Hugo de Jonge en zijn vaccinatie beerput

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 16 juni 2020) (Laatste bewerking: 8 februari 2023)

 

Dit is de man die op 19 maart 2020 tijdens Corona-Psyop werd aangesteld als minister van Medische Zorg en op de Nederlandse bevolking werd losgelaten. Hij vond het fantastisch het baasje te mogen spelen over de gezondheid van het Nederlandse volk terwijl hij daar geen bal verstand van had. Onder het mom verstand van gezondheid te hebben confronteerde deze puppet van de WEF-sekte de Nederlandse burger vanaf dat moment met hooghartigheid, arrogantie, getreiter, intimidatie, nepregeltjes en een totaal gebrek aan enige empathie. Ook bleek hij geen enkele medische kennis te bezitten en helemaal niets met volksgezondheid te maken te hebben maar wekte wel de indruk meer van medicatie en vaccins te weten dan duizenden wetenschappers en medici. Dit is de man die ongevaccineerden ‘asociaal’ of ‘decadent’ noemde. Ze hebben ongevaccineerden willens en wetens gedemoniseerd en mensen tegen elkaar opgezet. Er is geen sprake van dat bepaalde activiteiten tegen ongevaccineerden onbedoeld zijn geweest zoals Rutte&CO beweren. Het is allemaal heel bewust gebeurd. Volgens Tjerk de Haan aan tafel bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020, is de Jonge trouwens nooit bevoegd geweest om coronamaatregelen uit te vaardigen.

 

Ook verloochende hij zijn opleiding als onderwijzer basisonderwijs niet gezien de manier waarop hij het Nederlandse volk toesprak. Je hoeft dus geen enkele medische kennis te bezitten om toch gewoon minister van volksgezondheid te worden en gerenommeerde artsen als kwakzalvers neer te zetten. Vast is komen te staan dat geen enkele coronamaatregel tegen het ‘killervirus’ wetenschappelijk was onderbouwd. Met de coronawet in handen die op 1 december 2020 van kracht werd hadden de WEF-sekte samenzweerders een dictatoriale blancovolmacht in handen om de bevolking verder te terroriseren en de vrijheid volledig aan banden te leggen. De reguliere media distribueerde kritiekloos. Ze deden geen enkele poging de beweringen van De Jonge te onderzoeken op waarheidsgetrouwheid. Daarnaast kwamen er avond aan avond jaknikkers op de televisie opdraven die als een stel loopse honden zijn beweringen ondersteunden en de anders denkenden schoffeerden. Velen leken het vermogen tot zelfstandig denken verloren te hebben. De vorm van bedrog was gigantisch. 

 

Samen met de andere EU-lidstaten sloot De Jonge op voorhand deals met maar liefst zes verschillende vaccinontwikkelaars waaronder Pfizer/ BioNTech (8 miljoen bestellingen) Moderna (3.1 miljoen) AstraZeneca (11.7 miljoen) Johnson&Johnson (7.8 miljoen) Sanofi&GSK (11.7 miljoen) CureVac (8.8 miljoen) in totaal 51.1 miljoen vaccins voor 17 miljoen Nederlanders. De inhoud werd door de Jonge gebombardeerd tot staatsgeheim. Een woordvoerder van hem zei dat de geheimhouding een verplichting is die vanuit de Europese Commissie is opgelegd. De aankoop van miljoenen coronavaccins voor de Nederlandse bevolking gebeurde volledig achter de schermen. Veelzeggend hierbij is dat de vaccin producenten werden vrijgesteld van vervolging en van welke aansprakelijkheid dan ook.

 

Ze kunnen dus wettelijk nergens meer voor aansprakelijk worden gesteld als hun vaccins schade aan de volksgezondheid aanrichten.

De Jonge zei dat de vaccins uitvoerig waren getest, veilig en zeer werkzaam waren, maar al snel werd duidelijk dat er na de eerste vaccinaties mensen ziek werden en overleden. Sterfgevallen die zich in Nederland voordeden werden afgedaan als gestorven vanwege onderliggende ziektes. De verantwoordelijke bewindspersonen beweerden net als de farmaceuten dat deze sterfgevallen niets met de toegediende vaccins te maken hebben. Al snel bleek dat bij Pfizer informatie heel moeilijk of onmogelijk te verkrijgen was. Peter Doshi, assistent-professor farmacologische zorg aan de faculteit farmacologie van de University of Maryland noemde “het gebrek aan data zeer zorgwekkend.”

Talloze gerenommeerde wetenschappers hebben bewijzen aangeleverd dat deze coronavaccins niets anders zijn dan fakevaccins. Het gaat om complete cellulaire manipulatie waarbij vreemde biologische moleculen worden gebruikt om de fysiologische instructies bij mensen te coderen, decoderen, reguleren, wijzigen en veranderen. De term vaccin werd gebruikt om het publiek op grote schaal te misleiden En dat terwijl drommen mensen helemaal niets in de gaten hadden.

Ook de Nederlandse bevolking diende van De Jonge met de Mengele spuit te worden behandeld. Hij zei dat dit nodig was om weer vrij te zijn en zonder muilkorfje een winkel in te mogen. Hij noemde vaccineren zelfs een vorm van naastenliefde en ook je doet het voor een ander. Je doet het voor een ander was het morele wapen waarmee het coronabeleid door Rutte&CO wordt gevoerd en waar de bevolking massaal voor bezweek. Wat een succes en wat moeten ze gelachen hebben daar achter de coulissen in Den Haag. Een groot deel van de Nederlandse bevolking trapte er vol in. Mensen stonden zelfs te juichen na gevaccineerd te zijn. Ze zetten hun foto’s van hun geprikte arm op social media en smeekten om een coronapaspoort. Maar het prikkie van Hugo de Jonge is niets anders dan een experimentele genetische modificatie, een biologisch wapen. Hij zei dat het kabinet niet voor een vaccinatieplicht is, “maar we moeten wel een indringend gesprek voeren over vaccinatie”.

Uit openbaar gemaakte documenten blijkt dat De Jonge, coronadata heeft laten manipuleren voordat deze openbaar gemaakt werden door het RIVM. Deze manipulatie creëerde een beeld van een ‘pandemie van ongevaccineerden’ en dit bewust foutieve beeld droeg bij aan het draagvlak voor maatregelen zoals het coronatoegangsbewijs, waardoor rechten en vrijheden van burgers geschonden werden. Uit de WOB-documenten wordt griezelig en schokkend duidelijk dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), onder leiding van de Jonge onder het mom van ‘wetenschap’ coronamaatregelen heeft afgekondigd die op geen enkele wetenschap gebaseerd waren, schrijft het journalistieke platform Indepen. Grondrechten zijn ontmanteld. Overheden en wetenschap speelden een cruciale rol om verdeeldheid door pure discriminatie te zaaien met QR-codes, vaccinatiepaspoorten en uitsluiting onder het mom van het nieuwe normaal.

Om de melaatsen (cursief van mijzelf) nog verder in hun mogelijkheden te beperken waren Rutte&CO van plan de zogenaamde 2G methode in te voeren. Dat hield in dat de QR-code alleen geldig zou zijn met een vaccinatie of een herstelbewijs en dat mensen zich niet meer konden laten testen om een geldige QR-code te krijgen en dat terwijl een halfjaar daarvoor de hele Tweede Kamer nog tegen 2G was.

De ongevaccineerden kregen van de prikmaniak expliciet de schuld van de maatregelen die alle proporties te buiten gingen. Zo was hij van plan onze grondrechten in te perken door met werkgevers te praten over het invoeren van een verplichte QR-code op het werk. De Nederlandse bevolking werd continu geconfronteerd met dramatische cijfers over dat het aantal besmettingen. Ook was de Jonge groot voorstander van het instellen van een avondklok en het verplicht stellen van quarantaine wanneer mensen positief testen op het virus. Hij noemde quarantaine een stevige maatregel maar gerechtvaardigd. Ook liet hij de mogelijkheid onderzoeken om een quarantaineplicht in te voeren, met een boete of andere straf als sanctie. Zo’n verplichting was volgens hem nodig als een ‘stok achter de deur’. “Pas in een uiterste situatie, als mensen willens en wetens quarantaine weigeren, zal ik overgaan tot bijvoorbeeld de mogelijkheid van het verplicht opleggen van quarantaine,” aldus De Jonge. Een plicht kan landelijk opgelegd worden of via de veiligheidsregio’s.

Ook pleitte hij voor de landelijke invoering van een coronavirus-app, zodat de staat precies kon nagaan waar je was geweest en met wie je contact had gehad. Volgens de overheid kunnen digitale middelen helpen bij de bestrijding van het coronavirus. Vervolgens ontwikkelde het ministerie van VWS de app Corona-melder. Deze app meldde wanneer iemand in de buurt was geweest van iemand die na een test corona bleek te hebben. Dit zou het risico verlagen dat men onbewust anderen zou kunnen besmetten. Dit helpt, zei de Jonge, om samen het coronavirus onder controle te krijgen. Maar daar had het helemaal niets mee te maken. Wat ze van plan waren was iedereen 24 uur per dag te kunnen volgen. 

Ook was De Jonge van plan de Nederlandse bevolking van een digitaal vaccinatiepaspoort te voorzien want hij vroeg de Gezondheidsraad op 24 december 2020 te onderzoeken hoe een dergelijk paspoort ethisch en juridisch kon worden ingezet. Zo’n digitaal coronapaspoort zou volgens De Jonge kunnen worden ingezet bij het verstrekken van toegang tot onderwijsinstellingen, zorginstellingen zoals verpleeghuizen, werkomgeving en bijvoorbeeld horeca en uitgaansgelegenheden. De Gezondheidsraad kwam daarop met een ingrijpend advies. De conclusie was dat werkgevers, zorginstellingen, scholen en horeca een vaccinatiebewijs mochten eisen. Deze maatregel beruste slechts op politieke beslissingen en hadden helemaal niets met de volksgezondheid te maken maar alles met het uitvoeren van het satanische Great Reset-plan.

In een brief van 16 november 2020 aan de Tweede Kamer schreef De Jonge dat er Nano deeltjes in het Pfizer vaccin zaten en dat deze een ‘risico’ vormden, omdat het om nieuwe technologie ging die nog nooit in goedgekeurde vaccins had gezeten. Toch ging hij gewoon door met het promoten van het fakevaccin. Bovendien bleken deze Nano deeltjes wel degelijk een gevaar voor de gevaccineerden. Inmiddels is wetenschappelijk aangetoond dat zowel het mRNA als de aangemaakte spikeproteïnen zich door het hele lichaam blijken te verspreiden, inclusief alle delen van de hersenen, en dat terwijl politiek en media maandenlang volhielden dat de vaccinaties enkel op de plek van injectie in het spierweefsel zouden blijven zitten. Vervolgens kondigde De Jonge aan elke informatie op internet waarin gewaarschuwd werd voor de gevaren van de komende vaccins, te zullen censureren.

 

Veel mensen konden niet geloven dat de CDA’er De Jonge in staat was zulk afschuwelijk en verwerpelijk gedrag te etaleren. Het ging om een bedrog wat tot kolossale proporties is uitgegroeid. Het gaat om een vele jaren geleden geplande machtgreep. Het is onbegrijpelijk maar het merendeel van de mensen hebben nog steeds niet door in wat voor dystopische samenleving wij terecht zijn gekomen. Met een zwaar propagandistisch mediaoffensief trokken ze een dicht rookgordijn op zodat het bedrog bij het merendeel van de naïeve bevolking onopgemerkt bleef.

 

Ook verkondigde De Jonge het onzin verhaal waarom het nodig was het coronavirus in te delen als een klasseA-pathogeen, naast cholera, ebola, enz. Dat moest vanwege de noodzaak om de dwangmaatregelen te rechtvaardigen. Maar dit "zeer gevaarlijke" virus bleek volkomen ten onrechte op de A lijst gezet te zijn. Hij stelde een stappenplan op voor de vaccinatie in Nederland waarbij hij geen kritiek wenste te horen over de aanstaande vaccins en dreigde zelfs actief te zullen optreden tegen desinformatie over het vaccin op sociale media. Een team van experts ging zich daar mee bezighouden. De bedoeling was iedereen te zullen aanpakken en monddood te maken die het lef had iets negatiefs over het vaccin te zeggen. Hij noemde de eerste onderzoeken naar het coronavaccin succesvol. Later omschreef hij de gifspuit als 'het beste dat ons kon overkomen'. Even een prikkie halen en klaar is kees. Sterfgevallen die zich in Nederland voordeden werden afgedaan als gestorven vanwege onderliggende ziektes. De kranten stonden bol van de aanmoedigingen zich te laten vaccineren en de ‘nieuwszenders’ indoctrineerden de massa alsof het een lust was en voerde een smerige oorlog tegen ongevaccineerde mensen. 

 

Diverse onafhankelijke deskundigen leverden continu bewijs dat de coronavaccins het DNA van de mens aantasten. De Duitse longarts en internist Dr. Wolfgang Wodarg waarschuwde dat de bijwerkingen van de vaccinaties verwoestend zijn. Hij noemt “hartritmestoornissen, hartspierontsteking, anafylactische shock of zelfs onvruchtbaarheid enkele van de verschrikkelijke mogelijke bijwerkingen van deze experimentele injecties.”Ook zei hij dat het in feite om een verboden genetische manipulatie gaat. Dr. Wolfgang Wodarg bracht ook het Mexicaanse griepschandaal van 2009 aan het licht en maakte er een einde aan.

 

Het prikkie waar De Jonge het over had blijkt niets anders dan genetische manipulatie. De eminente vaccinexpert dr. Geert Van den Bossche, die voorheen samenwerkte met de GAVI alliantie en de Bill & Melinda Gates Foundation, publiceerde een artikel met de veelzeggende titel ‘Laatste Waarschuwing‘. Als de wereld nu niet onmiddellijk stopt met de Covid vaccinaties, zal er naar zijn overtuiging een onstuitbare golf ernstige, ongeneeslijke en dodelijke zieken op ons afkomen. En dit ’vaccin’ werd door De Jonge ‘Een gave uit Gods Hand genoemd! Ook gaf hij het advies niet te luisteren naar ‘wazige antivaxverhalen.’ Hij stelde ronduit dat mensen die nog geen prik hebben gehaald voor de keus staan óf vaccineren, of ziek worden.’ “Er is één manier om dit virus de pas af te snijden, en dat is vaccinatie. Ik kan het vaccin niet anders zien dan als een gave uit Gods hand.”Al die duizenden die wereldwijd gestorven zijn na toediening van de prik: ook ‘Een gave uit Gods Hand De Jonge? 

Ook onderzocht De Jonge de mogelijkheid om een coronaplicht in te voeren, met een boete of andere straf als sanctie. Zo’n verplichting zei hij is nodig als een ‘stok achter de deur’. “Pas in een uiterste situatie, als mensen willens en wetens quarantaine weigeren, zal ik overgaan tot bijvoorbeeld de mogelijkheid van het verplicht opleggen van quarantaine,” Een plicht kan landelijk opgelegd worden of via de veiligheidsregio’s. Ook wilde hij jonge mensen die nog niet gevaccineerd waren, alsnog de kans bieden om zich te laten inenten, dicht bij huis.

Vervolgens stuurde hij de GGD compleet met ‘spuitbus’ naar de wijken toe waar de vaccinatiegraad laag was. “Zo kunnen ze mensen beter bereiken en met twijfelaars in gesprek gaan. En er valt steeds meer voor te zeggen om naast alle volwassenen ook alle 12- tot 18-jarigen te vaccineren. Voor de samenleving als geheel, om in het najaar beter beschermd te zijn. En voor de jongeren zelf. Jongeren lijden weliswaar niet zo erg onder het virus, maar wel onder de maatregelen die nodig zijn als zij of een klasgenoot door het virus besmet raken. Onze jongeren hebben al te veel les via een computerscherm meegemaakt. Dus we kijken uit naar het advies van de Gezondheidsraad en we zullen dan een besluit nemen,” benadrukte hij. Maar zelfs de WHO vroeg zich af in een officiële verklaring of het nuttig is eerst nog wat meer onderzoek te doen alvorens tot vaccinatie van kinderen over te gaan.

Zoals eerder al opgemarkt werden gerenommeerde artsen door hem als kwakzalvers neergezet. Hij was zelfs zo hondsbrutaal de arts dr Elens van kwakzalverij te beschuldigen nadat deze een aantal patiënten had genezen met  Hydroxychloroquine in combinatie met zink en azitromycine. Elens  bewees daar bijzonder succesvol mee te zijn geweest. De omhooggevallen schoolmeester pleitte zelfs voor een beroepsverbod van gerespecteerde artsen die gewoon hun werk wilden doen waarvoor ze zijn opgeleid, mensen genezen. De misplaatste neerbuigendheid van hem naar huisartsen die in de corona-episode naar eer en geweten hun vak probeerden uit te oefenen was ronduit stuitend. Rutte&CO verklaarden het gebruik van Hydroxychloroquine, zink en Azitromycine en Ivermectine tot ‘ongeoorloofde medicijnen’, terwijl het gebruik ervan door internationaal gerenommeerde artsen met succes waren toegepast.

Rob Elens genas patiënten met Hydroxychloroquine in combinatie met zink en azitromycine maar dat mocht niet van de Inspectie

Onderzoek uit Wob-documenten door data-analisten Daniël van der Tuin en Cees van den Bos, blijkt dat tijdens de ‘coronacrisis’ Hugo de Jonge een keiharde aanpak wilde van huisartsen

 

De Jonge noemde in de WOB-documenten een aantal huisartsen met name, en noemde hun aanpak dusdanig schadelijk voor de vaccinatiecampagne dat hij niet begreep dat er geen fermer instrumentarium wordt toegepast, c.q. zou kunnen worden toegepast. “Waarom mogen zij überhaupt hun vak nog uitoefenen ”zo vroeg hij zich af? Dit is toch gewoon het ondermijnen van de volksgezondheid en dat is toch evident in tegenspraak met de beroepsnormen?”De Jonge verwees specifiek naar één arts. “Heel concreet: waarom mag die (zwartgelakt) überhaupt nog (zwartgelakt) praktijk uitoefenen gelet op alle uitingen?” (Uit vrijgegeven Wob-documenten die niet zijn zwartgelakt, blijkt dat de rijksoverheid maar liefst 50 extra juristen heeft ingehuurd die zich voornamelijk bezighouden met het zwartlakken van stukken.)

 

De onthullingen over zijn optreden leiden tot een golf van verontwaardiging. Huisarts Els van Veen zegt: “Het meest bijzondere vind ik nog dat veel artsen dit normaal gedrag vonden voor een minister van VWS. Of leg ik het zwijgen van het artsengilde zoals de KNMG verkeerd uit? Hugo de Jonge duldt geen tegenspraak van huisartsen, anders kun je ontslagen worden, wat Hugo betreft.” De Jonge was trouwens niet de enige die pleitte voor een beroepsverbod van gerespecteerde artsen want op 21 december 2021 noemde Attje het Kuiken van de PvdA artsen die Ivermectine voorschreven zelfs ‘idioten’. Zij vond dat dit soort ‘medici’ het verdienen dat hun BIG-registratie wordt afgepakt. Dat is dezelfde figuur die ervoor pleit protesterende boeren aan te merken als een criminele groepering. Dit soort figuren zijn een schande voor de politiek en zouden ogenblikkelijk hun Kamerzetel moeten inleveren.

Ook pleitte De Jonge voor de inzet van alle middelen bij de aanpak van huisartsen die mensen ontmoedigden zich te laten vaccineren. Hij beschuldigde hen van het ondermijnen van de vaccinatiecampagne en vroeg zich af waarom deze artsen nog steeds hun beroep mochten uitoefenen. Er zijn enkele opmerkelijke Wob-stukken opgediept waarin Hugo de Jonge zelfs een arts die weigerde één patiënt te vaccineren tegen corona meteen voor het medisch tuchtcollege wilde slepen. Van den Bos vermoedt dat het hier gaat om huisarts Rob Elens waarover ik eerder in dit artikel al wat heb geschreven. Ook wilde hij onder meer een conceptnota ontvangen over Elens zoals blijkt uit een e-mail van 20 augustus 2021. De Jonge was zelfs zo hondsbrutaal Elens van kwakzalverij te beschuldigen. Ook zei hij in december 2021 zulke artsen het liefst op hun vestje te willen spugen. Uit eerdere e-mails blijkt dat er inderdaad binnen het ministerie uitvoerig is gesproken over Elens, die intern ‘dokter E’ wordt genoemd. De inspectie noemde het handelen van Elens een kwalijke zaak terwijl hij patiënten het leven redde.

Ook zette hij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op bedenkelijke wijze onder druk. Hij bleek allerminst tevreden over de IGJ. Hij schrijft: “Ik wil een afspraak, ik wil weten wat de inspectie doet en of het gehele instrumentarium maximaal wordt ingezet.”

Op 22 april 2020 noemde De Jonge het vaccinatiebewijs bij EenVandaag: vrijwillig is vrijwillig, dus vrijwillig is niet stiekem alsnog verplicht. Dat bleek een leugen te zijn. Vaccinweigeraars werden door De Jonge vervolgens gestigmatiseerd. “Het heeft iets decadents zegt hij, om het vaccin te weigeren. Wie weigert zich te laten vaccineren brengt niet alleen zijn eigen gezondheid in gevaar, maar ook die van anderen. De gevaccineerden lijden onder de koppigheid van de niet-gevaccineerden.” Hij prees vaccinaties aan alsof het een lust was. Ook noemde hij vaccineren ‘een daad van naastenliefde’

Op 10 juli 2020 verscheen er een onthullend interview met ic-arts Diederik Gommers in de Volkskrant. Het bleek dat Hugo de Jonge hem eind maart van dat jaar dwong te zeggen dat er voldoende ic-bedden waren zodat de uitermate domme De Jonge zijn politieke hachje kon redden. Dat was de eerste keer dat Gommers zich er echt van bewust was dat hij in ‘het spel’ zat. “Ik stond perplex.” “Fijn dat Diederik Gommers nu begrijpt wat Pechtold bedoelde dat politiek vies en vunzig is zei huisarts Glenn Mitrasing. Zorgprofessionals: laat u niet gebruiken door zo’n misselijke CDA-mafkees als Hugo de Jonge en andere soortgelijke figuren,” schrijft Mitrasing, beter bekend als de Vogelvrije Huisarts. Gommers moest De Jonge beloven dat er 1600 ic-bedden beschikbaar zouden zijn. De arts dacht dat hij in de maling werd genomen. Hoewel hij geen invloed had op het aantal beschikbare ic-bedden dacht hij: ‘Het moet dan maar’. De huisarts nuanceert nog enigszins: “Hugo de Jonge heeft de rotzooi van 10 jaar Mark Rutte geërfd. Laten we dat ook vooral niet vergeten.”

Op 8 oktober 2020 zei De Jonge over de nietszeggende PCR-testen in de Tweede Kamer dat er ‘werkelijk in de hele wereld’ wetenschappelijke consensus zou bestaan dat de coronatest deugt. “Hij deugt voor het doel waarvoor we hem nu gebruiken. Kortom, die moeten we niet ter discussie stellen.” Hij sprak van een wetenschappelijke consensus maar bleek totaal niet begrepen te hebben wat consensus inhoudt want grote aantallen echte deskundigen hebben deze test volledig onderuit gehaald. De Nederlandse bevolking werd hierover continu in de maling genomen want volgens wetenschappers bewijzen deze testen niets over de aanwezigheid van het corona (Wuhan) virus. Om vast te stellen of men besmet is de zogenaamde Polymerase Chain Reaction (PCR) test gebruikt wat is bedacht door de op 7 augustus 2019 overleden biochemicus en Nobelprijs winnaar Kary Mullis. Mulles is van mening dat deze techniek niet geschikt is voor het opsporen van een virus omdat het daar nooit voor ontworpen is.

Kary Mullis

Op 11 november 2020 beweerde De Jonge in Het Parool dat het een misverstand was dat er voordelen zouden komen voor mensen die gevaccineerd zijn. Opnieuw een leugen zoals later zou blijken. Op vrijdag 26 november 2020 zei Rutte tijdens de coronapersconferentie over verplichte vaccinatie: „Nee, dit is niet het moment, maar je kunt ook niets uitsluiten. Maar dit is niet het moment. Het kabinet zal niet voor dwang zijn, maar je kunt ook indirect nudgen, mensen stimuleren,zei Rutte. “Ik zie Rutte en Hugo de Jonge letterlijk als staatsgevaarlijke verraders. Gevaarlijk voor de samenleving en mijn persoonlijke welzijn,” reageerde onderzoeksjournalist Patrick Savalle op Twitter. “Ik sta vooraan te juichen als ze straks worden veroordeeld tijdens de coronatribunalen.” Eind oktober stemde de VVD net als D66 tegen een motie die een directe of indirecte vaccinatieplicht uitsluit. Verplichte vaccinaties zijn slechts bedoeld als openlijke controle over het lichaam en de geest van mensen (menselijke slavernij). Verplichte vaccinaties zijn echter volgens DE standaard code voor medische ethiek niets minder dan misdaden tegen de menselijkheid.

Ook bleek De Jonge nog genoeg tijd over te hebben voor allerlei andere zaken dan het promoten van de fakevaccins. Genetisch aangepaste baby’s bijvoorbeeld. Op 25 januari 2021 stuurde hij een opmerkelijke brief aan de Tweede Kamer. Deze brief had betrekking op de zogeheten DNA-dialoog en noemde onder meer ‘de mogelijkheid om DNA van embryo’s te wijzigen’.

Op Dinsdagavond 16 februari 2021 hield het Jeugdjournaal een persconferentie voor kinderen. In de zaal zaten acht kinderen die vragen stelden aan Rutte en Hugo de Jonge. De belangrijkste zijn vermeld op de website van de Rijksoverheid. Tijdens de persconferentie deed De Jonge een aantal opzienbarende uitspraken, die feitelijk niet juist bleken te zijn. Op een vraag of de coronavaccins wel veilig zijn antwoordde de Jonge dat de coronavaccins op wel tienduizenden mensen uitgebreid waren getest. “Net als de inentingen die je waarschijnlijk al eerder kreeg. Bijvoorbeeld tegen mazelen of rode hond. En deskundigen geven goedkeuring voor de vaccins.”Wat een schandalige misleiding en integriteitschending. Ook zei de CDA’er dat ‘we maatregelen moeten nemen, omdat anders alle vaders en moeders en alle opa’s en oma’s ziek worden, en een flink deel van hen in het ziekenhuis belandt. Kinderen werden angst aangejaagd en een verantwoordelijkheidsgevoel aangepraat wordt voor de gezondheid van hun ouders en grootouders. Wat de kinderen hier voorgeschoteld kregen heet in de jeugdpsychiatrie parentificatie en is schadelijk voor de ontwikkeling. Ook zei de Jonge niets te zien in het organiseren van een vrije vaccinkeuze voor mensen die liever geen coronavaccin willen dat gebaseerd is op foetaal weefsel. Niet zeuren. Gewoon even een prikkie halen? Wie heeft de kinderen met deze walgelijke manipulant de Jonge geconfronteerd?

Op 19 februari 2021 presenteerde De Jonge zijn nieuwe teststrategie. Een strategie waar vanuit de artsengemeenschap vol ongeloof op werd gereageerd. Het Artsen Covid Collectief, dat ruim 1000 medisch specialisten vertegenwoordigt, zeiden het massaal (snel)testen van de bevolking onacceptabel te vinden. Een sneltest/PCR-test meet geen virussen. Daarom kan de test op zichzelf ook geen diagnose stellen. Alleen na beoordeling van gezondheidsklachten door een arts kunnen deze testen een extra check zijn. Meer niet. Het testen van mensen zonder klachten is dan ook zeer onverstandig. “Wij maken ons ernstige zorgen over de maatschappelijke druk en angstcultuur die in stand gehouden wordt. Mensen volgen hierdoor bijna willekeurig adviezen van onze overheid op. Als medici twijfelen wij oprecht en ernstig aan zowel de fundamenten als de strategie van dit beleid.” In lijn met het advies van de Gezondheidsraad (14 januari jl.) die concludeert dat ‘een dergelijk beleid niet wenselijk en zelfs onrechtmatig is’, waarschuwt het Artsen Collectief voor de verregaande voorstellen.

“Wij adviseren burgers zich níet te laten testen zonder consult bij een arts. Al helemaal niet als er geen enkele sprake is van klachten.” Het Artsen Collectief vindt de huidige beleidslijn maatschappelijk schadelijk en pleit voor het overstappen op een beleid waarbij gezonde mensen hun vrijheid terugkrijgen en kwetsbare mensen op basis van vrijwilligheid zo goed mogelijk bescherming wordt geboden. Mensen met klachten moeten verzocht worden om thuis te blijven. Mensen zonder klachten dienen geen maatregelen opgelegd te krijgen en niet te worden getest.

Ook vind het Artsen Collectief dat een ‘Vaccinatiepaspoort’ leidt tot medische apartheid. Dat zegt het naar aanleiding van de plannen van het kabinet om ‘testbewijzen op grote schaal in te kunnen gaan zetten bij het heropenen van de samenleving’.  Het Artsen Collectief ziet ernstige medische en ethische bezwaren bij een dergelijk ‘vaccinatiepaspoort’ en benadrukt dat het aangaan van een medische handeling, zoals vaccinatie, altijd een vrije en persoonlijke afweging is. “Lichamelijke integriteit en zelfbeschikkingsrecht zijn grondrechten. Er mogen geen discriminatoire gevolgen aan worden verbonden”. Ook de Raad van Europa heeft zich op 27 januari jl. met resolutie 2361 nadrukkelijk uitgesproken tegen het verplicht stellen van het coronavaccin. Discriminatie tussen mensen die zich wel en hen die zich niet laten vaccineren is volgens de Raad van Europa niet toegestaan. Gezondheidsdiscriminatie moet te allen tijde voorkomen worden. Mensen zonder klachten dienen geen maatregelen opgelegd te krijgen en dus ook geen ‘bewijs of paspoort’ te overleggen om hun gezondheid aan te moeten tonen.

De vaccinatiepaspoorten zijn gevaarlijk omdat ze nog meer mensen ertoe dwingen een zeer gevaarlijk, experimenteel vaccin te nemen. Dat zei de Amerikaanse arts Peter Breggin in gesprek met One America News. Breggin waarschuwde dat het coronavaccin niets te maken heeft met het behandelen van corona. “De mensen die de vaccins produceren, zijn niet geïnteresseerd in het redden van levens. Ze zijn alleen geïnteresseerd in geld en macht, en ze krijgen beide.”

In een gesprek met EenVandaag zei De Jonge op 27 februari 2021 het jaar (2020) ‘voor geen goud te hebben willen missen’. En dat in een jaar waarin het hele Nederlandse volk, mede vanwege zijn invloed, in een vorm van slavernij is gebracht, mensen thuis opgesloten zaten, zinloze slavenmaskers moesten dragen, lockdowns, fake-coronatesten, kinderen die hun ouders niet meer mochten knuffelen, bedrijven die kapot gingen, nabestaanden die de begrafenissen van hun dierbaren via een iPad moesten volgen, depressieve kinderen en nog veel meer ellende. Hij zei het echt: ‘hij had het voor geen goud willen missen’ nadat steeds meer groepen Nederlanders door de coronacrisis afhankelijk van voedselhulp zijn geworden.

Op 10 maart 2021 zei de Jonge tijdens een coronadebat – het liefst had ik daar een groot bord van gemaakt: “Het zal nooit een verplichting worden dat mensen moeten bewijzen dat ze gevaccineerd zijn. Nooit!”En wat zei hij ook al weer op 22 april 2021: “Toegangstesten op een terras slaat nergens op, dat gaan we niet doen”. Ook beloofde hij dat de coronapas écht tijdelijk zou zijn. Vervolgens wilde deze kletsmeier zelfs de QR-code vanaf 6 november 2021 verplicht stellen voor bezoekers van terrassen van eet- en drinkgelegenheden. Ze blijven zich als aasgieren storten op een alsmaar verder in een keurslijf gedwongen bevolking. Zij die nog beperkt van hun ‘vrijheid’ gebruik willen maken zullen boosterprik op boosterprik moeten accepteren net zo lang totdat ze volledig het loodje hebben gelegd.

Op 21 maart 2021 zei De Jonge tegen de NOS dat mensen nooit gedwongen zouden moeten voelen om te bewijzen dat ze gevaccineerd zijn en dat vaccinatie de sleutel tot onze vrijheid zou zijn. Opnieuw een leugen. Hij bleef het vaccineren aanbevelen en velen stonden te trappelen van ongeduld om als proefdieren gevaccineerd te worden. Volgens hem waren de vaccinaties er op gericht om de ouderen en kwetsbaren te beschermen tegen het coronavirus. De kans dat dit vreselijk mis zou gaan was enorm. Het advies van Rutte&CO zich te laten vaccineren was daarom volstrekt misplaatst. Diverse huisartsen zeiden te gruwen van deze ‘gedwongen’ inenting tegen corona. Geheel ongehoord was de openlijke ‘reclamecampagne’ waarmee de overheid iedereen wilde overhalen tot inenting.

Op 3 mei 2021 zei de Jonge voor aanvang van het torentjesoverleg dat Ajax meer maatschappelijke verantwoordelijkheid had moeten nemen door de spelers niet het kampioenschap te laten vieren met duizenden supporters, die dicht op elkaar stonden. De Jonge zei ook dat hij als Rotterdammer ‘sowieso met heel weinig vrolijkheid’ kijkt naar kampioensfeestjes van Ajax. “Maar nu helemaal. Ik denk dat het goed is om ons te realiseren dat we ons nog een hele tijd aan de coronaregels hebben te houden. We moeten echt nog even gedisciplineerd zijn.” Ook demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie zei dat de huldiging ‘niet had mogen gebeuren’. De uitspraken van deze figuren leiden tot kritische reacties. Auteur en spreker Hans van Tellingen wees erop dat dit geen Ajax-Feyenoord-kwestie is: “Ik ken juist veel Feyenoord-supporters die deze actie van Ajax wél waarderen. Dit gaat om fundamentele grondrechten die ons worden ontnomen, zonder reden – lockdowns werken bewezen niet. En daar was dit feest een uiting van.”“De enige wijze waarop we snel uit deze ellende aan coronamaatregelen komen, is niet zozeer ons blijven wentelen in die maatregelen, maar eerder om ons vrij te vechten hieruit.”

Huisarts Els van Veen haalde op Twitter hard uit naar De Jonge. “De minister van Volksgezondheid neemt anderen weer eens de maat. Ajax heeft niets fout gedaan. De fout zat en zit ‘m erin dat we al maanden in een onterechte, schadelijke, ongezonde, niet-wetenschappelijk onderbouwde lockdown zitten,” schrijft ze. “Farizeeër.” Els van Veen deed al eerder van zich spreken tijdens een interview met de buitenparlementaire onderzoeks commissie (BPOC).In dit gesprek stelde zij dat de mensen die momenteel worden ingeënt, eigenlijk meedoen aan een onderzoek. “We hebben een code waar we als artsen aan zijn gehouden en dat is de Code van Neurenberg. Er is ooit afgesproken dat we mensen nooit mogen dwingen om deel te nemen aan een experiment,”

Ook zij zegt zich grote zorgen te maken over de sterfgevallen die vrijwel dagelijks kort na vaccinatie optreden. “Er wordt dan steeds gezegd dat al die mensen onderliggend lijden hadden. Ik vind dat onzorgvuldig en oneerlijk, want als je met onderzoek bezig bent moet je zeker weten dat het niet aan het vaccin ligt.”Van Veen wijst erop dat bij het Neurenberg-tribunaal na de Tweede Wereldoorlog bleek dat juist de artsen vooropliepen. Ze gaven tips hoe je de bevolking het beste kon zuiveren. “In deze coronacrisis lopen artsen opnieuw voorop,” zegt ze. “Jaap van Dissel is een arts. De voorzitter van de KNMG is een arts. Diederik Gommers is een arts. Ernst Kuipers is een arts.”Klik hier voor de eed die de Nederlandse artsen hebben afgelegd.

Huisarts Els van Veen heeft de coronacommissie van de Tweede Kamer op 7 februari 2023 een brief gestuurd waarin ze het parlement om hulp vraagt. Ze heeft opnieuw een brief van de gezondheidsinspectie gekregen over anonieme meldingen naar aanleiding van een tweet die ze een jaar geleden heeft geplaatst. Van Veen vermoedt dat de brief een gevolg is van de uitlatingen van onder anderen Attje Kuiken over de BIG-registratie van artsen. De inspectie is een onderzocht gestart en dat brengt veel stress met zich mee, schrijft de huisarts. “Te meer daar de melders artsen zijn die mij niet kennen en niet weten hoe ik mijn patiënten behandel. Ik wil het parlement aangeven dat ik mij hierdoor bedreigd voel en de indruk heb dat de minister van VWS opdracht heeft gegeven.”

 “Dit vanwege het feit dat mevrouw Kuiken van de PvdA eerder Kamervragen heeft gesteld en heeft gevraagd of de minister huisartsen hun BIG-registratie kan afnemen,” zegt Van Veen, die de commissie verzoekt de brief onder de aandacht van Kamerleden te brengen. “Ik ben huisarts en moeder en kostwinner, dus als ik geschorst word kan ik mijn gezin niet meer onderhouden.”Ze wijst er verder op dat deze kwestie negatief afstraalt op de reputatie van de inspectie en de KNMG, omdat artsen hier niet tegen beschermd worden. “Dit werkt een cultuur van angst in de hand.”Van Veen, die zich samen met haar advocaat beraadt, krijgt steunbetuigingen vanuit het hele land, ook van huisartsen. Zo zegt jurist Sietske Bergsma: “Alle steun voor Els. Ik volg haar strijd al langer, en net als vele andere artsen wordt zij in haar werk – en bestaan – bedreigd. Dit moet stoppen.”

Bergsma denkt niet dat de Tweede Kamer veel oog zal hebben voor haar noodkreet. “Het probleem zit ook, of juist, daar. Hulp vragen aan het parlement is wel goed om bloot te leggen dat ze het gaan negeren.”Huisarts Frank Peeters stelt: “Ik kreeg ook al enkele ongegronde klachten bij de orde der artsen in België, maar wij laten ons de mond niet snoeren. Waarschijnlijk zijn het staatstrollen die proberen ons angst aan te jagen en te destabiliseren. Wij krijgen steun van een groeiend aantal mensen.”

Op 7 mei 2021 deed de hoogmoedige masochistische staatstrol De Jonge vreemde uitspraken over het testen. Testen zei hij, moet je niet zelf doen maar aan een ander overlaten vanwege ons gebrekkig “masochistisch vermogen”. “Als mensen zelf die test afnemen, is dat toch net iets minder betrouwbaar dan als de test door een ander wordt afgenomen. En dat heeft waarschijnlijk te maken met de mate waarin mensen bereid zijn om zichzelf pijn te doen, dus het masochistisch vermogen van mensen,” zei De Jonge. “Zo’n ding zo diep in je neus douwen, dat is toch een pijnlijke ervaring en kennelijk zijn we zo mild voor onszelf dat we die toch net iets minder diep naar binnen douwen en daardoor wordt-ie minder betrouwbaar,” voegde de minister toe. Als je dus een ‘betrouwbare’ uitslag wilt, ontkom je niet aan zelfkastijding. Het RIVM ging positieve testen zelfs besmettingen noemen en positief geteste mensen patiënten.

De Jonge gebruikte deze bedriegerij om ongestoord door te kunnen gaan met het verder knevelen van de bevolking onder het mom dat al dat testen allemaal in hun eigen belang is. De Nederlandse bevolking werd massaal werd hiermee in de maling genomen. Hugo de Jonge wilde dat iedere Nederlander zich minstens eens per maand liet testen op corona, ook als er geen klachten waren. Daarmee werd dit testen een soort religieuze ritueel verheven. Veel ouders hadden geen idee dat hun kinderen met deze testen zowel psychisch als lichamelijk werden mishandeld. Het onschuldig ogende staafje verwonde op meerdere vlakken en diepgaand. Niet alleen fysiek. Scholen schaften dozen vol met zelftests aan waarmee leerlingen zich twee keer per week konden testen. De Jonge: “Als je terugkomt van vakantie: allemaal testen. En als er lokale uitbraken komen, moeten we er bovenop springen.” Voor zijn waan bleef het virus altijd en overal aanwezig. Het hele zogenaamde ministerie van Volksgezondheid werd een steeds groter gevaar voor de gezondheid van Nederland. Ze gingen ongestoord door zonder ook maar enige verantwoording te hoeven afleggen.

Met de uitspraak van Rutte “Bek houden” (video verwijderd) nog vers in het geheugen, mochten voetbalsupporters van De Jonge niet van hun plaats af.“Geplaceerd betekent gewoon op je kont zitten en dus niet met zijn allen op een kluitje gaan staan.” De machtswellusteling gaf een ‘duidelijke waarschuwing’ aan de KNVB, dat wanneer de voetbalsupporters bij de volgende wedstrijden niet netjes op hun stoel bleven zitten, dat reden kon zijn om de maatregelen weer aan te scherpen. Steeds opnieuw bleken de dwangmaatregelen die ze de bevolking oplegden door henzelf met voeten te worden getreden want De Jonge was zelf aanwezig bij het competitieduel tussen Willem II en Feyenoord en zat zelf niet ‘op zijn kont’ toen hij Feyenoord op 0-2 voorsprong zag komen.

Op 25 mei 2021 zei De Jonge in de Eerste Kamer: De bijwerkingen nemen natuurlijk toe naarmate je meer prikken hebt gehad.” Hij voegde toe: “Het verantwoord medisch handelen is om ook maar echt één prik te nemen. Twee kan wel, maar bij die tweede prik na een doorgemaakte infectie heb je vaak meer bijwerkingen. Vaccineren doe je ook weer niet voor de lol,” lachte De Jonge. Op 26 mei 2021 noemde ook staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid vaccineren een vorm van naastenliefde. Mensen die momenteel in ziekenhuizen moeten worden opgenomen, blijken nagenoeg allemaal gevaccineerden.

Deze figuur met een totaal gebrek aan enige wetenschappelijke achtergrond, kreeg steeds opnieuw een podium om zijn manipulaties kenbaar te maken. Zo liet de prikjunkie in juni 2021 weten nog 6 miljoen extra Moderna-vaccins te zullen inkopen. “Daarmee staan we klaar voor de – nader te bepalen – vaccinatiecampagne van 2022 en 2023. We kiezen voor zekerheid: goede vaccins die aan te passen zijn aan mutaties, voor diverse technologieën en betrouwbare leveranciers,” schreef hij op social media. Het vaccinatie experiment van De Jonge is nog lang niet ten einde. Genoeg schapen die deel willen nemen reageert neuroloog Jan Bonte. De Jonge is zo hondsbrutaal dat hij zelfs volledig lak aan de wet blijkt te hebben. Nederland is mede door zijn toedoen een totalitair bestuurde staat geworden waar de mening van burgers en oppositie er niet meer toe doet en zelfs aktief bestreden wordt. Zo had hij er een handje van mensen die zich tegen het coronabeleid keerden belachelijk te maken, en openlijk in de Tweede Kamer wappies te noemen. Tijdens debatten keerde deze onbeschofte vlegel Tweede Kamerleden van de oppositie letterlijk de rug toe waaronder Thierry Baudet.

 

De Jonge erkende openlijk dat de maatregelen die hij hielp uitvoeren, buiten zijn controle lagen. Gezond Verstand van 28 juli 2021 meldt daarover: “Hij is onverdroten als trekpop bezig opdrachten uit te voeren. Dat maakte hij duidelijk in verband met wat hij de noodzaak noemde om het ‘kwalijke virus’ in de wet te registreren als een klasse A-pathogeen. Er zou anders geen manier zijn geweest, zo zei hij, om de maatregelen uit te voeren. De klasse A-status was dus een voorwaarde voor de maatregelen. Alles wat we in het afgelopen anderhalf jaar hebben meegemaakt hing ervan af. Dus deze classificering heeft anders dan men zou mogen aannemen en in strijd met de bedoeling van classificatie, niets te maken met de aard van het virus, die niet in de verste verte in de buurt komt van de eigenschappen van ebola, of de pest, of cholera-voorbeelden van de andere pathogenen in die bijzondere klasse A-categorie.” Dat is de man die niet eens in staat is om wetenschappelijke onderzoeken te lezen.

 

Op Kamervragen die hem werden gesteld door Forum voor Democratie in juli 2021 over het gelekte wurgcontract met Pfizer waarvan de inhoud ervan ‘schokkend’ is, weigerde hij op vrijwel alle vragen een antwoord te gegeven of deed hij een beroep op ‘geheimhouding’. Pfizer heeft in de loop der jaren miljarden aan schadevergoedingen moeten uitkeren vanwege bewezen fraude voornamelijk door het omkopen van artsen, het vervalsen van onderzoeksresultaten en corrupte marketingpraktijken. Nu komen ze met claims dat hun producten ‘veilig’ en ‘effectief’ zouden zijn, terwijl diverse onderzoeksresultaten schokkend genoemd kunnen worden. Alsof er helemaal niets aan de hand was zei de vaccinpropagandist Hugo de Jonge op 27 juli 2021 dat de kans dat je straks weer zo normaal mogelijk onderwijs krijgt, aanzienlijk omhoog gaat als je jezelf laat vaccineren. Hij zette zelfs de prikbussen in bij: “dat is een beeld dat je heel veel gaat zien, op alle vormen van het onderwijs vanaf het VO.

De vrijheid van de één moet volgens hem niet de vrijheid van alle anderen de hele tijd blijven beperken, zo zei hij in EenVandaag op 4 september 2021. Diverse onderzoeken lieten zien dat er enorme risico’s zitten aan het vaccineren. Zelfs ouders werden aangemoedigd hun kinderen te laten vaccineren. Een grotere misdaad dan het vaccineren van kinderen met experimentele genetische modificatie is nauwelijks denkbaar. Hij kreeg zoveel macht dat hij zelfs dacht ongestraft over het leven van het Nederlandse volk te kunnen beschikken. Op 7 september 2021 beweerde de zelfverklaarde ‘medische expert’ De Jonge- niet gehinderd door enige transparantie en onderbouwing- dat negen op de 10 ziekenhuispatiënten zich niet hebben laten vaccineren. Ook volgens de media hadden we te maken met een ‘pandemie van de ongevaccineerden’, maar zorgmedewerkers vertelden een ander verhaal want die zeiden dat er vooral ingeënte mensen in het ziekenhuis lagen. Ook uit onder meer Groot-Brittannië kwamen berichten dat het juist de gevaccineerden waren die in ziekenhuizen werden opgenomen.

Op 13 september 2021 schreef De Jonge op Twitter dat de QR-code ervoor zou zorgen dat we van de anderhalvemeterregel verlost zouden zijn. Tijdens de persconferentie van 14 september 2021 beweerde hij dat het wel of niet nemen van de boostervaccinatie geen gevolgen zou hebben voor de geldigheid van het coronatoegangsbewijs. Leugens na leugens na leugens. Op 14 december 2021 bracht hij opnieuw een verbijsterende boodschap die regelrecht afkomstig lijkt uit de opgelegde dwangmaatregelen van de Great Reset sekte. Nu zei hij dat dat wij als burger onze rechten moeten opgeven voor de gemeenschap: “En hecht je zo vreselijk aan je recht, je vrijheid om ‘nee’ te zeggen tegen vaccinatie? Daar leg ik me niet bij neer. Want dat recht - die vrijheid - kan nooit belangrijker zijn dan het recht van de ander om niet ziek te worden, het recht van een ander op een plek in het ziekenhuis, het recht van de ander om zijn onderwijs, zijn onderneming, of zijn leven gaande te houden. En dus: bescherm jezelf, bescherm elkaar, en bescherm de vrijheid die we met elkaar op het virus te herwinnen hebben. De NederlandseWEF-sekte ‘premier’ keek opzij en knikte bevestigend. In dit bericht van de organisatie Bluetruth van september 2021 wordt uitgelegd dat de coronamaatregelen zoals die door Rutte&Co worden uitgevoerd volledig onwettig zijn.

 

Op 14 september 2021 zei de Jonge toen hem werd gevraagd naar de mogelijkheid van een verplichte coronavaccinatie. „Laat ik het nog maar eens heel duidelijk zeggen: er komt geen vaccinatieplicht. Of je je wel of niet laat vaccineren, is een vrije keuze. Eind november zei hij in een interview met het Nederlands Dagblad: Er is bij ons geen vaccinatieplicht en die komt er ook niet”, en ja, “dat is een belofte.”

De terrasbezoeker mocht van de tenenkrommende pias Hugo de Jonge niet naar de wc zonder coronapas. Hij droeg op 20 september 2021 vervolgens de oplossing aan voor de horecaondernemers een dixi naast de terrastafels neer te zetten. Incompetentie kent geen grenzen.

Ook vonden De Jonge en de Gezondheidsraad het een prima idee om jongeren van 12 tot 18 te vaccineren. Hij zei dat 18-jarigen een afspraak maken kunnen voor een prik. “Het is een moment om te vieren.” Hij bracht het alsof het om een soort ultiem genot ging wat hij ze aanbood. Hij riep jongeren dus op om mee te doen met het grootste medische experiment ooit. Het was op dat moment al lang bekend dat vaccineren helemaal niets met gezondheid te maken had zoals talloze echte deskundigen al lang hadden bewezen. Gezonde kinderen vanaf 12 jaar die dat zelf willen, moesten van de vaccinatiesekte tegen het coronavirus worden ingeënt met het vaccin van Pfizer, zo stond in een advies van de Gezondheidsraad. “Dit kan een enorme bijdrage leveren om het coronavirus terug te dringen. Zoals het er nu naar uitziet, kan iedereen voor het begin van het nieuwe schooljaar de eerste inenting gehaald hebben, en in september de tweede. Dan kunnen ze goed beschermt het nieuwe schooljaar in. Vaccineren is echt een heel goed idee om directe gezondheidswinst te boeken. Over de eventuele bijwerkingen zegt de Jonge: “Het klinkt misschien stevig maar je kunt in Nederland uitkomen op maximaal veertig gevallen van iets als myocarrditis (ontsteking aan de hartspier) op 1,1 miljoen vaccinaties.” Volgens Hugo de Jonge stond het belang van de kinderen voorop. “Ouders hebben uiteraard de keuze om het wel of niet te doen, maar hij benadrukt dat het „wel verstandig is om te doen.”

Volgens Mike Yeadon top immunoloog en ex-vice president en CSO Allergieën en Luchtwegenonderzoek bij Pfizer, is het ‘gestoord’ om kinderen te vaccineren en waarschuwde dat kinderen 50 keer meer kans hebben om te sterven door dit vaccin dan door het virus. Malone zegt hier waarom 16.000 artsen en medische wetenschappers over de hele wereld een verklaring hebben ondertekend waarin publiekelijk wordt verklaard dat gezonde kinderen niet tegen COVID-19 mogen worden gevaccineerd. De schaamteloze De Jonge riep maar wat want de feiten vertellen een heel ander verhaal. Velen noemden het vaccineren van kinderen een misdaad. Abortus noemde men al enige tijd een fundamenteel recht en daar komt nu het vaccineren van kinderen bij.

Kinderen worden geofferd op het altaar van Moloch.

Volgens de Jonge hadden jongeren geen toestemming van hun ouders nodig om zich te laten vaccineren. Dat mochten zij zelf beslissen zo staat dat in de wet. De jongeren hebben het laatste woord en kunnen zelf de afspraak maken bij de GGD. De Jonge blijkt een aartsleugenaar want volgens hoogleraar privaatrecht André Nuytinck van de Radboud Universiteit Nijmegen en Erasmus Universiteit is het onjuist dat kinderen de beslissende stem hebben. “Dat geldt enkel en alleen voor 16- en 17-jarigen. “Voor 12-, 13-, 14- en 15-jarigen geldt dat de ouders de beslissende stem hebben op grond van hun ouderlijk gezag. Zij moeten immers de veiligheid van hun minderjarige kinderen waarborgen.”

Prof. Dr. Jan Grandjean is een pionier op het terrein van de hartchirurgie. Gedurende zijn loopbaan heeft hij zich steeds laten leiden door het principe dat het belang van de patiënt voorop moet staan. Dit principe is volgens hem uit het oog verloren met het voornemen om jongeren te vaccineren tegen een virus, dat hen niet ernstig ziek maakt. Daar tegenover staan de mogelijke bijwerkingen van de Covid vaccins, zoals een ontsteking van de hartspier. Grandjean spreekt zich dan ook duidelijk uit: “Ik vind dat het meest erge wat er nu gebeurt; vaccinatie aanbieden aan jongeren, die nauwelijks risico lopen op het virus en die een onbekend risico lopen met vaccinatie. De vaccinatie van gezonde jongeren heeft nul komma nul zin”.

Huisarts Martin Voerknecht haalde op Facebook hard uit naar De Jonge. Zijn bericht werd al snel verwijderd. “Misdadig, ik kan het niet anders noemen, is het om kinderen te slachtofferen voor de coronabestrijding. Ze hebben NUL sterfterisico door corona. NUL!” schreef hij. “Ouders bescherm uw kinderen nu toch. Pik het niet langer. Stop deze waanzin. Werk niet mee aan dit misdadige beleid van Hugo de Jonge en het OMT,” vervolgde de huisarts. Hij wees er verder op dat het Pfizer-vaccin vele malen gevaarlijker is dan het doormaken van corona. Vier op de 1000 kinderen hebben een zeer ernstige bijwerking door het vaccin, benadrukte Voerknecht. Om nog maar te zwijgen van de potentiële langetermijnschade. Artsen die meewerken aan de vaccinatie van kinderen met nul risico verdienen uit hun beroep ontzet te worden, vindt de huisarts. Zie ook deze video waarin wordt gezegd dat artsen rekening moeten houden op vervolging. Ze hebben een eed afgelegd en gezworen te zullen weldoen en niet te schaden. Ze kunnen niet garanderen dat niemand schade zal oplopen na vaccinatie.

Ook was De Jonge voorstander van boostershots maar dit was volgens de gerenommeerde deskundige Dr Robert Malone, niets anders dan een versneld proces om tot depopulatie te komen. “Voor iedereen die oplet, is het nu overduidelijk dat de hele covid "plandemische" zwendel een wereldwijd ontvolkingsplan is. Wat de machthebbers en hun trekpoppen echter niet hadden verwacht, is het snelle ontwaken van de waarheid die zich nu als een lopend vuurtje over het landschap van geneeskunde en wetenschap verspreidt. We zijn op een kantelpunt beland. De mensheid ontwaakt in een steeds sneller tempo, dus nu proberen de globalisten mensen zo snel mogelijk uit te roeien om de verspreiding van de waarheid te stoppen. Zelfs World Health Organization (WHO) was tegen deze boosterprikken.

 

Op 14 oktober 2021 was De Jonge te gast in het programma ‘Uitgelicht!’ van Family7. In dit programma zei hij onder meer dat christenen argumenten vermengen met allerlei misinformatie/desinformatie die rondgaat op het internet. Over de reden van de coronapas zei hij:deze pas is er omwille van de volksgezondheid, om onszelf te beschermen, om elkaar te beschermen, de zorg te beschermen en juist de vrijheid op dat virus weer te herwinnen.” Een vraag over het Bijbelboek Openbaring en het teken van het beest zei hij: “met alle respect, maar wat is dan dat teken van het beest?Waar we mee bezig zijn is de volksgezondheid te beschermen. Ik probeer iets te vatten van dat soort kritiek, maar eerlijk gezegd snap ik er niets van. Ik kan daar werkelijk met mijn verstand niet bij.

 

Op 12 november 2021 kwam het duo Rutte en de Jonge opnieuw met een stel maatregelen om de strop weer wat verder aan te trekken. Het leugencircus van de beide Great Reset trawanten draaide op volle toeren verder. Gideon van Mijeren zet in deze video alle leugens van het duo nog eens op een rij. Leugens zijn tot waarheid verheven, en waarheid tot leugens! Klik hier voor de negen meest bekende leugens van Rutte en klik hier wat hij zegt over groepsimmuniteit. Rutte&CO zijn niet in feiten geïnteresseerd. Dat is alleen maar hinderlijk in het uitoefenen van hun plannen. Leugens zijn gemakkelijker en vlugger te verzinnen dan te weerleggen. Zie hier hoe vaak ze hebben gelogen en ze er ongestraft mee wegkomen. Het verkondigen van leugens is een propagandatechniek. Daar was Hitlers minister Paul Joseph Goebbels een meester in.

 

Joseph Goebbels - WikipediaPaul Joseph Goebbels

 

Ook op 12 november 2021 zei de polariserende en destructieve Hugo de Jonge: ‘We blijven vaccineren. Dat doen we wijk voor wijk, deur voor deur, arm voor arm’. Journalist Vivienne Groenewoud zegt: “Deur voor deur. Arm voor arm. Godsgruwelijke griezel.” Over sterfgevallen werd in alle toonaarden gezwegen en de media vervulde hun dagelijkse Judasrol als nooit tevoren. Ondertussen werd het pushen van het vaccin dagelijkse kost in de kranten, op de radio en voor de televisie. Alles moest wijken voor de tirannie van de machthebbers en hun trekpoppen met in het verlengde de farmaceutische industrie. De dag en nacht opgevoerde propaganda rond corona had inmiddels voor een collectieve angstpsychose gezorgd in de samenleving terwijl zelfs de WHO toe gaf dat 99,77% van de besmette mensen het virus zou overleven. Wij kregen met een samenleving te maken die aanvaarde dat al haar meest elementaire rechten en vrijheden samen met haar waardigheid, werden afgenomen.

 

Op 15 november 2021 dreigde De Jonge dat meer lockdowns deze winter onontkoombaar zouden zijn mocht de Kamer de door Rutte&CO voorgestelde 2G-maatregel niet steunen. Op 18-11-2021 beantwoordde deze figuur vragen van Nederlanders over het coronabeleid: "Het raakt me dat coronaregels tot tweedeling leiden."  En dat zegt de man die juist mede verantwoordelijk is voor deze tweedeling! 

Ook deed De Jonge met regelmaat opmerkelijke uitspraken over ongevaccineerden. Op 30 november 2021 zei hij in de Eerste Kamer: “We weten inmiddels vrij goed en vrij precies per postcode waar ze wonen. We weten ook vrij goed wat de redenen zijn waarom ze zich niet laten vaccineren.”Een verwijzing naar de ongevaccineerden. Tijdens een eerdere persconferentie over de coronamaatregelen gebruikte hij de slogan ‘wijk voor wijk, deur voor deur, arm voor arm’. Weet u nog dat hij zei dat na twee prikken het hele probleem opgelost zou zijn en het leven snel weer normaal zou worden? Ook beweerde hij dat degenen die de boosterprik al hadden gehad “relatief goed beschermd waren” maar Van Dissel van het RIVM kon niet zeggen dat of boosters werkelijk helpen en Klaus Schwabs puppet Mark Rutte weet helemaal niets. Wat wij wel weten is dat wij inmiddels duizenden vaccinatiedoden verder zijn en dat deze aantallen alleen maar verder zullen oplopen met de boosters op boosters op boosters.

Lange tijd beweerde de Jonge dat er niets mis was met de coronavaccins. Ze zijn volstrekt veilig, uit-en-te-na onderzocht. Hij vergeleek nogal lacherig het inspuiten met de gifspuit met het eten van een frikandel. Toen er opeens oudere mensen begonnen te overlijden vlak na vaccinatie gingen er nog geen alarmbellen af. Deze mensen zijn al oud en hebben onderliggende aandoeningen, dus die overlijden nu eenmaal, werd er gezegd. Vervolgens werden er trombosegevallen gemeld, die soms sterfte tot gevolg hadden. Toen berichten daarover op internet begonnen te circuleren, stelde De Jonge in eerste instantie dat eventuele bijwerkingen ná vaccinatie, niet dóór vaccinatie optreden. Uiteindelijk overleden ook jonge vrouwen na toediening van het vaccin. Zij kregen in sommige gevallen trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. De Jonge kon er niet langer omheen. Er werd besloten om mensen onder de 60 jaar niet langer te vaccineren met de AstraZeneca-prik.

Vervolgens zei hij over deze beslissing: “Laat ik heel helder zijn over het risico op een zeer ernstige complicatie als dit trombosebeeld, want het is niet zomaar trombose. Dit is een hele bijzondere vorm van trombose, in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes en een neiging tot bloedingen, waardoor bijvoorbeeld een combinatie optreedt van een longembolie en een hersenbloeding.”

Hij probeerde er nog een positieve draai aan te geven: “Je moet een keuze maken. Het mooie van deze keuze is dat we alternatieven hebben.” Aan die vaccins kleven echter net zo goed risico’s. “U wordt bedonderd waar u bij staat” schreef huisarts Martin Voerknecht op Linkedin. Zijn bericht werd echter al binnen twee uur verwijderd. Logisch want dictatoriale regeringen stellen geen belang in de waarheid. Hun grootste zorg is het bestrijden van meningen die voor de staat gevaarlijk worden geacht.

Op 3 december 2021 zei de draaikont tegen Hart van Nederland dat een vaccinatieplicht niet volledig kan worden uitgesloten. Een vaccinatieplicht is niet aan de orde en er wordt ook niet over gesproken in het kabinet, maar het categorisch en bij voorbaat uitsluiten ook niet. Het is nu niet aan de orde, maar ik heb afgeleerd om al te stellig te zijn over hoe het leven er later uitziet. Er wordt niks voorbereid, er is geen discussie in het kabinet. Het is niet aan de orde, ik ben er niet voor. Maar helemaal uitsluiten? Dat kan niet.”

Op 14 december 2021 bracht hij opnieuw een verbijsterende boodschap die regelrecht afkomstig lijkt uit de opgelegde dwangmaatregelen van de Great Reset sekte. Hij vindt dat wij als burger onze rechten moeten opgeven voor de gemeenschap: “En hecht je zo vreselijk aan je recht, je vrijheid om ‘nee’ te zeggen tegen vaccinatie? Daar leg ik me niet bij neer. Want dat recht - die vrijheid - kan nooit belangrijker zijn dan het recht van de ander om niet ziek te worden, het recht van een ander op een plek in het ziekenhuis, het recht van de ander om zijn onderwijs, zijn onderneming, of zijn leven gaande te houden. En dus: bescherm jezelf, bescherm elkaar, en bescherm de vrijheid die we met elkaar op het virus te herwinnen hebben. De ‘premier’ keek opzij en knikte bevestigend.

Boodschappers met ware inzichten en echte feiten, worden niet gehoord of zelfs belachelijk gemaakt. De propaganda van hoofdaanklager en vaccinatie- extremist Hugo de Jonge was bijna dagelijks op de Nederlandse staatspropagandatelevisie te zien. Zijn leugens spatten van het scherm en hij was heel bewust bezig de niet-gevaccineerden te beroven van hun laatste beetje vrijheid. Hij riep bij herhaling dat 90% van de covid-patiënten in ziekenhuizen ongevaccineerden waren terwijl diverse artsen en verplegend personeel in ziekenhuizen melden dat er juist opvallend veel geïnjecteerden in het ziekenhuis liggen.

 

Iedere door Rutte&CO afgekondigde dwangmaatregel zoals de anderhalve meter, mondkapjes, het schudden van handen, avondklok, lockdowns, corona-app, niezen in de elleboog, en schoolsluitingen, miste elke wetenschappelijke onderbouwing en kwam allemaal uit de dikke duim. Al deze maatregelen waren slechts bedoeld om gehoorzaamheid af te dwingen. De Grondwet heeft vanaf het begin van de Covid-19 zwendel ernstig onder druk gestaan. De nietszeggende PCR-test en de gevaarlijke samenstelling van de experimentele prikken met grafeen hydroxide, parasieten en andere rotzooi, die absoluut niet voor vaccins mochten doorgaan, maar wel zo werden genoemd, werden toegepast terwijl ambtenaren zich ervan bewust waren dat voor al deze maatregelen weinig tot geen wetenschappelijk bewijs was, zo blijkt uit de diverse WOB-stukken.Zij die van meet af aan al spraken van één van de grootste zwendelpraktijden uit de geschiedenis, werden belachelijk gemaakt, maar wat wij gezien hebben is nog veel erger dan de fanatiekste complotdenker had kunnen bedenken. Er is sprake van een ongekende misdaad. De Nederlandse burger is geconfronteerd met een nepvoorstelling van zaken. Het Nederlandse volk is door Rutte&CO gebombardeerd met onzin, valse stellingen en gefabriceerd nieuws, en dat maanden achtereen.

De stukken laten zien dat ambtenaren en ministers maandenlang bezig zijn geweest met het uitwerken van wetsvoorstellen die de Grondwet met voeten hebben getreden. Denk daarbij aan pogingen om het verbod op stemverheffing bij demonstraties erdoor te krijgen, telefoongegevens van iedere burger ongevraagd te gebruiken, computernetwerken van bedrijven te doorzoeken, huizen binnen te dringen, lichamelijk onderzoek te verrichten, gezonde burgers in quarantaine te plaatsen en meer van dit soort zaken, die fundamentele rechten en vrijheden van burgers ernstig inperken. Ministers en ambtenaren zijn hoeders van de Grondwet. Zij moeten burgerrechten beschermen. Maar in plaats daarvan werden deze door hen vertrapt. Uit de beslispuntennotitie van 27 mei 2020 blijkt duidelijk dat de opdracht aan de ambtenaren die hier willens en wetens aan hebben meegewerkt helder was: een wettelijke grondslag te krijgen voor een grondrechtenbeperking. Van het merendeel de Tweede Kamer hoefde de Nederlandse burger geen bescherming te verwachten want ze hebben ingestemd met alle door Rutte&CO afgekondigde dwangmaatregelen. De wetgeving werd geperverteerd en praktisch de gehele Nederlandse dagbladpers en de staatsomroep onderwierpen zich kritiekloos.

Artsen voor Waarheid deden aangifte tegen Rutte en De Jonge en alle medeplegers wegens ‘zeer ernstige misdrijven tegen de mensheid’

Een aantal organisaties waren de terreur van De Jonge en consorten zo zat dat ze een team specialisten opdracht gaven uitgebreid onderzoek te doen naar het ontstaan van corona. Uit dit onderzoek bleek juridisch duidelijk dat er sprake was van zeer ernstige misdrijven tegen de mensheid, schrijft advocaat Arno van Kessel op de website Aangifte Overheid. Op grond van het onderzoek gaf Artsen voor Waarheid het onderzoeksteam opdracht een onderbouwde strafrechtelijke aangifte tegen de hoofdverdachten in Nederland op te stellen, oftewel Rutte cum suis. Het geheel betrof een omvangrijk document van ruim 400 pagina’s.“De door de hoofdverdachten in het kader van het project corona in persoon gepleegde misdrijven tegen de menselijkheid zijn in strijd met onder meer internationale verdragsrechtelijke absolute grondrechten. In de aangifte werden de verantwoordelijken beschuldigd van onder andere deelneming aan een criminele organisatie, ernstige schendingen van het internationaal humanitaire recht, moord met voorbedachten rade, het veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld, bewust en systematisch vrees aanwakkeren, handelen tegen de veiligheid van de Nederlandse staat en haar burgers, handelen met het oogmerk het Rijk onder vreemde heerschappij te brengen en samenspannen met derden.

“Het wordt ze niet aangerekend dat ze worden betrapt op het verkondigen van leugens, het manipuleren van statistieken, het in levensgevaar brengen van degenen die ze beweren te beschermen, en het niet naleven van hun eigen regels bij diverse gelegenheden. Er wordt gelogen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. In hun eigen vervormde beleving vinden ze het zelfs gerechtvaardigd om te liegen, omdat zij als taak hebben het volk, dat volgens hen echt niet voor zichzelf kan zorgen, te beschermen.”

Ook kreeg De Jonge een massa-aangifte bij het OM in Den Haag aan zijn broek namens bijna bijna 70.000 ondertekenaars wegens onder meer haatzaaien, groepsbelediging en bedreiging, maar ook van aanzetten tot haat, geweld of discriminatie, dwang en stalking. “Wij laten ons niet bedreigen door mensen die wij betalen,” schrijven ze. Zoals reeds eerder dit artikel gemeld deed De Jonge in de Eerste Kamer de meer dan schandalige en bedreigende uitspraken richting ongevaccineerden: “We blijven vaccineren, dat doen we wijk voor wijk, deur voor deur, arm voor arm”, Na deze prikbedreiging gooide Hugo de Verschrikkelijke er nog een schepje bovenop. “Alle postcodes zijn in kaart gebracht, ik weet wie u bent en waar u woont. Dus u bent gewaarschuwd. Dat is door veel mensen als beledigend en discriminerend ervaren.

Op 13 juni 2022 was er nog geen reactie van het OM waarop de advocaat heeft de opdracht kreeg een brief op te stellen waarbij de OvJ (officier van justitie) nog tien dagen de gelegenheid werd gegeven om een beslissing te nemen. Mocht de OvJ binnen tien dagen nog altijd geen beslissing hebben genomen dan zou een klachtenprocedure op grond van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering bij het Gerechtshof Den Haag aanhangig worden gemaakt. Als reactie hierop heeft het OM de zaak gewoon terzijde geschoven.

Tijs van den Brink van de EO probeerde het imago van Hugo de Jonge weer op te poetsen

 

Tijs van den Brink interviewde hem in oktober 2022 niet over de manier waarop hij het Nederlandse volk met zijn dwangmaatregelen heeft geterroriseerd, maar over zijn beeld van God en de manier waarop hij steun ontleent aan zijn geloof. Toen hij beelden van het interview op Twitter zette, kreeg De Jonge een stortvloed aan kritiek over zich heen en regende het boze reacties en werd hij een ‘Gevaarlijke en immorele despoot-in-de-dop’ genoemd. Kort daarop besloot De Jonge om de reactiemogelijkheid onder zijn berichten op Twitter uit te zetten. “Elke dag opnieuw zie ik onder m’n posts een eindeloze stroom aan berichten vol haat, gescheld en erger. Daaraan wil ik geen podium bieden,” zei hij.

 

Hij weigert kennelijk in te zien dat hij als minister van VWS zich bezig heeft gehouden met stigmatiseren, het verspreiden van onwaarheden, zich bedreigend uitlaten, ongevaccineerden de schuld geven van de crisis en uitsluiten. Zijn gepubliceerde cijfers over ziekenhuisopnames waren vervalst om burgers daarna onmenselijk te behandelen. Het was voor mensen een hel. Neuroloog Jan Bonte stelt: “Bij De Jonge zijn alle sociale omgangsvormen al heel lang zoek. Daar is een woord voor: asociaal. En dat is nog wel de mildste omschrijving voor deze immorele dwingelandistische sociopaat. Het zich beklagen over het ‘ontbreken van sociale omgangsvormen op social media’ door deze gevaarlijke en immorele despoot-in-de-dop is toch wel echt het toppunt van hypocrisie. Hij is een gevaar voor zijn medemens. En hij is een gevaar voor het volk. En die man beklaagt zich over de bejegening die hem ten deel valt.” fulmineert Bonte. Data-analist Daniël van der Tuin merkt op: “De minister kreeg ruim baan van de pers om diens fantasie ‘pandemie van de ongevaccineerden’ in het najaar van 2021 uit te dragen. De werkelijkheid lag ondertussen gewoon bij VWS op de plank.

 

Ook liet hij zich weer boosteren. Kennelijk zijn zoveelste ‘Gave uit Gods hand’? Hij deed dat in een uitgestorven vaccinatiehal met een mondkapje op en een T-shirt aan met daarop de tekst ‘Go vacc. yourself’. “Gewoon doen, mensen,” schreef hij bij een foto die hij op Twitter plaatste. Gekte in beeld!

 

Wij leven in een ‘zondvloed’ van kwaad met leiders die met een totaal gebrek aan empathisch vermogen de snode Great Reset plannen uitvoeren. Zoals het serpent in Genesis 3 Eva verleidde een vrucht van de boom van goed en kwaad te eten, zo zijn ze nu bezig de mens te verleiden zich met een gifcocktail te laten injecteren. Wij zijn in een krankzinnige samenleving terecht gekomen waar leiders hun lusten botvieren op de kwetsbaren en onwetenden. Er bestond in werkelijkheid geen noodsituatie om welke maatregel dan ook af te kondigen. Voor maart 2020 zou het volslagen ondenkbaar geweest zijn dat de belangrijkste rechtsbeginselen en basale vrijheden afgeschaft zouden worden, met instemming van de meerderheid van de meehuilende wolven in de Tweede Kamer. Vanaf het begin van de schijnpandemie zijn er burgers geweest die zich niet hebben laten manipuleren omdat ze de leugens hebben doorzien. Een aantal heeft nooit meegedaan met wat de overheid voorschreef aan dwangmaatregelen en hebben daar ook nooit een geheim van gemaakt.

 

Volgens De Jonge waren vaccinaties er op gericht om de ouderen en kwetsbaren te beschermen tegen het coronavirus. Over sterfgevallen na vaccinatie werd/wordt in alle toonaarden gezwegen en de media vervulden/vervullen hun dagelijkse Judasrol als nooit tevoren. De verantwoordelijke bewindspersonen beweren net als de farmaceuten dat vele sterfgevallen niets met de toegediende vaccins te maken hebben. De praktijk heeft laten zien dat de ongevaccineerden er verstandig aan hebben gedaan de spuit te weigeren. De spuit die ongekend veel bijwerkingen heeft, waarvan één van de meest voorkomende de dood is.

Data-analist Cees van den Bos deed een opmerkelijke ontdekking terwijl hij aan het spitten was in vrijgegeven Wob-stukken. Toen minister Hugo de Jonge in 2020 een mondeling overleg had met de Eerste Kamer, stond een team van souffleurs via WhatsApp paraat om moeilijke vragen te beantwoorden. Een ambtenaar laat weten dat er bij het mondeling overleg maar weinig mogelijkheden zijn om de minister van antwoorden te voorzien. “Er is bijvoorbeeld geen schorsing waarin we een dossier met antwoorden aan de minister kunnen geven.” Van den Bos: “Voor wie zich afvraagt wat de bewindslieden altijd op hun telefoon doen.” Hugo de Jonge werd volledig gedekt en ambtenaren werkten ijverig mee. Om te huilen dit,” reageert huisarts Els van Veen. Medisch adviseur Wendy Mittemeijer voegt toe: “Hugo de Jonge zat vaak op zijn mobieltje in coronatijd. Appen met het appgroepje dat de vragen wel dacht te kunnen beantwoorden. Veelzeggend. Een soort van buikspreekpopperij, maar dan minder vermakelijk. Goede Wob-vondst van Cees van den Bos.”

Er bestaat een enorme waslijst aan uitspraken van De Jonge waarvoor hij ter verantwoording zou moeten worden geroepen. Als een hongerige wolf en met een soort wellust heeft hij de levens van de ongevaccineerden geteisterd met lasterlijke woorden en heeft hij met dreigende woorden de rechten van de rechtvaardige artsen vertrapt. Hij veinsde  wijsheid in zijn spreken en het beste met mensen voor te hebben maar zijn handelingen waren daar niet na en zullen daarom in een weegschaal gewogen worden. Hij wist een vals masker op te zetten en was letterlijk geobsedeerd door het idee  boven de massa verheven te zijn en gedroeg zich dan ook als zodanig.Uitgevaardigde dwangmaatregelen waren slechts voor het ‘gepeupel’. Hij gaf de indruk boven de wet– en de regels van menselijk fatsoen te staan maar ooit zal hij zich moeten verantwoorden, is het niet voor een tribunaal dan wel voor Gods troon. Ooit zal hij  moeten uitleggen waarom hij onder meer kinderen heeft laten inspuiten met een experimenteel vaccin tegen een ziekte waarvan ze niets te vrezen hadden. Er is een misdaad tegen de menselijkheid gepleegd, en een aanval op God die zegt dat Hij de mens heeft geschapen als Kroon op Zijn Schepping.

 

Zij die echte wijsheid bezitten gedragen deemoedig.

Jezus komt

Franklin ter Horst

Terug naar: Inhoud