Palestijnse terreurbeweging PLO lid van Interpol

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 16 oktober 2017)

Het is nauwelijks te geloven maar Interpol heeft ingestemd met het lidmaatschap van de Palestijnse Autoriteit. Interpol is een internationale organisatie die zich bezighoudt met het ondersteunen van politieorganisaties bij het voorkomen en bestrijden van criminaliteit. De primaire activiteit van Interpol is het faciliteren van de informatie-uitwisseling tussen de politiediensten van de aangesloten landen. Daarnaast houdt Interpol databases bij van gezochte personen, gestolen voorwerpen en allerhande opsporingsinformatie. IsraŽl en de Verenigde Staten probeerden nog om het Palestijnse lidmaatschap te verhinderen, maar dat mislukte. Terwijl Mahmoud Abbas en trawanten volkomen lak hebben aan mensenlevens, moordenaars van Joden uitbundig in het zonnetje zetten en onverkort blijven streven naar vernietiging van de staat IsraŽl, stemden 75 landen, van de 133 voor het Palestijnse lidmaatschap. Slechts 24 landen stemden tegen, 34 landen onthielden zich van stem. Interpol

Dat er in de gevangenissen van zowel de Palestijnse Autoriteit (PA) als die van Hamas in Gaza, systematisch gemarteld wordt, blijkt voor de voorstemmers van het lidmaatschap van ĎPalestinaí geen enkel beletsel te zijn geweest.

De Palestijnse mensenrechtenorganisaties melden in een rapport op 20 september 2017 dat er alleen al in juli dit jaar sprake is geweest van 38 martelingen, waarvan 26 in Gaza en de rest onder het beheer van Mahmoud Abbas. Meneer de Ďpresidentí trekt zich niets aan van internationale wetten en verdragen met betrekking tot de fundamentele mensenrechten. Vrijheid van meningsuiting wordt met geweld de kop in gedrukt want dat levert te veel gevaar op voor de zittende dictators. Maar daar schijnt Interpol dus geen enkele boodschap aan te hebben.

De Palestijnse gevangenis in Jericho staat bekend als 'Een Fort van foltering'. Iedereen die aankomt in dit Ďfortí wordt-aldus een vrijgelaten gevangene- eerst geblinddoekt, zijn handen op zijn rug gebonden, en vervolgens ernstig geslagen door vijf tot tien bewakers. Hij verteld dat ťťn van de meest voorkomende vormen van marteling de "Shabah" wordt genoemd, waarbij de gevangene met zijn handen geboeid aan een plafond wordt gehangen en vervolgens geslagen wordt op alle delen van zijn lichaam. Een andere beruchte vorm van marteling is de "falaka," hierbij wordt met een plastic slang op de blote voeten van de gevangenen geslagen. Naar verluidt zouden in 2013 twee Palestijnse gedetineerden na vijf dagen marteling zijn gestorven in de gevangenis in Jericho. Ze werden geÔdentificeerd als Arafat Jaradat en Ayman Samarah.

De Arabische journaliste Salam Kawther noemt de Palestijnse Autoriteit een bende criminelen, dieven, moordenaars, seksuele smeerlappen en gangsters. ďEr is geen wezenlijk verschil tussen de PA en maffiabendes. Zo was een officier van de veiligheidstroepen Audeh, een beruchte crimineel voordat het PA-bewind hem in dienst nam als officier. Er werden honderden Arabische vrouwen vermoord door hun families tijdens de Al-Aksa Intifada en ook daarna. Het bewind laat na om een functionerend justitiesysteem te vestigen; ze doen niets aan het beschermen van de mensenrechten. De militaire organisaties zijn volledig corrupt. Hun voornaamste bezigheden zijn het bestelen van Palestijnse burgers en het leven voor hen onmogelijk te maken. Omkoperijen hebben de wet vervangen. Als iemand zijn familieleden in de gevangenis wil bezoeken, is de vrouw van de gevangene verplicht om seksuele gunsten te verlenen aan politieambtenaren. Politieagenten leiden bendes van drugshandelaren en dieven die autoís in IsraŽl stelen. Om officier te zijn onder het bewind van Mazen in het nodig een moordenaar te zijn, een misdadiger, of een familielid van iemand die bij het bewind werkt. Om officier te worden onder het bewind van Abbasí in het nodig een moordenaar te zijn, een misdadiger, of een familielid van iemand die bij het bewind werkt" aldus Kawther.

In deze video beschuldigd de voormalige terrorist Mosab Hassan Yousef de Palestijnse afgevaardigden bij de Verenigde Naties ervan, hun eigen volk te misleiden en het conflict met IsraŽl aan te wakkeren. Yousef is de zoon van Sheikh Hassan Yousef, een oprichter van Hamas. Nadat hij getuige was van het martelen van medegevangenen door hun eigen (Arabisch-Islamitische) volk, wisselde hij van loyaliteit naar de veiligheidsdienst van IsraŽl (Shin Bet). De delegatie van de Palestijnse Autoriteit reageerde verschrikt en geŽrgerd toen Yousef hen ervan beschuldigde mensen≠rechten≠schen≠dingen tegenover hun eigen volk te hebben begaan. Ook beschreef hij de Palestijnse Autoriteit als Ďde grootste vijand van het Palestijnse volkí, en voegde daaraan toe: ĎAls IsraŽl niet zou bestaan, zouden jullie niemand hebben om de schuld te geven.í ĎWaar komt uw legitimiteit vandaan?í vroeg hij hen. ĎHet Palestijnse volk heeft u niet gekozen, en het heeft u niet aangewezen om hen te vertegenwoordigen. Uw toewijding is niet ten opzichte van uw eigen volk. Dat blijkt uit uw eigen totale schending van hun mensenrechten. U ontvoert Palestijnse studenten van het universiteitsterrein en martelt hen in uw gevangenissen. U martelt politieke tegenstanders. Het lijden van het Palestijnse volk is het resultaat van uw egoÔstische politieke belangen.í

Het zijn vaak juist Palestijnen die de rapporten publiceren over de martelingen onder het bewind van Mahmoud Abbas en dat van Hamas in Gaza. Zowel de Palestijnse Autoriteit als Hamas geven niets om de rechten van gevangenen of om de mensenrechten van hun onderdanen in het algemeen. Het zijn niets anders dan extremistische dictaturen waar het recht van burgers met voeten wordt getreden. Een in Londen gevestigde mensenrechtenorganisatie meldde 3175 gevallen van schendingen van de mensenrechten, waaronder willekeurige arrestaties, door Abbasí veiligheidstroepen in 2016. Volgens het rapport, waren er onder de honderden gedetineerden ook studenten, docenten en 27 Palestijnse journalisten. Maar de wereld sluit zijn ogen en doen net alsof alles rooskleurig is onder het bestuur van Mahmoud Abbas en zijn bende en gaan ongestoord door met het financieel steunen van deze misdadigers.

 

Mahmoud Abbasí vredelievende koorknaapjes

Het bewind in Ramallah en Gaza heeft niet alleen de IsraŽlische bevolking niets dan ellende gebracht, maar ook de eigen bevolking. Bewoners worden afgeperst, onder druk gezet om terreurdaden te plegen, gemarteld en vermoord. Het is in het verleden herhaalde malen voorgekomen dat Palestijnse terreurbendes langs de huizen gingen en dreigden het gezin van een Arabier te vermoorden als deze niet bereidt was mee te werken. Vermeende collaborateurs worden d.m.v. van schijnprocessen opgesloten en gemarteld en vervolgens door een vuurpeloton geŽxecuteerd of in sommige gevallen in het openbaar ter dood veroordeeld en gelyncht. Lichamen van deze slachtoffers worden met veel bravoure door de straten gesleept terwijl honderden mensen toekijken.

Ze schromen zelfs niet hun eigen kinderen de dood in te jagen. Deze kinderen zijn als willoze slachtoffers in de handen van schurken. Internationale mensenrechten organisaties en ĎWereldleidersí bekommeren zich niet om het lot van deze kinderen. Tieners die in Gaza door Hamas worden opgepakt lopen het risico gemarteld te worden. Sinds januari van dit jaar zijn er zes gevallen bekend waarin kinderen tijdens gevangenschap, tijdens ondervragingen door de politie zijn gemarteld.

Doodstraffen, corruptie en chaos in de Palestijnse gebieden

Arabieren die huizen aan Joden verkopen riskeren daarmee hun leven want sommigen hebben de doodstraf gekregen. Door de jaren heen zijn er diverse Arabieren ter dood veroordeeld en of buitenrechterlijk vermoord vanwege verkoop van land aan Joden. Met de vrijheid van meningsuiting is het eveneens droevig gesteld. Er is in toenemende mate sprake van onderdrukking van de persvrijheid . Telefoons van politieke tegenstanders worden aftapt en beheerders van internetsites worden geblokkeerd en beschuldigd van het verspreiden van ďopruiing en leugens om zodoende de structuur van de samenleving te breken.Ē In opdracht van het bewind worden Arabische journalisten, bloggers en studenten gearresteerd vanwege kritische opmerkingen over Abbas en zijn corrupte kliek. Onder hen was Jamal Abu Rihan, een blogger die op zijn Facebook-pagina schreef:  ĒDe mensen willen een einde aan de corruptie.Ē

Het beleid van het bewind in Ramallah is er op gericht kritische media berichtgeving geheel uit te bannen. Apparatuur van journalisten wordt regelmatig in beslag genomen en journalisten willekeurig gedetineerd en soms gemarteld. Niemand weet precies hoeveel mensen er achter de tralies zitten vanwege kritiek op het bewind in Ramallah. Hoe gewelddadig het er toe gaat mag ook blijken uit de manier waarop Abbasí Ďpolitiekorpsí burgers in elkaar slaat, tijdens een manifestatie tegen zijn bewind.

De politie viel de demonstranten aan met knuppels en geweerkolven, sloeg en verwondde minstens zeven mensen. Zelfs meisjes werden geslagen. Zeven demonstranten werden meegenomen naar een politiebureau samen met minstens twee journalisten waaronder een fotograaf van persbureau Reuters.

Grof geweld door de Palestijnse politie

In de afgelopen tijd hebben Palestijnse veiligheidstroepen meer dan 20 nieuwssites geblokkeerd en tientallen journalisten gearresteerd. Daarnaast heeft Abbas ingestemd met een Wet op Cybermisdaden die zijn veiligheidsstrijdkrachten uitgebreide bevoegdheden geeft om zijn critici op de sociale media tot zwijgen te brengen. Ook wil de Palestijnse Autoriteit zich bemoeien met het werk van de rechters en rechtbanken. En deze bende is met meerderheid van stemmen, lid van Interpol geworden!

De Verenigde Staten en IsraŽl stappen uit de UNESCO-kliek

De Verenigde Staten is vanaf 31 december 2018 geen lid meer van de door de islamitische wereld gegijzelde UNESCOkliek. De ambassadeur van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties zegt dat het beleid van de UNESCO "extreem gepolitiseerd" is. Er is volgens de VS een dringende behoefte aan "fundamentele hervormingen" binnen deze club. Directeur-generaal Irina Bokova van deze anti-IsraŽl kliek zegt het vertrek van de Amerikanen zeer te betreuren en spreekt van "een verlies voor de VN-familie". Enkele uren nadat de Amerikanen hun vertrek hadden aangekondigd, heeft de IsraŽlische premier Netanyahu zijn ministerie van Buitenlandse Zaken opdracht gegeven het vertrek van IsraŽl uit de UNESCO in gang te zetten.

De IsraŽlische ambassadeur bij de VN, Danny Danon, verwelkomde het besluit van de VS en zei: 'De UNESCO is een slagveld geworden voor de openbare belediging van IsraŽl en heeft zijn werkelijke doelen verwaarloosd. De absurde en schandelijke resoluties tegen IsraŽl hebben gevolgen.' Hij prees de Verenigde Staten met de woorden: 'De Verenigde Staten staan achter IsraŽl en zijn een ware leider voor verandering in de Verenigde Naties. De alliantie tussen onze twee landen is sterker dan ooit.' Ook de IsraŽlische vertegenwoordiger bij de UNESCO, Carmel Shama Hacohen, steunde de Amerikaanse terugtrekking uit de organisatie. 'De UNESCO is de laatste jaren in toenemende mate een absurde organisatie geworden en heeft zijn koers verloren, en dat ten gunste van de politieke belangen van enkele staten'. Hij voegde eraan toe, dat het zijn advies aan de IsraŽlische premier Netanyahu was geweest om de VS te volgen en zich onmiddellijk terug te trekken uit de UNESCO. De terugtrekking van de Verenigde Staten en IsraŽl uit de organisatie heeft ernstige gevolgen voor de UNESCO. Door het stopzetten van de betalingen van beide landen moest de jaarlijkse begroting al met een vijfde worden gekort. Dezeclub is niets anders dan een instrument in handen van de Organization of Islamic Cooperation (OIC). Het zijn meesters in het vervalsen van de geschiedenis.

Terug naar: Inhoud