Het schandalige Kairos Palestina document†††††

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 21 maart 2010) (Laatste bewerking: 1 december 2018)

In december 2009 is het Kairos Palestina document ďUur van de waarheidĒ gepresenteerd afkomstig van leiders vanKatholieke, Greeks Orthodoxe, Lutheraanse, Anglicaanse en Baptische kerken in IsraŽl. Het gaat om een stelletje naam-christelijke extremisten en ordinaire IsraŽl-haters met connecties in het PLO- terroristenmilieu. Het document beliegt en bedriegt wereldwijd christenen en staat bol van de propaganda, misleiding en ordinaire jodenhaat.Het document berust op grove geschiedvervalsing en is een schandalig tendentieus anti-IsraŽlisch geschrift dat gericht is aan de internationale gemeenschap, de maatschappij, kerkleiders en alle christenen ter wereld, met de bedoeling IsraŽlís unieke plaats in de wereld te veroordelen. IsraŽl wordt als de bron gezien van het lijden van de Arabische christenen.

Het document wemelt van de onjuiste voorstelling van zaken. Zo wordt IsraŽl ervan beschuldigd dat de heilige plaatsen in Jeruzalem niet toegankelijk zijn voor niet-joden. Een pertinente leugen! Ook zit het document vol van historische onjuistheden. Ze noemen de IsraŽlische Ďbezetting van Palestijns landí een zonde tegen God en de mensheid. Veel kerken kunnen met de huidige staat IsraŽl niet uit de voeten. IsraŽl kan niet bestaan. Men heeft het Joodse volk dood verklaard door de vervangingstheologie de eeuwenoude klacht van de kerken dat de Joden de Here Jezus hebben vermoord.

In het Kairosdocument worden christenen wereldwijd opgeroepen de visie ,,dat Gods beloften aan IsraŽl, nog steeds van toepassing zijnĒ te heroverwegen omdat deze visie een ,,fundamentalistische bijbelopvattingĒ inhoudt, die dood en verderf zaait. Er is niets in het rapport te vinden van het onrecht dat het Joodse volk eeuwenlang is aangedaan. Ze noemen de stichting van de staat IsraŽl een ĎNaqbaí(catastrofe) en schromen niet IsraŽl als een Ďapartheidsstaatí aan te merken. Het Kairos document grijpt namelijk terug op het Kairosdocument dat in 1985 in Zuid-Afrika werd gepresenteerd als protest tegen de apartheidspolitiek. Daarmee IsraŽl gelijkstellend met het voormalige Zuid-Afrikaanse apartheidsregiem. Ze noemen het geschrift geen ďwraakactieĒ maar ďeen serieuze strategie om de IsraŽlische íbezettingí van de gebieden die onder controle van het PLO-bewind staan te beŽindigen.

Ook zijn ze vůůr het boycotten van de IsraŽlische economie. ďKoop niet bij JodenĒ!Men wil er zelfs een wereldwijd systeem voor ontwerpen. Ook deze kerkleiders helpen mee de geschiedenis van IsraŽl te herschrijven ten gunste van het PLO-bewind en zo de haat tegen het Joodse volk en het antisemitisme aan te wakkeren. Het mag duidelijk zijn dat de auteurs van het Kairosdocument volledig aan de leiband lopen van de ďBende van RamallahĒ en de diverse terreurbewegingen uit angst voor represailles. Deze IsraŽl hatende theologen pretenderen de ware bruid van Christus te zijn, maar zijn in werkelijkheid overspelig verbonden met de wereld en dit zal daarom niet zonder gevolgen blijven. De Bijbel zegt duidelijk -en de geschiedenis heeft deze waarheid ontelbare keren bewezen -wanneer een volk zich tegen de Joden verheft, dat ernstige gevolgen zal hebben.Kairos kreeg jaarlijks 1.5 miljoen dollar van de Canadese regering. Dat is nu voorbij! Het schandalige rapport werd de Canadezen teveel.

 

Ondanks dit schandalig rapport overhandigden P.Verhoeff en A.J.Plaisier vande Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een brief aan de IsraŽlische ambassadeur in Nederland, dhr.H. Kney-Tal naar aanleiding van het Kairos document. In de brief wordt opgeroepen de rechten van de ĎPalestijnení meer te respecteren en haar ďrestrictief beleidĒ te beŽindigen. Ook vind men dat IsraŽl gevolg moet geven aan de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over het traject van de veiligheidsmuur (95% hek -5% muur) , herziening van het traject en vergoeding van geleden schade. Toepassen van het Internationaal recht op de IsraŽlische nederzettingen op wat men de ĎWest Bankí noemt die ondanks oproepen uit de internationale gemeenschap om daarmee te stoppen- nog steeds uitgebreid, dan wel niet ontmanteld wordt. Het PKN ontneemt IsraŽl dus het Goddelijke recht op bezit van het land. Het PKN laat zich al jaren misleiden door valse propaganda en laat zich op allerlei manieren spannen voor het karretje van de anti-IsraŽl lobby. Ook vervalt het PKN hiermee op een eeuwenoude zonde en arrogante wijze het Joodse volk de les te lezen. Bovendien blijken ze Gods Woord ten aanzien van IsraŽls eeuwenoude recht op het land, in de prullenbak te hebben gegooid.

 

Begin september 2018 beweerde ds. Jan Offringa dat IsraŽl binnen de kerkorde van de PKN geen Ďaparte plekí in de wereld inneemt en is het Ďonnodigí en Ďdubieusí om daar aandacht voor te hebben.Wat deze figuur voorstaat is net zo giftig als de hierboven genoemde figuren en de uitspraken van Maarten Luther. Ook deze figuur lijkt niets geleerd te hebben van de afschuwelijke vervolgingen van het Joodse volk door geschiedenis heen.

Ook de Lausanne Beweging, 's werelds grootste christelijke evangelisatie beweging, vertoont een uitgesproken negatieve obsessie ten aanzien van IsraŽl. Ook richt deze beweging zijn pijlen op christenen die zich positief over IsraŽl uitlaten. Net als veel evangelische groepen zwijgt de Lausanne beweging over de openlijke islamitische onderdrukking van christenen, terwijl hij er wel bovenop springt als IsraŽl van fouten wordt beschuldigd. Volgens de Lausanne Beweging klampen pro-IsraŽl christenen zich al meer dan 60 jaar vast aan een zeer smal theologisch verhaal die de christelijke theologie verbindt met een politieke ideologie die bekend staat als het zionisme, schrijft Steve Haas, vice-president van World Vision VS, in het laatste nummer van Lausanne Global Analysis. Deze Haas heeft eerder christenen aangemoedigd sympathiek te staan tegenover Hezbollahleider Hassan Nasrallah en de geestelijk leider van deze terreurbeweging Sheik Fedlallah. In een document dat bekend werd als de Cape Town Commitment, werd 'Palestijns lijden' zelfs gelijkgesteld met de Holocaust. Deonmenselijke behandeling van Iraakse en Syrische christenen door ISIS en andere islamitische terreurgroepen in dat gebied, werd slechts eenmaal genoemd. En ISIS werd zelfs alleen maar in het voorbijgaan, als onderdeel van een artikel waarin Lausanne met de ongelofelijke suggestie kwam, dat de radicale islamitische groepering Boko Haram in Nigeria als een voorbeeld voor evangelische christenen zou kunnen dienen.

Franklin Graham, de zoon van Billy Graham, heeft er eind mei 2014 bij medechristenen op aangedrongen om de Staat IsraŽl te steunen, op morele en op religieuze gronden. De jonge Graham, zelf een ervaren predikant en evangelist, sprak op een solidariteitsbijeenkomst in de IsraŽlische ambassade in Washington, en zei dat de Bijbel duidelijk zegt dat het moderne IsraŽl een belangrijke zaak moet zijn voor christenen. 'Ik steun IsraŽl niet alleen omdat ik een Jood (Jezus) aanbid, maar om wat de Bijbel zegt over IsraŽl en de toekomst van IsraŽl', zei hij. De opmerkingen van Graham komen op een moment dat steeds meer evangelische christenen hun steun aan IsraŽl laten varen, ten gunste van een nieuwe theologie van sociale rechtvaardigheid, die de PLO-terreurmachine dient. Een van de discussiepunten van deze nieuwe theologie is, dat het moderne IsraŽl niet rechtstreeks geassocieerd kan en mag worden met het IsraŽl van de Bijbel, en dat de huidige Joodse Staat Ė anders dan mensen zoals Franklin Graham prediken Ė niet een vervulling van Bijbelse profetie is.

Terug naar: Inhoud