Klimaathysterie (deel 4) 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 9 oktober 2019)

CO2  is essentieel voor alle leven op aarde

Zelden is de mensheid zo volledig gehersenspoeld als op het gebied van klimaat, met als gevolg een oorlog tegen CO2 want dat zou rampzalig voor onze planeet zijn. De complete wereldbevolking, uitzonderingen daargelaten, denken dat CO2 slecht is voor de mensheid en verantwoordelijk voor de niet aanwezige opwarming van de aarde. CO2 is echter iets dat de wereld heel hard nodig heeft. CO2 is niet vervuilend maar is essentieel voor alle leven op aarde. In werkelijkheid zou de wereld geen lang leven beschoren zijn zonder CO2 en kun je volgens Mike Adams van Natural News stellen dat koolstofdioxide “het wondermineraal voor het leven” is. Hogere CO2 betekent een groenere aarde, omdat CO2 de belangrijkste molecule is voor het in stand houden van planten over de hele wereld. Meer CO2 is goed voor de natuur en doet het groen op de aarde toenemen. Meer CO2 in de lucht heeft voor een toename gezorgd van de plantaardige biomassa over heel de wereld. Het is daarenboven goed voor de landbouw en zorgt voor een toename van de opbrengsten van de oogsten overal ter wereld. Het blijkt dat in sommige regio’s op aarde de laatste drie decennia, de plantengroei met meer dan 50% is toegenomen.

Ook de NASA verklaart dat COde aarde groener maakt. Dat is niet wat de linkse klimaatextremisten willen horen dus doen ze er het zwijgen toe. In tegenspraak met de kletsverhalen die over de wereldbevolking wordt uitgestort, onthuld een wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd in “Nature Climate Change” en benadrukt door NASA, dat stijgende koolstofdioxidewaarden de aarde groener maken. Overigens publiceerde de NASA al 19 jaar geleden op zijn website de waarheid, namelijk dat klimaatverandering helemaal niets te maken heeft met menselijke activiteit (CO2 uitstoot), maar uitsluitend door externe factoren (zon, omloopbaan en stand van aardas) wordt veroorzaakt. De planeet wordt groener en dat hebben we te danken aan het stijgen van het CO2 gehalte. Deze stijging zorgt voor ongeveer 70% van de toename van planeetbrede vergroening, volgens wetenschappers. Hoe meer CO2 we in de atmosfeer vrijgeven, hoe meer voedingsstoffen er voor planten beschikbaar zijn en hoe sneller de aarde opnieuw groen wordt.

Deze compilatiekaart laat zien welke landmassa’s er sinds 1982 groener zijn geworden. Image credit: Boston University / R. Myeneni

De lichtgroene gebieden laten een toename zien van 25% in groene planten, en de donkergroene gebieden vertegenwoordigen een toename van 50% of meer. Planten gebruiken koolstofdioxide om te gedijen. Het is buitengewoon verbazingwekkend dat de volgelingen van de klimaatveranderingcultus de fundamentele wetenschap van plantkunde volledig ontkent.

Wanneer de klimaatextremisten niet gestopt worden met hun CO2 waanzin dan zal dat resulteren in massale sterfte van planten, dieren en mensen over de hele planeet. Volgens de echte deskundigen zullen in dat geval alle wouden en bossen en alle velden met gewassen voor voedsel als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dan zal de wereld te maken krijgen met “mass extinction” (massale uitroeiing) van de bevolking. Wij worden geregeerd en via de media bespeeld door parasitaire machten. Het middel is telkens verdeel en heers. Dat beleid is duidelijk terug te zien in de waanzinnige plannen van de Europese Unie. Zo moeten klimaatpaus Frans Timmermans en zijn rechterhand klimaatextremist Diederik Samsom in opdracht van de nieuwe baas van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, binnen honderd dagen met een uitgewerkt plan komen voor wat men een ‘green deal’ noemt. In 2050 moet de EU klimaatneutraal zijn. Von der Leyen stelt dat CO2-reductie van 50 tot 55 % ten opzichte van basisjaar 1990 nodig is. Om dit financieel haalbaar te maken zal 25 % van de totale Europese begroting nodig zijn. De waanzin druipt ervan af! Zij ontkennen de belangrijke rol die CO2 vervult in het ondersteunen van praktisch alle levensvormen op aarde.

UNESCO oprichter Julian Huxley schreef al in 1946 dat er ‘een soort wereldregering nodig is’ die de mensheid langzaam klaar zou moeten gaan maken om ‘het ondenkbare denkbaar te maken’: radicale bevolkingscontrole door middel van eugenetica (ingrijpen in het menselijk ras, oftewel een rassenpolitiek zoals de Nazi’s die ook volgden). Degenen die pleiten voor een drastische vermindering van de CO2 uitstoot, pleiten voor het instorten van de menselijke beschaving door met de maatregelen bijna alle voedselketens over de hele wereld te vernietigen. Het gaat om een sektarische doodskultuur die dreigt al het leven te vernietigen zoals wij het kennen. Koolstofdioxide is geen bedreiging voor de planeet Aarde. CO2 is een 'broeikasgas' dat de planeet verandert in een groene oase. Wat de klimaatextremisten de mensheid aansmeren is niets anders dan een HOAX.

Het ‘Klimaatverdrag’ zoals gesloten in Parijs draagt het masker van ‘sociaal bewuste hervormingen’ (of ‘verduurzaming’) van de samenleving. Maar dat verdrag is NIET groen en NIET duurzaam. De gevolgen van een programma dat de wereldwijde CO2 emissies tot ‘acceptabele niveaus’ wil beperken zullen leiden tot chaos en hongersnood.

Ondanks de vele niet te ontkennen wetenschappelijke feiten zijn alle klimaatfantasten en andere milieuridders volkomen gehersenspoeld en geloven ze nu dat koolstofdioxide een gevaarlijk gas is dat onze planeet gaat vernietigen als we niet heel snel allerlei maatregelen nemen. Ze zijn volkomen bewerkt en geloven precies het tegenovergestelde van wat waar is. Zo groot is de kracht van de corrupte media, corrupte wetenschap en corrupte overheden die een wetenschappelijk fabeltje rondbazuinen.

De klimaatactivisten over de hele wereld denken werkelijk dat het molecuul waar het complete leven op aarde van afhangt, gevaarlijk en vernietigend is en daardoor van de aarde verbannen moet worden. Ze beseffen kennelijk niet dan er dan geen leven meer kan bestaan op onze planeet. Vele klimaatextremisten vullen hun zakken met deze gekte door het heffen van allerlei onzinnige belastingen om de invloed van het levensreddende CO2 drastisch te verminderen.

Diverse wetenschappers- klimaatalarmisten, hebben tot hun eigen grote verbazing moeten toegeven dat het tempo van de opwarming van de planeet veel trager verloopt dan verwacht en voorspeld. Met andere woorden, de berekeningen in verband met CO2-uitstoot en effect op het klimaat waren gewoon helemaal fout. Wat de klimaatsceptici al jaren roepen en voor waarschuwden blijkt dus te kloppen. Volgens de onafhankelijke Amerikaanse topeconoom Martin Armstrong verandert deze ontdekking de complete theorie dat de planeet opwarmt door menselijke CO2-uitstoot. Wetenschappers die NIET op de loonlijst van ‘global warming extremisten’ staan begrijpen namelijk dat dit allemaal onzin is, zo betoogt Armstrong.

Armstrong plaatste enkele kopieën van krantenartikelen uit 1932 en 1947, waarin ook al werd gewaarschuwd voor een snelle opwarming, het smelten van het ijs en het aanstaande onderlopen van steden en kustgebieden. In 1969 werd in de New York Times voorspeld dat de Noordpool ‘binnen twee decennia een open zee zou zijn’. Armstrong: ‘Deze mensen hebben om wat voor reden dan ook aangenomen dat alle steden zullen zinken en wij daar de oorzaak van zijn.’ In de jaren ’70, toen het klimaat ineens afkoelde, ‘draaide alles helemaal om’. Toen werd het ineens global cooling die de beschaving zou vernietigen,’ vervolgd Armstrong verwijzend naar een artikel in Newsweek uit 1975. Time magazine volgde in januari 1977 met op de kaft ‘The Big Freeze’, waarin klimaatwetenschappers voorspelden dat de gemiddelde temperatuur 20 graden zou dalen. En ja, ook toen werd de schuld hiervan uitsluitend aan de mensheid gegeven.

Afbeeldingsresultaat voor Time magazine and The big FreezeArmstrong wijst er nogmaals op dat het historisch en wetenschappelijk ondubbelzinnig is aangetoond dat het klimaat cyclisch is, dus altijd verandert. ‘Degenen die anderen die door mensen veroorzaakte klimaatverandering ontkennen aanvallen zijn of gehersenspoeld, of hebben een eigenbelang bij dit totale bedrog.’ En dan komen we niet alleen uit bij het overgrote deel van de politiek (belastingen, controle), maar ook bij banken en multinationals, die inmiddels miljarden verdienen nu deze klimaathoax met alle mogelijke dwingende maatregelen aan het met linksgroenliberale mediapropaganda onwetend en onkundig gehouden gewone volk wordt opgelegd.

Nog steeds wil niemand op een positie van macht en invloed ook maar een blik werpen op de almaar groeiende lading hard bewijs tegen de officieel verkondigde Global Warming propaganda. Ook de Nederlandse overheid is al enige tijd bezig om de burgers enorme klimaat- en energiebelastingen op te leggen en de samenleving tot drastische ingrepen in het dagelijks leven te dwingen. Zo kwamen de CristenUnie en GroenLinks met een voorstel om de CO2-uitstoot in de zorg omlaag te brengen door niet langer een bepaald soort narcosegas te gebruiken maar de narcose via een infuus in te brengen in plaats van met CO2 uitstotend desfluraan-gas. “Knettergek”, oordeelde PVV-Kamerlid Fleur Agema.

 

Maatregelen die gebaseerd zijn op een groot onzinverhaal. Nederland wordt geregeerd door een klimaatsekte. Het aan de Nederlandse bevolking opgelegde Klimaatakkoord wordt ondersteund door tal van politieke partijen en allerlei meehuilende kopstukken. Daarvoor kunnen diverse verklaringen worden gegeven: omdat het vreselijk veel geld voor een klein clubje toch al rijke en/of machtige belanghebbenden genereert, en omdat het daarmee de vrijheid van de bevolking afbreekt, waardoor die nog beter te controleren en te sturen is. Het energiebeleid van het kabinet Rutte is de Nederlandse burger al duur komen te staan vanwege de miljarden die zijn uitgegeven aan allerlei onzinnige maatregelen waaronder het plaatsen van geldverspillende windmolens. Al die zogenaamde ‘betrouwbare wetenschappelijke berekeningen en voorspellingen die inmiddels miljarden hebben gekost, zijn volledig fout gebleken.

 

Het krankzinnige energiebeleid van Rutte is niet enige waar hij de Nederlandse bevolking mee confronteert. Hij wil ons land ook klaarstomen voor een nieuwe wereldorde, zoals hij hier zelf zegt. Deze uitspraak deed hij tijdens een toespraak voor de Nederlandse Atlantische Commissie. Deze Commissie werkt samen met overheidsinstellingen, politieke instellingen, wetenschappelijke instituten en non-gouvernementele organisaties in binnen- en buitenland, en op ad-hocbasis met het bedrijfsleven.

25 Nederlandse deskundigen, waaronder ere-doctor van de TU-Delft Kees le Pair, slaan alarm vanwege het klimaat- en energiebeleid van het kabinet Rutte, dat volgens hen de toekomst van onze (klein)kinderen in groot gevaar brengt. De groep experts heeft een Klimaat Manifest opgesteld dat iedereen kan ondertekenen. Daarmee wordt de overheid dringend oproepen om het roer om te gooien, want ‘de voorgestelde Klimaatwet leidt regelrecht naar een ramp. Handhaving ervan met de wet in de hand veroorzaakt een catastrofe van armoede, kou en honger. Economisch maakt het Nederland tot een derde wereldland.’ Zie hier een YouTube video waarin vier klimaatwetenschappers in 4 minuten de global warming-mythe vernietigen.

Klimaatgeld in zwart gat

De Nederlandse Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag, heeft in 2018 meer dan een half miljard euro uitgegeven aan internationale klimaatmaatregelen, zonder precies te weten wat er met dat geld gebeurt. De Algemene Rekenkamer is kritisch. Nederland heeft met 17 andere landen op de klimaattop in Parijs beloofd ontwikkelingslanden te helpen hun CO2 uitstoot terug te brengen. Daartoe wordt een fonds opgezet van 100 miljard dollar, waarvan een deel door private partijen wordt betaald. Voor Kaag is het een van de belangrijkste onderdelen van haar beleid. In 2018 ging er € 578 miljoen op aan internationale klimaatfinanciering, goed voor 16% van haar totale begroting. “De minister geeft echter beperkt inzicht in de beleidsdoelen waaraan het geld is besteed”, zo merkt de Rekenkamer op. Bovendien brengt de bewindsvrouw de Tweede Kamer maar mondjesmaat op de hoogte van de resultaten. Daardoor kan de Kamer zijn controlerende taak op die internationale uitgaven maar moeilijk uitoefenen. De mogelijkheden vanuit de Kamer om in te grijpen of zelfs maar bij te sturen zijn beperkt. Bron: www.telegraaf.nl

Amerikaanse jongeren geven de aarde nog 15 jaar

Jonge Amerikanen zijn zo bang gemaakt door de linkse klimaatfantasten dat ze ervan overtuigd zijn dat de wereld over 12 jaar eindigt. Ze bereiden zich dus voor op een toekomst waarin de wereld ten onder gaat vanwege klimaatverandering. Een studie gepubliceerd in het Journal of Abnormal Psychology ontdekte dat jonge Amerikanen van 18-25 jaar hierdoor symptomen vertonen van ernstige psychische gezondheidsproblemen, een ontwikkeling die samenvalt met verhoogde klimaathysterie van links in de tijd dat Barack Hoessein Obama president van de Verenigde Staten was.

 

‘Messias’ en klimaatgoeroe Barack Hoessein Obama.

 

Obama noemde op 3 augustus 2015 de klimaatverandering “de grootste bedreiging van onze toekomst”.Hij diende een plan in dat zou moeten leiden tot meer duurzame energie, een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en minder afhankelijkheid van fossiele energie. Obama: “Als de wereld voor zijn zwaarste uitdagingen staat, leidt Amerika de weg voorwaarts. Als wij dit niet oplossen, doet niemand het.” Zijn trekpop Hillary Clinton zei volledig achter de plannen van haar grote baas te staan.

 

Auteur van de studie, Jean Twenge, schreef een groot deel van de toename onder de jongeren toe aan een dramatische toename van het gebruik van sociale en digitale media, zozeer zelfs dat het hun sociale leven heeft beïnvloed. Er ontstaat een samenleving die straks vol zit met gehersenspoelde jongeren die last hebben van 'eco-angst', aangezien bijna driekwart (72 procent) zei dat hun emotionele gezondheid negatief wordt beïnvloed door wat zij beschouwen als de 'onvermijdelijkheid' van klimaatverandering. Hun hoofden zijn vergiftigd door de alarmerende klimaatleugenaars.

Ook de Britse prins Charles doet mee aan de klimaatgekte en geeft de wereld nog maar 18 maanden de tijd om zichzelf te ‘redden’. Kijken we naar de wortelen en architecten van de steeds meer op een sekte lijkende klimaatbeweging, dan blijkt dat er een duistere, anti-humane agenda achter zit met ideeën en plannen die tot niets minder kunnen leiden dan massale genocide op de hele mensheid.

Het zijn volwassenen die Greta Thunberg op het internationale toneel hebben gezet om haar schijnbaar persoonlijke meningen over klimaatverandering te uiten. Het zijn volwassenen waaronder financieel terrorist George Soros die schuilgaan achter dit kwetsbare jonge meisje, dat lijdt aan de obsessieve-compulsieve stoornis ADHD en het syndroom van Asperger. Soros zet zijn miljarden in om de democratie in de wereld te vernietigen en de Nieuwe Wereldorde te promoten. Volgens een nieuw rapport, zo meldde Joseph Vazquez voor het Media Resarch Centre, heeft Soros bijna 25 miljoen “geïnvesteerd” in de “Global Climate Strike”.

Het zijn volwassenen die Greta Thunberg tot een ‘trekpop’ van hun eigen onfrisse ideeën hebben omgevormd en voor haar publiciteit zorgen. Greta Thunberg is niks meer en niks minder dan een kindsoldaat van de klimaatlobby. Gemaakt en gekneed om precies dat te zeggen wat de lobby wil dat ze zegt, te verschijnen waar ze moet verschijnen en precies boos te kijken wanneer ze boos moet kijken. Het gaat de lobby om hun einddoel, en hoe ze daar komen en wie daar onderweg het slachtoffer van wordt interesseert ze niet. Haar opkomst tot bekendheid is niet het resultaat van genialiteit of een uitzonderlijke intellectuele passie van haarzelf. Haar beweringen over de dreigende vernietiging van de aarde vinden geheel volgens het plan van de meest hondsdolle klimaatextremisten, inmiddels gehoor over de hele wereld.

 

Franklin ter Horst