Lockdowns hebben de levens van miljoenen mensen verwoest

Door:Franklin ter Horst (Aangemaakt 13 april 2020) (Laatste bewerking: 1 februari 2023)

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de lockdowns het leven van miljoenen mensen wereldwijd hebben verwoest. De lockdowns hebben laten zien hoe het systeem van de criminele syndicaten en hun marionetten werkt. De leiders van veel landen – groot en klein – implementeerden gelijktijdig vrijwel identieke maatregelen. Het is volkomen duidelijk dat ze daartoe de opdracht hadden gekregen. De lockdowns hebben ervoor gezorgd dat massa’s mensen niet langer voor zichzelf kunnen zorgen. De Nederlandse bevolking werd voor het eerst met een lockdown geconfronteerd in maart 2020.Toen maakte de WEF-sekte volgeling Mark Rutte bekend dat er een gevaarlijk virus over de wereld raasde en wij met dit virus in oorlog waren. Om dit ‘Wuhan-virus’ te bestrijden werd de bevolking twee jaar lang op grote schaal met volksmennende retoriek en mensonterende dwangmaatregelen voor de gek gehouden. Wij moesten het virus eensgezind samen verslaan, zo zei hij.

 

Aan de gesprekstafels werd er avond na avond uitgebreid bij stilgestaan hoe ernstig het allemaal wel was. Er was sprake van pure hersenspoeling. Een voor de samenleving desastreuze fictie werd hiermee in stand gehouden. De principes van eerbied voor het leven werd over boord gegooid, waardigheid van de menselijke persoon, het gemeenschappelijk welzijn en geluk van een samenleving bij het oud vuil gezet. Nooit eerder onderdrukten politieke leiders hun eigen onderdanen zó erg door normaal menselijk contact te verbieden en te criminaliseren. Horeca, scholen en kinderopvang werden gedwongen te sluiten. Ze hebben er alles aan gedaan om een sfeer van angst en onzekerheid te creëren en in stand te houden.

 

Een absoluut dieptepunt vormden de ontelbare bejaarden die in de grootste afzondering en eenzaamheid werden opgesloten, zogenaamd omwille van corona. Ze stierven zoals we dieren laten creperen. Zou er ooit een “beschaving” geweest zijn die in zulk een barbaars cynisme wegzakte? En dat lag niet aan het toegewijde verplegend personeel! Het was en is een plan van een wereldelite, uitgevoerd door medeplichtige regimes. De betekenis van het menselijk sterven werd achteloos terzijde geschoven. Nog nooit werd onze samenleving zo gemanipuleerd. Een maand na invoering van de lockdowns, was er al overtuigende bewijs beschikbaar dat het restrictieve beleid verkeerd gericht en zeer schadelijk was. Het veroorzaakte tastbare schade aan het menselijk welzijn op diverse niveaus. Daarbij verloren wij onze burgerlijke vrijheden en essentiële rechten, allemaal gebaseerd op valse ‘wetenschap’ of erger nog, opinie, en deze uitholling van fundamentele vrijheden en democratie werd door regeringen voorgestaan.

 

Door het massale gebruik van de onbetrouwbare PCR-test op gezonde mensen steeg het aantal ‘besmettingen’ vanzelf de pan uit. En deze cijfers werden voortdurend aan de bevolking opgedrongen. Iedereen die stierf en daarvoor positief testte, werd geteld als ‘coronadode’. Maar bij geen van deze gevallen is er bewijs geleverd dat corona de oorzaak van het overlijden is geweest. Natuurlijk zijn er mensen aan het Wuhan-virus overleden, net zoals bij influenza. Het is vooralsnog overduidelijk dat bij de registratie van doodsoorzaken de burgerbevolking onvolledig en foutief wordt geïnformeerd.

 

In de loop van de zomer van 2020 werden enige versoepelingen ingevoerd maar eind september van dat jaar bleken die onvoldoende effect te hebben waarop het kabinet halverwege oktober opnieuw een gedeeltelijke lockdown afkondigde. Iedereen in lockdown maar de koning ging alsof de regels op hem niet van toepassing waren, gewoon op vakantie! De voor dokter spelende minister Hugo De Jonge zei van niets te weten, de woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst ook niet en Rutte zei een inschattingsfout gemaakt te hebben !!! De lockdown van oktober werd vervolgens halverwege november verzwaard en dat gebeurde nogmaals in december en sindsdien gingen de vrijheidsberovingen door Rutte en zijn WEF-sekte onverminderd verder. Er werd een schoolregime opgesteld waar kinderen en ouders geconfronteerd werden met een regelrechte nachtmerrie. Basisschoolkinderen moeten bij verkoudheidsklachten thuisblijven en kinderen zonder symptomen moeten zich laten testen. De regels waren schadelijk en traumatiserend voor de kinderen. Terwijl de hele Horeca maandenlang aan banden lag zaten Rutte en trawanten na afloop van de wekelijkse persconferentie gewoon koffie met elkaar te drinken. Zie hier hoe deze gast vervolgens stuntelt met het geven van een antwoord hier op.

 

De invoering van de lockdowns had niets te maken met een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid. Diverse wetenschappelijke studies lieten zien dat de opgelegde maatregelen niet de gezondheid van het volk dienden maar de globalistische machthebbers die van plan zijn een schandelijke werelddictatuur in te voeren. De lockdowns waren tevens bedoeld om uiteindelijk grootschalige voedsel- en brandstoftekorten, evenals energieschaarste en steeds meer black-outs te veroorzaken, waardoor de zwaksten in de samenleving als eersten worden getroffen. Wij zagen een grootscheepse wedloop om wat als een wereldwijde pandemie werd aangekondigd, zo uit te buiten dat wij van onze resterende vrijheden werden beroofd en de wereld van de WEF-sekte samenzwering te aanvaarden. De aangerichte schade, na twee jaar lockdowns en andere dwangmaatregelen hebben tot onvoorstelbaar veel ellende gezorgd: discriminatie, verwoeste levens, ontelbare trauma’s, miljoenen fake-testen, vaccinatiedwang, honderden leugens, grondrechten met voeten getreden, dwang, propaganda, onwettige opsluiting, segregatie, digitale nalevingsystemen en grootschalige bedreigingen. Maskers waren een slecht idee in maart 2020 maar een goed idee in juni. Deze totalitaire acties waren niet gebaseerd op wetenschappelijke en leverden geen enkel voordeel op voor de volksgezondheid.

 

Toen in Nieuw-Zeeland zich enkele gevallen voordeden die aan Covid werden toegeschreven, confronteerde WEF-sekte premier Jacinda Ardern, één van de 1400 Young Global Leaders van Klaus Schwab, het land met een meedogenloze lockdown. Het was een test om te zien hoe ver overheden kunnen gaan met het vernederen van burgers. Het kwam neer op krankzinnigheid wat regeringen hun bevolking aandeden en had geen enkele wetenschappelijke basis.

 

Hidden Alliance of former WEF Young Global Leaders working in Lockstep to  enforce the Great Reset include Macron, Trudeau, Ardern, & Boris Johnson –  The Expose - Nota Akhir ZamanRechtsonder Jacinda Ardern en andere Young Global leaders Macron, Johnson, Trudeau, trekpoppen van Klaus Schwab.

 

Boris Johnson, inmiddels verdronken in zijn eigen beerput van leugens. De clown wiens echte roeping in het leven volgens de Britse schrijver en voormalig huisarts Dr.Vernon Coleman niet veel meer was dan goedkope horloges te verkopen. Hij wist zich op te werken tot premier zoals zovelen uit de Young Global leaders. Dat laat zien dat het niets zegt over intelligentie, maar alles over slaafsheid en vatbaar voor beïnvloeding en de indoctrinatie.

 

De ongrondwettelijke en ongekende ingevoerde beperkingen hebben een duizelingwekkende tol geëist van onze gezondheid en ons welzijn en waren ook gericht tegen de grondbeginselen van de democratie; vooral gezien het feit dat deze ‘pandemie’ wat betreft de totale impact op de samenleving niet anders was dan veel eerdere pandemieën. Er was geen enkele reden om gezonde en jongere leden van de bevolking of leden in de werkende leeftijd op te sluiten, aan banden te leggen en schade toe te brengen. De wereldbevolking werd als vee behandeld dat door de gewetenloze machthebbers en hun marionetten werd misbruikt om hun ranzige doelen te bereiken. Mensen bleken niets anders dan pionnen op hun schaakbord, vervangbaar en wegwerpbaar.

 

Wetenschappelijke studies bewezen onomstotelijk dat de lockdowns niet hebben bijgedragen de verspreiding van het virus te beperken maar dat ze een onbeschrijflijke verwoesting hebben aangericht in de hele samenleving. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de corona maatregelen ‘minstens zeven keer zoveel mensenjaren vernietigen dan ermee zijn gered. Zie ook deze video waarin Michaéla C. Schippers hetzelfde onderwerp behandelt. Het aantal doden door lockdowns is vele malen meer dan het aantal doden door Covid. Toch dwongen regeringen hun bevolking om totale lockdowns toe te passen. Alle internationaal genomen coronamaatregelen, van lockdowns tot social distancing en mondkapjes, blijken geen enkele invloed te hebben op het verloop van Covid-19.

 

Al deze volslagen zinloze maatregelen waren niet bedoeld voor de volksgezondheid of veiligheid, maar enkel en alleen om een agenda uit te voeren. Dat mondkapjes verspreiding van het coronavirus tegen zou gaan en dat 1,5 meter afstand werkelijk effectief was, waren stellingen die op geen enkele manier wetenschappelijk te bewijzen waren. Het waren niets anders dan ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregelen waaraan de hele bevolking wordt onderworpen. Ons zelfbeschikkingsrecht werd bij het oud vuil gezet zonder dat daar zwaarwegende redenen voor waren. De vrije maatschappij Nederland werd opgedoekt en veranderd in een dictatuur, een politiestaat.

 

De Cocu ‘Planet Lockdown’ laat haarfijn zien hoe geraffineerd een groot deel van de wereldbevolking bang is gemaakt voor een onzichtbare vijand waardoor mensen gewillig toestonden hun grondrechten af te staan, in de ijdele hoop daarmee hun vrijheid terug te krijgen. Aan het woord komen epidemiologen, wetenschappers, artsen, advocaten, demonstranten, een staatsman en een prins. Zij hadden de moed om tegen alle verwachtingen in de waarheid te spreken en anderen te inspireren hetzelfde te doen.

 

Drie topwetenschappers van de Harvard, Stanford en Oxford Universiteit noemden  het zware middel van een lockdown en de social distancing niets anders dan een misdaad. Zij zeggen dat lockdowns een rampzalig effect hebben gehad op de volksgezondheid. Voor de komende jaren zal volgens deze deskundigen het lockdown beleid leiden tot een grotere oversterfte zowel op de korte als op de lange termijn. Zij wijzen er op dat enorme aantallen mensen nu niet of veel te laat aan ernstige aandoeningen zoals hartziekten en kanker zijn geholpen omdat de zogenaamde COVID-19 patiënten voorrang kregen. De lockdowns hebben geleid tot buitensporige sterfgevallen en andere medische problemen door gebrek aan zorg.

Martin Kulldorff van de Harvard Medical School, Sunetra Gupta van de Universiteit van Oxford en Jay Bhattacharya van de Stanford Universiteit en het American Institute for Economic Research in Great Barrington. Photo courtesy American Institute for Economic Research

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de corona maatregelen ‘minstens zeven keer zoveel mensenjaren vernietigen dan ermee worden gered. Volgens Dr. David Nabarro, de speciale corona afgevaardigde van de WHO hebben lockdowns een ‘vreselijke, gruwelijke wereldwijde catastrofe’ veroorzaakt, en ‘arme mensen verschrikkelijk veel armer gemaakt’.

 

De Duitse minister van Economische Samenwerking en Ontwikkeling, Gerd Muller, waarschuwde dat er meer mensen overlijden ten gevolge van de maatregelen dan door het virus. Muller had het zelfs over ‘een van de grootste honger en armoede crises in de geschiedenis.’Vijf maanden eerder lekte er een studie van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken uit waarin al hetzelfde werd geconcludeerd. Er gingen en gaan nu veel meer mensen dood aan te laat of onbehandelde ernstige ziekten en psychiatrische problemen, dan zogenaamd aan Covid-19. De Britse professor Richard Sullivan zei enige tijd geleden dat er meer mensen extra aan kanker zullen sterven dan het totaal aantal aan corona toegeschreven doden. NHS oncoloog professor Karol Sikora schat zelfs dat er wereldwijd 50.000 mensen meer aan kanker zullen overlijden dan normaal. Volgens experts zullen er wereldwijd 1.4 miljoen mensen aan onbehandelde TBC sterven als direct gevolg van het internationale corona beleid.

 

YouTube heeft een virale video gecensureerd waarin twee artsen kritiek uiten op de lockdown maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis. In de video, die in korte tijd meer dan 5 miljoen keer was bekeken, waren twee artsen uit Californië te zien. Eén van hen, dr. Dan Erickson, zei dat de kans om aan corona te sterven in de Amerikaanse staat Californië 0,03 procent is. “Moeten we hierom binnenblijven? Moeten we hierom de medische systemen stilleggen? En moeten we hierom mensen hun baan laten kwijtraken?” Erickson vroeg ook waarom sterfgevallen werden meegeteld als coronadoden, terwijl andere aandoeningen de doodsoorzaak waren. Spoedeisende hulpartsen zeggen dat ze onder druk worden gezet om Covid te noemen in hun autopsierapport. Als er op dit moment iemand sterft in dit land, hebben ze het niet over de hoge bloeddruk, diabetes of beroerte maar over Covid-19 sterfgevallen.

 

Duizenden wetenschappers drongen erop aan om een ​​einde te maken aan deze 'verwoestende' lockdowns. Medische en wetenschappelijke gemeenschappen vertellen wat er werkelijk aan de hand is ondanks intimidatie, pesterijen en ondergang van het democratische mediacomplex.

 

Maar liefst 35.000 wetenschappers en artsen over de hele wereld hebben een document opgesteld en ondertekend waarin ze aandrongen op een einde aan pandemische lockdowns, met het argument dat het beleid "verwoestende" effecten op de volksgezondheid had veroorzaakt. "Verwoestende" bijkomende schade omvat economische catastrofe, sociale schade en een gebrek aan scholing voor kinderen. Natuurlijk werd er niet naar deze wetenschappers geluisterd. Klik hier voor een onderzoek die duidelijk aantoont dat de werking van een lockdown nihil is. De huidige machthebbers wisten met ultieme hulp van een wereldwijd ingezet propaganda-apparaat het zo te brengen dat de genomen maatregelen allemaal in ons eigen belang waren. Maar ze dwongen ons in een wereld die zijn weerga niet kent, uniek in de geschiedenis der mensheid. We werden als krijgsgevangenen behandeld, niet meer als mensen. Tegelijkertijd werden de slachtoffers afhankelijk gemaakt van de daders (Stockholm Syndroom), en hingen ze ’s avonds voor de TV aan de lippen van degenen die hen dit allemaal aandoen.

Duitse krant Bild noemde de lockdowns een enorme vergissing

Nauwelijks te geloven maar toch was er tenminste één belangrijk erkend nieuwscentrum dat de waarheid over de lockdown durfde te vertellen. Europa's bestverkochte krant het Duitse “Das Bild” liet zien dat er ook nog andere meningen bestonden dan die van de machthebbers met in hun kielzog de leugenachtige mainstream media. De krant noemde de Lockdowns een enorme vergissing daarmee verwijzend naar zeven bekende intellectuelen die kritiek hadden op de officiële reactie van de Duitse regering. De intellectuelen uiten ook kritiek op de beslissing van de overheid de grondrechten van burgers ter zijde te schuiven, het platleggen van het openbare leven te rechtvaardigen en de ernstige inmenging in de vrijheden van de burgers.

Prof. Klaus Püschel, een gerespecteerde patholoog en hoofd van het Instituut voor Forensische Geneeskunde in het Universitair Ziekenhuis van Hamburg, stelde dat “COVID-19 uiteindelijk niet meer dan een virale ziekte is zoals griep, die in de meeste gevallen onschadelijk is en alleen dodelijk is bij onderliggende ziektes. "Het is belangrijk om naar de nasleep van de epidemie te kijken om te zien of COVID-19 echt de doodsoorzaak was", merkt Püschel op. “Van de ongeveer 180 overledenen met het coronavirus die we hebben onderzocht, leden allemaal in ernstige mate aan reeds bestaande aandoeningen en waren in ieder geval gestorven.”

De Duitse Prof: Klaus Püschel

Professor Stefan Homburg van de Universiteit van Hannover, een voormalig adviseur van de federale regering, is het ermee eens dat het aantal doden in Duitsland op geen enkele manier de sluiting van het land rechtvaardigden. "Met de afsluiting hebben de federale en deelstaatregeringen een grote fout gemaakt. De schade neemt elke dag toe, alle verboden moeten onmiddellijk worden opgeheven. Lege voetbalstadions en halflege restaurants zijn voor niemand waardevol." Professor Hans-Jürgen Papier, voormalig president van het Federale Constitutionele Hof, zei van zijn kant dat het debat te kort was en staatsinterventies te ver gingen. Er had een breder en gedetailleerder parlementair en openbaar debat moeten plaatsvinden om de consequenties ervan duidelijk in beeld te brengen. Dat is allemaal niet gebeurd.

 

Net als in Duitsland is er ook in Nederland geen echt debat over de maatregelen gevoerd. Ze zijn op een dictatoriale manier afgedwongen. Ook de Nederlandse regering onder leiding van Mark Rutte heeft krankzinnige maatregelen genomen zonder diverse echte deskundigen te raadplegen over de mogelijke gevolgen. “Blijf thuis en houdt 1½ meter afstand anders volgen er zware boetes”. Vrijheidsberoving zonder wettelijke basis! Dictatuur in wording!Wanneer de macht geen rekenschap meer hoeft af te leggen voor hun afbraakbeleid, is er sprake van dictatuur.

 

Er was geen goede reden, geen gedegen wetenschap, geen rechtvaardiging om door te gaan met de onlogische lockdown-gekte en de andere mensonterende dwangmaatregelen. Talloze wereldvermaarde wetenschappers werden genegeerd door een beschamend groot aantal zogenaamde gezondheidsdeskundigen op wie onze politici vertrouwden voor advies. Deze deskundigen leken academisch slordig en cognitief beperkt, niet in staat om de wetenschap te lezen of de duidelijke gegevens te begrijpen of niet te willen begrijpen. Ze zijn totaal niet geïnteresseerd in waarheidsvinding. Gezonde mensen werden als beesten opgesloten. Zweden heeft laten zien dat de wappies gelijk hadden in hun strijd tegen de lockdown-gekken bij volksgezondheidsinstanties. De door Rutte&CO ingevoerde lockdowns hebben niets opgeleverd voor de volksgezondheid maar heeft wel enorme economische en sociale kosten met zich meegebracht. Er is gedurende de lockdowns nergens in de wereld bewijs gevonden dat ze hebben gewerkt om de overdracht of het aantal sterfgevallen te beperken.

Er zijn bewijzen voor het feit dat lockdowns, thuisblijfplichten, maskers en schoolsluitingen rampzalig hebben gefaald in hun opzet om de overdracht te beperken of het aantal sterfgevallen te verminderen. Deze restrictieve beleidsmaatregelen waren zeer ondoeltreffend en verwoestende mislukkingen, die immense schade veroorzaakten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat slavenmaskers, lockdowns, schoolsluitingen en vaccinatiemandaten geen waarneembaar effect hebben gehad op het virusverloop. Het experiment behoort tot de ergste mislukkingen van de volksgezondheid en het overheidsbeleid in de geschiedenis. We mogen nooit meer toestaan dat deze ‘lockdowners’ zoveel schade en dood veroorzaken door hun ondeugdelijke en speculatieve acties. We moeten ervoor zorgen dat we een behoorlijk gerechtelijk openbaar onderzoek hebben naar alle gezondheidsambtenaren en regeringspersonen wier beleid werd uitgevaardigd. Er zijn al meer dan 400 studies en bewijsstukken die de mislukkingen en schade van lockdowns aantonen.

Een groot onderzoek heeft uitgewezen dat de lockdowns in de Verenigde Staten VS minstens 170.000 doden hebben veroorzaakt. Maar ze geloven dat het werkelijke aantal dichter bij 200.000 ligt, rekening houdend met naar schatting 72.000 "ongemeten Covid-sterfgevallen". Het tijdschrift The Economist, dat sterftegegevens over de hele wereld heeft verzameld, had een vergelijkbare Amerikaanse schatting, 199.000, inclusief ongemeten Covid-sterfgevallen. Voor de Europese Unie als geheel, zo ontdekten ze, is de schatting ongeveer hetzelfde. De lockdowns hebben bijgedragen tot een enorme piek in het aantal sterfgevallen in de Verenigde Staten. Bovendien concludeerden de onderzoekers dat de lockdowns enorme economische en sociale kosten met zich hebben meegebracht waar ze zijn ingevoerd.

De maandenlange economische stilstand heeft de levens van miljoenen mensen verwoest. De lockdowns hebben ervoor gezorgd dat massa’s mensen niet langer voor zichzelf kunnen zorgen. Mensen werden als vee behandeld, als pionnen op hun schaakbord, vervangbaar en wegwerpbaar door gewetenloze machthebbers en hun marionetten misbruikt om hun ranzige doelen te bereiken. Ze werden aangevallen en verraden door hun eigen leiders die zich als trekpoppen lieten gebruiken door de satanische machthebbers. De lockdowns hebben geleid tot banenverlies, zelfmoorden, overdoses drugs, isolement, geestelijke gezondheidsproblemen, huiselijk misbruik, faillissementen en dakloosheid. Tijdens deze afschuwelijke periode konden kinderen maandenlang niet naar school en mochten zij in feite niet met andere kinderen omgaan. Een groot aantal kleine en middelgrote bedrijven werd vernietigd. Ondanks dit alles kon de WEF-sekte zijn liefde voor drastische, levensvernietigende lockdowns niet verbergen. Het heeft zelfs een surrealistische video uitgebracht met de titel “Lockdowns are still improving cities around the world”. Zie hier dit stukje volslagen waanzin. Klik hier voor een onderzoek die duidelijk aantoont dat de werking van een lockdown nihil is.

 

Talloze wereldvermaarde onafhankelijke wetenschappers, hebben van meet af aan het corona beleid naar de prullenmand verwezen en bewezen dat vaccinatie niet beschermt tegen transmissie en dat we wereldwijd worden beetgenomen. De waarschuwingen van deze wetenschappers die ernstige vragen stellen bij het hele coronabeleid worden echter gecensureerd, gestraft, ontslagen, gevangen gezet of zelfs vermoord. Nooit wordt hun bijdrage in de mainstream media toegelaten. Iedere kritische stem wordt in de kiem gesmoord. Ze maken deel uit van massavorming, die een teken is van een dictatoriale maatschappij. Reiner Füellmich, samen met een uitgelezen groep internationale advocaten én topwetenschappers, beweert reeds geruime tijd alle bewijzen klaar te hebben die aantonen dat we de grootste nauwkeurig geplande misdaad tegen de menselijkheid aller tijden beleven, door een groep wereldleiders die de ontwrichting, vermindering en herschikking van de wereldbevolking beogen voor hun eigen voordeel en totale controle.

De beschermende rol van de staat is voor de burgers volledig komen te vervallen. Het is verbazingwekkend om te zien hoe gemakkelijk weldenkende mensen te misleiden zijn. Albert Einstein zei het eens heel treffend: “een blind vertrouwen in de overheid is de grootste vijand van de waarheid.”De wereldwijde lockdowns zijn ontworpen om uiteindelijk de hele wereldbevolking de vrijheid te ontnemen en zullen tot een ongekende wereldwijde economische vernietiging leiden.

Alle internationaal genomen coronamaatregelen, van lockdowns tot social distancing en mondkapjes, blijken geen enkele invloed te hebben gehad op het verloop van het Wuhan-virus, later omgedoopt tot Covid-19. Al deze volslagen zinloze maatregelen waren niet bedoeld voor de volksgezondheid of veiligheid, maar enkel en alleen om een agenda uit te voeren. Dat mondkapjes verspreiding van het coronavirus tegengingen en dat 1,5 meter afstand werkelijk effectief was, waren stellingen die op geen enkele manier wetenschappelijk bewezen zijn. Het waren niets anders dan ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregelen waaraan de hele bevolking wordt onderworpen. Ons zelfbeschikkingsrecht hebben ze bij het oud vuil gezet zonder dat daar zwaarwegende redenen voor waren. Wij leven niet meer in een vrije maatschappij, in een rechtstaat, maar in een dictatuur, een politiestaat.

 

Onze wereld van voor maart 2020 is voor altijd verdwenen. Onherstelbaar. Het gaat om samenzweringen die het publiek een frauduleuze voorstelling van zaken voorschotelen. Er is sprake van een massale hersenspoeling op wereldschaal zoals nog nooit eerder is vertoond over de belangrijkste dingen die ons aangaan. Het is een strijd tegen het menselijk bewustzijn, een geconcentreerde aanval op Gods Schepping. Wereldwijd gesteund door de reguliere media samen met een uitgebreid systeem van door de propagandisten betaalde ‘factcheckers’ die hen eveneens terzijde staan door waarheidvindingen als ‘nepnieuws’ uit te leggen. Het is echt belangrijk om te beseffen dat de ontwikkeling in de richting van tirannie en verlies van vrijheid noch nieuw noch toevallig is – en werkelijk niets te maken heeft met COVID of bioveiligheid op zich. Deze maatregelen waren en zijn een enorme en zeer duidelijke schending van het recht op privacy.

 

Wanneer de macht geen rekenschap meer hoeft af te leggen voor hun afbraakbeleid, is er sprake van dictatuur. De beschermende rol van de staat is voor de burgers volledig komen te vervallen. Het is verbazingwekkend om te zien hoe gemakkelijk weldenkende mensen te misleiden zijn. De Britse wetenschapper Sir Ian Boyd, crisisadviseur van de Britse regering zegt dat de mensen maar moeten wennen aan de Coronavirus-lockdowns en aan het feit dat de samenleving enkele jaren volledig wordt stilgelegd omdat het Coronavirus zal blijven muteren in nieuwe virusvarianten, aldus Boyd. Men moet leren leven onder de restricties van de staat. De wereldwijde lockdowns zijn ontworpen om uiteindelijk de hele wereldbevolking de vrijheid te ontnemen en zullen tot een ongekende wereldwijde economische vernietiging leiden.

In een artikel getiteld “My Carbon: An approach for inclusive and sustainable cities” door Mridul Kaushik, geeft het WEF toe dat de Covid-19 lockdowns een “test” waren.Kaushik schrijft dat “COVID-19 de test van sociale verantwoordelijkheid was” en prijst hoe “een enorm aantal onvoorstelbare beperkingen voor de volksgezondheid werden aangenomen door miljarden burgers over de hele wereld.Er waren wereldwijd talrijke voorbeelden van het handhaven van sociale afstand, het dragen van maskers, massale vaccinaties en de aanvaarding van toepassingen voor het opsporen van contacten voor de volksgezondheid, die de kern van individuele sociale verantwoordelijkheid aantoonden,” voegt hij eraan toe. Door aan te halen hoe zo veel mensen zich hielden aan lockdown-mandaten, ondanks overweldigend bewijs van de schadelijke gevolgen van dergelijke beperkingen voor de samenleving, impliceert Kaushik dat ze zich op een soortgelijke volgzame manier zouden gedragen op andere gebieden van het leven.

Europarlementariër Virginie Joron haalde de bekende Franse tropenarts en vaccinexpert professor Christian Perronne naar het Europees Parlement voor een conferentie en hij sprak klare taal.

Europarlementslid Christine Anderson verzorgde de openingsspeech. Perronne werd door de Franse regering vervolgd vanwege zijn kritiek op het coronabeleid, maar onlangs door de tuchtkamer van de Franse orde van artsen volledig gerehabiliteerd. De arts stelde onder meer dat mondkapjes en lockdowns niet werken en dat het gevaar van corona zwaar werd overdreven. Hij kreeg in het Europees Parlement een staande ovatie.“Er waait een wind van verandering. Hun kaartenhuis stort in elkaar,” zei Anderson naast een glimlachende Perronne. “Ik ben het zat om een covid-idioot genoemd te worden. We weten nu allemaal dat de mensen zijn voorgelogen. Het was één grote leugen. Alle maatregelen die overheden hebben getroffen – het inperken van vrijheden, het opsluiten van mensen in hun huizen – waren gebaseerd op die ene grote leugen” benadrukte Anderson. Ze zei vastbesloten te zijn om de onderste steen boven te halen.

Franklin ter Horst

e-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud