Het Outbreak Management Team aanjagers van de angstpandemie

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 16 november 2020) (Laatste bewerking: 5 februari 2022)

Het Outbreak Management Team (OMT) is in belangrijke mate de oorzaak van het inperken van onze vrijheden. Dit team dat zo goed als alle beslissingen neemt ten aanzien van de ‘Covid-19 pandemie’ en de regering adviseert welke koers te varen, kwam reeds in januari 2020 met adviezen aan de regering, ruim twee maanden voordat er in Nederland sprake was van een uitbraak! Het OMT bestaat uit een geselecteerd gezelschap waar inbreng van hoogleraren, artsen en andere deskundigen die een andere mening verkondigen, niet welkom zijn. Deze groep en Rutte&Co zijn niets anders dan uitvoerenden van supranationale instellingen waarop geen effectief politiek toezicht bestaat.

 

Merkwaardig genoeg zitten in dat OMT geen huisartsen, geen GGZ-deskundigen, geen ethici en geen filosofen, zoals huisarts Berber Pieksma opmerkte bij de buitenparlementaire onderzoekscommissie. In het OMT zitten wel virologen, maar die hebben geen eed van Hippocrates afgelegd, aldus Pieksma. Artsen die zich kritisch uitspreken over het coronabeleid worden gecensureerd. Dat overkwam ook huisarts Bart ten Hove, die op LinkedIn een bericht plaatste over het gezwabber van het kabinetsbeleid.

Jan Huurman, oud-directeur van het voormalige Nationaal Instituut voor Gezondheidszorg en Ziektepreventie (NIGZ), de bedenker van het Outbreak Management Team noemt in een gesprek met James Roolvink op Café Weltschmerz het OMT ‘ontspoord’ en dat het zijn bevoegdheden verre te buiten gaat, en veel te weinig oog heeft voor de enorme schade die het beleid aanricht.

Een van de aanjagers van de angstpandemie is veearts en viroloog Marion Koopmans. Zij mag regelmatig aanschuiven bij de tv-gesprekstafels om de noodzaak van de repressieve dwangmaatregelen maatregelen te benadrukken. Naast dat zij lid is van de OMT Covid-19-crisis-commissie vervuld zij ook een belangrijke rol bij Wereld Gezondheid organisatie WHO. Op 3 februari 2021 zei ze in de podcast Virusfeiten dat onderzocht zou moeten worden wat het effect zou zijn van het vaccineren van kinderen tegen corona. “Vooral bij middelbare schoolkinderen lijkt het effect van het virus vergelijkbaar met dat bij volwassenen. In die leeftijdsgroep zie je relatief veel positieve gevallen. We moeten dus onderzoeken of het zinvol zou zijn om hen ook in te enten.”Als blijkt dat vaccins ook een dempend effect hebben op de verspreiding van het virus is dat volgens haar een belangrijk nieuw argument om te vaccineren. “Als we door het vaccineren van jongeren vanaf 12 jaar kunnen bijdragen aan dat dempend effect, moeten we dit echt serieus gaan overwegen,” vindt Koopmans. Griezelige gewetenloze figuren zijn het die dit soort voorstellen lanceren wetend dat wereldwijd mensen sterven na toediening van welk vaccin dan ook of blijvende bijwerkingen krijgen.

 

Ook haalde Koopmans zich de woede van veel mensen op de hals nadat ze op Twitter het risico op bloedstolsels na vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca relativeerde. Ze zei dat de kans op trombose na dit vaccin tussen de kans op overlijden door een hondenbeet en de kans op overlijden door bliksem ligt. Koopmans verteld een hoop onzin want de Coronavaccins van onder meer BioNTech/Pfizer, Moderna en ook die van AstraZeneca, veroorzaken aanzienlijk meer bijwerkingen en sterfgevallen dan enig ander vaccin ooit heeft veroorzaakt. Er zijn ook nog nooit vaccins geweest die zo onbeproefd waren en in zo’n korte tijd in zulke grote hoeveelheden op de markt zijn gebracht. Bovendien is de gebruikte technologie volledig nieuw en nog nooit bij mensen gebruikt. Via diverse kanalen sijpelen de verhalen over bijwerkingen en sterfgevallen naar buiten. Volgens informatie op de website van EudraVigilance-European database hebben de vaccins tot en met 15 januari maar liefst 37.927 doden tot gevolg gehad en 3.392.632 ernstige bijwerkingen.

 

Veelzeggend is ook dat AstraZeneca van ‘de meeste landen waar het overeenkomsten mee heeft gesloten’ (waaronder Nederland) bescherming heeft gekregen voor toekomstige schadeclaims in verband met het door hen ontwikkelde vaccin. Ze kunnen dus wettelijk nergens meer voor aansprakelijk worden gesteld als hun vaccins schade aan de volksgezondheid aanrichten. Dat geldt trouwens ook voor de andere vaccinproducenten. Dit is de enige industrie ter wereld die niet aansprakelijk kan worden gesteld voor lichamelijke aandoeningen of sterfgevallen als gevolg van hun producten. Dat moet op zich al voldoende reden zijn om deze ongeteste vaccins niet te nemen. Geen van de huidige coronavaccins zijn veilig het gaat om genetische manipulatie Toch worden ze wereldwijd door de overheden aanbevolen.

Volgens dr. Mike Yeadon voormalig topman van Pfizer, worden er op dit moment misdaden tegen de menselijkheid gepleegd op grote delen van de wereldbevolking. “Als iemand de komende jaren een aanzienlijk deel van de wereldbevolking schade wil toebrengen of wil uitmoorden, dan kan dat met behulp van de systemen die nu worden opgetuigd. Het is heel goed mogelijk dat dit zal worden gebruikt voor grootschalige ontvolking.” Zelfs Tal Zaks, de man die bij Moderna verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het mRNA vaccin zegt dat je genetische code, oftewel DNA, wel degelijk kan veranderen en ben je geen origineel natuurlijk mens meer, maar een kunstmatig product.

Begin 2021 deed Koopmans, samen met een onderzoeksteam van de WHO onderzoek in Wuhan om te onderzoeken waar het Wuhan-virus nou precies is begonnen. Zij hoefde helemaal niet naar Wuhan te reizen voor onderzoek ter plekke omdat ze al vooraf wist wat er was gebeurd, en door wie. Na afloop noemde het team het ‘extreem onwaarschijnlijk’ dat het virus afkomstig zou zijn uit een laboratorium in Wuhan terwijl diverse bronnen het tegendeel bevestigen. Zie hier wat een Chinese viroloog daarover te vertellen heeft. Dat de WHO-groep niets heeft kunnen vinden is logisch aangezien China weigerde om alle relevante informatie over het begin van de uitbraak te delen. Bovendien zijn alle sporen al sinds maart 2020 door de Chinezen uitgewist. Tijdens dat bezoek bleek Koopmans volledig lak te hebben aan de coronaregels. Geen anderhalve meter afstand, geen slavenmaskers en handen schuddend, wat volgens haar en het OMT-team voor de Nederlandse burger een doodzonde is. Dit laat zien dat Koopmans en trawanten zelf volkomen maling hebben aan de coronamaatregelen.

 

Zie hier hoe Marion Koopmans de coronaregels aan haar laars lapt

 

Zie ook hier de connecties van Koopmans met het Chinese bewind. Zij nam zelfs onderzoeksgeld aan van Chinese overheid. Haar banden met de Chinese Communistische Partij doen twijfels rijzen over de geldigheid van de bevindingen van het team. Dit document van de WHO laat zien dat Koopmans werkte als wetenschappelijk adviseur voor het Centrum voor Ziektecontrole en Preventie in Guangdong. Het staat ook op haar LinkedIn-pagina. Een van de leiders van het team was Peter Daszak, een Amerikaan die betrokken is bij een organisatie die miljoenen heeft gegeven voor virusonderzoek aan het Wuhan Institute of Virology. Lekker stel bij elkaar!

De macht van dit OMT is ze groot dat hun adviezen meestal zonder enige aarzeling door Rutte&CO worden overgenomen terwijl ze genoeg vragen oproepen. Als je lid bent van het OMT, heb je daarnaast onbeperkt toegang tot de jaknikkers van de mainstream media die steeds opnieuw verzuimen om een evenwichtig beeld te geven van de gebeurtenissen waarin de Nederlandse bevolking sinds het voorjaar in terecht is gekomen. Naïeve journalisten hangen aan haar lippen. Als propagandaboodschappers volgens ze slaafs en kritiekloos, de opdrachten van hun bazen.

Het Wuhan ‘griepvirus’ door het OMT op de A-Lijst lijst van meest dodelijke virussen toegevoegd.

 

Blindelings geloven in de autoriteit is de grootste vijand van de waarheid. De grootse misleiding is dat ze iedereen hebben wijsgemaakt dat je ziek kan zijn zonder symptomen en dat het toch verstandig is je te laten vaccineren. Een van de grootste misleidingen is dat ze het Wuhan ‘griepvirus’ aan de lijst van meest dodelijke virussen hebben toegevoegd. Het OMT, adviseerde al op 27 januari 2020 om het Wuhan-virus aan te merken als een A-ziekte! Dat advies werd door Bruno Bruins (VVD) tot - 19 maart 2020 minister voor Medische Zorg & Sport in het kabinet-Rutte III- overgenomen en later eveneens door zijn opvolger Hugo de Jonge.

Vanwege diverse protesten over deze beslissing heeft de Tweede kamer op 6 juli 2021 de gelegenheid gekregen hierover te stemmen. Maar liefst 103 Tweede Kamerleden stemden voor de A-status van het griepvirus. Daarmee lieten deze jaknikkers zien volledig achter de in het voorjaar van 2020 ingevoerde dictatoriale dwangmaatregelen te staan. Slechts 26 Kamerleden stemden tegen. Ebola met een dodelijkheid van meer dan 50 procent staat nu samen met Sars-CoV-2 met een gemiddelde dodelijkheid van 0,15 procent op de A-lijst.

Volgens het merendeel van de Tweede Kamer hoort het Wuhan ‘griepvirus’met een gemiddelde dodelijkheid van 0,15 procent thuis op de lijst van meest dodelijke virussen.

Er werd vol ongeloof gereageerd. “Dat de Tweede Kamer de rechtsstaat ondermijnt door Covid op de A-lijst te plaatsen, is stuitend. Werkelijk alle remmen van fatsoen zijn los, de leugens en belangenverstrengeling regeren. Dit is pure staatsterreur. Deze lieden moeten per direct hun biezen pakken,” twittert politicus Bas Filippini. “Het grootste gedeelte van onze volksvertegenwoordigers is volstrekt incompetent, en dan druk ik mij zacht uit,” zegt journalist Annelies Strikkers.

De democratie is niet meer. De Tweede Kamer staat niet meer in dienst van het Nederlandse volk. “De coronapandemie’ is vanaf het begin doorgestoken kaart geweest. Met als resultaat een verdwenen vertrouwen van de burger in regering, parlement, media, rechtspraak en artsenstand,” zegt huisarts Els van Veen. Forum voor Democratie spreekt van ‘een zwarte dag’. De volgende stap naar de permanente medische dictatuur is gezet, aldus de partij. Koste wat kost moet deze nepziekte op de A-Lijst blijven staan. De illegaal afgekondigde dwangmaatregelen moeten hoe dan ook in stand worden gehouden.

 

Koopmans en trawanten zijn niet weg te branden in allerlei zogenaamde ‘nieuwsshows’. Ze hoeven nooit ergens echt verantwoording voor af te leggen, en beroepen zich er altijd op dat Nederland in een crisis zit. Om al die dwangmaatregelen die in het voorjaar van 2020 mede door hun toedoen aan de Nederlandse burgers zijn opgedrongen, intact te houden of mogelijk zelfs nog verder aan te scherpen gebruiken ze nu de ‘Derde Golf’ als argument. Kinderen zouden deze coronamutant sneller verspreiden dan eerdere coronavarianten. Bewijzen daarvoor worden niet geleverd. Logisch toch, ze blijken immers nergens verantwoording voor af te leggen!

 

Op zich is het natuurlijk toch wel bijzonder dat je mensen wijs kunt maken dat na honderden of meer jaren de griep opeens zo goed als verdwenen is en er iets anders voor in de plaats is gekomen wat ze Covid-19 noemen. Zie hier wat De Stentor 17-02-2018 hierover te melden heeft en hier wat het Algemeen Dagblad  over de griepgolf in februari van 2016 schreef. Ook in België was het ten tijde van een griepepidemie begin januari 2017 soms zo druk dat ze letterlijk moesten leuren met patiënten bij andere ziekenhuizen.

 

AfbeeldingGeen enkel verschil met seizoen 2020/2021

 

Nooit werd het hele land platgelegd voor de jaarlijks terugkerende griepgolf maar terwijl het ziekteproces nagenoeg hetzelfde patroon volgt als bij de normale griep, worden we nu geconfronteerd met mensonterende dwangmaatregelen. Hoe zullen al die mensen zich voelen die zich toch hebben laten overhalen om een prik van Hugo de Jonge te halen om vervolgens van Diederik Gommers te horen dat het eigenlijk een verkoudheid gaat?

 

Tot nu toe is de corona/Covid-19 fake-pandemie een van de meest succesvolste psychologische desinformaties ooit. Wereldwijd dragen nog steeds honderden miljoenen mensen volstrekt zinloze, zelfs zeer chadelijke mondkapjes, en hebben al vele miljoenen zich laten inspuiten met potentieel levensgevaarlijke experimentele genetische manipulatie ‘vaccins’.Gelukkig begint bij velen het besef door te dringen dat ze al ruim een jaar lang deel uitmaken van een medische apartheidsstaat en worden belazerd door overheden, de mainstream media, diverse politieke partijen, ingekochte “wetenschappers”, vaccinfabrikanten en nog een hele horde anderen die de belangen van het World Economic Forum dienen met het doel de wereld te resetten.

 

Er is sprake van een wereldwijd, kwaadaardig offensief tegen de mensheid met een omvang die de geschiedenis niet eerder heeft gezien. Diverse vermaarde deskundigen waarschuwen al maanden dat het woord vaccinatie misleidend is omdat het geen vaccin is maar genetische manipulatie. Dat niemand aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen,zegt al genoeg. Velen hebben al duidelijk gemaakt dat wij worden misleid door de overheid, het RIVM. het OMT en de ingeschakelde media die bereidwillig de staatspropaganda verspreiden. De staat heeft inmiddels de totale macht om over ieders leven te beschikken.

 

De hele kliek die uiterts absurde stellingen en arbitraire regels doen voorkomen als wetenschap, komen daarmee weg want het Nederlandse volk is bezeten van angst. Wij worden geregeerd door functionarissen die op de troon van de wetenschap zijn gaan zitten en tegelijk hun best doen om alles wat in tegenspraak is met hun leugens, weg te zetten als brengers van gevaarlijk nep-nieuws. Ze bewijzen alleen daarmee al dat ze zich niet met wetenschap bezighouden maar met het voor de gek houden van de nietsvermoedende bevolking.

De wereldwijde vaccinatiecampagne zal de geschiedenis ingaan als de grootste misdaad die de mensheid ooit te verduren heeft gekregen. De campagne is niet de bedoeling de mensheid te beschermen tegen voortijdige sterfte aan een virus. Volgens diverse medische deskundigen hebben wij te maken met niet veel meer dan een seizoensgriep die simpelweg effectief kan worden bestreden met behulp van bestaande behandelingen. Wij hebben niet te maken met een coronapandemie maar met een fake-PCR-test-epidemie. Zonder de invoering van deze totaal ongeschikte testprocedure zou niemand echt iets gemerkt hebben. Met andere woorden, het zou een heel normaal griepseizoen zijn geweest. Net als alle anderen ervoor. 

Geheel toevallig verloopt het patroon van dit nog nooit bewezen coronavirus precies identiek aan die van de griep. Ook hier zien we de grootste piek in de winter/vroege voorjaar en verdwijnt deze als sneeuw voor de zon als laatstgenoemde weer uitbundig begint te schijnen. Op zich is het natuurlijk toch wel bijzonder dat je mensen wijs kunt maken dat na honderden of meer jaren de griep opeens zo goed als verdwenen is en er iets anders voor in de plaats is gekomen wat ze het coronavirus of Covid-19 noemen. Zie hier wat De Stentor op 17-02-2018 over de griep te melden had en hier het Algemeen Dagblad  over de griepgolf in februari van 2016.Er is geen verschil met wat wij vanaf begin 2020 meemaken.

Ook het veelgeprezen “vaccinatiewonder” is niets anders dan fake. Vaccinaties zijn volledig overbodig. Degenen die zo onverstandig zijn geweest om zich te laten vaccineren, moeten zich nu onderwerpen aan eindeloze “booster shots” die duidelijk steeds giftiger zullen worden naarmate de globalisten hun antimenselijke depopulatie schema’s opvoeren. In diverse artikelen vertellen deskundigen dat er sprake is massamoord van een omvang die niet eerder is voorgekomen. De verbetenheid waarmee deze campagne wordt gevoerd duidt op heel andere bedoelingen. Men is heel bewust bezig met het beschadigen van de gezondheid. Onze geschiedenis staat bol van onvoorstelbare wreedheden en grootschalige misdaden. Wat wij nu meemaken is zo intens kwaadaardig en zo onvoorstelbaar bedreigend dat het nauwelijks voor te stellen is dat men dit plan thans aan het uitvoeren is.

Hoewel degenen die in de COVID-cultus geloven – zowel degenen die de zwendelcultus organiseren als degenen die blindelings volgen – zullen volhouden dat het virus echt is, terwijl er nog steeds geen overtuigend of afdoend bewijs bestaat dat er een echt SARS-CoV-2 virus bestaat, schrijft thefreedomarticles.com. Klaus Schwabs trekpoppen hebben zich gedienstig verklaard aan supranationale machthebbers die slechter dan slecht zijn, en een oorlog tegen de mensheid voeren die vanaf het voorjaar van 2020,een vroegtijdige dood voor velen betekende. Denk aan al die mensen die niet geholpen konden worden omdat de IC’s vollagen met coronapatiënten. Dat vroegtijdige doodgaan zet zich nu opzettelijk in versnelde vorm voort door de massa te vaccineren en zelfs jongeren niet meer te ontzien. Iedere gevaccineerde gaat vroeg of laat gezondheidsschade ondervinden. Dit zijn volgens diverse deskundigen de meest gevaarlijke vaccins ooit. We worden belazerd waar we bij staan en daarom kunnen we onmogelijk zwijgen want dat zou ons handlangers van de vijanden van het menselijk ras maken. 

Franklin ter Horst

Terug naar: Inhoud