Koop niet bij Joden klinkt steeds luider in de catacomben van de Europese Unie

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 25 november 2019)

De Europese Unie lijkt al jaren door maar een echt groot probleem in beslag te worden genomen, en dat is het bestaan van de staat IsraŽl. Steeds opnieuw blijkt het de alles overheersende topprioriteit van de Europese Unie te zijn om daar waar mogelijk, IsraŽl te demoniseren. Zo heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie op 12 november 2019 besloten alle producten uit de Bijbelse gebieden Samaria en Judea, de Golan Hoogvlakte en het oostelijk deel van Jeruzalem als Ďillegaalí te kwalificeren en dat deze producten niet langer verkocht mogen worden onder het label 'Made in Israel'. Het besluit van het Hof geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. Deze landen moeten nu de richtlijnen in hun nationale wetgeving in lijn brengen met de uitspraak. Etikettering was ooit bedoeld voor voedselveiligheid, maar nu is het geworden tot een politiek drukmiddel tegen de Joodse staat.

Afbeelding overgenomen van timesofisrael.com

Op producten uit Bethlehem moet zelfs vermeld worden: ĎProduct uit Palestinaí, en dat terwijl er niet eens een Palestijnse staat bestaat. De EU spreekt van illegale kolonisatie van Palestijns land en noemt de etikettering geen politieke stap maar een "technische maatregel'' enkel bedoeld om de Europese consument voor te lichten. Volgens de hoogste EU-rechter kunnen consumenten op deze manier ďgoed doordachte keuzesĒ maken over hun aankopen. De volledige uitspraak is terug te lezen via de website van het Hof.

De beslissing het Hof van Justitie is een voortvloeisel van een beslissing van de Europese Commissie uit 11 november 2015. Deze beslissing werd in Frankrijk, evenals in enkele andere EU-landen zoals Nederland, omgezet in regelgeving voor bedrijven. Naar aanleiding hiervan kreeg het IsraŽl Producten Centrum (IPC) in Nijkerk bezoek van het ministerie van Economische Zaken omdat het ervan werd beschuldigd zich niet aan de etiketteringseisen van de Europese gemeenschap te houden.

Hen was namelijk ter ore gekomen dat het IsraŽl Producten Centrum zich niet aan de anti-IsraŽlpolitiek van de Europese gemeenschap zou houden. Volgens Roger van Oordt, directeur van Christenen voor IsraŽl kwamen ze met een richtlijn uit 2015 waarin de Europese Commissie, met instemming van Nederland, bedrijven wil verplichten om de term Ďproduct uit IsraŽlí niet meer op etiketten te vermelden als het product gemaakt wordt in de Bijbelse gebieden Samaria, Judea of op de Golan Hoogvlakte. Producten die men daar maakt mogen dus niet ĎIsraŽlí als land van herkomst vermelden en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet daar op toe. Hier wordt door de NVWA anti-IsraŽl politiek van Brussel in de praktijk gebracht. Dit zijn niets anders dan anti-Joodse maatregelen. Etikettering was ooit bedoeld voor voedselveiligheid, maar nu is het geworden tot een politiek drukmiddel tegen de Joodse staat.

De NVWA spreekt over Ďkolonistení en Ďnederzettingení om de Joodse staat verder te criminaliseren. Het IPC weigert terecht de politiek gemotiveerde anti-IsraŽlische wetten na te leven. Het gaat om nieuwe oorlogsvoering tegen IsraŽl en de ambtenaren van de Nederlandse overheid zijn gewillige uitvoerders van bizarre anti-IsraŽlmaatregelen. Het IPC hangt een hoge boete boven het hoofd als de etiketten niet worden aangepast. De inspecteurs van de overheid eisen dat voortaan wordt vermeld dat de producten zijn gemaakt op de Westelijke Jordaanoever, met tussen haakjes erachter (IsraŽlische nederzetting). Op producten uit Bethlehem moet zelfs vermeld worden: ĎProduct uit Palestinaí, en dat terwijl er niet eens een Palestijnse staat bestaat. Deze etikettering is een zuiver politieke kwestie om Israel te dwarsbomen. Het is niets anders dan een hedendaagse versie van ' Koop niet bij Joden.íDoor de ophef over de etiketteringkwestie is de verkoop van de producten uit de betrokken gebieden echter sterk gestegen.

Op 26 maart van dit jaar riep een boycot-IsraŽl activiste via sociale media de Nederlandse warenhuisketen Hema op om de koosjere IsraŽlische Hadar wijn te boycotten en uit de schappen van te halen. Volgens de boycotactiviste Mieke Zagt verkoopt de Hema Efrat-wijn uit de Judean Hills en volgens haar liggen zowel Efrat als de Judean Hills in bezet Palestijns gebied. Maar er bestaat geen Ďbezet Palestijns gebiedí. Haar oproep heeft averechts gewerkt want het onderwerp werd trending op Twitter. De activiste veroorzaakte vervolgens een kleine stormloop op de Ďfouteí wijn.

Het Hof van Justitie met twee maten meet mag blijken uit het feit dat de maatregel alleen geldt voor IsraŽl en niet voor Šlle gebieden die krachtens het internationaal recht bezet of illegaal geannexeerd zijn zoals het door Turkije bezette noordelijk deel van Cyprus, de Westelijke Sahara door Marokko of Tibet door China.

Onder de gebieden waarop de etikettering van toepassing is rekent men ook de Golan Hoogvlakte. Maar wat heeft dit gebied met de fake-Palestijnen te maken? Er wonen helemaal geen ĎPalestijnení op deze heuvelrug. De Europese Unie noemt de Golan bezet gebied maar dat is niets anders dan een fabel. De wettigheid van de aanwezigheid van Israel in het gebied komt niet alleen voort uit historisch recht maar ook in rechtsgeldige en bindende internationale juridische besluiten, die erkend en aanvaard zijn door de internationale gemeenschap zoals in de San Remco Verklaring uit 24 juli 1922, die unaniem door de Volkerenbond waarvan (25 Europese landen) is aangenomen.

Internationale juridische experts leggen in deze video uit waarom de Joodse staat internationale legitimiteit geniet, en het wettelijke recht heeft om Judea, Samaria en Gaza te besturen. Zij leggen uit waarom, in tegenstelling tot wat velen beweren, het bestaan van IsraŽl volkomen wettig is. De Britten kregen het beheer over de hoogvlakte maar gaven het in 1923, tegen alle afspraken in, aan Frankrijk die het inlijfde in hun eigen mandaat over SyriŽ. Dit was echter in artikel 5 van het mandaat verboden. Daarmee werd het aan IsraŽl toegewezen gebied volkomen illegaal voor Joodse vestiging gesloten.

Uiteindelijk werd SyriŽ in 1945 onafhankelijk en kwam de Golan volkomen ten onrechte in hun bezit. Ten onrechte want de rechtsgeldigheid van de Volkerenbond is door de Verenigde Naties onverkort overgenomen en vastgelegd in artikel 80 van het Handvest. Dat herbevestigt de geldigheid van alle eerder aan staten en volkeren toegekende rechten in reeds bestaande internationale besluiten. IsraŽl is de rechtmatige bezitter van de Golan hoogvlakte en niemand anders.

Als reactie op de beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie, heeft de Amerikaanse staatssecretaris Mike Pompeo op 18 november 2019 aangekondigd de handelsboycot te zullen aanvechten en dat de VS haar positie tegenover IsraŽlische gemeenschappen in Judea en Samaria wil verzachten. Pompeo nam met zijn uitspraak afstand van een juridische uitspraak uit 1978 waarin het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, de aanwezigheid van Joodse inwoners in de Bijbelse gebieden Judea en Samaria "in strijd met het internationale recht" beschouwde. Het juridisch advies van 1978 staat bekend als het Hansell-memorandum. Het was de basis voor meer dan 40 jaar Amerikaanse oppositie tegen de bouw van Joodse huizen in de Bijbelse gebieden. Met name Barack Hoessein Obama heeft zich acht jaar lang fanatiek met deze anti-IsraŽl politiek bezig gehouden.

Volgens de Verenigde Staten zijn de ĎJoodse gemeenschappen in Judea & Samaria niet (meer) in strijd met het internationale rechtí.Dat betekent echter niet een feitelijke erkenning van deze gebieden als het historische thuisland van het Joodse volk. Als reactie op de beslissing van Amerika zei de EU-commissaris voor Buitenlandse Zaken Federica Mogherini dat de EU de IsraŽlische nederzettingen als illegaal zal blijven omschrijven. Daarmee gaat Europa lijnrecht in tegen de bindende resoluties over IsraŽls recht op het land. De vuile vingerafdrukken van de Europese Unie besmeuren de hele kaart van IsraŽl. Hopelijk zal het besluit van Washington, om niet langer mee te gaan met de anti-IsraŽl hetze van de Europese Unie,anderen er toe aanzetten het voorbeeld van de Amerikanen te volgen.

Mike Pompeo: afbeelding overgenomen van Arutz Sheva 20 november 2019

Het Nederalandse kabinet weigert een eind te maken aan de aparte EU-etikettering van Joodse producten uit de betrokken gebieden ondanks het feit dat producten uit andere betwiste gebieden niet worden gelabeld. Dat schrijven ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) op 26 november 2019 in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de bewindslieden is er formeel geen sprake van een eenzijdige behandeling van Israelische nederzettingenproducten door de EU-regelgeving rondom etikettering. In de praktijk is hier echter wel degelijk sprake van.

De Nederlandse regering heeft zich consistent uitgesproken tegen een boycot, maar zegt dat oproepen hiertoe worden beschermd door de vrijheid van meningsuiting. Volgens een in 2016 aangenomen motie van de SGP, VVD en ChristenUnie mogen BDS-organisaties evenwel niet (in)direct worden gefinancierd met belastinggeld, omdat dit rechtstreeks tegen het kabinetsbeleid ingaat. Of deze motie goed wordt uitgevoerd is nog maar de vraag, gezien het feit dat minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) op 8 juni 2018  heeft aangegeven dat BDS-ondersteuning ďgeen afwijzingscriterium is voor financieringĒ. In februari bracht Strategische Zaken al een rapport uit over de banden tussen BDS en terreurbewegingen. Hieruit bleek dat tientallen leden van de Palestijnse terreurbewegingen Hamas en het Volksfront voor de bevrijding van Palestina (PFLP) betrokken zijn bij de BDS-beweging. Een aantal van de organisaties in kwestie hebben ook subsidies van Nederland ontvangen, en/of onderhouden banden met lokale BDS-bewegingen in Europa.

Het mag duidelijk zijn dat de richtlijn inzake etikettering van IsraŽlische producten uit de Golan-hoogvlakte, maar ook uit de Bijbelse gebieden Judea, Samaria, het oostelijk deel van Jeruzalem door de Europese Unie, volledig illegaal is. De EU gebruikt juridisch foute en onjuiste aannames met betrekking tot de grenzen van IsraŽl. De conclusie van de Europese Unie zijn daarom misleidend en historisch en juridisch onjuist. Het hoeft geen nader betoog dat de beslissing niets anders dan een discriminerende maatregel is. De Joodse dorpen in Samaria en Judea zijn niet gevestigd op illegaal bezet land en al helemaal niet dat het Palestijns land zou zijn. Het etiketteren van producten uit deze gebieden is slechts een onderdeel van de Europese anti-IsraŽl politiek. Niet IsraŽls daden zijn van belang, maar slechts het bestaan.

In Europa is een cultus ďPalestinisatie" gecreŽerd. Vanaf het moment dat de gemiddelde Europeaan ís morgens opstaat en zijn radio of televisie aanzet, of de krant leest, wordt hij geconfronteerd met anti-IsraŽlische propaganda. Het Turkse militaire offensief in het noordoosten van SyriŽ, dat bezig is het leven van Syrische burgers en Koerden te verwoesten, wordt door Brussel ongemoeid gelaten. Duizenden worden gedwongen hun huizen te verlaten en worden geconfronteerd met door Turkije ingezette slachters van het zogenaamde ďVrije Syrische legerĒ. Op 25 oktober, tijdens de vrijdaggebeden in de Grote «amlıca-moskee in Istanbul, riep Erdogan openlijk op tot geweld tegen alle niet-moslims (kuffars). Ook deze oproep tot genocide leverde geen enkele reactie op van Brussel.

IsraŽl wordt gesanctioneerd terwijl Europa ook weigert om tegen Iran op te treden met betrekking tot de hervatting van het nucleaire programma. Brussel onderneemt geen enkele actie tegen de apocalyptische ayatollahs die streven naar volledige vernietiging van de Joodse staat en blijft de ayatollahs onverminderd steunen ondanks de flagrante schending van het nucleaire deal in 2015. De morele verdorvenheid van de Europese wegwijzers en de meehuilende krypto-antisemieten is in volle gang. Het gaat om IsraŽlhaat en het bijstaan van diegenen die het meest actief streven naar IsraŽls vernietiging.

De schandalige etikettering werkt een boycot van IsraŽlische producten in de hand. De EU-etiketteringsvereiste staat voor volledige identificatie met de doelstellingen van de door Palestijnse extremist Omar Barghouti opgerichte Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) beweging.

De Palestijnse extremist Omar Barghouti die streeft naar vernietiging van IsraŽl.

Deze beweging is druk doende de staat IsraŽl te ondermijnen en de betrekkingen tussen Europese staten en IsraŽl te verzwakken. Door de beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft deze antisemitische kliek een flinke duw in de rug gekregen. En dat terwijl Joden ďZionistische varkensĒ worden genoemd en men zionisme gelijk stelt met racisme en terrorisme. Ook de naziís begonnen op deze manier. De BDS-beweging is er niet om de Palestijnen te helpen, maar heeft slechts ten doel IsraŽl te demoniseren.

BDS wil geen vrede, en geen vredesonderhandelingen tussen IsraŽl en Palestijnen. Ze streven net als de vroegere klassieke antisemieten naar het verdwijnen van IsraŽl totdat het land helemaal vrij van Joden zal zijn. Zo kan een uitspraak van de BDS-beweging ĎFrom the river to the sea, Palestine will be freeí (van de rivier de Jordaan tot aan de Middellandse zee) niet anders worden uitgelegd dan dat er de vernietiging van IsraŽl mee wordt bedoeld. Een uitspraak die ook met regelmaat wordt gebezigd door de ďBende van RamallahĒen de diverse terreurbewegingen in Gaza. In plaats van krachtig stelling te nemen tegen de acties van de BDS-beweging, geven diverse Europese landen, waaronder ook de Nederlandse regering, financiŽle steun aan organisaties die de BDS campagne voeren en werken op die manier doelbewust mee aan de ondermijning van de positie van Israel in het Midden-Oosten.

IsraŽl veroordeelde het besluit het Hof van Justitie van de Europese Unie terecht en beschreef het als 'politiek gemotiveerd en discriminerend'. Het besluit is niets anders dan een smerig 'middel in de politieke campagne tegen IsraŽl'. Het enige doel van deze beslissing is om te discrimineren en met twee maten te meten tegen IsraŽl. Het besluit van Europa kwam ook nog eens op het moment dat IsraŽl vanuit Gaza werd aangevallen met ruim 400 raketten. Maar dat is iets wat Europa niet tot enige actie kan bewegen tegen de terreurbewegingen die verantwoordelijk zijn voor deze aanvallen op onschuldige IsraŽlische burgers.

Wat het Europese Hof van Justitie heeft gedaan is de introductie van een nieuw soort 'Jodenster' op Joodse producten goed te keuren. Het wakkert het antizionisme/antisemitisme in Europa alleen maar verder aan.

De beslissing doet denken aan de tijd van de naziís waar het Joodse volk gruwelijke herinneringen aan bewaart. Europa zou zich moeten schamen om zulke immorele maatregelen te nemen.

Grote Joodse organisaties reageerden verontwaardigd op het besluit van het Europese Hof van Justitie. Zij noemen het besluit 'diep weerzinwekkend' en zeggen dat het Joodse volk opnieuw wordt geconfronteerd met de donkerste periodes uit de Joodse geschiedenis.

De woordvoerder van het IsraŽlische ministerie van Buitenlandse Zaken zei op 13 november 2019: "IsraŽl verwerpt krachtig de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie, dat uitsluitend dient als een politieke campagne tegen IsraŽl. Het niets anders dan een dubbele standaard die hier tegen IsraŽl wordt toegepast. Er zijn meer dan 200 lopende territoriale geschillen over de hele wereld, maar Europa heeft geen enkele uitspraak gedaan met betrekking tot de etikettering van producten uit deze gebieden. De beslissing speelt de terreurleiders in Ramallah in de kaart die blijven weigeren directe onderhandelingen met IsraŽl aan te gaan, en radicale anti-IsraŽlische groepen aanmoedigt om IsraŽls bestaansrecht eisen en haar bestaansrecht te ontkennen.Ē

De verplichte labeling van producten uit IsraŽls aloude thuisland is een contraproductieve en eenzijdige maatregel die de oplossing van het conflict tussen Israel en de landrovers in Ramallah onder leiding van terreurbaas Mahmoud Abbas geen stap dichterbij brengt, en een negatieve invloed kan hebben op de onderlinge verhoudingen in de regio. De herinnering aan de verschrikkingen die het Joodse volk ten deel zijn gevallen onder het bewind van naziís, blijkt te zijn vergeten. Het nazibewind lijkt opnieuw te marcheren want Ďkoop niet bij Jodení is weer aan de orde van de dag! Alleen nu in een ander jasje maar het doel is vrijwel hetzelfde. Dit is het hedendaagse gezicht van het oude fascisme.

 

Er wordt voortdurend gesproken over Ďbezette gebiedení en over Ďrepressieí van de Palestijnse bevolking, en dat terwijl 97% van de Arabieren onder zelfbestuur van de landrovers Ramallah leeft. Ze geven IsraŽl de schuld dat het de voorbereidingen voor de onafhankelijkheid van een PLO-staat (op IsraŽls historische grond) belemmerd en doen er alles aan IsraŽl weg te zetten als de grootste schender van de mensenrechten sinds de Nazi-tijd. Maar IsraŽl leidt geen kinderen op om zich op te blazen. Kinderen die door krankzinnigen worden gehersenspoeld en te horen krijgen dat het opblazen van Joodse vrouwen en kinderen de grootst mogelijke eer is. Deze kinderen veranderen daardoor in volkomen gehersenspoelde fanatici die volgepompt zijn met niets anders dan intense haat.

 

De beslissing van Europa zal de terreur tegen onschuldige IsraŽlische burgers, zowel in IsraŽl als in Europa alleen maar verder aanwakkeren. Synagogen, joodse scholen en andere joodse instellingen moeten tegenwoordig al zwaarbeveiligd worden en dat is niet alleen omdat de bruinhemden weer door de straten marcheren maar ook vanwege terreur van extremistische moslims. Joodse begraafplaatsen worden routinematig ontwijd, grafstenen beklad met hakenkruisen en pro-islam leuzen. Joodse schoolkinderen worden mishandeld, beroofd en geslagen en Joodse vrouwen zijn bang om alleen buiten te komen, zelfs in hun eigen buurt. Een spook waart door Europa Ė het spook van het antisemitisme. Gezegend zijn zij, die zich niet laten meeslepen in de maalstroom van Joden-en IsraŽlhaat.

Franklin ter Horst