Het Satans teken

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 25 februari 2005) (Laatste bewerking: 27 januari 2013)

Er is heel wat rumoer ontstaan over het handgebaar dat de voormalige Amerikaanse president George W.Bush en zijn familie maakte tijdens Bush’s inauguratie. Christenen reageerden wereldwijd geschokt omdat de uitgestoken pink en de wijsvinger, zoals het echtpaar Bush en dochter Jenna op de afbeeldingen  laten zien, bekend staat als het eren van satan.

  

Bush maakte het teken niet alleen naar de langs marcherende Longhorn Marching Band tijdens de inaugurale parade, maar ook tijdens het bal.  Niets aan de hand zei een verslaggever van CNN glimlachend als reactie op de verontwaardiging uit Noorwegen, het gebaar van Bush is niets anders dan het Texas Longhorn symbool. Ook Associated Press, ABC News en Reuters refereerden aan dit symbool. Feit is inderdaad dat tijdens sportevenementen van de Universiteit van Texas, de fans van de Texas Longhorns regelmatig de kreet “Hook-em-Horns”, slaken, waarbij ze hetzelfde gebaar maken als Bush en zijn vrouw op de afbeelding. Er bestaan echter diverse voorbeelden dat Bush het gebaar ook maakte tijdens diverse andere gelegenheden.

Deze afbeelding is gemaakt tijdens een reünie op de Yale Universiteit

De foto is in 2001 door het persbureau Reuters verspreid.  De onder controle van de Nieuwe Wereld Orde staande Amerikaanse nieuwsmedia doen er alles aan dit uit de openbaarheid te houden  en als er al vragen over komen worden ze afgedaan met de opmerking dat het om het Texas Longhorn symbool gaat.

 

 Texas Longhoorns

Het handgebaar staat voor een teken dat bekend staat onder verschillende namen zoals “El Diablo”, “Il Cornuto” ook wel “Heil Satan” en verder the horn, horned devil, devil salute. Het Amerikaanse Football team The Texas Longhorns voeren het “Diablo” gebaar als hun  mascotte. Ook de duizenden fans van deze club tonen dit gebaar.Maar het gebaar heeft ook een heel andere betekenis en bestond al lang voor de oprichting van de The Texas Longhorns.

 Het is een populair gebaar onder Satan’s volgelingen

Geven George W.Bush en vele andere groten der aarde het signaal om Satan te eren of is het een onschuldige gewoonte? De staat Texas is opgericht door vrijmetselaars en is sindsdien praktisch altijd door vrijmetselaars gerund. Zoals bekend is George W.Bush lid van de “Skull&Bones Orde”de meest occulte tak van de vrijmetselarij, de club die Lucifer als god aanbidden. Op internet zijn diverse afbeeldingen te zien van bekende mensen die ook dit handgebaar maken. Onder hen zijn  TV-evangelisten, prins William, ex Beatle Paul Mc Cartney, koning Abdulla van Jordanië, de voormalige aartsterrorist Yasser Arafat, Bill Clinton en diverse rockgroepen zoals de Rockband Metallic.

Ook Skull&Bones man, Bill Clinton toont hier het gebaar

Het is een zeer populair gebaar bij mensen die hun ziel aan de duivel hebben verkocht. Ook vele Rockgroepen maken dit gebaar tijdens hun optredens. Duizenden fans nemen het gebaar van hun idolen over en eren daarmee satan, waarschijnlijk zonder te beseffen waar ze mee bezig zijn. Op een  cover van de rockband Dio staat een satankarakter dat hetzelfde handgebaar maakt. Satan is met een groot leger van demonen naar de aarde gekomen en heeft daar veel bereidwillige helpers gevonden in de muziek, in de vrijmetselarij en in bewegingen als de New Age, etc. In Amerika bestaat een vereniging van tovenaars en samenzweerders die zich "Wicca" noemt. Deze vereniging bezit een aantal muziekuitgeverijen die CD’s op de markt brengen die ten doel hebben om aan de morele vernietiging en innerlijke ontreddering van de jeugd bij te dragen. De CD’s nodigen mensen uit om de duivel te huldigen en toe te treden tot het satanisme.Er zijn artiesten die verklaren dat, zodra ze het podium op gaan, er een geest meegaat die de leiding in muziek en teksten overneemt. Die teksten gaan tot het oproepen tot moord, het afslachten van mensen, met name christenen, criminaliteit en opstand tegen alle gezag en alle regels.

De Australische popgroep Deicide heeft een CD uitgebracht die aanspoort tot haat en geweld en tot het doden van christenen. Er zijn liedjes op te vinden als "Als Satan straks de wereld regeert". De leider van de popgroep verklaarde in een interview dat hij dagelijks tot satan bidt en God vervloekt. Het komt rechtstreeks uit de diepste satanische duisternis. Satanisten en duivelaanbidders verklaren openlijk dat zij de geestelijke krachten leveren aan dit soort rockmuzikanten. Popzanger en satanist Marilyn Manson roept onder luid gejuich van tienduizenden aanwezigen: “Het is mijn taak het christendom te vernietigen, zodat we niet langer onder de tirannie van dat christelijke fascisme hoeven te leven. Het einde van het christendom is in zicht”. En duizenden juichten alsof de grootste overwinning was behaald. De Amerikaanse drugsgoeroe Timothy Leary verklaart brutaalweg: “Ik moet de jeugd klaarmaken voor de antichrist”. Ze roepen op om het evangelie van satan uit te dragen, hem te eren en te volgen De praktijk heeft uitgewezen dat wanneer jongeren een bepaalde tijd aan dit soort muziek worden blootgesteld, er een vorm van razernij, hysterie en woede bij ze ontstaat. Voordat deze muziek op de markt verschijnt, wordt de plaat eerst d.m.v. een soort ritueel, aan de duivel gewijd. 

Is Barack Hoessein Obama ook een fan van de Texas Longhoorns?

BBC news meldde op 4 april 2002 dat Ozzy Osbourne door George W.Bush was uitgenodigd op het Witte Huis. Osbourne is een van de meest vooraanstaande satanische rockers die de wereld ooit heeft gezien. Hij heeft nummers op de markt gebracht als “Party with the Animals”, “Sabbath Bloody Sabbath”, “Face in Hell”, “Black Skies en Bloodbath in Paradise”. George W.Bush is een fan van deze satanische rotzooi. Osbourne was door hem uitgenodigd op een bal op zaterdag 4 mei 2002, waar Bush hem complimenteerde voor zijn repertoire. “Ozzy, Mom loves your stuff to” sprak Bush. Moeder en zoon houden beide van Ozzy Osbourne’s muziek. Een maand later nodigde Bush Greta van Susteren uit van Fox News Channel op het Witte Huis en ook deze keer was Osbourne weer van de partij, met zijn vrouw Sharon. Bush complimenteerde hem opnieuw met zijn succesvolle Rock, songs. Een merkwaardige actie van een president die in de wereld bekend stond als een christen maar die  fan is van de meest satanische liedjes die ooit gehoord zijn. Lucifer (Satan) is geen product van de menselijke fantasie, geen mythe, maar reële werkelijkheid. Hij wordt verteerd door een gloeiende haat tegen Jezus Christus en Zijn volgelingen.

Het is moeilijk de psychologie van de diverse psychopatische wereldleiders te doorgronden zonder te begrijpen wat hun levens filosofie is. De wereldgemeenschap zou beter af zijn wanneer kandidaten voor een premier functie of presidentschap, eerst grondig worden onderzocht en openbaar gemaakt. Een groot deel van de wereld wordt geleid door figuren die hun voorliefde voor Lucifer openlijk aan het grote publiek presenteren. De Luciferiaanse filosofie is de basis en in de inspiratie voor de Nieuwe Wereldorde. Ons huidige wereldbestel is Satans werkterrein en hij heeft heel wat politieke en religieuze psychopaten die ten dienste van hem staan. Het is duidelijk dat de leidende totalitaire elite de kant van Lucifer hebben gekozen en elkaar met het satansteken duidelijk maken wiens fans zij zijn.

Terug naar: Inhoud