Mahmoed Ahmadinejad

Door: Franklin ter Horst(Aangemaakt:: 22 november 2005)( Laatste bewerking 21 oktober 2013)

Mahmoud Ahmadinejad was van 3 augustus 2005 tot 3 augustus 2013 president van Iran. Gedurende zijn presidentschap riep hij bij herhaling op tot vernietiging van de staat IsraŽl. Daarmee gaf hij een signaal af aan de ďBende van RamallahĒ, Hamas in Gaza en de Libanese terreurbeweging Hezbollah om de moordpartijen op onschuldige IsraŽlische burgers in alle hevigheid voort te zetten. Ahmadinejad verwoordde dŠt wat de Palestijnse bezetters van IsraŽls thuisland en de diverse Arabische dictaturen al jaren van plan zijn, IsraŽl van de wereldkaart verwijderen. De Arabische leiders beschouwen zichzelf niet direct als vriend van de middeleeuwse Ayatollahs in Iran, maar als er wordt gesproken over vernietiging van IsraŽl, dan zit men op dezelfde golflengte. Hoewel de IraniŽrs geen Arabieren zijn, beschouwen zij het Arabische conflict met IsraŽl ook als hun zaak.

De voormalige Iraanse terreurleider Mahmoed Ahmadinejad.

Een van Ahmadinejadís hobbyís was de Holocaust door de naziís af te doen als een fabel. Eind 2006 organiseerde Ahmadinejad een congres annex tentoonstelling waarin spotprenten over Joden en met name de Holocaust werden vertoond en waarbij tevens vanuit de gehele wereld vertegenwoordigers van het revisionisme en de Holocaustontkenning werden ontvangen. Dit wekte heel wat beroering in IsraŽl. 

Ook stelde hij voor een Joodse staat te vestigen op het grondgebied van Duitsland en Oostenrijk. ,,Wij vragen het Westen de ďZionistische entiteitĒ te verwijderen die ze zelf hebben gecreŽerd. Wanneer ze niet willen luisteren naar onze aanbevelingen, dan zullen de Palestijnse natie en eventueel andere islamitische bondgenoten dat doen. Zorg ervoor dat IsraŽl wordt verwijderd voor het te laat is en bescherm uzelf voor de furie van de regionale naties.Ē

Ahmadinejad deed zijn uitlatingen in een interview met de Iraanse tv-zender Al-Alam. Hij noemde IsraŽl een Ďtumorí in het Midden Oosten. De uitspraken van Ahmadinejad markeren slechts een voortzetting van Iranís jarenlange anti-IsraŽl politiek, in gang gezet door Khomeini, die destijds ook al opriep tot vernietiging van IsraŽl. ,,Dit regime, dat Al-Quds bezet houdt, moet uit de bladzijden van de geschiedenis worden uitgewistĒ zo sprak hij. Ze gokken erop dat ze IsraŽl kunnen vernietigen voordat iets of iemand hun kan stoppen.

Jesaja 41:11-12-13-14 Zie, allen die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande; de mannen die u bestrijden, worden als niets en komen om; gij zult hen zoeken, maar niet vinden, de mannen die u bestoken; zij worden als niets, ja vernietigd, de mannen die tegen u oorlog voeren. Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u. Vrees niet, gij wormpje Jacob, gij volkje IsraŽl! . Ik ben het, die u help, luidt het woord des Heren, en uw Verlosser is de Heilige IsraŽls. 

Op 17 september 2005 kreeg Ahmadinejad de gelegenheid om in de VN zijn zegje te doen. Voor het oog van de hele wereld, uitte hij de meest grove beschuldigingen aan het adres van IsraŽl. Als een leider dezelfde soort opmerkingen over moslims zou hebben gemaakt, dan was de ramp niet te overzien geweest. In 2009 kreeg Ahmadinejad opnieuw het podium van de VN ondanks zijn aanzetten tot genocide op de bevolking van IsraŽl. Hij sprak echter voor een bijna lege zaal. Enkele dagen voor zijn optreden in New York, beweerde hij nog weer eens dat de Holocaust niets anders dan een ďmytheĒ die is uitgebuit door ďZionistische criminelenĒ om de wereld te manipuleren en het bestaan van IsraŽl te accepteren. Ook beschuldigde hij IsraŽl van genocide in Gaza in 2009 en van racisme tegen de terreurbeweging Hamas.

Gelukkig waren er heel wat deelnemers die Ahmadinejads geraaskal niet wilden aanhoren, getuige de lege stoelen.

In april 2009 baarde Ahmadinejad opzien bij de Internationale Antiracisme-conferentie te GenŤve, waar hij in het Palais des Nations, het oude hoofdkwartier van de Volkenbond, een felle anti-IsraŽl-speech hield, waarop een aantal aanwezige westerse diplomaten demonstratief de zaal verliet. Op 3 oktober 2010 noemde Ahmadinejad IsraŽl een ,,wilde hond losgelaten in de regioĒ.

Ten aanzien van het Westen zou Ahmadinejad een compleet oorlogsplan hebben ontwikkeld voor wat hij noemt de ,,vernietiging van de Alglo-Saksische gemeenschap.Ē Er zijn inmiddels heel wat voorbeelden waaruit blijkt dat de Iraanse leiders volledig onder invloed staan van de macht der duisternis.

In het voorjaar van 2006 had Teheran 900 gasten uitgenodigd voor het bijwonen van síwerelds grootste terreurconferentie. De aanwezigen werden vermaakt met toespraken van lieden die IsraŽl van de wereldkaart willen verwijderen. Machtige ovaties vielen hen ten deel en het geschreeuw dat hun Ďallah de allergrootste isí was niet van de lucht. Tot groot genoegen van de islamitische gasten herhaalde Ahmadinejad zijn oproep dat de staat IsraŽl vernietigd zal worden. ,,Het Zionistische regiem is op weg om door haar islamitische vijanden vernietigd te worden. Geloof mij, de Palestijnen zullen spoedig bevrijd wordenĒ zo sprak hij. Hij riep opnieuw de IsraŽliís op terug te keren naar de landen vanwaar ze gekomen zijn en noemde IsraŽl ,,een verrotte uitgedroogde boom die zal omvallen bij een stormĒ. Tijdens een militaire parade op 18 april 2006 beloofde hij zijn toehoorders ,,We zullen de handen van elke aanvaller afhakken. Iran heeft ťťn van de machtigste legers ter wereld en het zal zijn grenzen met kracht verdedigen.Ē

Ook beschuldigde hij IsraŽl in een vlaag van totale verstandsverbijstering van een sinister plan droogte te creŽren door op de een of andere manier regenwolken te vernietigen voordat deze Iran bereiken. ,,De vijand vernietigt de wolken die naar ons land drijven, maar dit is een oorlog die Iran zal winnenĒ, zei Ahmadinejad. Hij beweerde dat Iran in staat is elke militaire actie van de Verenigde Staten of van wie dan ook, te kunnen afslaan. ,,Hoe kwetsbaar de Amerikanen zijn, blijkt wel in IrakĒ zo sprak hij.

Zelfs honden blijken een hekel aan Ahmadinejad te hebben

Ahmadinejadís provocerende anti-IsraŽl retoriek had tot doel de Joodse staat te provoceren tot een oorlog om vervolgens met hulp van de ĎPalestijnseí moslimbendes, Hezbollah en SyriŽ, zijn plannen om IsraŽl te vernietigen, ten uitvoer te brengen. Vernietiging van de staat IsraŽl zal immers een enorme overwinningsroes veroorzaken onder de 1.3 miljard volgelingen van de Ďvredelievende religieí. Maar zover zal het echter niet komen want allahís moslimlegioen in het Midden Oosten, zal bij een eventuele volgende grote oorlog, een enorme nederlaag tegemoet gaan. Op internet staat een weblog van Mahmoud Ahmadinejad in het Perzisch, Engels, Frans en Arabisch. Op de weblog staat een lang verhaal over zijn jeugd, de Khomeini-revolutie, en de oorlog tegen Irak. Zeer opvallend is dat de domeinhouder op naam staat van Mahdi Ahmadi Nejad. Hier is iets merkwaardigs aan de hand. Terwijl zijn voornaam ďMahmoudĒ is, staat onder de domeinregistratie ďMahdiĒ. Volgens de islamitische eschatologie, zal de Mahdi (de Shiíitische messias) in toekomende tijd op aarde terugkeren om de wereld te veranderen in een perfecte islamitische samenleving. In een toespraak voor een groep studenten in Qom verklaarde hij: ,,Wij moeten ons voorbereiden om over de wereld te heersen.Ē Klik hier voor informatie over deze Mahdi in mijn artikel ďMoslims verwachten de terugkeer van de MahdiĒ

Terug naar: Inhoud