Klimaathysterie (deel 1)

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt 11 maart 2019) (Laatste bewerking: 15 januari 2020)

Voormalig Greenpaece directeur noemt opwarming van de aarde de grootste zwendel in de geschiedenis. (Met dank aan Jochanan Jobse voor toezending van dit artikel)

De legendarische milieustrijder en Greenpeace oprichter Patrick Moore neemt nu het blad van zijn mond. In een interview met Breitbart News Tonight stelt hij dat de theorie van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering “de grootste zwendel in de geschiedenis” is. In het interview gaat hij hard ten aanval op de klimaattheorie en degenen die ervan profiteren. Volgens hem gaat de klimaatcampagne over het verspreiden van angst en slecht geweten.– Angst is door de geschiedenis heen gebruikt om de geesten, portemonnees en al het andere van mensen onder controle te krijgen, de klimaatramp is strikt genomen een angstcampagne – nou ja, angst en schuldgevoelens – je bent bang dat je je kinderen vermoordt omdat je ze in je SUV rondrijdt en kooldioxide in de atmosfeer uitstoot. Er is geen sterkere motivatie dan die twee, zegt Moore.

Hij beschrijft de klimaatbeweging als de grootste bedreiging voor de Verlichting sinds de tijd van Galileo. De moderne klimaatbeweging is “een giftige mix van ideologie, politiek en religie” die de wetenschap overneemt, aldus Patrick Moore.– Het neemt de wetenschap over met bijgeloof en een soort giftige mix van ideologie, politiek en religie. Er zit geen waarheid in. Het is een compleet bedrog en oplichterij. Moore beschrijft kooldioxide als het “manna van het leven” en verwerpt de bewering van moderne klimaatactivisten dat het natuurlijke levengevende gas eigenlijk een fatale verontreiniging zou zijn. Hij waarschuwt dat wetenschappers worden gecorrumpeerd door politici en bureaucraten die belang hebben bij het verspreiden van de klimaatclaim om hun eigen macht te centraliseren. De grote mediabedrijven hebben dan de taak om de klimaatclaims te verspreiden om de bevolking met beweringen dat de wereld ondergaat bang te maken.– De media herhalen keer op keer voor iedereen dat ze hun eigen kinderen vermoorden.

Patrick Moore voormalig Greenpeace directeur.

Patrick Moore trok eerder de aandacht toen hij Alexandria Ocasio-Cortez bekritiseerde op Twitter. Ocasio-Cortez is een geradicaliseerde linkse activistische politica die onlangs werd verkozen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en pleit voor een “nieuw groen geschenk” in de vorm van sterk verhoogde klimaatbelastingen. Moore is echter in het bijzonder kritisch over de klimaatorganisatie Sunrise Movement, die zou zijn ontstaan op initiatief van “jongeren” die zich zorgen maken over het klimaat.– Ze hersenspoelen de kinderen om te geloven dat de wereld in tien jaar zal vergaan. Daar moeten miljardairs achter zitten, zegt Patrick Moore.

Bron: Greenpeace Founder: Global Warming Hoax Pushed by Corrupt Scientists ‘Hooked on Government Grants’
‘Greatest scam in history’: Greenpeace co-founder thrashes global warming ‘brainwashing’ campaign.

Klimaatmars Amsterdam 10 maart 2019

Volgens de NOS gingen er op 10 maart 2019 tijdens de door Milieudefensie, de FNV, Oxfam Novib, Greenpeace, DeGoedeZaak en de Woonbond georganiseerde Klimaatmars in Amsterdam, 40.000 mensen de straat op voor wat men noemde een “goed en eerlijk klimaatbeleid.” Het werd grootste klimaatdemonstratie in Nederland ooit genoemd! “Veertigduizend” riepen de organisatoren in koor! ‘We vinden het geweldig dat al deze mensen naar Amsterdam zijn gekomen ondanks de stromende regen. Scholieren, studenten, docenten, vuilnismannen, verzorgers, gezinnen, grootouders, kleine ondernemers, boeren, huurders, huiseigenaren, maar ook wetenschappers en natuurliefhebbers. Samen lieten zij zien dat er draagvlak is voor een beter klimaatbeleid.’ Dat er 40.000 mensen aan de mars zouden hebben deelgenomen blijkt achteraf niets anders dan een fabel want vastgesteld is dat er niet meer dan 10.000 tot 15.000 mensen aan hebben deelgenomen. (*) Maar geen nood, de linkse media heeft deze informatie vanzelfsprekend niet overgenomen. En ook niet dat de deelnemers een onvoorstelbare berg rotzooi hebben achtergelaten. (*Telegraaf 12 maart 2019)

KNMI schrapt hittegolven van voor de oorlog

Het blijkt dat zelfs de weersvoorspellers van het KNMI niet meer te vertrouwen zijn. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de ‘klimaatexperts’ van de KNMI, historische hittegolven volkomen heeft laten verdwijnen, waardoor het heden ten dage in verhouding veel warmer lijkt dan voor de oorlog.Dat concludeert een team van vier onafhankelijke onderzoekers in het rapport Het Raadsel van de Verdwenen Hittegolven De vier onderzoekers (Rob de Vos, Frans Dijkstra, Jan Ruis en Marcel Crok) presenteerden hun bevindingen op 7 maart tijdens de derde Ontgroeningsdag van Stichting de Groene Rekenkamer.

Aanleiding voor het onderzoek was de hete zomer van 2018 toen er twee officiële hittegolven plaatsvonden. Een hittegolf treedt op als het in De Bilt vijf dagen minimaal 25°C is waarvan drie dagen minimaal 30°C. Het KNMI stelde in de media dat hittegolven nu veel vaker voorkomen dan een eeuw geleden. Die claim gaat echter pas op na de temperatuurcorrecties (in jargon homogenisatie genoemd) die het KNMI in 2016 doorvoerde. Vóór de correcties vonden er 23 hittegolven plaats in de periode 1901-1951 tegenover 19 hittegolven in de aanzienlijk langere periode 1951-2018 en kwamen hittegolven dus juist vroeger vaker voor. Door de temperatuurcorrecties van het KNMI verdwenen er echter 16 van de 23 ‘oude’ hittegolven en werd de verdeling dus 7 hittegolven in de periode 1901-1951 tegenover 19 in de periode sinds 1951.

Hier zie je de hittegolven zoals die altijd voorkwamen op de website van het KNMI.

xxx

Zoals je ziet kwamen er in de periode 1901 tot en met 1950 maar liefst 23 hittegolven voor en in de veel langere periode tot en met 2013 komen er maar 16 voor.En dan gaat het KNMI aan het goochelen met historische cijfers en deze "corrigeren", zodat ineens het merendeel van alle oude hittegolven zijn verdwenen en er in de periode 1901 tot en met 1950 nu nog maar 7 hittegolven zijn.

xxx

Het KNMI noemt dat corrigeren, maar talloze andere onderzoekers noemen dat rotzooien met en vervalsen van cijfers om het publiek te misleiden. Wanneer je naar historische cijfers kijkt, dan zie je zelfs met de cijfers van het KNMI dat er meer warmste oktoberdagen voor de eeuwwisseling vallen, dan erna. Je ziet ook dat 2018, het jaar waarover werd gejubeld dat alle warmterecords werden gebroken in oktober, slechts 3 keer een warmste oktoberdag laat zien, tegenover 1921 dat nog steeds 5 keer voor komt. De oktobermaanden blijken vroeger warmer te zijn geweest dan nu. Het jaar 1921 was voor wat het weer betreft bijzonder. Niet zozeer omdat er warmterecords werden gebroken, maar wel voor langdurige periodes waarin het warm was. Het was ook de op één na droogste zomer ooit.Hoe droog het was bij ons ongeveer 100 jaar geleden zie je in deze video waar je de Maas bij Maastricht ziet. Het lijkt er dus verdacht veel op dat klimaatheren van het KNMI iets te verbergen hebben temeer daar de onderzoekers parallelmetingen hebben opgevraagd bij het KNMI maar geen antwoord hebben gekregen. Klimaat wetenschap is geheel gebaseerd op een ideologie en niet op harde aantoonbare feiten.

’Laten klimaatspijbelen is kindermishandeling’

 

In de Telegraaf van 31 januari 2019 stond een artikel van Esther van Fenema over ‘Laten klimaatspijbelen is kindermishandeling’’.  Volgens Fenema krijgt: ‘Spijbelen voor het klimaat’ in ons land steeds meer voet aan de grond. Zij stelt dat scholieren worden gemanipuleerd om in actie te komen. “Wat kinderen echter juist zouden moeten leren, is kritisch naar de feiten te kijken.”Alsof het opeens de normaalste zaak van de wereld is zien we kinderen spijbelen ‘voor het klimaat’. Kinderen die de ruimte krijgen om van school weg te blijven om aandacht te vragen voor een onderwerp waarin ze worden gemanipuleerd door volwassenen. In dit geval door hun leerkrachten, van wie kinderen vrijwel dagelijks grotendeels afhankelijk zijn voor hun persoonlijk wel en wee. Het is ook gemakkelijk om kinderen naar voren te schuiven in zaken waarin je je gelijk wilt scoren. Als je kinderen infecteert met dogmatiek, is het de vraag of die persoonlijkheid zich gebalanceerd kan ontwikkelen. Net als in een religie wordt voor je bepaald wat je moet geloven, denken en vinden, en daar heb je het mee te doen. Wil je je daaraan op een zeker moment ontworstelen en zelf een wereldbeeld bepalen, dan kost dat in je verdere leven vaal heel veel moeite.

 

Dit besef ontbreekt duidelijk op de scholen waar het spijbelen wordt toegestaan of misschien zelfs wordt aangemoedigd om het motto ‘alles ten gunste van het klimaat is geoorloofd”. Wat kinderen juist zouden moeten is kritisch naar de feiten te kijken. Op school. En niet spijbelend, of in een radioprogramma als speelbal van volwassenen met een strategie. ‘Het klimaat’ is voor een deel een ideologische kwestie. Voor kinderen maak je het enorm groot en bedreigend. Kinderen hebben veel minder controle over de ratio. Het is ongezond als kinderen wakker moeten liggen bij onderwerpen die te groot en te bedreigend zijn en waaraan ze niks kunnen doen. Dat hoort niet en dat mag gewoon niet. Kinderen aan het woord laten omdat dit de volwassenen van de toekomst zijn, omdat dit gaat over hun generatie, is een wanstaltig argument. Je moet kinderen zelf leren nadenken. Wat er nu gebeurt, is pure manipulatie. Kinderen kunnen de klimaatdiscussie met alle haken en ogen niet overzien, laat staan voeren. Omdat ze afhankelijk zijn van het oordeel van volwassenen, van beloning en straffen, is het veilig om braaf te zijn. En dat maakt kinderen manipuleerbaar. Het goedkeuren van of aanzetten tot spijbelen om een statement te maken, is een vorm van kindermishandeling. Tot zover Esther van Fenema Psychiater en opiniemaker.

Franklin ter Horst