Klimaathysterie (deel 8)

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 23 oktober 2019) (Laatste bewerking: 12 janauari 2020)

Ook paus Franciscus houdt zich bezig met het verspreiden van het opwarmingsprookje

Ook paus Franciscus (Jorge Mario Bergoglio) houdt zich fanatiek bezig met het verspreiden van het opwarmingsprookje en is een van de leiders van de globalistische ‘Nieuwe Wereld Orde’. Hij dringt er bij de 1.2 miljard katholieken en alle mensen van goede wil op aan om dringend actie te ondernemen tegen het onrecht van klimaatverandering en de ecologische crisis, om de armen en toekomstige generaties te beschermen. Franciscus sprak in april 2015 onder meer met de gerenommeerde Duitse klimaatwetenschapper Hans Joachim Schellnhuber over de gevolgen van de opwarming van de aarde. Die ontmoeting vormde de opmaat naar een encycliek, een belangrijke pauselijke brief met daarin duurzaamheidsdoelstellingen over milieu en klimaat die op 18 juni 2015 onder andere door Schellnhuber werd gepresenteerd in Vaticaanstad.

Schellnhuber droomt van een ‘Planetaire Rechtbank’ die boven elk land en elke overheid op aarde staat. Hij pleit ook voor een ‘Grondwet van de Aarde’ die Agenda 21 van de VN overstijgt. Agenda 21 houdt in dat iedere persoon waar dan ook op onze wereld onder controle zal komen te vallen van de klimaatlobby. Schellnhuber zegt een groot voorstander te zijn van een op het klimaat gerichte ‘wereldregering’ die over de planeet heerst.

Franciscus zet volgende stap naar wereldregering

Volgens Franciscus is er een globaal onderwijspact nodig om de jongere generaties te onderwijzen in universele solidariteit en een nieuw humanisme. Een speciaal hiervoor opgerichte website voegt daaraan toe: “Onderwijzen van jonge mensen in broederlijkheid, in het leren van het overstijgen van verdeeldheid en conflicten, hospitaliteit promoten, rechtvaardigheid en vrede.” Franciscus wil hiermee het onderwijs van de jeugd beïnvloeden. 

Hij nodigt hiervoor vertegenwoordigers uit van alle grote religies (wereldkerk), internationale organisaties (NGO’s) diverse humanitaire instellingen, culturele en politieke leiders, deskundigen uit de economische en academische wereld, prominente atleten, wetenschappers en sociologen. Het evenement zal op 14 mei 2020 plaatsvinden in het Vaticaan. In de aanloop naar de grote conferentie zullen “als voorbereiding” kleinere conferenties en evenementen worden georganiseerd.

De bedoeling van Franciscus is -iedereen die bezorgd is over de educatie van de jonge generatie- een Globaal Pact te laten ondertekenen, om zo een globale verandering te creëren in het denken van jongeren door middel van educatie. Met andere woorden: Franciscus wil dat de kinderen worden gebrainwasht met zijn visie over “globalisme.” Reeds in mei 2019 riep Franciscus op tot de creatie van ‘supranationale autoriteit’ om VN-doelstellingen “het klimaatbeleid” af te dwingen, met andere woorden, hij riep eigenlijk op tot de vorming van een wereldregering, iets waartoe hij eerder al had opgeroepen in zijn door ‘groene’ activisten bejubelde milieuencycliek “Laudato Si.” En tijdens de persconferentie op de terugvlucht van Afrika (Mozambique, Madagaskar en Mauritius) zei Franciscus ook nog dat het onze “plicht” is om “internationale instellingen zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie te gehoorzamen.”Hij wil dat alle mensen, en vooral schoolkinderen, worden ‘doordrongen’ van wat alle mensen van alle generaties en achtergronden met elkaar verenigt, bescherming van het gemeenschappelijke thuis, moeder aarde en dialoog tussen alle religies. De oproep van Franciscus aan alle wereldleiders is een duidelijke aanwijzing dat de oprichting van een globalistische wereldregering niet ver meer weg is.

Extinction Rebellion (ER) is een eindtijdsektarische doodcultus

Sinds enige tijd wordt Nederland geconfronteerd met een ecologische sekte onder de naam Extinction Rebellion (XR). Ineens duiken ze overal in de wereld op met de bedoeling zoveel mogelijk overlast te veroorzaken. Ze vormen een onderdeel van een groter netwerk. Ze eisen dat de wereld al binnen 5 jaar volledig stopt met fossiele brandstoffen en het uitstoten van CO2. Centraal in alle eisen van de groep staat een radicale uitbreiding van de staatsmacht. Als broeikasgassen tot nul worden gereduceerd, zouden de overheden de macht krijgen om alles wat de toekomst van de mens bedreigd, aan banden te leggen. Het gaat om gehersenspoelde jongeren die door middel van vernuftige propaganda worden klaargestoomd voor een klimaatoorlog. Meer dan 60 steden wereldwijd werden al door hun protesten getroffen waarbij werd oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid in het licht van de klimaatverandering.

In april 2019 ontregelden een groep van deze linkse extremisten op diverse plekken in Amsterdam de ochtendspits door wegen te blokkeren en in juni verstoorden ze een debat in de Tweede Kamer. Ze betraden de publieke tribune tijdens de wekelijkse stemmingen en begonnen plotseling te schreeuwen. Toegesnelde beveiligers en agenten verwijderden hen daarna uit de zaal. Op maandagochtend 7 oktober 2019 blokkeerden ze de Stadhouderskade in Amsterdam ter hoogte van het Rijksmuseum. Ze hinderden onder meer korte tijd het tramverkeer door een blokkade te vormen tussen de Hobbemastraat en de Stadhouderskade.

Logo Extinction Rebellion

De Stadhouderskade is een belangrijke verkeersader in Amsterdam. De activisten hadden zich met benen en armen aan elkaar vastgeketend en weigeren te vertrekken. In deze video hoor je een stel demonstranten van deze ecologische sekte zeggen dat ze ’s morgens vroeg zijn opgestaan om mee te doen aan het klimaatprotest om de wereld te redden voor hun achterkleinkinderen.

Ze waren natuurlijk gewoon strafbaar door een drukke verkeersader in Amsterdam te blokkeren. Het bleef echter bij een slap optreden van de politie. De overlast veroorzakers hadden zelfs vooraf gezegd het geen probleem te vinden om de wet te overtreden.

Annabel Nanninga pleitte op Twitter voor een harde aanpak en Geert Wilders sprak van ecologische lapzwansen. De Amsterdamse advocaat Oscar Hammerstein sprak van milieuterrorisme. GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting noemde het protest ‘indrukwekkend’. Natuurlijk! Past kennelijk allemaal in het straatje van deze partij. Zoals sommige schoolkinderen een mediatraining krijgen om hun onzinverhalen aan de wereld kundig te maken, zo hebben sommige ‘nietsnutten’ van (ER) workshops gevolgd over wat zij moeten zeggen wanneer ze worden geïnterviewd en moeten doen als ze worden opgepakt. Ook een groep naïeve Christelijke klimaatactivisten waren van de partij onder de naam “Christian Climate Action”. In april 2019 werden straten in Londen door XR geblokkeerd en klom er zelfs een aanhanger op het dak van een vliegtuig van British Airways.

Na de demonstratie op 7 oktober in Amsterdam kreeg zo’n linkse overlast veroorzakende nietsnut van ER een podium bij De wereld draait door in het programma van de Matthijs van Nieuwkerk. De aangeschoven figuur beweerde dat de zeespiegel met tientallen meters zou gaan stijgen. Een valse bewering waarvoor geen enkel bewijs bestaat. De kijker had op zijn minst mogen verwachten dat Van Nieuwkerk hem met ware feiten om de oren had geslagen maar liet hem zonder noemenswaardige tegenreactie doorgaan. Ontluisterend! Het blijft merkwaardig dat de media keer op keer ruimte biedt aan allerlei de klimaatextremisten om hun valse boodschap te verkondigen.

Het gaat bij ER om een in Groot-Brittannië opgerichte beweging. Onder de oprichters bevinden zich Roger Hallam en Gail Bradbrook. Bradbrook vertelde de BBC dat ze op het idee kwam om te helpen de organisatie op te richten, nadat ze "diep" had gebeden terwijl ze onder invloed was van "psychedelische medicijnen" tijdens een retraite. In november 2018 marcheerde Bradbrook naar Buckingham Palace met een bericht waarin zij Koningin Elizabeth opriep om de planeet te redden bij koninklijk besluit.

Gail Bradbrook. Afbeelding Wikipedia. Org

 

Mede-oprichter Hallam verwijst herhaaldelijk naar de Amerikaanse politieke wetenschapper Gene Sharp als zijn inspiratiebron. Volgens Sharp heeft een protestbeweging slechts 3,5 procent van een bevolking nodig om de massa te bereiken en zo veranderingen teweeg te brengen. XR heeft dat inmiddels over de hele wereld, in de praktijk gebracht. Diverse beroemdheden onderschrijven de acties van ER met contant geld en steun. Daarnaast krijgen ze volop media-aandacht. 

Er is een video van Hallam opgedoken, waarin hij op een bijeenkomst van “Amnesty International” in februari 2019 informatie geeft over de strategie van zijn beweging. Het blog Ruhrbarone heeft de opname gedocumenteerd en de uitspraken van Hallam geanalyseerd, waarin deze openlijk bekent de bestaande liberale ordes van het Westen te willen vernietigen. Hij zei dat er bij dit proces zelfs doden zouden kunnen vallen:“Wij zullen de regeringen tot handelen dwingen. En als ze niet handelen, dan zullen we ze ten val brengen en een democratie creëren die beter aan het doel voldoet. En ja, velen zouden in dit proces kunnen sterven.”

Zelfs de links-extreme politica Jutta Ditfurth van de Groenen in Duitsland waarschuwt in een bijdrage op Facebook voor “Extinction Rebellion”, die volgens haar geen “geweldloze klimaatbeweging” is, maar een religieus esoterische sekte, die gelooft in de Apocalyps van de spoedige ´uitroeiing van de mensheid´ en ´zelfopoffering´ aanbeveelt” .XR zou “emoties die het verstand benevelen” aanwakkeren, bijvoorbeeld door te beweren dat zij “de laatste generatie van de mensheid voor de vernietiging” zouden zijn. Wat Ditfurth Hallam bijzonder kwalijk neemt, is ook een frontstrategie, die hij met de volgende woorden zou omschrijven: “Anders dan klassieke linkse bewegingen sluiten wij niemand uit, ook iemand die een beetje seksistisch of racistisch denkt, kan bij ons meedoen.”

In het Britse tijdschrift “Spiked” noemt redacteur Brendan O´Neill XR een reactionaire, regressieve doodcultus van de hogere middenklasse die aan mensen in de hele wereld de meest merkwaardige vorm van soberheid wil opdringen. Zoals alle doodscultisten delen ze pamfletten uit met de term WAARHEID. De pamfletten voorspellen vloed en vuur: “We verkeren in nood is de kreet.” O´Neill heeft met zijn camera een mars van de groep op King´s Cross in Londen opgenomen en schetst hoe zij onder het zingen van lofliederen op de “wetenschap” preken over de eindtijd. Daarbij riepen op tot het volledige einde van de vleesconsumptie. “Het is een beweging die weliswaar van wetenschap spreken, maar puur door angst, morele ineenstorting en mensenhaat worden aangedreven”, diagnosticeert O´Neill. “Het is een aan lager wal geraakte, zelf-hatende bourgeoisie, die bijeenkomt om haar eigen psychosociale tekortkomingen op de samenleving in haar geheel te projecteren.”

Terwijl grote delen van de politiek en de media XR als stem van het verstand en de toekomst bejubelden, is zij in werkelijkheid een bedreiging voor het mensenverstand, rationaliteit, waarheid en vooruitgang, zegt O´Neill: “Haar voorspellingen dat we door het hellevuur zullen worden verslonden wanneer we niet tot 2025 de CO2-uitstoot tot nul terug weten te brengen is volledige onzin. Ze liegen, wakkeren angst aan en verstoren het dagelijks leven van hard werkende mensen.”

De eisen van ER zijn drieledig. Ten eerste roepen ze regeringen op te erkennen dat de wereld in een klimaat- en ecologische noodsituatie verkeerd’, een vergelijkbare oproep als die van Greta Thunberg op de VN-klimaattop in New York. Ten tweede eisen ze dat ‘de overheden nu moeten handelen om het verlies aan biodiversiteit te stoppen en de uitstoot van CO2 tegen 2025 te verminderen tot nul.’ Deze oproep wordt gesteund door de Wereldbank, en een groot aantal beleggingsondernemingen, die zien dat er enorme winsten te behalen zijn in de "klimaatgerelateerde sectoren".Tot slot eisen ze van de overheden met hen samen te werken, geleid door een verzameling NGO’s en academici. Extinction Rebellion maakt geen melding van de vraag of NGO's met tegengestelde standpunten in de beraadslaging worden opgenomen.

De Britse krant de Daily Mail publiceerde op 12 oktober 2019 een artikel waaruit blijkt dat de ER-activisten in het Verenigd Koninkrijk goed worden betaald voor hun activiteiten. Er is geld als water om alles te kunnen bekostigen en er wordt nu al gesproken over doelstellingen van 600 miljoen dollar voor de strijdkas.  De leiders van de protesten ontvangen tot zo’n 400 Pond per week. De cijfers komen uit documenten die ER zelf heeft vrijgegeven. Hieruit blijkt dat zij regelmatig donaties ontvangen van rijke sponsoren waaronder George Soros. Zij naam duikt overal op waar rotzooi geschopt wordt. Aileen Getty, de kleindochter van J. Paul Getij (ooit de rijkste man van de Verenigde Staten) heeft via het Climate Emergency Fund bijna 500.000 Britse ponden van haar door olie rijk geworden familie aan de groep gegeven, om de klimaatverandering het hoofd te bieden.

De Britse krant The Guardian meldde op 10 januari 2020 dat de Britse anti-terreurpolitie het klimaattuig van Extinction Rebellion op een lijst gezet met extreme ideologieën. Ze staan daarmee onder meer tussen vermeende neonazi’s en terroristische islamitische groepen. De lijst is volgens de Engelse krant bedoeld om te helpen bij het vroegtijdig herkennen van radicalisering. Dit zou leraren, agenten en andere overheidsdienaren moeten helpen op tijd aan de bel te trekken bij dreigend gevaar. Er wordt opgeroepen uit te kijken naar jongeren die spijbelen of deelnemen aan schoolstakingen. Extinction Rebellion wordt ook in Nederland in de gaten gehouden door de autoriteiten. Een nieuwe ontwikkeling is dat links-extremistische actiegroepen nu aansluiting zoeken bij de strategie van klimaatactiegroepen, stelde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in december. „Dit leidt vooral tot activistisch verzet van mensen die zeggen geen geweld te willen gebruiken, maar wel bereid zijn om de wet te overtreden”, aldus NCTV-coördinator Aalbersberg. Hij noemde als voorbeeld de activisten van Extinction Rebellion. „Als de voorman zegt dat het doel is dat er zoveel mogelijk arrestaties komen, zit je op de grens van activisme en extremisme.”

Zo werkt de klimaatzwendel in de praktijk

 

António Guterres, de Portugese secretaris-generaal van de Verenigde Naties is op de cover van Time-magazine te zien waarop hij tot over zijn knieën in het water staat op het eilandenstaatje Tuvalu met daarbij de misleidende kop ‘Onze planeet zinkt weg’. Hij suggereert hiermee dat dit eiland in zee zou wegzinken. Volgens de VN is Tuvalu het slachtoffer van de door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot en dreigen veel inwoners van het eilandenstaatje ‘klimaatvluchtelingen’ te worden als de uitstoot van CO2 niet heel snel fors wordt teruggedrongen. Dit soort afschrikwekkende verhalen doen het natuurlijk altijd heel erg goed bij de mens die gelooft dat ze de waarheid spreken. Maar ook dit bericht blijkt echter niets anders dan pure leugenpropaganda. Want raad eens? Volgens een rapport dat in februari 2018 in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications is gepubliceerd door drie onderzoekers van de School of Environment van de Universiteit van Auckland, zinkt of krimpt Tuvalu niet, maar is de totale oppervlakte tussen 1971 en 2014 met bijna 3% toegenomen. Uit satelliet- en luchtopnames blijkt dat acht van de negen atollen van Tuvalu en driekwart van de rifeilanden in de laatste vier decennia groter zijn geworden.

 

Een onderdeel van het eilandstaatje Tuvalu. Getty Images

Het grootste deel van het Time artikel draait om het dorp Vunidogoloa, dat vijf jaar geleden verlaten werd omdat de bewoners in verband met de voorspelde zeespiegelstijging naar een hoger gebied werden verplaatst. Een beslissing die totaal ongegrond blijkt te zijn geweest.

Wetenschappelijke studies tonen verder aan dat de meeste eilanden in de Stille Oceaan waaronder ook de eilandengroep Kiribati helemaal niet wegzinken maar juist in omvang iets toenemen.

Wij hebben wat het klimaat betreft niet meer met op wetenschap en gezond verstand gebaseerde aantoonbare cijfers en nuchtere analyses en conclusies te maken, maar met een kliek die een sektarische klimaatreligie volgt, die niets anders zal doen dan onze welvaart tot op de grond toe af te breken, om zo de weg te bereiden voor een totalitaire wereldregering.

Franklin ter Horst