Henry Kissinger en zijn rol op het wereldtoneel

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 11 september 2011) (Laatste bewerking: 13 oktober 2022)

Kissingers naam duikt op in praktisch alle organisaties die iets te maken hebben met de Nieuwe Wereldorde. Hij is één van de sterren aan het Rockefeller front en één van de belangrijkste beleidsmakers binnen de NWO. De door de Rockefellers beheerste Amerikaanse pers heeft hem jaren afgeschilderd als een genie. In het Amerikaanse blad "Prophetic Observer" werd een hoofdartikel aan hem gewijd. Hij is op 27 mei 1923 geboren in Duitsland als Heinz Alfred Kissinger, en verhuisde in 1938 met zijn ouders naar de Verenigde Staten, omdat ze te maken kregen met de Jodenvervolging in Nazi-Duitsland. Hij studeerde aan de Harvard Universiteit en haalde er in 1954 een graad. Hij werd voorzitter van een vereniging van jonge intellectuelen.

Zijn weldoordachte benadering van wereldproblemen trok aandacht van de Council on Foreigh Relations (CFR), dat hem nog geen jaar later benoemde tot directeur van haar afdeling: "Studies voor nucleaire ontwapening". Hij werd van 1957-1958 directeur van het "Rockefeller Brothers Fund." Toen in 1963 Nelson Rockefeller president van Amerika probeerde te worden, werd Henry zijn voornaamste adviseur. Vanaf dat moment schoot hij als een komeet omhoog. Presidenten en ambassadeurs maakten gebruik van zijn diensten. Hij ontving hoge onderscheidingen van Eisenhower, Kennedy en Nixon. Hij adviseerde het ministerie van Defensie en de CIA. Hij vierde triomfen als diplomaat en een deel van de nieuwsmedia stelde voor, dat hij de toekomstige president van de planeet aarde zou worden.

Henry Kissinger

Als actief lid van de CFR heeft hij openlijk gezegd te hopen, dat de NWO een feit zal worden voordat hij de laatste adem uitblaast. Opvallend is dat Kissinger in Newsweek heeft geschreven, dat hij voorziet dat Rood-China een grote macht in het Verre-Oosten zal worden en dat hij er aan twijfelt of de Europese Unie vriendschappelijke betrekkingen met de VS zal blijven onderhouden. Ook voorspelt hij dat een nieuw nationalistisch Rusland weer een grote rol zal spelen op het wereldtoneel en verwacht verder een uitbarsting van geweld in het Midden-Oosten dat zal uitlopen op een wereldoorlog.

Uit de documentaire The Trial of Henry Kissinger blijkt hoe Kissinger door sabotage van vredesbesprekingen honderdduizenden Cambodjaanse en tienduizenden Amerikaanse doden op zijn geweten heeft. Kissinger werd door de befaamde colummnist Hitchens en niet alleen door hem, als oorlogsmisdadiger omschreven. Uit een artikel van The Village Voice, worden een hele rij misdaden van Kissinger opgesomd, waarin naast Cambodja en landen als Vietnam, de coup tegen Savador Allende in Chili in 1973 en Bangladesh worden genoemd. Economische sancties en propaganda brachten Allende ten val, terwijl Pinochet voor en na zijn coup werd gesteund. Hij stond Indonesië toe om Oost-Tomor binnen te vallen; Kissinger en Henry Ford verzekerden Jakarta dat annexatie niet tot problemen met de Verenigde Staten zou leiden. Ook met het moordzuchtige bewind van Videla in Argentinië had hij geen enkele moeite. Hij noemde Indira Gandhi ‘een heks’en de Indiers ‘bastaards’. Kissinger had bloed aan zijn handen. Hij was verre van loyaal, roddelde over collega’s en slijmde met zijn meerderen en dat is allemaal niet onopgemerkt gebleven. Zie: Der Fall Kissinger.

Kissinger zou ook achter de dood van Aldo Moro gezeten hebben. Aldo Moro was een Italiaans politicus, en was premier van Italië van 1963 tot 1968 en van 1974 tot 1976. Op 16 maart 1978 werd Moro ontvoerd door de Brigate Rosse. Bij deze ontvoering kwamen vijf lijfwachten om het leven. Moro werd 55 dagen vastgehouden, en werd daarna vermoord. Zijn lichaam werd op 9 mei in Rome gevonden in een geparkeerde Renault 4. Ten aanzien van de moord op Moro bestaan verschillende samenzweringstheorieën.  Een van die theorieën brengt de moord in verband met de plannen van de zogenaamde Committee of 300 en de betrokkenheid van een van de leden, Henry Kissinger. De weduwe van Moro, Eleonora Moro legde in 1982 een verklaring af in de rechtbank. Ze verklaarde dat tijdens een bezoek van Moro aan de Verenigde Staten Henry Kissinger, Moro in het hotel opzocht en hem bedreigde: "Je stopt met deze politiek of je zult er flink voor boeten". Gedoeld werd op het streven van Moro om communisten in de regering op te nemen. Ook zou zijn politiek indruisen tegen het streven van de Club van Rome Italië te deïndustrialiseren en de bevolkingsgroei in te dammen. Volgens deze theorie staat de Club van Rome ten dienste van de Committee of 300.

 

Op 13 januari 2009 publiceerde Henry Kissinger een opiniestuk getiteld ‘De kans voor een Nieuwe Wereld Orde’, waarin hij schreef dat er na een tijd van chaos, een periode van orde zal aanbreken. Een duidelijke referentie naar de Vrijmetselaarsdoctrine ‘Orde an Chao’(Orde uit Chaos).  Al tijdens de Bilderberg bijeenkomst in 1991 (in Frankrijk) beschreef hij hoe de wereld gemanipuleerd zou worden om uiteindelijk gewillig een wereldregering te accepteren: ,,Er komt een moment dat alle mensen in de wereld hun regeringen zullen smeken om hen uit de chaos te verlossen. Als het zover is, zullen ze hun individuele rechten vrijwillig opgeven, in ruil voor de garantie van hun welzijn, die verstrekt wordt door hun wereldregering.” Bron: Defender Publishing. De huidige wereldcrisis is volgens hem een uitstekende mogelijkheid om te komen tot een wereld zonder grenzen, waarin nationale belangen ondergeschikt worden gemaakt aan die van de hele wereld.

 

De huidige wereldcrisis past precies in het straatje wat de NWO-ers voor ogen hebben gehad. ,,Ik denk dat als de nieuwe Amerikaanse regering haar eigen toestand goed inschat, ze tot de conclusie komt dat er een enorme crisis is en er vreselijke problemen zijn. Maar ook dat er een sprankje hoop is dat uit deze crisis een nieuw internationaal systeem kan voortkomen,” aldus Kissinger. Hij vergelijkt het huidige wereldklimaat met de periode pal na de Tweede Wereldoorlog, toen belangrijke samenwerkingsorganisaties zoals de Verenigde Naties en de NAVO werden opgericht. ,,Veel mensen vinden dat de periode tussen 1945 en 1950 de meeste creatieve periode ten aanzien van buitenlandse politiek was. Deze periode begon echter met chaos en de angst van toen zwakke regeringen voor een Russische invasie van Europa.”

 

Kissinger vindt dat ieder land het eigen nationale belang ondergeschikt moet maken aan het belang van de hele wereld. ,,Ik zeg niet dat de wereldleiders alle mogelijkheden die ik zie zullen navolgen, maar ik denk wel dat ze kunnen beginnen om zich in die richting te gaan bewegen. Eigenlijk ben ik tamelijk hoopvol dat ze dat inderdaad zullen doen.” En Kissinger kan het weten, want de wereldleiders zijn niet meer dan marionetten die vanuit de achtergrond gedirigeerd worden.

 

James Jones, de voormalige Nationale Veiligheidsadviseur van Barack Hussein Obama, liet zich tijdens de 45ste veiligheidsconferentie in Munchen op 8 februari 2009 ontvallen dat hij zijn dagelijkse orders niet van Obama, maar rechtstreeks van Henry Kissinger ontving. Ook vroegere leiders van de National Security Agency, zowel van de Republikeinen als de Democraten, ontvingen hun orders rechtstreeks van Kissinger. Obama en zijn kliek stonden volledig onder controle van de NWO schaduwregering. Kissinger was onder Obama belast met de dagelijkse controle over alle acties van het Witte Huis.

Wat velen niet weten is dat Henry Kissinger in het verleden zeer nauwe banden heeft onderhouden met de KGB, de voormalige Russische Geheime Dient. Dit is geopenbaard door de vroegere Russische spion Aleksei Nicholaewitsj Romanoff- alias kolonel Golenjevsky. Romanoff heeft de westelijke inlichtingendiensten destijds vele namen doorgespeeld van mensen die samenwerkten met de KGB, waaronder die van Kissinger. Zijn activiteiten vonden plaats onder de codenaam "Bor". In Amerika is enige jaren geleden een boek verschenen waarin de rol van Kissinger uitvoerig is beschreven. Volgens de auteur was de CIA, volledig op de hoogte van Kissinger’s handel en wandel, maar ondernam niets. De rapporten die Romanoff over zijn activiteiten aan de CIA doorspeelde kwamen- zoals dat normaal wel gebruikelijk is- niet op het bureau van de Amerikaanse president terecht, maar op dat van Kissinger. Dat maakt nog eens duidelijk hoe groot zijn macht was.

Kissinger heeft ooit een rapport geschreven waarin hij een groot aantal Staten aanwees die hun bevolkingsaantallen drastisch zouden moeten reduceren, de zogenaamde "National Security Study Memorandum" uit 1974.  In dit memorandum aan de National Security Counsel (NSC) omschrijft hij de bevolkingsgroei in de Derde Wereld als een bedreiging voor de nationale veiligheid van Amerika en stelt hij dat depopulatie de hoogste prioriteit moet zijn van de Amerikaanse buitenlandse politiek ten aanzien van de Derde Wereld. Depopulatie is sindsdien topprioriteit op de NSC agenda en op andere NWO organisaties waaronder de Club van Rome. Journalist Luke Rudkowski stelde Kissinger een vraag over zijn rol m.b.t. dit memorandum. Hij kreeg als antwoord: “Go to hell ”, “Why don’t you get ost, sick person”.

Ook de VN wil het leven middels het 'Agenda-21' programma massaal vernietigen. Volgens Agenda-21, dat ook door Nederland werd ondertekend, moet 85% van de mensheid verdwijnen om de planeet leefbaar te houden. Het dient het doel van de globalisten om het grootste deel van de wereldbevolking uit te roeien en de rest totaal te controleren.

Alziend oog doden

Men noemt de groei van de wereldbevolking een grotere bedreiging voor de Verenigde Staten dan een eventuele nucleaire vernietiging. Deze politiek is ontwikkeld onder voormalig president Jimmy Carter, met hulp van Henry Kissinger en andere figuren die banden hebben naar David Rockefeller.  De Bush familie, de Harriman familie, de Wall Street zakenpartners van Bush die Hitler hebben gefinancierd en de Rockefeller familie, allen behoren tot de Elite van de NWO-samenzwering.

Niet alleen milieuextremisten hebben een hekel aan de groeiende wereldbevolking, ook politieke beleidsmakers zijn geporteerd van deze ideeën. Honderdduizenden mensen zijn in de derde wereld gesteriliseerd, honderdduizenden vrouwen al dan niet gedwongen geaborteerd door projecten opgezet door de VN en de Rockefeller Foundation, met goedkeuring van Kissinger en zijn politieke kompanen. Nu is Kissinger niet alleen een oorlogsmisdadiger en een megalomaan die een tijdlang onder psychiatrische behandeling is geweest, maar ook iemand wiens boeken en ideeën invloed hebben op vele politici, diplomaten, intellectuelen, studenten en journalisten. Voor meer informatie over de depopulatieplannen van de Elite klik op hier en hier  en hier. Massale depopulatie is niet langer een verborgen agendapunt van de machtselite achter de schermen en hoeft niet meer beperkt te blijven tot het bovengenoemde rapport van Kissinger. Een groot deel van het publiek is inmiddels op de hoogte van de gruwelijke uitroeingsplannen van de elite, al durven de meesten het nog steeds niet onder ogen te zien.

Kissinger is niet bepaald een fan van Israël.

 

Op bandopnames van gesprekken tussen de Amerikaanse president Richard Nixon en Kissinger is te horen hoe laatstgenoemde tegen Nixon zegt: ,,En als ze in de Sovjet Unie de Joden in gaskamers stoppen is dat niet ons probleem. Misschien wel een humanitair probleem.” Nixon reageerde daarop met de woorden ,,ik weet het, we kunnen daar niet de hele wereld voor opblazen.” Hoofddirecteur David Harris van het Amerikaanse Joodse Comité zei over Kissinger: ,,Dat een Duitse Jood die de Nazi's ontvluchtte zó ongevoelig over genocide kon spreken is ronduit huiveringwekkend.” Tijdens Nixons presidentschap was er tevens een campagne om de door de Russen onderdrukte Joden uit de Sovjet Unie te laten emigreren. Ook daar was Kissinger op tegen ,,de emigratie van Joden uit de Sovjet Unie is geen doelstelling van het Amerikaanse buitenlandse beleid.” Nixons racisme betrof overigens niet alleen Joden; hij noemde Ieren “drinkers', Italianen “geweldadige mensen aan wie een steekje los zit” en over zwarten zei hij dat het hen 500 jaar zou gaan kosten om op het niveau van de blanken te komen.

Volgens Henry Kissinger heeft Israël geen bestaansrecht meer en zal er in 10 jaar geen Israël meer bestaan. Kissingers uitspraak stemt overeen met wat de zogenaamde Amerikaanse  “Intelligence Community” (IC) (een samenstelling van de 16 officiële Geheime diensten van de Verenigde Staten in een analyse met de veelzeggende titel “Voorbereidingen voor een Midden-Oosten zonder Israël hebben gepubliceerd. 

Kissinger gelaste tijdens de Jom Kippoeroorlog de Amerikaanse wapenleveranties aan Israël te vertragen en pas weer te willen leveren op voorwaarde dat Golda Meir zou aftreden ten gunste van Yitzhak Rabin. De New York Times schreef drie jaar later dat Kissinger de wapenleveranties doelbewust vertraagde omdat ,,hij Israël net genoeg wilde laten bloeden om ze zo rijp te maken voor de naoorlogse diplomatie die hij in gedachten had”. Hij wilde een weg banen naar een vredesverdrag tussen Egypte en Israël, en ten tweede zouden de Russen dan uit Egypte kunnen worden verdreven. Met het vertrek van de Russen hoopte Washington dat de Egyptenaren de voorkeur zouden geven aan de westerse wapensystemen.

Nixon-Kissinger

Henry Kissinger is al jaren een van de belangrijkste beleidsmakers binnen de club die streeft naar implementatie van een  Nieuwe Wereld Orde”. Hij is regelmatig te gast op bijeenkomsten van organisaties die werken aan het plan te komen tot één Wereldregering, één Wereldeconomie en één Wereldgodsdienst. Zo is hij onder meer op iedere Bilderberg vergadering aanwezig en behoort hij (met speciale bevoegdheden) tot de top bij de Trilaterale Commissie.

Voordat de Bilderbergconferentie van 9 juni 2011 van start ging in het gastland Zwitserland, riep Dominiqu Bättig lid van de (Zwitserse Burgerpartij) in het Zwitserse parlement de federale autoriteiten op om Henry Kissinger op te pakken als oorlogsmisdadiger. In zijn boek Het proces tegen Henry Kissinger bespreekt auteur Christopher Hitchens verschillende documenten die aantonen hoe Kissinger persoonlijk goedkeuring gaf voor bombardementen waarbij duizenden burgerslachtoffers vielen. Ook zijn er documenten waarin Kissinger als verantwoordelijke kan worden aangewezen voor het gebruik van het uiterst giftige dioxine-gif ‘Agent Orange’, dat als ‘ontbladeringsmiddel’, met miljoenen tonnen over de Vietnamese, Cambodjaanse, Laotiaanse en Thaise jungle werd uitgestrooid. Het voormalige hoofd van de Neurenbergprocessen die na de Tweede Wereldoorlog verschillende Nazi’s berechtte, de Amerikaans generaal Telford Taylor, verklaarde dat Kissinger zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden.

 

Kissinger is volgens Caitlin Johnstone een gevaarlijk sujet en letterlijk een oorlogsmisdadiger, die als vooraanstaand imperialist over de hele wereld onpeilbare gruwelen heeft helpen ontketenen, waarvan de gevolgen nu nog merkbaar zijn, schrijft zei.

Tijdens de Vietnam oorlog bombardeerde de Verenigde Staten de jungle van Vietnam met  napalm en Agent Orange, een ontbladeringsmiddel. De dichtbegroeide jungle werd door de door Noord-Vietnam gesteunde Vietcong gebruikt als dekking voor hun guerrillatactieken. Hiermee verloren niet alleen planten en bomen hun bladeren, maar werden ook akkers verwoest, en daarmee een deel van de voedselvoorziening. Door het gebruik van Agent Orange zijn meer dan 150.000 kinderen  ernstig gehandicapt ter wereld gekomen waaronder duizenden kinderen met een open rug en andere misvormingen aan de ruggengraat geboren. De Vietnamoorlog heeft circa 2,5 miljoen Vietnamezen het leven gekost waaronder circa 2 miljoen burgers. Verder waren er 2 miljoen gewonden en 300.000 vermisten. Ook werd er grootscheepse schade toegebracht aan het land. Maar liefst drie generaties zijn besmet geraakt door de chemische middelen en is het DNA van de bevolking aangetast. Agent Orange bleek het zwaar giftige dioxine te bevatten en veroorzaakte onder andere ziektes als: chlooracne, de ziekte van Hodgkin, verschillende soorten kanker in de luchtwegen en prostaatkanker. Tot op de dag van vandaag krijgen nakomelingen van de Vietnamezen, die in de met chemische middelen bestookte gebieden leefden, nog steeds (klein-)kinderen die lichamelijk gehandicapt worden geboren. Deze oorlog begon met de zaak rond het incident in de Vietnamese Golf van Tonkin uit 1964 toen president Lyndon Johnson met de leugen kwam dat Vietnam het Amerikaanse spionageschip USS Maddox had aangevallen. Het was een excuus om te beginnen met bombarderen van Noord-Vietnam.

 

 

In deze oorlog verloren circa 2.5 miljoen Vietnamezen het leven.

 

Sommige delen van het land zijn nog onbruikbaar vanwege de chemische wapens die in de grond zitten en overal liggen nog delen van vliegtuigen, helikopters, tanks en blindgangers; bommen, granaten en mijnen, die destijds niet afgegaan zijn. 58.226 Amerikanen sneuvelden of raakten vermist. De Amerikanen, die gewerkt hebben met de chemische middelen kampen met dezelfde problemen als de Vietnamezen, dus ook de daaropvolgende generaties.

 

Volgens de BBC heeft Henry Kissinger, tijdens de topconferentie van het Wereld Economie Forum in Davos (2013) gezegd dat de crisis rond het omstreden Iraanse nucleaire programma 'in de nabije toekomst tot een kernoorlog' kan leiden die 'een keerpunt in de menselijke geschiedenis' zal zijn.Kissinger noemde een eventuele eenzijdige Israëlische aanval op de Iraanse installaties een 'laatste wanhoopspoging', maar waarschuwde Iran dat als het de onderhandelingen met de internationale gemeenschap blijft misbruiken om enkel tijd te rekken 'de situatie extreem gevaarlijk' zal worden.

 

Volgens Henry Kissinger staat de Verenigde Staten aan de rand van een oorlog met Rusland en China

 

De voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger is van mening dat Washington momenteel op de rand van oorlog staat met Moskou en Peking. Dat zei hij in een interview met de Wall Street Journal. Vanwege Kissingers betrokkenheid bij praktisch alle organisaties die iets te maken hebben met de Nieuwe Wereldorde en hij tevens een van de belangrijkste beleidsmakers binnen de Bilderberg samenzwering is, weet hij als geen ander wat er wereldwijd speelt. Bekend is dat de Bilderbergers grote invloed uitoefenen op overheden en het manipuleren hiervan. Daarnaast is hij regelmatig te gast op bijeenkomsten van organisaties die werken aan het plan te komen tot één Wereldregering, één Wereldeconomie en één Wereldgodsdienst. Ook behoort hij (met speciale bevoegdheden) tot de top bij de Trilaterale Commissie.

 

Former US Secretary of State Henry Kissinger  Alexei Nikolsky/TASSVolgens Kissinger gaat de VS op een krankzinnige en irrationele manier te werk. Eerder dit jaar veroorzaakte hij controverse door te suggereren dat het onvoorzichtige beleid van de V.S. en de NAVO de crisis in Oekraïne kan hebben veroorzaakt. Na de Krim-crisis in 2014 legde Henry Kissinger in de Washington Post uit dat Rusland en de Oekraïne in historisch opzicht onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en hoeveel belang de Russen eraan hechten. “Als de Oekraïne wil overleven, mag het niet de buitenpost van de ene tegen de andere kant zijn-het moet als een brug tussen hen fungeren.”

 

De Oekraïne is volgens hem een verzameling gebieden die ooit aan Rusland zijn toegevoegd en die daarom door de Russen als hun eigen grondgebied worden beschouwd. “De stabiliteit zou er beter mee gediend zijn als het zou fungeren als een buffer tussen Rusland en het Westen.” Inmiddels weten we dat de bevolking van de Oekraïne als een speelbal fungeert tussen de nietsontziende wereldmachten.

Eerder al waarschuwde hij over toenemende spanningen tussen China en de Verenigde Staten en waarschuwde hij voor een doemscenario, aangezien de betrekkingen tussen de 2 supermachten verslechteren. “De vernietigingscapaciteit is overschreden door nucleaire technologie en kunstmatige-intelligentiecapaciteiten die de VS en China nu tot hun beschikking hebben. Voor de eerste keer in de menselijke geschiedenis heeft de mensheid het vermogen om zichzelf in een beperkte tijd volledig uit te schakelen”, aldus Kissinger. Hij wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke figuren in het buitenlands beleid in de afgelopen 50 jaar. Een van de meest gevaarlijke ontwikkelingen zijn de onthulde plannen waarin Rusland en China een simultane aanval op de VS en Europa aan het voorbereiden zouden zijn. Voor meer uitleg hierover,zie mijn nieuwsbrief van 20-06-2022.

De baas van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, waarschuwde onlangs ook voor het groeiende risico van nucleaire vernietiging door de talrijke crises en conflicten wereldwijd. “De wereld bevindt zich in een „periode van nucleair gevaar die ongekend is sinds het hoogtepunt van de Koude Oorlog”, zei Guterres in New York. Hij sprak bij de start van de jongste evaluatieronde over een internationaal verdrag dat verdere verspreiding van kernwapens moet tegengaan. “De mensheid loopt het gevaar de lessen te vergeten die zijn gesmeed in de verschrikkelijke vuren van Hiroshima en Nagasaki”, aldus Guterres. Volgens hem is de wereld slechts één misverstand of misrekening verwijderd van nucleaire vernietiging.

Jezus komt

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud