Palestijnse moordenaars worden rijkelijk beloond

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt 20 december 2005) (Laatste bewerking: 20 maart 2020)

Zoals inmiddels genoegzaam bekend worden Palestijnse moordenaars rijkelijk beloond door de “Bende van Ramallah”. Het bewind heeft in 2004 een wet aangenomen om Palestijnse terroristen die onschuldige Israëlische burgers hebben vermoord, rijkelijk te belonen. De beloning is afhankelijk van de misdaad die ze hebben gepleegd. Ook de families van zelfmoordterroristen en andere zogenaamde “martelaren“ ontvangen een beloning. Het te betalen bedrag is vastgelegd in voorschriften. Daarnaast verbiedt de wet een ​​vredesakkoord met Israël te ondertekenen zolang dat niet de vrijlating van alle Palestijnse terroristen omvat.

Reeds in december 2005 rapporteerde The Weekly Standard dat bendeleider Abbas, 2200 dollar (per familie) aan de nabestaanden van zelfmoordterroristen had uitgekeerd. Ze betalen jaarlijks meer dan 30 miljoen euro aan terroristen die in Israëlische gevangenissen zitten, geld dat afkomstig is van onder meer de Europese belastingbetaler en dus ook van de Nederlandse belastingbetaler.

Het maandloon van de geïnterneerde terroristen is afhankelijk van de status, het aantal “dienstjaren” van de terrorist en de lengte van de gevangenisstraf waartoe hij veroordeeld werd. Wie tot een straf van drie jaar is veroordeeld, krijgt 280 euro bloedgeld per maand. De hoogste maandsalarissen bedragen 2000 euro voor wie vijftien tot twintig jaar gevangen zit. Moordenaars die meer dan 30 jaar de cel in moeten, bijvoorbeeld omdat ze hebben meegeholpen onschuldige Joodse kinderen op te blazen, krijgen 2400 euro per maand. De terrorist die de massamoord op 27 maart 2002 in het Park Hotel in Netanya organiseerde waarbij 30 Israëliërs werden gedood, ontvangt een maandloon van 2368 euro.

Terreurcel van Hamas ontvangt ruim € 1.1 miljoen.

Op 31 juli 2002 ontplofte een bom gevuld met granaatscherven in het Frank Sinatra cafetaria op de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Daarbij vielen negen doden waaronder vier Israëli’s en vijf buitenlanders. Daarnaast vielen er 85 gewonden waarvan een aantal ernstig. De terreurbeweging Hamas claimde de verantwoordelijk voor deze bomaanslag. Op 17 augustus 2002 arresteerde het Israëlische leger eerst vier terroristen die verantwoordelijk waren voor de aanslag en later nog eens twee. Alle zes werden ze veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen voor de gruwelijke moordpartij.Sinds hun arrestaties heeft de “Bende van Ramallah” deze moordenaars beloond met een bedrag van 1.125.368 euro. Onder de veroordeelde hellehonden bevonden zich Abdullah Barghouti, een belangrijke commandant van de Al-Qassam Brigades.

De negen slachtoffers van de aanslag in het cafetaria van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem

2000 dollar voor “de nabestaanden van de martelaar Samoudy”.

Het volgende bericht bewijst nog maar eens hoe ziek de Palestijnse samenleving wel is. Op dinsdag 25 januari 2011 verscheen het bericht in de Palestijnse-krant Al-Hayat Al-Jadida: ,,President Mahmoud Abbas schenkt 2000 dollar aan de nabestaanden van Shahid Samoudy”. In januari 2011 reed de terrorist Khaldoun ‘Salem’ Samoudy met een taxi naar een Israëlische controlepost in Hamra om deze op te blazen. Hij droeg twee zelfgemaakte bommen bij zich, pijpen gevuld met springstoffen, nagels en gebroken glas, in de bedoeling zoveel mogelijk Israëlische soldaten te doden en vooral er zoveel mogelijk voor het leven te verminken. Bij de controlepost aangekomen duikelde hij uit de taxi, strompelend in zijn veel te lange djelaba, rende de door de Palestijnse-leiders geïndoctrineerde ‘stakker’ naar de Israëlische soldaten onder de kreten “Allahu Akhbar”. De soldaten vuurden enkele waarschuwingsschoten af in de lucht, maar er was geen houden meer aan. De enige manier om hem te stoppen was het vuur te openen voor hij zijn bom kon laten ontploffen.

Martelaar Khaldoun Najib Samoudy sneuvelde in het zicht van de meet.

Dit was misschien wel het einde van de onfortuinlijke Samoudy maar het overtuigende begin van een roemrijke martelaarscarrière in de gelederen van het Palestijnse terreurbewind gezien het volgende bericht van 25 januari 2011 in de krant Al-Hayat Al-Jadida: “President Mahmoud Abbas schenkt 2000 dollar aan “de nabestaanden van de Shahid Samoudy”.

Het is moeilijk vechten tegen een vijand die graag wil sterven, die gelooft dat de dood beter is dan het leven, die meent verzekerd te zijn van het paradijs als hij sterft terwijl hij “ongelovigen” afslacht. Deze doodscultuur is al zo oud als de islam en is vanaf het begin gebruikt bij de bloedige aanvals- en veroveringsoorlogen die moslims, zolang ze daartoe de macht hadden, altijd gevoerd hebben.

Terreurbaas Abbas belooft zijn laatste cent aan gevangen terroristen te geven.

Op 26 augustus 2019 kreeg terreurleider Mahmoud Abbas (die eigenlijk niets meer te vertellen zou moeten hebben omdat zijn termijn al in januari 2009 verstreken is) weer een podium op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij informeerde de wereldafgevaardigden dat ondanks de eisen van Israël en de Verenigde Staten, de Palestijnse Autoriteit salarissen aan terroristen zal blijven betalen. "Zelfs als ik maar één cent had, zou ik het aan de families van de martelaren, gevangenen en helden hebben gegeven". Hij ontving hiervoor een groot applaus van de menigte. Dat laat niet alleen zien hoe ziek de “Bende van Ramallah” is maar ook de wereldleiders die zijn schandalige toespraak hebben toegejuicht. Aan het einde van zijn VN-toespraak had hij het lef om te beweren dat "onze handen altijd zijn uitgestrekt voor vrede."

 

Nederland is eindelijk gestoptmet het sponseren van Palestijnse terroristen

Nederland is met ingang van 2020 gestopt met de begrotingssteun aan de Palestijnse Autoriteit. De Tweede Kamer heeft in 2018 een motie aangenomen waarin de regering nog een jaar de tijd kreeg om de Palestijnse Autoriteit te overtuigen te stoppen met de perverse beloningen voor moord en terreur. Dat is ondanks -de circa 20 gesprekken die hierover met Palestijnse Autoriteit hebben plaatsgevonden- niet gelukt want ze houden teveel van hun martelaren die dood en verderf zaaien onder onschuldige Israëlische burgers.

Zo verklaarde Mahmoud Abbas op 10 augustus 2019 het volgende: “Wij zijn het er niet mee eens dat zij onze martelaren als terroristen beschouwen. Dat zijn de martelaren van ons vaderland! Wij zijn het er ook niet mee eens dat zij ook maar één cent van hun geld moeten inleveren.” Naar aanleiding van noodzakelijke bezuinigingen had Mahmoud Abbas in maart 2019 al verklaard dat als vrijwel al het geld van de Palestijnse Autoriteit op zou zijn, de beloningen aan terroristen dan toch uitbetaald zouden blijven worden.

Likoed Nederland vroeg met een persbericht in mei 2011 voor het eerst aandacht voor deze walgelijke Palestijnse praktijk, die neerkomt op een kopgeld voor het vermoorden van Joden. Op 3 juli 2014 leidde dit tot een kamerbrede motie dat hier een einde aan moest komen. Toch gingen de betalingen gewoon door onder de toenmalige ministers van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (de huidige klimaatextremist van de Europese Unie) en de linkse Bert Koenders (PvdA). Op 10 juli 2017 stelde Joël Voordewind van de CU Kamervragen over deze uitkeringen. Aanleiding voor deze vragen was de uitspraak door de Palestijnse terreurleider Mahmoud Abbas dat de uitkeringen aan Palestijnse gevangenen in Israel nooit zullen stoppen. Voordewind noemde deze uitkeringen een “perverse prikkel” voor terroristen om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Volgens Koenders waren er echter “voldoende waarborgen” om te voorkomen dat Nederlandse hulp door de PA gebruikt zou worden om Palestijnse gevangenen te betalen. Bewijzen daarvoor heeft deze arrogante kletsmeijer nooit geleverd. Het is triest dat het door Nederland meefinancieren – en dus aanmoedigen – van terreur zo lang door kon gaan.

Terug naar: Inhoud