Mark Rutte heeft Nederland veranderd in een WEF-sekte dictatuur

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 28 april 2020) (Laatste bewerking: 12 maart 2023)

 

Het begon allemaal in maart 2020 toen de Nederlandse premier Mark Rutte maatregelen bekend maakte om een ‘gevaarlijk virus’ wat over de wereld raasde te bestrijden. In navolging van zijn WEF-sekte collega Emmanuel Macron zei hij dat wij met dit virus in oorlog waren, en het eensgezind tezamen moesten verslaan. Deze woorden verleenden de kleine despoot – zelfs tegen de achtergrond van een zuiver medisch probleem – een nog nooit eerder aanwezige autoriteit en macht, waarvan hij in de volle omvang gebruik gemaakt heeft. Elke tegenspraak tegen het door hem gevoerde beleid werd met grof geweld aangepakt door onder meer vreedzame demonstranten met inzet van waterkanonnen, paarden en knuppels te confronteren. Diegenen, die het hardnekkigst hun standpunten vertegenwoordigden en het niet met zijn beleid waren, werden genadeloos geschoffeerd. De demonstranten (Wappies) werden onder veelsoortige voorwendselen bedolven. Terwijl het niet eens revolutionairen en vijanden van het systeem waren: het waren professoren, medische coryfeeën, belangrijke virusspecialisten en top artsen die plotseling tot melaatsen verklaard werden.

 

Hij introduceerde een ‘intelligente lockdown’ met noodverordeningen waarbij Horeca, scholen en kinderopvang werden gedwongen te sluiten.De afgekondigde lockdown bleek het begin van een mensonterende tirannie. Bilderberger Rutte (2012-2013-2015-2016-2018-2019) confronteerde in navolging van andere politieke leiders, het Nederlandse volk met de uitspraak ‘we gaan naar een nieuw normaal’. Vanaf dat moment heeft hij als trekpop van Klaus Schwabs WEF-sekte, met een machtsgreep het Nederlandse volk gevangen gezet in een verwoestende cyclus van dwangmaatregelen en werden de democratische spelregels en grondrechten met voeten getreden. Vanaf dat moment zijn wij beroofd en onderdrukt.Democratische wetten zijn opzij geschoven, de touwen van de dictatuur aangesjord en noodverordeningen vastgelegd in een tijdelijke coronawet die niet langer dan zes maanden zou duren. Vele ‘wappies’ voorspelden bij de aanvang van de coronawet al dat deze met allerlei valse argumenten gewoon zou blijven bestaan en precies dat gebeurde.

 

Door deze coronawet kregen Rutte en trawanten als het ware een ‘blanco volmacht’ om onze basisrechten, onze privacy, onze vrijheid en onze democratische mensenrechten naar willekeur op te schorten en ons verder te knevelen met absurde dwangmaatregelen. Het ging niet om gezondheid maar om macht. Het Nederlandse volk werd geconfronteerd met “asielchaos, de toeslagenaffaire, enorme inflatie, falende jeugdzorg en 1675 verdwenen kinderen, Appjes-gate Hugo de Jonge, woningnood, energiecrisis, verwaarlozing van ouderen, het schenden van de Grondwet, de Nokia-affaire van Rutte zelf, de coronaspoedwet, de stikstofhoax, de export van ons belastinggeld naar de corrupte Europese Unie, en terwijl de rijen voor de voedselbank steeds langer worden, steeds meer bedrijven noodgedwongen moeten sluiten omdat ze de energierekening niet meer kunnen betalen, zegt Rutte met een gluiperig lachje dat de Nederlandse economie draait als een tierelier en er geen vuiltje aan de lucht is. Ook vind hij dat mensen genoeg hulp krijgen.En zo worden we door de WEF-sekte trekpoppen op epische schaal voorgelogen.

 

Hij heeft onze democratische rechtsstaat volledig ondermijnd en het hele fundament eronder gesloopt. Hij heeft Nederland in een illegale oorlog gestort, steeds meer mensen kunnen geen boodschappen meer doen of hun kinderen ontbijt geven. Het kost de Nederlandse belastingbetaler 24.000.000.000,- (24 miljard) per jaar (!) om vluchtelingen te kunnen ontvangen, aldus de Telegraaf. Dat is dus € 66 miljoen per dag. Honderdduizenden Nederlander zitten in de  kou omdat ze de energierekening niet kunnen betalen, hebben geen geld voor de dagelijkse boodschappen en andere financiële problemen. Allemaal geen punten waar Rutte&Co zich druk over maken. Groningers zitten met tonnen aardbevingsschade en trauma's, de potentieel dodelijke vaccins worden nog steeds gepromoot, het zogenaamde onderzoek naar oversterfte negeert de vaccinaties als oorzaak, de slachtoffers van het Toeslagenschandaal hebben nog steeds hun kinderen en geld niet terug. Dit is slechts een kleine greep uit een enorme lijst van de ellende die deze WEF-sekte gast over Nederland heeft uitgestort. Ieder die kritiek heeft wordt gecensureerd, gedemoniseerd, aangeklaagd en bedreigd. 

 

Nederland en de Nederlandse culturele normen en waarden-en wat ooit onze Nederlandse soevereiniteit was, zijn door hem bij het oud vuil gezet. Grote groepen mensen worden van hun gezinsinkomen berooft en boeren van hun land gezet. Dit is een misdaad van een omvang en intensiteit die we in Nederland al heel lang niet meer hebben gekend. Vanaf zijn aanstelling als premier is Rutte bezig Nederland te misvormen tot een controle-staat. Al in 2016 kon men een eerste indruk krijgen van hoe Rutte zich een Nederland na de Great Reset voorstelt, schrijft Auf1. Om zijn doel te bereiken heeft hij de economie ontregeld, de rechtsstaat vermolmd en de zorg onherstelbaar beschadigd. De vrije pers (de regimepers) is gedegradeerd tot applausmachine voor het ongecontroleerde handelen van de WEF-sekte trekpop. Wanneer de reguliere media de gedragscode voor journalisten geheel volgens opdracht zou hebben uitgevoerd,  zou deze figuur al jaren geleden zijn ontmaskerd als een trekpop van de WEF-sekte die allesbehalve het beste voor heeft met de Nederlandse bevolking.Hij lacht alles weg en spreekt laatdunkend over mensen en situaties. Hij ontloopt elke verantwoordelijkheid. “ Daar ga ik niet over”is zijn veelgehoorde uitvlucht. Door zijn toedoen is Nederland onherkenbaar verminkt.

 

Ter voorbereiding op de machtsgreep van de WEF-sekte, corrumpeerden Rutte en zijn medeplegers de afgelopen twaaf jaar systematisch onze samenleving en rechtsstaat. Op alle strategische posities werden handlangers geplaatst. Wie een carrière in de politiek ambieert en de top wil bereiken dient lid te worden van de superloges. Stijgen op de politieke ladder is onmogelijk zonder deel uit te maken van één of meerdere van deze superloges. Rutte is ook lid van één van de machtigste Europese Super Loges de Pan-Europa. Andere Europese politieke leiders die verborgen blijven voor de ogen van de buitenwereld zijn onder meer Jean-Claude Juncker, Henk Kamp en Klaas Knot zijn lid van de loge Pan-Europa. Bekende Nederlanders die tot andere Ur-Loges zijn toegetreden zijn Jan Peter Balkenende, Jeroen Dijsselbloem en Ben van Beurden. De groep waar Mark Rutte bij hoort is één van de meest enge. Het is ook één van de meest machtige en houdt zich bezig met de vervolmaking van de Nazi Superstaat en de vernietiging van de soevereiniteit en de identiteit van de Europese landen. Ze zijn voortvarend op weg zoals we dagelijks om ons heen kunnen zien. Met de ondersteuning van tekstschrijvers en spindokters werd de bevolking gehersenspoeld.

De wetgeving werd geperverteerd en de gehele Nederlandse dagbladpers en de staatsomroep onderwierpen zich kritiekloos. De principes van eerbied voor het leven werden met de vrijheidsberovende coronawet over boord gegooid, waardigheid van de menselijke persoon, het gemeenschappelijk welzijn en geluk van een samenleving bij het oud vuil gezet, levens verwoest, ontelbare trauma’s volgden, miljoenen fake-testen en leugens volgden op leugens.

 

Een absoluut dieptepunt vormden/vormen de ontelbare bejaarden die in de grootste afzondering en eenzaamheid werden opgesloten, zogenaamd omwille van corona. Duizenden ouderen stierven een eenzame dood.Lijden en sterven bleek geen betekenis meer te hebben. Ze stierven zoals we dieren laten creperen. Zou er ooit een “beschaving” geweest zijn die in zulk een barbaars cynisme wegzakte? En dat lag zeker niet aan het toegewijde verplegend personeel!

 

Corona komt al door de eeuwen heen jaarlijks, samen met een breed scala aan andere virussen, onze luchtwegen bezoeken. In het ene jaar zijn de mutanten wat pittiger dan in het anderjaar. Zo waren er heftige varianten rond 1800, 1880, 1960, 2003, 2012, en ook in 2019. Naast de coronavirussen zijn er o.a. de influenza- en de RSV-virussen, die soms heel wat slachtoffers maken. Naar schatting sterven er wereldwijd jaarlijks 1.1 miljoen ouderen aan de gevolgen van het RSV-virus. Dit virus is ook wereldwijd tweede doodsoorzaak (na malaria) onder zuigelingen, en veroorzaakt jaarlijks 118.000 sterfgevallen in deze groep. Nu hebben ze een coronavirus aangegrepen om de hele samenleving te corrumperen.

 

Wetenschappers die van meet af aan het gevoerde virusbeleid bekritiseren waaronder ervaren specialisten,  Nobelprijswinnaars en kopstukken in de werelden van onderzoeksuniversiteiten, en laboratoria, worden uitgemaakt voor wappies. Sommigen zijn ontslagen bij hun ziekenhuis of universiteit, hebben hun YouTube-video’s verbannen zien worden, zijn hun Twitteraccount verloren.  Uitmuntende Nederlandse huisartsen die tot de besten in de wereld behoren, zijn vanaf het begin overgeslagen of bekritiseerd. Hun benadering met medicijnen die in de praktijk bleken te helpen, werd taboe verklaard. Wie weigerde te luisteren en beweerde dat lockdowns een onzinnig middel vormden,, werd neergesabeld.

Nooit eerder onderdrukten politieke leiders hun eigen onderdanen zó erg door normaal menselijk contact te verbieden en te criminaliseren. Nederland werd veranderd in een houjebek-dictatuur waar vrijdenkers die de waarheid te dicht benaderden, belachelijk werden gemaakt en weggezet als fantast of complotgekkies. Nog nooit werd onze samenleving zo gemanipuleerd. Het zijn machtswellustelingen die dit soort draconische maatregelen aan ons hebben opgedrongen. Arrogantie van de macht heet dat. Wij hebben te maken met een technocratische tirannie, waar geen rem meer op zit.In  het licht van wat we nu meemaken kunnen sommige aspecten van het leven onder Hitler gemakkelijker worden begrepen. Wat we zien lijkt op een blinde toewijding aan een leider. De aanhoudende steun waarop Rutte lijkt te kunnen rekenen, is vergelijkbaar.De misdaad waar we mij te maken hebben is in feite de vernietiging van grote delen van een manier van leven, de vernietiging van een beschaving.

Onze samenleving stort langzaam in, zowel sociaal als economisch, door de ‘corona’- maatregelen van Rutte&CO die een politiek doel beogen, en niet door een werkelijke noodsituatie zijn gerechtvaardigd. Het ontnemen van onze grondrechten worden door onze eigen overheid opgelegd en aangestuurd en gebeurt steeds onder het mom van ‘tijdelijk’. Hugo de Jonge, de omhoog gevallen onderwijzer en een minister met een opleiding geschiedenis bepaalden het beleid voor onze gezondheid. De Jonge ging brutaalweg hardnekkig in tégen de kennis van duizenden artsen, specialisten en zorgpersoneel die brieven, documenten en petities naar het kabinet en naar parlementsleden hebben gestuurd. Artsen en anderen die zich uitspraken tégen de maatregelen, werden door hem gecensureerd omdat ze de zaak zouden‘verpesten’. Degenen die overtuigd zijn van hun gezonde immuunsysteem, en weten hoe dat gezond te houden en dus niet mee willen doen, werden ‘verpesters’ genoemd en zouden een gevaar voor de anderen vormen.

Het kleine clubje van het OMT, de aanjagers van de angstpandemie, waarvan de twee bekendste spreekbuizen in de media veeartsen zijn, dus geen artsen die zelf patiënten zien en behandelen, en die ook niet de eed van Hippocrates hebben afgelegd, staan tegenover een menigte van internationaal verenigde Artsen en specialisten die zich tegen de opgelegde maatregelen uitspreken. Het OMT staat qua omvang en medische kennis in geen verhouding tot de duizenden artsen en wetenschappers die hun op feiten gebaseerde bezwaren naar voren brengen op zowat alles wat met de fake-PCR-testen, behandelingen, maatregelen en ‘vaccins’ te maken heeft.

De Nederlandse burger werd vanaf het voorjaar van 2020 als een soort krijgsgevangene behandeld, niet meer als mensen. Je moet je onderwerpen. Dit is open gevangenschap. De slachtoffers werden afhankelijk gemaakt van de daders (Stockholm Syndroom). Ondanks de dwangmaatregelen hing het merendeel van de bevolking ’s avonds voor de TV en geloofden dat Rutte&CO het beste met hen voorhadden. “Het welzijn van de mensheid is altijd het alibi van tirannen”aldus Albert Camus Frans filosoof, journalist en schrijver van romans, essays en toneelstukken. Hij ontving in 1957 de Nobelprijs voor de Literatuur. Het wordt ze niet aangerekend dat ze worden betrapt op het verkondigen van leugens, het manipuleren van statistieken, het in levensgevaar brengen van degenen die ze beweren te beschermen. Overal en tegen iedereen wordt gelogen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. In hun eigen vervormde beleving vinden ze het zelfs gerechtvaardigd om te liegen, omdat zij als taak hebben het volk, dat volgens hen echt niet voor zichzelf kan zorgen, te beschermen.

Zijn leugens gingen de hele wereld over

Het was Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren (FVD) die Rutte op zijn zoveelste leugen betrapte. Zie hier het fragment waarin hij Rutte confronteert met leugens over het boek ‘Covid-19: The Great Reset’ van Klaus Schwab. Deze leugen van Rutte is de hele wereld overgegaan en is ook in Amerika niet onopgemerkt gebleven. Het heeft onder meer de aandacht getrokken van de Amerikaanse filmproducent Del Bigtree. Hij speelde het fragment af in zijn webcast The Highwire en moest er heel hard om lachen. Bigtree vond het prachtig om te zien hoe Van Meijeren Rutte in de val lokte. Hij vroeg de premier naar zijn connectie met Schwab, die dat minachtend afdeed als een complot. Vervolgens haalde Van Meijeren een brief tevoorschijn waarin Rutte Schwab bedankt voor het toesturen van zijn boek. Rutte zei dat hij de brief had gestuurd uit ‘beleefdheid’ en het boek niet had gelezen. “Dus de premier zegt dat hij niet tegen mij heeft gelogen, maar tegen meneer Schwab,” zei Van Meijeren. Bigtree vond zijn optreden geweldig.

De ontmaskering van Rutte door Gideon van Meijeren werd volledig verzwegen door de Nederlandse mainstream media. Eerder werd de ontmaskering van Rutte opgepakt door Sky News Australia. “Mark Rutte praat net als alle andere ruggengraatloze, centrumrechtse, moderne liberalen de wereldelites naar de mond en doet alsof hij geen idee heeft waar hij ons in verzeild doet raken. Zoals Van Meijeren al opmerkte: deze zwakke politici liegen óf tegen de wereldelites óf tegen ons,” zei presentator Rowan Dean. De site “Doe zelf normaal” heeft Rutte’s tien meest bekende leugens op een rij gezet. Doe Zelf Normaal is een maatschappij kritische website die het huidige regeringsbeleid becommentarieert. Het doel is om kritisch naar de berichtgeving over corona te kijken en waar nodig goed onderbouwd tegengeluid te laten horen.

Ook wat betreft de door hen aan de burgers opgelegde coronaregels treden ze zelf met voeten zoals bij diverse gelegenheden is gebleken. Denk daarbij aan de Nederlandse minister van justitie Grapperhaus die op zijn bruiloft  de coronaregels volledig aan zijn laars lapte. En terwijl de hele Horeca aan banden lag zit Rutte met journalisten  na afloop van de wekelijkse persconferentie in een restaurantruimte gewoon koffie met elkaar te drinken. En zie hier hoe de pers en masse op een kluitje staat. Voor de regering en de pers gelden de coronaregels kennelijk niet.

 

Nederland is veranderd in een dictatuur met leiders die de burgers met het creëren van een angstcultuur onder de knoet houden. Door de politiek van Rutte&CO zitten wij in een tijd van staatspropaganda en censuur zoals sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gezien is. Ze misbruiken hun macht om de bevolking te tiranniseren. Rutte is overal bij betrokken maar weet zich zelden iets te herinneren. Tien jaar wanbeleid en tien jaar schandalen, maar Rutte blijft zitten waar hij zit! De gevolgen van het ingevoerde coronabeleid is voor velen catastrofaal verlopen. Met name het midden- en kleinbedrijf, winkeliers, horeca en veel andere ondernemers hebben enorme klappen te verduren gekregen.

 

Nooit eerder onderdrukten politieke leiders hun eigen onderdanen zó erg door normaal menselijk contact te verbieden en te criminaliseren. En dan heb ik het nog niet over zijn rol in de toeslagenaffaire. Het is zoals Juridisch expert Roger Vleugels het op 13 januari 2021 verwoorde: ‘de boevenwagen had moeten voorrijden en hij had geboeid de zaal moeten verlaten. Zie hier deze schokkende video over WEF-sekte kliek waarin perfect wordt weergegeven hoe Rutte en trawanten ons land verkocht hebben aan de internationale sustainability plannen van globalisten. De groep die de wereld onder hun controle willen brengen. Ze willen een einde maken aan alle democratieën, grondwetten en mensenrechten. De WEF-sekte samenzweerders zijn bezig een absolute tirannie in de wereld te vestigen. De mensen die tegen deze satanische plannen protesteren worden staatsvijanden genoemd en weggezet als tegenstanders van democratie.

 

Niets zal de WEF-sekte trawanten van hun duivelse plannen afhouden een begin te maken met de grote schoonmaak van de wereldbevolking en zullen daarbij geen tegenstand dulden. De uitvoerders van deze plannen hebben een hekel aan mensen die weigeren hun opdrachten uit te voeren. Dan verliezen ze hun zelfbeheersing, slaan schofterige taal uit en laten op die manier hun ware aard zien! Zo ergerde Rutte zich aan de voetbalfans tijdens de wedstrijd van Feyenoord tegen FC Twente in De Kuip in Rotterdam. Zij zongen tegen al zijn opdrachten in liederen, juichten uitgebreid en hielden geen 1,5 meter afstand. Wat een brutaliteit!  Gewoon je bek houden zei hij (video verwijderd) tegen voetbalsupporters als voorbeeld naar de rest van Nederland. Zo gaat het ook in een dictatuur, gewoon je bek houden.

 

De Nederlandse bevolking heeft een periode van relatieve vrede, welvaart, stabiliteit en vrijheid achter de rug. Dit is door Rutte&CO volledig naar de bliksem geholpen. Ook hij is een lakei van Klaus Schwabs Great Reset en is druk doende Nederland te veranderen in een fascistische dictatuur. Nederland is door toedoen van Rutte en trawanten aangekomen op het meest gevaarlijke en destructieve punt in de tijd die wij na de oorlog hebben meegemaakt. Zonder ook maar een greintje empathie, zijn ze begonnen met het creëren van een extreem wrede totalitaire tirannie.

 

De vrijmetselaar Klaus Schwab

 

Hoe zei die Klaus Schwab het ook al weer: de pandemie biedt een mooie gelegenheid om de wereld te resetten.’ En dat is precies wat Rutte&CO ook in Nederland gedaan hebben. De maatregelen van de machthebbers en hun trekpoppen ging niet over het onder controle brengen van een virus maar over de vestiging van een wereldwijde satanische dictatuur met een duivelse agenda en daarbij gebruikten ze een nep-pandemie als argument

 

Het zal voor niemand een verrassing zijn dat Rutte goede maatjes is met deze Schwab. Zo ontving hij op 23 september 2019 The Global Citizen Award toen hij aanwezig was bij The Atlantic Council. Dit was niet zomaar een ontmoeting, maar een voorspel, een ‘samen’ op weg naar de Great Reset om onze maatschappij en Nederland om zeep te helpen. Vergis u niet in deze lieden!!! In deze door Café Weltschmerz geproduceerde korte video legt Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie in een gesprek met Frank Stadermann uit dat er onder het bestuur van Rutte sprake lijkt te zijn van landverraad in de zin van art. 97a Wetboek van Strafrecht.

 

De krachten die schuil gaan onder deze duivelse plannen, overtreffen ver alle criminele oorlogen die de wereld tot nu toe gekend heeft. Diverse wetenschappelijke studies laten zien dat de opgelegde maatregelen niet de gezondheid van het volk dienen maar de samenleving en de schepping kapot maken tot verrijking van een groep corrupte Babylonische machthebbers die een schandelijke werelddictatuur aan het invoeren zijn.

 

Steeds meer mensen kampen met depressies en andere mentale problemen door de dwangmaatregelen van Rutte en trawanten

 

Rutte zei tijdens een coronadebat dat hij ‘het gevoel van heel veel mensen die er mentaal doorheen zitten, begrijpt’. Steeds meer mensen kampen met depressies en andere mentale problemen. GZ-psychologe Margreet Tijink zegt erover dat ze veel meer spoed- en crisisaanmeldingen zien. Zij merkt dat door corona steeds meer jongeren vastlopen, somberder worden en soms zelfs depressief raken. Verder zegt ze: “De meeste impact heeft het wegvallen van de structuur en het ritme. Je ziet het vooral bij pubers. Die zitten in een cruciale fase, zijn volop in ontwikkeling en doen dat in contact met leeftijdsgenoten. Die missen nu een belangrijk deel.”Naast dat jongeren last hebben van mentale problemen, hebben volwassenen dat ook. Depressieve gevoelens bij volwassenen komen relatief veel, en steeds vaker voor. Kinderen zijn nodeloos onderworpen aan onmenselijke maatregelen waarbij hun jeugd is ontnomen onder het argument van een pandemie die nooit een pandemie was.

 

Het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-Out vreest dat een hele generatie jongeren onderuitgaat. Maar liefst vier op vijf dreigt met een Burn-out geconfronteerd te worden. Er is hier sprake van een grove misdaad jegens de jeugd in ons land. Hypnotiserende propaganda door de mainstream media en overheid heeft onnozelheid en een staat van algemene paniek veroorzaakt. De Westerse media hebben sinds het voorjaar van 2020 ook hun laatste restje geveinsde onafhankelijkheid en objectiviteit definitief van zich afgegooid, en zijn er zelfs trots op dat ze als de propaganda organen van de Westerse gevestigde orde en de globalistische klimaat-vaccinsekte functioneren.Verbazingwekkend is daarbij dat het merendeel van de bevolking nog steeds niet het minste besef heeft van de machtsgreep waar wij ons in bevinden. Een machtsgreep waarbij Nederland in een dictatuur is veranderd die stelselmatig door de media verborgen wordt gehouden. Wat de plannen van de samenzweerders zijn, ontrolt zich voor onze ogen als een gruwelijke werkelijkheid. Waar het om gaat is pure onderwerping aan lucifer, de macht van de duisternis. De tijd is aangebroken waarin alles op de spits wordt gedreven.

De avondklok

Er werd zelfs een avondklok (spertijd) ingevoerd. Het plan was niet nieuw want ook in 2020 was het al een paar keer ter sprake gekomen. Er was geen enkele medische- noch een legitieme reden of rechtvaardiging voor het invoeren van een avondklok. Deze avondklok diende geen enkel ander doel dan alleen nog meer gehoorzaamheid af te dwingen en de strik om de hals nog verder aan te trekken. Het ging om een vergaande, vrijheidsbeperkende maatregel te vergelijken met de door de Duitse nazi-bezetter in gevoerde 'spertijd'.

De avondklok heeft het hele coronabeleid te kijk gezet. Het had niets met volksgezondheid te maken. Het  ging alleen maar om verdere onderwerping. Eerder zei Rutte al in de Tweede Kamer “Ik vrees het ergste” en zei “die vreselijke avondklok” als eerste bij het vuil te zullen zetten. Wie zich na 21.00 uur (later na 10.00 uur) zonder toestemming op straat begaf, liep het risico geconfronteerd te worden met Boa’s en politie. Wie zich niet aan deze dwangmaatregel hield kon een boete tegemoet zien van 95 euro plus 9 euro administratiekosten.

Kees van der Staaij van de SGP wees er op dat je volgens de wet in een extreem geval zelfs tot een half jaar in de gevangenis gezet kon worden of een boete van 8700 euro kon krijgen als je je niet aan de regels hield. De onrechtvaardige en nutteloze avondklok heeft de schatkist ruim 9 miljoen euro opgeleverd. Er zijn 95.000 boetes van 104 euro, waarvan 9 euro administratiekosten, uitgedeeld. Er was spake van terreur!

Van een groep die mensheid in een mensonwaardige totalitaire greep houden en onze waardigheid en vrijheid aantasten, op voorwendsel van een virus, kunnen we nu onmogelijk nog enig heil verwachten. De gevaarlijke illusies van “de nieuwe wereldorde”, “the Great Reset”, het “Build Back Better”, mogen ons niet opnieuw verblinden. Zij steunen op een radicale vernietiging van ons verleden en van de wortels waaruit de westerse beschaving gegroeid is en waarmee ze groot werd.

 

Het nieuwe ‘normaal’ en de idiote anderhalve meter maatregel en mondkapjes hebben voor velen tot morele zelfdestructie geleid. Er is ons land in geen echt debat over de maatregelen gevoerd. Ze zijn door Rutte&CO op een dictatoriale manier afgedwongen met krankzinnige maatregelen zonder diverse echte deskundigen te raadplegen over de mogelijke gevolgen. “Blijf in huis en houdt 1½ meter afstand anders volgen er zware boetes”. Vrijheidsberoving zonder wettelijke basis! Dictatuur in wording!

 

Alleen in een zieke maatschappij moeten gezonde mensen bewijzen dat ze gezond zijn.

 

In een gesprek met Pieter Stuurman (Café Weltschmerz) neemt de bekende Duitse socioloog-politicoloog en publicist Ullrich Mies bepaald geen blad voor de mond. ‘De democratie is afgeschaft, de rechtsstaat functioneert niet meer.’ Er is sprake van een heuse ‘oorlog tegen het volk’, uitgevoerd door onze eigen regeringen, die op hun beurt worden aangestuurd door de grote tech-bedrijven. Mies noemt dat ‘techno-fascisme’ en een ‘transhumanistische dictatuur’, die met behulp van psychologische terreurmaatregelen (lockdowns, mondkapjes, avondklokken, vaccinaties) aan het volk wordt opgelegd. Het centrum van het probleem is dat de scheiding der machten is verdwenen, en daarmee ook de basis van de democratie. Bijzonder aan deze tijd is de ‘ongeremde onbeschaamdheid waarmee onze regeringen nu het recht aan de kant zetten.’ De constante uitzonderingstoestand in het Westen is ‘het klassieke bewijs dat de rechtsstaat is vernietigd.’ Top Nazi jurist en propagandist Karl Schmidt had in zijn boek Politische Theologie deze uitzonderingstoestand al gedefinieerd. Wie de uitzonderingstoestand controleert, controleert ook het volk. Hij wees erop dat deze situatie ook in scene kan worden gezet.

 

Kort gezegd kun je stellen dat de democratie is opgeschort, is afgeschaft.’ ‘Ze weten dat die mondkapjes totale onzin zijn, tal van onderzoeken bevestigen dat. Maar jij hebt niets meer te vertellen. Je moet je bek houden, dat is in wezen de grondwet-brekende boodschap. Daar komen allerlei vormen van fysieke onderdrukking bij. De psychische onderdrukking is nog veel erger.’ Het  is ‘verbijsterend  hoe makkelijk het publiek te bespelen is’ en dit allemaal accepteert. dat niet alleen het gewone publiek, maar ook artsen, medici en wetenschappers, die heel goed weten dat corona helemaal geen grote bedreiging is, toch achter dit beleid zijn gaan staan. De geschiedenis heeft geleerd mensen in functies altijd al meelopers zijn geweest.

Velen dragen nog steeds oogkleppen waar het gaat om de machten die dagelijks aan het werk zijn om de wereld volledig te overheersen. Nieuwe leugens en virussen worden ontworpen om de volksmassa te hypnotiseren en verder te terroriseren. Ze zullen ons binnen afzienbare tijd in een vorm van slavernij brengen. Wie niet meedoet wordt beschouwd als een gevaar voor de rest van de samenleving. Ze schenden de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers op een meer dan schandalige manier onder voorwendsel van een epidemie die al jaren van tevoren gepland is. Wetteloosheid, rechteloosheid, grondwetsbreuk, iets anders is het niet meer. Rechtsbescherming is afgeschaft. Alle grenzen van een intacte justitie zijn weggevallen. Lichamelijke integriteit wordt onder dwang afgenomen, vrijheid van meningsuiting is vervangen door censuur, en het demoniseren van andersdenkenden splijt de samenleving. Logica is vervangen door hiërarchiscch uitgedragen groteske onzin.

Vroeger kon je met de mensen nog over veel dingen spreken, maar sinds corona is dat afgelopen. Er heeft een scheuring plaatsgevonden die dwars door vrienden, collega’s en families heenloopt. Heel herkenbaar. Je kunt ze vertellen wat je wilt, wijzen op expertise van andere wetenschappers, maar dat willen ze gewoon niet horen. Ieder ander geluid wordt ‘onzin’ genoemd, terwijl ze het zelf niet eens onderzocht hebben.

Ze lezen niets! Er zijn honderden uitstekende publicaties verschenen (van gerenommeerde wetenschappers), maar dat maakt 90% van de bevolking helemaal niets uit. Als de overige 10% actief wordt, hebben de regerenden een echt probleem. Alle nog bestaande mogelijkheden moeten worden uitgeput om dit criminele beleid een halt toe te roepen.

Mensen die het hebben over complottheorieën hebben geen idee waar het werkelijk over gaat. Isolatie, kritische stemmen monddood / belachelijk maken, mensen terroriseren en psychologisch uitputten met een mondkapjesplicht, social distancing, de avondklok en vaccinaties – dit gebeurt allemaal met opzet, en natuurlijk hoge straffen en keihard ingrijpen tegen degenen die zich niet aan de regels houden en/of protesteren. Hier is sprake van terreur.

En dan was daar eerst nog het advies maar 1 bezoeker thuis te mogen ontvangen. Dat werd met ingang van 29 april 2021 aangepast naar twee personen. Volgens Kamerlid Gideon van Meijeren (FVD zijn huisfeestjes echter niet illegaal! Op de vraag of je een boete kunt krijgen door op je eigen terrein de coronaregels te overtreden, antwoordt hij: “De coronaregels gelden thuis simpelweg niet, dus kun je ze ook niet overtreden of daarvoor beboet worden. Coronaregels gelden niet achter de voordeur. Het maximumaantal bezoekers thuis is louter een advies (en een slecht advies”. Het Kamerlid verwijst naar de toelichting bij de spoedwet, waarin staat dat in de wet waarborgen zijn opgenomen om onder meer het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, waaronder het huisrecht, te beschermen. Zo gelden bijvoorbeeld de normen over de veilige afstand, groepsvorming en hygiënevoorschriften niet in woningen. Het RIVM adviseert weliswaar ook in de woning bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen, maar die zijn ‘gezien het belang van het huisrecht en het uitgangspunt van de eigen verantwoordelijkheid van burgers’ niet in de wet opgenomen. In de toelichting staat verder dat de regering ervoor heeft gekozen om woningen van de reikwijdte van de voorgestelde maatregelen uit te zonderen. Dit betekent ‘dat de veilige-afstandsnorm en andere (gedrags) regels niet van toepassing zijn op situaties waarin het huisrecht in het geding is’.

De Nederlandse bevolking is in een boosaardig machtscentra terecht gekomen met leiders die zich als vijanden van de bevolking gedragen. Er waart een kwade geest rond die zijn weerga niet kent. Wat ze doen is onze waardigheid vernietigen en angst vrees en paniek veroorzaken. Het stemvee wordt geraffineerd om de tuin geleid met hulp van de reguliere media die zijn omgebouwd tot propagandakanalen van de overheid. Ieder restje menselijkheid zijn ze aan het verpletteren. Rutte ging er zelfs prat op nu meer macht te hebben dan voordat hij en zijn kabinet hun ontslag indienden. Niets interesseert deze Rutte het maakt hem niks uit wat er om hem heen gebeurt, als hij maar op het pluche kan blijven zitten. Dat is het enige wat hem interesseert’ zegt Pieter Lakeman.

De Staat der Nederlanden heeft bevestigd dat alle Nederlanders worden verdacht van ondermijnende strafbare feiten. Alle Nederlanders staan in een databestand zonder dat ze dat weten. Tachtig jaar na de Tweede Wereldoorlog worden wij opnieuw geconfronteerd met een bezettingsmacht nu onder leiding van  de vrijmetselaar uit een nazinest van oorlogsprofiteurs afkomstige Klaus Schwab

Voor de camera’s deden ze alsof ze de mensonwaardige maatregelen met tegenzin namen, maar dat was niets anders dan volksverlakkerij. Beursanalist en econoom Kees de Kort noemde Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel een stel ‘kloothommels.’

Volgens communicatiewetenschapper Tade Bergman maken niet de journalisten het nieuws, maar de elites. De reguliere media is niet meer in staat om eerlijk en genuanceerd nieuws te brengen om ons goed te kunnen informeren. Het reguliere nieuws is eenzijdig en alle geluiden die dit tegenspreken, worden in de hoek van de complotdenkers gezet én gecensureerd. Testen, vaccineren, opsluiten, ontmenselijken, bestraffen, stigmatiseren en weggeknuppeld als je meedoet in een vreedzame demonstratie voor vrijheid zoals op 17 januari 2021 tegen de coronamaatregelen op het Museumplein. Politie met honden, paarden, wapenstokken, waterkanonnen en tientallen busjes, intimiderend en provocerend. Er ging geen enkele dreiging van de mensen uit behalve van de die hun grondwettelijk recht hebben om zich middels een demonstratie te uiten tegen onrechtvaardigheid en de door de overheid opgelegde dwangmaatregelen. De Gestapo lijkt ook in Nederland weer helemaal terug.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam prees het optreden van de politie tijdens de demonstratie voor vrijheid. “Samen met mijn partners in de driehoek wens ik te benadrukken dat de politiemensen onder deze moeilijke omstandigheden humaan, gedisciplineerd en gedecideerd hebben opgetreden.” Halsema schreef dat de politie op het Museumplein geconfronteerd is met ‘onbegrip, tegenwerking, agressie en uiteindelijk geweld’.

Ze zei bovendien ‘geschrokken te zijn van de beweringen op social media dat agenten in burger, de zogenoemde Romeo’s, rellen zouden hebben uitgelokt. De burgemeester sprak van ‘buitengewoon kwalijke complottheorieën’.In werkelijkheid was het optreden van de politie buiten alle proporties en waren het wel degelijk infiltranten van de politie (Romeo’s) die zich tussen de vreedzame demonstraten mengden en volgens diverse ooggetuigen gewelddadigheden uitlokten. Macht uitoefenen en geweld gebruiken was aan de orde van de dag.

In een open brief aan de politie van Amsterdam en alle politieagenten in Nederland schrijft huisarts Els van Veen dat ze naar Amsterdam was gekomen om te demonstreren omdat ze zich erg bezorgd maakt over het schenden van onze grondrechten. De aanwezigheid van de vele politieagenten was voor haar intimiderend. “Langs alle randen van het Museumplein stond de ME met knuppels en schilden. Ik ben huilend naar hen toegelopen en vroeg waarom ze onschuldige burgers aanvielen. Ik kreeg geen antwoord, de agenten leken wel robots,” schrijft ze. Volgens de kranten waren er alleen ‘wappies’ en ‘relschoppers’. “Dat is niet waar,” benadrukt de huisarts. “Er waren overwegend bezorgde mensen, van alle leeftijden. Ik heb musici gesproken en andere artsen.” Sinds 17 januari ben ik mijn vertrouwen in een rechtsstaat verloren. Als ik een politiewagen zie, word ik bang.

“Mijn indruk is dat de regering de politie aanzet tot geweld. Ik ben ervan overtuigd dat veel agenten zich hier niet goed bij voelen.” De huisarts roept de politie van Amsterdam en de landelijke politie op te stoppen met het gebruiken van geweld tegen burgers. “Wij hebben het recht om onze mening kenbaar te maken. Wij hebben het recht om te demonstreren. U hebt de plicht om ons te beschermen in plaats van ons aan te vallen. Ik vraag u in de spiegel te kijken en uzelf af te vragen of u nog wel mee wilt werken aan geweld tegen de eigen bevolking.”

Ze verwijst die agenten naar de buitenparlementaire onderzoekscommissie corona, die hier te vinden is. Deze commissie doet door het horen van getuigen onderzoek naar de door de overheid getroffen maatregelen in het kader van Covid 19, het coronavirus. De commissie hoort hiertoe deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren waarbij de volgende vraag centraal staat:“Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?”De verhoren zijn openbaar, worden gefilmd en gestreamd. Van de verhoren wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Naar aanleiding van de verhoren wordt een eindrapport met bevindingen en conclusies opgesteld die wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bovendien zullen de hoofdrolspelers die opdracht geven tot de rampartijen en de rammers zelf voor het 2e Neurenberg tribunaal worden gedaagd op beschuldiging van misdaden tegen de menselijkheid.

Nederland is onder Rutte en trawanten veranderd in een verachtelijke dictatuur waarin de mens behandeld wordt als vee dat naar de slachtbank wordt geleid. Met deze door angst list en bedrog gedreven globale corona lockdowns met mensonterende vrijheidsbeperkingen, worden we de duivelse Great Reset plannen van Klaus Schwab in geloodst. Democratische rechten zijn afgeschaft om zo het verzet tegen de opbouw van een satanisch bewind in de kiem te smoren. Alle dwangmaatregelen worden door het merendeel van de bevolking geaccepteerd als noodzakelijk omdat Rutte&CO met in hun kielzog de fake-mainstream media de bevolking daar dagelijks mee overspoelen. De democratie is terzijde geschoven, de rechtsstaat wordt met voeten getreden, zoals de Nederlandse Orde van Advocaten vaststelde.

Wereldwijde satanische dictatuur naar het plan van Klaus Schwabs Great Reset

 

Naast Mark Rutte en Hugo de Jonge is ook Bilderberg (2018-2019) Sigrid Kaag D66, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking nauw betrokken bij het Covid-19 circus. Zij blijkt namelijk lid te zijn van de Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), een tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die zich bezighoudt met pandemieën en uitbraken. Dit orgaan schreef in april 2019 dat de wereld onvoldoende voorbereid is op een pandemie. Nog geen jaar later brak er een pandemie uit. Enkele andere leden van dit comité zijn Anthony Fauci en Amerika’s belangrijkste coronadeskundige, Chris Elias, voorzitter van het mondiale ontwikkelingsprogramma van de Bill & Melinda Gates Foundation. Tony Fauci maakte in 2014 een bedrag van 3.7 miljoen dollar over naar het laboratorium in Wuhan. Zelfs nadat het ministerie van Buitenlandse Zaken rapporten had uitgegeven over hoe onveilig dat laboratorium was en hoe achterdochtig ze waren in de manier waarop ze bezig waren met het ontwikkelen van een virus dat op mensen kon worden overgedragen.

 

Safety comes first, says Fauci, after ‘unfortunate’ pausing of AstraZeneca vaccine due to UK participant’s adverse reactionAnthony Fauci doneerde 3.7 miljoen dollar aan het laboratorium in Wuhan

 

De genoemde Chris Elias houdt zich vooral bezig met de verspreiding van vaccins en noemde Gavi één van de beste investeringen ooit. Gavi is een vaccingroep die wordt gefinancierd door Bill Gates en die honderden miljoenen euro’s heeft gekregen van de Nederlandse premier Rutte. Het is daarom niet vreemd dat Sigrid Kaag in 2018 aan tafel zat met vaccin messias Bill Gates. Ook WHO-baas Tedros zei in april 2020 een goed gesprek met Kaag te hebben gehad en dankbaar te zijn dat ze nog eens 100 miljoen euro had toegezegd voor de bestrijding van corona.

Niets zal de machthebbers en hun trawanten ervan weerhouden hun satanische plannen uit te voeren en een begin te maken met de grote schoonmaak van de wereldbevolking en zullen daarbij geen tegenstand dulden.Rutte heeft de Nederlandse economie en samenleving verkwanseld aan een technocratische, op global stakeholder capitalisme en transhumanistische visie gebaseerde Nieuw Normaal.  Zijn dienstbaarheid aan de WEF-sekte en belangen is een bedreiging voor de welvaart en welzijn van de Nederlandse burger. Feiten worden verdraaid, feiten die niet in zijn plannen passen worden genegeerd, feiten die daar wel in passen, worden uitvergroot, feiten waar politiek en media niet omheen kunnen, worden geframed of geridiculiseerd. Alles wordt in het werk gesteld om de eigen waanideeën in stand te houden en te doen overkomen alsof ze de realiteit betreffen. Mensen met andere opvattingen dan die van de WEF-sekte leden, worden gediskwalificeerd vanuit de heersende waan.Onderdeel van Schwabs plannen is het invoeren van een fascistisch slavernijsysteem. Ze hebben het coronatheater gebruikt als breekijzer om de fascistische Grote Reset agenda in alle facetten van ons leven naar binnen te krijgen en het had niets te maken met volksgezondheid of met het redden van de planeet. Op de bijeenkomsten van het WEF ‘addernest’ in Davos worden kwaadaardige ideeën gelanceerd, die later tot in detail uitgewerkt worden door de media en politici die de opdrachten tot in detail uitvoeren. Mensen die door hebben wat deze satanische sekte van plan is worden beschuldigd van het verspreiden van “desinformatie”.

De zogenaamde ‘maatregelen’ (georganiseerde corruptie) die ze uitvoeren zijn een nieuwe vorm van socialistische nazi-terreur, ontrouw aan het eigen land en aan haar democratische waarden en staatkundige soeverniteit. Dit staat allemaal letterlijk in het boek COVID-19 ‘The Great Reset’. Ook massa-immigratie speelt bij de ontmanteling van de nationale staat een belangrijke rol.Dit zorgt binnen afzienbare tijd voor chaos en destabilisering en de opkomst van satans beest de antichrist.

 

Een groeiend aantal mensen reageren geschokt als ze ontdekken hoe ze worden voorgelogen, hoe hun leven wordt verwoest door leiders die lijden aan hoogmoedswaanzin, geldhongerige farmaceuten en figuren als Bill Gates die zich verrijken over de ruggen van argeloze wereldburgers. Ze worden wakker uit een diepe slaap van totale onwetendheid en zien hoe ze worden gecontroleerd door dictators. De geschiedenis geeft een opsomming van de machinaties van leugenaars, dieven, massamoordenaars en narcisten en hun verwoestende gevolgen. Dat beeld zien wij ook in onze tijd. Kennis van het verleden kunnen een les zijn voor wat wij nu meemaken. Velen hebben het begrepen want er begint langzaam aan een rechtvaardige woede te ontstaan tegen de misdaden van al die figuren die zich schuldig maken aan liegen en bedriegen. Ze ontdekken dat de nieuwsbrengers zijn verworden tot propagandaboodschappers, onbeschaamde schrijvers van smaadschriften, verkopers van tweedehands nieuws en nepnieuws. Ze ontdekken dat ze door de mainstream media worden gehersenspoeld met journalisten die slaafs en kritiekloos de opdrachten van hun bazen opvolgen.

Velen beginnen zich te verzetten tegen de controle, intimidatie en manipulatie van de zogenaamde ‘Fact Checkers’ die worden betaald door Big Pharma, Big Tech, Big Politics en alle andere ‘Big’ om elke stem te annuleren die het niet eens is met hun agenda. Niet iedereen slaapt want gezien de reacties worden steeds meer Nederlanders wakker en ontdekken de rol van de globalistische machthebbers die zich geroepen voelen om de mensheid te transformeren tot hersenloze slaven middels vaccinaties met fake-vaccins. Als je tegenstand ervaart weet dan dat het komt omdat je het waard bent om weerstand te bieden.

De Britse journalist Damian Wilson doet een boekje open over de Nederlandse premier Mark Rutte

 

Russia Today plaatste op 16 maart 2021 een artikel van de Britse journalist Damian Wilson waarin deze een boekje open doet over Mark Rutte. Rutte wordt door Wilson neergezet als een gehaaide politicus en een onvoorstelbaar arrogant iemand, die denkt dat hem niets kan overkomen. Welke premier haalt het in zijn hoofd om enkele dagen voor de verkiezingen vreedzame demonstranten in Den Haag, de regeringszetel van het land, door een psychopathische politiemacht met honden, knuppels en waterkanonnen in elkaar te laten rammen met een brute kracht zoals de meeste Nederlanders alleen maar van beelden uit het buitenland hadden gezien. “Het is niet de eerste keer dat er buitensporig geweld tegen burgers wordt gebruikt. Zo werd eind januari 2021 een vrouw door een waterkanon met de kracht tegen een muur gesmeten waarbij Bloed uit haar hoofd stroomde en zij een schedelbreuk opliep. Het is een over-the-top autoritair gedrag dat elke vorm van afwijkende mening, met geweld  de kop indrukt waarbij de verantwoordelijken voor dit geweld geen enkele verantwoording hoeven af te leggen. Voor iedere politicus zou een dergelijke actie, die zelfs wereldwijd het nieuws heeft gehaald, funest zijn, maar niet voor Rutte.

 

Wilson komt tot de conclusie dat ‘Teflon’ Rutte kan doen wat hij wil. Dat hij met zijn kabinet heeft moeten aftreden na één van de grootste schandalen ooit uit de Nederlandse geschiedenis (verwijzend naar de toeslagenaffaire) terwijl dat voor hem geen enkel gevolg heeft gehad. Het profileren van de belastingdienst op etnische gronden en het totale drama van de toeslagenaffaire raakt hem niet. Een volk dat het goedvindt dat hij ontslag neemt vanwege een enorm schandaal, vervolgens zichzelf benoemt tot interim premier en na de verkiezingen doodleuk weer een nieuw kabinet gaat vormen. Hij is zelfs zo arrogant dat hij na dit alles enkele dagen voor de verkiezingen honden kan loslaten op het volk. De eindconclusie van Wilson is dan ook dat door de almachtige en onaantastbare positie van Rutte Nederland ondertussen meer op een dictatuur lijkt dan op een democratie. Wilson vraagt zich dan ook af hoelang de arrogantie van Rutte nog zal duren voordat het Nederlandse volk eindelijk beseft met wie ze te maken hebben. Hij is ook niet kieskeurig met wie hij de handen schut. Hier schud hij de hand van president Ilham Alijev van Azerbeidzjan een oorlogsmisdadiger met bloed aan zijn handen van de Armeense bevolking.Op videobeelden (verwijderd) is te zien dat Armeense krijgsgevangenen worden doodgeschoten.

Deze figuur is de hoofdverantwoordelijke voor alle onnodige ellende waar ons land de afgelopen drie jaar mee te maken heeft gehad. Dit alles in het kader van 'The Great Reset' en 'Build Back Better'.Iemand met een geweten zou iets dergelijks nooit hebben kunnen doen. Iemand met een geweten zou zich diep schamen en het volk op de knieën smeken voor vergiffenis. Deze man doet dat niet en gaat gewoon verder met het verkopen van gladde praatjes. Liegen kan hij als de beste. Over alles en schaamteloos. Hij heeft overal wel een reden of excuus voor. Deze gast blijkt nergens spijt van te hebben, geen berouw of schuldgevoel, ongevoelig voor de rechten, gevoelens, meningen en welzijn van de ander. Alsof er helemaal niets is gebeurt, noemt hij Nederland nog steeds een gaaf land. De man is al lang door de mand gevallen toch had hij zelfs het ongehoorde lef en aan toe te voegen: “Laten we weer naast elkaar gaan staan.” Juist hij en zijn WEF-sekte kliek hebben voor tweespalt in de samenleving gezorgd en mensen tegen elkaar op gezet. Hij heeft ons in het proces van de verwoesting gebracht, waarbij alles wat wij ooit normaal vonden dient te verdwijnen. 

Ik schrijf van meet af aan al dat lockdowns, social distancing, mondkapjes en avondklokken helemaal niets met volksgezondheid en veiligheid te maken hebben, maar één groot gedragsexperiment zijn om te kijken of de doorsnee burger inmiddels zó geïndoctrineerd is, dat hij kritiekloos met de meest nutteloze en absurde maatregelen akkoord gaat. Uiteindelijk zal de macht van de dictatuur waarin wij nu leven door God worden gebroken of misschien zelfs wel door de wil van het volk. Mensen kunnen veel verdragen maar aan alles komt een eind en zijn mensen niet langer bereid de dwangmaatregelen langer te accepteren.

 

Rutte eist dat volksvertegenwoordiging de mond wordt gesnoerd

 

Op woensdagavond van 21 september 2022 werd FVD-voorman Thierry Baudet op de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen voor de rest van de dag uitgesloten van de beraadslaging. Aanleiding daarvoor was zijn opmerking dat het college van de Oxford-universiteit (globalistische kwekerij) waar Sigrid Kaag gestudeerd heeft een opleiding voor spionnen is. Het kabinet Rutte verliet vervolgens de vergaderzaal. Rutte de leider van de ‘bananenrepubliek’ Nederland zei: “Ik merkte aan mijn collega (Kaag) naast mij dat het voor haar tijdens het verhaal, zeker toen het stuk over die opleiding begon, uitermate ongemakkelijk werd. Toen ze opstond, hebben we elkaar aangekeken en gezegd: we laten haar niet alleen vertrekken; dan vertrekken wij als team. En ik ben er ontzettend blij mee dat we dat gedaan hebben.” Als een echte dictator eist hij dus dat de volksvertegenwoordiging de mond wordt gesnoerd.

 

Column van Pieter Kuit in het DZN-journaal van 4 november 2022 over hoe de grondwettelijke rechten van de burgers door het toilet zijn gespoeld.

 

Gebaseerd op de dictatoriale lockdowns in Wuhan, en de adviezen van de WHO om het beleid van Wuhan over te nemen, zijn adviezen goedgekeurd door o.a. Dr. Anthony Fauci, virologe Marion Koopmans en de Belgische viroloog Marc van Ranst.

 

The Real Anthony Fauci | Book by Robert F. Kennedy Jr. | Official Publisher  Page | Simon & SchusterOp supermarkten na waren alle winkels gesloten. De scholen waren gesloten, of hele klassen werden naar huis gestuurd wanneer er één ‘besmetting’ werd geconstateerd. We mochten in ons eigen huis geen feestjes meer houden. Elke locatie waar mensen konden samenkomen werd gesloten. Bejaarde mensen stierven eenzaam en alleen op hun kamertje in de gevangenissen die we in Nederland ‘verpleeghuizen’ noemen. Op de daarop volgende uitvaart mocht maar een beperkt aantal bezoekers aanwezig zijn, waardoor velen ook op dat moment geen afscheid meer konden nemen van hun dierbaren, met alle rouwtrauma’s en diep verdriet van dien. Er werd een avondklok door Rutte afgedwongen en ingevoerd die het mensen verbood na 21.00 uur op straat te zijn. Alleen met een ontheffing mocht je je na die tijd op straat begeven, alsof we in een oorlogssituatie zaten. Volgens Rutte waren we ‘in oorlog met het virus’.

Toen de samenleving vervolgens weer voorzichtig ‘open mocht’, moesten we een niet-werkend mondmasker dragen, zonder bewijs dat dit ook maar iets hielp. Je mocht alleen met gezinsleden in de auto. Kerken die diensten hielden werden gestigmatiseerd en door het slijk gehaald, en door ‘journalisten’ begluurd vanuit de bosjes. De gevolgen worden nu pijnlijk zichtbaar. Er is een afschuwelijke inflatie, een hele generatie heeft onderwijsachterstanden, cultuur is uitgevlakt, drugsverslavingen zijn nog nooit zo hoog geweest, de misdaad is hand over hand toegenomen, bedrijven gingen en gaan nog steeds ten onder, en nog steeds verdedigt de regering de lockdowns, sterker nog, de regering wil de lockdowns in een permanente wet gieten zodat ze het de volgende keer makkelijker over kunnen doen. Er wordt van ons verwacht dat we vergeten en vergeven, want, zegt de regering, we wisten niet met wat voor virus we te maken hadden, dus we moesten het zekere voor het onzekere nemen. Maar dat is gelogen en volledig corrupt. Voor meer informatie klik hier.

Om zijn WEF-sekte baas Klaus Schwab te gerieven is Rutte druk doende Nederland voor onze ogen volledig te slopen. Opvallend is dat zijn afbraakbeleid en zijn stroom leugens nog steeds door een deel van de bevolking wordt geaccepteerd. Sommige lieden van de mainstream media zetten hem neer als een ongelukkige leider die te maken heeft met allerlei rampen die hem overkomen terwijl hijzelf aan de basis staat van de crisis waarin wij ons bevinden.

 

Ik herinner mij nog goed het moment dat Mark Rutte het stokje overnam als Minister President en zijn voorganger Jan Peter Balkenende een symbolisch afscheidscadeau achter liet in het beroemde “Torentje” in Den Haag. Dit presentje bestond uit een aan de muur vastgemaakte kop van een geit. Dit is geen jachttrofee zoals Mark Rutte mensen wil laten geloven. Het is daar bewust achtergelaten door Jan Peter Balkenende als een symbool van hun ware meesters. Dit is geen geitenkop noch jachttrofee, dit is Baphomet een occult satanisch symbool. Volgens de theosofie is Baphomet de satan met de geitenkop.

elizabeth, geit, baphomet Dit is geen jachttrofee zoals Mark Rutte mensen wil laten geloven. Het is daar bewust achtergelaten door Jan Peter Balkenende als een symbool van hun ware meesters. Dit is geen geitenkop noch jachttrofee, dit is Baphomet een occult satanisch symbool.

De puinhopen van de Wef-sekte puppet Rutte zijn gigantisch. Hij heeft de Nederlandse bevolking opgezadeld met een voedselcrisis, een energiecrisis, een pensioencrisis, een migratiecrisis (uitvoering Kalergie-plan), een stikstofcrisis, een klimaatcrisis, een coronacrisis, een wooncrisis en een crisis in de jeugdzorg. Verder is hij bezig met het inperken van de meningsvrijheid, de boeren het ondernemen onmogelijk te maken, ondernemers het land uit te jagen, armoede te zaaien, de Nederlandse bevolking kapot te maken en te overhandigen aan de satanische WEF-sekte samenzwering van Klaus Schwab en trawanten.

 

Ooit zal ook deze figuur verantwoording moeten afleggen voor wat hij de Nederlandse bevolking heeft aangedaan.Is het niet voor een internationaal tribunaal dan is het wel voor Gods troon als de boeken worden geopend. Het is de tijd voor de “overige doden” die na afloop van het Duizendjarig rijk veroordeeld zullen worden tot de “tweede dood.”

Jezus komt

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud