Palestijnen claimen Dode Zeerollen

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt:21 november 2016)

Na hun succes de UNESCO te bewegen om de Klaagmuur en het Tempelplein, tot Palestijns en islamitisch erfgoed uit te roepen, willen de bezetters van IsraŽls eeuwenoude thuisland nu ook een voorstel bij de UNESCO indienen waarin ze de Dode zee rollen claimen als hun erfgoed. Ook eisen ze een ďteruggaveĒ van deze rollen. Natuurlijk weet het terreurbewind in Ramallah niet uit te leggen wat hun historische connecties met de Dode zeerollen zijn. Maar het zal geen verbazing meer wekken wanneer de UNESCO ze ook in dit verzoek terwille zal zijn.

Zoals bekend zijn bij de Dode zee de bekende Dode zee rollen gevonden. Ze werden ontdekt tussen 1947 en 1956 in een serie grotten in de buurt van de nederzetting Qumran, een plaats aan de noordwestkust van de Dode Zee, ongeveer 12 kilometer ten zuiden van Jericho. Deze rollen omvatten een collectie van 981 handschriften, inclusief ruim 200 schriftrollen daterend uit ca. 250 vůůr Christus tot ca. 50 na Christus. Het merendeel van het gevonden rollen is niet-Bijbels maar als zodanig wel van enorme historische betekenis. Veel van de niet-Bijbelse teksten werden ook door joden gelezen die niet tot de gemeenschap van Qumran behoorden, zoals het boek Henoch of het boek JubileeŽn, maar ook voorheen onbekende teksten zoals het Genesis Apocryphon en de Tempelrol. Deze handschriften zijn erg belangrijk, omdat ze een van de weinige geschreven bronnen zijn betreffende de joodse cultuur van ruim 2000 jaar geleden. Ze werpen een nieuw licht op de politieke en religieuze context van die dagen en zijn daarom van groot belang voor het onderzoek naar de tekstoverlevering van het Oude Testament.

Hoewel een deel van deze geschriften in de loop van de eeuwen zijn uitgedroogd en vergaan zijn er ook een aantal redelijk goed intact gebleven. Een van de meest sensationele vondsten is de ďJesaja-rolĒ. Deze is 7.34 meter lang en bevat 54 op leer geschreven kolommen en is te bezichtigen in het Heiligdom van het Boek in het IsraŽl Museum in Jeruzalem. De rollen zijn ook te bestuderen via Google. .

De Jesaja rol.

De Dode Zee-rollen hebben de kennis van het vroege Jodendom enorm verrijkt. Ze bieden een direct inzicht in de teksten die voorhanden waren en welke zaken van belang geacht werden. Ze laten niet alleen zien wat een wellicht kleine joodse gemeenschap als die in Qumran dacht, maar geven ook inzicht in aspecten van het Jodendom in bredere zin.

De landrovers uit Ramallah verlangen dus iets terug wat nooit van hen is geweest. De rollen zijn niet in het Arabisch geschreven, noch in het Filistijns, Kanašnnitisch of Jebusitisch- volkeren waarvan ze beweren af te stammen- maar in het Hebreeuws, en sommige in het Aramees en Grieks. Maar dat weerhoudt Mahmoud Abbas en trawanten er niet van te beweren dat deze rollen een Arabisch-islamitische oorsprong hebben. Zo belachelijk is de campagne om IsraŽl te delegitimeren geworden. Ze zijn dus van plan om een ​​formele claim in te dienen op de Dode Zee-rollen wanneer de UNESCO in 2017 weer vergadert. ĎDat deze claim niets anders is dan een onbeschaamde poging om de geschiedenis nog verder te herschrijven en de band van IsraŽl met het aloude thuisland uit te wissen mag duidelijk zijní aldus Shama-Hacohen aan The Jerusalem Post ' Een lachwekkende vertoning. Dat leugen en bedrog niet iets is van onze tijd zijn moge blijken uit de uitspraak van de Fenicische priester Sanchoniathon uit de 1ste helft van het eerste millennium v.Chr.

Onze oren zijn er vanaf onze beginjaren aan gewend om leugens aan te horen. Onze sedert eeuwen met vooroordelen volgestopte geesten bewaren verzinsels als een kostbare schat met als gevolg dat de waarheid ongerijmd gaat schijnen en valse verhalen het aanzien van de waarheid krijgen.

Ook JordaniŽ heeft enige tijd geleden bij de UNESCO een klacht ingediend, omdat IsraŽl zich de rollen in 1967 onrechtmatig zou hebben toegeŽigend. JordaniŽ onderbouwt zijn eis met het feit dat de staat IsraŽl ten tijde van de vondst van de rollen in 1947, nog niet bestond.

 

Op Twitter is een hele serie spottende teksten te lezen over de Palestijnen en hun niet bestaande geschiedenis. In de meest populaire tweets wordt de vraag gesteld wanneer de Palestijnen claimen dat ook New York, en Parijs door hen gesticht zijn, dat Mount Rushmore in de Verenigde Staten een Palestijns monument is, dat de Mona Lisa wordt omschreven als Palestijnse kunst en wanneer ze de ďGrote muurĒ in China omtoveren tot de Palestijnse muur. Als het aan de UNESCO-kliek ligt worden de meest krankzinnige claims van de Palestijnen tot hun eigendom omgetoverd. De Palestijnen geloven in hun eigen leugens en met hen de UNESCO! Het verschil tussen feiten en fantasie is volledig verdwenen.

 

Mount Rushmore

Terug naar: Inhoud