Mark Rutte heeft een totalitair politiek bestel over Nederland uitgerold

Door:Franklin ter Horst  (Aangemaakt: 15 augustus 2020) (Laatste bewerking: 25 december 2022)

De Nederlandse bevolking is vanaf het voorjaar van 2020 met vernietigende mensonwaardige dwangmaatregelen geconfronteerd, waaronder onleefbare lockdowns, een grootschalige sociale ontwrichting, failliete bedrijven, een waanzinnige 1˝ meter samenleving, een volkomen zinloze avondklok in het voorjaar van 2021, slavenmaskers en een verbod om elkaar de hand te schudden. Censuur en discriminatie is onderdeel geworden van wat men het nieuwe normaal is gaan noemen. Kunt u zich nog herinneren hoe de WEF-sekte premier Mark Rutte in maart 2020 in zijn eerste speech gericht aan het volk, het fenomeen immuniteit uitlegde? Later in de Tweede Kamer ontkende hij dat hij het had gehad over groepsimmuniteit. Waarom hij daarover moest liegen, is voor veel mensen nog steeds onduidelijk.

 

De minachting voor het volk is tekenend voor de machtsverslaving van de volgelingen van Klaus Schwabs WEF-sekte samenzwering. Hypnotiserende propaganda door de mainstream media en overheid heeft onnozelheid en een staat van algemene paniek veroorzaakt. Verbazingwekkend is daarbij dat het merendeel van de bevolking nog steeds niet het minste besef heeft van de machtsgreep waar wij ons in bevinden. Een machtsgreep waarbij Nederland in een dictatuur is veranderd die stelselmatig door de media verborgen wordt gehouden. Ze hebben Nederland veranderd is een kiezers bedriegende partijdictatuur. De steeds ingrijpender ‘bevelen’ uit Den Haag zijn niets anders dan een vorm van bezetting van ons land.

Fundamentele rechten en vrijheden zijn bij het oud vuil gezet, universele rechten van de mens geschonden, en vele nationale en internationale wetten schaamteloos overtreden. Dat alles is ondersteund door politiegeweld zoals de Nederlandse bevolking zelden heeft meegemaakt. Burgers kregen boetes voor het normaalste gedrag in het dagelijks leven zoals het geven van een hand of een knuffel. Politieagenten die normaal gesproken de burger moeten beschermen voor misdrijven en hun taak hebben met het vangen van boeven, stonden bij schoolpleinen om de wachtende ouders in de gaten te houden of zij zich wel aan de dwangmaatregelen hielden. Wanneer ze te dicht bij elkaar stonden of hun kinderen een knuffel gaven, krijgen ze een waarschuwing of een boete.

Sinds het voorjaar van 2020 werden bezorgde burgers die op een vreedzame manier protesteerden tegen de opgelegde dwangmaatregelen geconfronteerd met politie met paarden, bijtgrage honden, knuppels en waterkanonnen en op een gewelddadige manier afgeranseld.

Zie hier hoe agenten deze man op 14 maart 2021 op het Malieveld in Den Haag tot bloedens toe hebben geslagen.

Op 14 maart 2021 werden demonstrerende burgers op het Malieveld in Den Haag geconfronteerd met buitenproportioneel geweld, mishandeling van onschuldige mensen gewelddadig optreden van de politie. Er was zelfs een politieman met een breekijzer in zijn handen te zien, een vrouw die tegen een rijdende politiebus werd geduwd en meerdere agenten die met  knuppels insloegen op een man die al met een bebloed hoofd op de grond lag. Klik ook hier en  hier en hier. Bij het online gaan van deze nieuwsbrief waren deze bronnen nog te openen. Maar door de alsmaar toenemende censuur kunnen ze inmiddels verwijderd zijn. 

De politie zou zich zelfs schuldig hebben gemaakt aan een poging tot doodslag! De reden is dat er een waarschuwingsschot is afgevuurd zonder dat er sprake was van een dreigende situatie. Sinds de demonstratie zijn zes aangiftes gedaan tegen de politie en hebben 120 mensen een klacht ingediend over het politiegeweld maar er is niemand ter verantwoording geroepen voor deze schandalige knuppelpartij, voor deze tirannie. Er was geen enkele rechtvaardiging voor dit volstrekt disproportioneel politieoptreden. Zie ook hier hoe journalist Arnold Karskens op zondag 28 maart 2021 door de politie wordt afgevoerd tijdens een demonstratie op het museumplein in Amsterdam. “De politie is niet meer te vertrouwen”.

De beelden van de rammende politieagenten zijn de hele wereld overgegaan als een wrede dictatuur waar iedere vorm van protest letterlijk wordt weggeramd. Verbazing alom! Velen vroegen zich af hoe het kon dat Nederland zo diep gezonken was. Het antwoord is simpel: ‘Nederland is veranderd in een onmenselijke dictatuur.’ In hun hoogmoed denken de leiders dat ze een soort almacht te bezitten en als zodanig ongestoord door te kunnen gaan met het in elkaar knuppelen van onschuldige burgers. Dit gaat over macht, over gehoorzaamheid afdwingen en niets anders dan dat. Zelfs Amnesty heeft zich kritisch uitgelaten over het politiegeweld. Verbazingwekkend is dat de Nederlandse politie opnieuw aan de verkeerde kant van de geschiedenis lijkt te staan net als in '40-'45.

Op 2 januari 2022 was de wereld opnieuw getuige van extreem geweld tegen demonstrerende burgers in Nederland

Op zondag 2 januari 2022 is de wereld opnieuw getuige van geweest hoe er opnieuw extreem geweld tegen demonstrerende burgers is toegepast in Amsterdam waar WEF-burgemeester Halsema de scepter zwaait. In deze video verdedigde Halsema nog het recht op demonstreren maar op zondag 2 januari kondigde zij een noodbevel af waarop politie met honden op demonstranten werden losgelaten en mensen in elkaar werden geslagen. Het politieoptreden werd opnieuw gekenmerkt door extreem geweld tegen ongewapende burgers zoals je normaal alleen in de meest smerige dictaturen ziet. De Nederlandse burger is vogelvrij verklaart.

Volgens de Staatsomroep waren er op 2 januari enkele duizenden wappies naar Amsterdam gekomen om het voor de 17,5 miljoen andere Nederlanders te verzieken. “Agressievelingen, die hun kinderen meenemen om zielig over te komen.” Ze bleven zoals gebruikelijk weer standvastig hun best doen de ware feiten te verhullen. Maar van wie kwam de agressie eigenlijk? Op social media wemelt het van de berichten dat de deelnemers aan de demonstratie werden geprovoceerd. Beelden van een demonstrant die werd gegrepen door een politiehond en afgeranseld met de wapenstok zijn inmiddels telegraaf leugensvele miljoenen keren bekeken.Zie ook hier wat Ab Gietelink over deze demonstratie te vertellen heeft.

Heel de wereld sprak er schande van. “Het is niet overdreven om dit ‘tirannie’ te noemen” schreef de Amerikaanse radiopresentator Buck Sexton. Maxime Bernier, leider van de Volkspartij van Canada, vroeg: “Het fascisme is overal in opkomst. Blijf jij zwijgzaam toekijken?” De Amerikaanse commentator, auteur en blogger Katie Pavlich reageerde: “Afschuwelijk. Mensen, word wakker voordat het te laat is. In deze video zie je een politieman een oudere man met zijn gummiknuppel in het gezicht slaan (video vanaf 1:13), die daarna tegen de grond gaat.

Zie ook hier wat Gert-Jan Lennips, radio-dj bij streekomroep ZO!34, te zeggen heeft op het politieoptreden. “Duizenden bezorgde Nederlanders die vreedzaam demonstreerden in Amsterdam. Mensen zoals u en ik. De medemens die zich niet zomaar neerlegt bij alles wat er momenteel gebeurt in ons land. Mensen die door de leugens van ons kabinet kritisch zijn geworden. Gevaccineerd en ongevaccineerd. Dappere mannen en vrouwen die naar de hoofdstad zijn afgereisd om hun stem te laten horen, Wat afschuwelijk om te zien. Politie, schaam je kapot. Mijn respect voor de politie is tot het nulpunt gedaald. Met je gummiknuppel losgaan op gewone burgers of je hond laten bijten in de armen van onschuldige demonstranten. Dat verdient geen respect. Nu niet, nooit niet,” benadrukte de dj. ZO!34 laat weten afstand te nemen van Lennips uitspraken en heeft hem op non-actief gesteld. Zo gaat dat in een dictatuur waar de vrijheid van meningsuiting bij het oud vuil is gezet.

Fotograaf en cameraman Guus Schonewille verteld op linkedin.com hoe de politie de mensenmassa regelrecht de ME-linies injoeg en met de wapenstok insloegen  op iedereen, ouderen, jongeren, kinderen en mensen in een rolstoel. “Ik ben er 100 procent van overtuigd dat de ME, politie en Romeo’s vandaag op deze manier hebben geprobeerd de situatie te laten escaleren. Samen met de pallets gebroken bakstenen die overal lagen. Gelukkig trapten de demonstranten hier niet in.”zegt journalist Annelies Strikkers. “Er is opzichtig getracht gewelddadigheden uit te lokken.” Een wereldwijd toegepaste truc, om relschoppers te verleiden ermee te gooien, zodat er bloedig kan worden teruggeslagen. Als we de beelden zien, ontwaren we de provocateurs met helmpjes en spijkerbroeken. Ook waren er weer veteranen bij de demonstratie aanwezig. Volgens de Telegraaf van maandag 3 januari gingen deze veteranen door het lint maar in werkelijkheid was het de politie die de aanval begon zoals op deze video te zien is.

De veteranen vormden een beschermende haag om de demonstranten waarop er vervolgens een klopjacht op hen werd uitgevoerd. Te zien is hoe ‘agenten’ begonnen met het bewust aanvallen van veteranen. Ze staan eerst wat in de achtergrond, komen plotseling door de rijen normale agenten naar voren, beginnen als wilden op de veteranen in te slaan en trekken zich vervolgens weer terug achter de normale agenten. Even later zijn ze verdwenen, klus geklaard. Wat opvalt, zijn de vreemde emblemen op hun mouwen. Velen vragen zich af of het wel politiemensen waren of dat ze wellicht onderdeel vormen van een internationale militaire macht? Iemand die daar wat over weet te vertellen is Ricardo Baretzky (President European Centre for Information Policy and Security ECIPS & CYBERPOL The International Cyber Policing Organization by Royal Decree). Hij omschrijft de omstandigheden in Amsterdam als de soort omstandigheden die hij heeft meegemaakt in landen net voordat er een revolutie plaats vond. Landen zoals Oekraďne, Zuid-Afrika en andere voorbeelden.

Een aantal van de veteranen, waaronder woordvoerder Raf Jansen, werd na de aanval op hen door de politie opgepakt en naar het arrestantencomplex aan de Flierbosdreef in Amsterdam gebracht. Hij liet weten dat hem ‘obstructie’ ten laste was gelegd. Hij verteld op facebook  dat hij op een gegeven moment een hond aan zijn linkerhand had terwijl twee ME’ers hem aan het slaan waren. Toen Jansen op de terugweg was, stond een groep Romeo’s hem op te wachten. Op 14 maart 2021 was Jansen ook aanwezig bij het coronaprotest op het Malieveld in Den Haag, waar ‘zeer buitenproportioneel’ geweld werd gebruikt tegen vreedzame betogers. Op dat moment besloot hij zich uit te spreken. Hij sloot zich aan bij ‘In het gelid voor vrijheid’, een groep (oud-)militairen en veteranen.

Police for Freedom Nederland is een onderzoek gestart naar het geweld tegen de vreedzame demonstranten en veteranen.  Volgens het EVRM is het de taak van de politie en het bestuur ten allen tijde vreedzame demonstranten te beschermen. Echter is er opnieuw grof geweld toegepast op vreedzaam protesterende burgers en daarmee de Grondrechten Demonstratie en Vrijheid van meningsuiting geschonden Dit is Nederland onder het regime Rutte. Mensenrechten zijn opnieuw voor het oog van de hele wereld met voeten getreden. Het kwaad heeft Nederland in zijn greep. Dit beleid zal de woede onder de bevolking verder doen aanwakkeren. Het neerknuppelen van onschuldige burgers moet zonder uitstel een halt worden toe geroepen voordat er doden vallen. In hun hoogmoed denken Rutte en trawanten een soort almacht te bezitten en als zodanig ongestoord door te kunnen gaan met het terroriseren van onschuldige burgers. Dit gaat over macht, over gehoorzaamheid afdwingen en niets anders dan dat.

Coronademonstraties die op 8 en 10 oktober 2020 hebben plaatsgevonden in Den Haag, zijn onrechtmatig verboden. Dat heeft de rechter geoordeeld. De betogingen tegen de coronamaatregelen werden gehouden op het Plein in Den Haag. De burgemeester heeft opdracht gegeven de betogingen te beëindigen ‘ter bescherming van de gezondheid’ en ‘ter voorkoming van wanordelijkheden’. De kantonrechter oordeelt dat onvoldoende is gebleken dat beëindiging van de betogingen noodzakelijk was. Tijdens de betogingen werd een vrouw aangehouden, aan wie in september 2021 een strafbeschikking is uitgevaardigd. Ze werd ervan verdacht ‘geen gevolg te hebben gegeven aan opdrachten van de burgemeester om die betogingen te beëindigen’.De kantonrechter zei niet te kunnen vaststellen hoe reëel de kans was op wanordelijkheden op 8 en 10 oktober 2020. Evenmin is vast te stellen of er op 8 en 10 oktober gevaar dreigde voor de gezondheid. Ook blijkt niet dat op 8 en 10 oktober niet eerst een lichter middel had kunnen worden ingezet, zoals het geven van aanwijzingen aan de betogers, aldus de rechter.

Naar het oordeel van de kantonrechter blijkt uit de besluitvorming van de burgemeester dan ook niet dat het belang van de bescherming van de gezondheid en het belang van de voorkoming van wanordelijkheden de beëindiging van de betogingen noodzakelijk maakten. De beëindigingopdrachten van 8 en 10 oktober 2020 zijn dus niet bevoegd gegeven, oordeelt de rechter. De vrouw werd ook aangehouden tijdens een coronademonstratie op 25 mei 2021. De betogers moesten van de politie het Plein verlaten. De vrouw verklaarde dat zij heeft geprobeerd het Plein te verlaten, maar daarbij juist werd tegengehouden door de politie. Ze heeft daar beelden van gemaakt en toonde die in de rechtbank De beelden laten zien dat de vrouw door de politie wordt tegengehouden en wordt teruggestuurd het Plein op. De vrouw is vrijgesproken. De poging om demonstranten te criminaliseren is hiermee voor een deel onschadelijk gemaakt.

Zie ook de: Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 waarin agenten vertellen over hun ervaringen en daardoor onder meer in gewetensnood zijn gekomen.

 

In Duitsland keren - net als in onder meer  Nederland en Spanje - steeds meer politieagenten, soldaten, officieren en leden van speciale strijdkrachten zich tegen wat zij “het moorddadige beleid van het Nieuwe Duitsland noemen” dat volgens de schrijver van het artikel “is veranderd in een autoritair-dictatoriaal systeem naar het voorbeeld van het bolsjewisme.”

Ook in Oostenrijk hebben delen van de politie en het leger, de kant van de burgers gekozen zich verenigd in de ‘Freie Polizei-gewerkschaft’FP en de ‘Gewerkschaft des Bundesheeres’.Op 20 november 2021 waren enkele tientallen van deze politieagenten aanwezig op een demonstratie met ca 350.000 bezoekers in Wenen en werden toegejuicht door een enthousiaste meningte.

De Nederlandse burger wordt geconfronteerd met misdaden tegen de menselijkheid en overtredingen van de code van Neurenberg

Met de opdrachten die Rutte uitvoert veracht hij de cultuur waarin het Nederlandse volk gewend was te leven. Hoewel velen Rutte nog steeds op zijn woord geloven, zoals blijkt na de verkiezingswinst van de VVD, begint langzaam maar zeker een deel van de Nederlanders zijn doortrapte spel wel degelijk te doorzien. Enige empathie lijkt niet een kwaliteit die in het hoofd van Rutte voorkomt getuige de manier waarop hij bijvoorbeeld de hardwerkende ondernemer Ap de Bruin in zijn gezicht uitlacht  wanneer deze zegt dat het de afgelopen jaren alleen maar slechter is geworden voor ondernemers.

Nederland is veranderd in een dictatuur met houjebekleiders die de burgers met het creëren van een angstcultuur onder de knoet houden. Een dictatuur waar mensen met een geweten niet op prijs worden gesteld en waar klokkenluiders stelselmatig monddood worden gemaakt of voor hun eerlijkheid worden opgejaagd. Rutte is overal bij betrokken maar weet zich zelden iets te herinneren. Tien jaar wanbeleid, maar Rutte blijft lachen. Waarom blijven mensen VVD stemmen na alle schandalen? De grote vraag is trouwens of de laatste verkiezingen wel helemaal eerlijk zijn verlopen want de software die wordt gebruikt om alle stemmen van de Nederlandse verkiezingen te verwerken, blijkt speciaal opgezet te zijn om fraude doodeenvoudig te maken.

Een groeiend aantal mensen reageren geschokt als ze ontdekken hoe ze worden voorgelogen, hoe hun leven wordt verwoest door leiders die lijden aan hoogmoedswaanzin, geldhongerige farmaceuten en figuren als Bill Gates die zich verrijken over de ruggen van argeloze wereldburgers.

Ze zijn geschokt om te zien hoe vreedzame demonstrerende burgers in elkaar worden geslagen. Ze worden wakker uit een diepe slaap van totale onwetendheid en zien hoe ze worden gecontroleerd door dictators die met dwangmaatregelen de mensheid aan het terroriseren zijn. De geschiedenis geeft een opsomming van de machinaties van leugenaars, dieven, massamoordenaars en narcisten en hun verwoestende gevolgen. Dat beeld zien wij ook in onze tijd. Kennis van het verleden kunnen een les zijn voor wat wij nu meemaken. Velen hebben het begrepen want er begint langzaam aan een rechtvaardige woede te ontstaan tegen de misdaden van al die figuren die zich schuldig maken aan liegen en bedriegen. Ze ontdekken dat ze door de mainstream media zijn gehersenspoeld met journalisten die slaafs en kritiekloos de opdrachten van hun bazen opvolgen.

Nieuwsbrengers die verworden zijn tot propagandaboodschappers, onbeschaamde schrijvers van smaadschriften, verkopers van tweedehands nieuws en nepnieuws. Velen beginnen zich te verzetten tegen de controle, intimidatie en manipulatie van de zogenaamde ‘Fact Checkers’ die worden betaald door Big Pharma, Big Tech, Big Politics en alle andere ‘Big’ om elke stem te annuleren die het niet eens is met hun agenda. Niet iedereen slaapt want gezien de reacties worden steeds meer Nederlanders wakker en ontdekken de rol van de globalistische machthebbers die zich geroepen voelen om de mensheid te transformeren tot hersenloze slaven middels vaccinaties met fake-vaccins. Als je tegenstand ervaart weet dan dat het komt omdat je het waard bent om weerstand te bieden. Waar blijven de no-nonsense Nederlanders zoals advocaten, artsen, publieke en algemene activisten, die bereid zijn een tribunaal op te zetten waar iedereen aangeklaagd kan worden die verantwoordelijk zijn voor de onmenselijke dwangmaatregelen en misdaden tegen de menselijkheid waar de Nederlandse bevolking al sinds het voorjaar van 2020 mee geconfronteerd wordt? De Nederlandse burgers zijn door Rutte&CO wettelijk vogelvrij verklaart en dat kan toch zo niet doorgaan!

In Spanje en Nederland demonstreren politieagenten tegen de dwangmaatregelen van de regeringen

In Spanje demonstreren politieagenten al geruime tijd tegen de regering, de mondkapjesplicht en vaccins, en vóór vrijheid. De beweging waar zij deel van uitmaken Police for Freedom, is inmiddels ook actief in andere landen, waaronder Nederland. De Nederlandse tak wordt geleid door Dennis Spaanstra, die 30 jaar voor de politie en marechaussee heeft gewerkt. Hij was 15 jaar werkzaam bij de ME en als rechercheur moest hij moordzaken oplossen. Hij is nog altijd betrokken bij de organisatie. Toen de financiële crisis uitbrak, kreeg Spaanstra het gevoel dat er iets niet klopte. Hij zag dat de corporaties steeds machtiger werden en dat de wereld in rap tempo veranderde. Tijdens de coronacrisis zag hij hoe vrijheden van ons werden afgenomen en hoe ons land veranderde in een totalitaire, marxistische staat.

Police For Freedom 🇳🇱 (@PolForFreedom) | TwitterDe oud-ME’er was getuige van het politiegeweld bij demonstraties tegen de coronamaatregelen en zag een hele andere ME dan de organisatie waar hij voor werkte. Hij besloot contact op te nemen met oud-collega’s en die verbaasden zich ook over de beelden. Inmiddels zijn er een aantal demonstraties geweest met politieagenten, veteranen, slachtoffers van politeigeweld en anderen die ‘doorhebben wat er gebeurt’.

Franklin ter Horst

Terug naar: Inhoud