Het evangelie van Robert Schuller

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 6 november 2012) (Laatste bewerking: 30 augustus 2015)

De op 2 april 2015 overleden Robert Harold Schuller (88) is onder meer bekend van de internationale televisiekerkdienst Hour of Power vanuit de praaltempel Crystal Cathedral in Garden Grove, Californië en door de 37 bestsellers die hij heeft geschreven. Schuller lanceerde het programma Hour of Power al in 1971, waarbij zijn vrouw de rol van verantwoordelijke producer had. Midden jaren 70 bereikte hij met zijn uitzendingen alle huizen in de Verenigde Staten en begon Garden Grove Community Church uit zijn voegen te barsten. Het was de aanzet tot de bouw van de internationaal bekende Crystal Cathedral die in 1980 werd geopend. Hour of Power wordt/werd op meer dan 180 televisiezenders over de hele wereld uitgezonden. De kerk van Schuller is inmiddels ter ziele vanwege een megaschuld van 55 miljoen dollar. In november 2011 meldden zich twee geïnteresseerden: de Chapman Universiteit en Bisdom Orange. Uiteindelijk heeft het bisdom de kerk kunnen overnemen. Vanaf dat moment is de kerk omgedoopt tot Christ Cathedral. 

Schuller predikte een evangelie waarbij de mens zich gelukkig moet voelen en bij wie het “Positief denken” het grote toverwoord was en waarbij de Bijbelse waarheden van minder belang waren.

Eigen ideeën werden door hem zomaar aan Bijbelse leer toegevoegd. Schuller predikte een soort succesevangelie. Tijdens zijn kerkdiensten deden alleen de aanwezige mensen, de entourage en het koor aan een kerkdienst denken, de preek zeker niet. Hour of Power is een mix van: “positief denken” en “geloven in God”. Met humanistische praatjes over maatschappelijk succes werden door Schuller menselijke krachtbronnen aangeboord, overgoten met een christelijk sausje. Het was niets anders dan laagdrempelige krachteloosheid, waarin de mens en diens gevoel centraal stond.

Jezus was volgens Schuller een humanist, maar ook een christelijke kapitalist. Reiniging van zonde en vergeving door het bloed van Jezus werd niet genoemd en de Bijbel werd alleen gebruikt om zijn theorie over het positieve denken te staven. Schuller vond het maar niets dat er in de kerkdiensten over de zondige staat van de mens werd gesproken. Hij zei hierover: ,,Ik geloof niet dat er iets erger is gedaan in de naam van Jezus, dan de vaak rauwe, onhandige en onchristelijke strategie te proberen mensen bewust te maken van hun verloren, zondige staat. Dit heeft bewezen vernietigend te zijn voor de persoonlijkheid van de mens en daardoor onvruchtbaar voor evangelisatie.”Schuller schilderde Jezus bij voorkeur af als de grootste positieve denker ooit. Soms, heel soms, noemde hij Jezus ‘Verlosser’ om niet teveel door de mand te vallen.

 

Schuller ging er prat op contacten te onderhouden met vele ‘groten’ der aarde. Zo kon hij het bijzonder goed vinden met Paus Johannes Paulus II. Ook rekende hij Sun Myung Moon  de op 3 september 2012 overleden sekteleider tot zijn vriendenkring evenals wijlen John Wimber, de oprichter van de “Vineyard Christian Fellowship”. Deze was bekend o.a. om zijn erkenning van buiten-Bijbelse ervaringen als vallen in de geest, spreken in tongen en “goddelijke genezing”. Ook was hij zeer enthousiast over zijn bezoek aan terreurmiljardair Jasser Arafat in de Gazastrook. Beiden hadden heel wat gemeen aldus Schuller. Ook heeft Schuller gesproken op een gebedsbijeenkomst georganiseerd door de Zuid-Koreaan David Yonggi Cho. Cho is een bekende welvaartsprediker, die in zijn prediking boeddhistische zaken uitdraagt. Ook onderhield hij nauwe banden met Michaël Gorbatsjov- voormalig leider van de Sovjet Unie en een belangrijke pion in de top van de NWO.

 

Michaël Gorbatsjov op bezoek in Schullers  praaltempel

 

Schuller was ook bevriend met bekende New Age figuren. Hij citeerde ze in zijn boeken. Schuller deed net alsof het medechristenen waren. Zo heeft hij onder meer de in Amerika zeer bekende Newagers Templeton, Siegel en Gerald Jampolsky via zijn blad, zijn boeken en zijn tv-programma gepromoot. Bijna 25 jaar geleden verscheen Jampolsky voor het eerst in het Hour of Power- programma van Schuller. Dat leidde toen tot een storm van protest maar desondanks heeft is Schuller altijd warme banden met hem blijven onderhouden. Op 17 oktober 2004 kwam de New-Age goeroe nogmaals in Hour of Power. Jamplosky is een aanhanger van ‘een cursus in wonderen’. Dat is de cursus die door een geest die zich ‘Jezus’ noemde gechanneld is aan Helen Schucman. Deze ‘Jezus’ gaf in de door hem gedicteerde cursus een standaard New Age boodschap door. Schuller was een honderd procent New Age leraar.Wat hij ten gehore bracht was niets anders dan de kernlering van de New Age.

 

Ook Henri Nouwen, sprak meerdere malen in Schullers kerk. Dat is de leer dat God in ieder mens woont. Schuller was volledig oecumenisch. De Paus was in zijn ogen een medebroeder, dit ondanks het feit dat deze het valse sacramentele evangelie van de rooms-katholieke kerk aanhangt en uitdraagt. Schuller was een vijand van de Bijbelse waarheid. Zijn invloed op de charismatische beweging en de neo-evangelicans was enorm. Zowel Hybels als Rick Warren hebben Schullers ideeën overgenomen.

 

Schuller is ook diep beïnvloed door de vrijmetselaar Norman Vincent Peale. In zijn autobiografie beschrijft Schuller op verschillende plaatsen hoe zijn eigen prediking hierdoor veranderd is. Peale’s boek “De kracht van positief denken” komt duidelijk overeen met de inhoud van de boeken van Schuller. Op de achterkant van het boek van Peale met de titel “Het geheim van positief denken”1986 staat o.a. het volgende: ,,Dr.Peale vertelt u, hoe u door positief denken tot geweldige successen kunt komen en hij geeft interessante aanwijzingen om uw twijfels te veranderen in zelfvertrouwen en hoe uw idealen te verwezenlijken”. Nergens in zijn boeken wordt gerept over Gods heilsplan om de mens te redden van zijn zonden. Het bloed van Jezus dat vloeide op Golgotha en de zonde van de wereld wegnam wordt niet genoemd. Het geloof in Jezus wordt wel gestimuleerd, maar dan alleen als voorbeeld en helper om het zelfrespect van de gelovige te herstellen.

 

Wereldkerk

Schuller was ook een groot voorstander van een samenvoeging van alle religieuze richtingen. Tot deze voorstanders behoren ook de al eerder genoemde Rick Warren (Saddleback Church), Bill Hybels (Willow Creek) en David Yonggi Cho (Full Gospel Church, Zuid Korea). Samen met alle andere religieuze richtingen in de smeltkroes van de Wereldkerk. Volgens Schuller aanbidden christenen en moslims dezelfde God als die zich in de Bijbel openbaart. Hij was zeer enthousiast over de toenadering tussen de verschillende religies. ,,De helft van alle mensen op aarde behoren bij geloofsrichtingen en religies die de naam van Jezus eren. Of het nu rooms-katholieken zijn, moslims, protestanten en honderden andere religieuze richtingen, het komt in feite allemaal op hetzelfde neer”, aldus Schuller. ,,Werk aan uw eigen ego want dat geeft zodanig veel kracht aan uw persoonlijkheid, dat het wonderen voor u zal verrichten. De redding van de mens zit hem in het “positieve denken.” Hij maakte weinig of geen onderscheid tussen de verschillende religies. Niet alleen de religies welke van de Bijbel uitgaan maar ook andere zoals de islam. Schuller was al jaren een warm voorstander van samenwerking met de islam. In zijn kantoorgebouw is een afdeling ingericht door de stichting: “Christenen en Moslims voor Vrede”. Schuller noemde de islam en het christendom twee prachtige godsdiensten.

Tijdens de kerstdagen van 1999 was Schuller in Israël en zond hij een preek de wereld in vanuit de velden van Efrata nabij Bethlehem. De reis van Schuller naar het Heilige Land droeg als motto “Een licht, één wereld”. Na zijn bezoek aan Israël ging hij naar Damascus in Syrië voor een bezoek aan Grootmoefti Ahmad Kuftaro, die hem daarvoor schriftelijk had uitgenodigd.  De moefti schreef dat hij samen met Schuller bruggen van liefde en broederschap wilde bouwen tussen Moslims en Christenen. In zijn boek My Journey: From an Iowa Farm to a Cathedral of Dreams  schreef Schuller: ,,Staande voor een menigte van gelovige Moslims en de Grootmoefti, wist ik dat wij Gods wil deden om samen hand in hand de breuk te herstellen.” Deze moefti van Damascus was trouwens een openlijk supporter van de terreurbeweging Hamas en de Libanese terreurbeweging Hezbollah. 

 

schullerkuftaroSchuller op bezoek bij de Moefti.

 

De dienst van Schuller in Israël was ook te zien in de bekende show van de Amerikaan Larry King. In dit programma refereerde Schuller ook aan zijn bezoek aan Damascus. Op de vraag van King of dit bezoek iets te maken had met zijn streven naar eenheid onder religies, was zijn antwoord; absoluut! Iedereen die de Bijbel een beetje kent weet dat de aanstaande wereldkerk straks bestuurd zal worden door de antichrist. Schuller zei zeer onder de indruk te zijn geweest van de Grootmoefti en zelden in zijn leven een man te hebben ontmoet met zo’n geestelijk verwantschap en zo’n overeenstemming in geloof en filosofie, als het zijne.

 

schullersalehkuftaro Schuller ontvangt Saleh Kuftaro, zoon van de moefti van Damascus, in zijn  praaltempel

In 2006 nam Schuller afstand van zijn functie en werd zijn zoon Robert Anthony Schuller benoemd tot hoofdpredikant. Maar deze Anthony werd als snel door het bestuur van de kerk van de preekstoel verbannen. Op 26 oktober 2008 maakte persbureau Associated Press bekend dat de wegen van vader en zoon Schuller zich van elkaar zouden scheiden waarop Anthony in 2008 besloot zijn eigen weg te gaan. De verschillen van inzicht tussen vader en zoon zouden hieraan ten grondslag liggen. Sindsdien heeft Robert V. Schuller (Robby) de fakkel van zijn grootvader overgenomen.

Terug naar: Inhoud