Klimaathysterie (deel 3)

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 30 september 2019) (Laatste bewerking: 21 maart2020)

 

Spijbelen ‘om het klimaat te redden’

 

Spijbelen ‘om het klimaat te redden’blijkt inmiddels volkomen acceptabel. Op 27 september vond in Den Haag de eerste algemene klimaatstaking plaats. Volgens de organisatoren zouden er ‘36.000’ klimaatstakers aan hebben deelgenomen maar net als bij de Klimaatmars in Amsterdam op 10 maart, zijn deze aantallen weer sterk overdreven want in werkelijkheid zijn het er tussen 15.000 en 20.000 geweest. De actievoerders deden een oproep aan alle mensen, ouders en kinderen, studenten en werkende mensen, gepensioneerden en grootouders, om deel te nemen aan deze algemene klimaatstaking. ‘Verlaat de scholen en de kantoren, de universiteiten en de winkels, en ga samen met ons de straat op in Den Haag. Omdat het klimaatakkoord nog lang niet ver genoeg gaat, omdat het niet eerlijk genoeg is en omdat de Nederlandse regering het vonnis in de Urgenda-klimaatzaak niet respecteert. Wij zijn voor een Green New Deal met eerlijk en ambitieus klimaatbeleid dat ook echt genoeg is om de klimaatcrisis te beteugelen”, aldus de oproep op Facebook.

 

Inmiddels is de opwarming van de aarde ‘een religie geworden’ in plaats van wetenschap. Het earth carter is als een soort 10 geboden concept in een heuse ark gelegd.

 

http://arkofhope.org/Welcome_files/fire.jpgDe gevolgen van deze ‘religie’ is terug zien in de demonstraties van duizenden schoolkinderen die zonder de benodigde kennis om te beoordelen of de zaak waar ze voor opkomen echt is of dat ze ‘geďndoctrineerd’ zijn door de klimaatfanatici.

 

Greta Thunberg

Het klimaatspijbelen is begonnen met het Zweedse “orakel” Greta Thunberg, klimaatmessias van de klimaatextremisten. Zij is het wereldwijde gezicht geworden van de groeiende jeugdbeweging die vindt dat er niet genoeg gedaan wordt tegen de klimaatverandering. Zij is inmiddels uitgegroeid tot een icoon van de klimaatextremisten en tot de heldin van de gehersenspoelde klimaatspijbelaars. als een soort messias en godin wordt vereerd door de totalitaire klimaatfantasten. 

Klimaatextremisten gebruiken haar voor hun politieke doeleinden om hun klimaatgekte aan de man te brengen. Ze deinzen er niet voor terug om kinderen in te zetten om hun onfrisse ideeën wereldkundig te maken. ‘Kinderen zijn het politieke voorkeursmiddel in de handen van schaamteloze propagandaverspreiders,’ is de kop boven een artikel van GEFIRA (Global Analysis from the European Perspective). Aanleiding is het schandalige inzetten van Greta Thunberg, op het Wereld Economie Forum in januari 2019 in Davos door haar voor de camera’s een pleidooi te laten houden om te stoppen met alle fossiele brandstoffen – ook als dat ten koste gaat van onze welvaart en ons welzijn. 

Op 23 september 2019 kreeg Greta ten overstaan van ongeveer zestig wereldleiders het woord op de VN-klimaattop in New York. Wat zij ten gehore bracht was niets anders dan 'paniekzaaierij' en het doembeeld dat onze wereld nog slechts enkele jaren te gaan heeft als er niets wordt gedaan aan de reductie van CO2. ‘Dit is allemaal verkeerd,’ begon Thunberg haar rede. ‘Ik zou hier niet moeten zijn. Ik zou op school moeten zitten aan de andere kant van de oceaan.’ Daarna werd de woede in haar taalgebruik en gezichtsuitdrukking zichtbaar en beschuldigde zij de wereldleiders van verraad en donderde in een rauwe, emotionele toespraak Hoe durven jullie?’ Verder beschuldigende zij de leiders van het verraden van haar generatie en het niet aanpakken van broeikasgasemissies. "Je hebt mijn dromen en mijn jeugd gestolen met je lege woorden. Mensen lijden, mensen sterven, hele ecosystemen storten ineen. Dit is helemaal verkeerd. We staan aan het begin van een massale uitsterving, en waar jullie alleen maar over praten is geld en sprookjes van eeuwige economische groei.

 

xxxGreta in NewYork

Veel mensen hebben gekeken naar haar wanstaltige en gekunstelde optreden bij de Verenigde Naties. Hoewel ze de kroonprinses is van de klimaathysterici kijkt de rest van de wereld vol afgrijzen naar deze vertoning. Het gaat om een zwaar geďndoctrineerd meisje die met een voorgekauwde tekst bezig is de wereld ervan te overtuigen dat wij een enorm probleem hebben met de uitstoot van CO2.  Het meisje wordt als een mind control slaaf ingezet om de agenda van de Illuminati te promoten. Greta en haar ouders zijn Antifa-aanhangers en worden financieel ondersteund George Soros. Deze figuur  steunt in vele landen gewelddadige en terroristische gekwalificeerde organisatie’s. Soros doet er werkelijk alles om de democratie in de wereld tegen te werken en de wereld communistisch te maken.

De Nederlandse premier Mark (lachebek) Rutte was vol bewondering over haar en legde trots uit dat in Nederland meer dan honderd partijen een klimaatakkoord hebben gesloten. Greta Thunberg en de moderne eco-cultisten zingen allemaal hetzelfde lied en het zaaien van angst is hun meest effectieve tactiek. Sinds Greta beroemd werd na het organiseren van schooluitstapjes in haar geboorteland Zweden, gaat zij als een wervelwind langs bij de machtigen der aarde.

 

De inhoud van de toespraken van Thunberg is te zien op economische fora, parlementsgebouwen en het is altijd hetzelfde: wat we doen voor de planeet is niet goed genoeg en het einde is nabij. "Ik wil dat je doet alsof het huis in brand staat," vertelde ze in januari 2019 op de klimaattop in Davos en vroeg hen om "de angst te voelen die ik elke dag voel." Deze uitspraak komt het boek ‘Ons huis staat in brand’ waarin Greta’s moeder Malena Ernman het verhaal vertelt van haar gezin. Haar moeder is de motor achter alles wat Greta doet. Greta blijkt van psycholoog naar psycholoog te zijn gesleept om voldoende etiketjes te verzamelen die haar het predicaat ‘bijzonder kind’ moest opleveren.

Bij elke spreekbeurt meldt zij plichtsgetrouw dat de ondergang van de wereld nabij is en de media neemt het allemaal zonder enige vorm van kritiek over ondanks dat haar angstgedreven retoriek wordt bekritiseerd door diverse echte klimaatwetenschappers, maar naar hen wordt door de elite niet geluisterd. Zie ook deze video.

De autistische godin van de linksgroenliberale globalistische Nieuwe Wereld Orde kliek, eist dat Facebook alle kritiek op haar klimaatreligie blokkeert die het waagt openlijk haar econazi-religie in twijfel te trekken. Mensen die vragen stellen bij haar extremistische eisen zijn volgens Thunberg ‘anti democratisch’ bezig, en zaaien ‘haat’.Zij vind het maar niets dat er zware kritiek is op haar klimaatagenda. Greta roept daarom Mark Zuckerberg op om al haar tegenstanders van Facebook af te trappen. Iedereen die haar buitengewone inzicht en kennis van het klimaat in twijfel trekt is schuldig aan ‘het constant verspreiden van leugens en complottheorieën’, waarmee de ‘democratie’ zou worden aangevallen. Het zal daarom weinigen verbazen dat de angst- en paniek zaaiende Greta Thunberg, opgevoed door twee openlijke Antifa ouders,

Greta is een talisman geworden van de klimaathysterici en wordt door hen gebruikt om kinderen te hersenspoelen. Zij wordt al haar hele leven lang voorbereid voor het spelen van haar huidige rol als mascotte/messias/godin/ van de Europese linksgroenliberale afbraakelite. Zij is zelfs door Amerikaanse tijdschrift Time Magazine tot persoon van het jaar verkozen en natuurlijk was ook zij in Madrid aanwezig. Volgens Thunberg en haar team was het een CO2-neutrale reis maar volgens een Spaanse krant is dat niets anders dan een Fabel!!! Om daar te komen gebruikte haar zeiljacht meer brandstof dan wanneer zij met een vliegtuig zou zijn gekomen.

Wanneer het meisje geen instructies krijgt ingefluisterd, of een vooraf ingestudeerde speech kan houden, blijkt het meisje letterlijk met een mond vol tanden te staan en komt er geen zinnig woord uit, zoals op deze persconferentie bleek. In een open brief gaf Greta Thunberg haar ware agenda eindelijk toe: de klimaatbeweging draait niet enkel om milieubescherming, maar vooral om radicale maatschappelijke verandering. Structuren die het milieu zogenaamd in gevaar brengen, zoals “koloniale, racistische en patriarchale onderdrukkingssystemen” moeten van Thunberg … of de lobbygroepen die haar financieren, het liefst zo snel mogelijk ontmanteld worden.  Ondertussen, blijft de Westerling zich wentelen in een logica van auto-destructieve zelf-kastijding. Angstcampagnes, zoals het recente rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA), voorspellen tegen 2030 een doemscenario, indien er geen “fundamentele veranderingen” komen aan de manier waarop we produceren en consumeren.

Toen Greta op 3 december na een trans-Atlantische oversteek op een catamaran van 15 meter aankwam in Lissabon, op reis naar de klimaattop in Madrid, filmden tv-ploegen haar en moedigden haar aan te zwaaien naar de bewonderende menigte die zich op de kade had verzameld. Zij sprak nog over het redden van de wereld voor onze kinderen, de kinderen van onze kinderen en 'elke andere levende mens'. Daarop kreeg zij een ezel aangeboden om daarop haar reis naar Madrid verder voort te zetten.

Greta gaat zelfs zover dat wereldleiders die weigeren aan haar extreme klimaateisen te voldoen ‘tegen de muur’ (vuurpeloton ?) moeten worden gezet. ‘Wereldleiders proberen nog steeds weg te lopen van hun verantwoordelijkheden, maar wij moeten ervoor zorgen dat ze dat niet kunnen. Wij zullen ervoor zorgen dat wij ze tegen de muur zetten, en zij moeten hun werk doen en onze toekomst beschermen.’ Op Zweedse scholen wordt haar extremistische klimaatagenda al onderwezen als onderdeel van het godsdienstonderwijs.  De Kerk van Zweden bombardeerde Greta zelfs tot de ‘opvolger’ van Jezus. Sommige predikers en christenen denken dat ze de teruggekeerde messias zelf is.Enorme posters en gigantische muurschilderingen van haar doen denken aan de propaganda van communistische regimes zoals de voormalige Sovjet Unie en het huidige Noord Korea.

De prakrijk leert dat jongeren zich door de angstzaaierij hulpeloos gaan voelen, paniekaanvallen krijgen en last krijgen van posttraumatische stressstoornissen. Allemaal heel gebruikelijke reacties. Britse psychologen waarschuwen dat kinderen "eco-angst" ontwikkelen. In de Verenigde Staten worden al groepstherapie en 'healing'-sessies gehouden om demonstranten van ' hun gevoelens van wanhoop, depressie en angst af te helpen.'

Klimaatextremisten zijn uitzinnig van vreugde met de acties van scholieren die Greta Thunberg navolgen en scholen die niets doen om dit te voorkomen. Maar wat zich hier ontwikkeld zijn de gevolgen van het verspreiden van het sprookje dat de aarde door ons toedoen onleefbaar aan het worden is. Het zijn de klimaatextremisten die hiervoor verantwoordelijk zijn want zij creëren op deze manier klimaatmartelaren. Greta en al haar volgelingen doen precies datgene wat de klimaatextremisten van haar verlangen: de onvoorwaardelijke acceptatie van de klimaatlobby en haar doelen het uitvoeren van Agenda 30.

Sommige jongeren krijgen zelfs mediatraining bij Milieudefensie. Ook Greenpeace helpt. „We laten ze oefenen voor de camera”, legt een persvoorlichter van Milieudefensie uit. „Maar we leggen ze zeker geen woorden in de mond. Het is niet onze bedoeling ze te kapen.” Nee, vast niet!!! Kinderen zijn in de loop der geschiedenis talloze malen misbruikt voor het uitvoeren van dubieuze, soms uiterst kwalijke politieke doeleinden. De geschiedenis heeft ons immers geleerd dat ‘idealisten’ die jonge kinderen misbruiken om hun doel te bereiken de wereld weinig goeds hebben gebracht. Het schaamteloos misbruiken van kinderen is een historisch aantoonbaar kenmerk van totalitaire en onderdrukkende imperiums en systemen.

Het doel van de Hitlerjugend was de totale omvorming, indoctrinatie en gelijkschakeling van de jeugd om hen geschikt te maken voor de doeleinden die de nazi’s nastreefden. Doordrongen van de nazi-ideologie en blindelings gehoorzaam aan de partij.

Afbeeldingsresultaat voor HitlerjugendHitlerjugend

Vandaag worden nietsvermoedende, ongetwijfeld goedwillende scholieren massaal geronseld om de ideologische doelstellingen van de klimaatextremisten te verspreiden. Complete klassen schoolkinderen worden net nog niet gedwongen om mee te doen aan de demonstraties maar ook dat zal niet lang meer duren. Al die klimaatgoeroes spinnen garen bij het klimaatalarmisme.

Wat de spijbelende kinderen niet in de gaten hebben is dat ze zwaar gemanipuleerd worden. Al in de schoolbanken worden ze geďndoctrineerd met het besef dat wij, de mensheid, verantwoordelijk zouden zijn voor de opwarming van de aarde. Dat zorgt ervoor dat ze met complete waanideeën opgroeien. Ze worden bewust geconfronteerd met zo ongeveer de grootste leugen aller tijden om het duivelse plan van de klimaatlobby door te voeren. De klimaathysterie zoals die nu heerst, heeft niets te maken met het klimaat. Een open debat is er nooit geweest. Op 23 september 2019 stuurden vijfhonderd serieuze onderzoekers en wetenschappers een brief naar de Verenigde Naties waarin ze bestrijden dat er sprake van een klimaatcrisis is. Maar hun argumenten worden doodgezwegen, gedemoniseerd en belachelijk gemaakt.

De angstzaaierij over het klimaat is niets anders dan big business. Zoals bij iedere vorm van oplichting, speelt ook geld en dus macht weer een belangrijke rol. De klimaatprofeten verlammen je met angst en pleiten voor collectieve schuld en bestraffende belastingen zodat de megarijken hun riante leventje ongestoord voort kunnen zetten. Men heeft nu een manier gevonden door de mens en industrie aan te wijzen als de verantwoordelijken voor de klimaatverandering en daar moet voor betaald worden! Bij het klimaatakkoord van Parijs werd afgesproken een "Green Climat Fund" op te richten. De kosten daarvoor bedragen ca. 100 miljard dollar per jaar. Dit geld moet worden opgebracht door de landen die verantwoordelijk zijn voor de "klimaatcatastrofe" en dat geld moet worden overgemaakt naar de ontwikkelingslanden. Er moet binnen een paar jaar 500 miljard dollar op tafel komen. Ook de VN is groot voorstander en zeer geďnteresseerd omdat ze meer macht zullen krijgen bij de verdeling van het geld.

Een groeiend aantal mensen is inmiddels helemaal klaar met de waanzin van de ‘Groene Opperheren’. Wat ze willen is de levensstandaard van de gewone man verlagen. Almaar hogere belastingen en het verwoesten van de pensioenen van mensen die hun hele leven hebben gewerkt. De middenklasse is gehavend door de groene bewegingen die worden beschermd, en opereren vanuit de airconditioned en verwarmde kantoren van de VN en Greenpeace.’ Deze (links)groene elite wordt gesteund door mensen zoals Al Gore, de Clintons en Obama’s; in Europa door Angela Merkel, Emanuel Macron, prins Charles en de hele EU elite (en in Nederland door bijna alle politieke kopstukken m.u.v. die van de PVV en het FvD), en niet te vergeten de massamedia die zich voordoen als de ‘vrije’ pers.

Het klimaat’, ‘duurzaam’ en ‘groen’ zijn de toverwoorden geworden om de lasten voor de burgers, en zeker die op energie en vervoer, almaar verder te verhogen. De klimaatextremisten hebben hiervoor een machtig wereldwijd netwerk gecreëerd waarmee een niets ontziende oorlog wordt gevoerd tegen de verbrandingsmotor, fossiele brandstoffen en kernenergie. De groene klimaatelite heeft ook ‘de scholen en universiteiten veroverd om daar hun propaganda in de gedachten van de jongere generatie te gieten.’

Deze voortdurende extreemlinkse propaganda van politiek en door ‘progressieve’ krachten ondermijnde onderwijsinstellingen heeft deze blinde en eenzijdig geďnformeerde jonge generatie het geloof, ja zelfs de religie wijsgemaakt dat de hele mensheid feitelijk een pest is die zichzelf moet opofferen om ‘het klimaat’ te redden. De op ‘global warming’ gebaseerde ‘klimaatagenda’ heeft de overheid, de media en het onderwijs overgenomen, en dringt hun agenda op aan de rest. De dwaze, gevaarlijke klimaatextremisten die inmiddels bijna heel Den Haag in hun greep hebben gekregen zijn bezig ons land en onze samenleving onherstelbaar naar de vernieling te helpen. Het is inmiddels volledig duidelijk dat de kinderen dood-en-doodsbang gemaakt worden voor compleet vals gemanipuleerde klimaatonzin.

In Duitsland is het zelfs al verplicht om deel te nemen aan wat op misleidende wijze een ‘klimaatstaking’ wordt genoemd. Voor het ‘redden van de planeet’ blijken de meesten van hen echter geen flauw benul te hebben van de echte klimaatfeiten. Veel linksgroenen en andere progressieven lijken te denken dat we op basis van de klimaatfabels een miljarden kostend klimaat/energiebeleid moeten voeren, dat onze vrije welvaartsstaat voor het grootste deel zal afbreken. Vandaag zijn we dus getuige van een bizar fenomeen van tienduizenden schoolkinderen die demonstreren voor een zaak waar ze niets van begrijpen. Wij leven in een samenleving die geleid wordt door ideologische waanzinnigen. Dat bleek ook nog eens overduidelijk toen Greta Thunberg een drie minuten durende staande ovatie kreeg van de nuttige idioten van het Europees Parlement. How dare you, EC! How dare you, EP riep het geďndoctrineerde kind tot groot genoegen van de Europese Commissie onder leiding van Ursala von der Leyen en klimaatextremist Frans Timmermans. Het was Timmermans die Thunberg als een heldin ontving in een wel heel doorzichtige poging zijn megalomane, minimaal 1000 miljard kostende, klimaatwaanzin te promoten.

Het ecologische Utopia dat Greta en haar volgelingen voor ogen staat, zal voor een groot deel van de wereldbevolking op een gruwelijke nachtmerrie uitdraaien. De bevolking van onder meer Europa zal te maken krijgt met een permanente, zeer forse vermindering van hun welvaart en levenskwaliteit en in de Derde Wereld zullen miljoenen mensen deze waanzin niet overleven.

Naast klimaat hysterische schoolkinderen zijn er nu ook klimaat hysterische leraren

Naast de klimaat hysterische schoolkinderen hebben we nu ook klimaat hysterische leraren die eisen dat we het klimaat gaan aanpakken. Er bestaat inmiddels een “spontane beweging” onder de leraren, genaamd (hoe kan het anders) Teachers for Climate. Deze club ondersteunt leerlingen en studenten die zich inzetten voor een duurzame toekomst. Ze brengen docenten en aanbieders van duurzaam onderwijs bij elkaar en zetten zich in voor een constante, toekomstgerichte ontwikkeling van lessen en lesmateriaal. Ze vinden het prima dat kinderen gaan spijbelen om te demonstreren voor een beter klimaat en tegelijkertijd eisen ze “groener onderwijs”.

Europese Commissie drijvende kracht achter het klimaatspijbelen

Duizenden scholieren spijbelen om te protesteren tegen de klimaatverandering. Het lijkt allemaal spontaan en authentiek, maar dat is het niet. Cultuur onder Vuur deed onderzoek en stuit op flinke Europese inmenging. De organisator van het klimaatspijbelen isYouth for Climate”.

Wie deze club bestuurt en betaald is niet duidelijk want de eigen website zwijgt erover. Bij nader onderzoek blijkt de basis gelegd te zijn op een klimaatconferentie die de Verenigde Naties in 2017 hield. Daar beloofde Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, om geld te steken in “een nieuw jeugd-klimaatinitiatief”. Zijn collega-commissaris Maroš Šefčovič gaf het een naam: “European Youth for Climate Action”. Het “Europees Solidariteitskorps” (geen verzinsel!), van waaruit het European Youth for Climate Action werkt, krijgt alleen al in 2018 – 2020 wel 340 miljoen euro subsidie van de EU, zo bericht de Europese Commissie.

Maar bij subsidie blijft het niet. De Europese Commissie schrijft veelzeggende woorden in een missieverklaring: “Youth for Climate Action-initiatief zal jonge mensen de macht geven om de geest van vernieuwing en regeneratie te grijpen die besloten ligt in het Akkoord van Parijs, en om samen vorm te geven aan hun toekomst, over grenzen heen.” Youth for Climate komt dus helemaal uit de koker van de Europese Commissie. Geen spontane jongerenprotesten ontstaan in de klaslokalen, maar propaganda-offensieven ontwikkeld en aangestuurd door spindoctors in Brussel. Het doel van Youth for Climate is ondubbelzinnig: het Akkoord van Parijs propageren. Voor wie het is vergeten: dit is het klimaatakkoord uit 2015 dat in naam van “Moeder Aarde” (letterlijke bewoording) de oorlog verklaarde aan fossiele brandstoffen. Daar valt aardgas ook onder. De strijd van het Nederlandse klimaatakkoord tegen aardgas is volledig conform het internationaal akkoord dat onze regering in 2015 tekende.

De missieverklaring sluit af met een zinsdeel waar je makkelijk over heen leest: “over grenzen heen”. De Europese Unie houdt dus kinderen van school om ze niet alleen klimaathysterie, maar ook méér EU te laten propageren. Het doet denken aan de Culturele Revolutie, waarbij Mao Zedong zijn dodelijke greep op China verstevigde door de jeugd op te stoken tegen al het andere gezag dan het zijne. Youth for Climate is dus een initiatief van de Europese Commissie, bedacht en bestuurd door Brussel, gefinancierd met Europese subsidie en met als doel het propageren van klimaathysterie en meer Europese inmenging.

Inmiddels heeft de klimaatfantast Frans Timmermans in de nieuwe Europese Commissie de portefeuille klimaat gekregen om in opdracht van  de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, de Duitse Ursula von der Leyen (CDU), leiding te geven aan de 'Green Deal for Europe’. Die behelst onder meer een wet die vastlegt dat Europa in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Daarnaast ziet hij toe op onder meer beleid over landbouw, transport, energie, en milieu en oceanen.Europa mag zich opmaken voor een lawine aan vergroeningsmaatregelen en klimaatbeleid.” De klimaatcrisis kan door niemand meer worden ontkend” aldus de fantast Timmermans. Het klimaatdoel voor 2030 dat is er 40 procent minder CO2-uitstoot moet plaatsvinden ten opzichte van het jaar 1990.Timmermans waarschuwt tegenstanders van het klimaatbeleid dat de kosten van niets doen hoger zullen zijn dan wel optreden, bijvoorbeeld omdat er meer natuurrampen zullen zijn als de temperatuur met 3 graden stijgt. Dat is een aanname die nergens op gebasseerd is en alleen maar wordt ondersteund door meelopers, maar geen enkele manier door wetenschappers die echt verstand van zaken hebben.

 

Echte klimaatwetenschappers die het niet eens zijn met de nooit bewezen theorie van de klimaatopwarming door toedoen van de mens, worden uit alle debatten geweerd. Dat mag niet van de groene klimaathysterici voor wie het in twijfel trekken van hun fabels bijna als een misdaad wordt aangemerkt waarvoor ze nog net niet in de gevangenis verdwijnen. Klimaatbeleid zegt Timmernans: “zal geld, veel geld moeite en heel veel aanpassingsvermogen kosten.Maar het is wel voor een goede zaak want het gaat om de toekomst van onze kinderen”. 

Hij heeft Bilderberger Diederik Samson als assistent gekregen om samen de groene agenda in Europa er doorheen te rammen. Niet dat Timmermans ook maar een greintje kennis bezit van het klimaat, zadelt hij de Europeanen op met miljarden kostende fabels die onze samenleving onmetelijke schade zal berokkenen.Zij moeten voor de nieuwe Europese Commissie de wereld gaan redden met grote klimaatplannen die tot wel 1.000 miljard euro kunnen gaan kosten.

Timmermans is bezeten van een onstuitbare drang tot het verwerven van onmetelijke macht. Hij raakt dronken van zijn eigen woorden. Voor de Duitse televisie etaleerde hij een stuk onvervalste geschiedvervalsing en een beschamend gebrek aan algemene kennis, door de islam “al tweeduizend jaar” een belangrijke rol in de wereld toe te dichten. Een belachelijke opmerking want de islam is  pas ontstaan in de 7e eeuw n.Chr., toen Mohammed via de aartsengel Gabriël openbaringen van Allah zou hebben gekregen waarin hij werd opgeroepen het geloof van Adam en Abraham opnieuw te introduceren. De Baäl-doodscultuur islam moet kennelijk op alle mogelijke manieren verdedigd worden en dan is het vervalsen van de geschiedenis kennelijk gerechtvaardigd. Tegenspraak duldt deze dwangmatige streber naar macht niet. De geschiedenis heeft geleerd dat dictators een hekel hebben aan tegenspraak. 

Franklin ter Horst