Godsspraak over Egypte

Door: Franklin ter Horst. (Aangemaakt: 1997) (Laatste bewerking: 16 augustus 2019)

Het was op 19 november 2017 40 jaar geleden dat het vliegtuig van de Egyptische president Anwar Sadat lande in IsraŽl en hij het IsraŽlische Parlement ĖKnesset Ė toesprak wat leidde tot een vredesregeling tussen IsraŽl en Egypte. Enkele jaren voor zijn bezoek aan Jeruzalem riep Sadat echter nog bereid te zijn een miljoen soldaten op te offeren in de strijd tegen IsraŽl. ďWij zullen niet alleen ons land bevrijden, maar wij zullen ook die IsraŽlische verwaandheid uitroeien, zodat de Joden weer terugkeren naar de status die zij vroeger in het Midden-Oosten onder ons hadden. Want ons boek, de Koran, geeft die status duidelijk aan. Hun bestemming is dat zij leven in vernedering en ellende.Ē Slechts weinigen namen hem serieus. Hij was van mening, dat alleen een totale oorlog tot een oplossing kon leiden. Een jaar later, in mei 1973, mobiliseerde hij het Egyptische leger. Eind september van dat jaar werd in Wenen een trein met Russisch-joodse vluchtelingen gegijzeld om de IsraŽlische aandacht af te leiden. Om de ĎbarriŤre van angstí zoals hij dat noemde, te doorbreken en ook om een langdurige oorlog te voorkomen, koos hij voor het concept van een verrassingsaanval. Terwijl op 6 oktober 1973 op Jom Kippoer de synagogen vol waren met vastende en biddende gelovigen, gingen de Syrische en Egyptische strijdkrachten tot de aanval over. IsraŽl was volkomen onvoorbereid. Voor een verslag van de Jom Kippoer oorlog klik hier.

In zijn toespraak voor het Egyptische parlement op 9 november 1977 verklaarde Sadat plotseling bereid te zijn zich tot de Knesset in Jeruzalem te wenden ten einde de staat van oorlog tussen Egypte en IsraŽl te beŽindigen. Tien dagen later ging hij- met zijn opzichtige stropdas met hakenkruis motief- naar de Knesset met het voorstel om de betrekkingen tussen beide landen te herstellen.

Sadat op bezoek in Jeruzalem met zijn opzichtige stropdas met hakenkruis motief.

Op 26 maart 1979 werd onder druk van het Witte huis het verdrag ondertekend door IsraŽlís premier Menahem Begin en Anwer Saddat waarbij de Amerikaanse president Jimmy Carter als getuige optrad. Na de moord op Sadat in oktober 1981 werd Hosni Moebarak de nieuwe president van Egypte.

Veel Egyptenaren zien nog steeds hun vroegere president Gamal Abdul Nasser- de megalomane misdadiger- als hun held. De in 1952 door een staatsgreep aan de macht gekomen Nasser, stelde zich uiterst onverzoenlijk tegen IsraŽl op. En daarmee verwierf hij grote populariteit onder de bevolking van Egypte en in de rest van de Arabische wereld. Vanaf 1954 was Nasser president van Egypte en beschouwde hij zichzelf als de grote leider van de Arabische volkeren in hun strijd tegen IsraŽl.In 1955 sloot hij een overeenkomst met Tsjecho-Slowakije voor de leverantie van wapens waardoor Egypte een geduchte militaire macht wist op te bouwen. Na Nasserís nederlaag tegen IsraŽl in de SinaÔ-oorlog verhardde zijn vijandige houding ten opzichte van IsraŽl. Op 8 maart 1965 riep hij: ,,We veroveren Palestina niet met haar bodem bedekt met zand, maar met haar bodem gedrenkt in het bloed.Ē Deze uitspraak gedaan twee jaar vůůr de oorlog van 1967, lieten al weinig twijfel aan zijn werkelijke bedoelingen. Voor een uitvoerig verslag van de juni oorlog van 1967 klik hier. De glorietijd van Nasser duurde tot 1967. Hij overleed op 28 september 1970 aan een hartaanval.Hij werd opgevolgd door Anwar Sadat.Deze werd vervolgens opgevolgddoor Hosni Moebarak.

Moebarak pretendeerde niet vijandig tegenover IsraŽl te staan maar de door hem gecontroleerde media heeft IsraŽl jarenlang gedemoniseerd en de lezers aangezet tot blinde haat tegen Gods volk.

De Ďvredeí tussen IsraŽl en Egypte bestaat slechts op papier. Zo wees Moebarak een Amerikaans voorstel af om bij een toekomstig alomvattend vredesverdrag voor het Midden-Oosten af te spreken dat de Arabische wereld stapsgewijs de betrekkingen met IsraŽl zou gaan normaliseren. De rol van Moebarak als leider van het Egyptische volk hield begin 2011 op te bestaan na felle demonstraties tegen zijn bewind.Hij werd opgevolgd door de Moslimbroederschap extremist Mohammed Mursi.De ontwikkelingen die daarop volgenden leken veel weg te hebben van de politieke chaos zoals door de profeet Jesaja geprofeteerd.

 

Jesaja 19:1-2-3-4 Zie, de Here rijdt op een snelle wolk en komt naar Egypte; dan beven de afgoden van Egypte voor Hem en het hart van Egypte versmelt in zijn binnenste. Dan zal ik Egyptenaren tegen Egyptenaren ophitsen, zodat ieder van hen strijdt tegen zijn broeder en ieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk en Egypte zal zijn bezinning verliezen en Ik zal zijn voornemen verijdelen. Dan zal men de afgoden vragen, de bezweerders, de geesten van de doden en de waarzeggende geesten. En Ik zal Egypte overgeven in de macht van een hardvochtig heer, en een gestrenge koning zal daarover heersen, luidt het woord van de Here, de Here der heerscharen.

Oude idolen Egypte

De IsraŽlische premier Benjamin Netanyahoe waarschuwde direct na de ĎArabische Lenteí dat deze niet zou zorgen voor vooruitgang, maar voor chaos. Hij werd weggehoond door tal van linkse politici in Europa en door Barack Hussein Obama. Eind 2010 begon de instabiliteit en desintegratie van het Midden-Oosten. Dat jaar begon in TunesiŽ een opstand tegen dictator Abidine Ben-Ali. Linkse naÔve politici in het westen en Obama spraken van een ĎArabische Lenteí. De hele Arabische wereld zou volgens hen in no time veranderen in een democratisch paradijs.Maar Netanyahoe waarschuwde direct dat deze ĎLenteí niet zou zorgen voor vooruitgang in het Midden-Oosten, maar voor chaos. Begin 2011 stelde hij al dat Europa en Amerika niet naÔef moesten zijn, en dat deze ĎLenteí zou resulteren in een anti-Westerse en anti-IsraŽlische vloedgolf.

Moebarak verklaarde bij herhaling niet werkloos te zullen toezien indien er een oorlog mocht komen tussen bijvoorbeeld SyriŽ en IsraŽl en is jarenlang de grote adviseur geweest van de Egyptische terreurmiljardair Jasser Arafat. Nadat Mohammed Mursi de macht in Egypte had overgenomen, keerde ook de moslimextremist Youssef al-Qaradawi in triomf naar Egypte terug waar hij hartstochtelijk door honderdduizenden Egyptenaren werdtoegejuicht. De Moslimbroederschap werd toegestaan de leiding te nemen over de demonstraties op het Tahrirplein in Cairo. De militairen trokken zich terug om plaats te maken voor de gewapende bendes van de Broederschap. Andere oppostieleiders die ook van het podium van de Broederschap gebruik wilden maken werden met harde hand verwijderd, zonder dat het leger ingreep.

Vanwege zijn opruiende taalgebruik werd Qaradawi door de voormalige Egyptische president Gamal Abdul Nasser drie keer in de gevangenis gegooid en in 1961 verbannen naar het oliestaatje Qatar. Onder bescherming van de daar heersende Sjeik Hamad bin Khalifa al-Thani -een fel supporter van de terreurbeweging Hamas- wist Qaradawi zijn fatwa-imperium niet alleen over de hele moslimwereld te verspreiden, maar ook in Europa en de Verenigde Staten waar de moslimbroederschap activist (imam) Barack Hoessein Obama hem ongestoord zijn gang liet gaan. Dat is op zich niet zo vreemd want Obama staat bekend om zijn kontakten met diverse islamitische groepen zoals de ďNation of IslamĒ, de ďCouncil on American Islamic Relations, de ďNorth American TrustĒen de ďMuslim AllianceĒ. Ronduit verbijsterend is dat Obama zich zelfs laat adviseren door leden van de Moslimbroederschap inzake zijn Midden-Oosten politiek.

 

Obama vernederde zijn moslim bondgenoot Moebarak die tientallen jaren de Amerikaanse politiek in het Midden-Oosten heeft verdedigd. Hij heeft heel bewust de kant van de islamfascisten gekozen. Niet meer zeuren over het verleden toen de Moslimbroederschap de voormalige Egyptische president Anwar Sadat vermoordde. Dat de blinde Sheikh Rahman heeft opgeroepen om overal waar mogelijk Amerikanen te vermoorden, alle Amerikaanse ambassades te verwoesten, schepen te laten zinken en vliegtuigen neer te schieten, ook daar blijkt Obama zich niet echt druk over te maken. Het was in Egypte dat de beide terreurleiders Sheikh Omar Abdel-Rahman en Ayman al-Zawahiri -de tweede man van het terreurnetwerk van Osama bin Laden -deze plannen formuleerden om Amerika op de knieŽn te krijgen. Hun aanhangers zijn getraind op het slagveld Irak en Afghanistan. Zelfs de leiders van de FBI ,CIA en hooggeplaatse militaire leiders kletsen politiek correct om de baas niet te irriteren.

Tijdens een massabijeenkomst op het Tahrirplein in Cairo op 18 februari 2011 gaf Qaradawi een voorproefje van zijn bedoelingen. Voor een menigte van naar schatting een miljoen toehoorders, riep hij op tot ďbevrijding van de Al Aqsa moskee in JeruzalemĒ waarop de menigte scandeerde: ďMet miljoenen martelaren op naar JeruzalemĒ. Ook riep Qaradawi de koptische christenen op om te buigen in een daad van onderwerping aan Allah. De christenen besloten daar echter geen gevolg aan te geven.

Qaradawi staat bekend om zijn haatpredikingen op de moslimzender Al-Jazeera die bekeken wordt door 60 miljoen moslims. Deze zender uit Qatar is trouwens in verschillende landen een doorn in het oog. In de zomer van 2017 besloten Saoedi-ArabiŽ, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein de afdelingen van Al-Jazeera in hun land te sluiten. Deze zender lijkt maar in ťťn ding geÔnteresseerd, en wel in het veroorzaken van oorlogen tussen Arabische volken, want in 2011 zou het deze zender zijn geweest die de Arabische Ďlenteí heeft aangestoken. Al-Jazeera voert volgens de IsraŽlische islamkenner Mordechai Kedar, een heilige oorlog tegen Arabische dictaturen, IsraŽl, de Verenigde Staten en het Westen, vooral op plaatsen waar de Westerse cultuur in islamitische landen ingang vindt. Arabische landen veroordelen Al-Jazeera omdat de zender de Moslimbrioederschap en IS(IS) steunt. Hamas en Hezbollah staan over de hele wereld bekend als terreurorganisaties, maar in de berichtgeving van Al-Jazeera worden ze afgeschilderd als legitieme vrijheidsstrijders.Velen in IsraŽl vragen zich af waarom deze smerige anti-IsraŽlische propagangdazender niet het land wordt uitgeschopt omdat ze hun heilige oorlog tegen IsraŽl binnen de Joodse staat uitvoeren.

 

De genoemde Qaradawi roept met regelmaat de Ďgod van de islamí op de Joden tot de laatste man uit te roeien en prijst hij Hitler voor de vernietiging van het Joodse volk. Hij heeft de belofte afgelegd, dat wanneer hij aan de macht zal komen, een van zijn eerste acties zal zijn het vredesverdrag met IsraŽl nietig te verklaren en Egypte terug te brengen tot een staat van oorlog met de Joodse staat. Verder riep hij het Egyptische leger op de grens naar Gaza open te stellen.

 

Ook vaardigde hij na zijn terugkomst een fatwa uit waarin hij het vermoorden van de Libische dictator Moeammer Gaddafi tot een religieuze plicht verhief. Het is een moslimextremist die de massa kan mobiliseren. Ook staat hij bekend om de honderd door hem geschreven boeken en wordt mede daardoor gezien als een levende legende.

 

De Egyptische moslimextremist Youssef al Qaradawi tijdens een massabijeenkomst op het Tahrirplein in Cairo op 18 februari 2011.

 

Hij predikt de oprichting van een islamitische Unie als de moderne vorm van het Kalifaat, en islamisering van het Westen. ,,Islamisering is het proces van de omvorming van een samenleving naar een islamitische theocratische dictatuur en bijbehorende wetgeving. Het gaat om een bestuursvorm waar geestelijken (mullahs) als dictators het bestuur domineren.Ē Volgens Qaradawi heeft de val van het dictatoriale bewind van Moebarak ,,niets te maken met het verlangen van de bevolking naar een Westerse vorm van democratie, maar een verlangen om terug te keren naar een echte islamitische staat.Ē

Hij beheert een fonds genaamd: ďThe Union of GoodĒ maar dat is niets anders dan een dekmantel voor sponsoring van terreur. Onder het mom van een Ďliefdadigheidsinstellingí worden allerlei islamitische terreurgroepen gesponsord waaronder Hamas, de doodscultuur in Gaza.Zo is de Moslimbroederschap zowel in Europa als in Amerika betrokken bij de smokkel van wapens naar Gaza. Ook waren ze betrokken bij het terreurschip de Mavi Marmara in mei 2010. Gebruikmakend van nieuwszenders als Al Jazeera die dag en nacht de huiskamers binnenkomen, internet, twitter en facebook, worden zelfs de meest passieve kijkers opgehitst. Al deze netwerken worden tevens door de Moslimbroederschap gebruikt om ook elders in het Midden-Oosten de boel op stelten te zetten, met de bedoeling de bestaande dictators te verjagen om uiteindelijk zelf de macht over te nemen.

Eťn van de leiders van de Moslimbroederschap Mohammed Badie, riep de Arabische troepen op om op te staan tegen IsraŽl en riep de internationale gemeenschap op om de druk op de ďzionistische bezetters op te voeren zodat zij zich terugtrekken uit het land PalestinaĒ. De opmerking van Badie, kwam in een schriftelijke verklaring waarin hij de stichting van de staat IsraŽl in 1948, een ďcatastrofeĒ noemde.Uriya Shavit, een docent aan de Universiteit van Tel Aviv reageerde hierop met de woorden: ďHet gedachtegoed dat de Broederschap de legimiteit van IsraŽl niet erkent, en de oproep om het op een bepaald moment uit te roeien, staat al in de Broederschap literatuur vanaf de oprichting in 1928. De terreurbeweging Hamas is uit de Moslim Broederschap ontstaan. Het handvest van deze terreurbewging roept op tot moord op Joden en de totale vernietiging van IsraŽl.

 

De Moslimbroederschap is in feite de 'peetvader' van het islamitisch extremisme in het Midden-Oosten. De Broederschap en hun trawanten zijn de belangrijkste leveranciers van wijdverbreide samenzweringstheorieŽn over de Joden in de islamitische wereld. Ze noemen de Holocaust een mythe en hebben de belofte afgelegd, dat wanneer ze aan de macht komen, een van hun eerste acties zal zijn het vredesverdrag met IsraŽl nietig te verklaren en Egypte terug te brengen tot een staat van oorlog met de Joodse staat. IsraŽl maakt zich terecht zorgen dat bij een eventuele machtswisseling, het vredesverdrag in de prullenbak zal verdwijnen.Mohammed Ghannem, een vooraanstaand lid van de Moslimbroederschap zei op 31 januari 2011 tegenover de Arabischtalige Iraanse nieuwszender Al-Alam dat hij graag zou zien dat het Egyptische volk wordt voorbereid op (een nieuwe) oorlog tegen IsraŽl.

 

Het Ďvredelievendeí logo van de Moslim Broederschap

Ook willen tientallen Egyptische parlementsleden dat de aan de Rode Zee gelegen IsraŽlische havenstad Eilat weer in Egyptische handen komt. Egypte stond de plaats officieel af aan IsraŽl als onderdeel van de Camp David vredesakkoorden in 1979.

 

De islam heeft in Egypte al zoveel invloed dat maar liefst 96% van de vrouwen het slachtoffer is van genitale (of genitiale) verminking (besnijdenis) en daarnaast moet lijden onder eerwraak, gedwongen huwelijken, verplichte sluiers en hoofddoekjes, polygamie - kortom alles waar de islamitische vrouwendiscriminatie voor staat. Mubarak was in een aantal opzichten inderdaad een dictator, maar hij probeerde tenminste een aantal van deze barbaarse praktijken -overigens zonder succes- uit te bannen.

Miljoenen vrouwen in een groot aantal moslimlanden in het M-O, AziŽ en Afrika gaan gebukt onder de Sharia wetgeving. In Egypte is 92 procent van de getrouwde vrouwen genitaal verminkt.Dat blijkt uit statistieken van de Egyptische minister van Gezondheid Adel Adawy. Het gaat om vrouwen in de leeftijd van 15 tot 49 jaar. Het cijfer is nog hoger (95 procent) op het Egyptische platteland. De ellende begint al vanaf hun meisjestijd wanneer ze tussen hun 6een 12elevensjaar gedwongen clitoridectomie ondergaan. Minder dan een derde van de Ďoperatiesí wordt uitgevoerd door doktoren. Bij deze ingreep wordt de clitoris weggesneden, vaak gecombineerd met het dichtnaaien van de vagina. Maar het kan nog gruwelijker. Een ingrijpender vorm waarbij ook de schaamlippen worden weggesneden heet infibulatie. Daarna worden de benen van het meisje aan elkaar gebonden tot aan de heupen. Zo moet het meisje ongeveer 20 dagen liggend wachten totdat de wond geheeld is. Jaarlijks worden bijna 135 miljoen vrouwen op deze manier verminkt. In Egypte gebeurt dat bij meer dan 90% van de vrouwen. De Daily Mail schrijft dat 30 procent van de getrouwde vrouwen vindt dat de genitale verminking moet worden verboden, maar meer dan de helft is juist voorstander van de verminking om religieuze redenen. Genitale verminking is nog altijd zeer populair in Egypte, ondanks het verbod sinds 2008.

Ook in Europa worden op deze manier duizenden meisjes verminkt. Bij sommigen gebeurt dat tijdens hun jaarlijkse vakantie naar hun land van oorsprong en keren vervolgens voor het leven verminkt terug naar het land waar deze misdaad tegen de menselijkheid verboden is.

Clitoridectomie en infibulatie, een misdaad tegen de menselijkheid

Op deze afbeelding snijt een vader de clitoris van zijn dochter weg, gecombineerd met het dichtnaaien van de vagina en dat alles zonder enige verdoving. Een verminking voor het leven. Moeder steekt behulpzaam een handje toe. In Egypte geeft 99.3 procent van de vrouwen aan, de afgelopen jaren seksueel te zijn lastig gevallen. Toch is het aantal aangiftes bij de politie minimaal. De familie-eer is zo belangrijk, dat rechters meestal meer begrip tonen voor de dader dan voor het slachtoffer. Niet zelden probeert de dader ieder bewijs uit te wissen door zijn slachtoffer te vermoorden. En komt het toch aan het licht, dan blijven de rechters er vanuit gaan dat de vrouw de man heeft verleidt.

Men praat over democratie, maar dat is een utopie in de moslimwereld. De enige staat die dat etiket verdiend is IsraŽl. Oorlogsvoering en terreur is het motto van de Moslimbroederschap. Alle terreurgroepen waaronder de door Iran gesteunde Libanese terreurbeweging Hezbollah, Al Qaeda en de in linkse kringen veel geprezen terreurbeweging Hamas, hebben allemaal hetzelfde doel, de wereld omturnen in een islamitisch wereldrijk.Ze verschillen alleen in tactiek voor de te volgen weg. De Moslimbroederschap noemt als een van zijn doelstellingen de totale onderwerping van de gehele wereld, de invoering van de sharia wetgeving en de vestiging van een wereldwijd islamitisch Kalifaat en zeggen niet te zullen rusten tot het zover is, desnoods met moord en doodslag. Klik hier voor lijfstraffen op Egyptische scholen.

Tijdens de demonstraties in de eerste maanden van 2011 bestormden een gezamenlijke aanvalseenheid van de Libanese terreurbeweging Hezbollah en Hamas, de Wasi Natrum gevangenis in Cairo. Daarbij werden 22terroristen van Hezbollah bevrijd die waren veroordeeld voor het voorbereiden van terreuraanslagen in Egypte.Het tweede doel was het bevrijden van leden van de Moslimbroederschap. De gevangenis werd met explosieven en granaten aangevallen waarbij grote gaten in de gevangenis werden geblazen. Hierbij kwamen zeker 30 Egyptische gevangenbewaarders om het leven en wisten ook andere gevangenen te ontsnappen.

Op internet zijn schokkende videoís geplaatst waarop te zien is hoe een menigte enkele ongewapende mannen doodslaat. In enkele gevallen zijn hun lichamen verminkt en ter afschrikking op pleinen opgehangen. De politie zegt niets te kunnen uitrichten. In het dorp Qataweya bestormden inwoners het huis van de lokale leider Rabie Lasheen van de moslimbroederschap. Zij sleurden zijn zestienjarige zoon Youssef het huis uit en hingen hem op. De jongen zou een 28-jarige man hebben doodgeschoten omdat hij op Facebook zijn vader had beledigd. Volgens getuigen was de politie afwezig tijdens de lynchpartij. Twee agenten werden op onderzoek gestuurd toen het incident voorbij was. Bendes in dit gebied maken zich op grote schaal schuldig aan autodiefstallen, verkrachtingen en moorden.

Grof geweld van Obamaís Moslim Broederschap vrienden: demonstranten duwen een politeauto (met inzittenden) van een fly-over af.

Naast het feit dat een mensenleven onder deze barbaren niet telt, zijn ook cultuurhistorische overblijfselen niet meer veilig. Zo noemen diverse prominente moslimgeestelijken de piramiden 'symbolen van het heidendom' en vinden dat deze vernietigd moeten worden. Deze moslimextremisten achten de nationale cultuur van hun eigen land van geen belang

Op deze video zijn schokkende beelden te zien hoe Egyptische militairen op 16 december 2011 meedogenloos inslaan op mannen en vrouwen en hen de kleren afrukken en een vrouwelijke betoger ernstig mishandelen. Te zien is hoe een van de militairen een kledingstuk over haar heen legt, nadat ze talloze trappen en slagen te verduren kreeg. De vrouw Khadiga al-Hennawy, bevond zich die dag nabij het regeringsgebouw in de Qasr al-Aini-straat toen ze zich plotseling tussen de oproerpolitie en de manifestanten bevond. Op de beelden is onder meer te zien hoe twee officieren haar bij de haren wegsleuren. Op een andere video is te zien hoe soldaten een oudere vrouwelijke activiste hard aanpakken. De betogers eisen dat de militairen, die sinds de val van president Hosni Mubarak in februari Egypte besturen, onmiddellijk plaatsmaken voor een burgerregering.

U zult in 'onze' media ook tevergeefs zoeken naar berichten over de talloze massaverkrachtingen in Egypte. In slechts ťťn week werden er zo'n 100 van dergelijke massaverkrachtingen geregistreerd. In sommige gevallen, zoals hier, worden deze zelfs door toeschouwers gefilmd. Pas op: het gegil van de vrouw die door tientallen islamisten wordt 'gepakt' gaat door merg en been. Het slachtoffer doet denken aan de Amerikaanse journaliste Lara Logan, in 2011 verkracht door dezelfde 'vreedzame demonstranten' waar ze het voor de camera's voor opnam. De mannen die zich opwierpen als haar beschermers maakten in werkelijkheid deel uit van de misleiding en lokten haar in de val. Op 28 juni 2013 was een Nederlandse journalist het doelwit; hier zegt de maker van het filmpje 'ze hebben haar zojuist uitgekleed!' De barbaarse daders roepen ondertussen 'Silmiyah', wat 'vreedzaam' betekent. Een vreedzame massaverkrachting? Een journalist van France-24 werd destijds eveneens het slachtoffer. Hier worden vrouwen zelfs aangerand onder toeziend oog van de imam van de Al-Azhar moskee. Christelijke meisjes worden verkracht terwijl de daders en omstanders 'Allah Akbar' en 'Er is geen god dan Allah' schreeuwen, om het gegil van de weerloze meisjes te overstemmen.

Zoals verwacht won de antisemitische racistische moslimbroederschapextremist Mohammed Mursi op 30 Juni 2012 de verkiezingen in Egypte. Na zijn aanstelling gingen in CaÔro en andere stedentienduizenden schreeuwende Egyptenaren de straat op om het laatste restje vrijheid vaarwel te zeggen en de overwinning van Mursi te vieren. In plaats van democratische ontwikkelingen, begon Mursi vriendschappelijke betrekkingen aan te gaan met moslimextremisten waaronder de Middeleeuwse Ayatollahs in Iran, de Libanese terreurbeweging Hezbollah en de terreurbeweging Hamas. Zowel Iran als Hezbollah warenfelle tegenstanders van Moebarak. Er heerste onmiddellijk een klimaat van terreur en toenemend Islamisme, dat ook letterlijk zichtbaar werd in het straatbeeld in Egypte.Maar het bleek al snel dat Egypte met de verkiezing van Mursi op weg ging naar een door moslimextremisten gecontroleerd bewind. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst in de universiteit van Cairo, zei Mursi tegen de studenten: ,,De Koran is onze grondwet, de Profeet is onze leider, jihad is onze weg en dood in de naam van Allah is ons doel.Ē

Barack ďKingĒ Hoessein Obama reageerde enthousiast op de overwinning van Mursi en was een van de eersten om hem te feliciteren en uit te nodigen voor een bezoek aan Washington. Obama zei hem alle hulp toe om zodoende de overgang naar Ďdemocratieí te helpen bevorderen. 'Wij steunen universele rechten,' gaf Obama als reden. 'Deze rechten bevatten vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vreedzame vergadering, vrijheid van religie, gelijkheid in de wet voor mannen en vrouwen en het recht om je eigen leiders te kiezen - of je nu in Baghdad, Damascus, Sana (Jemen) of Teheran woont.' Obama benadrukte zijn interesse om samen te werken en de vele gezamenlijke belangen van beide landen te continueren. Hieruit blijkt nog maar weer eens dat het onderscheidingsvermogen en geloofwaardigheid van deze man, ver te zoeken is. De opstand onder de bevolking in de Arabische wereld is onder meer een voortvloeisel van Obamaís toespraak in CaÔro in 2009, waarin hij zocht naar een ďnieuw beginĒ in de betrekkingen tussen de VS en aanhangers van de islamitische religie.

Net als Obama reageerde voormalig EU-buitenlandchef Catherine Ashton ook enthousiast op Mursiís benoeming en noemde zijn overwinning een 'belangrijke mijlpaal in de Egyptische democratie'! Totaal de weg kwijt zullen we maar zeggen. De voormalige Europese Ďpresidentí Herman van Rompuy reisde af naar Cairo om Mursi 5 miljard euro toe te zeggen ter ondersteuning van het democratiseringsproces, te beginnen met 1 miljard. Geld waarvan niemand zich in Egypte noch in Brussel, geroepen voelde daar ook maar enige verantwoording voor af te leggen.

Op 14 juli 2012 was Hillary Clinton in opdracht van haar baas in Washington in Egypte om haar openlijke steun voor Mursi uit te spreken. Christelijke leiders in Egypte waren zo ontsteld dat zij weigerden de trekpop van Obama te ontmoeten. Demonstranten gooiden tomaten, schoenen en een fles water naar haar auto.'s Nachts protesteerden mensen bij haar hotel tegen het feit dat Obama en consorten de Moslim Broederschap heeft geholpen de macht in Egypte over te nemen.

Mursi maakte naam als medestichter van het ďEgyptische Projectcomitť voor het verzet tegen het zionismeĒ en klom binnen de Moslim Broederschap, waar hij als jongeman al lid van was, snel op tot belangrijke posities. Dat is een van de redenen waarom de beweging het islamitische terrorisme steunt. Mursi is anti-westers, anti-christelijk, anti-Joods en anti-IsraŽl. Aanhangers van de Moslim Broederschap kruisigden tegenstanders van Mursi tegenover het presidentiŽle paleis. De kruisigingen werden uitgevoerd omdat de islamitische wetten en de Koran dit eisen tegen iedereen die zich verzet tegen de autoriteit van Allah en zijn profeet Mohammed. De Broederschap noemt het kruisigen een plicht om de Sharia te gehoorzamen.

Op 12 augustus 2012 ontsloeg Mursi de hele leiding van de Egyptische defensie waaronder veldmaarschalk Mohammed Hussein Tantawi. Deze actie gaf hem de volledige controle over het leger, evenals over het voorzitterschap en het parlement.

Diverse leiders van Moslim Broederschap riepen na de benoeming van Mursi op om met miljoenen naar Jeruzalem op te marcheren om deze stad te bevrijden van wat men de ę Zionistische bezetters Ľ noemde. Ze riepen op het op 26 maart 1979 gesloten vredesverdrag met IsraŽl nietig te verklaren en Egypte te terugbengen tot een staat van oorlog met IsraŽl om het vervolgens van de wereldkaart te verwijderen. In mei 2012 noemde de leider van de Broederschap Mohammed Badie, de stichting van de staat IsraŽl de grootste catastrofe is die de wereld ooit heeft meegemaakt. Om Mursi een handje te helpen stuurde Obama hem zelfs naast de jaarlijkse miljardenhulp, hypermoderne 200 M1A1 Abram gevechtstanks tanks en 20 F-16 gevechtsvliegtuigen.

De mainstream media gaf uitgebreide aandacht aan de brief van Mursi aan zijn IsraŽlische ambtgenoot Shimon Peres. Daarin noemde hij Peres een ďgoede vriendĒ.Maar tijdens een op 19 oktober 2012 op het Egyptische Channel 1 uitgezonden preek bad imam Futouh Abd Al-Nabi Mansour aan Allah om de moslims 'de overwinning te schenken over de ongelovigen. Oh Allah, vernietig de Joden en hun supporters...'   Mursi: 'Amen.' Mansour: 'Oh, Allah, verjaag hen en klief hen in stukken ' Mursi: 'Amen.' Mansour: 'Oh Allah, betoon uw macht en grootheid over hen. Laat ons uw almacht zien, o heer.' Stel dat een IsraŽlische rabbijn iets dergelijks zou zeggen,dan zou dat ongetwijfeld een scherpe internationale veroordeling tot gevolg hebben gehad.

Abdel-Jalil el-Sharnoubi, een voormalig lid van de Moslim Broederschap, die dertien jaar heeft samengewerkt met Mursi, stelde dat hij een diepe haat koestert tegen Israel. In een door het Libanese Al Quds TV uitgezonden interview uit 2010 liet Mursi er geen twijfel over bestaan wat hij van IsraŽl vind. De Westerse landen stelden hem als Ďgematigdí voor, terwijl hij regelmatig liet zien wat zijn werkelijke bedoelingen waren. Zo laten twee interviews uit 2010 Ė die in het Engels zijn vertaald Ė zien dat hijeen Jodenhatende extremist is. In deze intervieuws zegt hij het volgende: ,,Dat is hoe wij deze bewoners van Palestina (de Joden) kennen Ė deze bloedzuigers, deze agressors tegen Palestijnen, deze oorlogshitsers, deze afstammelingen van apen en varkens.Zij mogen nergens een kans krijgen. Zij mogen in geen enkel Arabisch of islamitisch land aanwezig zijn. Zij moeten verdreven worden uit onze landen.In geen geval erkennen wij hun Groene Lijn (IsraŽl binnen de bestandslijnen van 1949-1967). Het land Palestina behoort aan de Palestijnen.Wij moeten deze zionistische entiteit bestrijden. Dit zal leiden tot hun vernietiging. De volkeren moeten deze entiteit boycotten en elke normalisering van betrekkingen voorkomen. Alle producten uit landen die deze entiteit steunen Ė de VS en andere landen Ė moeten worden geboycot.Wij willen een land voor de Palestijnen op het gehele land Palestina, op basis van [Palestijns] burgerschap. Al het gepraat over een twee-staten-oplossing en over vrede is niets anders dan een illusie.Zij hebben overal en altijd het vuur van de oorlog opgestookt. Zij zijn van nature vijandig. De zionisten begrijpen niets anders dan de taal van geweld.Ē

De voormalige IsraŽlische minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman reageerde op de bedreiging om het vredesverdrag met IsraŽl op te zeggen,met niet mis te verstane woorden: ,,Mocht Egypte opnieuw IsraŽl aanvallen dan zal IsraŽl volgens Lieberman gedwongen zijn de Aswan Dam in de Nijl te vernietigen.Ē Dit zal een enorme vloedgolf veroorzaken die de hele Egyptische beschaving langs de Nijl Ėinclusief de hoofdstad Cairo- compleet zal wegvagen. Bijzonder is dat deze gebeurtenis in de Bijbel lijkt te worden voorzegd. In EzechiŽl 29 staat de profetie dat in de toekomst Egypte tot aan de 'toren van Syene' totaal vernietigd zal worden, zozeer zelfs dat het 40 jaar onbewoonbaar zal zijn waarna het land 'het onbeduidendste' land ter wereld zal zijn, 'zodat het zich niet meer boven de volken verheffen kan'. EzechiŽl 29:9-10-15 Van mij is de Nijl, zelf heb Ik hem gemaakt, zie, daarom keer Ik Mij tegen u en tegen uw Nijlarmen en zal Ik het land Egypte tot een volkomen puinhoop maken, een wildernis van Migdol tot Syene toeÖ Het huidige, in het zuiden van Egypte gelegen Aswan bevindt zich vlak in de buurt van de Bijbelse stad Syene, dat Ďopeningíof Ďpoortíbetekent, een referentie naar de Ďtoegangspoortí tot Egypte. Een kleine rest Egyptenaren zullen na de verwoesting van hun land over de hele wereld verspreid worden en pas na 40 jaar terugkeren, waarna het land Ďhet onbeduidensteí land ter wereld zal zijn. Ďzodat het zich niet meer boven de volken verheffen kaní.

Experts slaan alarm nadat een in april 2012 verricht internationaal onderzoek naar de toestand van de Aswan dam in de Nijl heeft uitgewezen dat deze dam, die het op twee na grootste stuwmeer ter wereld tegenhoudt, vol met scheuren zit en het bij een aardschok zou kunnen begeven. De vloedgolf die dan ontstaat zal heel Egypte vernietigen. De Aswan dam werd tussen 1960 en 1970 gebouwd, is 111 meter hoog en 3800 meter lang. 30.000 Egyptenaren werkten onder leiding van 2000 Russische experts aan de dam, die een 500 kilometer lang meer met een inhoud van 169 miljard kubieke kilometer water tegenhoudt. De Sovjets konden niet voorkomen dat bij de bouw minderwaardig beton werd gebruikt, waardoor al in de jaren '80 de eerste scheuren werden geconstateerd.Hoewel Egypte weinig last heeft van aardbevingen, is de toestand van de dam inmiddels zů slecht dat een flinke aardschok de dam zou kunnen doen barsten. Wat er dan zal gebeuren is nauwelijks voorstelbaar: een 15 meter hoge vloedgolf zal het vruchtbare Nijldal overspoelen en na zo'n 6 dagen de hoofdstad CaÔro bereiken. Omdat bijna alle Egyptenaren in dit 973 kilometer lange dal wonen zal vrijwel de hele Egyptische beschaving worden vernietigd. Zo'n 50 miljoen Egyptenaren -70% van de bevolking- zal omkomen.

Mursiís regeerperiode duurde tot 3 Juli 2013. Hij werd afgezet door de Egyptische legerleider Abdel Fattah al-Sisi na enorme protesten en om zijn land voor een burgeroorlog te behoeden. El-Sisi werd daarna via verkiezingen tot president verkozen.Nu is het niet zo dat deze Al-Sisi positief staat tegenover IsraŽl. Egypte heeft namelijk tussen 11 oktober en 6 november 2014 zijn ďBadr 2014Ē militaire oefeningen gehouden, de grootste sinds 1996, die toen slechts half zo groot was. Volgens een hooggeplaatste expert van de Egyptische veiligheidsdienst heeft Egypte zijn zinnen gezet op IsraŽl, ondanks het vredesverdrag. Volgens Kolonel Dr. Shaul Shay, voormalig plaatsvervangend hoofd van de IsraŽlische Nationale Veiligheidsraad, wil Egypte niet alleen de veiligheid in eigen land verbeteren, maar ook hoopt ook haar historische leidende rol te herbevestigen en weer de regionale hegemonie te krijgen. Volgens Shay was de militaire oefening bedoeld om zich voor te bereiden op een mogelijk conflict met IsraŽl. ďEgypte blijft IsraŽl zien als belangrijkste militaire dreiging ondanks een decennia-oud vredesverdragĒ, analyseerde Shay. Zo heeft hij IsraŽl de schuld gegeven voor het conflict met islamitische Staat (IS(IS), en tijdens de verkiezingen van mei 2014 zei hij openlijk voor wijziging van het vredesverdrag met IsraŽl te zijn. Egypte zou eveneens in februari 2014 een 2 miljard dollar wapendeal met Rusland hebben getekend, nadat Rusland in november zei Egypte geavanceerde defensiesystemen, militaire helikopters, MiG-29 vliegtuigen en anti-tank raketten te hebben aangeboden.

Abdel Fattah al-Sisi

Mursi ter dood veroordeeld.

Egyptische rechters hebben op 16 juni 2015 Mursi ter dood veroordeeld omdat hij een uitbraak van gevangenen begin 2011 mogelijk maakte. De rechters bekrachtigden hiermee de uitspraak van 16 mei 2015. De Egyptische grootmoefti, de hoogste religieuze autoriteit in Egypte, heeft de veroordeling goedgekeurd. Mursi's advocaat zei in hoger beroep te gaan. De oud-president werd ook veroordeeld tot 25 jaar cel in een andere zaak. Volgens de rechtbank heeft hij gespioneerd voor de Palestijnse terreurbeweging Hamas en Hezbollah in Libanon. Daarnaast was hij op 21 april 2015 al tot twintig jaar cel veroordeeld voor de dood van betogers tijdens protesten in 2012.

Na de machtsovername van het Egyptische leger onder leiding van Al Sissi, is de Moslimbroederschap in datzelfde jaar bestempeld tot een terroristische organisatie. Veel leden van de Moslimbroederschap zijn sindsdien ter dood veroordeeld of hebben lange gevangenisstraffen gekregen.

De nieuwe leiders in Egypte onder leiding van Asisi blijken geen zin te hebben te luisteren naar waarschuwingen uit Washington. De Obama-administratie eiste geen staatsgreep, geen arrestatie van leden van de Moslimbroederschap, de vrijlating van Mursi, en eisten opheffing van de noodtoestand. Overal hebben ze nee op gezegd.Dat kan in de nabije toekomst nog verregaande gevolgen hebben.Het Westen onder leiding van Barack Hussein Obama, stelde de Moslimbroederschap voor als weerloze slachtoffers van wrede veiligheidstroepen terwijl ze hun eigen volgelingen de dood injoegen.

Haat tegen Joden en de staat IsraŽl

In de Egyptische media is al jaren sprake van systematische ontkenning van de Sjoah (Holocaust).Een krant meldde dat de Joden zelf de Holocaust hebben verzonnen. Volgens deze krant zouden ze eerst een aantal van 100.000 slachtoffers hebben genoemd en deze aantallen geleidelijk hebben opgevoerd tot acht miljoen. Wie weet, schrijft de krant, komen ze straks ook nog een keer met tien miljoen slachtoffers. De staatskrant Al-Akbar schreef dat de nazi-crematoria in werkelijkheid werden gebruikt om de lijken van soldaten te verbranden "de Holocaust is slechts een mythe, wereldwijd bevestigt door historici" aldus de krant. Op 29 april 2002 ( Hitlers sterfdag) publiceerde de auteur Ahmed Ragab in dezelfde krant een artikel dat de Joden Ďal vanaf de scheppingsdag van het menselijk ras zijn vervloektí, en dat zij Ďeen virusí zijn. Vervolgens richt de schrijver zich tot Hitler met de woorden: ,,als je het maar gedaan zou hebben, broeder, als het maar echt gebeurd zou zijn, zodat de wereld een zucht van verlichting zou kunnen slaken. Zij ( de Joden) proberen altijd alles te vervormen en alle goede en mooie dingen te vernietigen. Zij zijn een model voor moreel verval, ontaarding en degeneratie. Ik dank Hitler nogmaals, want ter wille van de Palestijnen heeft hij zich bij voorbaat op de meest kwalijke misdadigers op aarde (de Joden) gewroken. Wij hebben maar ťťn reden om te klagen: zijn wraak was niet volledig genoeg"Moge allah hen meer en meer vervloeken, tot aan het einde der tijden.Ē

In navolging van de voormalige Iraanse terreurleider Mahmoed Ahmadinejad, bestempelde op 22 december 2005, de geestelijk leider van de Egyptische Moslimbroederschap de Sjoahals een mythe. ,,De westerse democratie heeft iedereen aangevallen die het standpunt niet deelt van de zonen van Zion over de myhte van de HolocaustĒ, zo liet Mohammed Mehdi Akef in een communiquť weten. Om zijn woorden kracht bij te zetten, gaf Akef het voorbeeld van de Franse schrijver Roger Garaudy, die in zijn land veroordeeld werd omdat hij het bestaan van de gaskamers ontkende, en de Britse negationist David Irving, die in september 2005 werd opgepakt in Oostenrijk.

David Irving

Fathi Shibab-Eddim, onder Morsi verantwoordelijk voor de Egyptische staatskranten,veroorzaakte een storm van verontwaardiging in IsraŽl door te beweren dat de Sjoah een door Amerika uitgevonden mythe is. ,,De Amerikaanse inlichtingendiensten verzonnen het tijdens de Tweede Wereldoorlog om hun tegenstanders in Duitsland zwart te maken. Zo rechtvaardigden zij de oorlog en de massale vernietiging van militaire- en burger-doelen van de As-mogendheden, in het bijzonder de verwoesting van Hiroshima en Nagasaki met de atoombom.Ē

De zes miljoen door Hitler vermoorde Joden zouden in werkelijkheid allemaal ďverhuisd zijnĒ naar Amerika. Zijn bewering kwam vlak na de Sjoah-herdenkingsdag op 27 januari 2013, een week nadat dat Morsi zelf de Joden had omschreven als ďnakomelingen van apen en varkensĒ, die ďetnisch gezuiverd moeten worden uit het Midden-OostenĒ. De ontkenning van de Sjoah is maar een van de vele soorten van wijdverbreide antisemitische ontkenningen die er bestaan en een krachtige greep hebben op mensen en volkeren, in het bijzonder in het Midden-Oosten maar ook in Europa en zelfs in de Verenigde Staten.

Anis Mansour, destijds adviseur van de Egyptische president Anwar Sadat, schreef in 1973 in de krant ďAl-AkhbarĒ: ,,De wereld wordt zich bewust van het feit dat de crematoria in Polen de adequate straf voor de Joden was, omdat zij zich vergrepen hadden aan de waarden en geboden van de religie en het recht.Ē In de Franse krant ďLe MondeĒ van 21 augustus in 1973 schreef hij: ,,De Joden zijn de vijanden van de mensheid. Zij kennen geen principes en respecteren geen enkele religie behalve die van henzelf. Zij hebben landen die hen in de loop der eeuwen gastvrij hebben geherbergd, verraden. Hitler was werkelijk een geniale man omdat hij de Joden van Europa uitmoordde wegens hun racisme. De geschiedenis bewijst de juistheid van Hitlers antisemitisch beleid. De wereld is zich gelukkig aan het realiseren dat Hitlers oplossing van het Joodse vraagstuk goed was en dat de Joden, die alle menselijke waarden, principes, godsdiensten en wetten verachten, de straf van vergassing en verbranding gewoon hebben verdiendĒ. Volgens de Egyptische geschiedkundige Yusri Ahmad Sidan is het ďverbranden van Joden de enige oplossingĒ.

In een serie artikelen in juni 2016, zijn volgens het Egyptische dagblad Al Ahram de Joden druk bezig met een geheim complot om de wereld te veroveren en alle andere volken en religies te vernietigen. Een reeks artikelen waar wijlen Adolf Hitler zijn vingers bij af zou likken. In de reeks van vijf artikelen, die werden geschreven door de Egyptische journalist Ali Gad en die vertaald werden door MEMRI (Middle East Media Research Institute),  benadrukt de journalist dat de Joden achter alle globale conflicten zitten met inbegrip van de burgeroorlog in SyriŽ, Irak en de Eerste en de Tweede Wereldoorlogen, als deel van hun masterplan om de wereld te vernietigen. De auteur gebruikt vervalste passages uit de Talmoed als ďbewijsĒ voor de samenzwering en citeert bovendien uit de Protocollen van de Wijzen van Zion, een Russische antisemitische tekst die reeds lang geleden bij herhaling werd weerlegd als zijnde gefabriceerd. ďHet doel van het verborgen Joodse complot is effectief wereldheerschappijĒ, schrijft Gad, maar stelt dat de Joden eerst een economische overname zullen uitvoeren door het verdrinken van landen in de schulden, zoals ze dat gedaan hebben met de Verenigde Staten en bepaalde Europese landen.

De Joden hebben ďeen enorm fortuin vergaard dat hen in staat stelde om de wereldeconomie te beheersen,Ē poneert Gad. De manier waarop ze dit bereikt hebben gebeurde door het aanzetten tot conflicten en het ďaanwakkeren van de vlammen voor oorlog.ĒGad citeert uitspraken van beroemde antisemieten als bewijs, met inbegrip van Henry Ford, die Duits-Joodse bankiers ervan beschuldigde voor het starten van de Eerste Wereldoorlog, en de Canadese schrijver William Guy Carr, die schreef dat zowel de Engelse revolutie en de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt werden door het Zionisme.

Zie ook deze video uitgezonden op 7 maart 2019 op de Egyptisvje zender Channel 2 waarin Al-Azab Al-Tayyeb zegt dat het aantal van de zes miljoen Joden die in de Holocaust zijn omgebracht, zwaar overdreven is.

Dr. Fouad M. AbdelWahed, een Egyptische professor aan de King Saud University, zei in een aflevering van 13 juni 2019 in het antisemitische Egyptische tv-programma "Blue Line" dat sommige Joden tijdens de Pesach matzes eten die menselijk bloed bevatten. Hij zei te geloven dat sommige leden van de gemeenschap het bloed doneren voor het bereiden van de matzes, en dat de praktijk - waarvan hij zei dat deze vandaag beperkt is tot 'extremistische' Haredi-joden - ooit wijdverbreid was onder joden. Dr. AbdelWahed zei ook dat de consumptie van deze matzes negatieve effecten op de gezondheid heeft. Het programma werd uitgezonden op Channel 2 TV (Egypte).

In Egypte bestaat al jaren een stroom van antisemitische artikelen en cartoons, die voor een deel regelrecht aan het nazi-tijdschrift Der StŁrmer lijken te zijn ontleend. De Egyptische regeringsmedia wordt toegestaan allerlei leugens over IsraŽl te verspreiden. Zo zond het Egyptische TV station A-Nas in januari 2009 een toespraak uit van de moslimgeestelijke Ahmed Abd As-Salam, waarin deze de Joden ervan beschuldigde kanker onder de moslims te verspreiden. ,,De Joden beramen dag en nacht plannen de moslims te vermoorden. Ze infecteren het voedsel van de moslims met kankerĒ aldus de geestelijke. Ook beschuldigde hij de Joden ervan de economie van de moslims te willen vernietigen. En wat natuurlijk ook verschrikkelijk is is dat de Mossad haaien en vogels heeft opgeleid om toeristen in Egypte te terroriseren door ze armen en benen af te bijten en zodoende het toerisme in het buurland om zeep te helpen.

Mossad haai

In de Egyptische havenstad Port Said bestormden op 1 februari 2012 duizenden voetbalfans het veld tijdens een competitiewedstrijd tussen de aartsrivalen Al-Masry en Al-Ahly. Bij de rellen die daarop binnen en buiten het stadion volgden vielen meer dan zeventig doden en zeker duizend gewonden. De meeste slachtoffers vielen omdat ze in de verdrukking kwamen. Volgens Egyptisch parlementslid zat IsraŽl achter de rellen.

Op 11 maart 2012 beschuldigde de Egyptische geestelijke Wagdi Ghoneim op de Al-Aqsa TV (Hamas,Gaza), IsraŽl van het verspreiden van drugs en aids in Egypte, handelend op basis van het complot zoals beschreven in ďDe Protocollen van de Wijzen van ZionĒ.Wij noemen het ĎDe Protocollen van de onwetende Wijzen van Zioní. Wij noemen hen niet ďgeleerdĒ, omdat zij dat niet zijn. ďOnze vijanden willen onze jeugd bederven met onzin, zodat ze veranderen in stompzinnige dwazen.De (IsraŽliís) mogen zonder visum naar Egypte reizen. Ze brengen drugs en heroÔne mee.De meisjes die naar de Sinai gaan- naar Sharm Al-Sheik en soortgelijke plaatsen- dragen korte broeken, en ze kleden zich uit, en ze hebben ontucht met Egyptische jongens, met een boodschap voor hen: ďwelkom bij de Aids-clubĒ. Een Egyptisch lid van de islamitische ĎVrijheid en Rechtvaardigheids Partijí wil dat Egypte de Camp-David akkoorden opzegt.Dit omdat deze akkoorden zorgen voor kanker, hepatitus en niet infecties, zo stelde hij op de Iraanse TV. Al-Ahram publiceerde ook al eens een artikel waarin IsraŽl Ďde pestí van onze tijd en een terroristenstaat wordt genoemd.

De regeringskrant Al-Ahram kwam enige tijd geleden met een paginagroot artikel dat de Joden bij hun religieuze rituelen mensenbloed gebruiken. Het artikel droeg de titel "Een Joodse matze gemaakt van Arabisch bloed". Het artikel meldt dat een groep rabbijnen uit Damascus de katholieke priester Toma en diens bediende Ibrahim Amara, zou hebben ontvoerd en door de plaatselijke joodse kapper zou hebben laten slachten. Tot in de gruwelijkste details wordt het misselijkmakende verzinsel voor de lezers uitgetekend, hoe de lijken tot de laatste druppel van bloed werden ontdaan, hoe de Joden de lijken in stukken hakten en die in het riool smeten, en hoe het bloed in matzes werd verwerkt.

In mei 2017 zei een Egyptische politicus, Khaled Zaafrani, het volgende tijdens een tv-interview: Ďhet is wel bekend, dat (e Joden) tijdens Pesach matses maken, dat zij ĎBloed van Sioní noemen. Ze nemen een christelijk kind, snijden hem zín keel door en slachten hem )Ö) zij doen nooit afstand van dit ritueel.ĒIn maart 2013 publiceerde de website van de ďBende van Ramallahí een artikel waarin Barack Hoessein Obama bekritiseerd werd omdat hij als gastheer optrad bij een Seder. Er stond te lezen: Ďkent Obama het verband niet tussení Pesachí en Ďchristelijkí bloed?! Of ĎPesachí en ĎJoodse bloedrituelení?!Bovendien merkte het artikel op: ĎVeel van het gepraat en de roddel over historische Joodse bloedrituelen in Europa zijn waar. De Joden gebruikten echt bloed van christenen in het Joodse Pesachí.

Het verbazingwekkende is dat dit bloedsprookje niet alleen in de Arabische wereld voor waar wordt aangenomen maar ook daarbuiten en vooral onder christenen in het vroegere Europa.

Van de hand van columnist Mustafa Mahmud volgt een artikel vol haat aan het adres van het Joodse volk: ,,voor hen zijn alle mensen beesten en vee, geschapen om op te rijden en over te heersen. De huidige Joden in IsraŽl zijn geen deel van de IsraŽlieten maar een mengeling van Arische en Slavische naties en overblijfsels van voormalige Russische volkeren en tsaren uit het gebied van de Kaspische zee. Zij zijn geen Semieten, geen volk van Mozes, maar een overblijfsel en mengeling van alle naties, vreemdelingen die geen andere identiteit hebben dan die van chantage, diefstal, beroving van goederen en land. Ik zeg onze Arabische broeders: de dood is onvermijdelijk, dus sterf niet eerloos. Knechten van allah, haast u en vervul uw plicht.Ē

In januari 2002 schreef Salahal- Din Hilmi in een blad van de overheid een artikel onder de titel ,,alle Joden zijn bloedzuigers". In april 2002 noemde de sjeik van de Al-Aznar- universiteit Mohammed Saijjid Tantawi, Joden afstammelingen van apen en varkens. Een populaire uitspraak in de Arabische wereld. Ook de voormalige Moefti van Jeruzalem Ikrima Sabri bediende zich met regelmaat van deze uitspraak.

Een Egyptische krant meldde dat IsraŽl zaden, planten en dieren aan Egypte verkoopt die besmet zijn met ziektes om zo de landbouw van Egypte te vernietigen. Een religieus maandblad schreef dat de Joden de Tweede Wereldoorlog waren begonnen om het laatste obstakel, Duitsland uit de weg te ruimen om zo de weg vrij te maken voor een Joodse wereldoverheersing. Een weekblad van een Moslim-broederschap schreef: ,,we wachten tot het moment dat alle Joden in Palestina zijn samengekomen, dan kunnen we ze daar in een klap opruimen.Ē Een relatief nieuw fenomeen is het publiceren van antisemitische propaganda in Egyptische jeugdkranten. In een kinderbijlage van het blad Akbar al-Yam is een traditioneel geklede Jood te zien met een lange neus, een zwarte hoed en een swastika (hakenkruis) op de arm, die een Arabisch jongetje wurgt. De regeringsgezinde kranten rechtvaardigen ook steeds de PLO-terreuraanslagen op onschuldige IsraŽlische burgers. Bij ieder aanslag spreken ze van ,,nobele, geweldige en eervolle martelaren operatieís tegen de zionistische entiteit in het licht van IsraŽls niet te stillen honger tot moorden, verwoesting en vernietiging.Ē


   
De vijf leden van de Fogel familie, linksde driemaanden oude Hadas, Elad van vier, Joav van elf, vader Udienmoeder Ruth., vermoord door Palestijnse terroristen.

De krant Al-Gumhouriyya, beschuldigde IsraŽl ervan betrokken te zijn bij alle terroristische acties in de wereld, inclusief de aanslagen in Madrid, Londen en op Twin Towers in New York: ,,Wanneer u de werkelijke dader van iedere ramp of iedere terreuractie wilt weten, kijk naar de Zionistische Joden,Ē schreef Abd al-Wahhab Adas, in een artikel "The Secret IsraŽli Weapon". Volgens Adas doen de Joden dit om het imago van de Arabieren te verdraaien en te benadelen en presenteren zij op deze manier de Arabieren aan de wereld als gevaarlijk, terwijl ze zelf schuldig zijn. Maar het zijn de Joden zo schrijft hij: "het slijk der aardeĒ, die hun spel spelen met deskundigheid in het beschadigen van Arabieren en moslims. Zij hebben ervaring op dat gebied. Hun zwarte geschiedenis is het beste bewijs dat haat richting Arabieren en moslims hun harten vult en hun ogen verblinden. Zij zitten achter alle ellende, verschrikkingen en narigheid in de wereld.

Bij iedere terreuroperatie laten ze iets achter waarop de Arabische moslims als de schuldigen worden aangewezen, zoals de in het Arabisch gesproken videocassette die gevonden werd in een moskee in de buurt van Madrid. Het is overduidelijk dat de Joden hier achter zitten en de hele wereld doen geloven dat de Arabische moslims achter de aanslagen zitten, aldus Adas. Ook beschuldigde hij IsraŽl ervan achter de terroristische aanslagen op de Twin Towers te zitten. Bewijzen zijn volgens hem het feit dat onder meer 4000 Amerikaanse Joden de dag van de aanslagen niet naar hun werk zijn gegaan in het World Trade Center vanwege instructies van de Mossad. Volgens hem weet Amerika drommels goed dat de Joden en de Mossad de aanslag hebben gepleegd. Hij noemt met goedkeuring van de Egyptische overheid, IsraŽl de ergste terreurstaat in de wereld.

Schokkende beelden uit CaÔro

De Egyptische internetsite COTMSR stuurde in mei 2015 een journalist de straat op, verkleed als chassidische Jood, met krullen, keppeltje, baard en hoed. Op straat vroeg hij de weg naar de synagoge. Met een geheime camera werd gefilmd wat er vervolgens gebeurde. Het is schokkend om te zien hoe er op hem wordt gereageerd. Er wordt aan zijn jas getrokken, aan zijn baard, aan zijn haar. Hij wordt geduwd, geslagen, hij wordt uitgescholden, de situatie wordt bedreigend voor hem.

De hele Arabische wereld was vol of over de 41 delige gewraakte tv-serie "Ruiter zonder paard" die eind 2002 begin 2003 in Egypte werd uitgezonden en waarin het zionisme als een Joods complot wordt afgeschilderd om de wereld onder haar controle te brengen. De rechten werden direct al doorverkocht aan zoín twintig andere Arabische zenders. In de serie komen de beruchte, antisemitische "Protocollen van de Wijzen van Zion" ter sprake. De serie vertelt het verhaal van een Egyptenaar die leiding geeft aan de strijd tegen de Britse overheersing. Totdat hij een document in handen krijgt (de Protocollen) die Ďbewijzení dat de zionisten de echte vijand zijn. Het weekblad Roz al-Joesoef prees de moed van de makers van dit Ďonfrisse stukí om duidelijk te maken dat de protocollen nog steeds het richtsnoer vormen voor IsraŽlís rassenpolitiek. Dit soort reacties illustreert hoezeer Egypte bezig is de betrekkingen met IsraŽl te vertroebelen en hoezeer het antisemitisme binnen dit land voortwoekert. De "Protocollen" zijn een oorspronkelijk uit Tsaristisch Rusland afkomstige vervalsing van een Ďblauwdrukí voor een Joods complot om de wereldheerschappij te verkrijgen en de niet-joodse beschavingen te vernietigen. Het uit de 19de eeuw stammende boekje werd een machtig wapen in de handen van antisemieten en heeft aanleiding gegeven voor de vervolging van en de moord op miljoenen Joden. Een recenter Thema is de "Joodse samenzwering" die geleid zou hebben tot de aanslagen van 11 september in 2001.

Op 23 november 2012 onthulde de Egyptische moslimgeestelijke Abd Al-Fattah Abu Zayd op de Egyptische televisiezender Tahrir het grote Joodse porno-verspreidings-complot. Hij legt uit dat de Joden militair niet van de moslims kunnen winnen, en dat zij het daarom nu met porno proberen. Want het enige doel van porno - die massaal op het wereldwijde web circuleert en daar volgens deze moslimgeestelijke dus met opzet door de Joden is neergezet - is om de islamitische wereld te besmetten met zedeloos gedrag:,,Er staat geschreven dat alcohol en prostituees moslimjongeren beter te gronde kunnen richten dan duizend kanonnen. Ze zullen omkomen in primitieve driften en verlangens. Dat is het [Joodse] plan.Ē De uitzending werd gesignaleerd en in het Engels vertaald door het in Washington gevestigde ĎThe Middle East Media Research Instituteí, een organisatie die de taalkloof tussen het Midden-Oosten en het Westen wil overbruggen door het vertalen en bestuderen van de Arabische, Iraanse en Turkse media.

De Libanese journalist Jihad Al-Khazan beweerde op de Egyptische televisie dat het Oude Testament, niets meer is dan een sprookjesboek. Al-Khazan zei: ,,Deze religie (bedoeld wordt:het Jodendom) is een sprookje, het kan onmogelijk waar zijn.We moeten de verbinding tussen moslims en Joden verbreken.Ē De alom gerespecteerde verslaggever lichtte zijn uitspraken verder toe: ,,In Jeruzalem zijn geen archeologische vondsten gedaan die op Joden of hun profeten duiden. Ze hebben geen geschiedenis (Ö) Er bestaan geen Joodse ruÔnes. Er heeft geen tempel van Salomo bestaan of wat voor andere tempel dan ook.Ē Het gros van de Arabieren gelooft zonder enige reserve wat deze dwaalgeest verwoordt, namelijk dat de heilige geschriften van de Joden ťťn groot complot vormen. De terugkeer van de Joden naar hun land zou geen terugkeer maar Ďeen invasieízijn.

Toch kan het ook anders. Zo pleitte in een interview op 26 mei 2015 op het Egyptische televisiekanaal Mehwar TV de Egyptische historicus Majed Farag voor een meer pragmatische benadering van de Egyptisch-IsraŽlische betrekkingen. Farag vindt dat er zowel een culturele als een toeristische en economische uitwisseling moet komen tussen Egypte en IsraŽl. Er bestaan IsraŽlische bedrijven die gespecialiseerd zijn in de moderne druppel irrigatie. Zij hebben een zeer goed ontwikkelde irrigatie technologie. Wij hebben een waterprobleem. Wij hebben tekort aan water. Waarom zouden wij geen voordeel mogen hebben aan hun technologie, van hun ideeŽn en van de resultaten van hun onderzoek? Zij gebruikten deze technologie om de woestijn vruchtbaar te maken dus, waarom kunnen wij dat niet hier gebruiken? Waarom kunnen wij niet profiteren van iemand die altijd onze vijand is geweest? Ik kijk er niet naar uit om iemand te dwingen mijn vriend te worden. Ik wil hem als een partner in het ontwikkelen van de landbouw en de industrie in Egypte. Ik ben ervan overtuigd dat dit ons land ten goede komt. Het is in het beste belang van mijn land om goede betrekkingen te onderhoudenÖ U verkiest om vijanden te blijven? Goed. Laat ons vijanden zijn. Maar hoelang nog? Totdat de Palestijnse kwestie is opgelost? Dat zal niet gebeuren en u weet dat beter dan ik. IsraŽl bestaat, of we dat nu leuk vinden of niet. Dus laat ons samenwerken en de betrekkingen normaliseren. Het is in ons belang om samen te werken met mensen betreffende cultuur, wetenschap, ideeŽn en technologie. Al deze zaken kunnen ons ten goede komen. Klik hier voor de Arabische uitleg.

Bedank Allah dat jullie in IsraŽl leven

Rami Aziz, een Egyptische onderzoeker en politiek analist, reageerde begin januari 2018 op een groep IsraŽlisch-Arabische studenten die de collegezaal van de Tel Aviv Universiteit verlieten na de spreker te hebben onderbroken en hem beschimpten. Hun slachtoffer was de Egyptisch-Amerikaanse socioloog en een van de vooraanstaande mensenrechten- en democratie activisten van Egypte, Saad Eddin Ibrahim, die enkele dagen eerder een toespraak had gehouden over normalisering van de IsraŽlisch-Egyptische betrekkingen en manieren om die te behouden.

ďMiljoenen studenten in de Arabische wereld zijn jaloers op jullie, jullie zouden Allah moeten danken dat je in IsraŽl woont, jullie stelletje hypocrieten en leugenaars. De tegenwoordige Arabische samenleving, heeft het te druk met eigen serieuze problemen zoals de Iraanse dreiging, dan zich druk te maken om het melige gejank en geklaag van IsraŽlische Arabieren. Alleen in IsraŽl kunnen Arabische studenten tegen een Egyptische spreker schreeuwen dat hij een verrader is om naar een Zionistische universiteit te komen. En wat doen ze notabene op een Zionistische universiteit? Er is geen limiet aan de hypocrisie, afkeer en ergernis van IsraŽlische Arabieren. Hoe dikwijls kunnen jullie in de hand bijten die jullie voedt?Ē zei Aziz.

Egypte wil goud terug wat de IsraŽlieten hebben meegenomen

Er bestaan ook andere meningen want geloof het of niet, maar sommigen in Egypte eisen, dat IsraŽl circa 3400 jaar nŠ de uittocht uit Egypte alle meegenomen schatten van het land teruggeeft. 'We weten zeker dat Mozes in dit land was,' verklaarde de prominente Egyptische academische Amar Ali Hassan in juli 2014 in een interview met het Egyptische Channel 1. 'Toen zij (de IsraŽlieten) vertrokken, stalen zij goud en schatten van Egypte.Wij willen compensatie voor het goud, zilver, koper, de kostbare stenen, het dierenvlees, - huid, -haar en Ėwol, en andere materialen...í Daarmee wees Al-Gamal op de nauwkeurige beschrijvingen in de Torah van de materialen waarmee de tabernakel en alle heilige voorwerpen werden gemaakt. Die hadden enkel uit Egypte kunnen komen, beweert hij.

Dr. Amar Ali Hassan is doctor in de politieke wetenschappen. Hij heeft jarenlang gewerkt bij gerenommeerde onderzoeksinstituten in heel het Midden-Oosten, en is de auteur van talrijke boeken. Zijn interview werd vertaald door het Middle East Media Research Institute (MEMRI). Volgens de Bijbel hebben de IsraŽlieten precies gedaan wat Mozes hen heeft opgedragen en de Egyptenaren om zilveren en gouden sieraden en om kleren gevraagd. En de HEER had ervoor gezorgd dat de Egyptenaren hun goedgezind waren, zodat ze op hun verzoek ingingen. (Exodus 12: 35-36 NBV).

Doortocht door de Rode zee

Opmerkelijker dan Hassan's absurde eis is het feit, dat hij als vooraanstaande Arabische intellectueel de Joodse geschiedenis in de regio erkent. De meeste tegenstanders van IsraŽls proberen gewoonlijk het tegenovergestelde. Ook eisen ze een schadevergoeding voor 10 Bijbelse plagen. 'Wij verlangen een vergoeding van de Staat IsraŽl voor de tien plagen, die onze voorouders in Egypte duizenden jaren geleden moesten ondergaan als gevolg van de vloek van de Joodse voorvaderen'. Dit schreef de welbekende Egyptische Achmed Al-Gamal, columnist van de Egyptische krant Al-Yawn Al-Sabi kort voor het Joodse Pesachfeest in 2014, waarmee hij veel opschudding veroorzaakte.

Hij heeft de regering in CaÔro voorgesteld, IsraŽl aan te klagen: 'De Joden hebben het land toentertijd geslagen met sprinkhanen en de landbouw vernietigd, de Nijl met bloed gekleurd, zodat men het water niet kon drinken, ze stuurden duisternis en kikkers, en ze hebben de eerstgeborenen gedood', somt Al-Gamal op in zijn artikel. Ook deze figuur ziet het Bijbelse verhaal dus als historische gebeurtenis .In de IsraŽlische media, vooral op de religieuze websites, werd het bericht uit Egyptische kort en met een grijns geplaatst. Anderen wezen er op, dat Egypte eerst IsraŽl een vergoeding moet betalen, ten eerste vanwege de slavenarbeid van de Joodse voorvaderen, en bovendien vanwege het doden van alle mannelijke baby's. (Exodus 1.22).

Klik hier voor de vervolging van Koptische christenen in Egypte.

Ook de onvriendelijkheid ten opzichte van Washington is regelmatig in de Egyptische media terug te vinden. Tijdens de regeerperiode van de George W. Bush-adminstratie werd bijvoorbeeld de voormalige minister van Defensie Rumsfeld "de nieuwe Hitler genoemd" en vicepresident Dick Cheney, Gondaleeza Rice en hij samen gezien als de Ďas van het kwaadí. Van Colin Powell werd gezegd dat hij nog dommer en bedrieglijker was dan de voormalige Amerikaanse minister van BZ, Madeleine Albright.In de krant Al Ahram werd hij met uiterste verachting een Ďnegerí genoemd. De krant typeerde hem als iemand die uitblinkt in Ďstommiteit en onkundeí een man die over een vogelbrein beschikt. Het populaire weekblad Al-Usbu schreef in een artikel dat Powell en zijn meesters in Tel Aviv zich moesten realiseren dat de Egyptenaren de Amerikaanse arrogantie zat zijn. De regering in Washington werd omschreven alsís werelds grootste duivel en de duivel streeft er uiteraard niet naar het belang van onze natie te dienen, of onze veiligheid en stabiliteit te bevorderen: ,,Jullie zijn moordenaars, bedriegers en leugenaars en jullie zullen krijgen wat jullie verdienen. Wij zullen jullie verslaan en jullie leven tot een hel maken.Ē aldus Al-Usbu.

Dit soort publicaties komen allemaal rechtstreeks uit de Egyptische media. Desondanks doneert de Amerikaanse overheid jaarlijks 2 miljard dollar aan steun aan de Egyptische regering. Sinds 1975 heeft Egypte meer dan 50 miljard dollar aan Amerikaanse hulp ontvangen. De VS wordt beschuldigd van misdaden vanwege het verspreiden van ondeugdelijke humanitaire producten.

In de mentaliteit van de Arabieren geeft iemands positie en macht het recht om van gedachten te veranderen, te liegen of afspraken te negeren wanneer hem dat beter uitkomt. Hij hoeft zich niet aan zijn woord of belofte te houden. De dreiging van 300 miljoen Arabieren onder 22 dictaturen aan het adres van IsraŽl in onverminderd van kracht en daardoor zorgwekkend ondanks alle plechtige beloftes. Moebarak beweerde keer op keer dat het Midden-Oosten in gevaar was door de agressie van IsraŽl en daardoor een moeilijke tijd te wachten stond. Hij doelde hiermee op de onvermijdelijke oorlog die komen gaat. Met name vanaf het uitbreken van de Al Aksa intifada in september 2000 uitte hij met regelmaat bedreigingen aan het adres van IsraŽl. ,,De oorlogen van 1967 en 1973 zijn door ons verloren maar dat heeft onze motivatie verhoogd te zegevieren in een volgende oorlog met IsraŽlĒ aldus Moebarak. Tijdens de herdenking in juni 2001 van de IsraŽlisch ĖArabische oorlog van 1967 waren de heldhaftige redevoeringen niet van de lucht. ,,Egypte zal niet nogmaals tegen een nederlaag oplopen. Ons leger is op alles voorbereid. In 1967 hebben wij ons laten verrassen maar dat overkomt ons niet weer.Ē Maar ook een volgende oorlog zal bijzonder slecht aflopen voor Egypte want de profeet Jesaja maakt duidelijk dat de Here Egypte geducht zal slaan voordat Hij het geneest. Jesaja 19:16 Te dien dage zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen: zij zullen sidderen en vrezen voor de dreigende hand van de Here der Heerscharen waarmee Hij hen bedreigt; en het land Juda zal voor Egypte een schrik zijn.

De overwinningen van IsraŽl doen denken aan het verhaal over de Gideonnieten in het Bijbelboek Richteren

Richteren.7:12 Midian nu en Amalek en al de stammen van het Oosten lagen in de vlakte, talrijk als sprinkhanen, en hun kamelen waren ontelbaar, talrijk als het zand aan de oever van de zee.

Gideon zendt boden het land door om de mensen op te roepen zich bij hem aan te sluiten. Maar liefst 32.000 mensen geven gehoor aan deze oproep. Maar de Here laat weten dat zijn leger veel te groot is. Iedereen die bang is, mag vertrekken, waarna er nog 10.000 overblijven. Nogmaals laat de Here aan Gideon weten dat zijn leger nog te groot is. Iedereen moet dan naar de waterkant om water te drinken. Alleen degenen die water drinken met de hand aan de mond, mogen blijven. Vervuld door Gods Geest en een legertje van slechts 300 man ging Gideon de strijd aan met een groot en machtig leger. Dan klinken in Richteren 7:9 de woorden van de Here: ĎSta op, daal af naar het kamp, want Ik heb het in uw hand gegeven.í In drie groepen van honderd man blazen ze op hun horens, slaan ze de kruiken stuk die ze bij zich hebben, zwaaien met hun fakkels en roepen: ĎVoor de Here en voor Gideoní. En terwijl ze op hun horens blazen, richt de Here in de legerplaats van de vijand het zwaard van de ťťn tegen de ander, terwijl het leger op de vlucht slaat. De Here strijdt voor Gideon en voor zijn mannen. Zo zullen IsraŽls vijanden straks opnieuw met de Here te maken krijgen en het volk van IsraŽl zal opnieuw ervaren dat de Here aan hun zijde is.

Psalm 124:1-2-3-4-5 Ware het niet de Here, die met ons was, zegge nu IsraŽl. ware het niet de Here, die met ons was, toen mensen tegen ons opstonden. dan hadden zij ons levend verslonden, toen hun toorn tegen ons ontbrandde, Geprezen zij de Here, die ons niet overgaf ten buit aan hun tanden! Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft.

De komende oorlog tussen IsraŽl en de Arabische wereld zal opnieuw op een enorme nederlaag voor de Arabieren uitdraaien ondanks de gigantische overmacht aan manschappen en wapentuig. Inclusief de reservisten kunnen de landen die in Psalm 83 worden genoemd, beschikken over ca tien miljoen militairen tegenover IsraŽl 627.000 inclusief 440.000 reservisten. Daarnaast beschikken IsraŽls vijanden over ca 15.000 tanks en 3300 gevechtsvliegtuigen. IsraŽl kan daar 3900 tanks en 613 gevechtsvliegtuigen tegenover stellen. Volgens de profeet JoŽl zal er een moment komen in de toekomst waarin de God van IsraŽl Zijn toorn over Egypte zal uitspreken en dit land tot een woestenij zal worden.

JoŽl 3:18 Egypte zal tot een woestenij wordenÖ vanwege het geweld de kinderen van Juda aangedaan, in wier land zij onschuldig bloed hebben vergoten.

Door de hele geschiedenis heen, tot op de dag van vandaag, heeft Egypte zich resoluut verzet tegen het doel van God met het Joodse volk en heeft Egypte steeds weer geprobeerd hen te vernietigen. Wie er ook aan de macht komt in Egypte; op enig moment in de toekomst zal Egypte met een bijzonder heftig Gods oordeel te maken krijgen vanwege de haat tegen het kleine Sieraadland IsraŽl. God waakt over IsraŽl zoals Hij eeuwenlang over Zijn kinderen heeft gewaakt.

EzechiŽl 29:10-11 Ik zal Egypte tot een puinhoop maken, een wildernis van Migdol af tot Syene toe, tot aan de grens met EthiopiŽ. Geen mensenvoet zal er doorheen trekken, zelfs geen dierepoot zal er doorheen trekken, het zal onbewoond blijven veertig jaar.

EzechiŽl 29:12 Ik zal het land Egypte maken tot een woestenij te midden van verwoeste landen; zijn steden zullen een woestenij zijn te midden van verdelgde steden, veertig jaar. Ik zal de Egyptenaren onder de volken verstrooien en hen verspreiden over de landen.

Sommige Bijbeluitleggers zijn van mening dat deze profetieŽn al zijn vervuld in het jaar 742 v.Chr. toen Egypte werd aangevallen en overwonnen door Nebukadnezar waarbij een groot deel van de bevolking werd weggevoerd naar Babel. Maar in JoŽl 3:19 staat dat Egypte tot een woeste wildernis zal worden en dat in het kader van de eindtijd.

Toch is dit niet het eind van het verhaal. Egypte is bestemd tot glorie! Nadat God tot Egypte gekomen is om te straffen (Jesaja 19:1-15) komt Hij om te zegenen. Egypte heeft lange tijd een rol gespeeld in de geschiedenis van IsraŽl. Zo had Abraham een relatie met de Egyptische Hagar waar IsmaŽl uit is voorkomen, de stamvader van de Arabische volkeren. IsraŽls Patriarchen brachten een deel van hun tijd door in Egypte. Josef bracht het zelfs tot eerste minister. Alleen Farao stond nog boven hem. Als tekenen van deze bevoegdheid en hoge positie kreeg Jozef een zegelring om zijn vinger, een gouden keten om zijn hals, linnen kleding, en een prachtige wagen. Bij Jozefs benoeming tot eerste minister gaf de farao hem de Egyptische naam Safenat-Paneach.Als echtgenote kreeg hij Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On.De uitreiking van de gouden keten was destijds een beloning voor een bewezen dienst.

Alle twaalf zonen van Jacob, stierven in Egypte. De Exodus van de IsraŽlieten vond plaats vanuit Egypte.Tijdens de Babylonische Ballingschap, vluchtte een aantal IsraŽlieten naar Egypte en stichtten daar een gemeenschap. (2 Kronieken 25:26). Volgens Flavius Josephus, groeide deze gemeenschap rond de havenstad AlexandriŽ zelfs uit een miljoen mensen. Belangrijke Joodse figuren kwamen uit deze gemeenschap voort, zoals de filosoof Philo van AlexandriŽ. Het land gaf onderdak aan de Here Jezus en daarmee aan zijn leven (Matt.2:13-15). Egypte heeft zoín 1700 jaar v.Chr, wel de lijn van de Messias aangevallen, maar gaf uiteindelijk toch bescherming aan de Messias. God is al deze gebeurtenissen niet vergeten en zal uiteindelijk, in de Messiaanse tijd, Egypte verenigen met IsraŽl en AssyriŽ (Assur), zodat er zelfs een Heerbaan zal zijn van zegen, (Jesaja.19:18-25) .Dan zal de Heer zeggen: ,,Gezegend is Egypte, mijn volk, en AssyriŽ, werk van mijn handen, en IsraŽl, mijn bezit.Ē AssyriŽrs en Egyptenaren zullen broederlijk verenigd worden om de God van IsraŽl te dienen. Egypte zal gewaar worden, dat de Here de levende God is.Te dien dage zal er een altaar voor de Here zijn midden in het land Egypte en aan zijn grens een opgerichte steen voor de Here. Joodse ballingen zullen in Egypte heiligdommen neerzetten voor de Here. En de Here zal Zich aan Egypte doen kennen en Egypte zal te dien dage de Here geloften doen en betalen. Zo zal God Egypte genezen, en zij zullen zich tot de Here bekeren.

De Bijbelse profetieŽn maken duidelijk dat het Midden-Oosten verwikkeld zal raken in een rampzalige, apocalyptische oorlog. De Bijbel spreekt over massale vernietiging door verterend vuur. Dat zou er op kunnen duiden dat er sprake zal zijn van het gebruik van atoomwapens. Reeds tijdens de Yom Kippoeroorlog in 1973 was het bijna zover dat IsraŽl werd genoodzaakt haar kernwapen arsenaal in te zetten. Onder de codenaam "Samson Option" was alles in gereedheid gebracht om dit plan uit te voeren. Het kwam niet zover omdat de IsraŽlische troepen op wonderbaarlijke wijze de oorlog wonnen. Het was nog te vroeg op Gods tijdklok. Maar het inzetten van atoomwapens kan zo maar realiteit worden bij een volgend treffen. Samson Option geldt nog steeds.

Uit alles wordt duidelijk dat ook Egypte net als de rest van de Arabische wereld druk bezig is Gods volk op allerlei gebied te kleineren en te isoleren. Tijdens een topoverleg in maart 2008 in de Syrische hoofdstad Damascus waren de Arabische regeringsleiders het er over eens dat IsraŽl harder aangepakt dient te worden. ,,Wij moeten IsraŽl harder aanpakken, anders verzet het geen poot in het vredesprocesĒ aldus de voorzitter van de Arabische Liga, Amr Mussa. Jeruzalem is volgens de Arabische leiders sowieso geen onderhandelingsthema. Zonder opdeling van Jeruzalem zal er in het Midden Oosten en dus ook in de rest van de wereld geen vrede kunnen zijn. De voormalige Libische leider Muammer Gadhaffi deed daar nog een schepje bovenop door voor te stellen dat de toekomstige PLO-staat uit heel IsraŽls grondgebied zou moeten bestaan. ,,Palestina is niet alleen de westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, maar de hele landstreek tussen de Middellandse Zee en de rivier de JordaanĒ,aldus Gadhaffi.

Ondanks de dreigende taal van de Arabische landen aan het adres van IsraŽl, zijn er nog steeds mensen die geloven dat de Arabieren uit zijn op vrede met IsraŽl. Maar nog nooit was de wereld zo dicht bij de voltooiing van een aantal belangrijke Bijbelse profetieŽn en nog nooit stond de wereld zo dicht bij het begin van een aantal schrikwekkende gebeurtenissen. Zelfs een groot deel van de christenen is doof en blind en hebben geen idee wat er allemaal te gebeuren staat. De belangrijkste oorzaak hiervan moet gezocht worden bij de kerkleiders die in toenemende mate menen de Bijbelse profetieŽn te kunnen negeren en erger nog, menen Gods Woord in twijfel te kunnen trekken. De gelovigen worden door dit soort predikers op een dwaalspoor geleid waarbij hen tevens belangrijke waarheden worden onthouden. Ook de leer dat de kerk de plaats van IsraŽl heeft ingenomen heeft ertoe bijgedragen dat veel christenen geen enkele notie hebben van de plaats die het huidige IsraŽl inneemt in het tegenwoordige wereldbeeld. Voor hen speelt IsraŽl geen enkele rol terwijl de Bijbel er geen enkele twijfel over laat bestaan dat de Joden nog steeds Gods volk zijn en de Here de wereld oproept Zijn volk te troosten. Troost Troost Mijn volk zegt de profeet Jesaja.

De Bijbel vertelt dat de wereld door een plotseling verderf overvallen zal worden, net als in de tijd van Noach. Niemand geloofde deze Godsman, totdat het water kwam. Verschillende Bijbelteksten maken duidelijk dat IsraŽl nog een moeilijke tijd te wachten staat maar ook dat het volk nooit meer uit het land verdreven zal worden. Alle wapens in de wereld kunnen die belofte niet verbreken. IsraŽl zal door de Here worden verlost, dat is zeker. In Jeremia staat dat de Here, nadat Hij Zijn volk heeft getuchtigd, Hij het zal verlossen.

Jeremia30:11 Want Ik ben met u, luidt het woord des Heren, om u te verlossen, want Ik zal met alle volken waaronder Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen, doch naar recht u tuchtigen, al zal Ik u zeker niet vrij laten uitgaan.

God zal Zijn volk niet aan haar lot overlaten want de Here heeft beloofd dat het Joodse volk uiteindelijk een licht voor de volken zal worden en Gods wetten in hun hart geschreven zullen zijn. De Bijbelteksten maken duidelijk dat de agressie van deze wereld tegen het Joodse volk tot een verschrikkelijk oordeel zal leiden. Dat zal de hele wereld aan de lijve ondervinden.

Het volk van IsraŽlheeft altijd een aparte plaats in de wereld ingenomen. IsraŽl zelf wilde gelijk gesteld worden aan de andere volken maar de Here heeft hen apart gesteld.

EzechiŽl 20:32 ..... wat u in de zin gekomen is, zal geenszins geschieden, namelijk dat gij zegt; wij willen aan de volken gelijk worden gelijk aan de geslachten der landen.

Leviticus 20:24 Maar tot u zeide Ik: gij zult hun land in bezit nemen en Ik zal het u geven om het te bezitten, een land vloeiende van melk en honig; Ik ben de Here, uw God, die u van de andere volken heb afgezonderd.

Het Joodse volk zal nooit gelijk gesteld worden aan de rest van de volken op aarde, het is Gods volk en zij zijn door de Here afgezonderd. Straks als zij tot dit besef komen zullen zij ook gaan inzien wat een Machtige God zij hebben. Dan zullen zij Zijn woord leren verstaan en weten wie Hij is. Dan zal God Zich aan hen bekend maken en zullen zij weten dat de Here zich openbaarde in Zijn Zoon Yeshua. Dan zullen zij Yeshua haMashiach lief hebben en Zijn woord bewaren tot in alle eeuwigheden.

Terug naar: Inhoud