Maxima pleit voor de invoering van digitaal geld

 

Door: Franklin ter Horst. (aangemaakt: 7 november 2022) (Laatste bewerking: 15 februari 2023)

 

Tijdens een bijeenkomst van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington heeft Maxima gepleit voor de invoering van een digitale munt: Digitaal centralebankgeld kan een goede manier zijn om financiële diensten voor iedereen in de wereld toegankelijker te maken. Maar dan moet dat digitale geld wel goed zijn ontworpen”, aldus Maxima. Ze zei verder dat er aan digitaal geld veel voordelen kunnen zitten. Zo zou het volgens haar kunnen helpen om bijvoorbeeld transactiekosten omlaag te brengen. Met zo’n digitale euro zouden we dan dezelfde betalingen kunnen doen als we nu doen met een pinpas, maar in de nieuwe situatie zou er bij de betaling geen rol meer weggelegd zijn voor normale, commerciële banken. Financieel journalist Arno Wellens noemde het pleidooi van Maxima ‘een ernstige aantasting van de democratie’. “Waar bemoeit dat mens zich mee?” vroeg hij. Het komt er op neer dat bij een digitale munt de overheid het gedrag van burgers volledig kan controleren.

 

Reeds in april 2019 gaf Maxima een toespraak over het ontwikkelen van digitale identiteitsbewijzen Op de website van het koninklijk huis valt te lezen dat Maxima in 2020 is toegetreden tot de bestuurscommissie van de Steering Committee of the Digital Currency Governance Consortium, een stuurgroep die zich richt op afschaffing van al het contante geld. Op 21 oktober 2020 hield Maxima een digitale keynote toespraak over een vaccinatiepaspoort bij het evenement ‘Inclusive Digital ID for a Resilient Recovery from COVID-19’. Ook werkt zij nauw samen met de Bill and Melinda Gates organisatie. In mei 2022 ging zij nog in Seattle op bezoek bij deze club, zo valt te lezen op de website van het Koninklijk Huis. Maxima dus, pleitbezorger van de digitale euro en pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, initiatiefnemer en uitvoerder van de elitaire Agenda 2030. Op maandag 7 november vond een topconferentie plaats in Brussel over de introductie van de digitale euro. Wie zaten er aan tafel? Maxima, de Europese Centrale Bank, Eurocommissarissen en multinationals. Wie zaten er niet aan tafel? Volksvertegenwoordigers uit lidstaten.

 

Op maandag 15 november hield zij een toespraak voor de B20-bijeenkomst op Bali in Indonesië, waar ook diverse wereldleiders en andere prominente figuren bijeen waren waaronder de WEF-sekte leider Klaus Schwab op de afbeelding met aan zijn zijde Young Global Leader Jacinda Ardern, de premier van Nieuw Zeeland. Tijdens de toespraak hield ze een lofzang op digitaal geld. Ze riep op om samen te werken met overheden om een infrastructuur voor digitaal geld te bouwen waarin je digitale identiteit gekoppeld kan worden aan je digitale portemonnee. Namens wie spreekt zij eigenlijk? Namens Klaus Schwab misschien de man die zich gedraagt alsof hij de heerser van deze wereld is. Zij hoort enkel een ceremoniële functie, geen politieke functie uit te oefenen. Wanneer wordt zij teruggefloten?

 

 koning Schwab Willem Alexander en Maxima bezoeken niet alleen de jaarlijkse WEF-bijeenkomst in Davos, Alexander is zelfs door het WEF opgeleid tot Young Global Leader, Jaargang 2004. In 2019 bezocht Maxima met Rutte en Kaag de oprichter van de WEF-sekte, Klaus Schwab. Dat jaar stond de bijeenkomst in Davos in het teken van de Vierde Industriële Revolutie.

Ze promoten actief de WEF-agenda. Young Global Leaders worden volgens Klaus Schwab door het WEF gebruikt om wereldwijd ‘kabinetten te penetreren’. De tentakels van het WEF reiken tot ver in de Nederlandse staat. Het Nederlandse parlement is de grootste vijand van het volk geworden. Ook de Nederlandse bevolking wordt door een illegaal buitenlands kartel buitenspel gezet. Ze leiden ons via deze samenzweringskliek rechtstreeks in de armen van de draak.

Een digitale valuta is na de vaccinatiezwendel een volgende nachtmerrie die ze ons willen opdringen. Dit geld heet CBDC en staat voor Central Bank Digital Currency. De centrale banken bereiden zich voor om alle fysieke fondsen te vervangen door een digitale munteenheid dat wordt uitgegeven en gecontroleerd door centrale banken. Waar de burger met contant geld nog anoniem aankopen kan doen, is dat met een digitale centrale bankmunt onmogelijk, omdat iedere transactie volledig traceerbaar is. Bovendien kan het geld zo geprogrammeerd worden dat het alleen aan bepaalde zaken uitgegeven kan worden. Ook kunnen er geografische beperkingen opgelegd worden, waarmee het alleen in bepaalde gebieden gespendeerd kan worden. Gekoppeld aan een digitale identiteit leiden deze ontwikkelingen volgens critici tot een sociaal kredietsysteem, waarin vrijheid en anonimiteit tot het verleden behoren. Een CBDC, die vermoedelijk de Diem gaat heten (Diem.com), wordt een programmeerbare munt die kan worden gekoppeld aan gedrag en zal tirannie ontketenen op de mensheid, zoals deze wereld nog niet eerder heeft gezien.

 

Geen tastbaar geld in de vorm van bankbiljetten, maar slechts wat cijfertjes op een scherm. Bovendien geld dat geprogrammeerd kan worden zodat overheden kunnen bepalen waaraan het uitgegeven mag worden. Dit geeft hen volledige controle over de mensheid, omdat ze elke transactie kunnen volgen, beperken wat u kunt uitgeven en zelfs uw geld naar believen kunnen verwijderen. Het wordt gepromoot als iets dat ons leven gemakkelijker zal maken. De waarheid is dat het totale tirannie zou betekenen voor de hele mensheid. Onze digitale fondsen zouden worden verbonden met onze digitale ID, die zal worden verbonden met onze vaccinstatus. Stel je voor dat je geen gebruik meer kunt maken van je bankrekening, als uit je digitale ID blijkt dat je je zoveelste vaccinatiebooster niet hebt ontvangen. Of stel je voor hoe je uitgaven zouden worden beperkt, als gevolg van het plaatsen van iets op Facebook dat de overheid niet leuk vindt. Of erger nog: wat als regeringen uw geld gewoon wissen omdat u het niet eens bent met hun beleid? Dit is al gebeurd met diensten als P@yPal, waarbij duizenden accounts werden afgesloten omdat mensen zich bezighielden met activiteiten die zich tegen tirannie verzetten. In Canada en de Verenigde Staten zijn de rekeningen bevroren van mensen die deelnamen aan evenementen die fundamentele mensenrechten verdedigen.

 

Een digitale valuta van de centrale bank zou dit soort tirannie mainstream maken, omdat dit het perfecte instrument is om het publiek te controleren. Vergelijkbaar met wat we zien op Facebook en YouTube: wanneer je iets plaatst dat de agenda van de criminele elites blootlegt, wordt de post ofwel verwijderd, je wordt geblokkeerd, of erger nog: je hele account wordt verwijderd, omdat het “communityrichtlijnen schendt”. Denk niet dat dit beperkt blijft tot sociale media! Als ze eenmaal de volledige controle over uw bronnen hebben, kunt u er zeker van zijn dat ze dit naar believen van mensen zullen blokkeren, op beschuldiging "communityrichtlijnen te schenden". Het gebeurt al de in China, en zoals we weten uit de documenten die zijn gepubliceerd door de Rockefeller Foundation en het World Economic Forum, is China hun perfecte voorbeeld. Wat in China gebeurt, willen ze naar de hele wereld exporteren. Zo zet de Europese Unie alles op alles om een digitale munt af te dwingen. Er is niets dat de nationale regeringen kunnen doen om het te stoppen, aangezien ze zo dom zijn geweest om alle macht in handen van de Europese Unie over te dragen.

 

In Brussel wordt momenteel gewerkt aan de digitale euro, die de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie graag willen invoeren. Daar is nog geen sprake van, benadrukt WEF-sekte trekpop Sigrid Kaag (Financiën) op 23 november 2022 in de Tweede Kamer: „Er wordt gedaan, zeker op sociale media, alsof het ding er al is. Maar er is helemaal niets besloten. Men kijkt hoe het als theoretisch concept zou kunnen werken in de praktijk.” Kaag verteld niet de waarheid want het besluit om de CBDC ook in Nederland in te voeren is allang genomen. Het Nederlandse WEF-sekte parlement wil ons volledig slaaf willen maken via de CBDC. De CBDC moet het ultieme middel worden om van de slavernij en de Hunger Games maatschappij een feit te maken. Alle centrale banken werken samen in een overkoepelend orgaan en dat is de Bank for International Settlements (BIS), ook wel de centrale bank der centrale banken genoemd.

 

De EU legt zonder overleg een digitaal ID op aan elke EU burger. Alle geldautomaten zullen op termijn vervangen worden voor QR code geldautomaten. Als deze QR code automaten zijn geïntegreerd, kan er bij banken en of elders geen contant geld meer worden opgenomen. Ze zijn bezig een ongekend wrede agenda van economische en menselijke vernietiging te omarmen. De Europese Unie is niets anders dan een totalitair monster. De coronacrisis was slechts de opmars naar een Europese medische dictatuur.

Het proces van de wereldwijde invoering van digitale identiteiten begon al jaren voor de Covid-19 zwendel en de publicatie van het boek van Klaus Schwab: “Covid-19; The Great Reset”.In 2016 startte het Project ID2020 van de Verenigde Naties, waarvan het doel is om iedere mens in de wereld van een digitale identiteit te voorzien. De Europese Unie heeft echter al eerder, namelijk in 2014, het juridische kader voor de invoering van een Europese digitale identiteit gecreëerd. Op 2 maart 2022 schreef Ashley Sadler een artikel over hoe de wereldelites stilletjes digitale identiteiten voorbereiden om een globale controlestaat op te richten. Een digitale identiteit is een stap in de richting van de doorzichtige mens. Er zal geen privésfeer meer zijn, geen zekerheid tegen controle en geen mogelijkheid om aan de ideologische meningsterreur te ontsnappen. Geheel volgens het motto van het World Economic Forum: “Je zult niets bezitten (ook geen privésfeer) en gelukkig zijn.”

Op 7 november 2022 vond in Brussel een zogenaamde ‘High level-conference’ plaats met als thema: ‘Een wetgevend kader dat een digitale euro mogelijk maakt voor burgers en bedrijven’. Aanwezig waren vertegenwoordigers van multinationals, de president en Bilderberger van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde, de Duitse minister van Financiën Christian Lindner én uit Nederland Máxima, in haar hoedanigheid als speciaal gezant van de VN om “financiële inclusie voor iedereen” te bepleiten. Wie ze daar niet bij konden gebruiken waren de volksvertegenwoordigers van de lidstaten van de EU. Maxima, volgeling van de WEF-sekte van Klaus Schwab sprak alsof de invoering van de digitale euro al een voldongen feit is. De geplande CBDC is een programmeerbare munt die kan worden gekoppeld aan gedrag en alle financiële transacties vastlegt. Hij zal worden gekoppeld aan de Europese digitale identiteit die de Commissie voorbereidt.

The Atlantic Council, een Amerikaanse denktank, laat in zijn CBDC-tracker zien dat zeker 112 landen, waaronder Nederland, al bezig zijn met projecten. De EU rept van “Shaping a fair and competitive digital economy”.

 De WEF-sekte samenzwering stelt dat er zelfs een nieuwe wijze van waardebepaling aankomt: “Shaping the Future of Digital Economy and New Value Creation”. Dergelijke organisaties gaan er aan voorbij dat de besluitvorming volledig ondemocratisch tot stand komt. Ze hebben volkomen lak aan nationale parlementen. Zo verrijst voor de ogen van de wereld, door alle ontwikkelingen aan elkaar te koppelen, een ongekend potentieel digitaal controlebeest. Máxima is op supranationaal niveau bezig de CBDC wettelijk mogelijk te maken.

 

Minister van Financiën Sigrid Kaag diende een wetsvoorstel in dat Nederland het eerste land in Europa moet maken dat banken verplicht om alle transacties boven de 100 euro van alle burgers te gaan monitoren. Het kabinet kondigde ook aan dat de sanctieregelgeving zal worden aangepast. Van oudsher is deze bedoeld voor bedrijven om geen zakenrelaties aan te gaan met ‘vijandelijke naties’, in deze tijd bijvoorbeeld Rusland. Die regelgeving moet in de zomer van 2023 voor ‘een ieder’ gaan gelden, dus ook de gewone burger. Door alle stappen die nu al worden gezet, is democratische controle al bijna niet meer mogelijk. “Als de infrastructuur er eenmaal is, kan de overheid de wet- en regelgeving er speciaal voor aanpassen. Die kun je namelijk altijd veranderen”, stelde Jaap-Henk Hoepman, universitair hoofddocent privacy aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Rijksuniversiteit Groningen, in dagblad Metro.

Op 3 juni 2020 kwam de Europese Commissie met een aanbeveling om te komen tot een Europees kader voor digitale identiteit. Dit vormde het startschot voor de invoering van het Europese digitale paspoort. De Europese Centrale Bank (ECB) presenteerde vervolgens in oktober 2020 een rapport over de digitale euro, een nieuw soort geld. De bank schrijft dat een digitale euro een belangrijke rol kan vervullen in een wereld die op veel manieren digitaal wordt. Het argument zal zijn dat een dergelijke beslissing het terrorisme terug zal dringen, diefstal, berovingen en roofovervallen zinloos maken, de internationale drugshandel stoppen, belastingontduiking onmogelijk maken en fraude (met bijvoorbeeld uitkeringen) uitbannen.De Europse Unie wil van de QR-code een digitale ‘Identity Wallet’maken, met een bijbehorende digitale munt (CBDC). Deze digitalisering dient de agenda van de WEF-sekte en is bedoeld om een nieuw financieel systeem op te tuigen, waarin volledige controle over het gedrag van iedereen mogelijk wordt. De Nederlandse regering heeft zich al voor het begin van de schijnpandemie aan deze plannen gecommiteerd, en is hiervan de voornaamste aanjager geweest op Europees niveau.

Wat ze gaan doen is het digitaliseren van alle financiële transacties. Munten en bankbiljetten zullen uit de roulatie worden gehaald omdat alles digitaal moet worden. Op 20 juni 2019 heeft Microsoft officieel patent aangevraagd voor een technologie waarmee het menselijk lichaam rechtstreeks wordt gekoppeld aan een digitaal betalingssysteem. Het betreft een cryptocurrency-systeem 060606 dat zal worden geïmplementeerd in combinatie met digitale ID2020-waarbij gebruik gemaakt wordt van hersengolven en lichaamswarmte. Het gaat om een soort breincomputer interface, die de elektromagnetische signalen van de hersenen kan lezen en schrijven op dusdanig fijnmazig niveau dat het brein letterlijk een biocomputer in een netwerk wordt. Het 5G netwerk zal ter ondersteuning voldoende bandbreedte bieden om dit te kunnen realiseren. Klik op deze video om meer duidelijkheid te krijgen hoe dat werkt.

Denk niet dat een breincomputer Science Fiction is want reeds in oktober 2019 verschenen er beelden van schoolklassen in China met leerlingen met 5G hoofdbanden om. Deze 5G banden zijn in staat om de hersengolven van de leerlingen te ‘lezen’, en onder andere hun concentratie te meten. Door middel van verschillende kleuren licht kunnen de docenten meteen zien of een leerling wel oplet, of met zijn of haar gedachten heel ergens anders is. Deze technologie bestaat dus al, en kan in principe ook andersom worden gebruikt, namelijk om hersengolven te beïnvloeden en te manipuleren. Het gebruik van robots om mensen te vervangen zal alleen maar toenemen, aldus Ray Kurzweil, directeur technologie bij Google. Kurzweil gaat ervan uit dat robots tegen 2029 het menselijke niveau van intelligentie en functionaliteit zullen hebben bereikt. Veel experts voorspellen dat deze robots mensen werkloos zullen maken. De bedoeling is tevens dat er in 2030 geen 100% natuurlijke baby's meer geboren zullen worden. Alle baby’s zullen geprogrammeerd zijn.

Het ‘Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden’ kondigde op 31-03-2020 kort na de uitbraak van het Wuhan-virus (“toevallig”) een wetswijziging aan dat een digitaal ID toestaat: “Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Paspoortwet te wijzigen in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek middel en de uitbreiding van het basisregister reisdocumenten.”

Het microsoft cryptocurrency-systeem 060606

De Rockefeller Foundation heeft een uitgebreid document gepubliceerd “het Covid-19 Testing Action Plan waarin stap voor stap de strategie wordt uiteengezet om de hele wereldbevolking te kunnen traceren: “Digitale apps en privacybeschermde trackingsoftware moeten algemeen worden toegepast om een completere contacttracering mogelijk te maken. Ook praten ze over een klimaat CO quotum voor iedere burger.  Deze CO-hysterie hebben wij te danken aan een even perfide corrumpering van de wetenschap als de Covid-19 zwendel. De twee waanvoorstellingen zijn via meerdere links met elkaar verbonden.

Jezus komt

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud