Josep Borrell Fontelles sympathisant van de landrovers in Ramallah

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 23 december 2019) (Laatste bewerking: 5 april 2022)

 

De Spanjaard Josep Borrell Fontelles, is op 11-12-2019 benoemd tot buitenlandcoŲrdinator van de Europese Unie.Hij is de opvolger van Federica Mogherini die IsraŽl 5 jaar lang heeft neergezet als de slechterik in het Midden-Oosten omdat de Joodse staat haar smerige spelletjes niet wilde meespelen. In een op haar blog gepubliceerde verklaring maakte Mogherini bekend dat zij IsraŽl beschouwde als de echte onruststoker van het Midden-Oosten. Wel was zij dikke maatjes met de genocidale Iraanse ayatollahs, de Bašl-doodsculturen in Ramallah en Gaza. Zij was naast Barack Hoessein Obama en zijn loopjongen John Kerry, ook de meest uitgesproken voorstander van het gesloten nucleaire nep-verdrag met Iran. Ook verklaarde zij publiekelijk dat de radicale politieke islam een legitieme politieke kracht binnen Europa is.

Gedurende de jaren dat zij de buitenlandse politiek van de EU bepaalde, hielp zij de landrovers in Ramallah 15.000 hectare grond om te toveren tot Palestijns bezit in de zogenaamde C-gebieden. Deze gebieden worden sinds de Oslo akkoorden bestuurd door IsraŽl en bevatten alle Joodse dorpen en steden in Judea en Samaria. Er werden daar duizenden illegale bouwsels opgetrokken met financiŽle hulp van de Europese Unie. Mogheriniís anti-IsraŽl leidde er toe dat zij niet langer welkom was voor officiŽle bezoeken aan de Joodse staat.

De daden van Mogherini zullen net als van al die anderen die de Joodse staat hebben gedemoniseerd, in de hemelse boeken worden bijgeschreven en als de tijd daar rijp voor is, voor de grote witte troon moeten verschijnen en geoordeeld worden op grond van hetgeen in de boeken over hen geschreven staat. Openbaring 20:11 t/m15.

Maar nu is er na de drie voorgaande anti-IsraŽl activisten, Javier Solana, Catharine Ashton en Mogherini een volgende Ďanti-IsraŽl activistí een nitwit (hatelijke nietsnut) verschenen want de benoeming van Josep Borrell Fontelles belooft bij voorbaad al niet veel goeds voor IsraŽl want hij staat bekend als een vriend van Iran en de ďBende van RamallahĒ. De slechte relatie tussen IsraŽl en de Europese Unie onder Mogherini zal zich voortzetten onder Borrell.

 

Joseph Borell Fontelles, EU-buitenlandchef. - Foto: Ministro de Asuntos Exteriores, Spanje

Fontelles is van 2004 tot 2007 voorzitter geweest van het Europees Parlement en sinds juni 2018 minister van Buitenlandse Zaken van Spanje.

Nauwelijks een paar maanden als buitenlandcoŲrdinator van de Europese Unie in functie of de ongekozen bureaucraat begon onmiddellijk de hetze van zijn voorgangers tegen IsraŽl voort te zetten. Borell: ďStandvastig verzet tegen de bezetting van Palestijns land moet actief worden nagestreefd op politiek, economisch, juridisch en financieel gebied. Dit moet worden bereikt door gebruik te maken van internationale tribunalen en andere mechanismen om de bezetting en apartheid tegen Palestina tegen te gaan.Ē

Op 4 februari 2020 riep Borrell de EU met spoed bijeen om te stemmen over een resolutie, waarin het plan van Trump en het voornemen van IsraŽl om dit plan te gebruiken als groen licht voor de annexatie van grote delen van IsraŽls aloude Bijbelse thuisland wordt veroordeeld. Maar Borell kreeg een fikse nederlaag te verduren want zes landen stemden tegen zijn resolutie. Dat waren ItaliŽ, de Tsjechische Republiek, Hongarije, Oostenrijk en twee niet genoemde Staten. Niet door Nederland. Natuurlijk niet! Nederland stemt altijd vůůr resoluties tegen IsraŽl, ook in de Verenigde Naties. Voor dergelijke besluiten en verklaringen op het gebied van het buitenlands beleid is de volledige consensus van alle 27 EU-lidstaten vereist. Niet alle 27 Europese naties lijken dus een probleem te hebben met het vredesplan (Deal of the Century) van Trump.

Na afwijzing door de zes landen besloot Borell de resolutie desondanks openbaar te maken:"Het Amerikaanse initiatief, zoals gepresenteerd op 28 januari, wijkt af van de internationaal overeengekomen parameters. De Europese Unie (?) roept beide partijen op zich opnieuw in te zetten en af ​​te zien van unilaterale acties die in strijd zijn met het internationale recht die de spanningen zouden kunnen verergeren.ĒHij voegde er verder aan toe dat de EU met name bezorgd is over IsraŽls plannen tot annexatie van de Jordaanvallei en andere delen van de bezette gebieden. ďStappen tot annexatie, indien die worden uitgevoerd, kunnen niet onbetwist voorbijgaan. In overeenstemming met het internationaal recht en de relevante resoluties van de VN-veiligheidsraad, erkent de EU de soevereiniteit van IsraŽl over de bezette gebieden sinds 1967 niet.

 

Hij besloot met de belofte dat de Europese Unie alle inspanningen zal blijven steunen die gericht zijn op het doen herleven van een voor beide partijen aanvaardbaar politiek proces in overeenstemming met het internationale recht. Hij benadrukte dat de Europese Unie zich voor de veiligheid van IsraŽl zal blijven inzetten maar dat is niets anders dan misleiding.

De woordvoerder van het IsraŽlische ministerie van Buitenlandse Zaken Lior Haiat noemde Borells uitspraken een 'betreurenswaardige en vreemde' diplomatieke aanval op de Joodse Staat. Haiat waarschuwde Europa op zijn beurt, dat als Borrell zo zijn mond blijft opendoen, IsraŽl en de Verenigde Staten de betrokkenheid van Europa bij het vredesproces in het Midden-Oosten zouden kunnen beperken. Het zou beter zijn voor IsraŽl de bemoeienis van de Europese Unie volledig terzijde te leggen want Brussel heeft samen met de fake-Palestijnen een plan ontwikkeld om IsraŽl te vernietigen. De betrokkenheid van de Europese Unie zou volledig aan banden moeten worden gelegd want de bijdrage van Brussel is slechts gericht op het installeren van een islamitische terreurstaat in IsraŽls aloude thuisland.

De aanval van Borell richtte zich niet alleen op Trumps vredesplan maar ook op het plan van premier Benjamin Netanyahu om de bouw goed te keuren van 3000 woningen in Givat Hamatos en 2200 appartementen in de buurt van Har Homa. Daarnaast heeft hij groen licht gegeven voor de bouw van 1000 woningen voor ĎPalestijnení in Beit Safafa in het oostelijk deel van Jeruzalem.

Borell noemde de geplande bouwactiviteiten zeer nadelig voor een tweestatenoplossing. ďZoals de Europese Unie herhaaldelijk duidelijk heeft uiteengezet, onder meer in de conclusies van de Raad, zouden dergelijke stappen de geografische en territoriale samenhang tussen Jeruzalem en Bethlehem verminderen, de Palestijnse gemeenschappen die in deze gebieden wonen isoleren en de levensvatbaarheid van een tweestatenoplossing bedreigen, met Jeruzalem als hoofdstad van beide staten. Nederzettingen zijn illegaal volgens internationaal recht. (daar is geen sprake van). De EU zal geen andere wijzigingen in de grenzen van vůůr 1967 erkennen, ook niet met betrekking tot Jeruzalem, dan die welke door de partijen zijn overeengekomen. We roepen IsraŽl op om deze plannen te heroverwegen,Ē aldus Borell. Vier EU-landen Ė Frankrijk, Duitsland, Ierland en ItaliŽ Ė hebben ook individuele verklaringen afgelegd waarin zij IsraŽls bouwplannen veroordelen.

Borell ontmoet zijn oude vriend Mahmoud Abbas

Het IsraŽlische ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op de dreigementen van Borrell: "Het feit dat Josep Borell ervoor koos dreigende taal jegens IsraŽl te uiten, kort nadat hij aantrad en slechts enkele uren na zijn vergaderingen in Iran, is op zijn zachtst gezegd een ongelukkige," zei het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Europese Unie beschuldigt IsraŽl van Ďillegale, methodische en voortdurende onteigening van wat het Palestijns land noemt. Een regelrechte leugen want IsraŽl onteigent geen Palestijnse land. Daarnaast wil het dat IsraŽl het langdurige Ďbeleg van Gaza opheftí en Ďde pogingen om Oost-Jeruzalem van de rest van Palestina te scheiden. De arrogantie van de EU kent geen grenzen want ze hebben het oostelijk deel van Jeruzalem aangewezen als hoofdstad van de toekomstige staat Palestina. Met Oost-Jeruzalem Ďbedoelen ze niet alleen de Oude Stad, de Tempelberg, de Olijfberg met de Joodse begraafplaats en de stad van David. Het omvat alle Joodse buurten van Jeruzalem die werden gebouwd na de Zesdaagse Oorlog van 1967 zoals Ramot, Gilo, Pisgat en Givat Zeíev, Har Homa en Maíaleh Adumim.

Ook wil het IsraŽl dwingen om wat men de illegale scheidingsmuur noemt, te ontmantelen. De aanleg van de afscheiding (95% hek) was puur noodzakelijk teneinde Arafats wandelende zelfmoordbommen de toegang tot het land te beletten. Na de aanleg zijn de zelfmoordaanslagen tot een minimum beperkt. Zolang het terrorisme doorgaat zal IsraŽl geen andere keus hebben dan zichzelf en haar burgers tegen de moordmachines van de landrovers in Ram-allah te beschermen. Maar daar is Brussel het kennelijk niet mee eens vanwege de eis de afscheiding te ontmantelen.

Men wil IsraŽl dwingen een deel van het aloude thuisland op te geven en tevens een deel van IsraŽls 3000 jaar oude stad Jeruzalem. Daarnaast eist men het recht op terugkeer, en de vrijlating van gevangenen (lees moordenaars). Brussel wil verder politieke, juridische, economische en maatschappelijke druk om de bezetting te beŽindigen. Ook vind men dat er een geografische band met de Westelijke Jordaanoever (in werkelijkheid de Bijbelse gebieden Samaria en Judea) tot stand moet worden gebracht. Er moeten plannen worden voorbereid die er toe moeten leiden dat de Palestijnse Autoriteit volledige zeggenschap krijgt over Ďheel Palestinaí. Hier zit een gemeen addertje onder het gras want heel Palestina betekend inclusief heel IsraŽl. Palestina is naam van het Brits mandaatgebied waarvan de grens loopt van de rivier de Jordaan tot aan de Middellandse zee.

Zie dat gezicht van de IsraŽl hatende pro-Palestijnse activist Angela Merkel

Ook wil men dat andere landen hun verplichtingen onder het internationaal recht nakomen met betrekking tot het beŽindigen van de koloniale IsraŽlische bezetting. Wat een ongehoorde bemoeizucht van de kliek in Brussel. Alles wijst erop dat ze de Staat IsraŽl het liefst van de aardbodem ziet verdwijnen, alleen roepen ze dat nog niet met zoveel woorden.

Naast de onafgebroken aanvallen door leden van de Europese Unie, doet men er alles aan om de Joodse staat verder te demoniseren door allerlei projecten te financieren waaronder meer dan twee dozijn organisaties (NGOís) die zich bezig houden met het ondermijnen van de Joodse staat. Deze NGOís ontvangen daarnaast ook eens miljoenen van individuele Europese landen en particuliere organisaties, zoals Open Society en het New Israel Fund. Bovendien besteedt de EU miljoenen euroís aan anti-IsraŽlische NGOís in Europa, zoals Daikonia, Finn Church Aid, enz., die ook Palestijnse NGOís financieren. De Money Trail, een rapport dat is gepubliceerd door het IsraŽlische ministerie van Strategische Zaken, is een uitstekende analyse en is te zien op hun website: 4IL.org.il. NGO-Monitor heeft uitgebreide gegevens over EU-financiering en hoe het systeem werkt.

De brutaliteit van de Europese Unie kent geen grenzen want ze hebben zelfs een plan uitgewerkt voor de aanleg van luchthavens, zeehavens en een uitgebreid spoor- en wegennet, dat alle delen van Judea en Samaria met de Gazastrook verbindt zonder IsraŽl daarbij te betrekken. De Europese Unie verklaarde brutaalweg: 'We hebben geen toestemming van IsraŽl nodig om een masterplan voor vervoer op te stellen en daarom hebben we geen goedkeuring aangevraagd. Het project maakt deel uit van de algemene investering van de EU in de regeringsactiviteiten van de Palestijnse Autoriteit en de toekomstvisie van een Palestijnse Staat.'

Alle aanvallen van de Europese Unie zijn alleen maar gericht op IsraŽl. De leiders in Brussel hebben er een gewoonte van gemaakt de oren en ogen te sluiten voor de honderden voorbeelden waarin IsraŽl door het bewind in Ram-allah als de kwade genius wordt voorgespiegeld, terwijl ze zelf het geweld en de terreur omarmen. Vervolgens wordt IsraŽl Ďhet grote obstakel voor de vrede genoemdí. Dit Europa verlangt van IsraŽl dat het haar eeuwenoude Bijbelse thuisland Samaria en Judea opgeeft zodat de landrovers in Ramallah daar een eigen staat kunnen vestigen.

Hoewel de Europese Unie nog steeds zegt te streven naar een tweestaten-oplossing, vind hij dat er nu eindelijk beslissingen genomen dienen te worden. Ook Borell gaat er weer volledig aan voorbij dat de Bašl-aanhangers in Ramallah en Gaza geen enkele intentie hebben om tot vrede met IsraŽl te komen. In de Spaanse digitale krant Republica.com van mei 2018 schreef hij een vernietigend artikel over IsraŽls reactie op de zogenaamde Ďgrote mars van de terugkeerí, het door Hamas georganiseerde geweld langs de grens met IsraŽl in Gaza. Hij sprak van ďvreselijke bombardementenĒ en ďontmenselijking van de PalestijnenĒ in Gaza door een groot deel van de IsraŽlische politieke klasse en samenleving. Ook schreef hij dat Trump 'de oorlogszuchtige arrogantie van Netanyahu aanmoedigde'. In februari 2019, zei Fontelles dat IsraŽl maar moet leren leven met de Iraanse dreiging om het land van de kaart te willen vegen. Zijn uitspraak riep vanzelfsprekend heel wat irritatie op onder de IsraŽlische leiders.

Ook beschuldigde hij Trump ervan de nucleaire deal met Iran om zeep te hebben geholpen zonder rekening te houden met de belangen van de Europeanen en gaf aan te zullen blijven samenwerken met Iran. Fontelles kwam in 2012, in opspraak en werd gedwongen om ontslag te nemen als de president van het Europese Universiteit Instituut vanwege corruptiepraktijken. Een corrupte leider meer of minder maakt Brussel kennelijk niet uit. IsraŽl zal er verstandig aan doen deze figuur van meet af aan de toegang tot het Heilige land te ontzeggen. Het anti-IsraŽl beleid zal Europa uiteindelijk in het gezicht ontploffen. Met de benoeming van Fontelles werkt de Europese Unie gestaag door aan de eigen ondergang. Brussel wenst er geen rekening mee te houden dat ze met hun haat tegen de staat IsraŽl en het Joodse volk de strijdbijl hebben opgenomen tegen de God van IsraŽl en dat kan niet goed aflopen.

Landen, organisaties en individuen die steun verlenen aan de landrovers in Ram-allah (aka de Palestijnse Autoriteit) en de Bašl doodscultuur in Gaza, steunen in feite de vernietiging van de Joodse staat want dat is de uiteindelijke doelstelling, zoals staat beschreven in zowel het handboek van de ďBende van Ram-allahĒals die van de terreurbeweging Hamas in Gaza.

Europese Unie schenkt 20 miljoen euro aan terreurbewind in Teheran

Om zijn sympathie voor de ayatolahs te onderstrepen schenkt de ongekozen Borell na een conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel, 20 miljoen euro aan het Shiíitische terreurbewind in Teheran omdat hij bang is dat het regime anders zal instorten. Leden van de Iraanse oppositie waarschuwen er echter voor om het regime geen contant geld ter beschikking te stellen want dat geld wordt alleen maar besteed aan het financieren van terreur. ďNatuurlijk is het belangrijk dat het Iraanse volk in deze noodsituatie geholpen wordt. Maar dit moet absoluut in de vorm van hulpgoederen plaatsvinden, niet in de vorm van financiŽle hulp, want die zal het regime altijd gebruiken om terreur te financieren en het eigen volk te onderdrukkenĒ, zei het Iraanse oppositielid Nila Behzadi tegenover ďPI-NewsĒ. ďHet is belangrijk dat het Iraanse regime geen euro meer ter beschikking gesteld wordt, want elke euro wordt onmiddellijk voor terreur tegen de buurlanden en Europa uitgegeven. We vragen onze vrienden in Duitsland en in de AfD: trapt u niet in dit foefje van de moellahs. Dat zijn niet jullie vrienden, en ze zullen het nooit zijn.Ē

De Duitse woordvoerder Buitenlandse Zaken Armin-Paul Hampel, verlangde bovendien om de financiŽle sancties tegen Iran tijdelijk stop te zetten, ďopdat de Iraanse regering medische uitrusting en medicijnen op de internationale markt kan kopenĒ en prees ďde traditioneel nauwe Duits-Iraanse betrekkingenĒ in een persverklaring met de titel ďIran bijstaan in het uur van de noodĒtijdens de corona-crisis.

Sinds 2012 heeft Iran $ 16 miljard voor terreur in de hele wereld uitgegeven, $ 1 miljard aan medische hulp is spoorloos verdwenen. Dringend benodigde medische hulpgoederen komen op de zwarte markt terecht, terwijl de ayatollahs en de Revolutionaire Gardes hun zakken vullen. De Amerikaanse ambassade in Iran heeft vorig jaar geschat dat de hoogste revolutieleider, Ali Khamenei, over een privťvermogen van meer dan $ 200 miljard op geheime rekeningen beschikt, geld dat grotendeels van buitenlandse hulp en buitenlandse handel achterovergedrukt werd. Reuters heeft in het jaar 2013 de rekeningen met zwart geld van Khamenei op $ 95 miljard geschat.

Franklin ter Horst

Terug naar: Inhoud