Palestinian Media Watch documenteert al jarenlang het voortdurende opruien tegen IsraŽl en de Joden in het algemeen in de door de door het bewind gecontroleerde media en schoolboeken. In hun nieuwe boek catalogiseren PMW directeur Itamar Marcus en co-auteur Nan Jacques Zilberdik zorgvuldig 'honderden voorbeelden van haattoespraken, het roemen van terroristische moordenaars en andere uitspraken tegen IsraŽl, activiteiten om haat te zaaien, zelfs onder schoolkinderen'.

Robert Bernstein, voorzitter van de Bevordering van Mensenrechten en oprichter van Human Rights Watch, zei tijdens een persconferentie dat het boek een must is voor iedereen die wil weten waarom het "Oslo" vredesproces na bijna twintig jaar nog altijd geen allesomvattende vredesovereenkomst heeft opgeleverd. Het boek geeft een opsomming van openbare verklaringen en activiteiten die aantonen dat het bewind hun kinderen leren om te haten, om IsraŽls bestaansrecht te ontkennen en zich een wereld zonder IsraŽl voor te stellen", aldus Bernstein. Auteur Itamar Marcus waarschuwt in het boek dat het bewind in Ramallah claimt dat het heeft voldaan aan zijn fundamentele verplichtingen op het gebied van veiligheid, terwijl het zijn bevolking leert om nooit in vrede met IsraŽl te leven. Hoewel het gemakkelijk is om IsraŽl, als zogenaamde 'bezettende macht', de schuld te geven voor het ontbreken van vrede in de regio, zijn de meeste IsraŽlis zich er pijnlijk bewust van, dat als zij de aloude Bijbelse gebieden Judea en Samaria overdragen, het bewind dit gebied zal omvormen tot de zoveelste bedreiging van de Joodse staat.

De ďBende van RamallahĒ is nu Ďwaarnemend niet-lidstaat van de Verenigde Natiesí.

Een door Mazen en consorten ingediende motie om hun status bij de Verenigde Naties, te verhogen tot die van ďwaarnemend niet-lidstaatĒ is op 29 november 2012 aangenomen. Honderd achtendertig landen stemden voor, negen stemden tegen: IsraŽl, de VS, Canada, TsjechiŽ, Panama, Marshal Eilanden, MicronesiŽ, Nauru en Palau, 41 landen onthielden zich van stemming, waaronder Duitsland, Groot-BrittanniŽ, Polen, Nederland en Zuid-Korea. De beslissing van de VN wil niet zeggen dat ze nu stemrecht hebben in de Algemene Vergadering van de VN en is het eveneens niet mogelijk om resoluties in te dienen. Wel kunnen ze nu toetreden tot VN-organisaties en volkenrechtelijke verdragen, o.a. tot de internationale burgerluchtvaartorganisatie en tot het verdrag over zeerechten. Verder krijgen ze toegang tot de internationale jurisdictie.

De ďBende van RamallahĒ viert feest in de VN.

Hoewel de motie grotendeels symbolisch is, omdat resoluties van de Algemene Vergadering niet juridisch bindend zijn, sprak Mazen in zijn toespraak van de VN van een ďgeboorteakte voor de Palestijnse staatĒ en begon gelijk met aanklachten tegen IsraŽl. Naast lof voor zijn ďgeliefde martelaarsĒ sprak hij over bezetting van Palestijns land, en beschuldigde hij IsraŽl van racisme apartheid, kolonialisme en moderne etnische zuivering. Ook zei hij dat IsraŽl erin gefaald heeft het Ďvredesprocesí te redden. Hij zei met niet minder genoegen te nemen dan een onafhankelijke staat in de sinds 1967 Ďbezette gebiedení met Oost-Jeruzalem als hoofdstad en een oplossing voor het vluchtelingenprobleem.

De IsraŽlische ambassadeur bij de VN, Ron Prospor, zei vanaf het podium van de Algemene Vergadering dat niets de 4000 jaar oude band van het Joodse volk met zijn historische en Bijbelse thuisland kan ontkrachten. 'Dit is niet een geschil over land, maar een ontkenning van het bestaan van de Staat IsraŽl', zei IsraŽls premier Benjamin Netanyahu. 'Ze voeden de jongere generatie op tot haat. Ze voeden op tot de vernietiging van IsraŽl. Ik zie hier geen toespraak over vrede, dit is geen toespraak die de weg baant tot co-existentie'. Netanyahu zei in een verklaring dat deĎPalestijnení door naar de VN te gaan alle ďovereenkomsten met IsraŽl geschonden hebben, en IsraŽl dienovereenkomstig zal handelenĒ. 'Er komt geen Palestijnse Staat, totdat IsraŽl wordt erkend als een Joodse Staat, naast een oplossing om het conflict te beŽindigen' aldus Netanyahu.

De motie van Mazen en consorten is een regelrechte schending van de Oslo-akkoorden waarin is overeengekomen dat een zelfstandige Palestijnse staat op IsraŽls aloude grondgebied, alleen tot stand kan komen door bilaterale onderhandelingen. Deze onderhandelingen zijn sinds de ondertekening van het akkoord stelselmatig genegeerd. 'IsraŽl zal niet toestaan dat Judea en Samaria een terreurbasis wordt, van waaruit raketten worden afgeschoten op IsraŽlische steden', zei Netanyahu. IsraŽl heeft zeven jaar geleden de Gazastrook volledig overgedragen, waarna dit gebied werd veranderd in een toevluchtsoord voor terreuracties en een springplank voor duizenden raketaanvallen tegen het zuiden van IsraŽl.

Tijdens zijn Ďoverwinningsceremonieí in Ramallah, beloofde Mazen zijn toehoorders dat zij op een dag ook over oost Jeruzalem zullen heersen. 'Op een dag zal een jonge Palestijn de Palestijnse vlag hijsen boven Jeruzalem, de eeuwige hoofdstad van Palestina'.

Ze hebben het gestolen gebied inmiddels met borden afgebakend. Zo haasten ze zich, hun overwinning bij de Verenigde Naties op 29 november 2012 om te zetten in feiten op de grond.

IsraŽl reageerde op de beslissing van de VN 3000 nieuwe appartementen te zullen bouwen binnen de grenzen van bestaande Joodse gemeenschappen. Deze appartementen vormen daarom geen schending van enige met eerder gesloten overeenkomsten. Daarnaast heeft IsraŽl aangekondigd beslag te leggen op belastinggeld dat is ingehouden op het loon van Arabische werknemers. Daarbij zijn ook de opbrengsten van invoerrechten. Het gaat om een bedrag van 90 miljoen euro dat IsraŽl wil gebruiken om daar een schuld van Mazen en consorten aan het IsraŽlische elektriciteitsbedrijf mee af te lossen. Geld dus waar ze volledig recht op hebben. Het bewind in Ramallah heeft een schuld van in totaal 180 miljoen euro waaronder allerlei onbetaalde rekeningen.

De internationale gemeenschap kwam onmiddellijk met een veroordeling over IsraŽls bouwplannen met Groot BrittanniŽ, Frankrijk en de nieuwbakken Nederlandse minister van Buitenlandse zaken Frans Timmermans, in de voorste gelederen. Ook andere Europese landen kwamen met een reactie waaronder Duitsland, Spanje, Zweden en Denemarken. De grote baas van de Ban Ki-moon sprak van een dramatische beslissing, en een 'bijna fatale klap' voor de vooruitzichten op vrede in de regio. Hij eiste al eerder van IsraŽl onmiddellijk te capituleren voor de internationaal gesteunde Arabische eisen, afstand te doen van alle Joodse aanspraken op hij noemt Ďde bezette Palestijnse gebiedení. Ook Hillary Clinton kwam zoals verwacht onmiddellijk met een veroordeling.

Er is grote ophef ontstaan over het besluit van Google om Palestina te erkennen als staat. Op de Palestijnse startpagina (google.ps) spreekt de zoekmachine niet langer over Ďde Palestijnse gebiedení, maar over ĎPalestinaí.
Google ontkent dat door deze beslissing een politiek statement wordt afgegeven. Google geeft aan tot deze beslissing te zijn gekomen nadat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het terreurbewind in Ramallah de status van Ďwaarnemerstaatí heeft toegekend. De beslissing van Google is niets anders dan een inmenging in de internationale politiek door een particulier bedrijf.

Abu Mazen beschuldigt IsraŽl ervan het water van de Palestijnen te vergiftigen.

De Palestijnse leugenaar Abu Mazen was op 23 juni 2016 te gast bij het Europees parlement in Brussel en maakte van de gelegenheid gebruik een aantal wilde en ongefundeerde samenzweringstheorieŽn inzake IsraŽl te spuien. Zo beweerde hij dat een aantal rabbijnen in IsraŽl van hun regering eisen om het water van de Palestijnen te vergiftigen om hen zo te doden. ĎIs dat geen duidelijke ophitsing tot massamoord op het Palestijnse volkí zei Mazen. Het is goed om te weten dat zowel de Palestijnen als de IsraŽlisch water afnemen uit dezelfde bronnen.

Dat Joden opzettelijk de bronnen van niet-Joden zouden vergiftigen, is een antisemitische aantijging die uit de Middeleeuwen stamt. Citaat Likoed Nederland op 26 juni 2016: ďDuizenden Joden werden daarom vermoord, bijvoorbeeld ten tijde van de pest. Alleen al in Straatsburg werden op 14 februari 1349 negenhonderd Joden verbrand vanwege deze beschuldiging. Net als andere onzinnige klassieke antisemitische aantijgingen, wordt ook deze door de Palestijnen gerecycled zonder enige grond van waarheid. Ook de Palestijnse televisie verspreidt deze antisemitische leugen en Mazen maakte zich hier op 23 juni dus ook schuldig aan, nota bene in een toespraak tot het Europese Parlement. Uiteraard is hier geen sprake van, noch de met name genoemde rabbijn of de genoemde rabbijnen groep bestaat zelfs. Het maakt duidelijk dat de Palestijnse leiders massaal antisemitische leugens verspreiden, altijd en overal en schaamteloos, tot zelfs op prominente plaatsen als het Europees Parlement. In plaats van deze terreurleider en leugenaartot personae non grata te verklaren kreeg hij voor het verkondigen van deze racistische kwaadaardigheid een 30 seconden lange staande ovatie in het Europees Parlement.Ē

Leugenaar Abu Mazen met achter hem de incompetente ondemocratische ongekozen machtswellusteling Martin Schulz, voormalig voorzitter van het Europees Parlement.

Mazen en zijn regering baseerden hun claim op een verslag van een Turkse nieuwsdienst dat een zekere ďrabbijn Shlomo Mlma, voorzitter van de Raad van Rabbijnen in Samaria en Judea ,Ē Joodse kolonisten zou hebben opgeroepen om Palestijnse waterbronnen te vergiftigen. Maar diverse onderzoekers slaagden er niet in een dergelijk besluit of een rabbijn met de naam Shlomo Mlma te vinden. De hele affaire bleek zoals zo vaak volledig gefabriceerd.

Toen ze er in Ramallah-de hoofdstad van het Palestijns terreurparadijs- achter kwamen dat de media had ontdekt dat het om een leugen ging, publiceerde het bureau van Mazen de volgende verklaring: ďNadat gebleken is dat de in de toespraak genoemde eis van de rabbijnen niet bestaat, wil de Ďpresidentí benadrukken dat hij niet de bedoeling heeft gehad het Jodendom of het Joodse volk te beledigen, en wel op basis van zijn diepste respect dat hij alle religies toedraagt, waaronder ook het Jodendom.ĒDe leugenaars!

Tijdens de vergadering van de Organization of Islamic Cooperation (OIC), een koepelorganisatie die de 57 moslim lidstaten in de wereld vertegenwoordigt,beschuldigde de corrupte Palestijnse terreurleider Mahmoud Abbas IsraŽl van voortdurende schendingen in de ďbezette gebiedenĒ en sprak hij van minachting door IsraŽl voor het internationaal recht.Hij zei zich niet langer gebonden te voelen aan de in 1993/1994 gesloten Oslo Akkoorden. Maar deze akkoorden zijn al van meet af aan door de terreurbaas Jasser Arafat in de ton gesmeten.Verder drong hij aan op de volledige steun van de OIC-leden voor de zoektocht van de PA naar een volwaardig lidmaatschap van de Verenigde Naties.De terreurbaasbenadrukte dat er geen vrede kan zijn zonder dat Jeruzalem de hoofdstad van de Palestijnse staat is, en beschreef president Donald Trumpís erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van IsraŽl als een schending van het internationaal recht en van ondertekende overeenkomsten. Abbas riep vervolgens de 57 moslim lidstaten van de OIC op om zijn 13-puntenprogramma te onderschrijven met de bekende slogans zoals boycot IsraŽl, Jeruzalem is Palestijns-Arabisch, staten moeten hun erkenning van IsraŽl intrekken en meer van die onzin.

 

Abbas noemt VS ambassadeur 'zoon van een hond'

Abbas noemde op 19 maart 2018 in een bijeenkomst van de ďBende van RamallahĒ de Amerikaanse ambassadeur in IsraŽl David Friedman een 'zoon van een hond'. Friedman reageerde later op de woorden vanAbbas met de woorden: 'Drie Joden zijn in koelen bloede vermoord door Palestijnse terroristen en het antwoord van de Palestijnse Autoriteit was stilzwijgen. Jason Greenblatt, speciaal gezant van de Amerikaanse president Trump voor internationale onderhandelingen, veroordeelde Abbasí uitspraak en zei onder andere: 'Het wordt tijd dat Abbas kiest tussen haatdragende retoriek en concrete en praktische inspanningen om de levenskwaliteit van zijn burgers te verbeteren en hen tot vrede en welvaart te brengen.'

De ďBende van RamallahĒ is ook lid van het Internationale gerechtshof geworden.

Sinds april 2015 is het PLO-bewind lid van het Internationale Strafhof in Den Haag. Dat geeft Abu Mazen en trawanten de gelegenheid IsraŽl bij dit hof aan te klagen voor het plegen van Ďoorlogsmisdadení. Dat is inmiddels gebeurd en het Strafhof heeft besloten de aanklacht in behandeling te nemen en lijkt hiermee van plan te zijn een politieke agenda tegen IsraŽl te voeren. Het gaat om een schandalige beslissing met als enige doel om IsraŽl te beschadigen en IsraŽls recht op zelfverdediging tegen de terreur te ondermijnen. Iedereen die zich een beetje in de problematiek van het Midden Oosten verdiept, weet dat het PLO-bewind geen vrede met IsraŽl wil en dat hun streven is gericht op totale vernietiging van IsraŽl. Het feit dat dit Strafhof de aanklachten in behandeling gaat nemen betekend dat dit instituut terreur rugdekking biedt. In de oorlog in SyriŽ zijn al meer dan 200.000 doden geteld, waarvan duizenden op de meest barbaarse manier zijn vermoord. De club in Den Haag heeft hier niets tegen gedaan. In plaats daarvan wil het Strafhof het meest morele leger ter wereld onder de loep nemen.

Het PLO-bewind heeft het Strafhof gevraagd om met terugwerkende kracht IsraŽl op oorlogsmisdaden te onderzoeken, meer bepaald tot 13 juni 2014. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de oorlog (Operation Protective Edge) tussen IsraŽl en de terreurbewegingen in Gaza in 2014. Duizenden raketten werden vanuit Gaza op IsraŽl afgeschoten, er werden onderaardse terreurtunnels gegraven tot onder IsraŽlische kleuterscholen, en wat doet het Internationale Strafhof in den Haag? Het beslist dat het IsraŽl gaat onderzoeken! Zelfs Hamas maakte bekend een aanklacht tegen IsraŽl te willen indienen. Als reactie hierop overweegt IsraŽl eveneens aanklachten voor oorlogsmisdaden in te dienen tegen Abu Mazen en andere hoge functionarissen in Ramallah. Voorbeelden zijn in dit artikel ruimschoots aan de orde gekomen. De gevolgen voor het PLO-bewind zullen daarom niet uitblijven. Het resultaat zal uiteindelijk zijn dat de uitkomsten eerder schadelijk voor Mazen en trawanten en de oorlogsmisdadigers van Hamas in Gaza zal zijn dan voor IsraŽl. Benjamin Netanyahu heeft gezworen er alles aan te doen zijn soldaten en commandanten te beschermen tegen de aanklachten.

Dit is het paleis wat de terreurleider Mazen voor zichzelf heeft laten bouwen.

Wie de Bijbel kent weet dat alle plannen die er op gericht zijn IsraŽl te vernietigen, zal op een drama voor IsraŽls tegenstanders uitlopen want de Bijbelse God heeft beloofd voor zijn kinderen te zullen zorgen.

Psalm 89:34-36 Ömaar mijn goedertierenheid zal Ik hen niet onthouden, mijn trouw zal Ik niet verloochenen, mijn verbond zal Ik niet ontwijden, noch veranderen wat over mijn lippen gekomen is. Een maal heb Ik mijn heiligheid gezworen. Hoe zou Ik tegenover David liegen! Zijn nakroost zal voor altoos bestaanÖ

Psalm 125:2 Rondom Jeruzalem zijn bergen; zo is de Here rondom zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid.

Psalm 147:19 Hij heeft Jakob zijn woorden bekend gemaakt, IsraŽl zijn inzettingen en zijn verordeningen. Aldus heeft Hij aan geen enkel volk gedaan, en zijn verordeningen kennen zij nietÖ

Psalm 130:8 Hij zelf zal IsraŽl verlossen van al zijn ongerechtigheden.

Overige bronnen: http://www.adl.org/holocaust/denial_me/hdme_origins.asp http://www.israelunitycoalition.org/news/?p=5410http://www.israelunitycoalition.org/news/?p=5408 http://www.haaretz.com/hasen/spages/1166413.html http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=174366

http://www.debka.com/article/8712/http://www.israeltoday.co.il/default.aspx?tabid=178&nid=21022Jerusalem Newswire, 21-22-24 november 2004.WorldNetDaily,20 november 2004.Women in Green,22 november 2004. ZionsCryNews, 20 november 2004. Arutz-7 Editor, 21 november.Israel Today 30 november 2004.Newsletter, World Tribune.com,12 januari 2005. Jerusalem Newswire 9 en26 februari 2005. Zions Cry News,26 februari 2005. ICEJ News, 26 februari 2005.Honest Reporting, 24 februari 2005.Arutz-7Editor, 11 februari 2005.Women in Green,8 november 2004.Arutz-7 Editor, 9 februari en 3 maart2005.Israel Heute Newsletter, 17 februari 2005.Temple Mount Faithful 9 februari 2005.Israel Today Newsletter, 26 februari 2005. http://www.wnd.com/news/printer-friendly.asp?ARTICLE_ID=33687 Israel Today-Newsletter, 3 maart 2005. Arutz-7 Editor, 2 - 24 en 29 maart 2006. Jerusalem Newswire, 2 maart 2006.Women in Green, 3 maart 2006.IsraelToday Newsletter, 28 februarien 29 maart 2006.Guysen IsraŽl News, 29 maart 2006. http://en.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_AbbasIsrael Heute Newsletter, 30 augustus, 30 septemberen 7 oktober 2007.Jeruzalem Newswire, PA grants Tel Aviv bomber martyr status, 3 maart 2005. Sheila Raviv, Nieuwsbrief 3-1-2002. Nai Newsletter Jeruzalem,  3-1-2002. Arutz-7 Nieuwsbrief 3-1-2002. ICEJ News, 3-1-2002.Unity Coalition for Israel, 11 oktober 2007. http://www.firstcoastnews.com/printfullstory.aspx?storyid=4749

Terug naar: Inhoud