Is een derde wereldoorlog onafwendbaar?

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 25 augustus 2014) (laatste bewerking: 16 november 2021)

Diverse deskundigen waren van mening dat na beëindiging van de 2e Wereldoorlog, nooit meer een dergelijk drama zou plaatsvinden, maar de meningen zijn inmiddels drastisch veranderd vanwege het toenemende aantal conflictgebieden in de wereld. Maar hoe anders is het allemaal gelopen. Zo is de Verenigde Staten sinds de Tweede Wereldoorlog bij 81% van alle conflicten in de wereld militair betrokken geweest. Daarbij kwamen direct 6 miljoen mensen om het leven, en indirect zelfs ruim 30 miljoen waarvan circa 90% (!) onschuldige burgers. ‘Wij kwamen, wij zagen, hij stierf,’ lachte Hillary Clinton de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken onder oorlogspresident Barack Hussein Obama na de door Washington geleide aanval op het Libië van Moeammer Gadhaffi. Het stabielste en een van de meest welvarende landen van Afrika werd in korte tijd in een puinhoop veranderd en door steun aan islamitische terreurgroepen in totale chaos gestort, omdat Gadaffi weigerde te buigen voor het Amerikaanse oliedollar dictaat. Naar schatting vielen er enkele duizenden doden door de illegale interventie.

Het aantal conflicthaarden neemt hand over hand toe waarbij de gruwelijkste moordpartijen het menselijk bevattingsvermogen overstijgen. Islamitische barbaren laten zien dat de islam maar één doel heeft: door middel van het zwaard de wereldheerschappij te bemachtigen. Daarnaast is de toonzetting tussen de wereldleiders dreigend en oorlogzuchtig. De toenemende spanningen tussen bijvoorbeeld het westen en Rusland is verontrustend. De verantwoordelijke politici houden de bevolking voor dat het allemaal wel weer goed komt, maar wanneer we de Bijbelse profetieën en het boek Openbaring goed verstaan, zal dat pas gebeuren ná de terugkomst van de Here Jezus. De wereldleiders die thans de dienst uitmaken hebben de Bijbel uit hun denkwereld verbannen, en zijn gezien hun handelen duidelijk onder invloed ‘van de vader der leugen’ terecht gekomen. Ze menen het volste recht te hebben de hele wereld naar hun hand te zetten.

Volgens de Amerikaanse overheid ,,mag een mogendheid nooit zo sterk worden dat ze de Amerikaanse overheersing in het gedrang kan brengen. Het Pentagon heeft in juni de ‘Nationale Militaire Strategie van de Verenigde Staten in 2015’ gepubliceerd. Hierin vormen niet langer de terroristen de grootste bedreiging voor Amerika en zijn bondgenoten, maar Rusland, en daarnaast overigens alle andere landen die niet willen buigen voor de eisen van Washington. Het Pentagon focust zich op met name Rusland, China, Noord Korea en Iran. Rusland is echter met afstand het voornaamste doelwit.Klaarblijkelijk kunnen de Amerikanen zich zonder oorlogen en nieuwe veroveringstochten niet ‘veilig’ voelen.

De Verenigde Staten kennen zich het recht toe preventieve aanvallen te lanceren tegen landen met "vijandige bedoelingen"… Begin oktober 2016 waarschuwde generaal Mark Milley, stafchef van het leger voor de ‘totale vernietiging’ van alle vijanden die de VS in de weg staan, waarbij hij Rusland, China, Iran en Noord Korea bij name noemde. ‘Vergis jullie niet: Wij zullen jullie stoppen en jullie harder raken dan ooit tevoren.’ Het volgende grote conflict zal volgens hem ‘zeer dodelijk zijn, erger dan ons leger ooit heeft meegemaakt, althans niet sinds de Tweede Wereldoorlog.’ Hij voegde daaraan toe dat deze nieuwe (wereld)oorlog ook ‘in zeer dichtbevolkte gebieden’ uitgevochten zal worden. ‘Vergeet niet dat wij nu de capaciteit hebben en zullen behouden om razendsnel toe te slaan. Wij zullen iedere vijand vernietigen, waar en wanneer dan ook.’ Milley maakte tevens duidelijk wat het toekomstige strijdtoneel van de Derde Wereldoorlog zal zijn door een Russische official te citeren: ‘Rusland kan nu een conventionele oorlog in Europa voeren, en winnen.’

Een mogendheid wordt als vijandig beschouwd zodra ze zich niet onvoorwaardelijk onderwerpt aan de dictaten van Washington zoals gebeurd is in Libië en Syrië en thans het geval is met Rusland. Het is verontrustend te zien hoe het westen bezig is Rusland in een hoek te duwen. Amerika zal niet wachten tot landen een ‘echte dreiging’ vormen, het zal met een preventieve oorlog, elke mogelijke rivaliteit in de kiem smoren, desnoods met het gebruik van kernwapens. Volgens de Amerikaanse politicus Ron Paul heeft het Amerikaanse Congres op 4 december 2014 zelfs een wetgeving aangenomen die Washington een vrijbrief geeft een Derde Wereldoorlog te beginnen. De resolutie  is goedgekeurd door 98% van de Afgevaardigden en 100% van de leden van de Amerikaanse Senaat. Het lijkt er op dat Washington bewust aanstuurd op een oorlog met Rusland. 

In hun machtswellust en arrogantie houden ze geen enkele rekening van de God van de Bijbel. Ze denken onkwetsbaar te zijn maar zullen gaan ervaren dat de God hun plannen zal verijdelen, en een oordeel over hen zal uitspreken die zijn weerga niet kent. Ze hebben geen rekening willen houden met dé Macht die hun macht vele malen zal overtreffen. God heeft een rechtszaak tegen hen aangespannen. Zelfs christenen zijn in hun denken zó beïnvloed, dat zij niet eens meer de boodschap van de Bijbelse profeten over de laatste fase van het huidige wereldbestel serieus nemen. Men ziet niet dat het fysieke herstel van de vijgeboom (Israël) zoals door de Here Jezus is aangekondigd, in 1948 is begonnen en dat ook alle andere bomen (de volken rondom Israël) weer tot leven zijn gekomen.” (Lucas 21:29-31)

Bemoeienis van het Westen met de crisis in de Oekraïne

De zogenaamde 'revolutie' in Oekraïne is niets anders dan een door het Westen georganiseerde en door de NAVO gesteunde fascistische coup om het land te annexeren en binnen de Westerse invloedssfeer te brengen. Het begon allemaal met het door Washington geregisseerde omverwerpen van de democratisch gekozen regering en het vervangen daarvan door een stel geselecteerde lakeien. Eerst werd de ongekozen Areniy Yatsenyuk op de troon in Kiev gezet en direct door de leiders in Washington en Brussel erkend.

 Areniy Yatsenyuk en zijn opdrachtgever

Ook bleek Petro Poroshenko niets anders dan een Amerikaanse mol. Al in 2006 bleek hij voor de Amerikanen de ideale man. Een geheim onderschept telegram uit 2006 refereert aan Poroshenko. Uit andere onderschepte telegrammen blijkt dat hij door de jaren heen optreedt als informant voor Amerika en hen allerlei vertrouwelijke informatie toespeelt. Hij voorzag de Amerikaanse overheid van strategische informatie die later gebruikt zou worden voor de staatsgreep tegen Victor Janoekovitsj.

Tijdens de crisis op de Krim, heeft de Russische president Poetin overwogen kernwapens in staat van paraatheid te brengen.„We waren er klaar voor om dat te doen”, zo meldde de Moscow Times over die eventuele stap. „Het gebied is ons terrein, er leven Russen en zij waren in gevaar. We kunnen ze niet alleen laten.”Poetin zei dat hij de Verenigde Staten en de Europese landen had gewaarschuwd zich niet met de situatie te bemoeien. De wil om de kernwapens in staat van paraatheid te brengen moest die waarschuwing kracht bijzetten. ,,Ik denk dat daardoor niemand wilde dat het een mondiaal conflict zou worden'', aldus Poetin.

Nadat de Krim, na een referendum van de bevolking zich uitsprak voor aansluiting bij Rusland, heeft Poetin, daar ogenblikkelijk gehoor aan gegeven en het schiereiland aan Rusland toegevoegd. Dit mede vanwege Washingtons plan, Rusland van zijn marinebasis in Sebastopol aan de Zwarte Zee te beroven. Toen dat mislukte liet Obama Amerikaanse raketten in de Oekraïne opstellen en deze richten op Moskou. Ook stuurde hij Amerikaanse jachtbommenwerpers naar de Baltische landen en naar Polen en slagschepen naar de Zwarte Zee, nabij de Russische marinebasis in Sebastopol.

 

Obama beschuldigde Rusland ervan bij de strijd in het oostelijk deel van de Oekraïne betrokken te zijn maar er bestaan overduidelijke bewijzen dat ook Washington bij dit conflict betrokken is. Dat blijkt bijvoorbeeld uit deze reportage waarin zwaar bewapende leden van Academi  (voormalig Blackwater) zijn gefilmd in de stad Donetsk, in het pro-Russische zuiden en oosten van het land. Ze zijn gekleed in het uniform van de speciale Oekraïnse politie eenheid Sokol en worden onder meer ingezet om pro- Russische betogers te provoceren, maar ook bij oorlogshandelingen. Volgens een verklaring van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn leden van Academi ook actief in de regio Slovjansk. Dit bericht wordt bevestigd door ‘Bild am Sonntag’. Volgens deze krant zijn er in deze regio zo’n 400 zwaar bewapende Academi actief. De krant baseert zich op berichten van de Duitse inlichtingendienst BND. Academi weerspreekt de berichten maar uitgerekend de Amerikaanse geheime diensten hebben zelf de geheime inzet van hen in de Oekraïne bevestigd. Ook meldt ‘Bild am Sonntag’ dat er agenten van de CIA en het FBI aanwezig zijn om het bewind in Kiev te adviseren hoe ze de rest van het land stevig in hun greep kunnen houden. Daarnaast zijn er een hele serie huurlingen actief die zowel aan de kant van de Oekraïne vechten als aan de kant van de Russische separatisten.

 

CIA-logo

De Russische leiders kijken met steeds meer wantrouwen naar het westen.  Het lijkt er op dat zowel Washington als Brussel er geen enkel belang bij hebben om tot een oplossing te komen met de Russische regering. Ze waarschuwen Rusland niet de vergissing te maken een oorlog met de Oekraïne te forceren terwijl ze zelf op een oorlog uit lijken te zijn. Sergei Glaziev, de adviseur van Vladimir Poetin, zegt in deze video zich erover te verbazen dat de Europese regeringsleiders zonder nadenken de instructies uit Washington opvolgen, zonder dat ze beseffen wat de impact daarvan is. ,, Het volgen van de Amerikaanse koers is strijdig met het Europese belang en kan in potentie uitmonden tot een ernstig conflict dat de relatie tussen Rusland en Europa op het spel zet” aldus Glaziev. Mikhail Emelyanov, een Russische parlementariër, werd op 20 december 2014 geciteerd: “Rusland kan niet rustig toekijken als Oekraïne uitgerust wordt met de meest moderne en dodelijke Amerikaanse wapens. In dit geval moeten we tonen niet zwak te zijn. De situatie is zéér ernstig. Afgaande op de Amerikaanse bedoelingen willen zij Oekraïne omzetten in een gevechtsplatform tegen Rusland”.

Rusland is het getreiter van het Westen meer dan zat

In het ‘Russian Prevention Action Act 2014’ roept de Amerikaanse regering op om de Oekraïne te bewapenen, gezamenlijke militaire oefeningen met onder andere, Georgië, Moldavië en Azerbeidzjan te organiseren, meer geld aan de NAVO uit te geven, en 10 miljard dollar uit te trekken om zich te mengen in de binnenlandse Russische politiek, met als doel uiteindelijk de regering Poetin ten val te brengen. Dat de Russische leider het niet zover zal laten komen, mag duidelijk zijn. Het lijkt er op dat het westen met hun arrogantie een grens hebben overschreden die ernstige gevolgen kan hebben want Poetin is de expansiedrift van het Westen meer dan zat en spreekt van een  “extreem gevaarlijke situatie” waarin niemand meer veilig is. Hij is nooit een vriend van het westen geweest.

Na het ineenstorten van de Sovjet Unie, dacht de wereldbevolking dat de wereld er veel beter op was geworden. Van de beide wereldmachten was alleen de Verenigde Staten overgebleven. En inderdaad domineerde de Verenigde Staten een aantal jaren de wereldpolitiek. De hele wereld heeft kunnen zien wat voor chaos en ellende ze daarbij veroorzaakt hebben. In werkelijkheid is de Koude Oorlog nooit echt over geweest. De voormalige KGB (Russische geheime dienst) is machtiger dan voorheen. Er opereren meer Russische spionnen in het westen dan gedurende de Koude Oorlog! Geholpen door olie en gas, stromen de miljarden roebels de schatkist binnen.

Tijdens de Internationale Veiligheidsconferentie in Munchen in 2007, waarschuwde  Poetin de Westelijke leiders, dat de wereldwijde Amerikaanse bemoeizucht en agressieve expansie, de wereld dichterbij de Derde Wereldoorlog heeft gebracht dan ooit tevoren. Poetin beschuldigde de Verenigde Staten ervan haar grenzen op bijna elk terrein te hebben overschreden en sprak van een “extreem gevaarlijke situatie” waarin niemand meer veilig is. Poetin: ,,De éénpolige wereld van de VS heeft oorlog, verwoesting en onveiligheid gebracht.” De betrekkingen tussen het Westen, met Amerika voorop, en Rusland zijn tot een bedenkelijk laag punt gedaald. De veiligheidsraad van de Russische president Poetin presenteerde een document waarin onder andere stond dat de Amerikaanse militaire superioriteit wordt gezien als de basis van het voortdurende een anti Rusland beleid. Met andere woorden: “Rusland heeft de Verenigde Staten bestempeld als potentieel gevaarlijk voor de nationale veiligheid.” Rusland accepteert niet langer dat alle belangrijke wereldbeslissingen alleen door Amerika en bondgenoten worden genomen, maar dat het Kremlin heeft besloten dat ze daar zelf een prominente rol in willen spelen. Hillary Clinton verklaarde in mei 2013 publiekelijk dat Poetin geen ziel bezit,  dat het afgelopen moet zijn met Rusland en China die klaarblijkelijk geen enkele prijs betalen voor het steunen van het regime van de Syrische president Assad, die hoe dan ook dient te verdwijnen. Poetin reageerde als volgt, klik hier. 

Volgens Russische militaire deskundigen heeft Washington een veroveringsplan ontwikkeld wat inhoud dat Amerika streeft naar wereldwijde alleenheerschappij en indien nodig dit met agressieoorlogen te willen realiseren. Volgens een rapport van de huidige Russische Geheime Dienst (FSB) gaat het om een oorlog op alle continenten. Deze plannen dateren al uit 1998. De RussischeTV journalist Dmitry Kiselyov zegt dat wanneer Washington mocht besluiten Rusland met kernwapens aan te vallen, Rusland als antwoord de Verenigde Staten in een “radioactive aslaag” zal veranderen. Aleksandr Dugin die bekend staat als ‘Putins Brain noemt de Verenigde Staten ‘het rijk van de Antichrist’. Rusland kan in Dugins ogen dan ook maar één ding doen: ‘Het Amerikaanse Imperium vernietigen’.

Volgens de (gepensioneerde) Russische kolonel en voormalig woordvoerder van het ministerie van Defensie Viktor Baranetz, verbergt zijn land kernraketten in de zeebodem voor Amerikaanse kust. Baranetz reageerde onder andere op de door Trump aangekondigde verhoging van het defensiebudget met $ 54 miljard – geld dat de nieuwe president onder andere weghaalt bij allerlei dubieuze klimaatprojecten die door de regering Obama werden opgestart. Fake nieuws of juist niet – woordvoerder van het Kremlin Dmitry Peskov verklaarde dat hij het verhaal van kolonel Baranetz ‘op zijn zachtst gezegd vreemd’ vond, en ‘dat daarom niemand dit serieus moet nemen.’ Desondanks vragen sommigen zich af wat het Russische spionageschip een maand geleden op slechts 50 kilometer afstand van de dichtbevolkte Amerikaanse oostkust deed, vlakbij de belangrijke onderzeeërbasis van de Amerikaanse marine.

Doelen VS binnen vijf minuten in nucleaire as

Vladimir Poetins grootste propagandabaas op de staats-tv, Dmitri Kiseljov, heeft Washington onomwonden laten weten dat Rusland met zijn nieuwe supersonische Tsirkonraket Amerikaanse doelen binnen vijf minuten in de nucleaire as kan leggen. “Op dit moment bedreigen we niemand”, sprak de Rus op 24-02-2019 in het veelbekeken programma Vesti Nedeli (Nieuws van de Week) waarin de Amerikaanse plannen ter sprake kwamen om nucleaire wapens voor de middellange afstand in Europa te plaatsen. President Trump had zich eerder uit het INF-verdrag dat zoiets decennialang verbood, teruggetrokken. Kiseljov stond voor een kaart met daarop strategische doelen zoals het Pentagon, andere militaire bases maar bijvoorbeeld ook de presidentiële buitenresidentie Camp David. De ronduit agressieve tv-uitzending komt koud een week nadat Poetin bij zijn jaarlijkse troonrede voor de beide kamers van het parlement Trump dreigde dat indien Washington kernraketten in Europa plaatst hij zal komen met „asymmetrische maatregelen”.

Dmitri Kiseljov

Volgens Poetin zet Trump met zijn terugtrekking uit het INF-verdrag, dat dateert uit de Koude Oorlog, de internationale veiligheid op het spel en vormt hij daarmee voor Rusland een regelrechte bedreiging. Kort daarop zei Poetin dat Rusland militair klaar is voor een ’Cubacrisis-achtige’ confrontatie, doelend op de gebeurtenissen in 1962, toen de wereld op de rand van een atoomoorlog balanceerde omdat de toenmalige Sovjetleider Nikita Chroesjtsjov de door hem op Cuba geplaatste atoomraketten niet wilde weghalen en president John F. Kennedy dreigde met vergelding.

NAVO niet opgewassen tegen nieuwe Russische wapens

De militaire topanalist Andrei Martyanov schetst in zijn boek ‘The (Real) Revolution in Military Affairs’ een ontluisterend beeld van de werkelijke krachtsverhoudingen tussen de NAVO en Rusland. De Russen hebben volgens hem met hun veel beperktere financiële middelen vol ingezet op het ontwikkelen van zeer geavanceerde raketten, waarmee ze inmiddels ver op het Westen voorlopen. De NAVO, inclusief de VS, is op dit moment volkomen onverdedigbaar tegen die wapens, en zou een Russische verrassingsaanval niet eens zien aankomen. De afgelopen tientallen jaren zijn de Amerikaanse strijdkrachten ten opzichte van Rusland in een onafgebroken neerwaartse spiraal van afnemende militaire capaciteiten beland. Bestaande subsonische maritieme kruisraketten vormen al een grote bedreiging, maar nu ziet de NAVO zich ‘in een zeer vijandige elektronische omgeving’ geconfronteerd met supersonische Russische P-800 Onyx en Kalibr-klasse M54 kruisraketten.

De Russische luchtmacht beschikt ook over een grote troef bij toekomstige luchtgevechten: gevechtsvliegtuigen van het beproefde type Su-35 worden nu met uiterst moderne supersonische raketten van het type R-37M bewapend. De nieuwe projectielen zijn in staat om luchtdoelen op een afstand van meer dan 200 kilometer binnen enkele seconden te raken. Dat deelde de Russische krant “Izvestia” onder verwijzing naar bewapeningskringen mee.

Onlangs testten de Russen de hypersonische Mach-10 Kinzhal raket. ‘De bestaande anti-raket defensie van de Amerikaanse marine is niet in staat om deze raket neer te schieten, zelfs al zou die al worden gedetecteerd.’ De Kinzhal heeft een bereik van 2000 km., waardoor de vliegtuigen die deze raket kunnen afschieten –de MiG-31K en de TU-22M3M- ‘onkwetsbaar zijn tegen de enige defensie die een Amerikaanse vliegdekschip strijdgroep heeft: gevechtsvliegtuigen.’De Kinzhal werd al met succes ingezet in Syrië. Vanaf een afstand van 1000 kilometer wist de raket onder slechte weersomstandigheden een doelwit ter grootte van een Toyota Corolla te vernietigen. Daarmee werd de grootste nachtmerrie van de NAVO, namelijk volslagen weerloze command-and-control centra in Europa, werkelijkheid.De Amerikaanse generaal en top-Pentagon official John Hyten, vicevoorzitter van de Gezamenlijke Stafchefs, erkende dat de VS ook ‘geen bestaande afweermaatregelen’ heeft tegen de hypersonische Mach-27 Avangard, waardoor alle Westerse raketafweersystemen in één klap nutteloos zullen worden gemaakt.

In februari 2019 testte Rusland de subsonische kruisraket Petrel. Deze raket heeft een nucleaire aandrijving, kan maandenlang continu in de lucht blijven en heeft een onbeperkt bereik, waarmee het volgens de topanalist het ultieme ‘vergeldingswapen’ is. Volgens Martyanov hebben de Amerikaanse beleidsmakers veel te lang vertrouwd op hun ingebeelde militaire hegemonie, terwijl de echte technologische revolutie in Rusland –en in iets mindere mate ook in China- plaatsvond. De nieuwe wapens garanderen het Kremlin een ‘gegarandeerde (totale) vergelding’ tegen de VS en de NAVO. Ook de reeds bestaande Russische en Chinese ballistische raketten zijn inmiddels in staat om de Westerse afweersystemen te omzeilen, en ons totaal te vernietigen. Ook China kan zich na de miljarden aankoop van Russische S-400 raketafweersystemen uitstekend verdedigen tegen iedere Amerikaanse conventionele aanval. Verder hebben de Chinezen tal van (kruis)raketten die speciaal zijn ontwikkeld om bij verrassing Amerikaanse vliegdekschepen, militaire bases en ook het Amerikaanse vasteland te verwoesten.Een Derde Wereldoorlog zal voor het Westen daarom ‘op een catastrofe’ uitlopen.

In 2020 zijn ook de Russische S-500 en S-350 Vityaz operationeel geworden. Daarmee kunnen NAVO AWACS (radar/early warning toestellen) van grote afstand worden vernietigd, en mogelijk zelfs hypersonische (niet-ballistische) raketten. ‘Er bestaat geen gelijkwaardigheid tussen Rusland en de VS op terreinen zoals luchtafweer, hypersonische wapens, en in het algemeen de ontwikkeling van raketten, om maar een paar zaken te noemen,’ waarschuwt Martyanov. Kortom: het tijdperk dat de NAVO superieur was, en Amerika vrijwel onkwetsbaar, is definitief voorbij. 

Het ‘wapengekletter’ van Moskou doet de Amerikaanse regering twijfelen of de Russische leiders de strategische stabiliteit willen bewaren. ‘Wij willen Rusland niet de vijand maken, maar vergis u niet, de VS zal onze belangen, onze bondgenoten, de principiële internationale orde en de positieve toekomst die deze ons allen biedt, verdedigen.’De ferme taal van de minister werd kracht bijgezet door een onaangekondigde testlancering van een Trident-II ballistische raket vanaf de Ohio-klasse kernonderzeeër USS Kentucky voor de kust van Californië. Commentatoren wezen erop dat deze lancering niet toevallig ’s avonds plaatsvond, en daardoor door miljoenen mensen in onder andere Los Angeles werd gezien, gefilmd en gefotografeerd. Veel burgers in Californië, Arizona en Nevada schrokken van het indrukwekkende lichtschouwspel, en dachten met een UFO te maken te hebben.

De toon die de leiders in het Westen en Rusland uitslaan wordt steeds dreigender en de provocaties nemen toe. Russische militaire kopstukken sluiten een oorlog met de VS niet meer uit. Half september 2011 hebben Russische politici in de Doema een discussie gevoerd over de aanwezigheid van NAVO troepen in voormalige Sovjet Republieken. Dat is al langere tijd een doorn in het oog van Moskou. Het advies van de Russische volksvertegenwoordigers was dat Rusland haar aanwezigheid in vooral de zuidelijke republieken moet uitbreiden. Vooral de aanwezigheid van de Verenigde Staten in Kazakstan, Turkmenistan, Kirgizië en Afghanistan is voor de Russen een kwestie van grote zorg. In een taalgebruik dat doet denken aan de Koude Oorlog kondigde Poetin een herbewapening aan en bracht een nieuw IJzeren Gordijn ter sprake. Rusland heeft zijn grondgebied ‘heilig’ verklaard, en is niet bang voor een ‘onvermijdelijke’ militaire confrontatie met het Westen.

De (voormalige) Russische generaal Leonid Ivashov, vicepresident van de Academie voor Geopolitieke Zaken, heeft in een interview met de Pravda gezegd dat Rusland 'constant de Verenigde Staten moet bedreigen met tactische kernwapens. Zo moeten ze worden afgeschrikt - met de loop van het pistool op hen gericht.' Om deze woorden kracht bij te zetten, vliegen Russische nucleaire bommenwerpers langs de Amerikaanse en Europese kusten. Ze kunnen tot de aanval overgaan zodra ze daar de opdracht toe krijgen. Toen op 4 juli 2012 de Amerikanen hun Onafhankelijkheidsdag vierden, stuurden de Russen twee strategische nucleaire bommenwerpers richting Amerika. Ze drongen het territoriale luchtruim van de westkust van Amerika binnen, bij Californië. Het was al voor de tweede keer binnen twee weken dat dit soort bommenwerpers het luchtruim van Amerika binnendrongen.

Russische nucleaire bommenwerper, bewapend met zes nucleaire kruisraketten.

Op 9 juni 2014 kreeg de westkust van de Verenigde Staten bezoek van maar liefst vier bommenwerpers van het type Tu-95 Bear elk bewapend met zes nucleaire kruisraketten die vanaf grote afstand kunnen worden afgevuurd. Twee van de toestellen werden gespot in de buurt van Alaska en twee ruim 80 kilometer uit de kust van Californië. Ook bij Japan en bij de Amerikaanse basis op het eiland Guam worden steeds vaker Russische toestellen gesignaleerd. Tussen 29 juli en 7 augustus 2014 werd het Amerikaanse luchtverdedigingssysteem maar liefst 16 keer door Russische nucleaire bommenwerpers en andere militaire vliegtuigen getest. Volgens militaire deskundigen zijn dit geen trainingmissies zoals in sommige kringen is gesuggereerd maar hebben ze te maken met de sterk bekoelde relatie tussen Moskou en Washington. Gedurende de Koude Oorlog vlogen Sovjet bommenwerpers het Amerikaanse luchtruim binnen als voorbereiding op een eventueel militair conflict.

Ook diverse Europese landen krijgen regelmatig bezoek van deze Russische bommenwerpers, waaronder Nederland. Dat was het geval op 21 augustus 2014. Ook in maart en april dit voorjaar werden ze boven Nederlands gebied waargenomen. Rusland laat met deze provocaties zien volkomen lak te hebben aan de leiders in het Westen. Volgens een Russische militaire woordvoerder maken dit soort acties deel uit van ‘simulatieaanvallen op de vijand’.

Bestaat een atoomoorlog tot de mogelijkheden?

Volgens de Russische Gen. Nikolai Makarov chef van de Generale Staf  ‘kunnen locale en regionale omstandigheden leiden tot conflicten die tot een wereldwijde oorlog kunnen escaleren waarbij het gebruik van nucleaire wapens niet uitgesloten moet worden.’ Zo wijst hij op de expansiedrift van de NAVO richting oosten waardoor de kans op een confrontatie scherp is toegenomen. Dat is nu bijzonder actueel i.v.m. de crisis in de Oekraïne. Sergei Arutonov, hoofdredacteur van het Russische weekblad “Novij Den, zei in een interview:“We zouden spoedig te maken kunnen krijgen met een echte oorlog wanneer zich een groot aantal Amerikaanse soldaten en wapens in de Oekraïne bevinden. Als Amerikaanse soldaten op Russen schieten of als Russen door Amerikaanse wapens gedood worden, wat betekent dat? Het zou de uitbreiding van de operaties tot een echte oorlog tussen Rusland en Amerika kunnen betekenen.”Of het om reguliere Amerikaanse soldaten zou gaan, om gecamoufleerde Amerikaanse speciale eenheden of om gehuurde Blackwater-huurlingen zou daarbij geen rol spelen. Iedere soldaat, die geen Oekraïner is, zou als lid van het “NAVO-vreemdelingenlegioen” worden beschouwd, zoals president Poetin zei.Strategisch gezien zou iedere inmenging door de Verenigde Staten voor de huisdeur van Rusland een oorlogsdaad zijn, aldus de ervaren oorlogscorrespondent. De strijdkrachten van Rusland zouden volledig gemobiliseerd aan de grens staan. En dan wordt Arutonov duidelijk:“Als de Amerikanen niet snel uit de Oekraïne verdwijnen en niet snel een einde maken aan hun militaire ondersteuning van het fascistische regime, dan staat de wereld aan de vooravond van een grote oorlog, eentje met atoomwapens!”

Sinds Poetin op 7 mei 2012 weer de rol van president op zich heeft genomen, waait er een ijzige wind uit het oosten. Hij wordt door zijn politieke tegenstanders als dictator gezien, vanwege zijn onderdrukking van de persvrijheid en zijn harde optreden tegen betogingen en opstanden tegen het regeringsbeleid. Toch is hij bij veel Russen populair omdat hij stabiliteit, economische welvaart en zelfrespect heeft gebracht, na de chaotische jaren van Boris Jeltsin. Poetin is praktiserend lid van de Russisch-orthodoxe kerk. Deze kerk verkondigd onder meer de diepgewortelde vervangingstheologie dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen.

 

De geschiedenis heeft geleerd dat Rusland een van de meest antisemitische landen van de wereld is. Ook het vermoorden van Joden was in het verleden een regelmatig terugkerende bezigheid. Zo werden in 1918 in Jalta 900 Joden door antisemieten in zee verdronken. In datzelfde jaar werden in Sebastopol alle Joodse leiders vermoord en een jaar later kwamen tienduizenden Russische Joden in een serie pogroms om het leven. Het zwaartepunt lag echter met maar liefst 685 pogroms in de Oekraïne. De Sovjets besloten daar het Russische zionisme te vernietigen. Bovendien werden alle religieuze Joodse instellingen in de USSR opgeheven en hun bezittingen ( inclusief onroerend goed, zoals synagogen) in beslag genomen.

 

De in 1952 in Leningrad (later St.Petersburg) geboren Vladimir Vladimirovich Poetin.

De ster van Poetin schoot na het verdwijnen van de Jeltsin-kliek, als een komeet omhoog. In september 1999 bleek zijn populariteit na een opinieonderzoek slechts 2% te bedragen. Nauwelijks een paar maanden later werd hij tot president van Rusland gekozen. Omhooggeschoten van hoofd van de geheime politie naar de hoogste functie in Rusland. Om de chaos die de ‘clandemocratie’ van Boris Jeltsin had achtergelaten weer onder controle te krijgen wist hij met de sluwheid van een slang in korte tijd allerlei maatregelen en wetten door het parlement te jagen. Poetins belofte de bestuurlijke orde in Rusland te herstellen is door hem met voortvarendheid opgepakt. De macht die de regiogouverneurs van Jeltsin hadden gekregen, zijn volledig door hem aan banden gelegd en net als in het vroegere communistische en tsaristische tijdperk weer geheel door Moskou overgenomen.

De maatregelen die hij heeft genomen hebben hem de vrijheid gegeven om de staatsmacht nog verder te concentreren. Inmiddels reikt de lange arm van Moskou weer tot in alle uithoeken van het land. De oude dictatoriale tijden herleven in snel tempo. De contouren van een politiestaat zijn duidelijk zichtbaar. Alle macht en invloed zijn weer helemaal geconcentreerd in Moskou. Daarnaast wordt de Russische samenleving in een snel tempo gemilitariseerd; het militaire budget groeit en de nationalistisch en antiwesterse propaganda neemt hand over hand toe. Mensen in topposities zinspelen er telkens op dat bepaalde krachten in het Westen erop uit zijn Rusland te verzwakken. Ook de mensen in de straat kijken na de val van het communisme, nog steeds wantrouwend naar het Westen. Een veel gehoorde opmerking is: ,,Wij worden van alle kanten door het Westen omsingeld.” Door dit beleid zijn volgens Moskou de legers van de NAVO, nog nooit zo dicht bij een grootschalige oorlog tegen Rusland en China geweest wat hen ertoe kan verleiden zelf als eerste toe te slaan. De Russische generaal Yury Yakubov roept openlijk op Amerika en hun NAVO bondgenoten te benoemen als vijanden van Rusland en als zodanig de conditie vast te leggen waarin Rusland kan overgaan tot een nucleaire aanval op de 28 lidstaten van de NAVO i.v.m. de agressieve bedoelingen tegenover Rusland.

De nationale doctrine zegt dat wanneer Rusland, of een van haar bondgenoten, met bijvoorbeeld nucleaire wapens aangevallen mocht worden en haar bestaan in gevaar mocht komen, Rusland op dezelfde manier zal terugslaan. Al in 1997 verklaarde Rusland in het Nationale Veiligheid Concept dat de duizenden kernwapens van het land ‘gebruikt zullen worden als het bestaan van de Russische Federatie bedreigd wordt’ door een andere kernmacht of superieure militaire macht. In 2000 verlaagde Poetin in zijn militaire doctrine de drempel door te stellen dat Rusland ook bij een grootschalige conventionele aanval of dreiging kan reageren met kernwapens. Dat hield in dat Rusland ook als eerste zou kunnen aanvallen. Kort voordat hij zijn tweede ambtstermijn als president begon, verklaarde Poetin in een groot aantal toespraken dat Rusland nooit zijn strategische kernwapens zal opgeven, maar deze juist zal versterken.

Volgens Russische woordvoerders zal Moskou al haar technische capaciteiten gebruiken als de Verenigde Staten haar daar toe dwingt. Het huidige Russische leger is in ieder geval al niet zwakker dan dat van de voormalige Sovjet Unie, en in sommige gevallen zelfs sterker. De Russen hebben hun nucleaire bunkers alleen maar versterkt. Zij zeggen klaar te zijn een kernoorlog te overleven. Zo hebben ze ’s werelds grootste ondergrondse militaire stad gebouwd in de Yamantau-bergen in de Oeral. Dit complex heeft een oppervlakte van maar liefst 650 vierkante km. Het kan 60.000 personen huisvesten en bevat voldoende voedsel en water om de gehele ondergrondse bevolking maandenlang in leven te houden. Het is een ondoordringbare vesting die bestand is tegen een directe kernaanval. Dit Yamantau-complex is slechts één van 200 ondergrondse kernterreinen waarvan de meeste de laatste jaren drastisch uitgebreid zijn. Ze zijn klaar om een kernoorlog te overleven.

Steeds meer bekende conservatieve Amerikaanse presentatoren, bloggers, auteurs en analisten spreken de vrees uit dat Rusland mogelijk een nucleaire verrassingsaanval op de Verenigde Staten zal uitvoeren. Daarbij baseren zij zich onder andere op overgelopen (ex) Sovjet dissidenten die het Westen al jaren waarschuwen dat het Kremlin de Koude Oorlog nooit heeft opgegeven en nog altijd van plan is om Amerika te vernietigen en Europa te onderwerpen. De voormalige president Dmitri Medvedev en thans premier, dreigde in mei 2012 tijdens persconferentie rond het International Legal Forum in St. Petersburg indirect met een kernoorlog als 'bepaalde landen de soevereiniteit van Rusland in gevaar brengen door buiten de VN om militaire operaties tegen andere landen te beginnen of hen buiten internationale instellingen om sancties op te leggen.’ Dat is precies wat er thans gaande is!

Dmitri Medvedev en Vladimir Poetin

Hoewel hij het om diplomatieke redenen niet letterlijk noemde bedoelde hij overduidelijk maar één land: de Verenigde Staten. Sovjet overlopers waaronder Anatoly Golitsyn, een hooggeplaatste KGB’r, onder meer bekend van het boek 'The Perestroika Deception', waarschuwen al jaren -zowel vóór als na de zogenaamde val van het communisme- dat de Russische Geheime Dienst (FSB) en het Kremlin een langetermijnplan hebben om de Verenigde Staten stapsgewijs te destabiliseren en zo zwak te maken, dat het uiteindelijk vrijwel weerloos zal zijn tegen een gecombineerde Russische-Chinese militaire aanval. Volgens Golitsyn zal Rusland op zeker moment samen met China plotseling de Verenigde Staten aanvallen, Rusland via Alaska en China vanuit het Zuiden. Russische onderzeeërs doorklieven al geruime tijd de wateren langs de oostkust van de Verenigde Staten en de Chinezen aan de westkust.Toen Poetin het Russische leger in 2011 de opdracht gaf de staat van paraatheid in te voeren, sprak hij van “Prepare for Harmágedon“ (Bereid u voor op Harmágedon).

Atlantische Raad roept op Rusland te provoceren

De invloedrijke Atlantische Raad roept in een verklaring Oekraïne op om de Russische brug naar de Krim te saboteren, en om een vloot bewapende NAVO schepen uit te nodigen, letterlijk hopende dat de Russen daarop zullen schieten. En dat is precies waar de Atlantic Council op lijkt te hopen. Mocht de beschadiging of verwoesting van die kostbare verbinding nog niet voldoende zijn om Rusland tot een militaire reactie te provoceren, dan hebben de Westerse globalisten nog een andere suggestie: ‘Oekraïne moet de VS en de NAVO uitnodigen een vloot bewapende schepen naar Mariupol aan de Zee van Azov te sturen en Rusland oproepen om op de NAVO te schieten, of hen te verhinderen hun recht Oekraïense havens te bezoeken uit te oefenen.’ In de Raad van Bestuur van de Atlantische raad zitten onder meer, Wesley Clark, Colin Powell, David Petraeus, Robert Gates, Leon Panetta en de depopulatie extremist Henry Kissinger. Deze figuren verlangen dus van de Oekraïne om een of meerdere oorlogsdaden tegen Rusland te begaan, hopende dat er een militaire reactie komt, waar Moskou in de media dan ongetwijfeld de schuld van zal krijgen.

Volgens de Atlantische Raad heeft de Russische bevolking totaal geen belang bij een oorlog met het Westen en zou het Kremlin zo’n oorlog ook helemaal niet kunnen betalen. De journalist Andreas Richter noemt dat echter grote onzin, en schrijft dat een aanval op de brug of een NAVO interventie vanzelfsprekend militaire maatregelen van Rusland tot gevolg zal hebben. Een Russische regering die op dat punt nog toegeeft, zal volgens hem iedere steun van de bevolking verliezen. Hij noemt de radicaliteit waarmee de Atlantische Raad naar oorlog hunkert, zorgwekkend want een oorlog met Rusland kan buitengewoon slecht aflopen. 

De Britse (oud) generaal sir Richard Shirreff, tot 2014 de vicecommandant van de NAVO in Europa, is van mening dat het ‘zeer goed mogelijk is’ dat er een kernoorlog met Rusland uitbreekt. De Amerikanen willen Rusland uit de weg ruimen, omdat het land de machtigste blokkade vormt voor hun wereldwijde hegemonie, hun ‘Nieuwe Wereld Orde’. Om dat doel te bereiken is Washington bereid om Europa volledig in de as te laten leggen, aldus Shirreff.

Ook de voormalige Russische president Michail Gorbatjov, Vrijmetselaar en Nieuwe Wereld Orde activist, dreigt met een nieuwe wereldoorlog. Hij vindt dat er een socialistische (wereld)overheid moet komen die net als destijds in de voormalige USSR alles bepaalt en aanstuurt. De muur is omver gehaald omdat Gorbatsjov naar een totalitaire EUSSR, Rusland inclusief de Europese Unie wil. Het voormalige (socialisme/communisme) in Rusland moet als voorbeeld voor de hele wereld dienen.  Gorbatsjov citeerde daarbij letterlijk uit het plan van Lenin: 'Uit chaos ontstaan nieuwe vormen van leven.’ Uit KGB archieven bleek jaren geleden al dat de val van de muur vanuit Moskou werd aangestuurd, waardoor de door het Westen in de wind geslagen waarschuwingen van de eerder genoemde Sovjet overlopers dat 'perestrojka' een grote misleiding was, alleen maar bevestigd werden. Op 29 januari 2015 beschuldigde hij tijdens een interview met Interfax, de Verenigde Staten ervan Rusland in een nieuwe Koude oorlog op te dringen en waarschuwde opnieuw dat dit tot een nieuwe wereldoorlog kan leiden.

 

Michail Gorbatsjov

Washington geeft toe, dat Rusland slechts 15% van haar wapens (ICBM, s) nodig heeft om ongeveer 75% van de projectielen in de USA uit te schakelen. De Russen daarentegen hebben sterkere opslagplaatsen en ook mobiele lanceerinstallaties waardoor ze moeilijker te treffen zijn. De inlichtingendienst van de Amerikaanse luchtmacht heeft een rapport naar het Congres gestuurd met de mededeling, dat Rusland de grootste hoeveelheid op het land gestationeerde geleide projectielen klaar houd voor gebruik. Ook beschikken ze over een nieuwe granaat die door een geweer kan worden afgeschoten en sterk genoeg is om een gebouw met drie verdiepingen te verwoesten. Daarnaast heeft Rusland een nieuwe vacuümbom ontwikkeld, een artilleriewapen met de vuurkracht van een tactische atoomkop. Straaljagers, raketten en onderzeeërs rollen als nooit tevoren van de lopende band. De Russische staatstelevisie toonde op 10 september 2014 de geslaagde lancering van een nieuw type intercontinentale kernraket, de zogeheten Bulava. Dit atoomwapen heeft ruim honderd keer de kracht van de bom die in 1945 op Hiroshima viel. Volgens de Russen hebben deze kernraketten een bereik van tienduizend kilometer en worden ze als ‘ongeëvenaard en absoluut het meest geavanceerde nucleaire wapen van dit moment beschouwd’.Ze kunnen niet alleen vanuit silo’s, maar ook vanaf mobiele installaties worden gelanceerd. Een paar jaar eerder werden ook al tien van dergelijke projectielen in gebruik genomen.

De Moskouse krant Zavtra berichtte begin juli 2008 dat Rusland,, speciale, krachtige elektromagnetische pulsgenerators heeft ontwikkeld, die gebruikt kunnen worden in nieuwe types radarsystemen en de basis kunnen vormen van elektromagnetische wapens die het hele elektronische netwerk van een vijand onklaar kunnen maken.”Het gaat over ‘kinetische wapens’ en ‘gerichte energiewapens’. De voormalige Amerikaanse Republikeinse politicus Richard Bruce (Dick) Cheney die van 2001 tot 2009 de 46e Amerikaanse vicepresident was onder George W. Bush, waarschuwde voor een aanval met een EMP bom op Amerika  (elektromagnetische puls). Een aanval met een EMP bom kan catastrofale gevolgen hebben voor de Verenigde Staten en het land voor tientallen jaren lam leggen.

Strategisch partnerschap tussen Russen en Chinezen

China zal in de eindfase van het huidige wereldbestel een groot en indrukwekkend volk vormen en opkomen als een formidabele eindtijdmacht. Dat begint inmiddels op velerlei gebied zichtbaar te worden. Er doen zich profetische ontwikkelingen voor in het huidige China. China bouwt haar militaire macht sneller op dan de militaire analisten van de Amerikaanse inlichtingendiensten ooit voor mogelijk hebben gehouden. Afgevaardigden van defensie spreken van een onrustbarende ontwikkeling. De militaire opbouw is gigantisch en omhelst een serie hoogtechnologische wapens waarmee men welke tegenstander dan ook, een vreselijke slag kan toebrengen. Evenals in de tijd van de opkomst van Nazi-Duitsland, zijn er ook nu wereldleiders die hun ogen sluiten voor de massale bewapening van China. Peter W.Rodman schreef in een publicatie van “The Nixon Center” dat de Verenigde Staten denken de enige overgebleven supermacht op de wereld te zijn. Maar volgens Rodman dienen de Amerikanen op hun tellen te passen want in de afgelopen eeuwen zijn andere supermachten te gronde gegaan door zelfoverschatting of onoplettendheid. ,,Ook Japan heeft men destijds te weinig gewantrouwd” aldus Rodman.

China heeft militaire basis ingericht in de Indische oceaan, de Zuid-Chinese zee, de Straat van Malakka, het centrum van de Grote oceaan en het Caribisch gebied. Ze zijn overal bezig met het bouwen van bruggenhoofden. Henry Kissinger zei in april 2008 dat hij voorziet dat Rood-China een grote macht in het Verre-Oosten zal worden.

Op 12 oktober 2011 had Vladimir Poetin een ontmoeting met de voormalige Chinese president Hun Jintao om de vriendschap tussen beide landen nog eens te benadrukken. Jintao zei net als Poetin van mening te zijn dat de Verenigde Staten en de NAVO zich aan het voorbereiden zijn voor een wereldwijd gewapend conflict. Beide kernmachten hebben zich een tegenstander getoond van de Amerikaanse plannen voor een raketschild in de ruimte.

Hu Jintao, voormalig president van China van 2003 t/m 2013 enVladimir Poetin.

Reeds in juli 2001 hebben de Russen met de Chinezen een strategisch partnerschap gesloten. De gesprekken op hoog niveau tussen China en Rusland geven aanleiding tot grote ongerustheid onder de Westerse experts. In de Verenigde Naties is het al goed te merken dat de Russen en de Chinezen elkaar de bal toespelen, en het steeds vaker roerend eens zijn. Russen en Chinezen hebben al diverse gezamenlijke legeroefeningen achter de rug en hebben in bedekte termen gewaarschuwd, dat zij atoomwapens zullen gebruiken tegen de Verenigde Staten wanneer zij vinden dat hun belangen in gevaar komen. Het doel van de samenwerking is ook eventuele machtsuitbreiding van de westelijke allianties naar het oosten, doeltreffend te kunnen beantwoorden. De samenwerking omhelst ook militaire samenwerking ingeval er agressie dreigt tegen een van hen.

China heeft Amerika gewaarschuwd dat het tot een oorlog zou kunnen komen indien de Verenigde Staten mocht besluiten Taiwan (het vroegere Formosa) te hulp te komen bij een aanval van China. Washington heeft namelijk toegezegd Taiwan militair te zullen bijstaan indien het mocht worden aangevallen. China heeft een wet aangenomen die de leiders van het land een legale basis biedt voor een aanval op Taiwan. China ziet dit eiland nog altijd als een deel van China. Het Chinese leger houdt met regelmaat militaire oefeningen in de straat van Taiwan, een zee-engte tussen China en Taiwan. De Chinese generaal-majoor Zhu Chenghu, hoofd van de Chinese Nationale Defensie Universiteit, baarde op 16 juli 2005 opzien, toen hij zei dat China kernwapens tegen Amerika zal gebruiken indien er een militair conflict met Taiwan mocht uitbreken.

Amerikaanse militaire basis

Hoge officieren van de Chinese landmacht en marine houden rekening met een grootschalige militaire confrontatie en alle legeronderdelen zijn er op gericht het bij verrassing te kunnen uitschakelen van Amerika. De Amerikaanse defensiegigant General Dynamics voorspelt dan ook dat China op zeker moment een preventieve aanval op de VS zal uitvoeren. 'De Amerikanen zullen erop moeten rekenen dat honderden steden door ons worden vernietigd, en wij zullen ons voorbereiden op de vernietiging van al onze steden ten oosten van Xian (centraal China).' China bezit circa 400 atoomwapens en intercontinentale raketten waarmee alle landen in de wereld binnen hun bereik liggen. Op 9 januari 2014 heeft China een nieuwe hypersonische raket (WU-14) getest die de Amerikaanse raketafweer te snel af zou kunnen zijn.

Peking stookt de mensen op tegen de Verenigde Staten zegt Joseph Perkins in “The Schwarz Report”, waarin hij refereert aan twee in “The Washington Times” gepubliceerde rapporten, afkomstig van het Pentagon en de “U.S.China Security Commission”. Amerikaanse officials reageerden met verbijstering op de felle nationalistische retoriek in de Chinese media en op het internet. 

Tijdens het bezoek van Barack Hoessein Obama aan China in 2009 spraken diplomaten van een 'ijzige' persoonlijke sfeer tussen Obama en de toenmalige Chinese president Hu Jintao. Obama zou zelfs ronduit zijn vernederd.

Obama bij de Chinese muur

Er was geen enkele sprake van de oppervlakkige vriendelijkheid die eerdere Amerikaanse presidenten wél hadden ervaren bij hun bezoek aan China. Hu Jintao weigerde verder ook maar een seconde Obama's pleidooi voor een devaluatie van de Chinese munteenheid te overwegen. De Chinese leider deed slechts wat vage toezeggingen om samen te werken op het gebied van klimaatverandering. Maar drie weken later liet hij de Amerikanen tijdens de klimaatconferentie die in december 2009 onder auspiciën van het in Geneve zetelende Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties, in Kopenhagen plaatsvond, volkomen in de kou staan.

Om de Chinezen nog wat extra te irriteren heeft Obama zijn handtekening gezet onder een Executive Order die verstrekkende gevolgen kan hebben voor de Amerikaanse relatie met China. Deze Executive Order heeft te maken met het in beslag nemen van bezittingen, onroerende goederen en land van mensen en/of instanties die het democratische proces in de Oekraïne ondermijnen en/of acties uitvoeren zonder de toestemming van de regering van de Oekraïne die het gezag ondermijnen of zij die hieraan meehelpen. China heel duidelijk publiekelijk de kant van Rusland gekozen in het conflict over de Oekraïne. Sommige mensen in Amerika zien dit als een verkapte oorlogsverklaring aan China. Want op het moment dat China zal beseffen dat zij al hun onderpanden kwijt zijn en ook alle andere bezittingen in Amerika waar het de afgelopen jaren zwaar in heeft geïnvesteerd, dan zullen ze niet blijven afwachten, maar komen halen waar ze recht op hebben. Het is hoe dan ook een vreemde en bizarre Executive Order, die wederom laat zien dat Obama een koers aan het volgen is die dramatische gevolgen kan hebben.

In november 2010 ontstond het nodige oproer over een onbekende raketlancering voor de kust van Californië en een dag later boven New York. Daar werd een object gefilmd dat zeker 13.000 km. per uur moet hebben gevlogen en verdacht veel leek op een raket. 

Veel onafhankelijke experts zijn het er over eens dat de raketlancering bij Californië afkomstig moet zijn geweest van een Chinese onderzeeër. Naast dit voorval werd de Amerikaanse marine onaangenaam verrast door het plotselinge opduiken van een Chinese Song-klasse onderzeeër, precies tijdens een oefening rond het vliegdekschip USS Kitty Hawk ten zuiden van Japan. Volgens een woordvoerder van de NAVO zijn de Amerikanen behoorlijk geschrokken van het feit dat China klaarblijkelijk al zulke moderne onderzeeërs heeft dat het -zonder op te vallen,  vliegdekschepen kan benaderen- en in potentie zo kan vernietigen.

De Britse ex-premier Tony Blair vind dat het Westen zijn meningsverschillen met Rusland en China achter zich moet laten en zich moet richten op de groeiende dreiging van de radicale islam. Het Westen moet Rusland en China de hand reiken om samen de strijd aan te binden met islamitische extremisten, aldus Blair. Volgens Blair moet het aanpakken van een „geradicaliseerde en gepolitiseerde vorm van islam” de absolute prioriteit zijn. Een merkwaardige uitspraak want juist onder Blairs leiding is het gedachtegoed van de multiculturele samenleving en de politieke correctheid uitvoerig uitgedragen en heeft de islam een enorme vlucht genomen in Groot-Brittannië. Juist onder zijn leiding is de Britse regering beschuldigd van opzettelijke zelfvoldaanheid die gevoed wordt door blinde volgzaamheid van het multiculturalisme. De mislukte immigratiepolitiek van de voormalige Labourregering onder Tony Blair is verantwoordelijk voor de huidige toestanden. Over structurele oplossingen hield Blair zich op de vlakte.

Mini kernbommen op Amerikaanse onderzeeërs

Op 4 februari 2020 meldde het Pentagon dat het “mini-kernbommen” had gestationeerd op een onderzeeboot uit de Ohio-klasse. De Ohio-klasse is om de “tweede slag” capaciteit van de VS veilig te stellen. Dit betekent dat – mocht de VS nucleair worden vernietigd – deze onderzeeërs de tegenstander nog steeds kunnen vernietigen in een nucleaire tweede aanval. Daartoe zijn de 18 onderzeeërs uitgerust met maximaal 24 intercontinentale raketten, die elk acht kernkoppen kunnen dragen. Dit zijn grote kernkoppen met een explosieve kracht tot 100 kiloton. Ter vergelijking, de Hiroshima bom had een explosieve kracht van 13 kiloton. In 2019 ontwikkelde de VS een nieuwe mini-kernbom, de W76-2, die een explosieve kracht heeft van “slechts” 5-6 kiloton, nog niet eens half zo krachtig als de Hiroshima-bom. Deskundigen vrezen dat deze bommen de remmingsdrempel voor het gebruik van atoombommen zullen verlagen, omdat men er een “beperkte” slag mee kan uitvoeren. Daarom worden deze wapens zwaar bekritiseerd, juist vanwege hun “lage” explosieve kracht.

Om deze wapens nu op strategische intercontinentale raketten te stationeren is door het Pentagon als volgt gerechtvaardigd: “Het departement ziet de noodzaak om een klein aantal van de onderzeese kernkoppen te moderniseren om te kunnen reageren op potentiële tegenstanders zoals Rusland”.Men wil daarom het gebruik van kleine kernbommen tegen Rusland mogelijk maken. Rusland behoudt zich het recht voor om slechts in twee gevallen kernwapens te gebruiken: Ten eerste als reactie op een nucleaire aanval, en ten tweede als het bestaan van Rusland acuut wordt bedreigd, dat wil zeggen als het land een conventionele aanval zou verliezen. De VS heeft het gebruik van kernwapens niet expliciet uitgesloten, zelfs niet als een eerste aanval in haar doctrine. Dit is wat het stationeren van deze wapens zo gevaarlijk maakt, omdat het de VS zou kunnen doen geloven dat ze een beperkte eerste aanval kunnen uitvoeren.

De Amerikaanse minister van Defensie Esper legde de volgende verklaring af tijdens een persconferentie op 7 februari: “Nucleaire kernkoppen met weinig explosieve kracht geven de president – de opperbevelhebber – verschillende opties. We willen altijd alle opties hebben, ze stellen ons in staat om conflicten in te dammen. Uiteindelijk willen we het conflict in toom houden, maar als het nodig is, willen we klaar zijn om te vechten en te winnen. Dus uiteindelijk is het onze taak om de president meer mogelijkheden te geven om elk land af te schrikken van een conflict met de Verenigde Staten.”

Rusland en China overtuigd dat VS kernaanval voorbereidt

Volgens Paul Craig Roberts, voormalig official van de regering Reagan en tegenwoordig hoofd van het Institute for Political Economy, leven wij nu in de gevaarlijkste tijd ooit. Het is verbijsterend dat de Westerse media op een enkele uitzondering na geheel geen aandacht besteden aan het feit dat hun collega’s in Rusland en China berichten dat de leiders in Moskou en Beijing er inmiddels van overtuigd zijn dat de Verenigde Staten een preventieve kernaanval op hun landen voorbereidt. ‘Bent u bereid te sterven?’ vraagt Roberts dan ook aan zijn lezers. Hij waarschuwt dat zowel de Russen als de Chinezen het namelijk zover nooit zullen laten komen, en daarom gezamenlijk een massale preventieve nucleaire aanval op de VS en Europa plannen. Op 26 april 2017 verklaarde luitenant-generaal Viktor Poznihir, vicechef van het operationele directoraat van de Russische strijdkrachten, op de Moscow International Security Conference dat de Russische generale staf de conclusie heeft getrokken dat de VS een nucleaire ‘first strike’ op Rusland voorbereidt.

De Times-Gazett in Ashland (Ohio) was het enige Westerse krantje dat over deze meest alarmerende aankondiging van ons aller leven berichtte. Noch in Amerika, noch in Europa, noch in Canada of Australië vonden de reguliere ‘nieuws’media het waard om hier melding van te maken. Nodeloos eraan toe te voegen dat niet één politicus er ook maar een woord aan vuil maakte. Wat de wereldsituatie nog gevaarlijker maakt is dat de Chinezen dezelfde overtuiging hebben gekregen als de Russen. Ook in Beijing verwacht men bloedserieus een Amerikaanse ‘’first strike’ kernaanval op hun land. Roberts benadrukt dat beide landen afzonderlijk de VS kunnen vernietigen, en als ze dit samen doen, er van heel Amerika en heel Europa niets anders overblijft dan één grote zwarte asvlakte.

Donald Trump beloofde de spanningen met Rusland te begraven en te gaan samenwerken, maar ging vervolgens onthutsend snel over tot een rechtstreekse aanval op Syrië. Dat noopte het zich doorgaans zeer terughoudend opstellende Kremlin ertoe hem ervoor te waarschuwen dat Amerika nu ‘slechts één stap verwijderd is van oorlog’ met Rusland. Het Amerikaanse volk is al die oorlogen die door hun leiders worden begonnen meer dan spuugzat, maar is er net als de Europeanen achter gekomen dat hun zogenaamde ‘democratie’ niet meer dan een farce, een schijnvertoning is. Zowel de VS als de EU worden geregeerd door een totalitair clubje dat zich hoegenaamd niets aantrekt van de belangen en mening van de gewone man. Afspraken en verdragen worden naar believen gebroken.

Nochtans heeft de Russische president Vladimir Poetin het Westen de afgelopen jaren meerdere malen gewaarschuwd. Tijdens een persconferentie hield hij de Westerse propagandamedia wegens hun constante leugenachtige berichtgeving mede verantwoordelijk voor de sneltreinvaart waarmee het Westen de wereld op een kernoorlog afstuurt. ‘Ik waarschuw en waarschuw, maar niemand luistert! Hoe kan ik tot jullie doordringen?’ waren de woorden van een bijna wanhopige Poetin. Roberts: ‘Misschien zullen de idioten pas luisteren als er paddenstoelwolken boven Washington en New York verschijnen, en Europa ophoudt te bestaan – want dat zal er gebeuren als de dik betaalde vazallen in Europa –zoals verlangd wordt door Washington- doorgaan met de confrontatie zoeken met Rusland.’De voormalige Reagan official schrijft al jaren over de reactie van de Chinese overheid op de Amerikaanse kernaanval plannen. De Chinezen lieten zien hoe hun onderzeeërs de Amerikaanse Westkust zullen verschroeien, en hun intercontinentale raketten de rest van het land zullen vernietigen. ‘Maar er kwam geen reactie. De doofpot was niet nodig, want noch Washington, noch de ‘presstitutes’, noch het internet besteedden er aandacht aan. Dit is totale onverschilligheid tot in de duizendste graad.’

Als iemand ervan overtuigd is dat een ander hem wil vermoorden, dan is de kans groot dat zo iemand die ander eerst vermoordt, om zo zijn eigen leven te redden. Een regering zoals in Washington –die in Brussel kunnen we amper een regering noemen, want daar doet men enkel wat Washington beveelt- die kernmachten zoals Rusland en China ervan overtuigt dat ze het doelwit worden van een nucleaire aanval, heeft geen enkel respect voor het leven van zijn eigen burgers, noch voor dat van alle andere volken, noch voor al het leven op Aarde.‘Zo’n regering is onpeilbaar kwaadaardig,’ aldus Roberts. ‘En dat geldt ook voor de mediahoeren en de Europese, Canadese, Australische en Japanse vazalstaten die ten koste van hun eigen burgers Washington dienen.’Tot slot geeft Roberts nogmaals een zeer ernstige waarschuwing aan zijn lezers: ‘Ondanks al hun pogingen om het niet te geloven, realiseren de Russische en Chinese leiders eindelijk -en veel te laat- dat Washington het allergrootste kwaad is, en de agent van Satan. Daarom heeft het Satanische kwaad dat over het Westen heerst maar één enkele keuze overgelaten voor Rusland en China: het is zij of wij.’ (1)

Volgens Rabbi Alon Anava, die lezingen geeft over de hele wereld, staat de Messias aan de deur wat volgens hem te zien is in alles wat er op dit moment gebeurt. “Open de Bijbel wat er 2500 jaar geleden is opgeschreven door de profeten en open de krant van vandaag. Alles is voorzegd. Alles is geprofeteerd.” Zo heeft hij het over een oorlog die slechts 11 seconden zal duren. Dat kan volgens hem alleen een nucleaire oorlog zijn. Hij noemt China, Iran, Rusland en Korea als de vier grootste vijanden van de Verenigde Staten, en sprak de mogelijkheid uit dat een van deze landen de Verenigde Staten zou kunnen aanvallen door het inzetten van een een EMP-bom. Hoog boven de Verenigde Staten , en het land zo terugwerpen in 18e eeuw door alles te verbranden wat elektronisch is. Volgens Anava heeft de verkiezing van Donald Trump een connectie met de profetieën over de eindtijd.

Eindtekst

Wat de wereld vandaag meemaakt is eeuwen geleden al door de Bijbelse profeten voorzegd. Gods profetische blauwdruk de Bijbel, geeft een prachtig inzicht hoe het er in de ‘laatste dagen’ zal toegaan. Bijbelse profetieën onthullen een hachelijke eindtijd gekenmerkt door bedrog en verraad. De Bijbel waarschuwt niet op machthebbers te vertrouwen bij wie geen heil is. (Psalm 146:3-4). God zal de raad der volkeren verbreken en de gedachten der natiën verijdelen. (Psalm 33:10). De wereld bevindt zich in de tijd waarin de komst van de antichrist zich aandient. Deze dictator zal als een god aanbeden worden. Alle naties, godsdiensten en levensbeschouwingen zullen onder één dictatoriaal gezag geplaatst worden waar geen geloof meer zal worden toegestaan in de God van de Bijbel. De macht van de antichrist zal echter maar tijdelijk zijn, want het Koninkrijk van Yeshua haMashiach is de grote zekerheid voor de toekomst. Er is maar één echte weg en dat is Gods weg naar Zijn Koninkrijk op aarde en dat is een weg van gerechtigheid en vrede. Alle aardse machten zullen straks net als de slapende christenen als een ‘dief in de nacht overvallen’ worden. Zij zien totaal niet hoe laat het is op Gods tijdklok.

Terug naar: Inhoud