Kan IsraŽl Amerikaanse leiders wel vertrouwen?

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 8 september 2011) (Laatste bewerking: 11 februari 2020)

 

Bedreigingen van Amerikaanse presidenten ten aanzien van IsraŽl zijn een regelmatig terugkerend fenomeen. Hoewel Donald Trump tot dusver een pro-IsraŽl koers lijkt te varen, zal de Joodse staat op zijn hoede moeten zijn. Het optimisme in IsraŽl over Trumps overwinning was in eerste instantie niet zonder reden want op 25 september 2015 zei hij in New York dat de Verenigde Staten onder zijn presidentschap zullen instemmen met het op 24 april 1990 overeengekomen mandaat van het Amerikaanse Congres Jeruzalem te erkennen als de ongedeelde hoofdstad van IsraŽl. Hij hield zich aan zijn woord door op 6 december 2017 zijn belofte ten uitvoer te brengen. Even los van het feit dat Trump Jeruzalem nu als hoofdstad van IsraŽl heeft erkend, kan de vraag gesteld worden wat hij met deze beslissing beoogd. Is het zijn liefde voor het land en het volk van IsraŽl, of spelen er andere belangen een rol. De IsraŽliís vrezen dat er een hoge diplomatieke prijs moet worden betaald voor het ongekende gebaar van de Amerikaanse leider. Vrede tussen Israel en de Palestijnen zal volgens Trump Ďuiteindelijk tot vrede in heel het Midden-Oosten leidení. Dus wie weet moet IsraŽl zich inderdaad zorgen maken.

 

https://images.haarets.co.il/image/upload/w_2042,h_1186,x_75,y_282,c_crop,g_north_west/w_609,h_343,q_auto,c_fill,f_auto/fl_any_format.preserve_transparency.progressive:none/v1535532313/1.6429909.4120807996.jpgDonald Trump en Benjamin Netanyahu. Afbeelding Haaretz 29 augustus 2018.

 

Wapenembargoís en bedreigingen van Amerikaanse presidenten ten aanzien van IsraŽl zijn niet nieuw. Toen de staat IsraŽl werd opgericht oefenden het Pentagon en de CIA zware druk uit op IsraŽls eerste premier David Ben Gurion om geen onafhankelijke staat uit te roepen, maar om het land onder het mandaat van de VN te brengen. Amerika heeft IsraŽl toen op geen enkele manier geholpen om zichzelf te kunnen verdedigen. Het land stelde zelfs op 5 december 1947 een wapenembargo in tegen IsraŽl die twintig jaar zou duren. De Amerikaanse president Truman bleef aan het wapenembargo vasthouden, ook toen hij zag dat de Arabieren overvloedig door de Britten en de Sovjets van wapens werden voorzien.

 

Een andere confrontatie vond plaats in 1960 toen de vertrekkende Amerikaanse president Dwight Eisenhower vanDavid Ben Gurion wilde weten wat Ďde mysterieuze constructieí in Dimona in de Negev woestijn te betekenen had. Het ging over de in aanbouw zijnde kerncentrale maar de Amerikanen hadden geen idee wat IsraŽl daar precies aan het doen was.Ze kregen echter geen toestemming de plaats te bezoeken. Om IsraŽl daarvoor te straffen publiceerden ze spionagefotoís op de voorpagina van The New York Times.

 

Het verhaal over Dimona ging verder toen in 1961 John F. Kennedy president van de Verenigde Staten werd. Ook hijeiste informatie van David Ben-Gurion maar deze zei een duidelijk nee! Hoewel de situatie niet zo vijandig was als thans onder King Obama, had Kennedy toch geen bepaalde sympathie voor de staat IsraŽl en het Joodse volk. Hij dwong zijn adviseurs IsraŽl continu onder druk te zetten en bij iedere bijeenkomst met IsraŽlische gedelegeerden eindigde hij met de eis een inspectie van Dimona te accepteren. Vervolgens waarschuwde hij in een brief gedateerd 18 mei, 1963 dat wanneer IsraŽl geen Amerikaanse inspecteurs zou toelaten om Dimona te bezoeken, hij IsraŽl totaal zou isoleren. Ben-Goerion reageerde niet maar trad af. Zijn opvolger Levi Eshkol, kreeg vervolgens een brief vanKennedy waarin de druk nog eens werd opgevoerd en waarin hij waarschuwde dat wanneer IsraŽl bleef weigeren, de samenwerking met Amerika Ďernstig in gevaar gebracht zou kunnen wordení.

 

John F. Kennedy en David Ben Gurion

 

Ondanks alle tegenwerking en bedreigingen uit Washington bewees IsraŽl de Amerikanen echter keer op keer een grote dienst. In 1966, midden in de Koude oorlog en een jaar voor IsraŽls Zesdaagse oorlog, lukte het IsraŽl om middels een spectaculaire actie het modernste, in Rusland geproduceerde, gevechtsvliegtuig van het Iraakse leger te ontvreemden. Deze actie hielpde Amerikanen in hun strijd tegen het communistische Rusland en maakte een einde aan het 20-jarige embargo van de VS tegen IsraŽl. De Amerikanen kregen dank zij IsraŽl eindelijk de kans om het superieur geachte Russische gevechtsvliegtuig de MIG-21 te bestuderen en een afweermechanisme te ontwikkelen. Het toestel werd als Ďgeschenk uit IsraŽlí aan Amerika overgedragen. Als dank kreeg de IsraŽlische luchtmacht, die tot dan toe alleen over de Franse Mirage en Vautour-toestellen beschikte, Amerikaanse Phantom- toestellen. Nadat de Amerikanen op hun beurt de MiG-21 volledig uitgeplozen hadden, kwam het vliegtuig naar IsraŽl terug. In de Zesdaagse Oorlog van 1967 gebruikte IsraŽl haar kennis om de talrijke MiGs uit te schakelen.

 

Maar de waardering voor IsraŽls hulp duurde niet lang want toen Egypte in 1967 aan de VN de opdracht gaf hun troepen uit de SinaÔ terug te trekken omdat Nasser van plan was IsraŽl voor eens en altijd uit te schakelen, liet Washington de Joodse staat volledig in de kou staan. Maar toen het er naar uitzag dat Egypte tijdens de juni oorlog van 1967 vernietigend verslagen zou worden, kwam Amerika tussenbeide en eiste het van IsraŽl de oorlogshandelingen te staken.Dat herhaalde zich tijdens deze Yom Kippoer oorlog in 1973, toen IsraŽl opnieuw aan de winnende hand was, anders zouden de Arabische landen volledig onder de voet zijn gelopen.

 

Toen IsraŽl tijdens deze oorlogen Russische raketten en radarsystemen en andere wapensystemen van de Arabische vijanden in beslag nam, stuurden ze deze naar de Verenigde Staten, waardoor Washington inzicht kreeg in de Russische bewapening. De voormalige Amerikaanse generaal George Keegan zei eens dat IsraŽl net zoveel ďwaard was als vijf CIAísĒ (Amerikaanse geheime dienst) op basis van de inlichtingen die IsraŽl in de loop der jaren aan de Amerikanen hebben verstrekt. IsraŽl betaalde de financiŽle hulp van de Amerikanen in het tienvoudige terug, mede door het testen van Amerikaanse militaire uitrustingen tijdens hun oorlogen tegen de Arabieren waardoor ze de Amerikanen miljoenen dollars bespaarden aan research en ontwikkeling.

 

In 1969, stuurden de Amerikaanse president Richard Nixon en zijn minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger op een confrontatie aan omdat de Amerikanen nog steeds niet precies wisten wat IsraŽl in Dimona aan het doen was.Maar ook IsraŽls toenmalige premier Golda Meir weigerde wat uiteindelijk resulteerde in de afspraak ,,geen vragen meer te stellen, en niets meer te zeggenĒ. Deze afspraak geldt tot op de dag van vandaag.

 

Tijdens de Yom Kippoer oorlog in 1973 had IsraŽl de strijd met SyriŽ definitief kunnen beslissen als niet Amerika tussenbeide was gekomen en IsraŽl had opgedragen de opmars te staken. De IsraŽlische tanks waren Damascus al tot op twintig kilometer genaderd toen Amerika eenonmiddellijke terugtrekking eiste. Kissinger gelaste tijdens deze oorlog de Amerikaanse wapenleveranties aan IsraŽl te vertragen en pas weer wilde leveren op voorwaarde dat Golda Meir zou aftreden ten gunste van Rabin. De New York Times schreef drie jaar later dat Kissinger de wapenleveranties doelbewust vertraagde omdat ,,hij IsraŽl net genoeg wilde laten bloeden om ze zo rijp te maken voor de naoorlogse diplomatie die hij in gedachten hadĒ.

 

Nixon en Kissinger

 

Toen de Golfoorlog (1990-1991) (Dessert Storm) begon hielp IsraŽl de Amerikaanse luchtmacht met een verdedigingsparaplu voor inkomende vliegtuigen en personeel. Toen de oorlog volop aan de gang was, en Saddam Hoessein besloot IsraŽl met Scud raketten onder vuur te nemen, eisten de Amerikaanse president George Herbert Walker Bush en zijn minister van BZ James Baker III van de IsraŽlische premier Yitzhak Shamir niet terug te slaan. Ze dreigden zelfs de militaire hulp stop te zetten en IsraŽlische vliegtuigen neer te schieten indien Shamir toch mocht besluiten Saddams Scud lanceerinstallaties te bombarderen. Bush en Baker beloofden Shamir dat de luchtmacht van de Verenigde Staten deze klus wel even zou klaren. Maar ze kwamen hun belofte niet na want Saddam bleef zijnScuds op IsraŽl afvuren, in totaal 39.Achteraf bleek dat  Bush, Baker, Generaal Colin Powell en Generaal Norman Schwarzkopf nooit de opdracht aan hun luchtmacht hebben gegeven de Scud-lanceerinstallaties uit te schakelen.  En zo zijn de beloften aan IsraŽl keer op keer geschonden door leugenachtige Amerikaanse politici.  

 

In 2006 kwam George W.Bush tussenbeide toen IsraŽl op het punt stond de Libanese terreurbeweging voorgoed uit te schakelen. Ook hij beperkte de wapenleveranties aan IsraŽl omdat hij bang was de Arabische steun voor de oorlogen in Irak en Afghanistan te verliezen. En in januari 2009 kwam Obama tussenbeide toen het er naar uit ging zien dat het IsraŽlische leger definitief een eind zou maken aan het terreurbewind van Hamas in Gaza. Door snel ingrijpen van zijn kant wist hij de totale vernietiging van Hamas nog nťt te voorkomen. Diplomatieke druk op IsraŽl is de reden dat zowel Hamas als Hezbollah vandaag nog steeds bestaan. In de zestig jaar van IsraŽls bestaan heeft de Joodse staat steeds weer ervaren door zijn Amerikaanse Ďvriendení in de steek te zijn gelaten, in het bijzonder in de oorlogen waarbij het voortbestaan van IsraŽl in het geding was.

Inmiddels oefent de Obama-administratie verdere druk uit op IsraŽl om het nucleaire arsenaal op te geven. Assistent staatssecretaris voor Internationale Veiligheid en Nonproliferation, Thomas Countryman, heeft op 21 mei 2015 IsraŽl bezocht en gesprekken gevoerd met hooggeplaatste ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken, over de mogelijkheid van het nucleair-vrij maken van het Midden-Oosten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde het bezoek van Countryman en bronnen in de Obama-Administratie zeiden dat een IsraŽlisch akkoord met het idee een katalysator voor het instemmen van andere landen met de discussies over de kwestie zou zijn. En dat terwijl Iran op weg is naar de ontwikkeling van kernwapens, of deze zelfs al heeft. Pakistan heeft een arsenaal nucleaire bommen, en Saoedi-ArabiŽ blijkt een aantal van deze atoomwapens van Pakistan te hebben gekocht. Het Saoedische bewind heeft niet de technische kennis om deze wapens zelf te ontwikkelen. De bommen zijn al betaald en zijn op afroep leverbaar. Raketten om deze atoombommen te vervoeren hebben ze ook. Het gaat om Chinese CSS-2 raketten. Deze raketten hebben een bereik van 2500 kilometer. Saoedi-ArabiŽ heeft Washington reeds in 2009 gedreigd niet werkloos te zullen toezien dat Iran atoomwapens ontwikkeld. Pakistaanse nucleaire deskundigen zijn tussen 2003 en 2005 in het geheim afgereisd naar Saoedi-ArabiŽ, vermomd als pelgrims voor de jaarlijkse bedevaart naar Mekka. Saoedi-ArabiŽ is de belangrijkste sponsor van Pakistans nucleaire wapenprogramma. De afgelopen tientallen jaren heeft Saoedi ArabiŽ het Pakistaanse nucleaire programma zwaar gefinancierd en heeft het miljarden Dollars ter beschikking gesteld in de vorm van gesubsidieerde olie.

Vanwege het conflict tussen IsraŽl en de Obama-administratie over de gesloten deal met Iran heeft Obama besloten de top-secret documenten vrijgegeven waarin het nucleaire programma van IsraŽl gedetailleerd staat beschreven. Door het publiceren van deze documenten heeft Obama de stille overeenkomst om te zwijgen over nucleaire machten van IsraŽl voor de eerste keer ooit geschonden. De timing van de openbaring is natuurlijk hoogst verdacht, gezien het feit dat het gebeurt terwijl de spanningen tussen IsraŽls premier Benjamin Netanjahoe en Obama steeds verder oplopen. Netanyahu noemde het akkoord een historische flater en zei dat hij zal doen wat hij kan om Irans nucleaire ambities te blokkeren. Het is daarom geen toeval dat de documenten over IsraŽls nucleaire programma openbaar zijn gemaakt, op het moment dat IsraŽl de aanval leidt om de nucleaire overeenkomst van Obama met Iran te laten verwerpen door het Amerikaanse Congres. Het vrijgeven van het officiŽle rapport van 1100 pagina's, dat vergaderingen bestrijkt in de periode1969-1976, lijkt een poging om de morele gelijkwaardigheid aan te geven tussen IsraŽl en Iran, en tussen de Amerikaanse aanpak van de respectievelijke nucleaire programma's van beide naties. Obama beweerde dat de vrijgave van de documenten een routine declassering was, die toevallig samenviel met het debat over de overeenkomst met Iran. Het is opnieuw de zoveelste leugen van deze man en opnieuw een demonstratie van haat tegen de Joodse staat en het morele failliet van het Amerikaanse beleid.

 

Bijzonder is dat naast de nucleaire capaciteiten van IsraŽl openbaar te maken, het Pentagon erkent dat in sommige gevallen, IsraŽlische militaire technologie ďgeavanceerder is dan die van de Verenigde StatenĒ.

Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten hebben IsraŽlische drones gehackt.

Dat is gebeurd in het kader van een geheim programma onder de codenaam monitor ďAnarchistĒ, zo melden IsraŽlische bronnen op vrijdag 29 januari 2016. De Britse inlichtingendiensten bekend als de Regering Communication Headquarters (GCHQ), heeft vanaf Cyprus in samenwerking met de National Security Agency (NSA), systematisch IsraŽlische drones onderzocht om informatie over militaire operaties te verzamelen in Gaza, om uit te kijken voor potentiŽle aanvallen op Iran, en om drone technologie te volgen die de joodse staat exporteert over de hele wereld. Uit de gelekte documenten, door de VS klokkenluider Edward Snowden, blijkt dat het Verenigd Koninkrijk en de VS inlichtingendiensten snapshot beelden van de IsraŽlische drones en data van de routes die de onbemande vliegtuigen aflegden verzamelden. Het ďAnarchistĒ programma werd bediend vanaf een militaire positie van de Koninklijke Luchtmacht op het hoogste punt van Cyprus, in de buurt van de berg Olympus. De onthulling openbaarde ook op dat de dubbele inspanningen om de IsraŽlische Unmanned Aerial Vehicles te hacken bedoeld waren om mogelijke conflict confrontaties tussen IsraŽl en Iran te monitoren, waartoe een rapport uitlegde: ďOns vermogen om deze activiteiten te verzamelen en te volgen en te rapporteren is belangrijk voor de initiŽle detectie en vroegtijdige waarschuwing voor eventuele preventieve of vergeldingsmaatregelen met een aanval op IranĒ. GCHQ bestanden tonen ook aan dat het ďAnarchistĒ programma zich zwaar concentreerde op de verrichtingen tijdens de militaire acties in Gaza uitgevoerd door het IsraŽlische leger, voornamelijk ďOperation Cast LeadĒ in 2008.

Minister van Energie Yuval Steinitz zei op vrijdag 29 januari 2016 ďWe zijn niet verbaasd. We weten dat de Amerikanen iedereen met inbegrip van ons, hun vrienden, bespionerenĒ vertelde hij Army Radio. De Amerikaanse en Britse spionage operatie was gericht op IsraŽl en heeft codes gekraakt waardoor de toegang tot uitzendingen van drones van IsraŽlische bases in verschillende gebieden, waaronder in Iran als voorsprong bij een schijnbare geplande aanval op de nucleaire programma van Teheran. Ondanks het feit dat IsraŽl een bondgenoot is van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, zijn zij ook doorgedrongen in heads-up displays van F16 piloten. ďHet is alsof ze met hen in de cockpit zatenĒ, schreven bronnen. ďHet is een blik in de geheime IsraŽlische strijders wereld. PotentiŽle doelen, doelstellingen, prioriteiten en mogelijkheden, vanuit de kijk van IsraŽl op zijn vijanden. De Verenigde Staten en Groot-BrittanniŽ profiteerden van de uitstekende inlichtingen capaciteiten van IsraŽl en zag alles wat IsraŽl gezien heeftĒ. Een hooggeplaatste official van de IsraŽlische inlichtingendienst blootgesteld aan de onthullingen vertelde nieuwe bronnen dat ďdit een aardbeving isĒ. ďBlijkbaar is geen van onze gecodeerde communicatie processen veilig voor henĒ, zei hij. ďDit is het meest ernstige lek in de geschiedenis van de IsraŽlische inlichtingendienstĒ.

ďHij beneemt de hoofden van het volk des lands het verstand, en doet hen ronddwalen in ongebaande wildernis.Ē Job 12:24

 

Terug naar: Inhoud