John Kerry ziekelijke anti-IsraŽl extremist

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt 27 december 2016) (Laatste bewerking: 2 december 2017)

Na Hillary Clinton werd John Kerry door Barack Hussein Obama op Buitenlandse zaken gezet. Dat was een bewuste keuze want deze Kerry stond al jaren bekend om zijn felle anti-IsraŽl standpunten. IsraŽl zal er bepaald niet rouwig om zijn dat deze figuur van het wereldtoneel is verdwenen. De schade die deze Scull&Bones extremist in opdracht van Obama ten aanzien van IsraŽl heeft aangericht, is enorm. Kerry stond van meet af aan al bekend als ziekelijke anti-IsraŽl activist. Toen Kerry op 1 februari 2013 door Obama werd aangesteld waarschuwden critici al met een wolf in schapenvacht van doen te hebben. Obama had als schot voor de boeg al aangekondigd IsraŽl tot een nieuw ronde land-voor-vrede onderhandelingen te zullen dwingen zodra zijn tweede termijn als president zou ingaan.

Ook had hij het bewind in Ramallah al stiekem toegezegd IsraŽl tot een nieuwe top te zullen dwingen gericht op het creŽren van een Palestijnse staat. Kerryís afkeer van IsraŽl dateert niet pas van na zijn aanstelling als minister van Buitenlandse zaken, maar reeds in 2009 schoffeerde hij de IsraŽlische premier Benjamin Netanjahoe tijdens diens bezoek aan Washington door grove kritiek te uiten op IsraŽls bouwactiviteiten in wat hij noemde ďde bezette Palestijnse gebiedenĒ. Op 23 december 2009 stuurde hij een ondertekende brief aan een extreem radicale groep anti-IsraŽl activisten die een mars op Gaza de (Gaza Freedom March) organiseerden. Deze groep stond in die tijd bekend voor hun steun aan de terreurbeweging Hamas en de voormalige Iraanse terreurleider Mahmoud Ahmadinejad. Leden van deze radicale groep namen later deel aan het beruchte Freedom Gaza Flotilla van 2010 met in het bijzonder de Mavi Marmara. Met deze brief liet Kerry al duidelijk zijn afkeer en diepe vijandigheid van IsraŽl blijken.

Het Turkse terreurschip de Mavi Marmara

Nauwelijks in functie eiste hij van Netanjahoe terug te keren naar de onderhandelingstafel en concessies te doen aan het bewind in Ramallah. Hij zei een vriend van IsraŽl te zijn, maar hij loog want van meet af aan is hij bezig geweest IsraŽls recht op het aloude thuisland te betwisten. Hij verwierp zelfs IsraŽls recht om in Judea, Samaria en het oostelijk deel van Jeruzalem te wonen. Kerry is al jaren een uitgesproken Joden-en IsraŽlhater. Het vermoorden van onschuldige IsraŽlische burgers leverde nooit enige reactie van hem op. IsraŽls acties op Palestijnse terreuraanslagen leverde echter ogenblikkelijk kritiek op van zijn kant.

Kerry kreeg van Obama de opdracht het al lang gestorven Ďvredesprocesí tussen IsraŽl en het PLO-bewind nieuw leven in te blazen. Obama noemde in een vlaag van totale verstandsverbijstering vrede tussen IsraŽl en de landrovers in Ramallah onder leiding van Mahmoud Abbas de sleutel voor vrede in het hele Midden-Oosten. Obama: ďIk weet dat er verschillen tussen jullie (IsraŽl) en de ĎPalestijnse Autoriteití bestaan, maar ik geloof dat jullie een echte vredespartner hebben in President Abbas.Ē Een volslagen onzinnige uitspraak want Mazen (wiens ambtstermijn trouwens al in januari 2009 is verlopen) draait er al jaren niet omheen helemaal geen vrede met IsraŽl te willen en zeker niet van plan te zijn IsraŽl ooit als staat te zullen accepteren. ďWij voeren hetzelfde beleid als HamasĒ aldus Mazen. En wat zegt Hamas: Het vermoorden van Joden brengt ons dicht bij Allah. Op 27 april 2009 toonde Mazen zelfs een kaart van ďhunĒ Palestina aan pers en publiek waarop IsraŽl volkomen is verdwenen.

Zijn uiteindelijke doel is hetzelfde als dat van de Arabieren tijdens de oorlogen van 1948-1967 en 1973, het wegvagen IsraŽl en alle Joden de Middellandse zee in. Nauwelijks uit de luiers worden Palestijnse kinderen volgepompt met haat tegen Joden en de staat IsraŽl. In schoolboeken, op de televisie en in de moskeeŽn, wordt hen geleerd dat het gehele gebied tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse zee, Palestijnse grondgebied is. Hen wordt geleerd dat de Joden afstammen van apen en varkens en moet worden neergestoken, vervloekt en gestenigd omdat hun "vuile voeten" de heilige plaatsen van de islam ontheiligen. Dat zijn de woorden van de in het Westen als Ďgematigdí afgeschilderde Mahmoud Abbas. Dit soort haateducatie is dagelijks kost in het terreurparadijs. Het maakt allemaal niet uit wat Kerry betreft. Hij noemt de Palestijnse leiders Ďbetrouwbare vredespartnersí voor IsraŽl!

Op 27 april 2009 toonde Abbas zelfs een kaart van ďhunĒ Palestina aan pers en publiek waarop IsraŽl volkomen is verdwenen. Zijn uiteindelijke doel is hetzelfde als dat van de Arabieren tijdens de oorlogen van 1948-1967 en 1973, het wegvagen IsraŽl en alle Joden de Middellandse zee in.

topten09Men zou mogen verwachten dat ook het bewind in Ramallah aan bepaalde voorwaarden zou moeten voldoen om tot vrede met IsraŽl te komen. Maar nee, helemaal geen eisen, geen voorwaarden vooraf, helemaal niets. Abbas en consorten mogen gewoon doorgaan met het ophitsen tot geweld tegen onschuldige IsraŽlische burgers.

De Palestijnse haat winkel

De Palestijnse haatwinkel draait onverminderd op volle toeren. Ze blijven onverkort doorgaan met ophitsen en verachtelijke propaganda tegen IsraŽl en het Joodse volk. Tijdens een bezoek van Kerry aan IsraŽl liet premier Benjamin Netanjahoe hem deze videobeelden zien uit een Palestijns -klaslokaaltje in het UNRWA-vluchtelingenkamp Balata nabij Sichem (Nabloes). De beelden tonen een onderwijzeres die enthousiast haar jonge kinderen de eerste lessen geschiedenis bijbrengt. Zij vertelt hen over het ďmartelarenschapĒ en dat hťťl IsraŽl aan de Arabieren behoort. ďPalestina is een Arabisch land van de Rivier tot aan de Zee In tv programma's van Mazen en trawanten krijgen kinderen te horen dat het bestaan van IsraŽl tijdelijk is en dat het uiteindelijk zal ophouden te bestaan. Ze vertellen de kinderen dat de IsraŽlische steden zoals HaÔfa, Jaffa, Akko en Nazareth onderdeel vormen van Palestijns land en dat ze het hele land dat Ďopnieuwí in bezit zullen krijgen. Ze blijven streven naar totale vernietiging van IsraŽl. Veel van het materiaal wat Palestijnse kinderen aanzet tot haat, wordt gefinancierd door de VS, Europa en andere westerse en Arabische landen. hun dagelijkse haatuitzendingen op de televisie, met haateducatie op hun scholen, met het eren van moordenaars, met hun oproepen de staat IsraŽl te willen vernietigen en met anti-IsraŽlische propaganda. Dit soort haateducatie is dagelijks kost in het PLO-terreurparadijs. Het maakt allemaal niet uit wat de Obama-administratie betreft. Kerry noemt de PLO-leiders Ďbetrouwbare partnersívoor IsraŽl en gaf Abbas en consorten 148 miljoen dollar smeergeld om ze weer aan de onderhandelingstafel te krijgen.

Nauwelijks uit de luiers worden Palestijnse kinderen volgepompt met haat tegen Joden en de staat IsraŽl. In schoolboeken, op de televisie en in de moskeeŽn, wordt hen geleerd dat het gehele land van IsraŽl, Gaza en de Westelijke Jordaanoever Arabisch grondgebied is, van hen gestolen door de joden. Hen wordt geleerd dat de Joden afstammen van apen en varkens en moet worden neergestoken, vervloekt en gestenigd omdat hun "vuile voeten" de heilige plaatsen van de islam ontheiligen - dit waren de woorden van terreurleider Abu Mazen.

Het is deze vorm van een duurzaamheid, het door de overheid gesponsorde aanzetten tot haat, dat hun doelen door hun gif verlaagt tot minder dan de menselijke status, wat het voor de gewone Duitsers zo gemakkelijk maakte om op te gaan in een orgie van geweld, die de meest efficiŽnte genocide in de geschiedenis van de wereld mogelijk maakte.Hoewel de Palestijnse leiders de verantwoordelijkheid dragen voor het aanzetten tot moord, hebben westerse leiders ook bloed aan hun handen. Veel van het materiaal van de haat die de Palestijnse kinderen ertoe inspireert, wordt gefinancierd door de VS, Europa en andere westerse en Arabische landen. In plaats van te zoeken om de daders te kalmeren en de slachtoffers te beschuldigen voor hun lot, zou Kerry verder geweld moeten ontmoedigen door een regelrechte veroordeling en door een zinvolle dreiging met sancties tegen de leiders van de Palestijnse Autoriteit. In plaats daarvan neemt hij een moreel relativistisch standpunt in, dat zeer donkere gevolgen heeft. Doordat ze begrijpen, zoals zo vaak in het verleden, dat de VS en het Westen sympathiseert met hun fascistische barbaarsheid tegen een westerse democratische staat, zullen de Palestijnen hun geweld intensiveren.

Abbas en trawanten willen geen vrede

De Palestijnse minister van Religieuze Zaken Mahmoud Al-Habbasch stelde de bevolking gerust met de opmerking dat het politieke vredesproces met IsraŽl slechts een onderdeel is van een groter plan om hun vijand te verslaan. In een op Palestijnse-televisie uitgezonden toespraak haalde Al-Habbasch het Hudaybiyyah Vredesverdrag aan tussen Mohammed en de Quraish stam van Mekka. In 626 n.Chr, tekende Mohammed het Hudaibiya verdrag met de Quraish leider van Mekka. Hij verbrak de overeenkomst twee jaar later toen zijn leger sterk genoeg was om Quraish te verslaan en te vermoorden. ďDit is het voorbeeld en dit is het model die de Palestijnse leiders volgen ten aanzien van IsraŽlĒ, erkende Al-Habbasch. Men zou op zijn minst mogen verwachten dat de Obama-administratie op de hoogte is van het feit dat er geen vrede met het terreurbewind in Ramallah bereikt kan worden! Abbas en trawanten laten daarover geen enkel twijfel bestaan.

Hoe brutaal Obama en Kerry te werk gingen om hun doel te bereiken mag blijken uit de meer dan schandalige manier waarop de IsraŽlische premier Benjamin Netanyahu onder druk werd gezet om aan hun eisen te voldoen. De grootste krant van IsraŽl, Yediot Achronot, schreef op 14 augustus 2013 dat Kerry 'scherpe' bedreigingen had geuit aan het adres van Netanyahu, voorafgaand aan de hervatting van de vredesbesprekingen.Volgens de Amerikaanse journalist Jeffrey Goldberg Ď waarschuwde Kerry Netanyahu dat wanneer de vredesbesprekingen geen vrucht mochten dragen, IsraŽl een internationale delegitimiseringscampagne tegemoet kon zien'. Kerry zei een 'open, eerlijk en direct' gesprek met Netanyahu te hebben gehad, vooral met betrekking tot Amerika's huidige visie dat de Joodse aanwezigheid in Judea en Samaria 'onwettig' is. Geen enkele resolutie verbiedt IsraŽl echter te bouwen in de Ďbetwiste gebiedení.

Toen het in 2013 nog relatief rustig was in IsraŽl zei hij hierover: ďIk weet dat er mensen zijn die hier inmiddels aan gewend zijn geraakt. IsraŽl zegt: ďOh, we voelen ons veilig vandaag. We hebben de muur, we leven niet in een dagelijkse conflictsituatie, economisch doen we het vrij goed. Nou, ik heb nieuws voor u. De huidige status quo zal morgen of volgend jaar niet meer bestaan. Want als we het probleem van de Ďbezette gebiedení niet oplossen zullen de Arabische wereld, de Palestijnen, de buren en anderen weer beginnen aan te dringen op een andere manier.Ē Ook kleineerde hij met regelmaat publiekelijk premier Benjamin Netanyahu's bezorgdheid over de Iraanse dreiging.

John Kerry: Luister IsraŽl, ik heb nieuws voor u!

Volgens Kerry heeft het moorddadige gedrag van de Palestijnen te maken met frustraties over de IsraŽlische nederzettingen op de ĎWestelijke Jordaanoeverí (de Bijbelse gebieden Samaria en Judea). Maar dat is niet zo want het geweld heeft alles te maken met de manier waarop de Palestijnse leiders onder leiding van Ďpresidentí Mahmoud Abbas (Abu Mazen) al jaren bezig zijn de bevolking tegen IsraŽl op te hitsen. Kerry rechtvaardigde zelfs de Palestijnse messentrekkers en andere terreuraanslagen in IsraŽl. Zijn uitspraken stimuleerden de Palestijnen tot het plegen van geweld wat inmiddels tientallen IsraŽliís en Palestijnen het leven heeft gekost.

Tijdens zijn bezoek aan Bethlehem voor een ontmoeting met Mahmoud Abbas op 6 november 2013 gaf Kerry de terreurleider een extra presentje van 75 miljoen dollar bovenop de normale jaarlijkse donatie van 100 miljoen dollar. Terreur loont. Een dag later op 7 november 2013 spoedde hij zich naar Jeruzalem waar hij zich rechtstreeks wendde zich tot het IsraŽlische volk. In een uiterst ongewoon gezamenlijk interview van de IsraŽlische zender Channel 2 en de PLO Broadcasting Corporation, beschuldigde Kerry de IsraŽlische regering van het stelen van het land van de Palestijnen en noemde de aanwezigheid van Joden in de oude Bijbelse gebieden Samaria en Judea 'onwettig' en dat terwijl IsraŽls recht op het land notabene is vastgelegd in bindende documenten. De vroegere IsraŽlische ambassadeur in Canada, dr. Alan Baker, schreef hem in een open brief dat 'hij zich vergist en slecht geÔnformeerd is, zowel juridisch als feitelijk'. Er bestaat geen enkele ondertekende overeenkomst die IsraŽl verbiedt in Judea en Samaria te wonen en daar huizen te bouwen.

Kerry dwong IsraŽl tot akkoorden waarmee hij de veiligheid en voortbestaan van de Joodse staat op het spel heeft gezet. Kerry zei met regelmaat het niet raar te vinden dat de ĎPalestijnení geweld gebruikten omdat IsraŽl geen concessies wilde doen betreffende de Ďvredesbesprekingení en de nederzettingen. ďFalen van de gesprekken zal IsraŽls isolement in de wereld vergroten. Het alternatief voor het terugtrekken van de gesprekken is een potentie voor chaos. Ik bedoel, wil IsraŽl een derde intifada?Ē Vroeg Kerry retorisch. Met deze uitspraak riep hij de ďLandrovers inRamallahĒ indirect op een volgende terreurcampagne tegen IsraŽl te beginnen. ďJe zou wel eens opgezadeld kunnen raken met een leiderschap dat zich toelegt op (het gebruik) van geweldĒ zo zei hij, verwijzend naar de Mahmoud Abbasen trawanten.

Kerry had zijn opruiende woorden nog maar nauwelijks uitgesproken of de volgelingen van Mahmoud Abbas voegden de daad bij het woord en smeten een brandbom naar de auto van de IsraŽlische familie Choory. Wat normaal gesproken niet meer was dan een routinerit, veranderde in een nachtmerrie voor Zachy (Zakiel) en Naíama Choory en hun kinderen, uit Gush Etzion. Het gezin wist nauwelijks aan de dood te ontsnappen. Zachy zag zijn vrouw branden maar zij wist op heldhaftige wijze haar kinderen te redden die daardoor ongedeerd bleven. Zij liep matige brandwonden op en haar man raakte licht gewond.

Het meisje op onderstaande afbeelding stond op de bus te wachten in de buurt van een snelwegafrit. Zij vermoedde niet dat die zondag 22 november de laatste dag van haar jonge leven zou zijn. Plotseling verscheen hij op het toneel, Atzam Tuabata vierentwintig jaar, wonend in de buurt van Bethlehem. Hij trok een mens en begon te steken. In haar nek, in haar borst, in haar hoofd. Het meisje stortte in en viel bewusteloos neer. De omstanders belden een ambulance. Een soldaat, die zich ook in de buurt bevond, schakelde de moordenaar uit. Het meisje werd naar het ziekenhuis ĎSaarej Zedekí in Jeruzalem gebracht. Alle inspanningen van de artsen om haar leven te redden waren tevergeefs. Zij was eenentwintig. Haar naam was Hadar Buchris. Zij stierf omdat een Arabier had besloten haar te vermoorden. En zo zijn er talloze voorbeelden. Dit is het beeld van het leven in IsraŽl. De wereld zal deze bende blijven steunen zodat ze over middelen blijven beschikken om aan de moordenaars van de onschuldige IsraŽliís royale uitkeringen te kunnen betalen.

Hadar Buchris (Ü 22-11-2015)

Dit meisje toont fotoís van 22 IsraŽliís die gedurende de messen-intifada zijn vermoord. De wereld zweeg in alle talen wegens ďte druk met IsraŽlbashen.Ē Natuurlijk veroordelen Kerry en Obama de moordpartijen niet maar veroordelen wel zelfverdedigingsacties van IsraŽl hiertegen. Het zoveelste bewijs van Kerryís vijandigheidtegen de Joodse staat.

Tot stomme verbazing van alles en iedereen zei Kerry op 28 juli 2014 gedurende ďOperation Protective EdgeĒ (Operatie Beschermende Rand) " de oorlog van IsraŽl tegen de terreurbeweging Hamas: ďWij geloven dat ieder proces dat moet leiden tot een oplossing van de crisis in Gaza ook moet inhouden het ontwapenen van Hamas en andere terreurgroepen inclusief het ontruimen van alle terreurtunnels. Wij zullen met IsraŽl en regionale partners en de internationale gemeenschap samenwerken om dit doel te bereikenĒ. Vervolgens steunde hij een voor IsraŽl aanvaardbaar voorstel van Egypte voor een wapenstilstand en liet weten dat zijn eigen ideeŽn daarmee in overeenstemming waren.

Maar wat Kerry uiteindelijk voorstelde was iets totaal anders en kwam hij met een document wat in overleg met Hamasí vrienden Qatar en Turkije tot stand is gekomen. Noch IsraŽl, noch Egypte, noch het bewind van Mahmoud Abbas waren vertegenwoordigd in die gesprekken. Hamas is een van de grootste terreurgroepen op aarde maar Obama en Kerry hebben er alles aan gedaan dit geboefte te behoeden voor een totale vernietiging. Kerry zei ďgeschokt te zijn bij wat hij door IsraŽls toedoen in Gaza had gezienĒ maar sprak met geen woord over de raketbeschietingen van Hamas op IsraŽlische burgerdoelen. Kerry is aan tafel gaan zitten met de meest radicale moslimelementen in het Midden-Oosten. Het Turkije van de huidige Turkse dictator en moslimextremist Recep Tayyip Erdogan en Qatar, financier van diverse moordende islamitische terreurgroepen waaronder de demonen van ISIS. En Erdogan haalde gedurende deze oorlog bijna dagelijks de krantenkoppen met zijn opruiende en leugenachtige uitspraken over IsraŽl.

Alleen IsraŽls felste tegenstanders mochten aanschuiven. Tot verbijstering van velen in IsraŽl kwamen de voorwaarden in dit document overeen met de eisen van de in Qatar zetelende Hamas opperschurk en miljardair Khaled Meshaal. Kerry presenteerde die vervolgens Ďals een Amerikaans (wapenstilstand) voorstel,í aldus een IsraŽlische regeringsfunctionaris in de krant Yisrael Hayom. In zijn plan is geen enkele rekening gehouden met IsraŽls veiligheidsbelangen. Het gaat om een voor IsraŽl totaal verwerpelijk document waarin de terreur van Hamas opnieuw wordt beloond. Obama eiste van IsraŽl onmiddellijk te stoppen met aanvallen op Hamas en noemde de eis van IsraŽl Hamas te ontwapenen een Ďzorg voor latere tijdí. Ook zei hij op Turkije en Qatar te vertrouwen en dat het niet aan IsraŽl is de onderhandelaars te kiezen. Dat Washington zich zo duidelijk achter Hamas zou opstellen had niemand in Jeruzalem verwacht. Het IsraŽlische veiligheidskabinet kon Kerryís plannen aanvankelijk dan ook niet geloven, en dacht dat er sprake was van een misverstand. Maar dat was het niet!

John Kerry gets together with Foreign Ministers of Qatar and Turkey to produce Hamas-friendly cease fire proposalJohn Kerry hier in gesprek met twee van IsraŽls grootste vijanden, met de ministers van BuZo van Qatar en Turkije om een staakt-het-vuren te regelen ter voorkoming van een totale vernietiging van Hamas.

Wat Kerry heeft gedaan is het dwarsbomen van een door Egypte voorgestelde wapenstilstand. Toen het IsraŽlische kabinet op 26 juli vergaderde over verdere acties in Gaza, klonken er naar verluid weinig vriendelijke woorden voor Kerry. Volgens Channel 2 beschreven enkele ministers de Amerikaanse minister als 'onzorgvuldig', 'niet in staat om te begrijpen' wat er op de grond gebeurt, en 'niet in staat om de meest elementaire zaken aan te pakkení.Daar waren ze in Washington niet blij mee.

Kerryís voorstellen zijn door IsraŽl volkomen terecht onmiddellijk naar de prullenbak verwezen. IsraŽl wordt volgens de ideeŽn van Kerry niet meer toegestaan tunnels te vernietigen terwijl bekend is geworden dat Hamas van plan was op Rosh Hashanah, het Joodse Nieuwjaar, een grote aanval uit te voeren op Joodse gemeenschappen in de buurt van de Gazastrook. Meer dan 200 Hamas-terroristen zouden door tunnels IsraŽl binnendringen, om daar een bloedbad aan te richten en IsraŽli's te ontvoeren naar de Gazastrook. Dat is bekend geworden uit diverse bronnen binnen militaire en andere inlichtingendiensten. Officieren van het IsraŽlische leger melden dat IsraŽl met het ontdekken van de talloze tunnels een grote slachtpartij heeft weten te voorkomen in grootte vergelijkbaar met de Yom Kippur oorlog van 1973, waarin meer dan 2200 IsraŽli's om het leven kwamen. Daar zullen Obama en Kerry ongetwijfeld door IsraŽl van op de hoogte gebracht zijn. Toch moet de satanische neonazi bende die Gaza hebben omgeturnd in een totalitair moslimbastion van waaruit ze IsraŽl terroriseren, van Kerry en Obama van de ondergang gered worden.

Het document van Kerry en trawanten plaatst Hamas en IsraŽl op hetzelfde niveau, en dat terwijl Hamas op de Amerikaanse lijst van terreurgroepen staat. Hamas kreeg geen opdracht de raketten te ontmantelen, de tunnels te sluiten en de hele wapenvoorraad op te ruimen maar van IsraŽl eiste men een onmiddellijk vertrek uit Gaza. Officieren van het IsraŽlische leger melden dat IsraŽl met het ontdekken van de talloze tunnels een grote slachtpartij heeft weten te voorkomen in grootte vergelijkbaar met de Yom Kippur oorlog van 1973, waarin meer dan 2200 IsraŽli's om het leven kwamen. Toch moest de satanische neonazibende die Gaza heeft omgeturnd in een totalitair moslimbastion van waaruit ze IsraŽl terroriseren, van Kerry en Obama van de ondergang gered worden.

Ook waarschuwde Kerry IsraŽl dat wanneer het plan van plan mocht zijn het Irans nucleaire programma te stoppen, dateen ďenorme vergissing zouzijnĒ met ernstige consequenties voor IsraŽl en de regio. ďHet feit is dat wij het Iraanse nucleaire programma voor de ontwikkeling van atoomwapens voor een periode van 15 jaar hebben weten tegen te houden. De tegenstrijdige kritiek van de Amerikaanse minister van John Kerry op de IsraŽlische bezwaren tegen die overeenkomst suggereert alleen maar meer kwade trouw bij de regering-Obama. Kerry beweert dat IsraŽl volledig op de hoogte werd gehouden van de onderhandelingen met Iran, maar dat blijkt beslist niet het geval te zijn.

Voor een groep pro-IsraŽl afgevaardigden in Washington, waarschuwde Kerry in 2016 dat de Joodse staat "een plaats dreigt te worden van gevaarĒ vanwege de politiek van de IsraŽlische leiders ten aanzien van de Palestijnen. Kerry antwoordde op vragen van een journalist en anderen in het publiek dat de situatie ďsteeds ergerĒ wordt en zich in de ďverkeerde richtingĒ beweegt. Ook sprak Kerry van groeiende frustratie in het Obama-kamp. Amerikaanse vertegenwoordigers zeggen dat het Witte Huis gefrustreerd is geraakt vanwege het alsmaar weigeren van de IsraŽlische regering te stoppen met het bouwen in de Ďbezette Palestijnse gebieden.í Het is werkelijk onbegrijpelijk dat de Obama-administratie zich nooit heeft verdiept in de documenten waarin IsraŽls recht op land is vastgelegd, inclusief de resolutie hierover van de Verenigde naties. Het is inmiddels toch genoegzaam bekend dat volgens artikel 80 de VN gehouden is aan documenten die indertijd nog door de Volkerenbond zijn aangenomen. De San Remo resolutie en Het mandaat van 1922 van de Volkerenbond. Deze documenten geven IsraŽl het recht te bouwen waar ze dat willen tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse zee.

Hij beweerde van IsraŽl te houden en zei dat hij niet voor niets de IsraŽlische premier Benjamin Netanyahu meer dan 375 keer had gesproken en IsraŽl 40 keer had bezocht. Maar dat was niet om IsraŽl blijk te geven van liefde maar om IsraŽl onder druk te zetten het aloude Bijbelse land aan de landrovers van Ramallah te verkwanselen. De enige reden waarom ze de Palestijnse bende in Ramallah steunen is dat Kerry en zijn baas Barack Hussein Obama er op uit zijn hun fascistische anti-semitisme te vertalen in het uiteindelijk vernietigen van de Joodse Staat Israel.

Op 28 december trok Kerry opnieuw van leer. Hij noemde alle Joodse nederzettingen in Judea-Samaria, Oost-Jeruzalem en de Golan voor de zoveelste keer Ďillegaalí en herhaalde tevens het standpunt van Obama dat de Ďnederzettingení de ďhoop op vredeĒ vernietigden. Hij ging in een lang betoog tekeer als een beest en beschuldigde IsraŽl ervan de twee-statenoplossing om zeep te helpen. De woede en frustratie droop ervan af en waarschuwde dat IsraŽl met zijn huidige beleid Ďnooit in vrede zal levení. IsraŽl zou zich volgens hem terug moeten trekken op de grenzen van 1967. Tevens zou er een oplossing moeten komen voor de ĎPalestijnení (Arabieren) die na de oprichting van IsraŽl hun huis zijn kwijtgeraakt. Netanyahu reageerde terecht woedend op de uitspraken van Kerry die volgens hem de kern van het conflict volledig negeert. Hij weigert IsraŽls recht op het land te erkennen maar is wel zo arrogant de IsraŽlische leiders over het belang van vrede te onderwijzen, en dat terwijl IsraŽl al jaren zijn handen in vrede uitsteekt naar zijn buren. Kerryís Midden-Oosten politiek was niets anders dan de ene na de andere een ramp.

Amper 5 dagen voor zijn ambtstermijn ten einde liep werd Kerry door Obama naar de Ďvredesconferentieí in Parijs gestuurt. IsraŽl verkeerde nog steeds in schok nadat Obama op 23 december 2016 een anti-IsraŽl resolutie in de VN-Veiligheidsraad liet passeren zonder zich daartegen te verzetten en enkele dagen later gevolgd door de beschamende toespraak van John Kerry waarin hij IsraŽl eenzijdig beschuldigde voor het falen van het vredesproces.

Hij noemde de aanwezigheid van Joodse gemeenschappen in Judea & Samaria en in oud-Jeruzalem een obstakel voor de vrede. Ami Horowitz reisde door de Palestijnse gebieden in Judea & Samaria om te kijken of de beweringen van John Kerry waarheid bevatten, met name dat de IsraŽliŽrs de bewegingsvrijheid van de Palestijnen beperken.Met een Palestijnse chauffeur en een Palestijnse auto met Palestijnse nummerplaten trok Ami de baan op en legt hij volkomen ongehinderd honderden kilometers af door de Palestijnse gebieden. Ook de beruchte controlepost van Qhalandia stak hij meermaals over in beide richtingen. Aan die controlepost worden autoís voortdurend bestookt met stenen door Palestijnse jongeren. Een onthullend verslag. En wat bleek? John Kerry loog.

Kerry probeerde zijn beleid ten aanzien van IsraŽl te verdedigen

Bij zijn vertrek als minister van Buitenlandse Zaken, probeerde hij zijn beleid tan aanzien van IsraŽl te verdedigen ondanks zijn vele gemene aanvallen op de Joodse staat. In een afscheidsinterview met de zender CNN legde Kerry de Amerikaanse beslissing uit, om geen veto uit te spreken bij de stemming in de Veiligheidsraad over de anti-IsraŽlische resolutie, en waarom hij van mening is dat dit een vriendelijk gebaar was. Wij zijn bezorgd over IsraŽl als een Joodse en democratische Staat. Wij hebben voor IsraŽl meer gedaan, dan iedere regering voor ons.' Dat men daar in IsraŽl een andere mening over heeft mag duidelijk zijn. Premier Benjamin Netanyahu noemde de vredesconferentie voor het Midden-Oosten in Parijs; Ďeen van de laatste stuiptrekkingen van de oude wereld. De wereld van morgen zal anders zijn en dat is heel dichtbij', zei Netanyahu, in een duidelijke verwijzing naar de beŽdiging van Donald Trump als de volgende president van de Verenigde Staten.

Wat velen niet weten is dat John Kerry lid is van de uiterst occulte Skull&Bones samenzwering. Onder de prominente leden van deze satanische beweging bevindt zich ook de voormalige Amerikaanse president George W.Bush.

John Kerry links en George W.Bush, ingewijd in de Skull&Bones mysteriŽn.

 

De doelstelling van de Orde is net als van de vele andere samenzweringen het oprichten van een Nieuwe Wereldorde. En van dit griezelige clubje maakt ook John Kerry deel uit. ďHet is zo geheim, dat wij er niet over kunnen pratenĒ, zo vertelde George W.Bush tijdens een interview met NBC News.

 

Hij is niet meer in functie als minister van Buitenlandse zaken maar John Kerry demoniseert IsraŽl nog steeds

Tijdens een conferentie op 7 november 2017 in Dubai beschuldigde hij IsraŽl gebrek aan, en zei dat de Joodse staat geen vrede met de Palestijnen wil. ďEr is momenteel geen goed leiderschap in IsraŽl zo beweerde hij. De waarheid is dat de vredesonderhandelingen keer op keer faalden vanwege de onwil van Mahmoud Abbas en trawanten. Hij hemelde de Palestijnse terreurleider op en beweerde dat ďde Palestijnen buitengewoon goed werk hebben verricht door zich te blijven inzetten voor geweldloosheidĒen dat terwijl ze dagelijks geweld promoten en volgelingen aanzetten tot moordaanslagen op onschuldige IsraŽlische ook wel bekend als de ďmessenintifadaĒ. De conferentie in Dubai, werd bijgewoond door het IsraŽlische parlementslid Ayman Odeh, voorzitter van de Joint List factie in de Knesset, evenals door oppositieleider parlementslid Yitzhak Herzog (Arbeidspartij) die aanwezig waren via videoconferentie.

John KerryDe voormalige trekpop van Barack Hussein Obama John Kerry.

De woordvoerder van het kantoor van IsraŽls premier reageerde als volgt op het bericht:ďPremier Netanyahu blijft zich krachtig opstellen ten aanzien van de veiligheid en de nationale belangen van de staat IsraŽl, zelfs als degenen die hem probeerden gevaarlijke concessies te doen en daar niet in slaagden, dat niet leuk vonden. De reden waarom er geen vrede is, is in de allereerste plaats de Palestijnse weigering om IsraŽl te erkennen binnen om het even welke grenzen. Zelfs nu vervolgen ze de Britse regering over de Balfour Verklaring. Het is jammer dat John Kerry dit nog niet heeft begrepen.Ē Voormalig minister van Defensie Moshe Yaíalon antwoordde op de uitspraken van John Kerry via Twitter. Verwijzend naar de uitspraken die hij deed die uitlekten in 2014 en waarin hij Kerry beschreef als ďobsessief en messianiekĒ in zijn ijver om een vredesakkoord te forceren:ďWat ik denk over John Kerry, zijn politiek initiatief en zijn Ďveiligheidsplaní is al gelekt door een journalist. Om de IsraŽlische regering de schuld te geven voor het torpederen van het proces, toen Abbas nooit aan de onderhandelingen wilde deelnemen en de deur dichtsloeg in de gezichten van Kerry en Obama, dat is een schadelijke verdraaiing van de feiten!Ē

De linkse krant Haaretz publiceerde in juni 2017 een belangrijk onderzoeksverslag over de onderhandelingen tussen IsraŽl, de VS en de Palestijnen in 2013 en 2014. Uit het rapport blijkt dat Netanyahu een raamwerk, gecreŽerd door John Kerry en zijn team, heeft goedgekeurd dat zou geresulteerd hebben in de oprichting van een Palestijnse staat, gebaseerd op de pre-1967 lijnen met inbegrip van een landruil. Toen het voorstel aan Mahmoud Abbas werd voorgelegd, verwierp hij het boos. Toen Kerry terugkeerde met een ietwat zoeter smakend aanbod dat tegemoet kwam aan de zorgen van Abbas Ė zonder daar vooraf de IsraŽliŽrs over te consulteren Ė heeft Abbas daar nooit op geantwoord en liet hij de gesprekken uitdoven. Het bewijst dat Netanyahu veel flexibeler is in de richting van een tweestatenoplossing dan welke verslaggever ooit heeft geschreven. Het bewijst dat Abbas onverzettelijk en ongeÔnteresseerd is in vrede, en dat nooit is geweest.

John Kerry wilde dit niet vernoemen toen hij lafhartig IsraŽl, en alleen IsraŽl, ertoe gedwongen heeft om nog meer concessies te doen, ook al kent hij de waarheid. Noch rechtse noch linkse websites willen toegeven dat Netanyahu bereid was om offers voor de vrede te brengen vergelijkbaar met wat Olmert en Barak bereid waren te doen, en aanzienlijk meer dan wat Yitzchak Rabin bereid was te doen.

Terug naar: Inhoud