Nederland onder terreur ingevoerde Naziwet (avondklok)

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 26 januari 2021) (Bijgewerkt: 5 februari 2023)

De nazi-roots van de kliek in Brussel werd weer eens extra duidelijk uit het verzoek aan alle EU-landen, dus ook Nederland, een avondklok in te stellen in de strijd tegen de coronapandemie. Reeds in oktober 2020 dreigde de minister van volksverlakkerij Hugo de Jonge al met het instellen van een avondklok.Het was voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat de maatregel in januari 2021 in Nederland werd toegepast. De Nederlandse regering zette dat met toestemming van de jaknikkers in de Tweede Kamer in werking op 23 januari 2021. Op 23 november 2021 stelde Eerste Kamerlid Alexander Van Hattem Grapperhaus vragen over het door de minister aangekondigde RIVM-onderzoek naar de effectiviteit van de avondklok. “Dat onderzoek van het RIVM loopt. En dat duurt wat langer, begrijp ik. Daar zijn nu nog geen concrete resultaten van te geven. Dat komt ook omdat het RIVM op dit moment nog wat andere prioriteiten heeft op dat gebied,” antwoordde Grapperhaus. Uit de kabinetsreactie op het tweede OVV-rapport over de coronamaatregelen blijkt dat dit onderzoek nooit heeft plaatsgevonden. Ook is het kabinet nooit op het onderzoek teruggekomen. “De Kamer is verkeerd geïnformeerd!” stelt van Hattem (PVV). Grapperhaus loog over onderzoek naar de avondklok.

Het regiem in Den Haag kan de spertijd/avondklok trouwens invoeren zonder dat iemand daar iets tegen kan doen. De overheid kan doen wat het wil op basis van een mechanisme dat niet veel mensen kennen en dat is het Koninklijk Besluit. Het is niet zoals de naam doet vermoeden een besluit dat is genomen door de koning, het is een besluit dat wordt genomen door de regering:

Hoewel de koning als eerste het besluit ondertekent, wat de indruk kan wekken dat hij persoonlijk achter het besluit staat, is hij niet zelf verantwoordelijk. Om die reden worden Koninklijke besluiten meeondertekend door de betrokken minister(s) en/of staatssecretaris(sen). De verschillen tussen een wet in formele zin en een koninklijk besluit zijn: Een wet in formele zin moet ook zijn aangenomen door het parlement. De vaststelling van formele wetten geschiedt in Nederland namelijk door regering en Staten-Generaal gezamenlijk (artikel 81 van de Grondwet). Maar zoals bekend is de Grondwet in Nederland buiten werking gesteld met de invoering van de spoedwet.

Een koninklijk besluit kan door de regering worden uitgevaardigd zonder directe medewerking van het parlement. Een koninklijk besluit kan door een rechter getoetst worden aan de Grondwet, een formele wet niet. Een koninklijk besluit is, wanneer het een algemeen verbindend voorschrift inhoudt, tevens een wet in materiële zin. En dit is precies het mechaniek dat ze van stal gaan halen om een spertijd in te voeren als ze dat willen.

 

Aanvankelijk begon de avondklok om 21.00 uur 's avonds, later werd dat 22.00 uur. Iedereen diende tussen 22.00 uur ’savonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen te blijven. Alsof het virus opeens actief wordt na bijvoorbeeld 9.00 uur s’avonds. Volgens de overheid zou de avondklok ervoor zorgen dat mensen minder vaak bij elkaar op bezoek zouden gaan of elkaar ontmoeten, wat zou helpen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Mensen mochten alleen naar buiten als ze daarvoor een geldige reden hadden. In dat geval diende men een formulier ‘Eigen verklaring Avondklok’ meenemen. Mensen die voor hun werk naar buiten moesten dienden een ‘Werkgeversverklaring’ te tonen. In sommige, specifieke gevallen was een formulier niet nodig. De invoering van de avondklok was echter  alleen bedoeld om de bevolking verder te knevelen en de druk verder op te voeren.

De avondklok zou aanvankelijk tot 10 februari duren maar is pas op per 28 april om 04:30 afgeschaft.De Nederlandse bevolking werd gedwongen zichzelf op te sluiten en o wee als je ‘s avonds na 9.00/10.00 uur werd gesnapt zonder geldige Ausweiss. De boete voor het overtreden van de avondklok bedroeg 104 euro waarvan 9 euro administratiekosten. De politie heeft gedurende de avondklok ruim 95.000 boetes uitgeschreven wat de schatkist ruim 9 miljoen euro heeft opgeleverd. De boetes zijn vooral opgelegd aan mensen tussen de 18 en 45 jaar. De ingestelde kliklijn waarop verraders hun eigen buren of anderen konden aangeven, werkte kennelijk perfect gezien het resultaat. Verklikkers zijn inmiddels in veel landen een vast onderdeel van een massaal surveillancesysteem worden. Ze worden verzocht hun buren in de gaten te houden of die mogelijk een loopje nemen met de opgelegde regels, en dat bij de kliklijn te melden zodat politie of ordehandhavers daartegen kunnen optreden.

Nog altijd denken mensen dat wij in een democratie leven, maar in werkelijheid zijn wij slachtoffer geworden van een tirannieke WEF-sekte samenzwering die Nederland in een dictatuur hebben veranderd met leugenaars en bedriegers als leiders.

Jezus komt

Franklin ter Horst

Terug naar: Inhoud