Klimaathysterie deel 6

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt 17 oktober 2019)

 

Kinderen slachtoffer van klimaatextremisten

Het denken van Greta Thunberg en de schoolgaande kinderen die demonstreren tegen de klimaatverandering wordt gevormd, gemotiveerd en gecontroleerd door volwassenen - of het nu een leraar is of klimaatextremisten die kinderen hun fabels opdringen. Kinderen nemen deze fabels voor waarheid aan, raken erdoor gepassioneerd. Dat heeft niets te maken met eigen intellectueel inzicht. De overheden zouden deze kinderen moeten beschermen tegen propaganda en manipulatie, maar juist de autoriteiten staan toe dat kinderen worden gemanipuleerd om zo een toekomstige politieke generatie voor zich te winnen. Dat was te zien in Hitlers jeugdkorps toen hij zelfs hun leven opofferde in de hopeloze verdediging van Berlijn toen de geallieerden naderden. Ook Mao Zedong uit China gebruikte de jeugd om zijn moorddadige culturele revolutie uit te voeren. En niet te vergeten de hellehonden van ISIS, die jonge jongens opleiden tot het plegen van de meest gruwelijke moordpartijen. Kinderen beschermen tegen controversiële politieke bewegingen dient kennelijk niet hun belangen.

We zien het gebruik van kinderen over de hele wereld als ‘trekpoppen’ van de meest extreme klimaatextremisten. Greta Thunberg is daar een extreem voorbeeld van. Onderzoek heeft uitgewezen dat Greta Thunbergs klimaattik een product is van George Soros en Company, die haar lijnen voedt terwijl ze de wereld rondreist alsof ze zelf al deze klimaathysterie heeft bedacht.

Zij is nooit zonder haar begeleidster, Luisa- Marie Neubauer, een 23-jarige, uiterst linkse activiste uit Duitsland, die de 'Jeugdambassadeur' is voor een internationale lobby- en campagneorganisatie die bekend staat als de 'ONE Foundation', die wordt gefinancierd door George Soros, Bill & Melinda Gates, en Bono, naast andere namen van beroemdheden. Neubauer werkt voor een belangrijke globalistische entiteit die werkt aan de implementatie van Agenda 2030  in Duitsland via het klimaatakkoord van Parijs. Neubauer is ook lid van Alliance 90, The Greens en Green Youth, drie communistische organisaties die de 'dreiging' van klimaatverandering gebruiken als dekmantel voor ingrijpende beleidsveranderingen over de hele wereld - veranderingen zoals elimineer de vrijheid van de wereldbevolking om 'de planeet te redden'.

Het is volkomen duidelijk dat Thunberg niet de teksten bedenkt waar zij de wereldleiders en de media mee confronteert zoals onder meer tijdens haar voordracht bij de Verenigde Naties. De Noorse auteur Onar Ǻm en international correspondent voor LibertyNation schrijft zoals veel andere analisten dat Greta Thunbergs VN-toespraak ‘een zwaar gestoord persoon leek te verraden. Ze beweerde dat haar kindertijd was verpest omdat de wereldleiders niets zouden hebben gedaan om klimaatverandering te voorkomen. Ze heeft alle reden om kwaad te zijn, maar ze richt haar woede op de verkeerde mensen. De echte schuldige is namelijk de groene catastrofe-industrie, die uit het niets een crisis heeft verzonnen.’

Ongeacht hoe vaak al door echte klimaatdeskundigen is bewezen dat klimaatverandering een natuurlijk proces is, is er nog steeds een deel van de bevolking die gelooft dat de klimaatextremisten de waarheid spreken, vooral wanneer Greta en horden schoolkinderen op het nieuws verschijnen om de wereld van de ‘waarheid’ te overtuigen ondanks dat het de grootste fraude is die op de mensheid wordt losgelaten. Het is niets meer dan een miljarden verslindende hoax. Het gaat om pure indoctrinatie en smerig misbruik van overgevoelige kinderen die door klimaatextremisten met bangmakerij en keiharde leugens gedwongen worden op een voor hen bepaalde manier te denken en te handelen. Ze hebben geen idee dat ze worden geïndoctrineerd door hypocriete klimaatfantasten die bezig zijn alles te vernietigen met hun totaal doorgeslagen klimaatonzin. Inmiddels is duidelijk dat de kinderen op school door sommige leraren dood-en-doodsbang gemaakt worden voor compleet vals gemanipuleerde klimaatonzin.

Klimaatstaking in Den Haag

Op vrijdag 27 september hadden ze gewoon schoolplicht maar mochten zonder gevolgen weer spijbelen voor een klimaatstaking in Den Haag. Diverse scholen werkten zelfs enthousiast mee. Het mag allemaal, want er is een klimaatapocalyps om af te wenden. Deze scholen verzaken daarmee hun elementaire plicht en bestaansreden, namelijk onderwijs geven aan kinderen. Vanwege de schoolplicht is spijbelen strafbaar en zijn ouders hiervoor aansprakelijk. Het niet nakomen van deze verplichting kan leiden tot een geldboete. Leraren die hierin onder werktijd in meegaan kunnen zelfs ontslag krijgen, omdat deze actie niet onder het stakingsrecht valt en aangemerkt wordt als werkweigering. Maar de verantwoordelijke overheidsdienaren reageren niet. Scholen die kinderen toestemming geven om te staken, proberen zich in te dekken door de leerlingen buiten lestijd mee te laten helpen aan het organiseren van een onderwijsactiviteit om zo hun onderwijstijd in te halen. Wat een deel van de ouders waarschijnlijk niet weten is dat deze demonstratie in Den Haag werd georganiseerd door radicaal-linkse activisten die onwetende burgers/kinderen voor hun karretje spannen en zodoende hen hun klimaatideologie op te leggen. Ze jagen kinderen angst aan met hun opgeklopte hysterie en apocalyptische doemscenario’s zoals het idee dat we zullen uitsterven als we de “klimaatcrisis” niet te lijf gaan.

Een brief van een school aan ouders, waarin toestemming wordt gegeven om te spijbelen voor het klimaat. Deze brief werd aan Cultuur onder Vuur doorgespeeld door een bezorgde ouder.

Op de website van GroenFront tonen de klimaatradicalen hun ware aard: “We zoeken activisten die zo ver durven gaan als nodig is. Zo radicaal als de realiteit. Op elke centrale zit een stopknop, druk jij hem in? Elke jachthut kan onbruikbaar worden gemaakt, zaag jij deze om?” Een expliciete oproep tot een strafbaar feit en tot vernieling van privé-eigendom. Scholen zouden hun leerlingen helemaal niet moeten laten misbruiken voor dit soort ideologisch-radicale doeleinden.

Leerlingen worden geïndoctrineerd met het groene eco-socialisme waarbij de mens aangemerkt wordt als probleem, en de overheid de oplossing moet bieden. GroenFront is – zo geeft het zelf toe – vele malen genoemd in jaarverslagen van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De groepering ziet zichzelf als “eco-anarchisten” en doelt op het “omverwerpen van de staat en het afbreken van de macht van grote bedrijven”. In 2015 noemde de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid GroenFront nog “extremistisch”.

Zo worden de klimaatprotesten georganiseerd door een netwerk van linkse clubs, die onze kinderen maar wat graag als jonge voetsoldaten willen laten marcheren voor de “Groene Sprong Voorwaarts” en hen leren “burgerlijk ongehoorzaam” te zijn. Natuurlijk klinkt de betrokkenheid van die groeperingen innemend: zij willen de aarde en de mensheid redden. Maar: wat valt er te redden als het om krachten gaat die niet binnen onze controle vallen, zoals de activiteiten van de zon en de bewegingen van tektonische platen? De opgestookte en verblinde jonge mensen merken niet hoe ze onder het voorwendsel van “klimaatbescherming” geïnstrumentaliseerd worden in een maatschappelijke strijd.

Kinderen worden door het domme gekakel van de klimaatextremisten schrik aangejaagd met volstrekt ongefundeerde doemscenario’s en warm gemaakt voor een rigoureus overheidsingrijpen van Sovjetproporties. Veel scholen werken op deze wijze mee aan de ‘groene revolutie’ en het uitrollen van een socialistische agenda. Momenteel legt Cultuur onder Vuur de laatste hand aan een diepgravend onderzoek over linkse indoctrinatie in het onderwijs waarvan het rapport op 19 oktober zal worden gepresenteerd. Hierin wordt de indoctrinatie genadeloos blootgelegd.

De klimaatacties komen natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Cultuur onder Vuur liet in een artikel al eens zien dat deze club door de Europese Commissie wordt gefinancierd. Daarnaast is de groepering Code Rood een belangrijke speler. Achter deze club gaat Steungroep NVDA schuil, ook bekend van Wijstoppensteenkool.nl en GroenFront.

Wetenschappers ontmaskeren plannen van klimaatextremisten

Grote groepen onafhankelijke wetenschappers hebben inmiddels de klimaathysterische plannen van de klimaatextremisten ontmaskerd en er afstand van genomen waaronder de Amerikaanse prof. Richard Lindzen emeritus hoogleraar Atmosferische Wetenschappen aan het Massachusetts Institute of Technologie (MIT) één van ’s werelds beste technische universiteiten. Lindzen is een echte klimaatdeskundige. Hij heeft ruim 200 wetenschappelijke publicaties gepubliceerd. Een van zijn uitspraken is: "Het lijkt erop dat hoe minder het klimaat verandert, hoe luider de stemmen van de klimaatalarmisten worden." Hij wijst het idee af dat CO2-uitstoot het klimaat verandert. In een recente lezing veegde Lindzen de vloer aan met het klimaatalarmisme.  Lindzen verzet zich al jaren tegen het klimaatalarmisme, maar zijn relativeringen komen velen niet uit en dus worden verwijzingen naar zijn artikelen en lezingen zoveel mogelijk uit de ‘mainstream media’ geweerd. Hij zegt dat ‘klimaathysterie’ van bovenaf wordt aangewakkerd en dat politici daar handig gebruik van maken, om allerlei nieuwe belastingen in te voeren. Het gaat om neomarxisten die zich van linkse partijen meester hebben gemaakt.

Afbeeldingsresultaat voor Richard LindzenKlimaatdeskundige Richard Lindzen

Zij leggen de burgers wetten op om zich over te geven aan een transitie waarvan niemand de omvang, de kosten en de effecten kan overzien. Serieuze onderzoekers die echt verstand van zaken hebben, worden stuk voor stuk gedemoniseerd, hun argumenten achteloos terzijde geschoven, of volledig genegeerd. Kritiek op het klimaatalarmisme is in Amerika wijd verspreid. Uit een enquête blijkt dat nog maar 16% van de Amerikanen in het klimaatalarmisme gelooft. Er zijn in Nederland helaas geen vooraanstaande klimaatwetenschappers, alleen amateurs. Er ook geen gerenommeerde klimaatleerstoelen. In Nederland worden de klimaatcriticasters naar de hel verwezen. Noch de politieke elites noch de media durven met de wetenschappers in discussie te gaan bang om een flinke draai om de oren te krijgen. Lindzen noemt de beweerde ‘klimaatcrisis’ geen wetenschappelijk vraagstuk maar een poppenkast.

Een andere tegenstander van de klimaathype is Lord Christopher Monckton. Monckton spreekt van massale wetenschappelijke fraude en het doelbewust misleiden van de hele wereld met het creëren van het niet bestaande 'Global Warming' klimaatprobleem. Volgens Monckton hebben circa 20 a 25 personen, met name in Europa en Amerika, het Global Warming bedrog in elkaar hebben gezet en zijn zij de drijvende kracht erachter. ‘Zij wisten van meet af aan dat er geen Global Warming probleem bestaat maar hebben doelbewust de echte gegevens verdraaid en dit (in e-mails) aan elkaar bevestigd, om er zo voor te zorgen dat nooit bekend zou worden dat hun gegevens niet correct zijn.'

Monckton vindt dat de Global Warming hoax wetenschappers moeten worden vervolgd en dat er een strafrechtelijk onderzoek moet komen. ‘Ze moeten niet alleen worden opgesloten vanwege het feit dat ze gegevens hebben vervalst en verborgen hebben gehouden onder de Vrijheid van Informatie Wetgeving, maar ook vanwege financiële fraude en internationale chantage/afpersing. Wat ze bij het Climate Research Unit helaas hebben gedaan, met actieve hulp van veel andere klimaatwetenschappers van over de hele wereld, is heel simpel het temperatuursverloop voor de 20e eeuw uit hun duim zuigen. Het CRU blijkt nu alle van over de hele wereld verzamelde temperatuursgegevens lukraak in computers te hebben gestopt, en zelf de uitkomst te hebben bepaald - namelijk een temperatuursstijging in de afgelopen 20 jaar.   Dat is pure sciencefiction; wetenschappelijke fictie, geen feit.

 

Tijdens een presentatie aan de Bethel University in het Amerikaanse St.Paul, waar hij op uitnodiging van het Minnesota Free Market Institute, maakte Monckton met behulp van uitvoerige statistieken, grafieken en feiten het valse concept van 'global warming' -waar inmiddels het grootste deel van de wetenschap zich van afgekeerd heeft- volkomen met de grond gelijk. Ook blijkt dat wetenschappers actiedocumenten van Greenpeace en het Wereldnatuurfonds hebben gebruikt als bewijs in het klimaatdebat maar ook deze informatie blijkt zo de prullenbak in te kunnen. Klik ook hier en hier voor de grote Klimaat zwendel. 

Dr. John Bates, een hooggeplaatste wetenschapper van de gezaghebbende Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), heeft onthuld dat de organisatie een belangrijk rapport over de temperatuursontwikkeling heeft vervalst, om een zo groot mogelijke impact te maken op de wereldleiders op de klimaatconferentie in Parijs in 2015. Het onzinnige akkoord van Parijs is door Nederland heilig verklaard. Nederland meent het initiatief te moeten nemen om de planeet te redden. De Nederlandse bevolking moet daarom zo snel mogelijk van het gas af terwijl andere landen in Europa juist in hun aardgasnetwerk investeren.

De erkenning van de klokkenluider John Bates volgt kort op de uitspraak van de hoogste VN official voor Klimaatverandering, die aangaf dat de ‘global warming’ agenda vooral werd bedacht om het kapitalisme –en daarmee het Westen- te vernietigen, en niet om het klimaat te redden. Na zoveel jaren de klimaathoax te hebben verspreid is er nog steeds geen flintertje wetenschappelijk bewijs dat CO2 een ongekende ‘catastrofale’ opwarming van het klimaat veroorzaakt. Die zogenaamde opwarming is alleen realiteit in de al lang ontkrachte computermodellen van een handjevol gepolitiseerde wetenschappers wier onderzoeksresultaten volledig afhangen van de hoogte van overheidssubsidies.

Dr. Bates heeft ‘onweerlegbaar bewijs’ gepresenteerd dat het NOAA rapport, waarin de 17 jaar lange pauze in het opwarmen van de Aarde werd ontkend, was gebaseerd op vervalste en misleidende gegevens. Volgens dr. William Happer, natuurkundig professor aan de Universiteit van Princeton en lid van de National Academy of Sciences, heeft ‘de overheid de wetenschap gecorrumpeerd, door deze te overspoelen met geld om de politiekcorrecte resultaten te produceren. Het is tijd dat de regeringen eindelijk de waarheid over global warming erkennen. Opwarming is niet het probleem – overheidsbesluiten zijn het probleem.’ De global warming klimaatagenda is met afstand de meest kostbare hoax die ooit werd bedacht. Zelden hebben activistische journalisten en hun redacties, de maatschappij, zoveel schade toegebracht als door het eenzijdige ideologisch politiek correcte en zeer linkse klimaatgekte te hanteren.

Een wetenschappelijke studie, gepubliceerd in Nature Geoscience door een groep wetenschappers-alarmisten, bevestigen ook dat er data-manipulatie en ondeugdelijke praktijken hadden plaatsgevonden, om een politieke agenda van Barack Hussein Obama in Parijs 2015 door te drukken. Er waren maar liefst 200 landen vertegenwoordigd op deze top in Parijs. De berekeningen opgenomen in het akkoord van Parijs zitten er maar liefst 170 miljard ton CO2 naast. Desondanks werd aanvaard, dat op een of andere manier de mens, en zijn vervuiling, volledig verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde en dat ons rampen te wachten staan, tenzij we iets doen aan het verminderen van de uitstoot van koolstofdioxide. Tal van eminente wetenschappers zijn het hier niet mee eens maar die krijgen echter geen enkele media-aandacht. De wereldleiders vinden dat als we de planeet willen redden, wij er alles aan moeten doen om het 'evangelie' van de klimaatverandering te verspreiden.

Op de VN klimaatconferentie in Marrakech presenteerde Climate Depot in november 2016 een 43 pagina’s tellend rapport waarin hoog aangeschreven wetenschappers de theorie van door menselijke CO2 uitstoot veroorzaakte opwarming ‘wetenschappelijke nonsens’ noemen, en met harde feiten aantonen dat de gemiddelde temperatuur 18 jaar nauwelijks gestegen is. Er is sprake van een gigantische hoax en bedrog. Voor politici is het macht en geld. Voor activisten is het geld voor hun organisaties en 'bevestiging van hun bijna-religieuze toewijding aan het idee dat de mens een destructieve kracht is die op de natuur inwerkt'.Voor de media zijn het ideologie, geld en krantenkoppen.

Franklin ter Horst