Interview Dr. Wafa Sultan  Al Jazeera.

 

Door: Franklin ter Horst. (Aangemaakt: 24 maart 2006) (Laatste bewerking: 25 januari 2013)

 

Was de Arabisch-Amerikaanse Dr.Wafa Sultan nog een weinig bekende psychologe uit Los Angelis, sinds een uitzending op 21 februari 2006 voor de tv-zender Al Jazeera, is dat radicaal veranderd. Zij heeft een serie opmerkingen gemaakt over de islam die er niet om liegen. In het interview fulmineert zij tegen ,,het barbaarse en primitieve karakter van de huidige moslimsamenleving.” Over de huidige kloof tussen het Westen en de Arabische wereld zegt ze: ,,De botsing die we waarnemen in de wereld is niet een ‘clash of civilisations’; het is een botsing tussen tegengestelden, tussen twee tijdperken. Een botsing tussen een mentaliteit die in de Middeleeuwen thuishoort en een andere mentaliteit, die thuishoort in de 21e eeuw.” Daarnaast zegt zij dat de moslims wel eens een voorbeeld mogen nemen aan het Joodse volk. Wafa Sultan zegt te streven naar verandering van mentaliteit van haar volk en hoopt daarmee een nieuwe werkelijkheid binnen de Islamitische wereld tot stand te brengen.

 

Wafa Sultan is in Syrië geboren en het grote keerpunt in haar leven -met betrekking tot haar Islamitische geloofsovertuiging -kwam in 1979, toen zij een medische opleiding volgde aan de Universiteit van Aleppo in Syrië.  Een groep genaamd “The Brotherhood of Islam” beging in die tijd in naam van Allah, bloedige aanslagen  op onschuldige Syrische burgers, in een poging de regering van dictator Hafaz al-Assad ten val te brengen. Wafa Sultan was persoonlijk getuige van de brute en laffe moord op de professor van de Universiteit waaraan zij haar onderwijs genoot. Deze professor was een volkomen onschuldig slachtoffer. Bewapende terroristen drongen de klas binnen en doorzeefden de professor met honderden kogels onder het schreeuwen van “Allah is groot”. Wafa Sultan vertelde dat zij vanaf dat moment was getraumatiseerd voor het leven. Zij verloor al haar geloof in haar god en begon de lering ervan in twijfel te trekken. Zij en haar man besloten Syrië te verlaten en zich in de Verenigde Staten te vestigen. In de jaren die volgden brandde de woede in haar. ,,Wat bezielt bijvoorbeeld een jonge moslim, die nog een heel leven voor zich heeft, zichzelf op te blazen” vroeg zij zich af. Volgens haar worden de moslims de afgelopen 14 eeuwen gegijzeld door het geloof dat aan hen wordt onderwezen. Zij vervolgt  ,,Mijn volk bevind zich in totale duisternis, hulploos verloren. De karavaan der mensheid is hen voorbij getrokken en men is deze uit het oog verloren.”

 

  

 

Dr.Wafa Sultan

 

Dr. Wafa Sultan:  ,,tijdens mijn jeugd in Syrië,  werd ik opgevoed om Joden te haten. Tot aan het moment dat ik naar de Verenigde Staten emigreerde, geloofde ik dat het Joodse volk  geen menselijke schepsels waren en geen menselijke eigenschappen bezaten. Ook spraken zij met een ander stemgeluid  in vergelijking tot de overige menselijke schepsels. Aan mijn persoonlijke contacten met Joodse mensen heb ik geleerd mijn mening en overtuiging bij te stellen. Ik begon mij  te beseffen hoe ver wij naast de waarheid zaten. Des te meer ik met Joodse mensen begon te werken des te meer ik begon te beseffen dat we allemaal van dezelfde menselijke schepping zijn. Mijn eerste ervaring  was tijdens mijn opleiding toen ik, en nog vier andere moslimvrouwen, moesten samenwerken met een Joodse arts die ons  voortreffelijk behandelde.” 

 

Gedurende het debat op Al-Jazeera prees Wafa Sultan het Joodse volk vanwege hun hoge morele standaard. Ook zei ze dat het Joodse volk een hoog niveau van zelfbeheersing en veerkracht aan de dag weet te leggen, zeker wanneer het aankomt op lijdzaamheid, daarmee onder meer verwijzend naar de Holocaust. Het Joodse volk heeft respect weten af te dwingen in onze de wereld, door hun gedegen kennis van allerlei zaken, evenals hun goede werken, welke niet op terreur berusten. De vele wetenschappelijke ontdekkingen en wetenschappelijke kennis in de  19de en 20ste eeuw, is voor een belangrijk deel te danken is aan de Joodse wetenschappers. Hoe waar het is wat Wafa Sultan hier zegt blijkt uit de lange lijst van Joodse Nobelprijs winnaars.

 

De in Amerika wonende, uit Syrië afkomstige Farid N.Ghadry, schetst in een artikel ,,Israel Builds for Nobel Prizes, Arabs Build for Suicide Bombers”, een duidelijk beeld van wat de Arabieren bezield.Volgens hem is het een algemeen bekend verschijnsel dat de islam in ontwikkeling eeuwen achterloopt met de joods-christelijke cultuur. De totale islamitische wereldbevolking bevat nog niet half zoveel wetenschappers als Israël. ,,Daar waar de Israëli’s het individu aanmoedigen om de kwaliteit van het leven te verbeteren, is in de Arabische cultuur het bereiken van het zelfmoordmartelaarschap, het hoogst haalbare”aldus Ghadry cynisch.  

 

Anwar Sadat met stropdas met hakenkruismotief te gast bij de Israëlische premier Menahem Begin in Jeruzalem op 20-11-1977.  

 

Vervolg Wafa Sultan: ,,15 miljoen mensen verspreid over de gehele wereld, onderling met elkaar verbonden, hebben hun positie verworven  door hun werken en hun kennis. De wereld heeft nimmer gezien dat ook maar één enkele jood zich heeft opgeblazen in een Duits restaurant of ergens anders. Ook hebben wij geen enkele Jood waargenomen die de vernietiging van een kerk op zijn geweten heeft.Dit in tegenstelling tot de moorddadige inslag van de Islam.Het zijn veelal Moslims die hun geloof verdedigen door het tot de grond toe laten afbranden van kerken, het vermoorden van mensen, evenals het vernietigen van ambassades. Deze verkozen weg zal nimmer tot enig positief resultaat leiden. De Moslims dienen zichzelf af te vragen wat ze kunnen betekenen voor de mensheid voordat zij beginnen respect te eisen”aldus Dr.Wafa Sultan.

 

Kort na de uitzending op al Jazeera daalde er meteen een storm van kritiek op haar neer. Volgelingen van de ‘vredelievende religie’ uiten onmiddellijk talrijke doodsbedreigingen aan haar adres. Dat is typisch islam, onmiddellijk dreigen met moord en doodslag. De radicale volgelingen van Mohammed acteren als hun grote roerganger die ook niet maalde om een paar lijken meer of minder. Ze zijn anti-West, anti-Democratie, anti-Christen, anti-Joods, anti, anti,anti, zijn betrokken bij nagenoeg alle conflicten in de wereld en houden ervan zichzelf op te blazen temidden van zoveel mogelijk onschuldigen. Abdulrahman al-Rashed van het tv-station Al-Arabiya, schreef in zijn dagelijkse column gepubliceerd in de krant A-Sharq Al-Awsat, begin september 2004. ,,Pijnvolle waarheid: alle terroristen in de wereld zijn moslims. Onze terreurzoons zijn het eindproduct van een corrupte cultuur. De meeste daders van zelfmoordaanslagen op bussen, scholen, overheidsgebouwen, woonhuizen van burgers, van de laatste tien jaar overal ter wereld, zijn moslims. Het beeld is vernederend, pijnvol en hard voor ons allen.”  aldus Al-Rashed. Volgens hem dienen de moslims deze schandalige feiten onder ogen te zien en niet moeten proberen ze te ontkennen of te negeren

 

Wafa Sultan heeft ook een boek uitgegeven onder de titel “The Escaped Prisoner: When god is a monster”.

 

Na de aanslagen van 11 september 2001 begaf Wafa Sultan zich geregeld in het politieke debat over de islam. Time Magazine riep haar uit tot een van de invloedrijkste mensen van 2006.Volgens haar is de dreiging die van de islam in het Westen uitgaat, veel serieuzer dan het Westen zich realiseert. ,,De islam is geen geloof maar een politieke ideologie die haat verkondigd. Waar vind je beschaving in de islamitische wereld? Er is geen beschaving in de islamitische geschiedenis. Het leven van Mohammed is één groot schokkend trauma. In de Syrische schoolboeken stond een verhaal waarin Mohammed in één nacht achthonderd joden onthoofde en vervolgens de nacht doorbracht met een joodse vrouw nadat hij haar vader, broeder en man had vermoord. Het probleem is dat de Koran duidelijk zegt dat Mohammed een rolmodel voor ieder moslim moet zijn. Je mag hem niet bekritiseren, maar dient in zijn voetsporen te treden. Het is je missie als moslim op aarde om de islam met het zwaard te verspreiden. Moslims worden gehersenspoeld en denken dat de islam ooit de hele wereld gaat veroveren. En hun missie is dat proces te bespoedigen. De hele wereld is getuige van een enorme crisis en alleen een gezamenlijke aanpak kan het tij nog keren. Je kunt het probleem niet oplossen als je het niet eerst onderkent. Het probleem van het Westen is dat het Westen geen benul heeft van de problemen en de werkelijkheid van de islamitische en Arabische wereld. Moslims zijn in het Westen om de islam te verspreiden en om de westerse constitutie te vervangen door de islamitische sharia. Alles zal afhangen van de houding die het Westen ten aanzien van deze crisis zal aannemen.

 

Terug naar: Inhoud