Palestijnse bendeleiders graag geziene gasten in Nederland

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: mei 2001) ( Laatste bewerking: 2 november 2015)

 

In het najaar van 2001 werd de Ďpeetvader van de terreurí Jasser Arafat met een leger van 22 lijfwachten en zijn Ďkaffyaí geplooid in de vorm van de kaart van IsraŽl op zijn hoofd, hartelijk door Wim Kok (PvdA) en de minister van BuZo, Van Aartsen in Nederland ontvangen.

 

Arafat was juist in die tijd al jaren bezig alle Oslo-afspraken met voeten te treden en riep hij regelmatig in toespraken op de staat IsraŽl te willen vernietigen. Schuldig aan honderden doden van de door hemzelf uitgeroepen 2e intifada, was voor de Nederlandse volksvertegenwoordigers geen beletsel hem te ontvangen. Nergens op aarde werd het plegen van zelfmoordaanslagen zo aangeprezen als in Arafats terreurparadijs. De ďMoloch cultusĒ waarbij in oude tijden kinderen werden geofferd, werd door hem opnieuw ingevoerd. Op bezoek bij Tony Blair in Engeland, belde hij zijn Ďvriendení in Nederland of hij even langs kon komen. Vanzelfsprekend sprak hij zijn waardering uit voor de Nederlandse steun aan hem en zijn Ďvolkí en drong er verder op aan te helpen de ,,wrede oorlog van IsraŽl tegen de ĎPalestijnení te stoppenĒ.

 

De terreurbaas met zijn Ďkaffyaí geplooid in de vorm van de kaart van IsraŽl op zijn hoofd,

Van 29 t/m 1 juli 2011 was landrover Abu Mazen (Mahmoud Abbas) in Nederland op bezoek waar hij werd ontvangen in het gebouw van de Eerste Kamer en had hij een ontmoeting met Koningin Beatrix op Paleis Huis ten Bosch. Ook sprak hij met de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal en premier Rutte. In zijn toespraak in de Senaat benadrukte Mazen te streven naar de vorming van een ĎPalestijnse staatí naast IsraŽl. In werkelijkheid is Mazen onverkort uit op de totale vernietiging van IsraŽl maar dat bleek voor het grootste deel van de Nederlandse parlementariŽrs geen punt van discussie. Alleen JoŽl Voordewind van de ChristenUnie beschuldigde Mazen ervan ďgeweld te tolereren en zelfs te promotenĒ.

CDA-Tweede Kamerlid Henk Jan Ormel sprak van een goede sfeer. ,,Het CDA steunt de tweestatenoplossing waarbij beide volken, die beide lijden, in vrede naast elkaar kunnen leven.Ē Er kan echter geen sprake van vrede zijn zolang het PLO-bewind niet bereid is de vernietiging van de staat IsraŽl uit het PLO- handvest te verwijderen. Zonder enige beperking volgt Holocaustrevisionist Mazen de doelstellingen zoals in deze statuten zijn opgenomen: ,,volledige bevrijding van Palestina en de uitroeiing van het zionistische economische, politieke, militaire en culturele bestaan. Onze gewapende strijd heeft ten doel de zionistische staat te vernietigen en Palestina volledig te bevrijden. Er is geen plaats voor IsraŽl. Het maakt niet uit hoe lang het duurt tot ze verdwenen is. Jeruzalem is een symbool voor iedere moslim op de wereld. De Joodse aanspraken op de stad zijn vals en wij accepteren niets dan een volledig islamitisch Jeruzalem onder islamitisch beheer. Het eind van het zionistisch wezen is een opdracht in de Koran.Ē Mazen noemt IsraŽl al jaren de ďZionistische vijand en zegt de strijd (lees terrorisme) tegen IsraŽl nooit te zullen opgeven. Op 27 november 2010 had hij al besloten officieel de erkenning van IsraŽl als het thuisland van de Joden definitief te weigeren. Ook besloot hij dat het nieuwe islamitische ĎPalestinaí ďJodenvrijĒ gemaakt dient te worden. En deze figuur werd in Nederland door de Koningin en de politieke elite ontvangen!De enige goede weg van deze bendeleider naar Den Haag had naar het Internationale Gerechtshof moeten zijn.

Op 29 oktober 2015 werden Mazen en zijn trawanten opnieuw met alle egards door de Nederlandse regering ontvangen. Mark Rutte ontving hem op het Catshuis en hij mocht zelfs op audiŽntie bij de koning. Ook de Nederlandse regering sprak met de haatprediker Mazen, de terreurleider die nog steeds met president wordt aangesproken terwijl hij al sinds januari 2009 geen president meer is. Diverse naÔevelingen in de Tweede kamer spraken van een uniek moment om een bijdrage te leveren aan het vredesproces tussen IsraŽl en de Palestijnen. Wat voor vredesproces? Dat is van meet af aan na de ondertekening van de Oslo-akkoorden in 1993 al door terreurbaas Jasser Arafat volledig met voeten getreden. Vanaf 1993 vonden er meer aanslagen tegen IsraŽliís plaats dan ooit tevoren in Israel. Het fenomeen van de zelfmoordaanslag deed zijn intrede waarbij ruim duizend onschuldige IsraŽlische burgers zijn vermoord. Deze figuur is net als zijn voormalige terreurmaatje Arafat, doordrenkt van Jodenhaat en racisme. Dat staat centraal in de ideologie van de PLO, zoals ondermeer blijkt uit het handvest van deze terreurbeweging. Het gaat hen maar om ťťn ding: oorlog en terreur tot de staat Israel vernietigd is en alle Joden zijn gedood.

http://www.refdag.nl/polopoly_fs/mahmudabbas_epa_1_548704%21image/2383682658.jpg_gen/derivatives/landscape_804/2383682658.jpgHet voormalige terreurmaatje van aartsterrorist Jasser Arafat.  

Om dit bereiken wordt geen enkel middel geschuwd. Kinderen worden verleid om aan de strijd deel te nemen door manipulerende muziekvideoís, die door het officiŽle Palestijnse tv-station worden uitgezonden, waarin jonge kinderen in de strijd als helden worden afgebeeld. Met regelmaat worden kinderen via de Palestijnse-tv opgeroepen om ďMartelaarĒ te worden. Zelfs op de basisscholen wordt de haat er in getimmerd waardoor er een vorm van Nationale bezetenheid ontstaat. Dode kinderen zorgen ervoor dat ze lijken op slachtoffers en zij zetten zo een rookgordijn op voor de terreuroorlog van het Palestijnse bewind tegen IsraŽlische burgers.

Palestinian Media Watch heeft een uitvoerig rapport gepubliceerd waarin nog eens duidelijk wordt gemaakt dat het bewind in Ramallah de haat tegen IsraŽl versterkt, hetbestaansrecht van IsraŽl wordt bestreden en dat terroristen en martelaren worden geŽerd. Het rapport geeft een veelheid aan voorbeelden van het verheerlijken van terrorisme, aldus de directeur van PMW, Itamar Marcus. Hij beschrijft hoe een dag van een Palestijns kind in de door het bewind in Ramallah bezette Bijbelse gebieden er uitziet: 'Het gaat naar school over een weg die naar een terrorist is genoemd, en komt dan op een school die naar een terrorist is genoemd. Minstens 100 woonwijken, scholen, wegen, stadions en evenementen zijn door de PA naar zo'n 50 verschillende moordenaars vernoemd. In scholen hangen op prominente plaatsen enorme fotoís van deze slachters met de mededeling dat het om 'heldhaftige martelaren' gaat. Zelfs sportevenementen en Facebook-acties worden door de PA gebruikt om haat en geweld te propageren. In leerboeken op de basisschool staan teksten zoals 'Ik zie mijn dood en haast mij ernaar toe.' De schoolboeken vormen nog steeds een doelbewust beleid om de jeugd te indoctrineren met haat tegen het Joodse volk. En dat is al jaren aan de gang. Geen wonder dat een hele generatie jongeren is besmet met deze haat.

De televisie doet aan Holocaust revisionisme en PLO-functionarissen verzinnen gruwelijke bloedsprookjes die de haat tegen Joden en de staat IsraŽl moeten aanwakkeren. De onder controle staande media gaan zich te buiten aan grove geschiedvervalsing enaangestelde islamitische geestelijken noemen Joden "varkens en apen". Desondanks gaat Nederland door met het financieel ondersteunen van dit corrupte terreurbroeinest. Met de vrijheid van meningsuiting is het eveneens droevig gesteld. Er is in toenemende mate sprake van onderdrukking van de persvrijheid. Telefoons van politieke tegenstanders worden aftapt en beheerders van internet sites worden geblokkeerd en beschuldigd van het verspreiden van ďopruiing en leugens om zodoende de structuur van de samenleving te breken.Ē In opdracht van het bewind worden Arabische journalisten, bloggers en studenten gearresteerd vanwege kritische opmerkingen over Mazen en zijn corrupte kliek, op socialenetwerksites zoals Facebook.

Hoe enthousiast de Nederlandse overheid is van de ďBende van RamallahĒ mag blijken uit het feit dat Nederland en diverse andere Europese landen in maart 2014 opnieuw een subsidiepot van 17.6 miljoen dollar hebben toegekend aan anti-IsraŽlische haatclubs die onder leiding staan in de door Mazen en trawanten bezette Bijbelse gebieden. Opnieuw blijkt het weer te gaan om het bevorderen van IsraŽl ondermijnende activiteiten. De subsidiepot wordt namelijk beheerd door de Birzeit universiteit, die eerder rapporten uitbracht waarin het bestaansrecht van IsraŽl wordt ontkend. Een deel van de subsidie is toegekend aan de PLO-organisatie Badil. Badil roemt Ďhet verzetí en Ďde martelarení (plegers van zelfmoordaanslagen). Deze haatclub is tegen de tweestatenoplossing, ontkent het bestaansrecht van IsraŽl, bevordert boycotacties van IsraŽl en noemt IsraŽl racistisch. In lijn hiermee publiceerde Badil antisemitische cartoons op haar website.

Omar Barghouti, oprichter van de IsraŽl-boycot beweging .

Een andere organisatie die subsidie krijgt, is Addameer. De oprichter/voorzitter wordt verdacht van het lidmaatschap van de extreem-linkse terreurorganisatie PFLP. Diverse andere kopstukken hebben ook banden met de PFLP, dat op de lijst van de EU van extreem gevaarlijke terreurorganisaties staat. Zo pleegden leden van de PFLP de beruchte moord op de familie Fogel in 2011, waarbij zelfs een baby van 7 maanden oud de keel werd doorgesneden. Toch krijgt deze bende een deel van de pot. Ook de organisatie Al-Haq krijgt opnieuw subsidie. Al-Haq noemt IsraŽl net als Badil racistisch, is tegen het vredesproces, is voor terreur tegen IsraŽlische burgers en is voor een totale boycot van IsraŽl. Al-Haq speelde een hoofdrol in de juridische bewerking van Vitens, die leidde tot de terugtrekking van het waterbedrijf uit IsraŽl.

Balkenende aan het graf van Arafat.

De voormalige premier Balkenende was zelfs zo gecharmeerd van de schurk Arafat dat hij een krans ging leggen op diens graf in Ramallah.

Balkenende op bezoek bij het ĎPalestijnseí terreurbewind

Balkenende sprak tijdens zijn bezoek aan IsraŽl, ferme taal tegen IsraŽls premier Ariel Sharon over het PLO- terrorisme. Hij wees op het gevaar van bepaalde islamitische groepen en zegde IsraŽls strijd tegen het terrorisme steun toe. Maar op bezoek in Ramallah bood hij het PLO-bewind van Abu Mazen alle hulp en liet hij tot veler verbijstering een krans leggen op het graf van de megalomane schurk Arafat onder wiens bewind honderden onschuldigen de dood zijn ingejaagd.

Wat een minachting voor de vele onschuldige IsraŽlische slachtoffers. Balkenende was groot voorstander van een PLO-staat in IsraŽls aloude thuisland. Daarmee volledig voorbijgaand aan Gods Woord dat stelt dat Samaria en Judea een onlosmakelijk onderdeel vormen van het Heilige Land. Met trots en zelfvoldaanheid stond Balkenende op het grote wereldtoneel en speelde het walgelijke spel van de wereldleiders mee die Gods Woord verachten en die Zijn land willen verdelen. Naar buiten toe hield hij een beeld van Godsvrucht op, maar daarnaast loochende hij de macht ervan door mee te helpen IsraŽlís recht op haar aloude thuisland te verkwanselen. Wat is het verschil tussen een Ďreligieuze christení en een Ďnaam christenĒ? ďDe eerste gelooft in God, de tweede doet net alsof!Ē

Balkenende had als aftredend premier ook een afscheidskadeautje voor zijn opvolger Mark Rutte. Het gaat om een gehoornde Ramskop met schedel.Deze gehoornde ramskop staat ook wel bekend als de demon ďBaphometď. Het lijkt er dus sterk op dat de Nederlandse politiek al enige jaren in de greep is van een demonische geest.

Diverse Nederlandse politieke partijen zijn uiterst anti-IsraŽl. Dat heeft mede te maken met het groeiend percentage moslims dat zich onder meer in deze partijen hebben genesteld. Het geslijm met de zogenaamde Ēreligie van de vredeĒ kent geen grenzen meer en het gevolg is dat de staat IsraŽl moet worden vervloekt en gedemoniseerd om de islamitische aanhang tevreden te stellen.

Terug naar: Inhoud