Mary Robinson, ordinaire Jodenhater

 

Franklin ter Horst: (Aangemaakt: 19 oktober 2011) (Laatste bewerking: 11 april 2016)

De voormalige president van Ierland, Mary Robinson staat al jaren bekend als een felle anti-IsraŽl lobbyist en gebruikte haar positie als Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, om haar ranzige gevoelens ten aanzien van IsraŽl uitvoerig te etaleren. Zij liet in deze functie geen gelegenheid voorbij gaan om IsraŽl te demoniseren en noemde de PLO-zelfmoordaanslagen een legitiem middel ter bevordering van een PLO-staat. In 2002 stuurde zij een ongekend fel rapport aan de Algemene vergadering van de VN waarin zij IsraŽl beschuldigde van extreem geweld tegen de ĎPalestijnení. Robinson vond dat er internationale waarnemers naar de door IsraŽl Ďbezette gebiedení dienden te worden gestuurd om de PLO-Arabieren te beschermen. Wijzend op de heikele landkwestie zei ze dat de Joodse Ďnederzettingení ontmanteld moesten worden. Ook beweert zij dat de IsraŽlische wetgeving dozijnen wetten bevat die racistisch zijn tegenover de Arabieren. Maar IsraŽl kent geen apartheidswetten maar kent volledige, politieke, religieuze en andere mensenrechten voor de hele bevolking. Er zijn talloze voorbeelden dat IsraŽl geen apartheisstaat is. Ook deze video laat zien dat figuren als Robinson die IsraŽl beschuldigen van ďapartheidĒ, niets anders zijn dan leugenaars en ordinaire Jodenhaters.

Mary Robinson, vurige IsraŽl haatster.

Robinson was de architect van de 1ste Durban conferentie, gehouden in Zuid-Afrika, van 31 augustus tot 8 september 2001. Er werd haar al tijdens de conferentie gebrek aan leiderschap verweten waardoor de conferentie, waarbij 160 landen vertegenwoordigd waren, van het begin tot het eind ontaarde in een regelrecht anti-Semitisch haatfestijn, met verwijzingen naar Hitler en cartoons van Joden met haakneuzen en bloed dat van hun handen droop.

Robinson heeft met haar activiteiten de anti-IsraŽlische wereld die de Joodse staat het liefst van het wereldtoneel zien verdwijnen, een forse duw in de rug gegeven. De conferentie nam een antiracisme verklaring aan die zich uitsprak tegen IsraŽl, maar waarin de genocide, racisme en discriminatie in Soedan, Saudi ArabiŽ, SyriŽ en tientallen andere moslimlanden volkomen werd genegeerd. Durban was niet de enige smet op haar reputatie. In haar hoedanigheid als president van Ierland, doneerde zij met veel genoegen miljoenen dollars in de kas van het toenmalige bewind van terreurmiljardair Jasser Arafat, dollars die werden gebruikt voor terroristische aanslagen op voornamelijk IsraŽlische burgerdoelen.

IsraŽl herinnert zich Mary Robinson nog als de dag van gisteren toen zij in 2002 IsraŽl beschuldigde van oorlogsmisdaden toen zij aan het hoofd stond van een bijzondere onderzoekscommissie van de Verenigde Naties het ďniet-bestaande bloedbad van JeninĒte onderzoeken.

Robinson maakt onder meer met de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter, Kofi Annan en de Zuid-Afrikaanse Anglicaanse aartsbisschop Desmond Tutu, die ook aanwezig was in Durban, deel uit van de The Elders opgericht door door Nelson Mandela.

 

The Elders

 

Deze club die beweert onafhankelijk te zijn is onder meer pro-abortus en pro-depopulatie en zeggen hun kennis en bekwaamheden ter beschikking te willen stellen aan de internationale gemeenschap. Prinses Mabel was sinds juli 2008 ook actief bij deze club als directeur maar besloot haar werkzaamheden te stoppen na het skiongeluk van haar man prins Friso. Gezien hun activiteiten blijken The Elders naast hun doelstelling zich in te zetten voor vrede en mensenrechten, het voorkomen van hongersnoden, gewapwende strijd en rampen, nog een agendapunt te hebben en dat is IsraŽl demoniseren, met Jimmy Carter en Desmond Tutu in de voorste gelederen.

 

ďHuman developmentĒ is door Mary Robinson verklaard tot mensenrecht nummer 1.Vanwege dit feit besloot Barack Hoessein Obama haar te eren met de ďMedal of FreedomĒ, aan een persoon die niets nalaat IsraŽl te demoniseren. Robinson vindt dat alle omstandigheden die de individuele keuzemogelijkheden beperken uit de weg moeten worden geruimd. ďHet instituut huwelijk moet verdwijnen, feministes willen zelf de ruimte hebben om de ene dag een heteroseksuele, en de volgende dag een lesbische relatie te hebben. Ze eisen de vrijheid te kiezen of ze wel of niet een zwangerschap willen uitdragen en van wie ze een kind willen krijgen, en op welke manier. Homoseksuelen eisen het recht op om te huwen, met daaraan verbonden alle financiŽle voorzieningen zoals die ook voor heteroseksuele echtparen gelden. Ze eisen ook dat er bij seksuele voorlichting net zoveel aandacht gegeven wordt aan hun vorm van seksuele beleving als aan de heteroseksuele, en dan ook zonder dat er morele oordelen over uitgesproken worden. Het recht op vrijheid van religieuze overtuiging van mensen die de homoseksuele levensstijl afwijzen is ondergeschikt aan het recht van homoseksuelen om hun voorkeur kenbaar te makenĒ aldus Mary Robinson.

 

Mary Robinson bij aartsterrorist Arafat

 

De hele benadering lijkt sterk beÔnvloed door Alleister Crowley, een satanist die aan Lucifer een hele generatie jongeren wilde schenken. Crowley noemde zichzelf Het Grote Beest 666 en Meester Therion en genoot van de afschuw en verwarring die hij teweegbracht door de associatie met de duivel. Hij zag zichzelf als 'wereldleraar' en stelde zichzelf daarbij op ťťn lijn met Jezus en Mohammed. Hij was gekomen om de wereld te redden, op welke manier of in welke gedaante dan ook. Hij maakte de taboes van de samenleving om hem heen belachelijk. Magie was zijn boodschap.

 

Terug naar: Inhoud