Iraanse opperleider Ayatollah Ali Khamenei roept op tot tweede Holocaust

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 2 juni 2020)

Op 20 mei 2020 riep de genocidale opperste leider van Iran, Ayatollah Ali Khamenei op tot een tweede Holocaust tegen het Joodse volk en sprak van "The Final Solution". Dit doet denken aan het plan van Hitlers moordmachine om het Joodse volk te vernietigen. Sinds Ayatollah Rudhollah Khomeini in 1979, na een ballingschap in Frankrijk, de macht overnam van de Shah van PerziŽ, viert Iran op de laatste vrijdag van de heilige moslimmaand Ramadan al-Quds Day (Jeruzalem Dag) een dag van protest tegen het bestaan van de staat IsraŽl en de Ďbezettingí van Jeruzalem. 1979 is het jaar van de start van de Islamitische Revolutie.

Tijdens zijn ballingschap in Parijs gaf de Franse regering Khomeini toestemming cassettebandjes naar Iran te sturen met opruiende teksten om het bewind van de sjah te ondermijnen. In 1978 werd duidelijk dat het bewind van de sjah zich in haar nadagen bevond Khomeini had alles voorbereid in zijn huis in Neauphle-le-Ch‚teau, in de buurt van Parijs, waar hij dag en nacht werd gepamperd door journalisten en intellectuelen van de Franse politieke linkerzijde, vooraleer hij op een vliegtuig naar Teheran werd gezet.

Na zijn terugkeer in Iran benoemde Khomeini een voorlopige regering met de geestelijke Mehdi Bazargan als premier. Met een overweldigende meerderheid stemde het Iraanse volk vůůr de instelling van de islamitische republiek en op 1 april 1979 werd de ĎIslamitische Republiek Iraní uitgeroepen. In 1980 werd Bani Sdar tot president gekozen van de republiek en ayatollah Khomeini tot geestelijk leider. Khomeini gaf de opdracht dat de gevangenissen snel en massaal gezuiverd moesten worden van politieke gevangen en richtte daarvoor een commissie op, dat gebeurde in 1988. Deze ďCommissie van de DoodĒ kreeg de opdracht duizenden mensen om het leven te brengen. De meeste politieke gevangenen dachten aanvankelijk dat ze vrijgelaten zouden worden maar werden in de beruchte Ewin-gevangenis in Teheran opgehangen en in massagraven begraven. Tenminste vierduizend slachtoffers van deze moordpartij zijn bekend. Deislamitische revolutie heeft onderKhomeini in totaal 80.000 IraniŽrs het leven gekost.

Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Khomeini predikte dat het aardse leven waardeloos is, dat alles draait om het leven na de dood en dat de mens die het hiernamaals zoekt de huidige wereld resoluut dient af te wijzen. De visie van deze ďmiddeleeuwse despootĒ vormde het begin van islamitische zelfmoordterreur. Enkele jaren na de islamitische revolutie, werd door Iran de Libanese terreurbeweging Hezbollah opgericht, die zelfmoordaanslagen tot een ware kunst verheven heeft.

Later werd deze tactiek overgenomen door de terreurbeweging Hamas en volgelingen van aartsterrorist Jasser Arafat. De wandelende zelfmoordbommen geloven dat zij die sterven Ďvoor de zaak van Allahí het martelaarschap verwerven en rechtsreeks naar het paradijs gaan. Alle andere mensen, inclusief moslims, zullen de verschrikkelijke Ďkwellingen van het grafí moeten doorstaan.

Khomeini schreef dat de Joden de Islam perverteren en aldus de ďgoddelijke vergeldingĒ verdienen. Hij beschouwde de Joden als de belichaming van vervuiling en bron van rituele onzuiverheid Ė die een andere godsdienstige rechtvaardiging voor de moslims toevoegt om zich van de Joden en hun staat te bevrijden.

Op al-Quds dag marcheren miljoenen IraniŽrs door de straten met banieren met daarop de tekst ďDeath to Israel, Death to AmericaĒ en worden de vlaggen van beide landen verbrand. Deze slogan is niet alleen op al-Quds Day te horen maar ook op andere staatsevenementen en vrijdaggebeden. Op al-Quds Day spreken de middeleeuwse ayatollahs het verlangen uit de stad Jeruzalem te bevrijden van wat men de zionistische entiteit noemt, en de Ďlegitieme rechten van de Palestijnen op het landí te herstellen. Het is een doctrine die door Khomeini in het leven is geroepen en er op neer komt dat de 'zionistische entiteit' (IsraŽl) vernietigd dient te worden en Jeruzalem bevrijd. Het is een soort eeuwig gebod waar men voortdurend en actief naar moet streven.

Op de officiŽle website van Khamenei was een poster te zien met een afbeelding van mensen, die op de Tempelberg in Jeruzalem feestvierden nadat ze die blijkbaar op IsraŽl hadden veroverd. ĎPalestina zal vrij zijn. De definitieve oplossing: Verzet tot Referendum,í verklaarde de tekst van de poster.

Volgens deze doctrine is de voortdurende strijd tegen IsraŽl en de Verenigde Staten geen apart fenomeen, maar onderdeel van de eeuwenoude strijd tegen wat men de westerse arrogantie, dominantie en imperialisme noemt, die de 'zionistische entiteit' in het hart van het moslimdomein heeft geÔmplanteerd. Daar moet tegen gestreden worden desnoods met een oorlog die zal moeten leiden tot de uitroeiing van het Zionistische regime. ďHet argument dat het zionistische bewind een realiteit is in de regio, moet worden aangevochten en geŽlimineerdĒ aldus Khamenei.

 

In 2017 waarschuwde GeneraalAbdolrahim Mousavi hoofd van het Iraanse leger dat zijn land Tel Aviv en Haifa met de grond gelijk zal maken indien IsraŽl een verkeerde beweging mocht maken. De Iraanse nucleaire dreiging is reŽel, en het wordt tijd dat de wereld de ogen opent voor wat IsraŽl al lang weet. Er blijft een enorme genocidale dreiging uitgaan van deze Shiíitische bende in Teheran. De mainstream media zwijgt over wat er werkelijk aan de hand is. Op maandag 30 september 2019 zei Salami, de tweede bevelhebber van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC)dat een decennialange droom van Iran, op het punt staat uit te komen. In commentaren aan een publiek van IRGC-leiders, en uitgezonden door meerdere nieuwszenders, zei de militaire commandant dat het van de kaart vegen van het Ďbedrieglijke zionistische regimeí IsraŽl nu een "haalbaar doel" is dankzij de technologische vooruitgang van het land. De bedreigingen volgen elkaar in rap tempo op. Op 4 mei 2020 dreigde Mohsen Rezaei een topofficial van het Iraanse bewind, IsraŽlische steden volledig te zullen vernietigen indien de Joodse staat wat voor actie dan ook tegen de islamitische Republiek Iran mocht ondernemen.

De IsraŽlische premier Netanyahu verklaarde dat ĎKhamenei's dreigementen om de ďEndlŲsungĒ tegen IsraŽl uit te voeren, doen denken aan het nazi-plan voor de ďEndlŲsungĒ om het Joodse volk te vernietigení. Hij waarschuwde dat Ďelk regime dat dreigt met de vernietiging van de Staat IsraŽl een soortgelijk gevaar loopt.í De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo veroordeelde Khamenei en sprak van Ďwalgelijke en haatdragende antisemitische opmerkingen die niet thuishoren op Twitter of op een ander sociaal media-platform. We weten dat de verachtelijke retoriek van Khamenei niet de Iraanse volkstraditie van tolerantie vertegenwoordigt,í voegde hij eraan toe. Ook Nasrallah de terreurleider van Hezbollah deed weer van zich horen en waarschuwde voor Ďgrote oorlogí op alle fronten te gelijk tegen IsraŽl en zei dat het 'het einde van IsraŽl' zou zijn. De verklaringen zijn afgelegd tijdens een interview met het Al-Nour-radiostation dat werd uitgezonden door het aan Hezbollah gelieerde Al-Manar TV-kanaal. IsraŽl bereid zich al jaren voor op een militaire confrontatie met deze terreurgroep.

Jarenlang vonden de Iraanse leiders medestanders in de Arabische wereld in het vervloeken van de Joodse staat, maar dat is aan het veranderen. Decennialang handhaafde de Arabische wereld een vurige vijandigheid tegenover IsraŽl, en een wijdverbreide overtuiging dat 'Palestina' ten koste van alles bevrijd moet worden. Net als de rest van de Arabische wereld heeft ook Saoedi-ArabiŽ jarenlang voor een niet-onaanzienlijk deel bijgedragen aan het verspreiden van haat tegen IsraŽl. Saoedi-ArabiŽ heeft een racistische wetgeving op grond waarvan er geen Joden mogen wonen. Bezoekers van dit land mogen ook geen stempel van een bezoek aan IsraŽl in hun paspoort hebben staan. Toen Hitler in 1935 de anti-Joodse Neurenberger wetten uitvaardigde, kreeg hij uit alle delen van de Arabische wereld gelukstelegrammen. Maar inmiddels is er sprake van het opbouwen van banden met IsraŽl. Teheran is daar niet blij mee en beschuldigd deze landen ervan daarmee de Palestijnen en de moslim-oemma te verraden. Maar een deel van de Arabische wereldbegint zijn geduld met de landrovers in Ramallah te verliezen.

Er is een stortvloed van meningen tegen de Palestijnse zaak,' verklaarde de Saudische schrijver Abdulhameed Al-Ghobain in een interview met BBC Arabisch. Ons publiek heeft zich tegen de Palestijnen in het algemeen gekeerd.

Abdulhameed Al-Ghobain

Volgens de Saoedische krant al-Watan heeft de Saoedische prins Al-Waleed bin Talal verbazing gewekt in Saoedische politieke kringen, toen hij zijn niet aflatende steun voor Ďde Joodse staatí aankondigde en de halsstarrige weigering van de Palestijnen om de Ďhistorische feitení te accepteren een dreun verkocht.

ďIk heb ontelbare onpartijdige boeken en artikelen over het Jodendom en het joodse volk bestudeerd en ik kan geen oprechte moslim zijn als ik negeer wat God heeft geschonken aan de profeet Abraham (vrede zij met hem), toen de Almachtige alle landen die Abraham zag voor altijd aan hem en zijn nakomelingen gaf, daarom bezetten de Palestijnen in moreel opzicht het historische Joodse land in Judea en Samaria en de westelijke oever van de rivier de Jordaan onrechtmatigĒ, zei het pro-IsraŽlische Saoedische fenomeen.

Een Saoedische jongeman poste enkele videoís op sociale media waarin hij de Palestijnen "honden" en "varkens" noemt. De man zegt dat Saoedi-ArabiŽ aan deze ondankbare Palestijnen "miljarden dollars" heeft verstrekt tijdens de afgelopen decennia. "De Palestijnen" leven op kosten van de Saoedi-Arabische gewone man, en "melken ons al gedurende decennia uit".Dergelijke videoís zouden niet openbaar zijn gemaakt zonder toestemming van de Saoedische autoriteiten. De voor de Palestijnen beledigende videoís lijken er op te wijzen dat Saoedi-ArabiŽ weinig trek meer heeft in goede betrekkingen met de fake Palestijnen.

Een voorbeeld is ook een uitspraak van de Saoedische ambassadeur in Algerije, Sami Saleh, die Hamas beschreef als een terreurgroep. Net als de meeste Arabische landen hebben de Saoediís kennelijk ingezien dat de Palestijnen ondankbaar en onbetrouwbaar zijn. Deze landen lijken de steeds terugkerende pogingen van de Palestijnen om hen te chanteren en geld van hen af te persen, meer dan zat te zijn. Het is geen wonder dat een groeiend aantal Saoedi's hun afkeer beginnen te uiten voor de manier waarop de Palestijnen praten en zich gedragen. Elke Arabier die de Palestijnen durft uit te dagen, wordt door de ďBende van RamallahĒ veroordeeld als verrader en zionist.

De Palestijnen geloven dat de beledigende video's van de Saoedische man, en ook andere geringschattende opmerkingen van Saoedische burgers in de afgelopen tijd, deel uitmaken van een grotere campagne door de Saoedische autoriteiten om de Saoedi's voor te bereiden op een vredesverdrag tussen het koninkrijk en IsraŽl. Ook een aantal andere Arabische landen lijken zich inmiddels niet echt meer druk te maken om de Palestijnse "zaak". Er zijn nog slechts enkelen in de Arabische wereld waaronder Qatar die naar de Palestijnse plunderaars en afpersers luisteren. Zo richtten de ministers van de Arabische Liga zich op Iran en Hezbollah, terwijl ze de Palestijnen meer en meer negeren. De 'Palestijnse zaak' was lang het middelpunt van de regionale Arabische politiek. De verandering heeft veel te maken met het gedrag van de Palestijnen zelf. De Palestijnen hebben helemaal niets bijgedragen en zijn onbetrouwbaar. De Palestijnen behoorden tot de enige Arabieren die Saddam Hoessein steunden toen hij in 1990 Koeweit binnenviel. De Palestijnen behoren tot de enige Arabieren die de regionale ambities van Iran op zijn minst stilzwijgend steunen.

Palestinians hail Bush as 'the only US president to stand up to ...Saddam Hoessein de slager van Bagdad en aartsterrorist Jasser Arafat. Afbeelding overgenomen van de Times of Israel.

Strategische nationale belangen beginnen de religieuze overtuigingen te domineren. Mensen zeggen in het openbaar dat ze zich niet meer bekommeren om de Palestijnse zaak en dat ze betrekkingen met IsraŽl in overeenstemming moeten brengen met hun eigen toekomstige economische belangen. Ze noemen IsraŽl een geavanceerd land waar ze van kunnen profiteren.

Met andere woorden, een Palestijnse Staat biedt de rest van de regio niets, terwijl is aangetoond dat de betrekkingen met IsraŽl voordelig zijn. Sterker nog, in sommige opzichten ziet Saoedi-ArabiŽ, net als IsraŽl, een onafhankelijke Palestijnse Staat onder zijn huidige leiding als een bedreiging. Terwijl het Huis van Saoed Palestijnen is gaan associŽren met regionale dreigingen, beschouwt het de houding van IsraŽlische afschrikking als een essentiŽle, betrouwbare en effectieve bondgenoot in het licht van deze dreigingen. Velen in de Arabische wereld komen tot het besef wat velen in IsraŽl al lange tijd hebben beargumenteerd, namelijk dat een Palestijnse Staat, met name een die zo sterk wordt beÔnvloed door figuren als Mahmoud Abbas en Hamas, alleen maar zal dienen om de regio verder te destabiliseren.

In een pro-IsraŽlisch artikel op de liberale Arabische website Elaph.com schreef de Saoedische schrijver en auteur Khalid Turki Aal Turki dat IsraŽl een vreedzaam land is "volgens elke norm", dat wetenschappelijk geavanceerd is en hulp op het gebied van gezondheid aan anderen verleent, inclusief de Palestijnen. Daarin, zo betoogde hij, contrasteert het met Turkije en Iran, die hun extremistische ideologieŽn in de Arabische landen hebben verspreid en de milities binnen hen steunen, en dus de echte vijanden van de Arabieren zijn. Hij besloot met te zeggen dat logica en realiteit dicteren dat de Arabieren vrede met IsraŽl moeten smeden voor een gezamenlijke strijd tegen hun gemeenschappelijke vijanden, die hij de 'krachten van kwaad en terreur' noemde. Het volgende zijn vertaalde fragmenten uit zijn artikel: "Als we eerlijk willen zijn tegenover onszelf, laten we dan eerst naar de stem van de logica luisteren, in plaats van naar gevoelens, die van nature door elke schrille bewering in de media worden beÔnvloed, of het nu accuraat of vals is IsraŽl is in alle opzichten een vredelievend land. Vanaf de dag van oprichting tot vandaag hebben we IsraŽl nog nooit gehoord, gelezen of gezien om ideologie of geloof in andere landen te verspreiden, of om milities (binnen hen) te steunen, zoals Iran en Turkije doen. Vraag het aan iedereen op straat in een Arabisch land die achter alle vernietiging en extremisme in het Midden-Oosten zit, en hij zal je onmiddellijk vertellen: Iran en Turkije.

 

De prestaties van IsraŽl aan wetenschap en mensheid zijn enorm. IsraŽl stuurt dokters om de zieken te behandelen in verarmde Afrikaanse landen en elders zonder vergoeding. Het behandelt ook veel Palestijnen, zelfs sommigen die terreuraanslagen hebben gepleegd om onschuldige IsraŽli's te vermoorden! IsraŽl streeft nog steeds naar vrede met alle Arabische landen; het is een staat die de mensenrechten en de soevereiniteit van (andere) staten respecteert; op het gebied van wetenschap blinkt het uit op mondiaal niveau en bekleedt het een leidende positie in wetenschappelijk onderzoek; IsraŽlische universiteiten staan ​​hoog op de lijst van 's werelds beste universiteiten. Het IsraŽlische bedrijf Watergen is erin geslaagd een apparaat te creŽren om water uit de lucht te produceren; Geneeskunde en medisch onderzoek gaan volop in IsraŽl. In feite is het voor velen de favoriete locatie geworden voor medische behandeling, tot het punt dat hoge Palestijnse functionarissen geen betere plek vinden dan IsraŽl voor goede medische behandeling en zorg. De omstandigheden en de geografie hebben bepaald dat we allemaal de handen ineen moeten slaan om de krachten van kwaad en terreur te vernietigen en een pad naar vrede af te bakenen dat zowel wij als de toekomstige generaties zullen genieten.Ē

Franklin ter Horst

Terug naar: Inhoud