Klimaathysterie (deel 10)

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 7 november 2019) (Laatste bewerking: 3 december 2019)

De klimaathysterici in Den Haag willen van het gas af.

Gas is de schoonste fossiele energiebron die we op dit moment voorhanden hebben. Maar de Nederlandse regering heeft in het kader “we moeten van fossiele brandstoffen af”, besloten om Nederland gasloos te maken. De Russen en Chinezen lachen zich rot. Hebben op 2 december 2019 de 3000 kilometer lange ‘Power of Siberia’ gaspijpleiding tussen beide landen ingebruik genomen. Een leger van tienduizend man van de nationale gasreus Gazprom, heeft vijf jaar aan het project gewerkt. Er is een contrakt afgesloten voor 30 jaar wat de Russen in totaal 400 miljard dollar zal opleveren.

 

Overal in Europa wil men aan het schone gas en is men bezig met het aanleggen van een gasleiding-net. Zo hebben op 5 december 2017 Griekenland, Cyprus, Italië en Israël een memorandum van overeenstemming ondertekent voor de aanleg van een onderzeese gaspijpleiding die van Israël via Griekenland naar Italië zal lopen. Normaal gesproken zou dit bericht de voorpagina’s van de internationale media hebben gehaald, maar de linkse Israël demoniserende reguliere westerse media heeft het onder het tapijt geveegd. Volgens de laatste informatie heeft Israël 2100 miljard kubieke meter gas aangeboord. Het gaat om diverse gasvelden waarvan het Leviathan veld tot dusver de grootste is. Op enige afstand van Leviathan ligt het Tamar gasveld met een zeer hoogwaardig aardgas. Eind maart 2013 is dit gasveld operationeel geworden. Geologisch onderzoek heeft uitgewezen dat er nog minstens 17 gasvelden moeten liggen die allemaal ongeveer even groot zijn als het gasveld Tamar dat 14 miljoen kubieke meter bevat. Men verwacht dat alle gasbellen samen groot genoeg zullen zijn om te voldoen aan de vraag naar gas uit Israël voor 100 jaar.

Afbeeldingsresultaat voor Israeli gas fieldsNederland gaat van het gas af terwijl Duitse burgers zelfs subsidie krijgen wanneer ze op het gasnet worden aangesloten. Per huishouden ontvangt men daarvoor 750 euro. In Duitsland wordt aardgas gezien als de meest zuinige en milieuvriendelijke energiesoort en daarom gaat het de komende 35 jaar op het gas.

De Duitsers krijgen dus subsidie, en de Nederlanders moeten van het gas af! Nederlanders die het schone gas willen blijven gebruiken zullen daarvoor zelfs gestraft worden met extreem hoge belastingen op gas. Bestuurders jagen de argeloze burger op hoge kosten, terwijl het klimaat en het milieu er niets beter van worden. De zogenaamde energietransitie naar duurzame energie is misleidend. De maatregelen van de klimaathysterici in Den Haag begint waanzinnige vormen aan te nemen. Er is een soort duurzaamheidreligie ontstaan waarin rationele argumenten niet meer worden gehoord.

Als we nu stoppen met aardgas, wordt de CO2-uitstoot alleen maar hoger, zegt TU/e-hoogleraar David Smeulders. Onbegrip en miscalculatie zijn de woorden van Smeulders over de haast waarmee de overheid de huishoudens van het gas af wil hebben en de schijnargumenten die daarvoor worden gebruikt. Gezien de aardbevingen is het niet zo raar om van het Gronings gas af te gaan, maar Nederland hoeft daarom niet van gas af want voor het Gronings gas is een zeer acceptabel en betaalbaar alternatief voorhanden. Wij hebben onze eigen gasvelden in de Noordzee wat ongevaarlijk opgepompt kan worden. Dit gas is wel hoogcalorisch, maar volgens Smeulders heeft Nederland de middelen om dat om te zetten naar gas dat geschikt is voor onze ketels. Sterker nog: “vroeger gebruikten we hoogcalorisch gas, maar in de jaren zestig hebben we alle fornuizen omgebouwd om laagcalorisch gas te kunnen gebruiken. Nu kunnen we het omgekeerde doen." Nederland heeft het meest geavanceerde gasleiding-net van de wereld. De kosten zijn verwaarloosbaar in vergelijking tot die van de gasuitstap. Ook Noorwegen kan ons nog jarenlang van gas voorzien en daarnaast staan Groot-Brittannië, en Rusland te popelen om ons gas te leveren.

Russisch gas??? Dat wil Nederland niet! Dat mag niet van Brussel want dat spoort niet met energieveiligheidsplan van de Europese Unie. Brussel noemt in een resolutie de pijpleiding een politiek project dat een bedreiging vormt voor de energieveiligheid van Europa. In plaats van meer energie uit Rusland te importeren worden landen verzocht andere leveranciers te zoeken. Zo zouden Europese landen meer vloeibaar aardgas uit landen als de Verenigde Staten en Qatar kunnen importeren, wat echter veel duurder is dan het gas via pijpleidingen uit Rusland.

De woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, zei in een persconferentie dat het standpunt van het Europees Parlement niets te maken heeft met economische fundamenten en energiebehoefte, maar uitsluitend politiek gemotiveerd is. Ze noemde het standpunt van het Europees Parlement onbegrijpelijk, omdat Europese landen volgens haar juist meer energiebronnen nodig hebben. Ze verdenkt Europese Parlementsleden ervan geld te ontvangen van bepaalde groepen van lobbyisten. De inmenging van de Verenigde Staten om het project te ondermijnen is volgens haar een voorbeeld van oneerlijke concurrentie.

Waar het in Brussel om gaat is dat Rusland geboycot moet worden vanwege onder meer de annexatie van de Krim en de beschuldiging dat het zit achter het neerhalen van de Malaysia Airlines-vlucht MH17 boven de Oekraïne. Maar Duitsland dan? Merkel heeft namelijk een contract getekend voor de levering van gas uit Rusland via de Nord Stream 2 pijplijn. Het gaat om een 1.200 km lange Oostzee-gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland. Deze loopt parallel aan de Nord Stream 1 pijpleiding en verdubbelt de capaciteit naar 110 miljard kubieke meter aardgas op jaarbasis. Het aardgas is bestemd voor verschillende Europese landen, waar de vraag naar energie nog steeds toeneemt.

Afbeelding overgenomen van www.euronews.com

 

Denemarken heeft na lang aarzelen inmiddels goedkeuring gegeven voor de aanleg van het laatste deel van de Nord Stream 2 naar Duitsland. De pijpleiding stroomt door de Deense territoriale wateren. De reden van de aarzeling van Denemarken was dat de Verenigde Staten er openlijk toe hebben opgeroepen de aanleg van de Nord Stream 2 te staken.

Donald Trump heeft de aanleg van de pijpleiding herhaaldelijk beschreven als 'vreselijk' en verzet zich openlijk tegen de realisatie. Volgens Washington zal de pijpleiding Europa's afhankelijkheid van Russische energiebronnen te groot worden. Alles is door Amerika de laatste jaren uit de kast getrokken om te voorkomen dat de Nord Stream 2 gaspijplijn vanuit Rusland naar Duitsland zou worden aangelegd. Ondanks alle dreigementen heeft Denemarken nu toch goedkeuring gegeven. Terecht zegt Zakharova want de Nord Stream 2 is een vreedzaam en veelbelovend project dat veel voordelen biedt.

Met de beslissing van Denemarken is het laatste obstakel voor deze nieuwe pijpleiding van Rusland naar Duitsland weggenomen en kan nu ook het laatste segment van 147 kilometer langs het Deense eiland Bornholm worden gelegd. Deze pijpleiding zou eind 2019 al in gebruik worden genomen, maar door het uitblijven van de benodigde vergunningen in Denemarken liep het project vertraging op. De Nord Stream 2-pijpleiding had er niet moeten komen zegt VVD-Europarlementariër Hans van Baalen op BNR. 

De Nederlandse politiek vindt dus dat we van het schone gas af moeten, terwijl in andere landen gasleidingen worden aangelegd. Ultramoderne kolencentrales moeten dicht, terwijl de oude en vervuilende kolencentrales in bijvoorbeeld Polen open blijven en er in China en India nieuwe kolencentrales worden gebouwd. Daarnaast zijn er in deze landen honderden nieuwe olie-, gas- en kerncentrales in aanbouw (waarvan 53 kerncentrales, die géén CO2 uitstoten, maar in Nederland in de ban zijn gedaan). De gasuitstap van Rutte III levert geen CO2-uitstootreductie op en heeft geen enkele invloed op het klimaat. Wel zal het op termijn ronduit rampzalige consequenties voor de Nederlandse burgers hebben.

Energie-expert ir. Rob Walter legde in 2018 op de site ’De Groene Rekenkamer” uit wat het effect van het opgeven van gas voor koken en verwarmen inhoudt: „Wind en zon zijn niet altijd aanwezig en als zij er zijn fluctueert de energie daaruit meer dan de leek zou verwachten. De elektrische centrales moeten daarom allen blijven bestaan: zij moeten voortdurend bijregelen tussen de vraag van de gebruikers en het aanbod van vooral de windturbines. Door dat regelen, en af en toe stil staan, en af en toe warm houden tot de vraag weer plotseling toeneemt, daalt het rendement van die centrales. Zij gebruiken dus meer brandstof dan wanneer zij niet hoeven bij te regelen voor de windturbines.”

En dus concludeerde Walter: Sinds kort mogen nieuw te bouwen woonwijken niet meer op het gasnet worden aangesloten. Maar er is op dit moment nog helemaal geen noodzaak om van het gas af te gaan; sterker nog dat is zelfs onwenselijk. Zonne- en windenergie zijn uiteraard schonere bronnen, maar slechts een klein percentage van onze elektriciteit wordt opgebracht door zonnepanelen en windmolens. De rest komt nog steeds van kolen- en gascentrales. Als we nu van het gas afgaan, wordt de CO2-uitstoot dus alleen maar groter", rekent hij voor. Het gas-loos maken van een woning is onverantwoord.

Afbeelding overgenomen van https://ejbron.wordpress.com/ 26 juli 2019. 

Bovendien zijn de Nederlandse huishoudens maar verantwoordelijk voor een heel klein deel van totale gasverbruik. Het is niet meer een druppel op de gloeiende plaat. Als je het klimaatakkoord naleest, zie je volgens David Smeulders dat Nederland op dit moment 9 Gigawatt aan gascentrales heeft staan maar dat dit wordt uitgebreid naar 25 Gigawatt in 2050. We gaan dus meer gas gebruiken in de toekomst, alleen gaat dat gas niet naar woonhuizen maar naar centrales. Daar hoor je de overheid verder niet over. Net als over de energieslurpende industrieën rederijen en vliegtuigmaatschappijen. Kerosine voor vliegtuigen en stookolie voor schepen worden zelfs helemaal niet meegerekend in de CO2-uitstoot. Dat is volkomen onrealistisch".

De kosten van alleen de 7,5 miljoen woningen gasloos te maken kost naar voorzichtige schatting al 263 miljard euro. De kosten om de overige gebouwen (kantoren, scholen, ziekenhuizen e.d.) gasloos maken komt daar nog bij. Diverse bronnen schatten dat ook een bedrag in dezelfde orde van grootte nodig zal zijn. Het eventueel verwijderen van de gasleidingen zal een tiental miljard euro bedragen. Het totale kostenplaatje zal naar schatting 500 miljard euro bedragen. Hier komt een naar 150 miljard euro oplopende investering in compleet zinloze windmolens nog bij. Ter vergelijking, de kosten van de Deltawerken, de Betuwelijn, de Hoge Snelheidslijn, de Oosterscheldedam, de Noord-Zuid lijn, de Fyra en de Joint Strike Fighter bij elkaar bedroegen “slechts” ca 28 miljard euro, uitgesmeerd over tientallen jaren! Hierover is ook vele jaren gedebatteerd, de “klimaatkosten” daarentegen zijn niet aan de orde geweest in de politiek. Tot slot, ter vergelijking bedraagt de totale Nederlands rijksbegroting van 2018 “slechts” 285 miljard euro. Dit betekent dat we in de komende jaren ca. 10% hiervan besteden aan het gasloos maken van Nederland. De klimaatobsessie in ons land leidt tot onzinnige energiemaatregelen die geen enkele impact op het wereldwijde ’klimaatprobleem’ zullen hebben. De gasuitstap is complete waanzin.

Een ‘stabiel’ klimaat bestaat niet en heeft nooit bestaan. Al die stompzinnige maatregelen van de Nederlandse overheid hebben niets met wetenschap te maken maar is een politieke kwestie geworden. Het is niets anders dan een poging om de bevolking politieke en economische controle op te leggen. In plaats van een realistisch klimaat- en energiebeleid te volgen, beweren de klimaathysterici en de hen trouw volgende mainstream media dat als we niet heel snel de CO2-uitstoot verminderen, allemaal elektrisch gaan rijden, we de planeet over een jaar of 10, 12 onherstelbaar hebben verwoest. Het klimaatdebat gaat niet over wetenschap. Dat er een door de mens veroorzaakte klimaatverandering op aarde zou plaatsvinden, is niets anders dan zwendel. Het is een poging van de elitaire kliek om politieke en economische controle over de bevolking te krijgen.

Franklin ter Horst