Palestijnse serieleugenaar Saeb Erekat

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 23 februari 2011) (Laatste bewerking: 27 augustus 2021)

Zowel in de tijd dat hij dienst deed als woordvoerder onder het terreurbewind van Jasser Arafat, als onder dat van de huidige terreurleider Abu Mazen (Mahmoud Abbas), heeft de op 28 april 1955 in JordaniŽ geboren Saeb Erekat de leugen en ophitsing tegen IsraŽl en het Joodse volk, tot ťťn van zijn belangrijkste eigenschappen gemaakt.

Tijdens IsraŽls ďOperation Defensive ShieldĒ in de terreurstad Jenin in april 2002, vertelde hij aan de toegesnelde verslaggevers waaronder Bill Hemmer van CNN, dat IsraŽl bezig was een massaslachting aan te richten onder de bewoners van het Ďvluchtelingenkampí in de stad. Saeb Erekat en Jasser Abed Rabbo vertelden dat er 1500 mensen werden vermist en er tenminste 500 lichamen onder het puin bedolven lagen. Ook spraken zij van openbare executies en dat het kamp helemaal met grond was gelijk gemaakt om zo de haat tegen IsraŽl verder aan te wakkeren. De internationale media sprak zonder ook maar enige controle te hebben uitgevoerd, van een door IsraŽlische militairen aangerichte Ďmassamoordí. Een golf van verontwaardiging en anti-IsraŽlische hetze overspoelde de wereld. De toenmalige VN-gezant voor het Midden-Oosten Terje Roed Larsen, kwam zich persoonlijk op de hoogte stellen van de situatie en sprak eveneens van massamoord zonder de werkelijke feiten te kennen. Hij zei de lucht van rottend vlees te hebben geroken en speelde daarmee in op de internationale massahysterie rond de gebeurtenissen in het Ďkampí. Hij vertelde dat hij en zijn medewerkers gruwelen hadden gezien die het voorstellingsvermogen te boven ging.

Mede door PLO- terroristen aangerichte verwoestingen.

CNN liet vele dagen achtereen steeds dezelfde doden zien. Een dode vrouw die herhaaldelijk werd getoond, bleek te zijn overleden aan een hartstilstand. Ook toonde men beelden die de indruk wekten alsof er in heel Jenin geen steen meer op de andere was gebleven. De waarheid is dat 10% van het Ďkampí is verwoest en dat dit voor een deel is veroorzaakt ten gevolge van door terroristen geplaatste explosieven.

Een paar dagen na het eerste interview werd Erekat opnieuw door Bill Hemmer van CNN geÔnterviewd waarin deze aan hem vroeg of hij kon bewijzen dat er 500 mensen door de IsraŽlische troepen in Jenin waren gedood omdat IsraŽl met heel andere cijfers was gekomen. Erekat gaf toe die bewijzen niet te hebben maar zei wel de namen te hebben van 1600 vermiste mensen: ďIk ken moeders die zeggen dat zij hun dochters en zonen missen. Ik ken vaders die hun vrouwen kwijt zijn en ouders die geen idee hebben waar hun grootouders zijn gebleven.Ē Hemmer vroeg hem terug te komen wanneer zijn beschuldigingen ongegrond zouden blijken te zijn waarop Erekat antwoordde: Absoluut, Bill. Absoluut, Bill. Absoluut Bill. Nu zoveel jaren later wacht CNN nog steeds op Erekatís antwoord. In werkelijkheid zijn er in Jenin in totaal 56 doden gevallen waaronder 3 kinderen en 4 vrouwen, de rest waren gewapende PLO-terroristen.

PLO- serie leugenaar Saeb Erekat

In een ander interview met Erekat in april 2002, claimde hij in een live interview op CNN dat IsraŽlische troepen schietend en schreeuwend Arafats compound in Ramallah waren binnengedrongen waarbij eenpolitieman om het leven gekomen was omdat de IsraŽlische militairen verboden hadden de man met een ambulance af te voeren. Gedurende het interview, schakelde CNN over naar een andere correspondent vlakbij Arafats compound om uit te zoeken wat er precies gaande was, maar deze zei dat er helemaal niets aan de hand was.

In april 2010 beschuldigde Erekat de IsraŽlische regering ervan ďeen apartheids bewind te zijn erger dan dat van Zuid AfrikaĒ. Daarmee in de voetsporen tredend van de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter, de Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu en vele andere IsraŽl haters. Ook beschuldigde hij IsraŽl van ďoorlogsmisdadenĒ enĎeen nieuwe misdaad tegen het hulpeloze Palestijnse volkí volgende op de dood van de vrouw Jawaher Abu Rahma op vrijdag 31 december 2010 tijdens het wekelijkse protest bij het veiligheidshek in Bilin. Deze vrouw zou volgens Erekat zijn gestorven ten gevolge van het gebruik van traangas door het IsraŽlische leger. Zo probeerde hij Jawaher Abu Rachma tot de nieuwe icoon van hun anti-IsraŽl hetze te maken en kreeg daarvoor alle ruimte van de toegesnelde media. De media nam de valse beschuldigingen over en sprak eveneens van ďDood door traangasĒ. Het PLO-bewind noemde haar een ďmartelaarĒ van IsraŽlische ďoorlogsmisdadenĒ. Pro-PLO activisten, schreeuwden wereldwijd, moord en brand maar de dood van de vrouw, bleek na uitvoerig onderzoek, niet te zijn veroorzaakt door het inademen van traangas,maar door een door Palestijnse doktoren toegediende overdosis medicijnen die gewoonlijk worden gegeven aan leukemiepatiŽnten. De vrouw stond al maanden onder behandeling vanwege kanker.

Erekat, nooit gebrek aan internationale persbureaus die graag de Ďwaarheidí uit zijn mond wilden horen

Wat voor een ongekende leugenaar deze Erekat is mag ook blijken uit een opiniestuk  in de Jerusalem Post van 11 december 2011, dat de titel, ĎHet moment van de waarheidí droeg. Daarin stelde hij het IsraŽlische publiek voor om de aanvraag voor volledig VN lidmaatschap van de PLO te steunen omdat dit ďeen vreedzame en positieve investering in de vrede zou zijnĒ. Het is inmiddels genoegzaam bekend dat de ďBende van RamallahĒ helemaal geen vrede wil maar streeft naar vernietiging van IsraŽl. In zijn ĎMoment van de waarheidí raakt hij verstrikt in zijn eigen leugens wat blijkt uit de volgende uitspraak: ďde nederzettingen, de muur (95% hek-5% muur) en de daarmee samenhangende infrastructuur bezetten nu bijna de helft van de West-Bank (Samaria en Judea)Ē. In november 2011publiceerde Haíaretz echter een interview met Erekat waarin hij zei dat hij in het bezit was van luchtfotoís waaruit blijkt dat de nederzettingen ongeveer 1,1% van Samaria en Judea in beslag nemen. In een opinieartikel voor The New York Times in 2002 schreef Erekat echter dat een twee staten oplossing onmogelijk was en beweerde hij toen dat de nederzettingen 42% van de Westelijke Jordaanoever bezetten. Voor de duidelijkheid, het 1,1% percentage dat genoemd wordt in het Haíaretz artikel is juist.

De afgevaardigde voor IsraŽl aan de Verenigde Naties, Ron Prosor, beschuldigde op 20 mei 2013 Erekat, van leugens en ophitsing, nadat Erekat eerder had verklaard dat de beleidslijnen van IsraŽl erger zijn dan het Apartheidsregime dat destijds in Zuid-Afrika heerste. ďSaeb Erekat zal nooit een kans laten liggen om op de internationale tribune uit te halen naar IsraŽl,Ē zei Prosor. ďMen zou toch mogen verwachten dat een man die belast is om te onderhandelen over vrede, de vredeswil zou aanmoedigen en niet ophitsing tot haat,Ē voegde hij eraan toe.Erekat: ďVandaag op de West Bank, met inbegrip van Oost-JeruzalemÖ kan ik de situatie in ťťn woord samenvatten: Apartheid. Erger dan zoals die bestond in Zuid-Afrika,Ē vertelde de rioolrat Erekat op een bijeenkomst van het VN Comitť voor de Onvervreemdbare Rechten van het Palestijnse Volk. ďVandaag rechtvaardigt IsraŽl zijn apartheidsbeleid met de term veiligheid.Ē

In het eerder genoemde opiniestuk in de Jerusalem Post zei hij:ďTwintig jaar vredesproces zijn verstreken zonder dat er een einde aan het conflict is gekomen. In feite zijn de meeste Palestijnen getuige geweest van de verslechtering van hun situatie in de afgelopen twee decennia, terwijl IsraŽl geniet van een ongekende economische groei en welvaartĒ.De feiten zijn dat het conflict al na ondertekening van de Oslo-akkoorden in 1993 had kunnen worden beŽindigd maar door aartsterrorist Jasser Arafat en consorten volledig zijn getorpedeerd.Deze mogelijkheid heeft zich nadien nog een paar keer voorgedaan bijvoorbeeld tijdens de onderhandelingen in Camp David. In plaats daarvan begon Arafat een vooraf geplande terreur oorlog tegen Israel, als gevolg hiervan stortte de PLO-economie in. De huidige PLO-baas Abu Mazen, had opnieuw een kans om het conflict te beŽindigen in 2008. Hij heeft echter nooit gereageerd op het aanbod van Ehud Olmert om een staat te vestigen op 98,5% van IsraŽls aloude Thuisland die werden ďheroverdĒ in de Zesdaagse Oorlog van 1967.

Op 25 oktober 2011 beschuldigde hij de IsraŽlische minister van Buitenlandse zaken Avidor Lieberman ervan gezegd te hebben dat PLO-leider Abu Mazen het grootste obstakel voor de vrede is en verwijderd moet worden. Erekat noemde de uitspraken extreem gevaarlijk en een uitnodiging zijn om Mazen te doden. Erekat vertelde aan het radio station ďStem van PalestinaĒ hierover contact te hebben opgenomen met de Verenigde Staten, de Europese Unie en Rusland om deze gevaarlijke verklaringen aan te klagen. Erekat zei: ďWe begrijpen dat alles zijn prijs heeft, maar wanneer het om openlijke ophitsing gaat om president Abu Mazen te doden, gaat dat te ver voor ons.ĒLees hier wat minister Lieberman werkelijk heeft gezegd als reactie dat Abu Mazen voor de zoveelste keer dreigde met te zullen opstappen als de vredesonderhandelingen niet worden hervat. Als er een echt struikelblok is voor de vrede, dan is dat Mazen. Na al die jaren, weet Erekat dat westerse diplomaten en de media hem nauwelijks ter verantwoording zullen roepen voor zijn verbazingwekkende staat van dienst omtrent leugens en bedrog, dus kan hij dit ongestraftverder blijven doen. En zo komt Erekat met regelmaat met beschuldigingen die nimmer op enige waarheid berusten. Erekat is niets anders dan een serie leugenaar, maar wordt desondanks veelvuldig door de media aan het woord gelaten.

Zo beweerde hij in een radio-interview, dat 96 procent van de slachtoffers tijdens de militaire operatie ďProtective EdgeĒ (Beschermende Rand) in 2014, burgers zouden zijn. Hij herhaalde ook de beschuldigingen van PLO-terreurbaas Abu Mazen , die IsraŽl bij de Verenigde Naties had beschuldigd van 'volkenmoord.' Erekat beschuldigde IsraŽl ervan, zich tegenover de PLO-Arabierente gedragen als een apartheidsstaat. Hij zei, dat IsraŽl 12.000 Palestijnen had gedood in de genoemde Gaza-oorlog en nog eens 12.000 had verwond. De Verenigde Naties gaan uit van 2100 doden, waarvan driekwart burgers zouden zijn. Volgens het IsraŽlische leger kloppen ook deze aantallen niet en zijn tenminste de helft van alle slachtoffers actieve terroristen.

In een commentaar in de Washington Post zei Erekat: ĎOnze geschiedenis gaat heel ver terug, veel verder dan degenen die aan ons bestaan twijfelen zich voor kunnen stellen. We hebben al onder een groot aantal machthebbers geleefd: de Kanašnieten, de Egyptenaren, de Filistijnen, de IsraŽlieten, de Perzen, de Grieken, de Romeinen, de kruisvaarders, de Mongolen, de Turken en de Britten.íErekat beweert hier dat de ĎPalestijnenídus al leefden vůůr al deze volken uit de geschiedenis. Maar de Palestijnse claims op dit land is ťťn van de grootste leugens in de menselijke geschiedenis. Op 8 mei 2014 verklaarde hij dat Hamas geen terreurororganisatie is en geen aanslagen pleegt. Op de Arabische radiozender A-shams Radio zei Erekat in het Arabisch: ďHamas is een politieke Palestijnse beweging, die geen terrrorische beweging is.Ē Maar Hamas houdt er zelf een heel andere mening op na want op 11 mei 2011 zei een parlementslid van Hamas op Hamas-TV "Palestijnen komt de eer toe om de Joden uit te roeien." Tijdens de viering van haar 24 jarige bestaan op 14 december 2011 zeiden de leiders er bijzonder trots op te zijn in hun 24-jarig bestaan 1365 IsraŽliŽrs te hebben vermoord,voornamelijk onschuldige burgers, en kondigden aan daar mee door te gaan totdat de Joodse staat is vernietigd en alle Joodse bewoners tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse Zee zijn verdwenen.Daarnaast riep Hamasterreurleider IsmaŽl de Arabieren in LibiŽ, Algerije, Marokko, Irak, SyriŽ en Golfstaten op om gezamenlijk een leger te vormen en op te marcheren naar Jeruzalem om de stad en de Al Aksa moskee te bevrijden.

Dat Erekat een aartsleugenaar is mag ook blijken uit zijn uitspraak tijdens een conferentie in Munchen waar hij verkondigde dat zijn familie al 8800 jaar geleden in Palestina leefde. Hij noemde zichzelf Ďde trotse zoon van de Kanašnietení. Deze leugen wordt zelfs onderwezen in de scholen van het PLO-bewind. De fantasie van de man heeft ongekende vormen aangenomen want de naam Palestina is pas in 135 n.Chr. geintroduceerd door de Romeinse keizer Hadrianus. The Times of Israel was erbij toen Saeb Erekat zijn fabelachtige leugens verkondigde: Hij zei letterlijk het volgende: ďIk ben de trotse zoon van de Kanašnieten die daar 5500 jaar geleden leefden totdat Jozua Bin-Nun de stad Jericho in de as legde.ĒVolgens Erekat heeft Jozua Bin-Nun bekend van het ĎBoek Jozuaí uit het Oude Testament, dus in 3500 v.Chr. de stad Jericho in de as gelegd. Maar de Bijbelse Jozua leefde pas 2200 jaar later en wel rond 1300 v.Chr. De Kanašnieten zijn trouwens geen Arabieren maar nazaten van Cham. Toch beweert Erekat wel degelijk een Arabier te zijn dus kan zijn verhaal Ďeen trotse zoon van de Kanašnieten te zijní, op de mesthoop.

Erekat is geboren in Abu Dis, nabij Jeruzalem. Uit een interview met een andere Erekat eveneens geboren in Abu Dis, genaamd Hussein Mohamed Erekat, verhaalt dat zijn familie oorspronkelijk afkomstig is uit het Huwaitat gebied, het grensgebied van JordaniŽ en Saoedi-ArabiŽ in de noordwestelijke Arabische Peninsula. Dit artikel over de dialecten en clans van Saoedi-ArabiŽ, bevestigt het bestaan van de families Erekat (soms gespeld Areikat of Ariqat) in Huwaitat, en ze zijn een van de zeven clans die in IsraŽl terecht kwamen en Saeb Erekat is lid van deze clan! Deze Facebook-pagina van de familie Erekat traceert de familiegeschiedenis van Erekat, en dit artikel bevestigt dat de familie uit het gebied van Huwaitat kwam. Zijn familileden bekleden belangrijke posities in de Jordaanse overheid of in de strijdkrachten, en drie bekleden functies binnen het PLO-bewind waaronder Maen Rashid Areikat de Amerikaanse vertegenwoordiger voor de PLO en Khaled Erekat de afgevaardigde van de PLO in de OekraÔne. En dan natuurlijk serieleugenaar Saeb Erekat die na al die jaren van gedocumenteerde leugens, nog steeds zijn gang kan gaan en niemand in Brussel of Washington, noch de media het lef heeft om hem te confronteren met zijn leugens. Velen wachten nog steeds op het moment dat Erekat, in Jericho de grot zal aanwijzen waar volgens hem zijn voorouders zowat 10.000 jaar geleden leefden.

Alan Baker, IsraŽlís voormalige ambassadeur in Canada, die betrokken was bij de vredesonderhandelingen met de Palestijnen, noemde in deze video Saeb Erekat ďeen volleerde leugenaar.Ē Zo zag hij op een keer Erekat ďletterlijk in tranenĒ op CNN, sprekend over wat alleen maar kan worden omschreven als doortrapte leugens over de manier waarop de IsraŽlische strijdkrachten zijn Palestijnen aanvielen en afspraken schendden.Naar aanleiding van deze uitzending belde Baker hem op met de vraag ĎSaeb, hoe kunt je zoiets zeggen? Jij weet dat dit niet juist is! Erekats reactie wasĎAlan, jij doet jouw job en ik doe mijn job.í Met andere woorden, zijn job is al jaren liegen over alles en nog wat, en de internationale media vind het allemaal prachtig.

Erekat krijgt opnieuw een podium om leugens te verkondigen

Deze keer was hetThe Washington Post dat een aantal leugens van hem publiceerde. Erekat beweert in dit interview dat de Palestijnen al meer dan een halve eeuw lijden onder de IsraŽlische nederzettingen en het bijhorende bewind. Maar wat er in werkelijkheid plaatsvindt, is dat het lijden van de Palestijnen wordt veroorzaakt door hun eigen krankzinnige leiders. Bewoners die onder het gezag van de corrupte maffia bende in Ramallah vallen worden dagelijks geconfronteerd met verheerlijking van terreur, het ontkennen van het bestaansrecht van IsraŽl, het ontkennen dat Joden het recht hebben om als menselijke wezens te bestaan en zo meer. Door het oproepen tot het plegen van geweld tegen onschuldige IsraŽlische burgers, is IsraŽl genoodzaakt veiligheidsmaatregelen te nemen ter bescherming van hun eigen bevolking. Palestijns terrorisme bestond trouwens al lang vůůr de eerste nederzettingen werden gebouwd.

Ook beschuldigd Erekat IsraŽl ervan het Amerikaanse vredesbeleid te frustreren, maar ook dat is niet waar. Zo is IsraŽl akkoord gegaan met de door Bill Clinton opgedrongen Oslo-akkoorden, met de ďRoadmap voor vredeĒ, de ontruiming van Gaza in 2005 in opdracht van George W.Bush en andere door Bill Clinton, George W.Bush en Barack Hussein Obama opgedrongen eisen. Tijdens de bijeenkomst in juli 2000 in Camp David bood de IsraŽlische regering onder leiding van Ehud Barak, Jasser Arafat een eigen staat aan in Gaza en op 95% van IsraŽls aloude thuisland, de Bijbelse gebieden Samaria en Judea. Daarnaast was IsraŽl bereid zowel het oostelijk deel van Jeruzalem als ook de Tempelberg op te geven. Het is juist het bewind in Ramallah dat geen enkel vredesinitiatief heeft geaccepteerd en alle handreikingen van IsraŽl met terreur heeft beantwoord.

Bill Clinton zei zelf dat de Palestijnen zijn voorstellen voor vrede hebben verworpen. Wie saboteert er dus de vredesinspanningen van de Verenigde Staten? De ďBende van RamallahĒ omdat ze geen vrede willen. Wat ze willen is de totale vernietiging van IsraŽl vastgelegd in hun eigen handvest.

Ook beweert Erekat dat het Palestijnse volk in 1948 met geweld uit hun huizen werden verdreven en verbannen uit hun thuisland. In 1948 bestonden er echter nog geen Palestijnen. Het ging om Arabieren die niet door IsraŽl uit hun huizen zijn verdreven maar in opdracht van de Arabische leiders.

Serieleugenaar Saeb Erekat

De Arabieren vertrokken omdat hun leiders via de radio en pamfletten opriepen om in de naam van Allah daarop aandrongen. Zo riep onder meer de moefti van Jeruzalem alle Arabieren op het land zo snel mogelijk te verlaten, omdat ze anders het gevaar liepen gedood te worden door de Arabische troepen en de bommen. ,,Onze legers staan klaar aan de poorten en zullen alles en iedereen uitroeien om ons land vrij te krijgenĒ, zo sprak moefti Haj Mohammed Effendi Amin El Husseini. Daarnaast werd tijdens propagandistische radio uitzendingen IsraŽl beschuldigd van wreedheden tegen de Arabische bevolking. Dat deed duizenden besluiten het land te verlaten. Bovendien zouden burgers die geen gehoor gaven om te vertrekken worden beschouwd als overlopers. De vluchtelingen zouden volgens de Arabische leiders weer naar hun huizen kunnen terugkeren, zodra de nieuwe staat IsraŽl was veroverd en de overgebleven Joden de zee in waren gedreven. Maar dat liep even anders.

Naast alle leugens ontkent hij ook het recht op zelfbeschikking van de Joden. Volgens hem is vrede onmogelijk zolang de Westelijke Jordaanoever (de Bijbelse gebieden Samaria en Judea) en ook Jeruzalem niet etnisch wordt gezuiverd van Joden. Erekat is een leugenaar die zonder blikken of blozen de geschiedenis vervalst. Het is triest dat de media deze IsraŽl en Jodenhater steeds opnieuw een platform geeft. Hij kan na al die jaren van gedocumenteerde leugens, nog steeds zijn gang gaan en niemand in Brussel of Washington, noch de media vinden het nodig om hem met zijn leugens te confronteren. Ze wachten nog met spanning op het moment dat Erekat, in Jericho de grot zal aanwijzen waar volgens hem zijn voorouders zowat 10.000 jaar geleden leefden.

Erekat vraagt om longtransplantatie in IsraŽl.

Na vele jaren IsraŽl te hebben beschuldigd van 'volkenmoord', oorlogsmisdaden en andere kwaadaardige beschuldigingen wilde hij door IsraŽl aan een nieuwe long geholpen worden. Erekat staat al jaren bekend om zijn typische Palestijnse leiderskwaliteiten: onbetrouwbaar, woordbreker, liegen & bedriegen, achterbaksheid, misleiding, hypocrisie, schijnheilig. Opeens leken hem IsraŽls goederen en diensten toch niet zo verschrikkelijk meer als tijdens zijn frequente oproepen de BDS-beweging (Boycott, Divestment and Sanctions) te steunen. Maar nu had deze gezworen vijand van IsraŽl, de chotspe om te vragen om een Joodse donorlong die hem kon redden van longfibrose, een dodelijke aandoening. Daarbij gebruikte hij zijn VIP-status om te eisen dat hij bovenaan de wachtlijst kwam te staan voor longtransplantaties. De IsraŽlische autoriteiten stemden ermee in en werd al in een IsraŽlisch ziekenhuis onderzocht waar doktoren hem vertelden dat zijn situatie terminaal was en kreeg daarvoor medicijnen die hem enige tijd hebben geholpen maar zijn conditie ging steeds verder achteruit.

In het geheim, en tegen het protocol in werd zijn naam bovenaan de wachtlijst geplaatst voor longtrans≠plantaties. Zonder er enige ruchtbaarheid aan te geven, zou Erekat worden geopereerd in het Wolfson Medical Center. Maar het geheim kwam aan het licht en veroorzaakte een golf van protest. Het Nationale Transplantatiecentrum ADI en het ministerie van Gezondheid werd onder protest van velen gedwongen om de beslissing om Erekat te helpen, alsnog bekend te maken. De campagne resulteerde in duizenden reacties gericht aan het Nationale Transplantatiecentrum, wat uiteindelijk tot gevolg had dat de directie besloot om Erekat niet te opereren. De longtransplantatie heeft in Amerika plaatsgevonden, maar Erekat wordt nu alsnog in een IsraŽlisch ziekenhuis verzorgd om te herstellen van de operatie.

Na vele jaren van kwaadaardige beschuldigingen van genocide en oorlogsmisdaden aan het adres IsraŽl, wil de haatprediker Saeb Erekat nu door IsraŽl aan een nieuwe long geholpen worden.

Is het niet ironisch dat juist deze figuur die het land en het volk van IsraŽl jarenlang heeft gedemoniseerd, hoopte dat IsraŽlische chirurgen zijn leven zouden redden door hem met succes een vervangende long te geven. IsraŽlische ziekenhuizen accepteren regelmatig Palestijnen, ongeacht wie ze zijn. De artsen in IsraŽl maken geen verschil tussen Joden, Arabieren, terroristen of christenen. De artsen kijken evenmin naar religie of wat hun politieke achtergrond ook is. Ze helpen iedereen, zelfs Palestijnse terroristen die gewond zijn geraakt bij een aanslag op onschuldige IsraŽlische burgers. Ze doen dat uit liefde voor het leven en uit liefde voor de Schepper. In IsraŽlische ziekenhuizen worden patiŽnten met een menselijke eigenschap geconfronteerd die zeldzaam is het Midden-Oosten.

Erekat Israel bezet 100% van Palestina

Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van IsraŽls hervestiging in de Bijbelse gebieden Judea en Samaria, vertelde de Amerikaanse ambassadeur David Friedman aan het Walla-nieuwsportaal dat de 'nederzettingen deel uitmaken van IsraŽl'. Deze uitspraak van Friedman leverde nogal wat commenataar op van Saeb Erekat. Hij veroordeelde de uitspraak zeggende: ďIsraŽl wordt internationaal erkend als een bezettende macht over 100% van Palestina, inclusief Oost Jeruzalem. Hij noemde de uitspraak van Friedman niet alleen vals en misleidend maar ook in strijd met internationale wetgeving, VN-resoluties en Amerikaís historische positie. Erekat: "Het is niet de eerste keer dat Mr. David Friedman zijn positie duidelijk maakt als verdediger en bekrachtiger van de IsraŽlische bezetting en annexatie.Ē Wat Friedman onder meer had gezegd was dat de verschillende VN-resoluties waarop het vredesproces is gebaseerd, IsraŽl nooit verplichtte om het volledige grondgebied dat het in 1967 van de Jordaanse bezetting bevrijdde, over te dragen.

Erekat is 10 november 2020 overleden.

Hij werd daarvoor al enkele weken behandeld in het IsraŽlische Hadassah ziekenhuis. De behandeling van deze schurk in een IsraŽlisch ziekenhuis was een klap in het gezicht van de vele slachtoffers waaronder de familie van Adelle Biton die in 2013 op vierjarige leeftijd werd vermoord door een Palestijnse stenengooier. De moeder van het meisje uitte op 18 oktober haar verontwaardiging over de overeenkomst van IsraŽl om de serieleugenaar Erekat in een IsraŽlisch ziekenhuis behandelen vanwege longproblemen.

In een bericht op Facebook schreef Dr. Biton: ďIedereen die medelijden heeft met de wrede, wordt uiteindelijk wreed tegen de barmhartigen. Het is niet nieuw dat we geld betalen aan de PA, geld dat uit de zakken van de inwoners van de staat IsraŽl komt. De sommen geld die IsraŽl overmaakt aan de Palestijnse Autoriteit, kunnen worden gebruikt om medisch personeel op te leiden, ziekenhuizen te bouwen en medische apparatuur te kopen, maar in plaats daarvan gaat het geld naar terrorisme, naar de salarissen van terroristische families, naar wapens en naar infrastructuur.Ē

ďIsraŽl bevindt zich midden in een crisis en volgens de gepresenteerde gegevens is het Hadassah-ziekenhuis volledig bezet en toch hebben we hem met open armen ontvangen, want hij verdient het, zonder enige twijfel, hij verdient het. Wat een schande en een schande. Een schandalige en beschamende beslissing, een beslissing die de nabestaanden en inwoners van de staat IsraŽl schaadt. Heeft iemand die terrorisme aanmoedigt, een persoon die lid is van een terroristische organisatie recht op medische behandeling in ons land? Op mijn kosten?Ē

Adelle Biton liep kritieke wonden op en artsen zeiden aanvankelijk dat Adelleís herstel van de klap ronduit wonderbaarlijk was. Ongeveer twee jaar lang onderging Adelle revalidatie, maar de ernstige zenuwbeschadiging waar ze nooit van hersteld was, leidde er uiteindelijk toe dat ze uiteindelijk toch overleed nadat ze plotseling een longontsteking had gekregen. Vijf Palestijnse tieners, Muhammad Mahdi Suleiman, Tamer Ayyad Ahmad Souf, Ammar Abd al-Nayif Souf, Ali Yassin Ali Shamlawi en Muhammad Jumaa Muhammad Kleib, uit Kfar Haras werden korte tijd later gearresteerd voor het gooien van de stenen die de crash veroorzaakten. In december 2015 werden alle 5 veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf en een boete van 6545 euro.

De behandeling van Erekat leidde ook tot een debat in de media: ďmoet IsraŽl zijn vijanden helpen en behandelen?Ē Toen zijn gezondheid dramatisch verslechterde, besloot zijn familie Erekat naar Jeruzalem te brengen en niet naar een Palestijns of Jordaans ziekenhuis. Intussen behandelen de IsraŽlische artsen Erekat, wiens immuunsysteem drie jaar geleden ernstig werd aangetast door zijn longtransplantatie. ďDit is absolute waanzinĒ, benadrukte de religieuze journalist Kalman Liebeskind herhaaldelijk in zijn krant Maí ariv. ďHet is dwaas, dat we iemand behandelen die op andere dagen direct of indirect oproept tot het doden van Joden. Iemand in de regering moet hier een einde aan maken.Ē Op Radio FM103 sprak Bezalel Smotrich, een religieus Knessetlid, zich ook uit tegen het gedrag van IsraŽl: ďHet is niet moreel verantwoord om een terrorist te behandelen. Ik heb er een probleem mee dat sommige van mijn broeders en zusters in de Staat IsraŽl hun morele ideeŽn en hun verstand hebben verloren. Alleen het feit dat sommigen denken dat het moreel is om een vijand te behandelen is niet moreel.Ē

In de visie van religieuze Joden is de zogenaamde liefde voor vijanden een christelijk gebod, en daarom zijn ze er fundamenteel tegen. ďHet is onbegrijpelijk dat IsraŽl aan een terroristische en corrupte Palestijnse politicus zoals Erekat, die de BDS-beweging wereld≠wijd tegen IsraŽl heeft opgehitst, een VIP-dienst in het IsraŽlische zieken≠huis aanbiedt. Waarom moeten de IsraŽlische burgers, die nu zelf in een economische en sociale crisis verkeren, de medische behandeling financieren van degenen die hun hele leven zich inspannen om hen te doden,? IsraŽl wil een humanitair gebaar maken, laat de PA ervoor betalen.Ē

Hoe je het ook bekijkt en beoordeelt, IsraŽl heeft zijn vijanden altijd geholpen in tijden van nood, al generaties lang. Erekat is niet de eerste en niet de laatste Palestijn die door IsraŽliís wordt behandeld. Ter herinnering: het Joodse volk is minder toegewijd aan het christelijke gebod van de liefde voor vijanden in het Nieuwe Testament. Maar IsraŽl en het Joodse volk gedragen zich vaak meer christelijk dan christelijke naties, zoals in dit geval. En niet iedereen kan dit begrijpen en ook niet iedereen wil het uitvoeren, want dit is vanuit de Joodse denkwijze een christelijk gebod en dus vreemd voor joden. Maar toch gedragen Joden zich vaak barmhartiger tegenover hun vijanden, want Jezus was tenslotte ook een Jood. Dit gen zit waarschijnlijk gewoon in het Joodse DNA.   

Terug naar: Inhoud