Klimaathysterie (deel 7)

 

Franklin ter Horst (Aangemaakt 17 oktober 2019)

 

Grootheden en superrijken met 114 vervuilende privéjets naar klimaatconferentie in Palermo

In het Siciliaanse Palermo was begin augustus 2019 een driedaagse klimaatconferentie met talrijke vertegenwoordigers van de jetset. De grootheden en superrijken uit de zakenwereld, financiële sector, politiek, showbizzland en Europese royalty’s waren naar een chique verblijf aan de Siciliaanse kust afgereisd voor het enkel-voor-miljardairs-feestje dat ‘Google Summer Camp’ wordt genoemd. Google Camp is bedoeld als een plek waar invloedrijke mensen samenkomen om te bespreken hoe ze de wereld kunnen verbeteren. De hele conferentie ging over de opwarming van de aarde. Ze waren er drie dagen om te bespreken hoe de gewone burgers ‘Moeder Aarde’ zullen moeten redden.

De voormalige Amerikaanse president Barack Obama en Leonardo DiCaprio (Foto: Breitbart)

De meest “belangrijke” genodigden kwamen met maar liefst met 114- luxe privéjets om hun jaarlijkse luxe-klimaatbabbel te kunnen bijwonen. Maar ook zeewaardige jachten meerden af in de haven van Palermo. Onder de aanwezige gasten was de voormalige Amerikaanse president Barack Hoessein Obama, de Britse prins Harry, Leonardo DiCaprio – die zijn eigen organisatie voor klimaatbescherming heeft – en vele andere ‘klimaatkenners’. Ze noemen de opwarming van de aarde de grootste bedreiging voor toekomstige generaties. Echte waarheden doen er niet toe! De hele klimaathysterie is gebaseerd op niet bestaande feiten.

Rapporten van het IPCC van de Verenigde Naties als leidraad voor de klimaatzwendel

 

Ondanks het feit dat de klimaatveranderingshypothese van het “Intergovernmental Panel on Climate Change” (IPCC) van de Verenigde Naties al lang met donderend geraas in elkaar is gestort, blijven allerlei figuren gewoon doorgaan met het verkondigen van de opwarmingsfabel. Het IPCC is in 1988 opgericht en geeft regeringen ‘wetenschappelijk’ advies over de opwarming van de aarde. Rapporten van het IPCC worden al jaren door de hele wereld als leiddraad genomen bij het opstellen van nieuwe wetten en regels ten aanzien van het klimaatbeleid. Maar deze club doet veel te stellige beweringen zonder voldoende wetenschappelijk bewijs. Het IPCC is vooral een linkse ideologische club die met quasiwetenschappelijke rapporten probeert om de hele planeet onder controle van een klein eliteclubje te krijgen. Bilderberg (2003-2004-2005) Jeroen van der Veer, voormalig directeur van de Dutch Shell Group, blijkt een fan van het IPCC. Bij hem is er geen twijfel over klimaatverandereing. Hij zegt moeite te hebben met klimaatsceptici. “We hebben een mooi en goed peer-challenged systeem in de wereld, het IPCC. Het beste antwoord voor sceptici is, stuur ook maar eens wat in, laat je maar uitdagen.” Merkwaardige opmerking want men luistert bij het IPCC totaal niet naar argumenten van klimaatdeskundigen die geen spaan heel laten van de beweringen dat de mens verantwoordelijk is voor klimaatverandering.

 

Onderzoeksjournalisten hebben al vastgesteld dat er bij het IPCC gesjoemeld wordt met gegevens die gebruikt zijn om de 'rampzalige' toekomst van de aarde vast te stellen. Onwelgevallige rapporten en cijfers worden weggemoffeld, grafieken aangepast en kritische onafhankelijke geesten buiten de orde van het wetenschappelijk debat geplaatst. Daarnaast heeft het IPCC de neiging sterk bevooroordeelde personen aan te trekken voor het schrijven van hun invloedrijke rapporten. Maar het is al enige tijd duidelijk dat het IPCC de grootst mogelijke onzin uit de kast haalt om de wereld er van te overtuigen dat er sprake is van Global Warming.

Al die wetenschappers die de afgelopen jaren met gevaar voor eigen reputatie de ongefundeerde beweringen van het IPCC met aantoonbare feiten wisten te weerleggen, hebben het gelijk al lang aan hun kant. De ene na de andere mythe wordt ontmaskerd. De Indiase geoloog en glacioloog Kumar Raina stelde begin 2009 dat de informatie van het IPCC over het smelten van de gletsjers niet klopte, maar kreeg ogenblikkelijk een felle aanval van IPCC-topman Rajendra Pachauri te verduren. Raina deed een diepgaande studie naar de ontwikkeling van gletsjers in het Himalaya gebergte en ontdekte dat de afkalving reeds in 2007 tot stilstand is gekomen.

Gletsjer in de Himalaya

 

De leugen over het smelten van de gletsjers echode door de wandelgangen van de klimaattop in Kopenhagen. Allerlei belanghebbenden trokken de meest waanzinnige angstscenario's uit de kast die ze maar konden verzinnen. Ook bij andere gletsjers is er nauwelijks sprake van enige afsmelting. Sommige groeien zelfs flink zoals de Jakobshavn gletsjer op Groenland. Deze gletsjer groeit al 2 jaar.

 

De laatste jaren neemt ook een aantal gletsjers in Alaska, Argentinië, Noorwegen en Nieuw Zeeland in omvang toe. Het is een fabel dat gletsjers overal ter wereld dramatisch aan het krimpen zijn.

 

Keer op keer wordt het VN-Klimaatpanel ontmaskerd door het verstrekken van misleidende informatie. Merkwaardig toch dat de overheden en een groot deel van de media de hypotheses van het IPCC die op misleidende beweringen gebaseerd zijn, als onbetwistbare feiten overnemen. Het IPCC en de wereldleiders willen maatregelen die jaarlijks tientallen miljarden gaan kosten en die niets opleveren, omdat het klimaatprobleem een verzonnen probleem is. Verzonnen om de burgers miljarden uit de zak te kloppen.

 

De vooraanstaande Japanse klimaatwetenschapper Dr. Kiminori Itoh, zegt dat de angst voor Global Warming 'het ergste wetenschappelijke schandaal in de geschiedenis' is. Als de mensen achter de waarheid komen, zullen ze zich bedrogen voelen door de wetenschap en de wetenschappers die aan het verspreiden van dit nepnieuws hebben meegewerkt.' Atmosfeerwetenschapper Stanley B. Goldenberg (Hurricane Research Division van het NOAA) verklaard: 'De modellen en voorspellingen van het IPCC zijn incorrect omdat deze slechts gebaseerd zijn op mathematische modellen, resultaten en scenario's waarin bijvoorbeeld geen rekening is gehouden met de zonneactiviteit’. 'Global Warming is een schaamteloze leugen die door de media gepromoot wordt, waardoor het net lijkt alsof er maar een klein groepje wetenschappers is dat niet in de opwarming geloofd”aldus Goldenberg. Wetenschappers die de klimaathype verdedigen zijn afhankelijk geworden van overheidssubsidies en andere fondsen.

Van de 108 modellen die het IPCC tussen 1998 en 2014 gebruikte om Global Warming te voorspellen, zijn er volgens het Cato Institute maar liefst 105 foutief gebleken. De temperatuurstijging werd in deze modellen (veel) te hoog ingeschat, maar daar werd wel miljarden kostend klimaatbeleid op gebaseerd.

Global Warming' veroorzaakt door CO2 is dan wel 100% onderuit gehaald als één van de grootste hoaxen aller tijden, de VN en in haar kielzog de regeringen van de Westerse wereld houden er nog altijd aan vast. Tot nu toe hebben vrijwel alle Westerse overheden, maar met name de Nederlandse, hun klimaatbeleid volledig afgestemd op deze naar nu blijkt vervalste gegevens.

 

De tegenhanger van het IPCC is het NIPCC -het Non-governmental International Panel on Climate Change-, dat in tegenstelling met het IPCC, uitsluitend uit echte wetenschappers bestaat en niet afhankelijk zijn van overheidssubsidies, en daarom objectieve, niet politiek gekleurde conclusies kunnen trekken. Dit NIPCC veegt in een rapport de vloer aan met de Global Warming theorie zoals die door de VN gepropageerd wordt, en waar ook het extreem kostbare Nederlandse 'groene energie' beleid op gebaseerd is. Volgens de NIPCC-wetenschappers bestaat er geen eenduidig bewijs dat het milieu en het klimaat schade ondervinden van de door mensen veroorzaakte CO2-uitstoot. Het NIPCC komt tot de conclusie dat de huidige klimaatmodellen in het geheel niet in staat zijn om zinnige voorspellingen te doen over klimaatverandering, zeker niet over een periode van 100 jaar in de toekomst.

 

Omdat klimaatverandering normaal is en altijd al heeft plaatsgevonden, adviseert het NIPCC de politiek om eindelijk eens onafhankelijke wetenschappelijke bronnen te raadplegen, voordat ze nog meer (voor de burgers uiterst kostbare en zinloze) maatregelen invoeren waarvan zeer twijfelachtig is of ze ooit enige zin zullen hebben.

 

De laatste tijd is er overweldigend veel wetenschappelijk bewijs geleverd voor het feit dat Global Warming louter bedrog is dat enkel wordt aangewend voor politieke doeleinden zoals de invoering van milieubelastingen, het keer op keer verhogen van de energierekeningen en het verstrekken van torenhoge subsidies voor volstrekt onrendabele en zinloze alternatieve energiebronnen zoals windmolens en zonnecentrales. En net als in 1944 en 1945 de Nazi's deden worden de leden van de milieukerk, nu ze door wetenschappelijke feiten in het nauw gedreven worden, nog slinkser en gemener om aan hun bedrog en zwendel te kunnen vasthouden.

Het prestigieuze Langley Research Center van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, concludeert dat CO2 en andere zogenaamde 'broeikasgassen' juist 95% van de schadelijke stralen van de zon blokkeren, waardoor de hitte impact van de zon wordt gereduceerd.

Toch blijven verstokte milieufanaten in de politiek en samenleving, de mensheid opzadelen met het schuldgevoel dat zij verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde.

De Britse journalist en auteur James Delingpole vindt dat al die (s)linkse politici, officials en captains of industry, die enorm profiteren van de zinloze miljardeninvesteringen van de overheden in het CO2-beleid, hier niet ongestraft mee weg mogen komen. Zij moeten volgens hem minstens uit het zadel worden gewipt en indien mogelijk weggestemd. Ze zouden zelfs berecht moeten worden voor het verdraaien van de wetenschappelijke feiten en voor pure corruptie van de markten, die het gevolg was van zogenaamd 'groen beleid'. 'Het is tijd voor een 'Global Warming' Neurenberg,' concludeert Delingpole, verwijzend naar de geruchtmakende processen tegen de Nazi's na afloop van de Tweede Wereldoorlog. Zo ver is het echter nog lang niet; nog steeds proberen de heersende overheden door middel van ‘wetenschappelijke rapporten’ (die veelal in opdracht zijn gefabriceerd door wetenschappers die afhankelijk zijn van overheidssubsidies) aan te tonen dat ze het niet (helemaal) mis hebben.

 

Het IPCC is jarenlang de drijvende kracht achter de Global Warming zwendel geweest en heeft ervoor gezorgd dat landen als Nederland miljarden uitgeven aan CO2-reductie en andere zinloze klimaatmaatregelen.

 

Het wetenschappelijke bewijs voor het verband tussen Global Warming en de veronderstelde door mensen veroorzaakte klimaatverandering ontbreekt volledig. Wetenschappers die echt verstand van zaken hebben worden neergesabeld wanneer ze kritiek hebben op deze waanzinnige plannen. Er is sprake van een nieuwe religie. De klimaathysterie blijkt de landen van de wereld valselijk samen te binden in een gemeenschappelijke strijd. Dat deze honderden miljarden kostende strijd nergens toe leidt maakt daarbij niet uit; het doel is een algehele sociale en maatschappelijke wereldcontrole, en de angst voor de opwarming van de Aarde is daarbij uitgekozen als hét instrument.

 

Afgelopen winter de koudste in tijden in de Verenigde Staten

De inwoners van de Amerikaanse staat Pennsylvania en de miljoenenstad Chicago in Amerika werden in januari 2019 getroffen door temperaturen rond de 40 graden onder nul. Scholen en winkels werden gesloten en er vielen tientallen doden. De zo door de klimaathysterici gewilde stekkerauto’s waren niet meer vooruit te branden. Bij Tesla was er nog een bijkomend probleem omdat de eigenaren hun auto niet in konden komen omdat de deurhandel zat vastgevroren en niet naar buiten kwam zoals normaal gesproken de bedoeling is. De meedogenloze kou heeft het Middenwesten van de Verenigde Staten dagen in haar greep gehouden. Bedrijven en overheidsdiensten sloten noodgedwongen de deuren vanwege het winterweer. Politiebureaus werden opengesteld voor iedereen die de kou wilde ontvluchten. Stadsbussen werden ingezet als mobiele 'opwarmplekken' voor daklozen. Het treinverkeer kwam volledig stil te leggen. In de staat Michigan werden alle overheidskantoren noodgedwongen gesloten.

Ook in de voorgaande jaren was het iedere winter raak. Zo was begin januari 2010 56% van de Verenigde Staten bedekt met sneeuw, iets wat al tientallen jaren lang niet meer was voorgekomen.

 

Afbeeldingsresultaat voor Chicago in the winter of 2019Chicago in de winter van 2019

 

Zelfs in de subtropische Amerikaanse staat Florida werden temperaturen gemeten van rond het vriespunt. In december 2010 werd in de noordoostelijke staten Massachusetts en Maine de noodtoestand uitgeroepen vanwege het winterweer. In de staat Atlanta was het volgens regionale media de eerste witte Kerst in ruim 100 jaar. In het Noord-Oosten, waaronder New York viel tot een halve meter sneeuw. Het hele Noordoosten van de VS waaronder Washington werd die winter maar liefst drie keer getrakteerd op een pak sneeuw van 75 centimeter. Een record sinds 1922.

 

In Burlington (Vermont) viel bijna een meter sneeuw, nog nooit eerder waargenomen. Ook andere delen van de VS beleefden extreem koude weersomstandigheden en een enorme sneeuwoverlast. De fantast Al Gore vertelde dat de Noordpool in 2015 ijsvrij zou zijn en de jonge generaties in dat jaar niet meer zouden weten hoe sneeuw eruit ziet. In plaats daarvan vielen er op het Noordelijk Halfrond –met uitzondering van Europa- record hoeveelheden sneeuw. In de VS worden de vele koude records van de afgelopen jaren aangevoerd als ‘bewijs’ van global warming. Dezelfde argumenten worden aangevoerd met de zachtere winters in Europa. In het midden van de Verenigde Staten zijn in de eerste weken van oktober 2019 opnieuw koude records gesneuveld. Nog nooit viel er zó vroeg in het seizoen sneeuw. Zal ook wel met de global warming te maken hebben!!!

Op 2 december 2013 had de Egyptisch stad Caïro voor het eerst in 100 jaar te maken met sneeuwval. Half december 2013 werd Jeruzalem bedolven onder bijna een meter sneeuw. Het was de ergste sneeuwval in Israël sinds 1952.

Jeruzalem 2013

 

Eind november 2016 viel sneeuw in sommige delen van Saudi Arabië, hoogst ongebruikelijk voor dit deel van de wereld. In december 2018 werd een deel van de Canarische eilanden getroffen door hevige sneeuwval. Op 9 januari 2019 sneeuwde het zelfs in de Sahara.

Het noordoosten van Azië beleefde de zwaarste winter van de laatste tientallen jaren. In Peking viel begin januari 2010 de dikste sneeuwlaag sinds 1951 en in Seoel, Zuid-Korea viel op één dag meer dan een kwart meter sneeuw, de grootste sneeuwval sinds de waarnemingen starten in 1937. Meteorologen hebben geconstateerd dat het Noordelijk Halfrond te maken heeft gehad met de koudste straalstroom in 60 jaar tijd.

Een deel van Europa beleefde in 2010 de koudste winter in tientallen jaren. Volgens klimatologen was het in Engeland sinds 1962 niet meer zo koud geweest. Grote delen van het vaste land van Europa hadden met extreme kou te maken en in Scandinavië zijn temperaturen gemeten van min 40 graden evenals in Moskou. De Oostzee en Botnische Golf waren dichtgevroren. Maar desondanks blijven de klimaatgoeroes’s de wereldbevolking bedriegen met de CO2 zwendeltheorie.

Franklin ter Horst